Spring til indhold

Løkkegravene 59

Nedrivning Løkkegravene 59.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Byggesag annoncerede den 15. februar 2024 om nedrivning af ejendommen, Løkkegravene 59.

 

Fristen for indsigelser er udløbet.

Odense Kommune vil ikke nedlægge forbud mod nedrivning efter planlovens § 14, og vi har derfor den 15. marts 2024 meddelt nedrivningstilladelse.

 

Annonceringen sker efter § 18 stk. 4 i ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.”

By- og Kulturforvaltningen