Spring til indhold

Søg tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter og kørsel

Her på siden kan du ansøge om tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter og kørsel i foreninger og pensionist eller seniorklubber.

Hvordan søger du? 

Puljen til frivillige forbyggende aktiviteter (§79) søges ved at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, som du finder i selvbetjeningsboksen til højre. Du skal bruge foreningens Mit Id for at logge ind på ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen er den 15. september for tilskud til efterfølgende kalenderår.

Særligt ift. kørselstilskud: Modtager foreningen allerede tilskud til kørsel, skal du ikke ansøge via ansøgningsskemaet hvert år. I stedet skal foreningen indsende en behovsvurdering for kørsel for det kommende år til forvaltningen på nedenstående mail. Behovsvurderingen skal indeholde følgende:

  • Antal brugere (Odense borgere), der forventes at bruge kørsel i det kommende år samt forventet antal mødegange.
  • Forventet beløb for egenbetaling for kørslen. Min. 45 kr. tur/retur, hvilket er svarende til taksten for kørsel til visiterede aktivitets- eller træningstilbud efter serviceloven
  • Forventet omkostning for kørslen fratrukket egenbetaling.

Orienter dig i retningslinjerne, så du ved, hvad du skal opfylde for at komme i betragtning til midlerne. Læs retningslinjerne.


Spørgsmål til § 79 puljen?

Kontakt Ældre- og Handicapforvaltningens frivillighedskonsulenter på aehffrivillighed@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen