Spring til indhold
Nyhed

Nye vejarbejder i Odense: Middelfartvej, Højbyvej, Bøgebjergvej, Ravnebjerggyden og Skovhavevej

04-05-2023

Nye vejarbejder i Odense: Middelfartvej, Højbyvej, Bøgebjergvej, Ravnebjerggyden og Skovhavevej

Få et overblik over det vejarbejde, der starter op i Odense i uge 19. 

Middelfartvej indsnævres 8/5-23/5

På grund af fjernvarmearbejder bliver Middelfartvej indsnævret til et spor i begge retninger ud for nr. 561 fra mandag den 8. maj til og med tirsdag den 23. maj.

Hastigheden bliver desuden sat ned til 50 km/t forbi arbejdet.

Billedet viser, hvor vejarbejdet er.

Del af Middelfartvej bliver indsnævret frem til den 23. maj.

Højbyvej spærres 8/5-12/5

Højbyvej bliver spærret for trafik i begge retninger, da der skal arbejdes i nærheden af jernbanen fra mandag den 8. maj til og med fredag den 12. maj. Der er omkørsel via Lindvedvej, Bramstrupvej og Nørre Lyndelse Vej. 

Bileldet viser, hvor der er vejarbejde.

Højbyvej bliver spærret for gennemkørende biltrafik i uge 19.

Bøgebjergvej spærret 8/5-21/7

Der skal laves ny kloak samt vejbede på Bøgebjergvej. Vejen spærres derfor for gennemkørsel fra mandag en 8. maj frem til fredag den 21. juli.

Billedet viser, hvor vejarbejdet er.

Bøgebjergvej bliver spærret for gennemkørende trafik i maj, juni og juli.

Skovhavevej spærres 8/5-2/6

Der skal foretages fjernvarmearbejde på Skovhavevej mellem Kærmosevej og Bøgildshøjvej. Vejen vil derfor bliver spærret for gennemkørende trafik i etaper fra mandag den 8. maj til og med fredag den 2. juni. 

Der er omkørsel via Vestermarksvej, Bøgildsvej, Fangelvej og Skærevej.

Billedet viser, hvor der er vejarbejde.

Skovhavevej bliver spærret for gennemkørende trafik.

Ravnebjerggyden indsnævres 9/5-17/5

Der skal etableres et fjernvarmestik ud for Ravnebjerggyden nr. 7. Mens arbejdet står på, bliver trafikken afviklet med prioritering og hastigheden bliver sat ned til 50 km/t.

Billedet viser, hvor vejarbejdet er

Ravnebjerggyden bliver indsnævret i to uger ud for nr. 7.

odense_nytomtrafik.png