Spring til indhold

Retningslinjer for tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter (§ 79)

I retningslinjerne for tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter har vi samlet det du skal vide for at kunne opfylde kriterierne for at modtage tilskud til forebyggende aktiviteter eller kørsel af brugere.

Ældre- og Handicapudvalget afsætter hvert år et beløb til at støtte det frivillige forebyggende arbejde. Formålet med tilskud til frivillige forebyggende aktiviteter er at understøtte og fremme frivillige aktiviteter, der med et forebyggende sigte øger trivsel og sundhed for borgere fra folkepensionsalderen.

 

Hvem kan søge?

Frivillige foreninger og klubber, der har aktivitetstilbud med forebyggende sigte til gavn for borgere fra folkepensionsalderen. Flere foreninger kan godt gå sammen om en fælles ansøgning til aktiviteter med samme indhold.

 

Hvem kan der søges til?

Der kan søges tilskud inden for tre forskellige kategorier:

Tilskud til aktiviteter fx til

  • Aktiviteter, der forebygger ensomhed og marginalisering fx klubarbejde, socialt samvær eller aktiviteter, der inddrager deltager i sociale og sundhedsfremmende aktiviteter fx ældreidræt og madklub.

Tilskud til lokaler for klubber og forening

  • Støtte til lokaleudgifter for foreninger, hvor det ikke er muligt at stille et kommunalt ejet lokale til rådighed.

Tilskud til kørsel af brugere
Støtte til kørsel af brugere af aktiviteten, såfremt:

  • Kørsel af brugere af aktiviteten, hvis der er tale om borgere, der ikke har mulighed for at bruge offentlig transport. 

Tilskuddet skal administreres af foreningen og brugere skal betale et beløb svarende til taksten for kørsel til visiterede aktivitets- eller træningstilbud efter serviceloven

Orienter dig grundigt i retningslinjerne, så du ved, hvad du skal opfylde for at komme i betragtning til midlerne. Læs retningslinjerne.

 

CVR-nummer

Det er lovkrav, at alle foreninger, der modtager tilskud, har et CVR-nummer med tilknyttet Nemkonto. Læs her, hvordan du opretter CVR og Nemkonto.

Spørgsmål til § 79 puljen?

Kontakt Ældre- og Handicapforvaltningens frivillighedskonsulenter på aehffrivillighed@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen