51 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Vuggestuen Globehuset

  Globehuset søger en medhjælper på 30 timer fra 1. maj 2017 eller snarest muligt. Globehuset er en vuggestue med 36 børn. Vi arbejder med en aldersblandet fordeling af børn på tre grupper; måne, sol og stjerner. Vi arbejder ud fra et anerkendende og inkluderende grundsyn.

  Moden pædagogmedhjælper med lyst til leg søges til Vuggestuen Globehuset. Stillingen er 30 timer ugentlig med tiltrædelse 1. maj 2017 eller snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Globehuset er en del af institution Hunderup, som udover Globehuset består af Galaksen, Molevitten, Ådalen, Odense børnehave og vuggestue samt børnehuset Hunderup. Du kan læse mere om os på www.odense.dk/Hunderup.<br /> <br />Globehuset er en vuggestue med 36 børn. Vi arbejder med en aldersblandet fordeling af børn på tre grupper; måne, sol og stjerner. Om formiddagen arbejder vi i de tre basisgrupper og om eftermiddagen arbejder vi funktionsopdelt.<br /> <br />Vi arbejder ud fra et anerkendende og inkluderende grundsyn. Det betyder, at vi ser og arbejder ud fra det, der lykkedes og de ressourcer, der er i børn, forældre og kollegaer. Fokus for vores arbejde er barneperspektivet og det er altid det afsæt vi har. Det kræver engagerede personaler, der brænder for det relationelle arbejde med vuggestue børn.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Derfor forventer vi, at du er <ul> <li>Vild med 0-2,10 årige børn og kan se det store i de/det små.</li> <li>I stand til at fordybe dig i vuggestuebørns univers samt bruge egen fantasi til at understøtte børns leg og udvikling.</li> <li>Ansvarsbevidst, handlekraftig og personlig moden.</li> <li>Initiativrig, fleksibel, stabil og selvstændig.</li> <li>Optaget af at bruge musik og/eller teater aktivt i dit pædagogiske arbejde.</li> <li>Kan arbejde ud fra et anerkendende og inkluderende grundsyn og kan praktisere dette både i handling, holdning og kommunikation.</li> <li>Har lyst til at lære sammen med os og er åben for forandring og det udviklende samarbejde.</li> <li>Sætter dine faglige og personlige kompetencer i og på spil samt er nysgerrig på andres.</li> <li>Er nærværende og autentisk i din relation til både børn, forældre og kollegaer.</li> <li>Kan bevare roen og overblikket, også i travle situationer/perioder.</li> <li>Anerkender betydningen af et tæt forældresamarbejde og understøtter dette i det daglige arbejde.</li> <li>Glad for at lege, også ude i al slags vejr. </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> dig en spændende og foranderlig hverdag, med fokus på udvikling af både pædagogik og personale. Et hus hvor mangfoldighed og forskellighed ses som en styrke og fælles forståelse som forudsætning for at løse vores kerneopgave omkring børnene. Et hus med en gruppe af engagerede medarbejdere og forældre, der alle støtter op om og bidrager til, at vi er i fortsat udvikling.<br /><br /><strong>Åbent hus</strong><br />Hvis du er interesseret i stillingen, ser vi gerne, at du besøger os, når vi holder åbent hus torsdag, den 6. april 2017, kl. 17-18.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig pædagogisk leder Heidi Søndergård på 63 75 51 32 eller 40 29 03 61 mellem kl. 12-13 på hverdage.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 11. april 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 16.
  Arbejdssted:
  Globehuset Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Tale-/sprogkonsulent til Sundhed og Forebyggelse

  I Sundhed og Forebyggelse søger vi snarest muligt en engageret tale-/sprogkonsulent til et barselsvikariat på 30 t./uge. Du vil som ny tale- og sprogkonsulent blive en del af en tværfaglig enhed som i hverdagen arbejder tæt sammen med dagtilbud- og skoleafdelingen.

  I Sundhed og Forebyggelse søger vi snarest muligt en engageret tale-/sprogkonsulent til et barselsvikariat på 30 t./uge.<br /><br />Du vil som ny tale- og sprogkonsulent blive en del af en tværfaglig enhed bestående af psykologer, sundhedsplejersker, tale-/sprogkonsulenter, ekstra sprogstøtter, ergo-/fysioterapeuter, professionsbachelorer i kost og ernæring og familiebehandlere i Sundhed og Forebyggelse/SoF.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />SoF er en del af Sundhed og Forebyggelsesafdelingen, som er én afdeling ud af de seks som samlet set udgør Børn og Ungeforvaltningen. Udover Sundhed og Forebyggelse er der følgende afdelinger; Skole-, Dagtilbud-, Familie og Velfærd-, Økonomi og Styring-, Politik og Strategiafdelingen.<br /><br />De centrale politikker og strategier for dit kommende arbejdsområde er Odense Kommunes sundhedspolitik ”Sund sammen”, Børn- og Ungepolitikken ”Sammen på spring” og ”Inklusionsstrategien” www.odense.dk/inklusion.<br /><br />Indsatsen tager udgangspunkt i at forebygge og inkludere i almen området i primært institutioner. Tilgangen til arbejdet er relations - og procesorienteret, hvor vi samarbejder med pædagoger, forældre og barnets øvrige netværk, i de lærings- og udviklingsmiljøer, børnene befinder sig i. Samarbejdet foregår på tværs af faggrænser, hvor fagligheden bringes i spil, som led i en undersøgende og udviklende proces i bl.a. det tværfaglige team.<br />Vi søger en medarbejder der er relations skabende og formår at kommunikere med de interessenter der er i barnets miljø.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet logopæd/audiologopæd eller har en pædagogisk uddannelse med en overbygning i specialpædagogisk diplom i tale/sprog området.</li> <li>Du skal kunne sætte din faglighed i spil – også den du ikke kan teste dig til.</li> <li>Du motiveres af at være samme med dit team og er ikke bange for at blive udfordret på arbejdsopgaver, der går bredere ud og omhandler oplæg og undervisning med fokus på inklusion og barnet sproglige og kommunikative udvikling for de voksne aktører omkring barnet.</li> <li>Du vil komme til at arbejde med et fokus der retter sig mod barnet i fællesskabet og med fokus på inklusionsstrategien i Odense Kommune.</li> <li>Du vil kunne tilrettelægge og gennemføre logopædiske interventioner for børn i mindre grupper, både alene og sammen med andre monofaglige kolleger.</li> <li>Du kan og har evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt.</li> <li>Du er åben, positiv og fleksibel.</li> <li>Du er udviklings- og omstillingsparat.</li> </ul> Vi kan tilbyde fagligt engagerede kolleger, i et åbent og godt kollegialt samvær. Sundhed og Forebyggelse er en arbejdsplads i udvikling og forandring, hvor tale-sprog konsulenterne er en vigtig part med et selvstændigt job med mange udfordringer og et stort ansvar.<br /><br />Introduktion til stillingen arbejdsopgaverne vægtes højt, således der sikres et godt afsæt for dig som ny medarbejder.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. juni 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til faglig<br />koordinator Malene Clausen på 2427 5346 eller mail mac@odense.dk eller teamleder<br />Mie Villemoes på 2938 6343 eller mail <a href="mailto:mvil@odense.dk">mvil</a><a>@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrister tirsdag den 18. april 2017, kl. 10.00. Der forventes afholdelse af ansættelsessamtaler tirsdag den 25. april 2017.<br /> <br />Lyder ovenstående som noget for dig, hører vi gerne fra dig.
  Arbejdssted:
  Sundhed og Forebyggelse
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-04-2017 10:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du erfaring eller særlig interesse inden for erhvervet hjerneskader eller psykiske lidelser? Har du evnen til at aflæse de små signaler og handle på dem? Så er stillingen som social- og sundhedsassistent på Bjerggårdshaven måske noget for dig.

  <em>Har du erfaring eller særlig interesse inden for erhvervet hjerneskader eller psykiske lidelser?  Har du evnen til at aflæse de små signaler og handle på dem? Så er stillingen som social- og sundhedsassistent på Bjerggårdshaven måske noget for dig.</em><br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til Bo- og rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven HUS 12A, til en fast stilling.<br /><br />Ældre- og Handicapudvalget i Odense kommune har besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle borgere, der henvender sig til ÆHF. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og medarbejdere. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Bo- og rehabiliteringscenter Bjerggårdshaven er beliggende i Seden Syd, og er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Bjerggårdshaven indeholder to tilbud. Dag og døgn rehabilitering, som er et midlertidigt tilbud, hvor borger med fortrinsvis nyerhvervet hjerneskade visiteres til et tidsbegrænset forløb i enten dag- eller døgntilbud. Det andet tilbud, HUS 12 A, er et permanent botilbud med plads til 10 beboer med erhvervet hjerneskade middel til svær grad, samt et Aktivitetshus, som tilbyder aktivitets- og samværstilbud til interne og eksterne bruger.<br /><br />Personalet er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter. En neuropsykolog, teknisk personale, en rehabiliteringsleder og to assisterende rehabiliteringsledere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver bliver at <ul> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>Varetage social og sundhedsassistent opgaver for husets 10 beboer</li> <li>Varetage plejeopgaver på lige fod med det øvrige personale i huset</li> <li>Være med til at frembringe glæde og håb om et godt liv</li> <li>Støtte til aktivitet og deltagelse af hverdagslivet</li> <li>Medvirke til forebyggelse af tab af sundhed og helbred.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ser gerne, at du <ul> <li>Har erfaring eller særlig interesse inden for erhvervet hjerneskader eller psykiske lidelser</li> <li>Har evne til at aflæse de små signaler og handle på dem</li> <li>Kan skabe struktur og forudsigelighed</li> <li>Kan reflektere over egne og andres praksis</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar</li> <li>Er omsorgsfuld og tålmodig</li> <li>Kan med afsæt i egen grundfaglighed arbejde med relationel koordinering</li> <li>Er robust og har et godt humør</li> <li>Er kyndig i It-bruger</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />Et arbejdssted under stadig forandring, hvor neuropædagogisk tilgang og fælles kompetenceudvikling er højt prioriteret. Efter behov tilbydes sagsgennemgang og ekstern supervision. Vi har et spændende teamsamarbejde på tværs og har gode omsorgsfulde kollegaer, der er selvstændige, ansvarlige og humørfyldte og indstillet på at samarbejde. For at understøtte det tværfaglige samarbejde, planlægges monofaglige møder.<br /><br />Derudover vægter vi et godt arbejdsmiljø og en rummelig arbejdsplads, hvor der er mangeartede arbejdsopgaver og gode udviklingsmuligheder.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 35 timer fordelt med dag/aften vagter og weekendvagter hver 2. uge.<br /><br />Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Paula Jensen tlf. 51166745<br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 17. april 2017 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 24. april 2017.
  Arbejdssted:
  Bjerggårdshaven
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  To IT-support elever til IT og Digitalisering

  Har du bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen? Er du udviklingsorienteret, struktureret og servicemindet? Og har du lyst til at blive en del af en dynamisk og faglig stærk afdeling - med uformel omgangstone og engagerede kollegaer? Så er du måske vores nye IT-support elev!

  <em>Har du bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen? Er du udviklingsorienteret, struktureret og servicemindet? Og har du lyst til at blive en del af en dynamisk og faglig stærk afdeling - med uformel omgangstone og engagerede kollegaer? Så er du måske vores nye IT-support elev!</em><br /><br />Odense Kommune, IT og Digitalisering, søger to IT-supporter elever med tiltrædelse hhv. den 1. juni og den 1. august 2017.<br /><br />Som elev i IT og Digitalisering, bliver du en del af Frontend (Helpdesk og Onsite Support) samt Straksservice. Efter 2. hovedforløb vil der være perioder i Backend (Server, netværk, Klient og Applikationsteam).<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />De enkelte teams:<br /><br /><u><strong>Helpdesk</strong></u><strong>:</strong><br />Telefonisk support til ansatte i Odense Kommune. Vi bestræber os på at yde en god service, og løse brugernes problemer med det samme. Vi hjælper brugerne med installation og fejlsøgning på IT-udstyr, programsupport, print, telefoni samt andre tekniske driftsopgaver, som kan løses pr. telefon eller ved hjælp af fjernsupportprogrammer.<br /> <br /><strong><u>Onsite Support:</u></strong><br />Onsite Support er et team af udkørende teknikere. Vores teknikere får overdraget teknikopgaver fra Helpdesk, som ikke kan løses gennem telefonen eller fjernsupport. Arbejdsopgaverne er bl.a. installation/opsætning/fejlretning af hardware og software, patchning af netværksforbindelser og diverse driftsopgaver.<br /> <br /><strong><u>Straksservice:</u></strong><br />Serviceafdeling, hvor brugerne kan komme til os og få løst problemer med primært IT-udstyr og telefoni.<br /><br /><strong><u>Backend:</u></strong><br />Backend er ansvarlig for at drifte og vedligeholde netværk, servere, firewalls, kommunikationsforbindelser, software programmer mm. Vi har ansvaret for ca. 800 servere og ca. 7000 pc’ere. Ud over en del forskellige fagprogrammer, anvendes Windows 7 (i nærmeste fremtid overgår vi til Windows 10) og O365 som post og kalendersystem.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen.<br />Som person skal du have lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt. Du kan arbejde struktureret og målrettet, og give brugerne en rigtig god service samt bevare overblikket når det går stærkt.<br /><br />Da vi arbejder i teams og har en god team-ånd, skal du både kunne arbejde i teams, men også kunne arbejde selvstændigt.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong><br />Du får gode engagerede kolleger med humor og uformel omgangstone. Vi har ordnede arbejdsforhold og flextid.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til funktionsleder Stefan Søberg på tlf. 6375 7680, mail: ssoeb@odense.dk eller Anette Sørensen på tlf. 6551 1540, mail: anns@odense.dk.<br /> 
  Arbejdssted:
  IT og Digitalisering
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  Tandplejer til Omsorgstandplejen

  Har du lyst til at få fagligt engagerede kollegaer og indgå i vores omsorgstandplejeteam, så har vi et spændende og udviklende job til dig!

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en fuldtids tandplejer til Omsorgstandplejen med tiltrædelse hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en afdeling af Odense tandpleje, hvor vi vægter samarbejde, faglig sparring og godt humør meget højt.<br /><br />Vi samarbejder på tværs af faggrupper, hvor du vil indgå i et team med 7 erfarne klinikassistenter og tandlæger, som nærmeste samarbejdspartnere. Vi udfører undersøgelser og behandlinger på klinik og på kommunens ca. 30 plejecentre, samt borgere i eget hjem.<br /><br />Vi vægter den daglige sparring med plejepersonalet højt, hvor vi gennem anerkendende dialog kan yde det bedste for vores patienter.<br /> <br />Du vil blive en del af en arbejdsplads med engagerede kolleger med den nyeste viden.<br /> <br />I nærmeste fremtid etableres voksentandplejen, som er en fusion mellem specialtandplejen og omsorgstandplejen.<br /><br />Omsorgstandplejen i Odense Kommune behandler ca. 1.200 patienter.<br /><br /><strong> Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En mangeårig velfungerende omsorgstandpleje i konstant udvikling</li> <li>Højt fagligt niveau med fokus på læring og udvikling</li> <li>Efter- og videreuddannelse</li> <li>Faglig sparring</li> <li>En professionel spændende og kvalitetsbevidst arbejdsplads  </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er autoriseret tandplejer</li> <li>Har interesse for faglig og personlig udvikling</li> <li>Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Er anerkendende i din tilgang til både patienter, pårørende og kollegaer</li> <li>Formår at håndtere udfordringer konstruktivt</li> <li>Er fagligt og kollegialt engageret</li> <li>Har lyst til at gøre en forskel</li> <li>Er empatisk og med gode kommunikative evner</li> <li>Trives i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Du er engageret, fleksibel, stabil og loyal</li> <li>Bidrager med godt humør</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte klinikleder Britta Eriksen på 6551 5537 eller <a href="mailto:jobin@odense.dk">beri@odense.dk</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag, den 17. april 2017.<br />Ansættelsessamtaler foregår på Grønløkkevej 30, 5000 Odense C fredag, den 28. april 2017. 
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Næsby Skole

  Vi søger en lærer til et barselsvikariat i ungemiljøet. Stillingen er ledig fra ultimo maj 2017 og skoleåret ud med mulighed for forlængelse.

  Vi søger en lærer til et barselsvikariat i ungemiljøet. Stillingen er ledig fra ultimo maj 2017 og skoleåret ud med mulighed for forlængelse.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Næsby Skole er en tosporet folkeskole med ca. 450 elever fordelt på 18 almenklasser, et 10.kl. center med godt 50 elever og en SFO med ca. 160 børn. Skolen er placeret i et hyggeligt villakvarter og er en del af lokalsamfundet. Vi vægter respekt, ansvarlighed, anerkendelse og et tæt samarbejde med elevernes forældre. Vi er fælles om arbejdet med børnenes læring og trivsel.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Fagene er dansk, engelsk, kristendom og understøttende undervisning plus opgaven som primærlærer, evt. andet efter aftale.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en <strong>uddannet lærer</strong>, som vil indgå i ungemiljøet og være en del af hele skolens arbejdsfællesskab. Vi forventer høj faglighed, god klasserumsledelse og generelt godt samarbejde.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> engagerede kolleger, som vil gøre alt for at hjælpe og give en god start, og undervisningsparate børn og unge, som muliggør en god og lærerig hverdag for alle.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Berith Bonnesen på 30334342 eller på <a href="mailto:bereb@odense.dk">bereb@odense.dk</a>, hvis du har spørgsmål til stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag, den 17. april 2017 og samtaler forventes afholdt i uge 17.
  Arbejdssted:
  Næsby Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en virksomhedskonsulent med et bredt kendskab til erhvervslivet og en solid erfaring inden for detail/service branchen til at indgå i brancheteamet.

  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en virksomhedskonsulent med et bredt kendskab til erhvervslivet og en solid erfaring inden for detail/service branchen til at indgå i brancheteamet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Som virksomhedskonsulent er din primære rolle udadgående og opsøgende kontakt til virksomhederne i Odense, for at afdække deres behov for rekruttering af ordinær arbejdskraft samt sikre en tæt kontakt til kommunens øvrige virksomhedsrettede indsatser – alt med sigte for at løse virksomhedernes behov og sikre grundlaget for vækst.<br /> <br />Vi er 30 medarbejdere, hvoraf 16 er virksomhedskonsulenter, som hver især er tilknyttet forskellige brancher/målgrupper. Du vil blive tilknyttet det brancheteam, der arbejder indenfor detail/serviceområdet. Et bredt område, der blandt andet dækker over detailbutikker, hotel/restauration, diverse servicefag, rengøring, finans/økonomi og administration. Der arbejdes med alle facetter af virksomhedskontakt, så som rekruttering, opkvalificering, fastholdelse, afklaring af borgere og afvikling af medarbejdere i virksomhederne. Endvidere samarbejder virksomhedskonsulenter med sagsbehandlere omkring opkvalificering af ledige borgere til forskellige projekter.<br /><br /><strong>Om jobbet<br />Virksomhedskonsulentens opgaver</strong> <ul> <li>Opsøgende virksomhedskontakt for afdækning af behov/tendenser</li> <li>Information og rådgivning til virksomheder om rekrutteringsmuligheder</li> <li>Information og rådgivning om Jobcenter Odenses tilbud til byens virksomheder</li> <li>Indgå partnerskabsaftaler med virksomheder</li> <li>Ansvarlig for rekrutteringsopgaver fra virksomheder</li> <li>Oprettelse af ledige stillinger på Jobnet.dk</li> <li>Udsøge og matche kandidater med ledige stillinger</li> <li>Afdække ledige kandidaters kompetencer og motivere til brancheskift</li> <li>Vejlede om opkvalificeringsmuligheder indenfor branchen</li> <li>Vejlede ledige omkring rådighedsregler</li> <li>Etablering af løntilskudsjob og virksomhedspraktikker samt elev- og voksenlærlingepladser</li> <li>Andre virksomhedsrettede aktiviteter – jobmesser og branchetemadage</li> <li>Være aktiv medspiller i opkvalificeringsprojekter</li> <li>Administrative opgaver i forbindelse med ovenstående</li> </ul> <strong>Om dig<br />Virksomhedskonsulentens personlige kompetencer</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Har en sælger i maven og trives med opsøgende virksomhedskontakt og personligt salg</li> <li>Kan se dig selv arbejde i et politisk styret system</li> <li>Har et godt netværk, som du tør og kan sætte i spil i forhold til løsning af opgaver</li> <li>Har handlekraft, troværdighed og kreativitet i forhold til løsning af opgaver</li> <li>Er selvkørende, omstillingsparat og har personligt drive</li> <li>Er målrettet og løsningsorienteret i dit arbejde med virksomhederne</li> <li>Arbejder struktureret og systematisk i din tilgang til salgsindsatsen og har datadisciplin</li> <li>Lægger vægt på mod, faglighed og ordentlighed i dit arbejde</li> <li>Kan motivere andre mennesker</li> <li>Er positiv og lægger vægt på god trivsel og et godt arbejdsklima</li> <li>Er klar til at afprøve nye metoder og arbejdsgange</li> <li>Er empatisk og lyttende</li> <li>Er en god kollega med lyst til at indgå i det sociale i afdelingen</li> </ul> <strong>Virksomhedskonsulenternes faglige kompetencer</strong><br />Vi forventer, at du har: <ul> <li>En bred erfaring indenfor service og detail – området, gerne med mange års erfaring indenfor detail</li> <li>Bred erfaring og stort kendskab med at arbejde med forskellige virksomheder indenfor branchen</li> <li>Erfaring med opsøgende salg og netværksarbejde i det private erhvervsliv</li> <li>Interesse for beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedsforhold</li> <li>Bredt kendskab til opkvalificering og uddannelsesmuligheder indenfor service/detail branchen.</li> <li>Gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner</li> <li>Erfaring med vejledning og rådgivning</li> <li>Erfaring med IT-systemer (Microsoft-pakken) og administrative opgaver</li> <li>Engelsk i skrift og tale på fornuftigt niveau</li> <li>Har kørekort og egen bil til rådighed</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et fagligt ambitiøst miljø</li> <li>Et stærk team, hvor humor er en stor del af hverdagen</li> <li>Udfordrende, afvekslende og spændende arbejdsopgaver</li> <li>Stor frihed under ansvar. Teamet planlægger i høj grad selv arbejdet, aktiviteter og tilgang til brancherne</li> <li>Mulighed for at gøre en forskel for Odenses virksomheder og borgere</li> <li>Et område i rivende udvikling</li> <li>En god arbejdsplads med fokus på udvikling</li> <li>Faglig sparring fra kompetente kolleger</li> <li>Grundløn. (løntrin 32, HK)/virksomhedskonsulent. Der er mulighed for forhandling af evt. tillæg efter kvalifikationer. Derudover er der tilknyttet pensionsordning til ansættelsen.</li> <li>37 timer arbejdsuge med flexordning</li> <li>Adgang til sundhedstilbud, motionsrum</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation HK.<br /><br />Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til afdelingsleder Ulrich Lundgren Gamholdt på 2938 6063.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 16. april 2017, og vi afholder ansættelsessamtaler den 26. og 27. april 2017.<br /> <br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Virksomhed og Arbejdskraft
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Ejendom, Højby Skole

  Vi søger en rengøringsassistent til Højby Skole, 25 timer ugentlig pr. 24. april 2017.

  <em>Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br />Rengøring i Odense Kommune hører til under enheden kaldet Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, så vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br /><br />Vi er samlet set ca. 550 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og tekniske servicemedarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Engageret arbejdsplads med gå på mod og glæde</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> </ul> <strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Overholder rengøringsinstruktionerne</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er imødekommende og positiv</li> <li>Kan arbejde iblandt børn</li> <li>Er servicemindet og samarbejdsvillig</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Selvstændighed</li> <li>AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen ønskes besat pr. 24. april 2017.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 25 timers arbejdsuge, og du kan forvente at skulle flytte arbejdsområde.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for skoleansættelse mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Lonnie Jensen på 40373503.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. april 2017. Samtaler forventes afholdt den 19. april 2017. 
  Arbejdssted:
  Ejendom, Højby Skole
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Har du lyst til at indgå i et nyere ledelsesteam og bidrage til institutionens overordnede ledelse og udvikling? Har du lyst til at være en del af et børnehus i udvikling? Vil du være pædagogisk leder for en erfaren og kompetent medarbejdergruppe, som gerne lader sig udfordre?

  <em>Har du lyst til at indgå i et nyere ledelsesteam og bidrage til institutionens overordnede ledelse og udvikling?</em><br /><em>Har du lyst til at være en del af et børnehus i udvikling? </em><br /><em>Vil du være pædagogisk leder for en erfaren og kompetent medarbejdergruppe, som gerne lader sig udfordre? </em><br /> <br />Så bliv Daglig pædagogisk Leder af Børnehuset Skovmosen pr. 1. juni 2017!<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Skovmosen er en del af Børneinstitution Skt. Klemens – Dalum, som desuden består af børnehusene Svenstrup, Torpegården, Rulkedalen, Borreby-Fangel og Asgård.<br />Skovmosen består af en vuggestuegruppe med 12 børn og en børnehavegruppe med 29 til 33 børn.<br /> <br />Skovmosen er et hus med god plads både inde og ude.<br />Vi står over for en renovering i 2017, hvor vi får mulighed for at optimere de indendørs læringsmiljøer.<br />Vi lægger vægt på en indretning, der inviterer til leg og læring i både små og større grupper, og som skaber mulighed for fleksibilitet og samarbejde på tværs af grupperne.<br />Vores legeplads er stor og nyindrettet med mange muligheder.<br /> <br />Skovmosen har en faglig kompetent personalegruppe, som brænder for og har stor erfaring med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />I Skt. Klemens-Dalum har vi fokus på kerneopgaven, som vi definerer således:<br />Læring gennem leg, skal styrke børns udvikling, så de bliver robuste og i stand til at mestre eget liv<br />Børn skal opleve sig anerkendte og skal have adgang til betydningsfulde og forpligtende fællesskaber.<br /> <br />Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang, på ordentlighed og på professionel autencitet, både i forhold til børn, forældre og kollegaer.<br /> <br />Vi arbejder tæt sammen med forældrene, og vi lægger vægt på at skabe et åbent og ligeværdigt samarbejde.<br /> <br />I 2017 har vi særligt fokus på sprogligt udviklende læringsmiljøer.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en daglig pædagogisk leder, som: <ul> <li>Er en udadvendt, optimistisk, tillidsvækkende og engageret person</li> <li>Har ledelsesmæssig og pædagogfaglig erfaring </li> <li>Er en synlig, nærværende og samlende leder</li> <li>Er positiv, anerkendende og opbakkende i sin ledelsesstil</li> <li>Møder personalet, hvor de er og ser forskellighed som en styrke</li> <li>Evner at samle, inspirere og medinddrage personalet i udviklingsprocesser</li> <li>Er reflekterende og kan skabe en refleksiv samarbejdskultur</li> <li>Er en god kommunikator og formår at skabe en åben og ligeværdig kommunikation såvel i personalegruppen som i forældresamarbejdet </li> <li>Har visioner, er målrettet og ambitiøs</li> <li>Har fokus på kerneopgaven og på høj faglig kvalitet</li> <li>Kan gå foran, give sparrring og coache personalegruppen.</li> <li>Er organisator, har professionelt overblik og kan skabe rammer og sammenhæng</li> <li>Evner at omsætte institutionens og kommunens overordnede strategier og målsætninger til pædagogisk praksis <br /> </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelsen sker i henhold til aftale indgået mellem Odense kommune og den foretrukne ansøgers organisation.<br />Ansættelse sker pr. 1. juni 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis stillingen som daglig pædagogisk leder i Skovmosen har vakt din interesse, opfordres du til at træffe aftale om et besøg.<br />Kontaktperson for aftale eller for besvarelse af spørgsmål er Institutionsleder Suzanne Gotthelf, som træffes på 4019 7086 eller <a href="mailto:sugo@odense.dk">sugo@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgning med relevante bilag og referencer skal være os i hænde senest søndag den 9. april 2017.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Skovmosen, Børneinstitution Skt. Klemens-Dalum
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger udviklingsorienterede socialrådgivere, der trives med og motiveres af at være sammen om at løse den samlede opgavemængde, og brænder for at få borgeren i job eller uddannelse.

  <em>Vi søger udviklingsorienterede socialrådgivere, der trives med og motiveres af at være sammen om at løse den samlede opgavemængde, og brænder for at få borgeren i job eller uddannelse.</em><br /><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger to socialrådgivere til vikariater hos Kontanthjælp – Job & Karriere.<br /><br />Målgruppen er jobparate kontanthjælpsmodtagere. Vi har fælles opgaveløsning og teamsamarbejde er højt prioriteret i løsningen af vores kerneopgave.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Kerneopgaven er at understøtte den ledige mod ordinær uddannelse og/eller ordinært job.<br />Dine hovedopgaver vil være: <ul> <li>Varetagelse af diverse myndighedsopgaver.</li> <li>Afholde jobsamtaler med borgerne.</li> <li>Motivere de ledige til at komme i job eller uddannelse.</li> <li>Skriftlig opfølgning i sagerne.</li> <li>Aktiv deltagelse i teamets løbende udvikling.</li> <li>Tværfagligt samarbejde med borgeren i fokus.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du har relevant kendskab til og erfaring inden for arbejdet med beskæftigelses-, uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold. Besidder personlig pondus og kan trives i en afdeling og forvaltning, der ofte ændrer kurs. Du har erfaring i og kan håndhæve Rådighedsbekendtgørelsen. Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Kan se muligheder frem for begrænsninger.</li> <li>Har en venlig og imødekommende omgangstone.</li> <li>Er loyal og tager ansvar for arbejdsstedets fortsatte udvikling og forbedring.</li> <li>Tager ansvar for egen og kollegers faglige udvikling.</li> <li>Er udviklingsorienteret og kan lide at skabe synlige resultater.</li> <li>Har gode kundskaber inden for brugen af IT og har administrativt flair.</li> <li>Har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.</li> <li>Trives med og motiveres af at være sammen om at løse den samlede opgavemængde.</li> <li>Trives i at arbejde i selvkørende teams og sidde i åbent fælles kontor med dine nærmeste kolleger.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et inspirerende og krævende arbejdsmiljø, hvor stabilitet er en medarbejderværdi.</li> <li>Et miljø, hvor humor og en let omgangstone er hverdags kost.</li> <li>En afdeling, hvor det, der virker, er i fokus, og hvor tilpasning og arbejdstilrettelægning til arbejdsmarkedsbehov en forventning.</li> <li>Indflydelse på egen og afdelingens opgaveløsning.</li> <li>Faglig udvikling og sparring ved kompetente kolleger.</li> <li>Fokus på udvikling af den gode jobsamtale </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er tale om et vikariat frem til 31. december 2017.<br /><br />Tiltrædelse er snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til leder Irene Seidelin på 2938 6199.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 17. april 2017, og vi forventer at holde samtaler 24. april 2017.
  Arbejdssted:
  Kontanthjælp - Job & Karriere
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Tør du tage udfordringen op og være med til at nedbringe den alt for høje ledighed i Odense Kommune? Vil du gå forrest i en effektiv, virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats? Kan du se dig selv i spidsen for et område, hvor vi gør op med aktivering og i stedet sætter fokus på job og uddannelse?

  <em>Tør du tage udfordringen op og være med til at nedbringe den alt for høje ledighed i Odense Kommune? Vil du gå forrest i en effektiv, virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats? Kan du se dig selv i spidsen for et område, hvor vi gør op med aktivering og i stedet sætter fokus på job og uddannelse gennem et tæt samarbejde med de lokale virksomheder? Kan du svare ”ja”, er du måske vores kommende virksomhedschef!</em><br /> <br />Beskæftigelses- & Socialforvaltningen i Odense Kommune søger en afløser for vores kompetente virksomhedschef, der er blevet chef for Jobcenter Kolding.<br /> <br />Virksomhed & Arbejdskraft udgør, sammen med områderne Uddannelse, Job & Karriere, Jobrehabilitering og Borgerservice, den koncernledede organisering af forvaltningen, der samlet arbejder helhedsorienteret med kerneopgaven: Uddannelse og Job.<br /> <br />Med udgangspunkt i forskning og evidens er forvaltningen nu i gang med en forandringsproces, der lægger fortidens aktiveringsprojekter på hylden til fordel for en virksomhedsrettet og effektskabende indsats for alle målgrupper.<br /> <br />Dette betyder, at vi retter fokus på praktikker, løntilskud og opkvalificering, alt sammen med udgangspunkt i virksomhedernes behov og den enkeltes muligheder.<br /> <br />Som chef for Virksomhed & Arbejdskraft ansættes du med reference til koncernchefen. Du får det overordnede ansvar for en række afdelinger med mellem 12 og 18 medarbejdere. Hver afdeling har en leder på niveau 4.<br /> <br />Det er afgørende vigtigt, at du kan lede og implementere gennem dine ledere, ligesom vi forventer, at du kan samarbejde med dine kolleger og også er i stand til at lede opad. Du kommer endvidere til at indgå i samarbejder på både lokalt og nationalt niveau.<br /> <br /><br /><strong>Vi ønsker os, at</strong> <ul> <li>du kan omsætte målet om virksomhedsrettet indsats til solid og sikker praksis med faldende ledighed til følge.</li> <li>dine netværk og kontaktflader er relevante og mangefacetterede.</li> <li>din opgavevaretagelse får området til at fremstå sammenhængende og du og dine afdelingsledere arbejder helhedsorienteret sammen med resten af forvaltningen.</li> <li>du indgår i et udviklingsorienteret samspil med både chefgruppen og koncernledelsen og på den baggrund kan du iværksætte og lede de tiltag, der mest effektivt realiserer den virksomhedsrettede indsats og forvaltningens mål.</li> <li>du forstår betydningen af stærk implementeringskraft og kan sætte dig for bordenden og danne effektive, implementeringsdygtige lederteam</li> <li>du har forståelse for sammenhængen mellem borgere, politikere og den offentlige organisation. Du kan arbejde med strategiudvikling både på dit eget driftområde og på tværs af forvaltningen og af kommunen og sikrer både kvalitet og optimal og fleksibel anvendelse af viden og ressourcer.</li> <li>du kan lede nedad i organisationen og stå i et dynamisk forhold til og være tydelig overfor dine afdelingsledere. Du skal således kunne implementere gennem ledelseslag og i højere grad varetage strategisk organisering end egentlig håndtering.</li> <li>du tager ansvar og kan kommunikere og således rammesætte arbejdet bl.a. ved at reducere kompleksitet.</li> <li>du formår at holde momentum, overblik og tempo både i kortere forløb og projekter, men også på den lange bane og du har øje for både proces og resultat.</li> </ul>  <br /><strong>Du har bl.a. følgende kvalifikationer:</strong> <ul> <li>Evne til at arbejde med strategiudvikling og til at operationalisere strategi</li> <li>Personlig gennemslagskraft og særdeles stærke kommunikative kompetencer</li> <li>Forståelse for de politiske mål mekanismer og tankegange</li> <li>Solid erfaring med ledelse af ledere og en både motiverende og delegerende ledelsesstil</li> <li>Kendskab til den nationale og kommunale beskæftigelsespolitik og præmisserne herfor</li> <li>En relevant uddannelsesbaggrund.</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><br /> <br />Du kan kontakte Job- og Virksomheds- & Borgerservicechef Hanne Sørud (telf.: 2032 4794) for yderligere information om stillingen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 18. april, kl. 12.00.<br /><br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 20. april fra kl. 12.00 og 2. runde den 26. april fra kl. 12.00. Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.<br /><br />Stillingen som virksomhedschef er til besættelse pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter.
  Arbejdssted:
  Tolderlundsvej 2
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Erfaren socialrådgiver til Visitationen

  Har du lyst til at arbejde med odenseanske kvinder på krisecentre i Danmark i forhold til at få dem hurtigt ud i egen bolig igen, og dermed få genetableret en hverdag for den enkelte?

  <em>Har du lyst til at arbejde med odenseanske kvinder på krisecentre i Danmark i forhold til at få dem hurtigt ud i egen bolig igen, og dermed få genetableret en hverdag for den enkelte?</em><br /><em>Har du lyst til og mod på at samarbejde med socialt udsatte borgere over 30 år om at komme tættere mod job eller uddannelse?</em><br /><em>Kan du arbejde systematisk, sætte mål og følge op?</em><br /><em>Kender du til Housing First, Voksenudredningsmetoden og rehabilitering?</em><br /><em>Vil du være en del af et fagligt dygtigt team under konstant udvikling? <br />- Så glæder vi os til at høre fra dig.</em><br /><br />Myndighedsafsnittet Job og Udvikling under Jobrehabilitering søger en erfaren socialrådgiver til en stilling i Visitationen i forhold til Serviceloven.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen BSF er en forvaltning i bevægelse mod et mere helhedsorienteret syn på Odenses borgere, hvilket bl.a. afspejler sig i et tæt samarbejde med den enkelte. Vi arbejder hen imod ét koordineret forløb og én plan for borgen, og har fokus på borgerværdi, flow, effekt, og samarbejder på tværs.<br /><br /><strong>Vores mål er at bringe borgeren i job eller uddannelse </strong>– og på jobrehabiliteringsområdet er delmålene vigtige milepæle for de borgere vi samarbejder med. Jobrehabiliteringsområdet indeholder myndighedsdelen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og visitation til sociale indsatser for borgere over 30 år. Desuden er området sammensat af Alkohol- og Misbrugsbehandling, Forsorgshjem, Krisecenter, Væresteder, beskæftigelsesindsats m.v.<br /><br /><strong>Målgruppen</strong> er borgere over 30 år i særligt udsatte positioner, og som vurderes at have brug for råd og vejledning og evt. støtte efter Serviceloven. Målgruppen omhandler primært psykisk sårbare borgere, sentudviklede borgere, misbrugere, kriseramte kvinder og hjemløse.<br /><br />Visitationen er en arbejdsplads med mange forskellige arbejdsopgaver.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />De primære arbejdsopgaver er <ul> <li>Tæt samarbejde med eksterne krisecentre i Danmark, i forhold til at få odenseanske kvinder genetableret i egen bolig, og derudover få genetableret kontakt til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.</li> <li>Råd og vejledning til borgere og samarbejdspartnere</li> <li>Udredning via VUM-modellen og visitering af borgere til relevante tilbud, samt opfølgning på bevilgede indsatser</li> <li>Formulering af klare og målbare mål for indsats i tæt samarbejde med borgeren</li> <li>Koordinering af indsatser omkring borgeren med relevante samarbejdspartnere</li> <li>Deltagelse i visitationsmøder, i forskellige arbejdsgrupper mv.</li> <li>Deltagelse i ugentlige rehabiliteringsteams</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega, der <ul> <li>Har fokus på borgerens udviklingspotentiale frem for begrænsninger</li> <li>Har indgående erfaring i at arbejde ud fra den rehabiliterende og anerkendende tankegang</li> <li>Kan arbejde struktureret, systematisk og helhedsorienteret</li> <li>Har gode kommunikative evner - både i skrift og tale</li> <li>Har en bred viden inden for lovgivningen på området</li> <li>Har viden om og lyst til at arbejde med målgruppen</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Kan se fordelen i at arbejde i et team, hvor de bærende elementer er tillid og samarbejde om kerneopgaven i en hverdag, som er travl og omskiftelig</li> <li>Har kørekort og kan stille egen bil til rådighed </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> en spændende arbejdsplads under faglig udvikling og med engagerede og dygtige kollegaer. Vi har en uhøjtidelig omgangstone med respekt for hinandens arbejde.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer/ugen med flekstid og er til besættelse snarest.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte leder af myndighedsafsnittet Job og Udvikling Anne Fuglsang på mail <a href="mailto:alfu@odense.dk">alfu@odense.dk</a> eller på 51 46 45 58.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 18. april 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 27. april 2017.
  Arbejdssted:
  Jobrehabilitering, Job og Udvikling, Visitationen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Administrativ medarbejder til PIO Mental Sundhed

  Arbejder du struktureret og kan du bevare overblikket – også når det går ekstra stærkt? Har du gode kommunikationsevner og er du imødekommende? Så er det måske dig, som vi søger.

  <em>Arbejder du struktureret og kan du bevare overblikket – også når det går ekstra stærkt? Har du gode kommunikationsevner og er du imødekommende? Så er det måske dig, som vi søger.</em><br /><br />Vi har en spændende projektstilling, som administrativ sundhedsmedarbejder i PIO Mental Sundhed. Stillingen ønskes besat snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />PIO Mental Sundhed, er Odense Kommunes Rådgivnings- og informationscenter indenfor fremme af mental sundhed. Gennem et folkeoplysende perspektiv, afholder vi oplysningskampagner, arrangementer, undervisning, temadage mv. med henblik på at fremme fokus på mental sundhed hos den enkelte og det omkringliggende samfund.<br />Vi tilbyder desuden, en åben anonym rådgivning til byens borgere, som er i en sårbar periode af deres liv.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som administrativ medarbejder kommer du primært til at arbejde med: <ul> <li>Modtagelse af borgere</li> <li>Varetagelse af telefon – herunder tidsbestillinger til forsamtaler til angst og depressions skole kursister</li> <li>Administrativt arbejde i samarbejde med kollegaer i forhold til Lær at Tackle kurser</li> <li>Sammen med kollega varetage de administrative opgaver der er omkring de frivillige i PIO</li> <li>Indhente og sørge for at vores informationsmateriale er ajourført</li> <li>Indkøb til huset</li> <li>Klargøre mødelokaler og andre praktiske opgaver</li> </ul> <strong>Om jobbet<br />Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Har en administrativ uddannelse, som sekretær, sundhedsservicesekretær eller lægesekretær</li> <li>Er imødekommende over for borgere såvel som kollegaer</li> <li>Har gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt</li> <li>Kan arbejde struktureret og bevare overblikket – også når det går ekstra stærkt</li> <li>Trives med høj grad af uforudsigelighed</li> <li>Kan arbejde på brugerniveau i Word, Excel, Outlook samt PowerPoint</li> <li>Har et lyst sind og god til at sige til og fra, når vi alle sammen trækker på dig</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads der sætter trivsel højt som kerneværdi</li> <li>Et tæt samarbejde med varme, kompetente og engagerede medarbejdere</li> <li>Et hus hvor vi grundlæggende tror på ting kan lykkes</li> <li>Et hus hvor nye initiativer og tiltag, udvikles og driftes i fællesskab</li> <li>Et rummeligt arbejdsfællesskab i en lille medarbejderstab og mange frivillige</li> </ul> Lyder det som et job for dig, hører vi rigtig gerne fra dig<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 20 timer fordelt over fire hverdage.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte leder Else Kirk på 5116 7618 eller <a href="mailto:elki@odense.dk">elki@odense.dk</a>.<br /><br />Du kan læse mere om PIO Mental Sundhed <a href="http://subsites.odense.dk/subsites4/pio">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 17. april 2017, og vi forventer at holde samtaler den 26. april 2017.
  Arbejdssted:
  PIO Mental Sundhed
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere. Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af områderne, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere.<br /><br />Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /> <br /><strong>Om os<br />Aftenområdet</strong> består af de udekørende aftengrupper, der dækker hele Odense Kommune, men er geografisk inddelt i 3 grupper, Aften Nord, Aften Syd og Aften Centrum. Aften Centrum består til dels af cykelruter.<br /><br /><strong>Natområdet </strong>dækker ligeledes hele Odense Kommune og består udover de udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at du <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper</li> </ul> <strong>Aften- og Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Aftenområdet ved Annette Johansen på <a href="mailto:asjo@odense.dk">asjo@odense.dk</a>, 65513610 eller Natområdets ledere på <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a>, 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Aften- eller natområdet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Bolbro Plejecenter

  Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til pædagogiske forløb? På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere - primært demensramte - i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder?</em><br /><em>Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til pædagogiske forløb?</em><br /> <br />Bolbro Plejecenter søger 1 pædagog til fast eftermiddags-/aftenarbejde 24½ time/uge med tiltrædelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er med i alt 5 plejecentre en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen.<br />På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.<br />Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /> <br />Vi er 40 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestring og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br />Vi tilbyder: <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>En personalegruppe som trives og har et godt arbejdsmiljø</li> </ul>  <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi hjælper gennem støtte/guidning, omsorg og nærvær borgerne til at få et godt liv.<br />Vi vægter det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier.<br />Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgeren er den nærmeste samarbejdspartner.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder og med borgeren som nærmeste samarbejdspartner</li> <li>Arbejder selvstændigt - men indgår gerne i teamsamarbejde</li> <li>Tager initiativ til pædagogiske forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte borger</li> <li>Arbejder tværfagligt og byder ind med viden og udvikler tiltag ud fra din faglige baggrund</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>Vil være koordinator for et antal borgere</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>Har flair for IT</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem 8.00 og 9.30 – hos Assisterende Rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller Rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen, der er på deltid 24½ time/uge, ønskes besat snarest muligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 11. april 2017.<br />Vi forventer at holde samtaler i uge 17.
  Arbejdssted:
  Bolbro Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du ledelseserfaring samt erfaring fra handicap- og psykiatriområdet? Vil du have ansvar for personalet samt den daglige drift af 3 arbejdspladser? Og kan du lede såvel forandringsprocesser som faglig udvikling - og udvikle strategier? Så er du måske vores nye rehabiliteringsleder!

  <em>Har du ledelseserfaring samt erfaring fra handicap- og psykiatriområdet? Vil du have ansvar for personalet samt den daglige drift af 3 arbejdspladser? Og kan du lede såvel forandringsprocesser som faglig udvikling - og udvikle samt implementere strategier? Så er du måske vores nye rehabiliteringsleder!</em><br /><br />Vi søger pr. 1/6-17 en ny rehabiliteringsleder for Sedenhuse, Poppelhaven og Bækholmen, som er en samlet enhed på handicapområdet af tre bo- og støttetilbud for voksne mennesker med en varigt nedsat psykisk/fysisk funktionsevne.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bo- og støttetilbudene er beliggende på tre matrikler: - Botilbudet Sedenhuse hvor der bor 40 borgere i egne lejligheder fordelt i 4 bo-grupper (§85/§105), Støttecentret Poppelhaven hvor der er tilknyttet 13 borgere i egne boliger i nærområdet (§85/§105) og Bo- og rehabiliteringstilbudet Bækholmen hvor der bor 9 borgere i et §107-tilbud. Alle tilbud ligger i området Odense NØ. For yderligere detaljer om de enkelte tilbud, henvises til <a href="http://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/botilbud">http://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/botilbud</a>.<br /> <br />Ved alle tre bo- og støttetilbud er p.t. ansat 75 medarbejdere i faste stillinger, samt vikarer og studerende. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, dog primært med en social/ pædagogisk og/eller sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund. Derudover er ansat medarbejder med ergoterapeutisk uddannelse, samt ernæringsassistent og servicetekniker.<br /><br />Ledelsen for alle tre tilbud, udgøres samlet af en rehabiliteringsleder samt 2 assisterende ledere (afdelingsledere).<br /> <br />De tilknyttede borgere på de tre tilbud, har alle kognitive funktionsnedsættelser i en grad, så de har behov for støtte til at mestre hverdagens udfordringer. Støtteomfanget er dog meget forskelligt. Fra støtte gennem hele døgnet, til støtte nogle enkelte dage om ugen. Alder og øvrige livsomstændigheder for borgerne er ligeledes forskelligartede. Men den største del af borgerne er unge mennesker i en livsfase, hvor udvikling og mestring af færdigheder har et højt fokus ud fra borgerens individuelle behov, -mål, -udfordringer, ressourcer og kompetencer.<br /> <br />Alle tre bo- og støttetilbud er kendetegnet ved en målrettet, struktureret og systematisk faglig indsats med borgeren i centrum, og med udgangspunkt i at støtten, uanset handicap, skal tilrettelægges ud fra en rehabiliterende tænkning og handling, med borgerens mestringsmuligheder i fokus. Mødet med borgeren sker ud fra en anerkendende tilgang i relationsarbejdet med den enkelte, tilført specialpædagogiske metoder.<br /><br />Aktuelt er alle medarbejdere og ledere i gang med at gennemføre kompetenceudvikling i forhold til anvendelse af <em>Èn Plan</em> – et systematisk planlægnings og dokumentationssystem med- og omkring den enkelte borger.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />Rehabiliteringslederen står for den daglige ledelse af alle tre matrikler, herunder personale- og budgetansvar, og refererer direkte til forløbschefen på handicapområdet (medfødt hjerneskade), område Nord i Ældre- og Handicapforvaltningen. I samarbejde med forløbschef samt de to assisterende ledere, lægger rehabiliteringslederen retningen og vejen, for implementering af forvaltningens strategier og fokusområder (aktuelt bl.a. rehabilitering, strategisk kompetenceudvikling, én plan, velfærdsteknologi, tværfaglighed, effekt- og kvalitet, frivillighed). Målsætter og prioriterer, samt definerer og udfører nødvendige udviklingstiltag eks. i form af kompetenceudvikling/ udviklingsarbejde på stedet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Til stillingen forventes ansøgere med: <ul> <li>Ledelseserfaring gerne fra et større område, og med videre/efteruddannelse indenfor ledelse (f.eks. diplom i ledelse).</li> <li>Erfaring med målgruppen specifikt eller fra handicap- og psykiatriområdet, gennem pædagogisk/ socialfagligt arbejde.</li> <li>Kompetencer til at kunne understøtte udvikling af medarbejder- og ledelsesteam på stedet, gennem kendskab til teamprocesser, coaching, faglig sparring og vejledning.</li> <li>Gode kommunikative evner i forhold til samarbejdet med borgere, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Evner til/ erfaring med at lede og koordinere forandringsprocesser, samt at træffe også svære beslutninger.</li> <li>Gode styringsmæssige kompetencer i forhold til budgetoverblik, -planlægning og tilpasning.</li> <li>Indsigt i, at høj faglighed såvel som høj social kapital og et godt arbejdsmiljø, på bedste måde understøtter samarbejdet med borgerne.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Til at understøtte forventningerne tilbydes: <ul> <li>Engagerede og udviklingsorienterede medarbejdere og med-ledere.</li> <li>Ledernetværk på tværs af tilbud i forvaltningen, indenfor det specialpædagogiske forløbsområde (medfødt hjerneskade)l</li> <li>Tværfagligt ledelsessamarbejde med andre forløbsområder (eks. erhvervet hjerneskade, psykiatri, fysisk funktionsnedsættelse etc.).</li> <li>Samarbejde og sparring med forløbschefen for området.</li> <li>Deltagelse i udviklingsinitiativer indenfor handicapområdet.</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forløbschef Lars Gemmer tlf. 65 51 39 97 (forløb medfødt hjerneskade, Nord) eller assisterende rehabiliteringsleder Marianne Jeppesen tlf. 22 29 09 07. <div><br />For oplysninger om organisationen i Ældre- og Handicapforvaltningen, henvises der til: <a href="http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/aeldre-og-handicapforvaltningen">http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/aeldre-og-handicapforvaltningen</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den. 18. april kl. 12:00.<br />Vi holder 1. samtalerunde onsdag den 4. maj 2017 og evt. 2. samtalerunde onsdag den 10. maj 2017.  Forud for en 2. samtale, vil du blive bedt om at gennemgå en personprofilanalyse. </div>
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Har du en grunduddannelse som ergoterapeut, social – og sundhedsassistent eller pædagog. Og har du flere års erfaring indenfor det psykiatriske speciale - og mestre at samarbejde med borgere, der har en sindslidelse og ofte komplekse sociale problemstillinger? Så er du måske vores nye medarbejder!

  Forløb Sindslidelse, opretter et nyt lille tværfagligt team, der skal løse indsatser efter § 85. Det nye tværfaglige team starter op den 1. juni 2017. Det er muligt at ønske om stillingen skal være på alt imellem 30-37 timer ugentligt. Arbejdstiden er primært på hverdage og i tidsrummet mellem kl. 8-18<br /> <br /><strong>Hvem er målgruppen?</strong><br />Målgruppen er borger primært i alderen fra 40 år og opefter, som igennem en årrække har fået § 85 støtte fra bostøtten.<br /> <br /><strong>Borgerne har ofte behov for </strong> <ul> <li>At fastholde en hverdagsramme, for på den måde at leve et så selvstændigt liv som muligt. </li> <li>Kompenserende indsatser, som er i borgerens eget tempo, så indsatserne på sigt, kan muliggøre en udvikling.</li> <li>At have fokus på og fastholde det der fungerer og evt. udvikle over tid.</li> <li>En fleksibel og motiverende indsats, tilpasset det borgeren kan på dagen.</li> <li>Støtte til egenomsorg.</li> <li>Støtte til at blive i egen bolig.</li> <li>Støtte til at undgå social isolation og skabe kontakt til andet netværk.</li> <li>Sikre en kontakt for at forebygge indlæggelser.</li> </ul>  <br />Alt samarbejde med borgere tager udgangspunkt i en rehabiliterende referenceramme og tager afsæt i borgerens ønsker, udfordringer og ressourcer, hvor borgerens netværk også inddrages i det omfang der er muligt.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en grunduddannelse som ergoterapeut, social – og sundhedsassistent eller pædagog.</li> <li>Har flere års erfaring indenfor det psykiatriske speciale og mestre at samarbejde med borgere, der har en sindslidelse og ofte komplekse sociale problemstillinger.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, og har fokus på i samarbejdet med borgeren at styrke dennes selvstændighed og livskvalitet.</li> <li>Kan håndtere kontakt med ca. 25 borgere og mestre at justerer støtten efter borgerens aktuelle behov.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust, kender og er opmærksom på egne grænser.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et mindre team.</li> <li>Har kommunikative kompetencer samt praktiserer en coachende og<br />anerkendende tilgang til borgerne.</li> <li>Har IT kompetencer på brugerniveau og kan dokumentere skriftligt.</li> <li>Arbejder aktivt, konstruktivt og loyalt i forhold til beslutninger.</li> <li>Er fleksibel, omstillingsparat og har lyst til at udvikle og arbejde med nye kontakt former f.eks. via digitale medier.</li> <li>Kan cykle i arbejdstiden.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Introduktion/ introduktionsforløb i juni måned (der kan <strong>ikke</strong> afholdes ferie i denne periode).</li> <li>En nyt spændende job i et tværfagligt teamsamarbejde.</li> <li>Et arbejdsmiljø som vil blive præget af faglighed, ansvar og initiativ.</li> <li>Daglig sparring med kolleger samt løbende supervision.</li> <li>Deltagelse i implementering og udvikling af rehabiliterende indsatser.</li> <li>Vi stiller PC, telefon og cykel / el cykel til rådighed.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos rehabiliteringslederne:  Erik Holm tlf.: 2082 1833, Birthe Jacobsen tlf.: 3012 7166, Tina Jakobsen tlf.: 6155 4553<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Indkaldelse til samtaler vil ske tirsdag d. 18.04.17<br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 20.04.17<br />Ansøgningsfrist er 10.04.17 kl. 12.00
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  10-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Munkebjerggruppen

  Vi søger en fysioterapeut på 32 timer ugentligt til et barselsvikariat med tiltrædelse snarest muligt og frem til 1. september 2017.

  Ældre- og Handicapforvaltningen, Munkebjerggruppen søger en fysioterapeut på 32 timer ugentligt til et barselsvikariat med tiltrædelse snarest muligt og frem til 1. september 2017.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Munkebjerggruppen er et udekørende team bestående af fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker og sosu- personale, der i dagligdagen arbejder med borgere, der kan mestre deres eget rehabiliteringsforløb og primært har en fysisk problemstilling.<br /><br />Vi sætter rehabiliteringen højt på dagsordenen.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Arbejdsområder omfatter  <ul> <li>Genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven i borgers eget hjem</li> <li>Visitation af ydelser efter servicelovens §86.1 og 86.2</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Tidlig indsats hos borgere, der har behov for genoptræning efter indlæggelse</li> <li>Tværfagligt samarbejde med sygeplejesker, sosu-personale og rehabiliteringsrådgiver med stærkt fokus på borgerens rehabilitering</li> <li>Akutte besøg hos borgere, hvor der er behov for terapeutfaglig vurdering</li> <li>Strukturere og planlægge oplæg for kollegaer i den tværfaglige gruppe</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi lægger vægt på, at du  <ul> <li>Kan sætte rehabilitering på dagsordenen</li> <li>Har en stærk monofaglighed, der kan spilles ind i den tværfaglige sammensatte gruppe til gavn for kollegaer og borgere</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> <li>Er god til at planlægge din hverdag og tage opgaverne, når de kommer</li> <li>Behersker IT på brugerniveau. Vi arbejder i KMD care og én -plan</li> <li>Kan arbejde effektfuldt og reflekterende i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>At du bidrager til arbejdspladsen, og har lyst til at præge et relativt nyetableret team fagligt og personligt</li> <li>At du tænker sammenhængende, at det ikke nødvendigvis kun er den gruppe du er ansat i, der er din samarbejdspartner, men hele Ældre- og Handicapforvaltningen</li> <li>Er en kollega med en god portion humor</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med udfordringer, hvor du bliver en stærk del af det bindeled, der udgør borgerens rehabilitering</li> <li>Et spændende og godt kollegialt arbejdsmiljø</li> <li>Gode muligheder for faglig og personlig udvikling monofagligt, tværfagligt og organisatorisk</li> </ul> <strong>Løn</strong><strong>- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rehabiliteringsleder Ingelise Pedersen eller assisterende rehabiliteringsleder Camilla Bloch Jespersen  på 65513307.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 20. april 2017, kl 12:00. Samtaler forventes afholdt den 26. april 2017.
  Arbejdssted:
  Munkebjerggruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til forløb, der understøtter den enkelte?

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder?</em><br /><em>Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til forløb, der understøtter den enkelte?</em><br /> <br />Vi søger en sygeplejerske til et vikariat i aftenvagt 24½ time pr. uge. Der arbejdes hver mandag og tirsdag og hver anden fredag, lørdag og søndag i ulige uger. Stillingen er til besættelse snarest muligt.       <br />             <br /><strong>Om os</strong><br />Korsløkkehaven er et plejecenter med 40 lejligheder. Vi er 31 faste medarbejdere, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter borgerens egne evner og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner</li> <li>Du kan indgå i pleje- og omsorgsopgaver</li> <li>Du kan arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>Du kan tage initiativ til tværfaglige forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte</li> <li>Du brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>Du har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>Flair for IT samt gode kvalifikationer i forhold til dokumentation både mundtligt og skriftligt    </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og afvekslende job</li> <li>En arbejdsplads i udvikling  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Alice Sundstrøm på 65513425 eller assisterende rehabiliteringsleder Sofie Lykke Madsen på 30913564.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 17. april 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 17. <br /> 
  Arbejdssted:
  Korsløkkehaven Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Vestre Skole

  Vil du sammen med skolens medarbejdere sætte pædagogisk retning? Kan du befordre det gode samarbejde? Kan du arbejde for at forankre skolen stærkere i lokalområdet? Så bliv den nye skoleleder for Vestre Skole med ca. 400 elever og 45 ansatte.

  <em>Vil du sammen med skolens medarbejdere sætte pædagogisk retning?<br />Vil du befordre det gode samarbejde?<br />Kan du arbejde for at forankre skolen stærkere i lokalområdet?</em><br /> <br />Så bliv den nye skoleleder for Vestre Skole!<br />Vestre Skole søger en skoleleder, der sammen med skolens medarbejdere vil være med til at sætte pædagogisk retning med henblik på at gøre skolen stærkere forankret i lokalområdet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vestre Skole er en tidssvarende folkeskole i historiske bygninger beliggende i centrum af Odense. Vores kerneopgave er formuleret således:   <div style="margin-left: 40px;">”På Vestre Skole arbejder vi for, at eleverne i trygge og anerkendende rammer udvikler sig til hele mennesker, der lærer alt hvad de kan fagligt, socialt og personligt.”</div>  <br />Miljøet på Vestre Skole er mangfoldigt. Vestre Skole har et bredt udsnit af mange forskellige nationaliteter, og alle samfundets sociale grupper er repræsenteret blandt børn og forældre. Vi betragter vores alsidige børne- og forældresammensætning som en ressource, der giver et spændende, alsidigt og accepterende læringsmiljø. Vores mangfoldighed er med til at udvikle kompetencer hos såvel børn som ansatte, og det giver alle gode kvalifikationer til at fungere i et bredt sammensat fællesskab.<br /> <br />Vi har fællesanvendelse i indskolingen, så skolens undervisning og SFO’ens aktiviteter er i samme lokaler og hænger tæt sammen. På årgangene fra 0. -  6. klasse arbejder vi derfor på, at vores elever på tværs af skolerne har kendskab til hinanden.<br />Vestre Skole er overbygningsskole for Åløkkeskolen. Ud over skolens almenklasser rummer skolen to modtage-klasser for nytilkomne udskolingselever.<br /> <br />Vestre Skole har et udbygget musikalsk samarbejde - Max-Musik - med flere musikinstitutioner i Odense, især Odense Musikskole. Vi har hver uge fællessamlinger i indskoling og mellemtrin med musik og sang.<br /> <br />Vestre Skole vægter samarbejdet mellem forældre, elever, hele skolens personale samt bestyrelse meget højt i forhold til at sikre en god dagligdag, fælles mål og udvikling af skolen.<br /> <br />Vestre Skole har ca. 400 elever og 45 ansatte. <br />Udover skolelederen består ledelsesteamet af en souschef, en afdelingsleder, en SFO-souschef og en sekretariatsleder.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Ledelsesmæssigt ønsker vi, at du: <ul> <li>Har fokus på skolens kerneydelse</li> <li>Er struktureret og kan sætte pædagogisk retning og skabe en rød tråd i skolens virke</li> <li>Har stærke kommunikative kompetencer internt og eksternt, og baserer din ledelse på dialog og medinddragelse</li> <li>Evner at facilitere et velfungerende samarbejde mellem ledelse, forældre og hele skolens personale til gavn for elevernes læring og trivsel</li> <li>Kan styrke skolens profil i nærmiljøet</li> <li>Har blik for vigtigheden af en god medarbejdertrivsel </li> </ul> Fagligt ønsker vi, at du: <ul> <li>Er læreruddannet og har relevant lederuddannelse (f.eks. PD, Master eller lign.)</li> <li>Har erfaring med skoleledelse og økonomistyring </li> </ul> Personligt ønsker vi, at du:<strong> </strong> <ul> <li>Er empatisk, rummelig og anerkendende</li> <li>Evner at reflektere over og videreudvikle eget virke og egen praksis</li> </ul>  <br /><strong>Sparring og ledernetværk</strong><br />I Odense Kommune er der 35 folkeskoler, ungdomsskole samt et musikskole. Der er etableret velfungerende ledernetværk, og der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.<br />Der tilrettelægges et introduktionsforløb, der byder på solid orientering om forvaltningen, løbende sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse og en mentor i form af en erfaren skoleleder.<br /> <br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Løn og ansættelsesvilkår forhandles i forhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at hente yderligere information hos skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller afdelingsleder Birte Knudsen på 6375 3324.<br />Alle Henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 23. april 2017.<br />Vi holder 1. samtalerunde onsdag den 3. maj 2017 og evt. 2. samtalerunde onsdag den 17. maj 2017.  Forud for en 2. samtale, vil du blive bedt om at gennemgå en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.
  Arbejdssted:
  Vestre Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  23-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børneinstitution Sct. Hans

  Er du fuld af energi, fysisk og psykisk robust og parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt? Og har du lyst til at være en del af en institution der tager sit afsæt i en anerkendende inkluderende tilgang til barnet og hvor systemisk tænkning er omdrejningspunktet i samarbejdet.

  <em>Er du fuld af energi, fysisk og psykisk robust og parat til at yde en ekstra indsats, når det er nødvendigt? Og har du lyst til at være en del af en institution der tager sit afsæt i en anerkendende inkluderende tilgang til barnet og hvor systemisk tænkning er omdrejningspunktet i samarbejdet i institutionen? </em><em>Så er en af vores pædagogstillinger måske noget for dig.</em><br /> <br />Børneinstitution Sct. Hans søger pædagoger snarest muligt, eller efter aftale.<br /><br /><strong>Som pædagog i Sct. Hans får du bl.a. til opgave at:</strong> <ul> <li>Arbejde med positioneringer og i læringsgrupper med fokus på ”det gode læringsmiljø”</li> <li>Holde fokus på en anerkendende og inkluderende tilgang til barnet, forældrene og kollegaerne i dit pædagogiske arbejde</li> <li>Have fokus på, at udvikle arbejdet med de pædagogiske læreplaner, evaluering og dokumentation</li> <li>Have eller tilegne dig viden om vores fokusområder som er sprog og ”læring i alle hverdagens handlinger”</li> </ul> <strong>Om dig <br />Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Er uddannet pædagog, er teoretisk og fagligt velfunderet og kan omsætte det til praksis</li> <li>Er indstillet på løbende at udvikle dig selv, samt holde dig ajour med den faglige udvikling</li> <li>Er god til at holde overblik og har evne til refleksion</li> <li>Er indstillet på at tilegne dig viden om systemisk tænkning</li> <li>Kan indgå i et tæt samarbejde i såvel eget hus som i hele institutionen</li> <li>Tager ansvar for at medvirke til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Kan se mulighederne i brugen af IT i det pædagogiske arbejde, samt til informationer og dokumentation.</li> </ul> <strong>Vi kan bl.a. tilbyde:</strong> <ul> <li>Børnehuse med gode læringsmiljøer og et højt fagligt niveau</li> <li>Gode muligheder for faglig udvikling</li> <li>Jobrotation i institutionens børnehuse og i forårs SFO på distriktsskolen</li> </ul> Børneinstitution Sct. Hans består af 7 børnehuse, Ankergården, Solgården, Marienlund, Juelsgade, Tolderlunden og de to selvejende børnehuse Egebæk og Skarntyden. Alle børnehuse beliggende i Skibhus kvarteret.<br />  <br /><strong>Vi søger dig til børnehuset:</strong><br /> <br /><strong>Ankergården,</strong> 1 pædagog på 30 timer pr. uge<br />Et integreret børnehus med plads til 12 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn<br />Daglig pædagogisk leder, Kirsten Gammelgaard, tlf.: 20 37 91 35<br /> <br /><strong>Juelsgade,</strong> 2 pædagoger på henholdsvis 31 og 32 timer pr. uge<br />Et integreret børnehus med plads til 24 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn<br />Daglig pædagogisk leder, Vivi Jessing, tlf.: 20 37 91 36<br />  <br /><strong>Solgården,</strong> 2 pædagoger begge på 30 timer pr. uge<br />Et integreret børnehus med plads til 24 vuggestuebørn og 52 børnehavebørn<br />Daglig pædagogisk leder, Mette Liboriussen, tlf.: 40 48 34 45<br /> <br />Stillingerne er fordelt i vores læringsgrupper med vuggestue og børnehavebørn. Vi ligger vægt på fleksibilitet i vores børnehuse og institution. Det er derfor en stor fordel, hvis du kan se dig selv arbejde med såvel vuggestue som børnehavebørn.<br /> <br />Skriv hvilken stilling/stillinger du søger, samt hvilken aldersgruppe du primært foretrækker at arbejde med.<br /><br />Vi modtager også gerne ansøgning fra dig som forventer, at afslutte pædagoguddannelse juni 2017.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information kan fås ved henvendelse til daglig pædagogisk leder i børnehuset.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 6. april 2017. Vi holder første samtalerunde i uge 16 og 17 2017, og anden samtalerunde forventes holdt i uge 18 og 19 2017. Send ansøgning med relevante bilag og referencer.
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Sct. Hans
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Bostedet Munkehatten åbner ny boafdeling

  Kunne du tænke dig, at blive en del af et nyt team? Bostedet Munkehatten søger et antal pædagoger til ny boafdeling i Odense.

  <em>Kunne du tænke dig, at blive en del af et nyt team?</em><br />                                  <br />Bostedet Munkehatten søger et antal pædagoger til ny boafdeling i Odense. Vi skal åbne en ny boafdeling for 7 borgere i Odense.<br /><br />Stillingerne ønskes besat fra 1. juni 2017 eller efter aftale og er faste stillinger på 35 timer ugentlig. Der skal påregnes skiftende arbejdstider samt arbejde hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Den nye afdeling</strong> er en boafdeling for 7 borgere, som kommer fra bostedet Bognæs. Borgere har et betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og er den samme målgruppe, som i dag bor på bostedet Munkehatten. Afdelingen vil være et helt nyt sammensat team af medarbejder, som skal etablere og skabe et liv for de 7 nye borgere, som flytter ind i juni måned 2017. Afdelingen vil have adresse på Festgræsset 14 i Fraugde Odense SØ, og vil være tæt tilknyttet til Bostedet Munkehatten i forhold til ledelse, lokaludvalg, AMR , TR m.m. Afdelingen ligger ca. 10 min. kørsel fra bostedet Munkehatten.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i Munkehattens Kerneopgave. Der vil være opgaver som personlig pleje, og du skal vejlede og hjælpe borgeren med diverse praktiske gøremål, såsom bl.a. planlægning, økonomi og læsning af post.<br /><br /> Munkehattens kerneopgave:<br /><br /><strong><em>”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”</em></strong><strong>. </strong><br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation</li> <li>respekterer beboerens ønsker, behov og ressourcer</li> <li>har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>kan arbejde i et miljø med tværfaglighed, med er stærk monofaglighed</li> <li>har lyst til at arbejde i teams</li> <li>er åben og tydelig i din kommunikation</li> <li>trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>har kørekort og kendskab til edb på brugerniveau</li> </ul> Personlige egenskaber<br />Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>arbejder med borgernes sansestimulering</li> <li>har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>arbejder med den motiverende samtale som værktøj</li> <li>arbejder med én Plan som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og </strong><strong>ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Søren Oldmark Hansen på 40 35 33 17 eller rehabiliteringsleder Christian Juul Hansen på 29 25 10 66.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 9. april 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 15.
  Arbejdssted:
  Bostedet Munkehatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Bostedet Munkehatten åbner ny boafdeling

  Kunne du tænke dig, at blive en del af et nyt team? Bostedet Munkehatten søger et antal social- og sundhedsassistenter til ny boafdeling i Odense.

  <em>Kunne du tænke dig, at blive en del af et nyt team?  </em><strong>            </strong><br /> <br />Bostedet Munkehatten søger et antal social- og sundhedsassistenter til ny boafdeling i Odense. Vi skal åbne en ny boafdeling for 7 borgere i Odense.<br /><br />Stillingerne ønskes besat fra 1. juni 2017 eller efter aftale og er faste stillinger på 35 timer ugentlig. Der skal påregnes skiftende arbejdstider samt arbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Den nye afdeling</strong> er en boafdeling for 7 borgere, som kommer fra bostedet Bognæs. Borgerne har et betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og er den samme målgruppe, som i dag bor på bostedet Munkehatten. Afdelingen vil være et helt nyt sammensat team af medarbejder, som skal etablere og skabe et liv for de 7 nye borgere, som flytter ind i juni måned 2017. Afdelingen vil have adresse på Festgræsset 14 i Fraugde Odense SØ, og vil være tæt tilknyttet til Bostedet Munkehatten i forhold til ledelse, lokaludvalg, AMR , TR m.m. Afdelingen ligger ca. 10 min. kørsel fra bostedet Munkehatten.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i Munkehattens Kerneopgave. Som social- og sundhedsassistent skal du arbejde med medicinhåndtering og dokumentation på det sundhedsfaglige område samt have kontakten til læge og sygehus.<br /><br /> Munkehattens kerneopgave:<br /><br /><strong><em>”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”</em></strong><strong>. </strong><br /> <br />Derudover skal du vejlede og hjælpe borgeren med diverse praktiske gøremål såsom bl.a. planlægning, økonomi og læsning af post.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation</li> <li>respekterer beboerens ønsker, behov og ressourcer</li> <li>har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>kan arbejde i et miljø med tværfaglighed, med er stærk monofaglighed</li> <li>har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger</li> <li>er åben og tydelig i din kommunikation</li> <li>kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>har kørekort og kendskab til edb på brugerniveau</li> </ul> Personlige egenskaber<br />Vi søger medarbejdere, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>arbejder med borgernes sansestimulering</li> <li>har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>arbejder med den motiverende samtale, ressourceblomsten, SMARTE-modellen og Ideku som værktøj</li> <li>arbejder med én Plan som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Søren Oldmark Hansen på 40 35 33 17 eller rehabiliteringsleder Christian Juul Hansen på 29 25 10 66.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 9. april 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 15.
  Arbejdssted:
  Bostedet Munkehatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger socialpædagoger, som brænder for at arbejde med afprøvning, udredning, dokumentation og rehabilitering.

  Vi søger to socialpædagoger, som brænder for at arbejde med afprøvning, udredning, dokumentation og rehabilitering.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bækholmen er et 2½ år gammelt bo-rehabiliterings-afprøvningstilbud i Odense Kommunes Ældre-og Handicapforvaltning, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang. Der bor pt. 9 unge udviklingshæmmede mennesker mellem 19 og 26 år. Alle beboere har varigt nedsat psykisk funktionsevne. De har alle varierede og individuelle behov for omsorg og hjælp til dagligdagens personlige gøremål og aktiviteter.<br /><br />De unge flytter typisk ind direkte fra forældre og er i gang med en identitetsudvikling og løsrivelsesproces og der arbejdes målrettet med at afklare og udvikle de ressourcer den enkelte unge har, så alle kan visiteres videre til et botilbud i Odense Kommune eller til egen lejlighed med støtte. Beboerne kan typisk bo på Bækholm mellem 1 og 3 år, og skal derefter videre til blivende botilbud, med mindst mulig indgriben i eget liv.<br /><br />Vi skal hjælpe beboerne til at mestre mest muligt i eget liv, udvikle og fastholde socialt netværk i familien og blandt ligestillede.<br /><br />Alle beboere har dagtilbud eller skoletilbud i dagtimerne. Beboerne i dagtilbud har en ugentlig fridag.<br /><br /><strong>Om dig<br />Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>I samarbejde med øvrige medarbejdere og afdelingsleder kan sikre rette afsæt på opgaven og igangsætte projekter omkring afprøvning, afklaring og dokumentation af den enkelte beboers kompetencer og udfordringer.</li> <li>Har stort fokus på dokumentation og projektarbejde, som er en vigtig del af udredningsarbejdet med beboerne.</li> <li>Kan medvirke til, at der sættes fokus på dialog og læring i fht opgaveløsningen.</li> <li>Har kendskab til målgruppens specielle problemstillinger og gerne har specialviden inden for Neuropædagogik, autisme eller psykiatri.</li> <li>Kan håndtere en vis grad af udadreagerende adfærd og har kendskab til konflikthåndtering</li> <li>Mestrer at kommunikere i et anerkendende sprog i forhold til beboere, pårørende og kollegaer.</li> <li>Har interesse i og flair for at arbejde målrettet/struktureret i forhold til Odense Kommunes rehabiliterende forvaltning og borgernes mestring af eget liv.</li> <li>Er omstillingsparat, handlekraftig og følger op på individuelle og fælles aftaler</li> <li>At du i perioder er villig til at arbejde alene afhængig af beboergruppens sammensætning.</li> <li>Kan agere professionelt og fagligt i alle arbejdssammenhænge med fokus på kerneydelsen.</li> <li>Er fleksibel på skiftende arbejdstider. Bækholm er et døgntilbud (der er tilknyttet fast nattevagt) og der skal lægges arbejde dag, aften, hver anden weekend og helligdage i tidsrummet 6.00-22.30 og arbejdstiden ligger ofte om aftenen, hvor beboerne er hjemme.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong><br />En unik chance for at du kan være med til at videreudvikle en kultur på stedet blandt andet via den rehabiliterende tilgang, at afklare, undersøge, afprøve, udvikle og øge den unges muligheder for at mestre sit eget liv, der hvor det er muligt og giver mening.<br />Et uhøjtideligt miljø, hvor der er plads til at prøve noget nyt og hvor det forventes, at du bruger din sunde fornuft og selv tager ansvar.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ved spørgsmål kontakt afdelingsleder Marianne Jeppesen på telefon 2229 0907 mandag til fredag mellem kl 8 og kl 9 eller på mail <a href="mailto:mjep@odense.dk">mjep@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Der afholdes info-møde på adressen Bækholmen 95, 5240 Odense NØ onsdag den 29. marts 2017 fra 16.30 til 17.30.</strong><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Begge stillinger er faste og med 30 timers ugentlig arbejdstid. Stillingerne er til besættelse 1. maj 2017 eller efter aftale.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 6. april 2017, kl. 12.00 og vi forventer at holde samtaler tirsdag den 18. april 2017 mellem 9.00 og 16.00.<br /> 
  Arbejdssted:
  Bo-og Rehabiliteringstilbud Bækholmen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Aktivitetsmedarbejder/koordinator til OK Aktiv

  Vi udvider vores arbejdsområde i OK Aktiv, så målgruppen også omhandler handicap- og psykiatriområdet. Brænder du for at arbejde med udvikling af rehabiliterende aktivitetstilbud i tæt samarbejde med målgruppen og de enkelte tilbud på handicap- og psykiatriområdet, er dette måske jobbet for dig.

  <div><em>Brænder du for udvikling af rehabiliterende aktivitetstilbud på handicap- og psykiatriområdet?</em><br /><em>Har du mod på at skabe dialog og indgå i en travl og spændende hverdag?</em><br /><br />Så er dette måske jobbet for dig, for vi udvider vores arbejdsområde i OK Aktiv (som tidligere hed Aktiviteter i plejeboliger-AIP), så målgruppen også omhandler handicap- og psykiatriområdet, og søger nu en aktivitetsmedarbejder/koordinator 30 timer/uge.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />AIP har eksisteret i 10 år i plejeboliger. Vi har i samarbejde med brugerne tilbudt rehabiliterende aktiviteter på de 21 kommunale plejecenter. Medarbejderne er kommet på hvert plejecenter 4 gange om ugen i tidsrummet 9.00 – 20.00. Derudover er der ca. 1-2 gange om måneden et tilbud på tværs af plejecentrene.<br /> <br />På handicapområdet skal vi understøtte temaet ”aktiviteter i hverdagen’” og på psykiatriområdet vil aktiviteter tilrettelægges i tæt samarbejde med borgerne.<br />Målgruppen på handicapområdet er voksne borgere i bo- og støttetilbud  med en varigt nedsat psykisk/fysisk funktionsevne.<br /><br /><strong>Om </strong><strong>jobbet</strong><br />I den nye koordinatorfunktion på handicapområdet skal du sikre planlægning og udførelse af aktiviteter for målgruppen i tæt samarbejde med målgruppen og de enkelte tilbud. Desuden skal du oparbejde gode samarbejdsrelationer til det frivillige område, eksisterende organisationer indenfor handicapområdet, borgergrupper etc. <br />Du får mulighed for: <ul> <li>Et nyt og spændende job med mulighed for at være medskabende på store dele af indholdet</li> <li>Opstart af ny enhed og målgruppe</li> <li>Sparring med koordinator for ældreområdet samt leder for OK-Aktiv og medarbejdere/ ledere på handicap-og psykiatri området</li> <li>Være med til at ansætte nye medarbejdere til enheden</li> <li>Undersøge og udarbejde tilbuddet</li> <li>Opstart og tovholder på aktiviteter</li> <li>Tæt samarbejde og dialog med bostederne</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Er en engageret og idérig brobygger, som har blik for at indgå i netværk på tværs i organisationen og på flere arbejdspladser</li> <li>Arbejder og tænker rehabiliterende</li> <li>Arbejder efter borgernes mål</li> <li>Brænder for brugerinddragelse og kan motivere til et tæt samarbejde med målgruppen</li> <li>Har kendskab til målgruppen</li> <li>Har en pædagogisk eller en social- og sundhedsfaglig uddannelse</li> <li>Kan have mange bolde i luften uden at miste overblikket</li> <li>Kan skabe gode rammer for samarbejde på forskellige arbejdspladser og formår at arbejde selvstændigt</li> <li>Har mod til at indgå i en travl og spændende hverdag</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger</li> <li>Har mod og er handlekraftig</li> <li>Har gode relationskompetencer i forhold til samarbejde ind og ud af forvaltningen</li> <li>Har humor og fighterånd</li> </ul>   <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 30 timer om ugen med skiftende vagter dag/aften og med arbejde enkelte weekends og helligdage i forbindelse med arrangementer.<br />Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål eller ønsker uddybende information, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Vinnie Skovkjær på 2249 3302.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 9. april 2017.<br />Vi påregner at afholde samtaler i uge 17, 2017.</div>
  Arbejdssted:
  Skiftende arbejdssteder
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Vollsmose Kulturhus

  Vi søger en selvstændig og udadvendt praktikant til Vollsmose Kulturhus i efterårssemesteret 2017.

  Vi søger en selvstændig og udadvendt praktikant til Vollsmose Kulturhus i efterårssemesteret 2017.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Bliv del af et lille, seriøst og uhøjtideligt team!<br />Arbejdsområderne har fokus på bl.a. formidling, projektarbejde, eventkoordination og kommunikationsopgaver, og du får mulighed for at præge indhold og opgaver i forhold til dit studium og dine interesser.<br /><br />Som praktikant i Kulturhuset vil du bl.a. få mulighed for at arbejde med: <ul> <li>Planlægning og gennemførelse af nye kulturtilbud og events.</li> <li>Aktiviteter og tilbud i området mellem kultur og sundhed.</li> <li>Markedsføring & kommunikation af kulturhusets tilbud og aktiviteter.</li> <li>Gennemførelse af bruger- og effektanalyser.</li> <li>Arbejde med hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.</li> <li>Afvikling af kulturelle arrangementer (fx koncerter, filmvisning, foredrag mv.).</li> </ul> Som praktikant i Vollsmose Kulturhus bliver du en ligestillet medarbejder, der bliver inddraget i mange forskellige opgaver og får stort ansvar. Vi har et bredt netværk, viden og praktisk erfaring, som vi er klar til at dele med den rigtige ansøger<strong>.</strong><br /><br />Praktikstillingen er på ca. 25-30 timer om ugen. Med hensyn til arbejdstider og eksamen er vi meget fleksible.<br /><br /><strong>Jobbets studierelevans</strong><br />Praktikken er relevant for studerende, der ønsker erfaring med bl.a. formidling, projektledelse, multikulturelle projekter m.m. Derudover vil der være rig mulighed for at samarbejde og netværke med relevante institutioner og øvrige samarbejdsparter i området.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en praktikant, der er <ul> <li>udadvendt, idé- og initiativrig</li> <li>god til at skrive og formidle</li> <li>gerne med erfaring indenfor det flerkulturelle arbejde - dog ikke et krav</li> <li>god til at arbejde selvstændigt</li> </ul> Vi forestiller os, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse indenfor f.eks. kommunikation/formidling, kultur, samfundsfag/statskundskab, sundhed, mellemøststudier, negot eller lignende.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Flere oplysninger kan fås ved  Konstitueret Kulturhusleder Ann Christina Lie Ladegourdie, tlf. 63 75 08 81.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. april 2017.
  Arbejdssted:
  Vollsmose Kulturhus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Plejecenter Svovlhatten udbyder 3 aftenvagter til faste korte vagter – Hver på 32 timer fordelt over 2 uger.

  Plejecenter Svovlhatten udbyder tre aftenvagter til faste korte vagter – Hver på 32 timer fordelt over 2 uger.<br /><br />Til vikariaterne søges tre medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund (SSH, SSA, sygeplejerske, pædagog eller terapeut) i 16 timers aftenvagt fordelt på 4½ -5 timers vagter, vi arbejder efter 5-2 modellen med påregnet arbejde hver 2. weekend.<br /><br />Du vil blive tilknyttet to faste teams og her indgå i arbejdsopgaver omkring måltid og aktiviteter samt let pleje på lige fod med resten af teamet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Svovlhatten er et praksiscenter inden for demens. Vi har 38 beboere fordelt på 5 enheder. Alle beboer på Svovlhatten er udfordret af en demenssygdom af forskellig form og grad. Vi rummer mange forskellige individer, som alle sammen kommer med hver deres livsfortælling. Personalet er uddannet til at varetage specielt denne gruppe.<br /> <br />Som medarbejder på Svovlhatten forventer vi, at ”hjertet sidder på rette sted”, at du er bevidst om din faglighed og at du er parat til at bringe den i spil i hverdagen. Vi forventer, at du har lyst til at medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vore ydelser efter den enkelte borger og øvrige interessenters behov.<br /><br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og har forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren, at arbejde med hele det personlige og professionelle netværk, der er omkring den enkelte. Således at vi ser og støtter den enkelte beboer, ud fra et holistisk menneskesyn, i at bevare og skabe et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv. Vi har en åben tilgang til borgerens forskelligheder, livsstil og livserfaring.<br /><br /><strong>Om dig <br />Vi lægger vægt på følgende kompetencer :</strong> <ul> <li>At du har en relevant faglig uddannelse</li> <li>Indre ro, positivt sind og humor</li> <li>Tålmodighed og nærvær</li> <li>Kan tilrettelægge og planlægge din tid</li> <li>Initiativrig</li> <li>Erfaring fra pleje/omsorg området f.eks. demens, psykiatri- og/eller handicapområdet</li> <li>Opmærksom på nonverbal kommunikation</li> <li>Mod på, at arbejde metodisk med specifikke pædagogiske tilgange f.eks. Marte Meo og sanseintegration</li> <li>Har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>Alment brugerkendskab til it (gerne til én Plan og KMD CARE)</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Humor og høj fagliglighed</li> <li>Introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Stor frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>En tilgang til beboerne med fokus på positivitet og sansning</li> <li>Beboergruppe som alle har en form for demens</li> <li>Mulighed for deltagelse i kurser inden for demens</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede medarbejdere, med flere fagligheder SSH, SSA, sygeplejersker og pædagoger</li> </ul> <strong>Løn</strong><strong>- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Det er muligt at søge jobbet, hvis du er tilkendt flexjobsordningen.<br /><br />Vikariaterne løber til den 31. december 2017. Tiltrædelse er snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos assisterende rehabiliteringsleder Rikke V. Jensen på 2139 1221.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 2. april 2017, og der holdes ansættelsessamtaler den 11. april 2017.
  Arbejdssted:
  Plejecenter Svovlhatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en fagligt stærk virksomhedskonsulent til Team Job & Funktion i Virksomhedsservice.

  <strong>I Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning søges fagligt stærk virksomhedskonsulent til Team Job & Funktion i Virksomhedsservice i området Virksomhed.</strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som målsætning, at alle skal i uddannelse eller job. Vi arbejder i forvaltningen derfor ud fra følgende 5 principper: <ul> <li>Uddannelse og job først</li> <li>Hos os er hver dag en træningsdag mod uddannelse eller job</li> <li>Vi bruger vore ressourcer dér, hvor flest kommer i uddannelse eller job</li> <li>Borgerens situation definerer altid det konkrete samarbejde på tværs</li> <li>Den første medarbejder, borgeren møder, har koordineringsansvaret</li> </ul>  <br />Det betyder i praksis, at forvaltningens fire områder; Uddannelse, Job, Jobrehabilitering og Virksomhed & Borgerservice løser kerneopgaven omkring job og uddannelse i samarbejde med hinanden, kommunens virksomheder, institutioner og såvel frivillige som andre organisationer og ikke mindst med borgerne selv.<br /> <br />I afsnittet Team Job & Funktion bidrager vi ind i forvaltningens kerneopgave ved at sikre en tæt dialog til kommunens virksomheder for at understøtte deres behov for at fastholde og ansætte medarbejdere med funktionelle begrænsninger og / eller nedsat arbejdsevne. Dette til gavn for både virksomheder og borgere.<br /> <br /><strong>Om stillingen </strong><br />Som virksomhedskonsulent bliver det din nøgleopgave at: <ul> <li>Sikre at de rigtige ordninger bliver taget i anvendelse.</li> <li>Deltage i møder med virksomheder, borgere og samarbejdspartnere for at finde de rigtige løsninger, både for borger og virksomheder.</li> <li>Lave individuelle løsninger, med fokus på den konkrete arbejdssituation.</li> <li>Informere om forskellige ordninger indenfor Job og Funktion.</li> <li>Deltage i netværk indenfor området.</li> <li>Være vidensperson på området, og kommunikere ud til samarbejdspartnere intern og eksternt.</li> <li>Være nøgleperson i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (SJH)</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ser gerne at vores nye virksomhedskonsulent har følgende personlige kompetencer: <ul> <li>Trives i et til tider hektisk miljø.</li> <li>Forhandlings erfaring.</li> <li>Have overblikket, både fra borger- og virksomhedsperspektiv.</li> <li>Skal besidde mod, faglighed og ordentlighed.</li> <li>Have et godt netværk, som du tør og kan sætte i spil i forhold til løsning af opgaver.</li> <li>Har handlekraft, troværdighed og kreativitet i forhold til løsning af dine opgaver</li> <li>Er målrettet og effektiv.</li> <li>Er positiv og lægger vægt på god trivsel og et godt arbejdsklima.</li> <li>Er positivt indstillet overfor at afprøve nye metoder.</li> <li>Kan færdes både på de bonede gulve og på værkstedstedet.</li> <li>Har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, og kan navigere i dette.</li> </ul> <strong> <br />Vi ser gerne at vores nye virksomhedskonsulent har følgende faglige kompetencer:</strong> <ul> <li>Skal have erfaring med kompensationslovgivningen, og beskæftigelseslovgivningen indenfor handicapområdet.</li> <li>Stor erfaring med / solidt kendskab til virksomheder / arbejdsmarkedet.</li> <li>Bredt kendskab til og interesse for beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedsforhold.</li> <li>Erfaring med netværks- og kontaktskabende arbejde i forhold til det private erhvervsliv.</li> <li>Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.</li> <li>Kan arbejde målrettet med vejledning og have fokus på borgernes hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet.</li> <li>Grundlæggende kendskab til sygedagpengeloven.</li> <li>Grundlæggende kendskab til international, national og lokal handicappolitik.</li> <li>Høj datadisciplin er et krav.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Et fagligt ambitiøst miljø.</li> <li>Stærkt team, hvor humor er en del af hverdagen.</li> <li>Udfordrende og spændende arbejdsopgaver.</li> <li>Åbenhed for nytænkning.</li> <li>Arbejdsplads med fokus på udvikling.</li> <li>Faglig sparring fra kompetente kolleger.</li> <li>Kørekort er nødvendigt.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er mulighed for forhandling af evt. tillæg efter kvalifikationer. Derudover er der tilknyttet pensionsordning til ansættelsen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er der spørgsmål vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Susanne Hansen Rasmussen tlf: 40279475, el. afd.leder Nicoline Garde tlf: 40294539/ Lars Wædegaard, mobil: 4021 9920.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag den 23.04.2017
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses & socialforvaltning
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Er du en dygtig planlægger og god til at opsøge viden og dele den med andre? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!

  <em>Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? </em><em>Er du en dygtig planlægger og god til at opsøge viden og dele den med andre? </em><em>Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt </em><em>miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!</em><br /> <br />Odense Kommune ønsker at sætte yderligere særligt fokus på den gode barndom med udgangspunkt i så tidlig indsats som muligt. Du bliver en del af et fagligt stærk team af socialrådgivere.<br /> <br />I Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune møder vi børn og familier med mange forskellige udfordringer og problemstillinger. Vores opgave er at sikre, at det enkelte barn får præcis den støtte, der er behov for.<br /> <br />De mange forskelligartede opgaver gør Børne- og Ungerådgivningen til en spændende arbejdsplads, i udvikling og forandring.<br /> <br />Ud over et tæt samarbejde med dine kolleger i Børne- og Ungerådgivningen vægtes det samskabende og tværfaglige samarbejde højt.<br /> <br /><strong>Om dig<br />Faglighed og samarbejde er vigtigt for dig</strong><br /> <br />Som socialrådgiver i Børne- og Ungerådgivningen bliver du en del af et team med fagligt dygtige og kompetente kollegaer.<br />Du bliver ansvarlig for din egen sagsstamme, og vi vægter faglig sparring og samarbejde højt. I en hverdag med mange opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du fagligt er: <ul> <li>Dygtig til at planlægge aktiviteter og systematisere samt tager hensyn til mulige skiftende omstændigheder.</li> <li>Stærk på lovgivningen og kan omsætte den til praksis og er opsøgende i forhold til ny lovgivning og anden relevant viden.</li> <li>God til at kommunikere med alle typer mennesker og formår at strukturere informationer, så de er til at forstå, og så de dækker behovet hos borgerne</li> <li>En del af et større system hvor du har forståelse for, hvordan del og helhed spiller sammen</li> </ul> <strong>Dine personlige kompetencer</strong><br />Du besidder en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og<br />økonomiske hensyn. Du er et positivt menneske, der ser muligheder i en hverdag<br />præget af forandringer og med mange forskelligrettede krav. Du er god til at håndtere<br />kritik og er nysgerrig på at lære af de borgere, kolleger og samarbejdspartnere, som du<br />interagerer med.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads, hvor vi i den grad glæder os til at tage imod dig. Og hvor du får rig<br />mulighed for at udvikle dig og få styrket dine faglige kompetencer, samtidig med at du<br />får et hav af dygtige kolleger at sparre med.<br /><br />Som ny medarbejder bliver du tilbudt et mentorforløb, der giver en grundig introduktion<br />til arbejdet i Børne- og Ungerådgivningen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Børne- og Ungerådgivningen har til huse på Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vi forventer, at du har sat dig ind i vores opgaver, organisation og vigtigste samarbejdspartnere forud for en evt. samtale.<br /><br />Du kan læse mere om Børne- og Ungerådgivningen og Familie- og Velfærdsafdelingen <a href="http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd">her.</a><br /><br />For yderligere oplysninger om stillingerne er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Merete Brandt Hansen på 2942 8423 og afsnitsleder Rikke Lindberg på 2138 8443.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 17. april 2017, og vi holder samtaler den<strong> </strong>24. april 2017.
  Arbejdssted:
  Børne- og Ungerådgivningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Ser du rehabilitering som vejen frem for borgerne og arbejder ud fra den tænkning? Ser du mulighederne i anvendelsen af ny velfærdsteknologi? Er du indstillet på at arbejde tværfagligt og indgå i ligeværdigt samarbejde med øvrige kollegaer/samarbejdspartnere. Så er du måske den som vi søger!

  <em>Ser du rehabilitering som vejen frem for borgerne og arbejder ud fra den tænkning? Ser du mulighederne i anvendelsen af ny velfærdsteknologi? Er du indstillet på at arbejde tværfagligt og indgå i ligeværdigt samarbejde med øvrige kollegaer/samarbejdspartnere. Så er du måske den som vi søger!</em><br /><br />Herluf Trolle Plejecenter søger to nye social- og sundhedsassistenter til aftenvagter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er et plejecenter med fysiske rammer som leve-bo miljø bestående af 5 enheder med tilsammen 47 boliger. Borgerne er visiteret til personlig støtte/hjælp, og det vægtes at arbejde på tværs af enhederne til gavn for borgerne og personalets samarbejde.<br /><br />Vi arbejder rehabiliterende – samarbejdsprocessen mellem borgerne og pårørende samt tværfaglige samarbejdspartnere er i fokus. Vi er en organisation, hvor borgernes selvbestemmelsesret og retten til et meningsfyldt liv bliver understøttet og prioriteret højt.<br />Vi arbejder med Odense Kommunes ”Ny virkelighed og ny velfærd”, hvor der skabes rig mulighed for, at være med til at videreudvikle Herluf Trolle Plejecenter, til glæde og gavn for borgerne.<br /><br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Mulighed for medindflydelse – medansvar i planlægning af arbejdsopgaver.</li> <li>Engagerede kollegaer med mange ressourcer og forskellige kompetencer.</li> <li>Mulighed for, at være en del af videreudviklingen af vores fælles arbejdsplads.</li> <li>Muligheden for at arbejde med ny velfærdsteknologi.</li> <li>Muligheden for at bruge dine innovative og kreative evner. </li> </ul> <strong>Vi forventer du har lyst til ovenstående, samt:</strong> <ul> <li>At du ser rehabilitering som vejen frem for borgerne og arbejder ud fra den tænkning.</li> <li>At du ser mulighederne i anvendelsen af ny velfærdsteknologi.</li> <li>At du er indstillet på at arbejde tværfagligt og indgår i ligeværdigt samarbejde med øvrige kollegaer/samarbejdspartnere.</li> <li>At du har faglig erfaring, og at du tør tage ansvar - har din etik og arbejdsmoral i orden.</li> <li>At du har lyst til udvikling. og bidrager med det, du kan. </li> </ul> Hvis du kan arbejde ud fra følgende, er det måske dig vi mangler.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er tale om faste stillinger i aftenvagt på 28 timer ugentlig og med arbejde i ulige weekender.<br /><br />Start 1. maj 2017 eller snarest herefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger, kan du kontakte rehabiliteringsleder Stina Nielsen på 2428 8824 eller assisterende rehabiliteringsleder Lone Nielsen på 5177 7233.<br /><br />Du kan læse mere om os <a href="http://www.odense.dk/herluftrolle">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 17. april 2017, og vi forventer at holde samtaler 25. april 2017.
  Arbejdssted:
  Herluf Trolle Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 28 timer gennemsnitlig om ugen i aftenvagt. Der arbejdes hver onsdag og torsdag samt fredag, lørdag og søndag i ulige uger.

  Villestofte Plejecenter søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 28 timer om ugen i gennemsnit til aftenvagt.<br /><br />Der arbejdes hver onsdag og torsdag samt fredag, lørdag og søndag i ulige uger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Villestofte Plejecenter arbejder vi ud fra Odense Kommunes medarbejdergrundlag og værdigrundlag.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på, at du</strong> <ul> <li>vil anvende og medvirke til udvikling af rehabilitering i hverdagen og er indstillet på at varetage rollen som koordinator for en beboer</li> <li>holder af at arbejde med mennesker og udviser respekt for beboerne i et rehabiliterende perspektiv</li> <li>er stabil, robust og ansvarsbevidst</li> <li>er i stand til at arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede situationer</li> <li>er engageret i dit arbejde og er indstillet på at samarbejde for at opnå gode resultater</li> <li>ønsker at indgå i et fællesskab, hvor vi vægter loyalitet, nærhed og humor</li> <li>er indstillet på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.</li> </ul> <strong>Du får</strong> <ul> <li>engagerede og dygtige kollegaer, der hver dag medvirker til at skabe en god atmosfære for beboere og pårørende</li> <li>en fleksibel arbejdsplads, der strækker sig langt for at du befinder dig godt</li> <li>en krævende hverdag med mange opgaver</li> <li>en arbejdsplads, hvor du i høj grad har medbestemmelse og medindflydelse.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Helle Bækkelund på 6551 3750 eller assisterende rehabiliteringsleder Susanne Lindegård Hansen på 6551 3751.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 6. april 2017, kl. 12.00, og samtaler forventes afholdt den 18. april 2017.
  Arbejdssted:
  Villestofte Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi er et hus i udvikling, og hvor der er fokus på rehabilitering og anerkendelse. Vi ser tværfaglighed som en vigtig del af at kunne udføre vores kerneopgave. Vi søger en pædagog og ergoterapeut, som har lyst til og mod på at være en del af vores tværfagligt sammensatte personalegruppe.

  <em>Vi er et hus i udvikling, og hvor der er fokus på rehabilitering og anerkendelse. Vi ser tværfaglighed som en vigtig del af at kunne udføre vores kerneopgave. Vi søger en uddannet ergoterapeut og pædagog, som har lyst til og mod på at være en del af vores tværfagligt sammensatte personalegruppe. Lyder det som noget for dig, så hører vi gerne fra dig.</em><br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Lille Glasvej Plejecenter har 45 lejligheder og har siden 5. januar 2015 været i en udvikling, hvor beboergruppen er skiftet fra ældre til nu, hvor der primært bor borgere med erhvervet hjerneskade, psykiske lidelser og enkelte lejligheder bebos stadig af ældre.<br /> <br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme. Med denne borgergruppe skal vi have vores opmærksomhed på borgerens kognitive udfordringer, for at støtte borgeren til at leve et selvstændigt liv ud fra deres ressourcer, behov og ønsker.<br /> <br />Med udgangspunkt i den kommunale visitation konkretiseres indsatsen i en individuel plan, hvor omfanget af støtten gradueres ud fra graden af funktionsnedsættelse.<br /> <br />Vi har et tæt samarbejde med de pårørende og Hjerneskaderådgivningen, og andre relevante samarbejdspartnere.<br /> <br />Lille Glasvej Plejecenter er en arbejdsplads i udvikling, og vi arbejder målrettet med at sikre at personalet trives, så de sammen kan håndtere de daglige opgaver og udfordringer de kan komme til at stå i, i deres arbejde med borgerne. Derfor har vi haft et ekstra fokus på at styrke trivslen, det psykiske arbejdsmiljø og det tværfaglige samarbejde omkring kerneopgaven på stedet, igennem omstillingsperioden.<br /> <br />Alle medarbejdere har været igennem en strategisk kompetenceudvikling, for at sikre at alle har den samme rehabiliteringsforståelse. Formålet er at støtte borgerne i at forblive aktive og deltagende i eget liv.<br />  <br />På Lille Glasvej Plejecenter er der et tæt samarbejde mellem social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og ergoterapeuter. Derudover er der medarbejdere i fleksjobs, studerende og frivillige. Der arbejdes i 4 teams, som er tværfagligt sammensat. Der bliver taget afsæt i den anerkendende og neuropædagogiske tilgang.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker at du: <ul> <li>Har erfaring eller særlig interesse inden for erhvervet hjerneskader eller psykiske lidelser.</li> <li>Kan indgå i et tværfagligt team med bevidsthed om, hvad din monofaglige kerneydelse er og evner til at videreformidle denne.</li> <li>Kendskab til neuropædagogik.</li> <li>Kan være i konstant udvikling af din faglighed og kompetencer.</li> <li>Har erfaring med pårørende samarbejde.</li> <li>Har interesse og viden inden for velfærdsteknologi.</li> <li>Kan handle og agere med selv- og medbestemmelse i et respektfuldt miljø.</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde.</li> <li>Kan skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet.</li> <li>Kan reflektere over den igangværende rehabilitering.</li> <li>Kan arbejde med borgerens handleplaner, dokumentation og evalueringer.</li> <li>Med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> <li>Har kørekort.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet.</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer.</li> <li>En arbejdsplads, som er i en udviklingsproces, hvor du som medarbejder har stor indflydelse i processen.</li> <li>Et job hvor vi har fokus på den sociale kapital, for derved at fastholde et godt arbejdsmiljø.</li> <li>En spændende beboergruppe, med mange og forskelligartede problemstillinger.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingerne er på 32 timer om ugen, med skiftende vagter dag/aften og arbejde i hver anden weekend.<br /><br />Tiltrædelse er pr. 1. juni 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne kan du kontakte rehabiliteringsleder Grethe Hedegaard på 2428 8886 eller rehabiliteringsleder Solveig Jakobsen 2940 4281.<br /><br /><strong>Vi holder åbent hus mandag, den 27. marts 2017, kl. 15.30.</strong><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 5. april 2017, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler den 19. april 2017.<br /><br /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Botilbuddet Lille Glasvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat på 32 timer gennemsnitlig om ugen i dagvagt. Der arbejdes hver 2. weekend i ulige uger.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat på 32 timer gennemsnitlig om ugen i dagvagt. Der arbejdes hver 2. weekend i ulige uger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Villestofte Plejecenter arbejder vi ud fra Odense Kommunes medarbejdergrundlag og værdigrundlag.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på, at du</strong> <ul> <li>vil anvende og medvirke til udvikling af rehabilitering i hverdagen og er indstillet på at varetage rollen som koordinator for en beboer</li> <li>holder af at arbejde med mennesker og udviser respekt for beboerne i et rehabiliterende perspektiv</li> <li>er stabil, robust og ansvarsbevidst</li> <li>er i stand til at arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede situationer</li> <li>er engageret i dit arbejde og er indstillet på at samarbejde for at opnå gode resultater</li> <li>ønsker at indgå i et fællesskab, hvor vi vægter loyalitet, nærhed og humor</li> <li>er indstillet på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.</li> </ul> <strong>Du får</strong> <ul> <li>engagerede og dygtige kollegaer, der hver dag medvirker til at skabe en god atmosfære for beboere og pårørende</li> <li>en fleksibel arbejdsplads, der strækker sig langt for at du befinder dig godt</li> <li>en krævende hverdag med mange opgaver</li> <li>en arbejdsplads, hvor du i høj grad har medbestemmelse og medindflydelse.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Helle Bækkelund tlf: 6551 3750 eller assisterende rehabiliteringsleder Susanne Lindegård Hansen tlf: 6551 3751.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 6. april 2017, kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt den 18. april 2017. 
  Arbejdssted:
  Villestofte Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Specialtandlæge til Tandreguleringscenter Fyn

  Ønsker du at arbejde som specialtandlæge i et stort fagligt team? Vi tilbyder en stilling som fuldtids specialtandlæge pr. 1. september 2017.

  <em>Ønsker du at arbejde som specialtandlæge i et stort fagligt team? Vi tilbyder en stilling som fuldtids specialtandlæge pr. 1. september 2017. <br /> </em><br /><strong>Om os</strong><br />I Odense har vi noget, der virker. Noget vi kan være stolte af. En stærk og solid tandpleje med fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og ledere, som med hver deres faglighed tager fælles hånd om børn og voksnes tandsundhed. Tandreguleringscenter Fyn er en del af den samlede tandpleje.<br /> <br />Tandreguleringscenter Fyn er en sammenlægning af den ortodontiske service for 5 fynske kommuner (Nyborg, Nordfyn, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense) og har en population på omkring 66.000 børn og unge.<br /><br />Du vil komme til at arbejde sammen med 8 erfarne specialtandlæger samt dygtige og engagerede tandplejere, klinikassistenter og tandteknikere. Tandreguleringscenter Fyn har egen røntgenafdeling og tandteknik. Vi bruger TMTand journalsystem, Romexis til røntgen inkl. 3D, Onyx til cephalometri og TRIOS til intraoral scanning.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Et fagligt stærkt miljø med løbende kalibreringsmøder.</li> <li>En arbejdsplads i løbende udvikling inden for service, kvalitet og arbejdsmiljø.</li> <li>Særdeles gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling.</li> <li>Gode fysiske rammer.</li> <li>Mulighed for at være med til at videreudvikle tandreguleringscentret.</li> </ul> <strong>Vi søger en specialtandlæge der:</strong> <ul> <li>Er fagligt dygtig, engageret og omhyggelig</li> <li>Er kvalitetsbevidst i forhold til både service og faglighed</li> <li>Har gode samarbejdsevner og fokus på god trivsel.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår vil blive aftalt efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du nærmere oplysning om jobbet, så kontakt overtandlæge Marianne Nannerup på telefon 6551 5500 eller på mail <a href="mailto:manan@odense.dk">manan@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 17. april 2017, og samtaler afholdes onsdag den 26. april 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Tandreguleringscenter Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børnehuset Kernehuset

  Børneinstitution Rising søger 2 pædagoger på 30 timer til Børnehuset Kernehuset

  <em>Børneinstitution Rising søger 2 pædagoger på 30 timer til Børnehuset Kernehuset. </em><br /><br />Børnehuset Kernehuset er et integreret børnehus og er en del af Børneinstitution Rising, som består af i alt 8 børnehuse: Bakkegården, Nova(tidligere Bethania), Rising, Storkereden, Unsgaard, Østre og det selvejende børnehus Svanegården.<br /><br />Da en af vores kollegaer har ønsket at søge andre udfordringer og vi på dagtilbudsområdet har været så heldige at få bevilliget økonomi til ekstra hænder til børnene, søger vi 2 dygtige pædagoger.<br /><br />Er du anerkendende og inkluderende i din tænkning, kommunikation og tilgang til andre mennesker? Er omdrejningspunktet for din praksis den systemiske tænkning? Er du fysisk og psykisk robust, energifyldt og brænder for arbejdet med børn i alderen fra 0 til 6 år? Er du indstillet på at arbejde fagligt og systematisk? Og ikke mindst er du indstillet på at yde en ekstra indsats til gavn for børnene i en foranderlig hverdag - Så er dette job måske noget for dig.<br /> <br /><strong>Du skal være</strong> <ul> <li>teoretisk og fagligt velfunderet som pædagog og i stand til at understøtte børn og fællesskaber i nærmeste udviklingszone</li> <li>indstillet på at indgå i et forpligtende samarbejdsmiljø, hvor vi vægter faglig udvikling og at være ”up to date” med ny faglig viden/evidens.</li> <li>indstillet på kontinuerligt at ville udvikle arbejdet med de pædagogiske læreplaner, evaluering og dokumentation</li> <li>interesseret i at arbejde systematisk med, positionering, organisering og udviklende læringsmiljøer for børn</li> <li>indstillet på at arbejde målrettet med forskellige dokumentationsmetoder herunder - læringshistorier, praksisfortællinger og SMTTE modellen</li> <li>indstillet på at arbejde ud fra den systemiske tænkning</li> <li>reflekterende i forhold til hvilke deltagelsesbetingelser du er med til at skabe for børn/børnefællesskaber, forældre og kollegaer</li> <li>positiv i forhold til at indgå i et tæt samarbejde i såvel eget hus som i hele institutionen</li> <li>medansvarlig for at medvirke til et godt arbejdsmiljø og høj Social Kapital i børnehuset og i institutionen</li> <li>indstillet på at bruge IT i det pædagogiske arbejde, samt til informationer og dokumentation.</li> <li>indstillet på at arbejde målrettet med Odense Kommunes NY NY dagsorden – herunder inddragelse af frivillige og civilsamfundet.</li> </ul>  <br /><strong>Du kan forvente et børnehus og en institution der</strong> <ul> <li>brænder for arbejdet med børn i alderen 0-6 år</li> <li>vægter faglighed og uddannelse højt</li> <li>arbejder reflekteret med at være anerkendende og inkluderende i vores tænkning, kommunikation og tilgang</li> <li>tilrettelægger pædagogisk praksis ud fra barnets/børnefællesskabets nærmeste udviklingszone  </li> <li>er opmærksom på, at det er os som fagprofessionelle, der bærer ansvaret for relationen/kommunikationen</li> <li>arbejder systematisk for et godt arbejdsmiljø, en høj social kapital og ikke mindst en høj grad af motivation og engagement i arbejdet</li> <li>arbejder målrettet med at definere vores nye fælles kerneopgave og implementere Odense Kommunes Børn- og Unge Politik og NY NY dagsorden.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ovenstående kan du læse mere om på følgende link: <a href="http://www.odense.dk/Rising">www.odense.dk/Rising</a>.<br /><br />Du er velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Hanne Meleady, hrm@odense.dk, tlf: 5146 3899 for yderligere oplysninger.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Ansøgningsfrist er den <strong>søndag d. 2. april 2017 kl. 12.00 </strong>og din ansøgning med relevante bilag samt referencer, sendes elektronisk på nedenstående link.<br /><br />Samtaler forventes at finde sted i uge 17.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Kernehuset
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger pr. 1. juni 2017 en medarbejder med en socialfaglig uddannelse og baggrund. Stillingen er på 32 timer ugentlig – skiftende arbejdstider.

  Vi søger pr. 1. juni 2017 en medarbejder med en socialfaglig uddannelse og baggrund. Stillingen er på 32 timer ugentlig – skiftende arbejdstider.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Ungefællesskabet Rømersvej er et §107 midlertidigt bo- og rehabiliteringssted i Odense Kommune for 10 unge borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Støtten, der gives er §85. Ungefællesskabet er organisatorisk en del af Hjemmevejlederteamet.<br /> <br /><strong>Målgruppen</strong><br />De fleste unge, der flytter ind i Ungefællesskabet kommer enten fra en special efter-/kostskole, der udbyder STU-forløb eller hjemme fra forældrene. Når de unge bor her er de typisk i gang med den sidste del af STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), eller i afklaringsforløb i BSF (jobcentret), med henblik på om de kan få fleksjob eller pension.<br /><br />Støtten i Ungefællesskabet gives af tre hjemmevejledere, som dækker alle ugens dage. <br /><strong> <br />Rehabilitering og målarbejde</strong><br />Det er formålet at man ud fra en rehabiliterende tilgang støtter de unge i at blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt. Det er en forudsætning at de unge ved indflytning accepterer at tilbuddet gælder et år (ca.), og at Rømersvej ikke kun er et sted man bor, men at man også arbejder målrettet på at udvikle færdigheder til at flytte i en mere selvstændig boform, med støtte fra Hjemmevejlederteamet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega som: <ul> <li>Har en socialfaglig uddannelse og baggrund, gerne specifik erfaring med målgruppen</li> <li>Evner og har erfaring med at arbejde selvstændigt</li> <li>Er tillidsskabende og anerkendende i sin grundlæggende relation til både de unge og kolleger</li> <li>Kan arbejde med personlige handle/ samarbejdsplaner (skriftlighed) med udgangspunkt i de unges behov og perspektiver (rehabiliterende tilgang)</li> <li>Er engageret, psykisk robust (alenearbejde), ansvarlig, åben og har et godt humør</li> <li>Er fleksibel i forhold til fælles opgaveløsning, og ønsker at være en del af et team, hvor støtte til de unge er omdrejningspunktet i en faglig og uhøjtidelig hverdag</li> <li>Primært kan handle og agere selvstændigt i hverdagen, men også som dynamisk holdspiller</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Evt. yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Marie Louise Juul Jensen eller Tanja Krag Saha på 6138 4113 eller ved rehabiliteringsleder Kaj Johansen tlf. 4022 8755.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. april 2017. Samtaler forventes afholdt den 11. april 2017.<br /><br />Ved evt. ansættelse indhentes § 22 straffeattest.
  Arbejdssted:
  Ungefællesskabet Rømersvej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Nord, Seden

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Dagpleje Nord søger en dagplejer i Seden med ansættelse hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i Seden.  </strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende og vi holder løbende samtaler.<br />Vi forbeholder os ret til at fjerne opslaget fra hjemmesiden, når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagpleje Nord, Seden
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv? Vil du have medansvar for daglig drift 4 arbejdspladser? Kan du lede såvel dagligdag som faglig udvikling? Vores målgruppe er voksne borgere, der er fysisk / psykisk funktionsnedsatte eller udviklingshæmmede.

  <em>Vil du støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv?<br />Vil du have medansvar for daglig drift 4 arbejdspladser?<br />Kan du lede såvel dagligdag som faglig udvikling?</em><br /><br />Til Ældre- og Handicapforvaltningen, Område Syd, Forløb for medfødt hjerneskade, søger vi en assisterende rehabiliteringsleder på fuld tid til bostederne Bjørnemosen og Æblegrenen samt støttecentrene Niels Bohr Parken og Herluf Trolle.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddene og støttecentrene er § 85-tilbud, som er placeret 4 forskellige steder i Odense, med ialt 67 borgere er tilknyttet. Målgruppen er voksne borgere med fysisk – psykisk funktionsnedsættelse / udviklingshæmmede.<br /> <br />Vores kerneopgave er at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv. Det gør vi i tæt samarbejde mellem borgere, personale, øvrige samarbejdspartnere i Ældre- og Handicapforvaltningen og civilsamfundet.<br /> <br />Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe, der består af pædagoger, social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælpere. Der er tilknyttet pædagogstuderende.<br /> <br />I 2015 blev et stort kompetenceforløb iværksat for alle medarbejdere, hvor indsatser og metoder skal tage afsæt i den rehabiliterende tilgang, der er den overordnede referenceramme i ÆHF.  Der er fokus på implementering af disse kompetencer og nye arbejdsgange, hvor tværfaglighed vægtes højt i hverdagen.<br /><br />Vi tilbyder dig: <ul> <li>En organisation i forandring.</li> <li>En medarbejdergruppe, der er kendetegnet ved mange års erfaringer, ansvarlighed og engagement, og  som har fokus på kerneopgaven ud fra et positivt og anderkendende samarbejde</li> <li>Et ledelsesteam, der samarbejder og understøtter hinandens opgaveløsning</li> <li>Ledelsesmæssig opbakning og sparring</li> <li>Mulighed for supervision på ledelsesopgaven og deltagelse i ledernetværk</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen som Assisterende Rehabiliteringsleder er ledelsesmæssigt placeret på niveau 5 i organisationen, og du vil i din hverdag dermed være meget tæt på driften. Du vil danne ledelsesteam med din nærmeste rehabiliteringsleder på niveau 4.<br /> <br />Du får et medansvar for den daglige drift på alle 4 arbejdspladser, hvor der i alt er 38 medarbejdere. I praksis har den Assisterende Rehabiliteringsleder et uddelegeret ansvar for den daglige drift og personaleledelse på Bostedet Bjørnemosen og Bostedet Æblegrenen, der begge er døgndækkede med rådighedsvagt om natten.<br />Der vil være en stor opgave i at være tæt på medarbejderne i hverdagen, forstå deres forskellige arbejdspladser, og vi forventer, at du kan prioritere tiden mellem de to arbejdspladser. Du får en stor berøringsflade internt i forvaltningen og vil både have kontakten med borgerne og deres pårørende.<br /> <br />Du skal bedrive ledelse tæt på medarbejderne og kende deres hverdag, og i det omfang, der er behov for det, give faglig sparring, coaching og opbakning. Medarbejdergruppen er fagligt stærk og vant til at arbejde selvstændigt, så din opgave bliver i høj grad at bakke op om deres praksis og dagligdag og understøtte både medarbejdernes faglige udvikling og forvaltningens fælles målsætninger. Samtidig skal du have fokus på at arbejde kreativt inden for de rammer, der er sat, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.<br /> <br />Som leder i en forvaltning og arbejdsplads i konstant udvikling bliver det en del af din hverdag at skulle sikre implementering af nye tiltag, der kommer såvel centralt som lokalt fra. Derudover har vi stort fokus på den faglige udvikling og på arbejdsmiljøet.<br />Din rolle bliver at planlægge processerne, fastholde den røde tråd, evaluere og følge op, så projekterne bliver fulgt til dørs.<br /> <br />I stillingen ligger også en del administrative opgaver, som forventes løst lokalt af dig. Der er i den forbindelse ledelsesmæssig understøttelse fra centraladministrationen.<br />  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har: <ul> <li>En relevant faglig grunduddannelse</li> <li>Ledelseserfaring og kan se dig selv arbejde ud fra Odense kommunes ledelsesgrundlag</li> <li>Er god til at finde løsninger inden for den eksisterende økonomisk ramme.</li> <li>Erfaring med målgruppen og den rehabiliterende tilgang.</li> <li>Forståelse for at måle og dokumentere effekt</li> <li>En positiv forventning til pårørendesamarbejdet og anerkender vigtigheden heraf</li> </ul> Som leder forventer vi, at du: <ul> <li>Er inspirerende, fleksibel og har en god energi</li> <li>Er robust og har gennemslagskraft</li> <li>Kan både sparre, coache og uddelegere til medarbejderne</li> <li>Er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og holde fokus på at understøtte den fælles opgaveløsning</li> <li>Har en god situationsfornemmelse og et godt overblik</li> <li>Er åben og anerkendende i din tilgang og kan lede gennem dialog</li> <li>Er forandringsparat i en foranderlig hverdag og organisation</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Du ansættes på fuld tid pr. 1. juni 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål eller ønsker uddybende information, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Birgitte Andersen på 2461 3441.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 2. april 2017.<br />Vi afholder 1. samtalerunde torsdag den 6. april 2017 og 2. samtalerunde tirsdag den 25. april 2017.<br />Forud for 2. samtale vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse.
  Arbejdssted:
  Støttecenter Hjerneskade Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgivere til Job & Sygdom

  Har du lyst til at spille en central rolle i arbejdet med at hjælpe sygemeldte tilbage i job eller til igen at stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Er du god til at kommunikere med mennesker - også når de står i udfordrende situationer? Så kan det være dig vi søger!

  <em>Har du lyst til at spille en central rolle i arbejdet med at hjælpe sygemeldte tilbage i job eller til igen at stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Er du god til at kommunikere med mennesker - også når de står i udfordrende situationer? </em><em>Og er du god til at motivere og inddrage borgerene i egen sag og proces? </em><em>Så kan det være dig vi søger!</em><br /> <br />Hos Job & Sygdom i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger vi jobrådgivere til de to afdelinger, der arbejder med sygemeldte borgere, der er i job og sygemeldte borgere, der er ledige. Vi opnormerer i de to afdelinger, fordi vi ved at hyppig opfølgning og motiverende jobrettede samtaler virker, når sygemeldte skal fastholdes i job eller igen stå til rådighed for at taget et job.<br /> <br />Vi tror på, at tidlig og personlig kontakt er grundstenen til et individuelt tilpasset sygedagpengeforløb. Ingen ønsker at blive ramt af sygdom, men når det sker, er det vigtigt, at man føler sig inddraget ved en sygemelding. Hos Job & Sygdom giver vi sygemeldte en tidlig og beskæftigelsesrettet indsats, der understøtter, at sygemeldte kan fastholde deres arbejde, og at sygemeldte, der står uden job bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi koordinerer således at sygedagpengeindsatsen sker i tæt samarbejde og dialog med virksomheder, a-kasser og praktiserende læger, så den sygemeldte bringes hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.<br />  <br /><strong>Sygemeldte borgere i job</strong><br />Er den sygemeldte i job har vi fokus på at fastholde den sygemeldte i jobbet. Vi samarbejder med den sygemeldte og arbejdsgiveren, hvor vi giver råd og vejledning ift. hvordan den sygemeldte kan forblive i sit job, samt er medvirkende til, at den sygemeldte støttes og vejledes i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, såfremt fastholdelse ikke er muligt. Vi har forskellige værktøjer, som vi bringer i spil ved arbejdsfastholdelse som fx delvis raskmelding, personlig assistance eller arbejdspladsindretning.<br /><br />Vi har fokus på at bevare arbejdsidentiteten hos de sygemeldte. Vi tror på, at dem der kan, skal blive i deres job på trods af sygdom - det gør vi fordi, at evidensen fortæller os, at man bliver hurtigere rask, hvis man kan forsætte sit aktive liv - herunder i job.<br /><br /><strong>Sygemeldte borgere, der er ledige</strong><br />Er den sygemeldte ledig, er det vores opgave at hjælpe den sygemeldte med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og arbejdsidentiteten, så den sygemeldte kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet og igen kunne tage et job. Vi arbejder med at fastholde en arbejdsidentitet og samarbejder med den sygemeldte, A-kasser, faglige organisationer, læger og andre aktører, der er vigtige for at den sygemeldte kommer godt videre. Hertil har vi mange værktøjer, som vi kan tage i brug - fx optrænings– og udviklingspraktikker som vi igangsætter så hurtigt som muligt.<br /><br />Vores rolle består også i at motivere, råde og vejlede i forhold til det brede arbejdsmarked, og vi hjælper med at gøre nye og andre jobmuligheder synlige, hvor vi tager udgangspunkt i den sygemeldtes situation. Vores råd og vejledning tager afsæt i ressourcer og kompetencer på trods af sygdom. Vi tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet på trods af sygdom og vi lægger stor vægt på at hjælpe dem, der har behov, med at se muligheder i stedet for barrierer.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde:</strong> <ul> <li>Spændende job inden for et sygedagepengeområde med fokus på fastholdelse af job og arbejdsidentitet via dialog med sygemeldte, virksomheder, a-kasser og andre aktører.</li> <li>Et godt fagligt miljø, hvor vi udvikler os og tænker nyt</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer respekt, tillid og samarbejde</li> <li>Afdelinger hvor vi værdsætter humor i hverdagen, selvom vi har travlt</li> <li>Afdelinger hvor vi gerne arbejder med komplekse sager</li> <li>Engagerede kolleger med et godt socialt fællesskab</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Mentoroplæring og ledelsesmæssig faglig støtte og interesse i den enkelte medarbejders trivsel</li> <li>Gratis kaffe- og frugt samt sundhedsordning</li> <li>Flextid</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som medarbejder i Job & Sygdom skal du: <ul> <li>Tale med de sygemeldte borgere og deres arbejdsgivere som myndighedssagsbehandler</li> <li>Fremme fastholdelse og tilknytningen til arbejdsmarkedet ved at iværksætte relevante indsatser</li> <li>Koordinere indsatserne, som de sygemeldte borgere deltager i</li> <li>Afklare borgerens fremtidige arbejdsmarkedstilknytning</li> <li>Samarbejde med læger, psykologer og specialister i sundhedsvæsenet og andre relevante samarbejdspartnere som fx a-kasserne.</li> <li>Fokusere på det brede samarbejde for at lykkes med kerneopgaven: uddannelse og job</li> <li>Vægte tværfaglighed, koordinering og helhedsorientering</li> <li>Finde energi i at arbejde med jobrettede samtaler</li> <li>Have hyppig kontakt til sygemeldte, arbejdsgiver, a-kasser, etc.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har relevant socialfaglig baggrund og gerne solidt kendskab og erfaring med sygedagpengeområdet</li> <li>Har fokus på, at det vi gør, giver borgerværdi</li> <li>Mestrer den gode jobrettede samtale med borgeren, hvor du med relevant arbejdsmarkedsviden og samtaleteknik kan understøtte borgeren i selv at tage ansvar i egen sag og proces</li> <li>Har en naturlig autoritet og er beslutningsstærk</li> <li>Kan lide at samarbejde og altid  er engageret i dit arbejde</li> <li>Er er innovativ, løsningsfokuseret og tænker ofte ”hvad kan jeg bidrage med?</li> <li>Har gode kommunikative evner og fokuserer på den åbne dialog med respekt og tillid</li> <li>Er modig, og kan agere på egen hånd, men søger sparring og støtte, når det er nødvendigt</li> <li>Har en systematisk tilgang til opgaverne</li> <li>Har humor og kan arbejde teamorienteret samt sætte ”vi” før ”jeg”</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Job & Sygdom er en del af jobområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Sygedagpengeområdet har ca. 66 medarbejdere, organiseret i 4 afdelinger, med hver vores ansvarsområde, der bidrager ind i den fælles kerneopgave. Vi har til huse på Tolderlundsvej 2 centralt i Odenses bymidte med fem minutters gang til offentlig transport. <br /><br />Læs mere om os <a href="https://www.joomag.com/magazine/brochurer-og-foldere/0736409001485869173">her</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK´s overenskomst eller Grundløn 31 + 2.000,-  i socialrådgivernes overenskomst.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger i forhold til stillingerne hos Job & Sygdom kan rettes til leder Lisbeth Krag Petersen på 2910 8697 eller leder Louise Eriksen på 6115 4185.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Hvis du har en præference ift. at arbejde med sygemeldte i job eller sygemeldte, der er ledige, må du gerne gøre os opmærksomme på det i din ansøgning.<br /><br />Ansøgningsfristen er 6. april 2017 kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler den 18.-19. og 20. april 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Job og Sygdom
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger? Har du erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver? Vil du medvirke til håndtering af en foranderlig og uforudsigelig hverdag i et afsnit med hurtige skift i opgavemængde og sammensætning?

  <em>Brænder du for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger? Har du erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver? Vil du medvirke til håndtering af en foranderlig og uforudsigelig hverdag i et afsnit med hurtige skift i opgavemængde og sammensætning? Så hører vi gerne fra dig!</em><br /><br />Vi søger tre sygeplejersker til henholdsvis en fast stilling som klinisk vejleder i afdeling A, og to sygeplejersker til barselsvikariater.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Lysningen er en super spændende arbejdsplads, og du får en grundig introduktion til opgaverne. Vi har borgere med komplekse problemstillinger i afklarende, midlertidige rehabiliteringsforløb. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, SSA m.v. og fys- og ergoterapeuter. Vi uddanner SSA elever og sygeplejerskestuderende. Vi har nuværende en sygeplejerske med klinisk vejlederfunktion i afdeling C og søger en mere. Vi er i gang med at optimere vores studiemiljø idet vi har mange  sygeplejestuderende, enkelte ergoterapeutstuderende og rigtig mange SSA elever<br /><br />Lysningen er en arbejdsplads i konstant udvikling, som udelukkende modtager borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold – primært fra OUH, men også fra eget hjem.<br /><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger, som er specialiseret med primære målgrupper <ul> <li>Afdeling A modtager borgere med neurologiske og ortopædkirurgiske lidelser</li> <li>Afdeling B modtager borgere med funktionsnedsættelse kombineret med en akut lidelse, f eks. dehydrering, delirium eller infektion og borgere med særlige socialmedicinske problemstillinger</li> <li>Afdeling C modtager borgere med cancer og borgere i den terminale fase</li> </ul> Afdeling D modtager borgere med akut udvikling i demens og borgere med demens og samtidig akut lidelse.Den opslåede faste stilling er på afdeling A og barselsvikariaterne er på afdeling B og D.<br /><br />På Lysningen arbejder vi med den rehabiliterende tilgang. Lysningen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, hvor vi er i gang med at redefinere det nye velfærdssamfund og udvikle løsninger til det nære sundhedsvæsen.<br /><br />Vi arbejder tæt sammen med de praktiserende læger, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, hjælpemiddel rådgivere, trænende terapeuter, rehabiliteringsrådgivere (visitatorer) og flere samarbejdspartnere i kommune og region for at sikre bedst mulig rehabiliteringsindsats.<br /><br />Arbejdsdagen er præget af mange komplekse borgerforløb og korte forløb, høj faglighed, dialog og tværfagligt samarbejde internt og eksternt, højt tempo, dokumentation i KMD Care og mange sygeplejefaglige udfordringer. Lysningen er også præget af stor travlhed. Der bor ca. 960 borgere på Lysningen om året på de 64 pladser.<br /><br />Vi lægger vægt på kvalitet, engagement, respekt og dialog samt kontinuerlig kompetenceudvikling. Vi har ansat en udviklingssygeplejerske, der understøtter den tværfaglige udvikling og har fokus på kvaliteten i opgaveløsningen.<br /><br />Hverdagen på Lysningen er spændende og byder på høj faglighed, dialog, samarbejde og præget af komplekse forløb, højt tempo, tværfaglighed og korte forløb og et godt arbejdsmiljø. Der dokumenteres i CARE og Én Plan.<br /><br /><strong>Om dig<br />Vi søger sygeplejersker, som</strong> <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgerne, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang til travlhed og mestrer korte, komplekse og ind imellem ustabile borgerforløb</li> <li>Er åben, imødekommende, humoristisk og rummelig</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer.</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care og Én Plan</li> <li>Kan samarbejde med hjemmeplejen og øvrige tværfaglige instanser</li> <li>Er indstillet på i tæt samarbejde med øvrige at udvikle egne og andres kompetencer</li> <li>Er robust og klar til forandringer, da Lysningen er i konstant udvikling.</li> <li>Har lyst til at se helheden som kerneopgaven i rehabiliteringsforløbene</li> <li>Har interesse i tværfaglig tilgang og en del af et tværfagligt arbejdsmiljø</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt, tage ansvar og samtidig være i samarbejde med andre</li> <li>Kan medvirke til håndtering af en foranderlig og uforudsigelig hverdag i et afsnit med hurtige skift i opgavemængde og sammensætning</li> <li>Har forståelse af krisehåndtering i forhold til borgere og pårørende</li> <li>Har en anerkendende tilgang til borgere, pårørende og kollegaer, og bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> </ul> Hvis stillingerne vækker din interesse, glæder vi os til at høre fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættesesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Alle stillinger er på 32-37 timer om ugen eller efter aftale. Tiltrædelse er 1. maj 2017 eller snarest derefter. Barselsvikariaterne er fra 1. maj 2017. Der arbejdes i gennemsnit hver 3. weekend, og du må påregne 1-2 aftenvagter hver anden måned.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte<br /><br />Klinisk vejleder og sygeplejerske Betina Skytte på 51170903, assisterende rehabiliteringsleder afdeling A - Evy Vesterdal på 61556120, <a href="mailto:eve@odense.dk">eve@odense.dk</a>, assisterende rehabiliteringsleder afdeling B - Pernille Krongaard på 40296852, <a href="mailto:perkk@odense.dk">perkk</a><a href="mailto:perkk@odense.dk">@odense.dk</a>, assisterende rehabiliteringsleder afdeling C og D - Mette Friis på 51212198, <a href="mailto:metfr@odense.dk">metfr@odense.dk</a>, og endelig kan du også kontakte rehabiliteringsleder Anne Askløf på 40227541, <a href="mailto:amas@odense.dk">amas</a>@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 4. april 2017, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler den 10. april 2017.
  Arbejdssted:
  Lysningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at blive datamanager/dataudvikler, og vil du arbejde med Data Warehouse-løsninger i samarbejde med ETL-udviklere, så læs mere om vores spændende elevstilling...

  Har du lyst til at blive datamanager/dataudvikler, og vil du arbejde med Data Warehouse-løsninger i samarbejde med ETL-udviklere, så læs mere om vores spændende elevstilling.. <br /> <br /><strong>Om elevstillingen og om os</strong><br />Vi søger en elev til udvikling og drift af Odense Kommunes Data Warehouse (DWH), som er blandt Danmarks mest udbyggede, hvilket giver unikke muligheder for at udnytte data til politiske og forretningsmæssige formål.<br /><br />Du bliver en del af et DWH-team på 7 medarbejdere, som har ansvar for at udvikle, vedligeholde og drifte DWH-løsninger, i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger. Du vil deltage i udviklingsprojekter, yde sparring og besvare konkrete forespørgsler. Odense Kommunes IT-miljø består af flere hundrede applikationer, hvoraf en stor del hver nat afleverer data til DWH, som er baseret på SAS (p.t. v. 9.4).<br /><br />DWH-teamets hovedopgave er at indlæse data fra applikationer og andre kilder og lægge dem tilrette i samarbejde med ETL-udviklere og andre, der skal bruge data. DWH-teamet skal sikre driften og håndtere ændringer i snitflader, databaser og datamodeller.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Kan fokusere på kvalitet og afslutte opgaver til tiden.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt.</li> <li>Er god til at samarbejde konstruktivt med kollegaer, brugere og eksterne leverandører.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En elevstilling efter gældende overenskomst i et top moderne og dynamisk miljø.</li> <li>Faglige udfordringer på et højt teknisk niveau.</li> <li>Arbejde i en funktion med højt humør og uformel omgangstone.</li> <li>Et fagligt miljø, hvor gensidig sparring og inspiration er en del af kulturen. </li> </ul> DWH-teamet er organisatorisk placeret i Support og Infrastruktur, IT & Digitalisering, der er<br />en del af Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune. Arbejdsstedet vil være Odense.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan høre mere om jobbet ved at kontakte teamansvarlig Henrik Thiesson, tlf. 3089<br />8630, eller chef for Support Niels Henrik Demant Rasmussen, tlf. 2120 6303.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 31. marts 2017 og din ansøgning skal sendes elektronisk.<br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 16.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Elever
 • Vil du være med til at sikre bevaringen af H.C. Andersens papirklip og anden enestående kulturarv? Bevaring ved Odense Bys Museer søger en grafisk konservator/konserveringstekniker med kendskab til papirkonservering.

  <em>Vil du være med til at sikre bevaringen af H.C. Andersens papirklip og anden enestående kulturarv? Bevaring ved Odense Bys Museer søger en grafisk konservator/konserveringstekniker med kendskab til papirkonservering.</em><br /><br />Vi tilbyder en unik mulighed for at sætte dine kompetencer i spil for at sikre bevaringen af museets samling, der bl.a. omfatter H.C. Andersens tegninger, breve, papirklip og manuskripter. Samtidig tilbyder vi en arbejdsplads, der lægger vægt på faglig udvikling og godt kollegialt samarbejde. Vi forventer, at du er konservator eller konserveringstekniker med viden om konservering og bevaring af papir og grafisk materiale.<br /> <br />Odense Bys Museers konserveringsværksted er beliggende på Møntergården i Odense centrum. <br /><br /><strong>Om jobbet<br />Hovedopgaver</strong><br />Bevaring og konservering af H.C. Andersen-samlingen er stillingens hovedfokus. Odense Bys Museer oplever i disse år en stærk interesse for H.C. Andersen og museet har derfor igangsat en ambitiøs satsning på området. Et nyt, stort H.C. Andersen Museum er under opførelse i Odense med planlagt åbning i 2020, og samtidig er der stor efterspørgsel efter udlån til udstillinger verden over samt en forventning om digital adgang til materialet. Du vil således indgå i denne satsning med dækning af de bevaringsfaglige opgaver.<br /> <br />Arbejdsopgaverne vil omfatte konservering, tilstandsvurdering og restaurering af papirmateriale, udstillingsarbejde, håndtering og magasinering, medvirken ved digitalisering, pakning til udlån samt i et vist omfang internationale rejser som kurer (f.eks. Østasien).<br /> <br />Udover H.C. Andersen indeholder Odense Bys Museers samling en stor mængde grafisk materiale i form af tryk, tegninger og bøger, relateret til Mediemuseet samt noder og breve i Carl Nielsen-samlingen. Desuden har museet en omfangsrig samling af fotografisk materiale bestående af positiver og negativer af forskellig type. Der vil også være konserveringsopgaver knyttet til disse samlinger. Desuden vil alle former for bevaringsrelaterede opgaver indgå i skiftende omfang, herunder magasinarbejde, opsætning af udstillinger, rapportskrivning, dokumentation, analyser, bevaringsrelateret rengøring i udstillinger.<br /> <br /><strong>Om dig<br />Kvalifikationer</strong> <ul> <li>Bachelor eller kandidatgrad i konservering</li> <li>Erfaring med grafisk konservering</li> <li>Erfaring med udstillingsarbejde (herunder klargøring og montering af genstande, samt tværfagligt projektarbejde)</li> <li>Kendskab til nedbrydning af papirmateriale fra 1800-tallet (f.eks. forårsaget af jerngallusblæk)</li> <li>Velstruktureret i tanke og handling samt evne til selvstændig opgaveløsning</li> <li>Gode samarbejdsevner</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Odense Bys Museer er en museumsorganisation, der arbejder med forskning, bevaring, registrering, kulturarvsforvaltning og formidling inden for arkæologi, historie, mediehistorie samt H.C. Andersen og Carl Nielsen. Odense Bys Museer omfatter ni udstillingssteder og beskæftiger ca. 130 medarbejdere. Bevaring er en del af Odense Bys Museers Kulturarvsafdeling, der også tæller fagområderne Historie, Arkæologi og H.C. Andersen.<br /><br />Bevaringens stab består udover denne stilling af tre kulturhistoriske konservatorer og tre museumsassistenter/håndværkere. Bevaringens konserveringsværksted er beliggende på Møntergården i Odense centrum og museets hovedmagasiner er beliggende i det sydøstlige Odense.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den faglige organisation.<br /><br />Der er tale om en fast stilling på fuld tid. Tiltrædelse den 1. maj 2017 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kulturarvschef Jens Toftgaard, mobil 24881917 eller <a href="mailto:jtj@odense.dk">jtj@odense.dk</a>.<br /><br />Flere oplysninger om Odense Bys Museer kan findes på <a href="http://www.museum.odense.dk/">www.museum.odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag den 31. marts 2017, og vi forventer at holde samtaler i uge 14.<br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Bys Museer, Kulturarv, Bevaring
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design
 • Du har set denne annonce før

  Ambitiøs skoleleder til Tingkærskolen

  Vi søger en skoleleder, der vil stå i spidsen for en skole, hvor der er fokus på læring og trivsel, og hvor samarbejde, imødekommenhed, motivation og begejstring er nøgleord i den fortsatte udvikling af skolen.

  <em>Har du lyst til at blive Tingkærskolens nye skoleleder?</em><br /> <br />Vi søger en skoleleder, der vil stå i spidsen for en skole, hvor der er fokus på læring og trivsel, og hvor samarbejde, imødekommenhed, motivation og begejstring er nøgleord i den fortsatte udvikling af skolen.<br /><br />Tingkærskolen er en tosporet skole i Odense SØ. Vi har indskoling i Fraugde, og mellemtrin og udskoling er placeret på kanten mellem by og land i Birkum. Vi har 399 elever, 29 lærere og 12 pædagoger/medhjælpere.<br /><br /><br /><strong>Vi værdsætter, at </strong> <ul> <li>vores læringsmiljø er præget af fokus på målstyret læring og professionelle læringsfællesskaber. Vi prioriterer samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det</li> <li>skolen er et rart sted at være både for elever, forældre, personale og gæster</li> <li>have opmærksomhed på ressourcer og muligheder, så både personale såvel som elever får mulighed for at præstere det bedste, de kan</li> <li>kunne spejle egne og andres handlinger i værdigrundlaget - og at drøfte dette med henblik på fælles læring og udvikling af kerneopgaven.</li> </ul>  <br /><strong>Ledelsesteam og nuværende konstruktion</strong><br />Tingkærskolen har gennem det sidste år haft fælles skoleleder med Holluf Pile skole i en overgangsperiode (vores naboskole), og nu skal vi igen have “vores egen” skoleleder, som ønsker at indgå i og udvikle et tæt samarbejde mellem skoler og institutioner på tværs. Skolens ledelsesteam består ud over vores nye skoleleder af en souschef og en afdelingsleder for børnemiljøet og SFO.<br /> <br /><strong>Vores forventninger til en ny skoleleder</strong><br />En skoleleder, der sammen med skolens medarbejdere vil sætte retning for skolens videre udvikling, så vi fortsat er den attraktive og foretrukne skole i vores lokalområde.<br /> <br /><strong>Ledelsesmæssigt forventer vi, at du</strong> <ul> <li>baserer din ledelse på et godt overblik over skolen som institution og som arbejdsplads</li> <li>skaber trivsel gennem anerkendelse, positiv ledelsesstil og har fokus på at have høje ambitioner for både elever og personale</li> <li>kommunikerer tydeligt og betragter dialog og medinddragelse som værdier, men evner også at være tydelig i retningen, når det kræves</li> <li>bevæger dig godt på de forskellige organisatoriske niveauer</li> <li>interesserer dig for og er stærk i at styre skolens økonomi</li> <li>ser muligheder og kan skabe kontakter i det omgivende samfund, og at du udbygger/fastholder det samarbejde, som vi allerede er godt i gang med sammen med Holluf Pile Skole - både elev-, personale- og ledelsesmæssigt.</li> <li>med respekt for skolens kultur og traditioner sætter retning for den fortsatte udvikling af skolens virke</li> <li>har erfaring med skoleledelse og relevant lederuddannelse.</li> </ul> <br /><strong>Personligt forventer vi, at du</strong> <ul> <li>er stærk i relationer, og at du kan skabe lyst og begejstring for skolens virke</li> <li>er passioneret, engageret og synlig</li> <li>har “hjertet på rette sted”</li> <li>møder børn og voksne med tillid og har blik for de varierede kompetencer</li> <li>har tillid til de professionelle</li> <li>tør gøre op med “plejer”, hvis det ikke er godt længere.</li> </ul>  <br /><strong>Sparring og ledernetværk</strong><br />I Odense Kommune er der 35 folkeskoler, ungdomsskole samt en musikskole. Der er etableret velfungerende ledernetværk, og der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.<br /><br />Der tilrettelægges endvidere et introduktionsforløb, der byder på solid orientering om forvaltningen, løbende sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse og en mentor i form af en erfaren skoleleder.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br /><br />Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om Tingkærskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på tlf. 2913 5754 og nuværende skoleleder Nanna Lohman på tlf. 2037 8834.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 17. april 2017.<br />1. samtalerunde gennemføres torsdag den 27. april 2017 og 2. samtalerunde tirsdag den 9. maj 2017. Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.
  Arbejdssted:
  Tingkærskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Engageret leder til Vollsmose Bibliotek

  Brænder du for at arbejde som leder i et flerkulturelt miljø med bibliotek, kultur og formidling som omdrejningspunkt? Er du en engageret og idérig brobygger, som har blik for at indgå i netværk på tværs i lokalområdet, i organisationen og på tværs af kommunens forvaltninger?

  <em>Brænder du for at arbejde som leder i et flerkulturelt miljø med bibliotek, kultur og formidling som omdrejningspunkt? Er du en engageret og idérig brobygger, som har blik for at indgå i netværk på tværs i lokalområdet, i organisationen og på tværs af kommunens forvaltninger? Kan du inspirere og motivere dine kolleger, så I sammen gør biblioteket endnu bedre? </em><br /> <br />Så er du måske vores nye afdelingsleder af Vollsmose Bibliotek. Vi forventer, du er uddannet bibliotekar DB, cand.scient. bibl./cand.mag. eller har en anden relevant uddannelse. Du skal have praktisk erfaring fra en lignende stilling eller anden relevant ledererfaring. Du har erfaring med styring af større projekter og stiller høje krav til opgaveløsningen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vollsmose Bibliotek er et nyindrettet bibliotek, der er solidt forankret i lokalområdet siden 1970. Biblioteket består af et engageret og professionelt personale, som betjener borgere i et mangfoldigt område med alle alders- og samfundsgrupper. Vi har - udover biblioteks- og borgerserviceopgaver - også et læringscenter og arbejder tæt sammen med bydelens øvrige aktører. Vollsmose Bibliotek er et projekt- og udviklingsorienteret lokalbibliotek og landskendt for en lang række integrations- og sprogprojekter herunder ”Bogstart”, ”Lær dansk på biblioteket” m.fl.<br /><br />Vollsmose Bibliotek har desuden tilknyttet ca. 30 frivillige lektiehjælpere og sprogtrænere.<br /> <br />Fra 2018 bliver Vollsmose Kulturhus en del af Vollsmose Bibliotek, hvor biblioteket vil stå for driften med et udvidet aktivitetsbudget. Som afdelingsleder vil du skulle stå i spidsen for husets samlede ledelse og faciliteter.<br /> <br />Vollsmose Bibliotek er et af Odense Bibliotekernes store lokalbiblioteker og er en del af det nyetablerede VIVO - huset for kultur, sundhed og livsudfoldelse.<br /><br />Odense Bibliotekerne er en del af By- og Kulturforvaltningen og indgår i afdelingen for Fritid og Kultur.<br /><br />  <br /><strong>Dine arbejdsopgaver bliver blandt andre at</strong> <ul> <li>have den daglige ledelse af 10 medarbejdere</li> <li>sikre en stabil og udviklingsorienteret ledelse af biblioteks-, lærings- og kulturaktiviteterne</li> <li>motivere og give sparring til kollegerne i dit team</li> <li>have fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling</li> <li>opsøge og vedligeholde netværk i lokalområdet, regionalt og nationalt</li> <li>indgå i lederfora i Odense Bibliotekerne og i VIVO</li> <li>indgå i dækningen af den daglige betjening i biblioteket</li> <li>bidrage til VIVO-husets samlede ledelse.</li> </ul>  <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>er et menneske, der lever og tænker kultur, læring og borgerinddragelse</li> <li>er teamplayer med respekt og sans for faglighed og mangfoldighed</li> <li>har fokus på service, værtsskab og den gode brugeroplevelse</li> <li>kan løfte ledelsen af Vollsmose Kulturhus ind i biblioteksdriften og skabe synergi</li> <li>har overblik og kan bevare roen – både når hverdagen er travl og i pressede situationer</li> <li>har gode kommunikationsevner, er omgængelig og kan skabe en god stemning i teamet</li> <li>kan tilføre lokalområdets borgere livskvalitet og værdi.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt i en ambitiøs og udviklingsorienteret organisation</li> <li>en rummelig arbejdsplads med gode udfoldelsesmuligheder, hvor vi hjælper hinanden</li> <li>at blive en del af Odense Bibliotekernes ledergruppe og få indflydelse på Odense Bibliotekernes udvikling.</li> </ul> Du refererer til og får et tæt samarbejde med Lokalbibliotekschefen og Odense Bibliotekernes chefgruppe.<br /> <br />Du skal påregne 1-2 ugentlige vagter til kl. 18.00 samt vagt hver 3. lørdag.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Du er velkommen til at kontakte Lokalbibliotekschef Anne Lauridsen på 6551 4355 / <a href="mailto:ala@odense.dk">ala@odense.dk</a>. <br /><br />Du kan også læse mere om Odense Bibliotekerne på <a href="http://www.odensebib.dk">www.odensebib.dk</a><br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiden er på 37 timer om ugen, og jobbet er med tiltrædelse 1. juni 2017 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. april 2017.<br />Ansøgningsfrist er søndag den 2. april 2017.
  Arbejdssted:
  Odense Bibliotekerne
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Vi søger en uddannet ergoterapeut eller socialpædagog pr. 1. juni 2017. Stillingen er på 32 timer ugentlig og der arbejdes i skiftende vagter dag/aften med weekendarbejde hver 2. uge.

  <em><strong>NæsbyHus - et godt sted at være.</strong></em><br /><br />Vi søger en uddannet ergoterapeut eller socialpædagog pr. 1. juni 2017. Stillingen er på 32 timer ugentlig og der arbejdes i skiftende vagter dag/aften med weekendarbejde hver 2. uge.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Et Hus hvor udvikling, rehabilitering og anerkendelse er i fokus, og hvor tværfagligt samarbejde er en af grundstenene i udførelsen af vores kerneopgave. Vi søger en medarbejder der er uddannet ergoterapeut eller socialpædagog og som har lyst til og mod på, at indgå i et tværfagligt team.<br /> <br />Der er 40 lejligheder tilknyttet NæsbyHus, hvor der bor mennesker med meget forskellige problemstillinger. Det er bl.a. erhvervet hjerneskade, borgere med misbrugsproblematikker, ældre borgere og borgere med fysiske sygdomme.<br /><br />Dette vil blive uddybet på <strong>informationsmødet som afholdes på NæsbyHus den 22. marts 2017,  kl. 15-16.</strong><br /> <br />Personalegruppen arbejder i teams, og indsatserne hos beboerne tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang. Der er et tæt samarbejde med bl.a. de pårørende, hjerneskaderådgivningen og viso. Med udgangspunkt i den kommunale visitation konkretiseres indsatserne for beboerne i en individuel plan ”Èn plan”. <br /> <br />Personalegruppen er engageret, og der er fokus på medindflydelse, trivsel, psykisk arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde. Der er fastlagte teammøder, p-møder og monofaglige møder, hvor vi koordinerer og faciliterer den tværfaglige indsats.<br /><br />På NæsbyHus er der et tæt samarbejde mellem socialpædagoger, ergoterapeuter, assistenter og social- og sundhedshjælpere. Derudover er der medarbejdere i fleksjobs, frivillige og studerende.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil bla. være følgende <ul> <li>Arbejde med en anerkendende og neuropædagogisk tilgang hos beboerne</li> <li>Anvende MI i dialogen og samarbejdet med beboerne, samt i udarbejdelsen af mål og indsatser for beboerne</li> <li>Reflekterer, dokumenterer og evaluere, som en naturlig del af dit daglige arbejde</li> <li>Formidle hvordan du med din faglighed kan bidrage til kerneydelsen og rehabiliteringsprocessen</li> <li>Samarbejde med beboere, der har misbrugsproblematikker og psykiske udfordringer</li> <li>Arbejde med monofaglige værktøjer, der kan understøtte indsatserne hos beboerne</li> </ul> <strong>Vi forventer</strong> <ul> <li>at du har interesse og viden inden for velfærdsteknologi</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet</li> <li>engagerede og kompetente kolleger</li> <li>et job, hvor mange vi har en høj social kapital og et godt arbejdsmiljø</li> <li>en spændende beboergrupper, med mange og forskelligartede problemstillinger.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du er forhindret i at deltage i informationsmødet kan du i hverdagene mellem kl. 8-9 kontakte assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 51464568 og høre mere om jobbet.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfristen er 2. april 2017, kl. 12.00. Samtaler afholdes den 20. april 2017. 
  Arbejdssted:
  NæsbyHus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Studerende til praktik i Jura

  Er du nysgerrig på arbejdet som jurist, og ønsker du at udvikle dine kompetencer og udfordre dine teoretiske færdigheder i praksis?

  <em>Er du nysgerrig på arbejdet som jurist?<br />Ønsker du at udvikle dine kompetencer og udfordre dine teoretiske færdigheder i praksis?  <br /> </em><br />Jura i Borgmesterforvaltningen søger en studiepraktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemesteret 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Jura er en spændende og dynamisk arbejdsplads med højt fagligt niveau. Under praktikopholdet vil du blive en del af et engageret team af jurister, som vil give dig mulighed for udvikling inden for det juridiske område og give dig en indsigt i hverdagen på et kommunalt juridisk kontor.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil få lejlighed til at deltage i opgavevaretagelsen af kontorets mange og varierede arbejdsområder, herunder: <ul> <li>Juridisk rådgivning i Borgmesterforvaltningen og på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune – primært vedrørende forvaltningsret, kommunalret, erstatningsret, forsikringsret og kontraktret</li> <li>Betjening af Odense Byråd og Økonomiudvalget</li> <li>Varetagelse af Odense Kommunes ejerinteresser i kommunens selskaber</li> <li>Sekretariatsbetjening af Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget)</li> <li>Sekretariatsbetjening af Bevillingsnævnet (alkoholbevillinger)</li> <li>Projektansvar for afholdelse af valg</li> </ul> Arbejdstiden er ca. 30 timer om ugen.<br />Ansættelsesforholdet tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet.<br />Efter aftale kan arbejdstiden således være fleksibel, så du har mulighed for at følge et valgfag på universitetet sideløbende.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du som ansøger: <ul> <li>Læser cand.jur. og således har afsluttet bachelordelen</li> <li>Har et højt fagligt niveau og er interesseret i offentlig ret</li> <li>Er engageret, serviceorienteret og kan holde flere bolde i luften på én gang</li> <li>Evner at arbejde selvstændigt med juridiske problemstillinger</li> <li>Evner at behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Har lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis</li> <li>Besidder gåpåmod og godt humør</li> </ul> Det forventes yderligere, at du kan arbejde selvstændigt og i dialog med fagpersoner.<br /><br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Ansvar for egne opgaver – naturligvis med hjælp og sparring fra kolleger</li> <li>Et stort netværk – du får ca. 15.000 kolleger, bl.a. mange cand.jur. og cand.merc.jur.</li> <li>Mulighed for at prøve dine juridiske metoder og teorier af i praksis</li> <li>Foden indenfor hos Fyns største arbejdsplads</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan rette eventuelle spørgsmål til juridisk chef Karina Elbrønd på 2372 8707.<br /><br /><strong>Ansøgningsfrist</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 6. april 2017.
  Arbejdssted:
  Odense Rådhus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Studerende til praktik i Udbud & Kontraktstyring

  Har du et højt fagligt niveau og interesse for udbudsret? Har du lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis? Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemestret 2017.

  <em>Har du et højt fagligt niveau og interesse for udbudsret?<br />Har du lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis?</em><br /><br />Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemestret 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Udbud & Kontraktstyring er en spændende arbejdsplads med en masse forskellige projekter, så dagene ligner aldrig hinanden. Vi har et godt teamwork og sætter stor pris på humor og en uformel tone.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive tilknyttet vores udbudsjurist, der har ansvar for afdelingens udbuds- og obligationsretlige problematikker.<br />Du vil også blive inddraget i et eller flere udbudsprojekter med henblik på at forberede og understøtte udbudsprocessen.<br /><br />Arbejdstiden er ca. 25 timer ugentligt.<br />Ansættelsen tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet.<br />Din arbejdstid kan efter nærmere aftale være fleksibel, så du har mulighed for at følge et valgfag på universitetet sideløbende.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du som ansøger: <ul> <li>Læser cand.merc.jur. eller cand.jur.</li> <li>Har et højt fagligt niveau og er interesseret i udbudsret</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og i dialog med fagpersoner</li> <li>Har gode formuleringsevner, mundtligt såvel som skriftligt</li> <li>Er fleksibel, engageret og ansvarsbevidst</li> <li>Er i stand til at arbejde selvstændigt med forskellige problemstillinger</li> <li>Er i stand til at behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Har lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis</li> </ul> Vi forudsætter ikke, at du har gennemført Udbudsret - men det vil være en fordel.<br /><br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Ansvar for egne opgaver – naturligvis med hjælp og sparring fra kolleger</li> <li>Et stort netværk – du får ca. 15.000 kolleger, bl.a. mange cand.jur. og cand.merc.jur.</li> <li>Mulighed for at prøve dine juridiske metoder og teorier af i praksis</li> <li>Foden indenfor hos Fyns største arbejdsplads</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til udbudschef Cecilie Førby på 5115 8964 eller udbudsjurist Charlotte Brønserud Madsen på 6089 8370.<br /><br /><strong>Ansøgningsfrist</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 6. april 2017.
  Arbejdssted:
  Odense Rådhus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-04-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Hans Christian Andersen Airport er i dag i kraftig udvikling, og vi forventer en støt stigende trafikmængde fremover. Vi søger derfor nu 4 sommervikarer til Drift/BOR.

  <em>Hans Christian Andersen Airport er i dag i kraftig udvikling, og vi forventer en støt stigende trafikmængde fremover.<br />Vi søger derfor 4 sommervikarer til Drift/BOR.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />HCA Airport har pt. sommercharter trafik bestående af B737-300, A320, MD83 m.m. til middelhavsområdet i perioden april til oktober. Denne trafik forventes at øge og blive fordelt over hele året.<br />Private business jets er også et stort marked for os. Vi har netop bygget en VIP-lounge og Pilot-lounge til vores business operatører.<br />Derudover faciliterer lufthavnen UAS Test Center Denmark (UASTD), som er en af de største dronecentre i Europa. Vi har vores egen test-site til droner, og droneflyvning udgør i dag en større og større del af aktiviteterne på HCA Airport.<br /><br />Du kan læse mere om lufthavnen <a href="http://www.hca-airport.dk/">her</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Med reference til driftsansvarlige får du ansvar for følgende opgaver: <ul> <li>Brandberedskab ved flyafgang/-ankomst</li> <li>Lastning/losning af fly</li> <li>Al drift af lufthavnen (feje baner/taxaveje/vej/p-plads)</li> <li>Påfyldning af flybrændstof</li> <li>Forefaldende arbejde (oprydning, rengøring m.m., ærinder)</li> <li>Let vedligehold (bygninger, køretøjer, materiel)</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vores forventninger til dig som person er, at du er ansvarlig, agerer professionelt og tager din rolle seriøst. Du har desuden gode samarbejdsevner og går op i at bidrage til et godt arbejdsmiljø.<br />Derudover kræver vi, ar du: <ul> <li>Er funktionsuddannet brandmand</li> <li>Ikke er farveblind (der er farvekoder på f.eks. fragt)</li> <li>Har tilfredsstillende straffeattest (for udstedelse af id-kort)</li> <li>Er fleksibel og serviceminded</li> <li>Er teamplayer</li> <li>Leder op til de krav, som EU stiller til lufthavnsbrandmænds fysik, inklusiv en årlig prøve</li> <li>Har tilfredsstilende helbredsattest</li> <li>Skal kunne arbejde udenfor normal arbejdstider samt weekend - forvent delt tjeneste</li> </ul> Du skal desuden være indstillet på at tage flere kurser, som skal bestås, for at kunne blive i jobbet. Dette vil omfatte såvel træning og kurser, som er lovkrav, som interne kurser.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du ansættes på gennemsnitlig 30 timer, og med tiltrædelse den 15. maj 2017. Stillingen er tidsbegrænset til den 31. oktober 2017.<br />Da ansættelsen ligger i hovedferien, kan ferie ikke garanteres, men efterkommes så vidt det er muligt.<br /><br />Drift/BOR er en afdeling under driftsområdet. Der bæres uniform på jobbet, denne leveres af HCA Airport jf. gældende uniformsreglement.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at kontakte brandchef Kim Laustsen på 5255 5112 eller <a href="mailto:kil@hca-airport.dk">kil@hca-airport.dk</a>.<br /><br /><strong>Ansættelsesprocessen </strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 31. marts 2017.<br />Vi holder løbende samtaler.
  Arbejdssted:
  H C Andersen Airport
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistentelever 2017

  Har du lyst til en uddannelse inden for omsorg og sundhed? Så er det måske noget for dig at blive social- og sundhedsassistentelev? Region Syddanmark, Assens Kommune og Odense Kommune samarbejder om at optage elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen på Fyn til August 2017-optaget.

  <br /><img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d1791a04-9371-402c-b762-805d69f81ba3" style="height: 41px; width: 100px;" />                    <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c5235dd0-7a32-4304-8454-76df9dc374c2" style="width: 100px; height: 19px;" />                   <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=509a7baf-9be0-446a-a64b-e9bd77daad07" style="height: 87px; width: 100px;" /><br /><br /><br /><em>Har du lyst til en uddannelse inden for omsorg og sundhed? Så er det måske noget for dig at blive social- og sundhedsassistentelev?</em><br /> <br />Region Syddanmark, Assens Kommune og Odense Kommune samarbejder om at optage elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen på Fyn til August 2017-optaget. Vi optager elever til alle afdelinger ved Social- og Sundhedsskolen Fyn.<br /> <br /><strong>Vejledning til ansøgning</strong><br />Læs venligst <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=4be4e968-a105-4b05-b15c-9a2b2e371993">denne vejledning</a>, inden du påbegynder ansøgningen.<br /> <br /><strong>Ny social- og sundhedsassistentuddannelse</strong><br />Social- og sundhedsassistentuddannelsen er fra 1. januar 2017 en helt ny uddannelse.<br />Hovedforløbet varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og / eller har gennemført en sundhedsfaglig uddannelse. Længerevarende relevant erhvervserfaring<strong> kan</strong> også give afkortning.<br /> <br /><strong>Er du i gang med grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelserne?</strong><br />Skal du vedhæfte din uddannelsesplan, som du kan finde i Elevplan.<br /> <br /><strong>Har du gennemført grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelserne?</strong><br />Skal du vedhæfte dit uddannelsesbevis og en realkompetencevurdering/uddannelsesplan udarbejdet af en social- og sundhedsskole.<br /> <br /><strong>Har du en anden adgangsgivende uddannelse?</strong><br />Er du uddannet social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejehjemsassistent, pædagogisk assistent eller har gennemført dele af sygeplejeuddannelsen eller dele af social- og sundhedsassistentuddannelsen? Skal du have lavet en realkompetencevurdering, som udarbejdes af en social- og sundhedsskole.<br /> <br /><strong>Realkompetencevurdering, uddannelsesplan og vejledning</strong><br />Social- og Sundhedsskolen Fyn foretager realkompetencevurderinger og udarbejder uddannelsesplaner <a href="http://sosufyn.dk/ansoegning/">http://sosufyn.dk/ansoegning/</a> - under ”Ansøgning om RKV”.<br /> <br />Har du brug for at tale med en uddannelsesvejleder henvises til <a href="mailto:vejledning@sosufyn.dk">vejledning@sosufyn.dk</a> eller tlf. 6310 2779.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du opfylder de formelle krav til uddannelsen</li> <li>Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev</li> <li>Du er fagligt nysgerrig og reflekterende</li> <li>Du er robust, og kan indgå i relationer med syge og sårbare mennesker</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer</li> <li>Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Tæt samarbejde mellem skole og praktik</li> <li>Samtaler og opfølgning under uddannelsesforløbet</li> <li>Engagerede praktikvejledere og gode læringsmiljøer</li> <li>Garanti for praktikpladser inden for såvel somatik, psykiatri og primær sundhedstjeneste</li> </ul> <strong>Uddannelsesforløbet</strong><br />Du uddannes til selvstændigt at kunne løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos borger i eget hjem og patient på sygehuset med fokus på sammenhængende og tværfaglige forløb.<br /><br />Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient.<br /><br />Du arbejder med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.<br /><br />Uddannelsesforløbet rummer mange muligheder, eksempelvis: <ul> <li>Talentspor</li> <li>Enkeltfag på højere niveau</li> <li>Udlandspraktik </li> </ul> Som færdiguddannet social- og sundhedsassistent kan du arbejde inden for hjemmeplejen/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse, og det psykiatriske område. Du har også mulighed for at læse videre på de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder.<br /> <br />Du kan læse mere om uddannelsen på <a href="http://sosufyn.dk/"><strong>skolens webside</strong></a><strong>.</strong><br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik må påregnes.<br /><br />Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn. <a href="https://cdn-recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?_sp=0b0f0b3ace8eff88.1487687397950&id=46f15237-2469-4879-ae5e-307656b38bb3&cid=198">Ansøgningsskema til voksenelevløn</a>. Skemaet <strong>skal</strong> vedlægges din ansøgning.<br /><br />Forud for ansættelse kan ansættende virksomhed anmode om en straffeattest. Du kan også blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for en praktik.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte:<br /> <br /><strong>Region Syddanmark</strong><br />Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - <a href="mailto:anja.noerr.nielsen@rsyd.dk">anja.noerr.nielsen@rsyd.dk</a><br />Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - <a href="mailto:bente.brogaard@rsyd.dk">bente.brogaard@rsyd.dk</a><br /> <br /><strong>Assens Kommune</strong><br />Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - <a href="mailto:lefra@assens.dk">lefra@assens.dk</a><br /> <br /><strong>Odense Kommune</strong><br />Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - <a href="mailto:bhfil@odense.dk">bhfil@odense.dk</a><br />Uddannelseskoordinator Dorte Uth Gydesen - <a href="mailto:lrkl@odense.dk">dugyd@odense.dk</a><br /> <br /><strong>Ansættelsesproces</strong><br />Ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra de samarbejdende virksomheder. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse.<br />Ved ansøgning giver du samtykke til at informationerne deles mellem de tre samarbejdende virksomheder og Social- og Sundhedsskolen Fyn.<br />Alle oplysninger i ansøgningen afgives på tro og love.<br /> <br /><strong>Ansættelsessamtaler </strong><br />Der afholdes samtaler med de udvalgte kandidater i <strong>uge 17</strong> <strong>2017</strong>.  <br /> <br /><strong><u>Ansøgningsfristen er den 3. april 2017 kl. 12.00</u></strong>,
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Elever
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Din arbejdstid vil ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte  teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Område Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Odense C kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (5000 Odense C).</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte:<br /><br />Dagplejeleder Syd Karin Munk Bach på 24597647<br />Dagplejeleder Vest Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet