Stavis Ådal under forandring

Nye kort

5 kortborde som viser stier og offentlig adgang er nu sat op i Stavis ådal.


For større billede klik her

En festlig søndag i Stavis ådal

Projekterne i Stavis ådal er nu afsluttede. For at fejre indvielsen af de nye stier og å-slyng, inviterede Odense Kommune og Naturstyrelsen til aktivitetsdag i ådalen søndag den 23. september.

Aktivitetsdagen blev arrangeret i samarbejde med Jernalderlandsbyen og en række lokale foreninger og klubber.

   

Det fine sensommervejr trak mange besøgende ud til Jernalderlandsbyen i søndags. Her var op imod 600 mennesker mødt op for at fejre indvielsen af vådområdeprojektet og de nye stier i Stavis ådal.

De besøgende havde mulighed for at prøve en række forskellige friluftsaktiviteter i løbet af dagen, bl.a. pony-ridning, bueskydning og fluefiskeri. Der var desuden mange, som fik sig en sejltur i kano på den nye Odins sø, som er lavet i forbindelse med vådområdeprojektet. Spejderne fra 13. Odense gruppe bød børn og unge på snobrød ved lejrbålet og mange slog sig også ned med familien i Jernalderlandsbyens caféområde.

   

Anders W. Berthelsen fra By- og Kulturudvalget holdt åbningstale og fortalte bl.a. om de nye stier, kommunen har anlagt. Der er skabt flere stiforbindelser, og en del af de eksisterende stier er lagt højere op i terrænet i forbindelse med vådområdeprojektet, som skal gøre ådalen vådere.

   

Vibeke Lindberg Birkelund fra Naturstyrelsen fortalte dernæst om vådområdeprojektet, og hvordan man har genslynget Stavis å og lavet nye vådområder på en strækning på næsten 8 km mellem Næsby og Dybvadsbro. Senere på dagen viste Vibeke rundt i ådalen og fortalte om, hvordan vådområdeprojektet i Stavis ådal binder å-vandets indhold af kvælstof og dermed forbedrer vandmiljøet ude i Odense Fjord.

 


April 2012
Entreprenøren har travlt med at anlægge den nye sti fra Villestofte til Næsbyhoved-Broby. Stierne på tværs i ådalen er blevet forhøjede. Nærmest byen bliver stien nord for Bøgeløkken også højere, så den kan færdes på for det meste. Alle de nye stier mangler det sidste fine toplag som bliver lagt på til allersidst. Entreprenøren skønner at være færdig med ådalen først i juni, men stien til Eventyrløbet vil være færdige til denne dag, som jo er den 17. maj.
Januar 2012
På grund af endnu mere regn i december blev det umuligt for entreprenøren at arbejde videre i Stavis ådal i 2011, hvorfor de har pakket sammen og kommer først igen, når det er muligt at arbejde i ådalen. Dette kræver at vandstanden falder og at det bliver frostvejr eller vi må vente til det bliver tørt til foråret eller i værste fald først til sommer.

Det er meget beklageligt, at specielt de tværgående stier ikke er blevet gjort farbare endnu, men det skyldes den megen regn.  Anlæg af stier kan ikke lade sig gøre når vandet står højt – al materiale vil skylle væk. Dette arbejde har høj prioritet, når entreprenøren igen kan arbejde i området.

Den store mængde vand i ådalen på Odense Kommunes arealer er ikke forårsaget af vådområdeprojektet, idet det gamle vandløb samt de nye slyng begge er åbne og kan rumme vand. Det har blot regnet usædvanlig meget så jorden er fuldstændig vandmættet, så al regn løber ovenpå jorden.

November2011
Planen var at al arbejde med etablering af stier skulle være færdig november 2011, men på grund af den enorme mængde regn, har det ikke været muligt. Stierne fra Jernalderlandsbyen mod øst ind mod centrum bliver alle farbare inden jul. Den nye sti fra Villestofte til Næsbyhoved-Broby og stien vest for Jernalderlandsbyen bliver anlagt til næste år, så snart som det kan lade sig gøre. Plankebro og bro ved Næsbyhoved-Broby bliver dog monteret i år.


Juni 2011
Anlægsarbejdet går i gang i uge 29. Entreprenør Jakobsen & Blindkilde vandt den udbudte opgave med at genslynge Stavis å for Naturstyrelsen og anlægge nye stier for Odense Kommune. Arbejdet med at grave slyngene begynder på Odense Kommunes arealer øst for Rismarksbroen i uge 29. I samme uge begynder entreprenøren at etablere nye stier. Målet er, at de nye stier er etableret, før de gamle bliver sløjfet. 


Til glæde og gavn for miljøet 
Forandringer i Stavis ådal sker for at styrke vandmiljøet og genskabe våde enge og moser, som er vigtige levesteder for fugle, padder, planter og insekter.

Forandringen består i, at Naturstyrelsen Fyn vil genslynge åen. Det vil sige, at åen får sit oprindelige forløb, og det bliver gjort for at hæve vandstanden og genskabe fllere naturlige oversvømmelser. Vådområderne er ud over vigtige naturområder også i stand til at omsætte næringsstoffer, så disse stoffer ikke kommer ud i Odense Fjord og belaster det sårbare fjordområde.

Stavis Å - reguleret strækning Eksempel på genslyngning

Stavis Å – reguleret strækning – lige og dybt skåret i terræn.

 

Eksempel på genslyngning højt beliggende i terræn med trampesti langs vandløbet.

 

Nye stier i området
Når åen genslynges, kan vi ikke beholde de eksisterende stier i ådalen, da den nye å vil bryde igennem dem. Derfor vil vi flytte stierne højere op i landskabet i den kommunale del af området. I forbindelse med vådområdets jordfordeling har vi købt nye arealer, så det er muligt at etablere en ny sti fra Villestofte til Næsbyhoved-Broby.

Naturvandringer
Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Odense Kommune inviterede til guidede ture i løbet af sommeren 2011, hvor der bl.a. blev fortalt om naturens og ådalens forandring i løbet af sommeren.

Guidetur den 27. april 2011 Guidetur den 27. april 2011

Luftfoto med stier og nye å


Opdateret 10-11-2015

By- og Kulturforvaltningen