72 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Højmeskolen

  Højmeskolen søger en lærer pr. 1.8. 2018 – orlovsstilling på fuld tid. Vi søger fagene: idræt, historie, samfundsfag og kristendomskundskab i ungemiljøet.

  <div><em>Højmeskolen søger en lærer pr. 1.8. 2018 – orlovsstilling på fuld tid.</em><br /> </div> <strong>Om os</strong><br />Højmeskolen ønsker, at skolens børn, forældre og personale er glade for deres skole, samt at eleverne kan forlade skolen med gode kundskaber, tillid til egne evner og muligheder og med mod på livet (fra vores værdigrundlag).<br /> <br />Vi er en afdelingsopdelt tre-sporet folkeskole med ca. 600 børn og 70 ansatte. Skolen arbejder udviklingsorienteret i såvel børnemiljøet fra 0.-5. klasse, som i ungemiljøet på 6.-9. klasse. Elevgruppen er bredt sammensat.<br /><br />Skolen har kommunens Læsecenter for elever i 4.-6. klasse samt Profilspor for 7.-9. klasse - et tilbud til elever med læse- og skrivevanskeligheder.<br />Særlige styrkeområder på skolen er Læsning, Den internationale dimension og Inklusion.<br /> <br />Vi har stort fokus på, at livet i skolen er præget af glæde og positiv stemning med rum til humor. Vi lægger vægt på videndeling, samarbejde og indflydelse, giver plads til udvikling og prøver gerne nye veje.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger fagene: idræt, historie, samfundsfag og kristendomskundskab i ungemiljøet.<br /> <br />Vi søger en lærer med stort engagement, der har blik for de særlige børn, kan favne bredt og er dygtig til at samarbejde målrettet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er midlertidig fra den 1. august 2018 til den 31. juli 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om skolen kan ses på hjemmesiden: <a href="http://www.hoejmeskolen.odense.dk/">www.hoejmeskolen.odense.dk</a><br /> <br />Interesserede er velkomne til at kontakte skolens ledelse.<br />Martin Trangbæk Jensen tlf. 23626885 – souschef<br />Jørn Mühl, tlf. 20378833 – skoleleder<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist fredag den 29. juni kl. 12.00.<br />Samtaler forventes afholdt mandag den 2. juli 2018.
  Arbejdssted:
  Højmeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger to fagligt kompetente medarbejdere, ergoterapeuter eller pædagoger, hver på 37 timer ugentligt. Stillingerne er med ansættelse fra henholdsvis 15. august og 1 september 2018. Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften, weekend og rådighedsvagt om natten.

  Vi søger to fagligt kompetente medarbejdere, ergoterapeuter eller pædagoger, hver på 37 timer ugentligt.<br />Stillingerne er med ansættelse fra henholdsvis 15. august og 1 september 2018.<br />Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften, weekend og rådighedsvagt om natten.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bostedet Bjørnemosen, som er beliggende i Bjørnemosevej 205-211, 5260 Odense SØ, er et døgndækkende bosted for 27 borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen pt. 22 – 66 år. Borgerne er fordelt i 3 huse og bor der i egen lejlighed under samme tag og har fællesstue og fælles køkken.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />På Bjørnemosen er der ansat et tværfagligt team, der består af pædagogisk samt social- og sundhedsfagligt personale. Der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang i forhold til den enkelte borger, så borgerne opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.<br /> <br />Det pædagogiske arbejde på Bjørnemosen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. På baggrund af dette udarbejder vi sammen med borgeren indsatsplaner i Én Plan, der bruges som dokumentationsværktøj.  Vi arbejder fx med følgende opgaver: <ul> <li>Planlægning af en overskuelig hverdag sammen med den enkelte borger</li> <li>Støtte og vejledning i gøremål, der hører et hverdagsliv til</li> <li>Personlig udvikling af kompetencer og færdigheder, ud fra den enkelte borgers ressourcer, muligheder og ønsker</li> <li>Støtte til etablering og fastholdelse af borgerens sociale og familiære netværk og til at undgå social isolation</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os følgende personlige kvalifikationer: <ul> <li>Du kan tage ansvar og arbejde selvstændigt</li> <li>Du er god til at have mange bolde i luften og prioritere opgaverne</li> <li>Du er psykisk og fysisk robust og kan sætte grænser</li> <li>Du er åben og tydelig i din kommunikation, både verbalt og nonverbalt</li> <li>Du er nysgerrig, anerkendende og motiverende</li> <li>Du kan lide at se borgerne udvikle sig på baggrund af systematiske indsatser, dokumentation og evaluering.</li> <li>Du vil samarbejdet i det tværfaglige team – Du er holdspiller</li> <li>Du er indstillet på tværfaglig sparring med dine kollegaer</li> </ul>  <br />Derudover ønsker vi: <ul> <li>Du har en ergoterapeutisk eller pædagogisk uddannelse</li> <li>Du besidder en stærk faglighed, hvor du kan bidrage ind i tværfagligheden ud fra den rehabiliterende tilgang</li> <li>Du har praktisk erfaring inden for området medfødt hjerneskade</li> <li>Du har viden om neuro-pædagogik eller andre områder som med fordel kan bruges</li> <li>Du har gode IT-kundskaber</li> <li>Du er sikker i faglig og skriftlig dokumentation i Én Plan eller andre lignende systemer</li> <li>Du har kørekort (et krav)</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Lars Fomsgaard på 2420 9784 / <a href="mailto:larf@odense.dk">larf</a><a href="mailto:larf@odense.dk">@odense.dk</a> eller hos rehabiliteringsleder Birgitte Andersen på 2461 3441 / <a href="mailto:bian@odense.dk">bian</a><a>@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 4. juli 2018, kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler d. 9. og 10. juli 2018.
  Arbejdssted:
  Bostedet Bjørnemosen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at passe og vedligeholde bygninger, arbejde med teknik, udendørsarealer og administration? Så er uddannelsen som ejendomsservicetekniker måske noget for dig!

  <em>Har du lyst til at passe og vedligeholde bygninger, arbejde med teknik, udendørsarealer og administration? Og kunne du tænke dig at servicere vores brugere og borgere, så de får den bedst mulige oplevelse i forbindelse med brugen af vores bygninger? Så er uddannelsen som ejendomsservicetekniker måske noget for dig.</em><br /><br />Teknisk Service, Odense Kommune søger 5 engagerede og udadvendte ejendomsteknikerelever til et spændende og udfordrende uddannelsesforløb.<br /><br /><strong>St</strong><strong>æ</strong><strong>rkt tv</strong><strong>æ</strong><strong>rfagligt team</strong><br />Du bliver en del af Teknisk Service i Ejendom, som er den enhed i Odense Kommune, der varetager alle opgaver omkring Odense Kommunes ejendomme – fra forvaltning til udvikling og drift. I Ejendom tror vi på styrken i tværfaglighed, og vi er derfor organiseret i tværfaglige teams med fokus på at tilbyde vores brugere optimal service. Som ansat i Teknisk Service, vil du blive en del af et geografisk distrikt, hvor du bl.a. vil komme til at arbejde tæt sammen med både administrative medarbejdere, tekniske servicemedarbejdere, og brugere.<br /> <br /><strong>Selvst</strong><strong>æ</strong><strong>ndige arbejdsopgaver p</strong><strong>å</strong><strong> forskellige ejendomme</strong><br />I dit uddannelsesforløb kommer du til at arbejde på Odense Kommunes forskellige ejendomme som er: Administrationsejendomme, fx Rådhuset, og Odense Slot, børnehuse, plejecentre og udlejningsejendomme. Her vil du få mulighed for at se og prøve teorien i<br />praksis.<br /><br />Under uddannelsen vil du: <ul> <li>Få selvstændige arbejdsopgaver.</li> <li>Få rig mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt</li> <li>Blive en del af et stærkt fagligt og socialt team.</li> </ul> <strong>Hvem er du?</strong><br />Vi lægger vægt på, at du <ul> <li>Har afsluttet og bestået grundforløbet til uddannelsen som ejendomsservicetekniker efter den 01.08.15.</li> <li>Har flair for teknik</li> <li>Er praktisk anlagt</li> <li>Har kendskab og lyst til at arbejde med IT</li> <li>Har kørekort</li> </ul>  Af personlige kompetencer ønsker vi, at du <ul> <li>Er fleksibel, nysgerrig, ansvarsbevidst og selvstændig</li> <li>Er serviceminded af natur</li> <li>Har gå-på mod</li> <li>Kan lide at omgås og arbejde sammen med forskellige mennesker.</li> </ul> <strong>L</strong><strong>ø</strong><strong>n og ans</strong><strong>æ</strong><strong>ttelsesvilk</strong><strong>å</strong><strong>r</strong><br />Der er flere veje til at blive ejendomsserviceteknikerelev i Odense Kommune: <ul> <li>Du har afsluttet og bestået dit grundforløb 2, som giver adgang til hovedforløbet som ejendomsservicetekniker,</li> <li>Du går på Grundforløb 1, og kan søge om at starte på Grundforløb 2 med en uddannelsesaftale og løn.</li> </ul> Hvis du endnu ikke har afsluttet dit grundforløb, er ansættelsen betinget af, at du består dit grundforløb ved forløbets afslutning, og du skal oplyse, hvornår du forventer at afslutte dit grundforløb. Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Du bedes vedlægge kopi af grundforløbsbevis (alternativt karakterer, hvis du endnu ikke har afsluttet grundforløbet), samt en kopi af dit kørekort til din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 5. august 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 33.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte: driftsleder, Mette Ulla Jensen, <a href="mailto:meuj@odense.dk">meuj@odense.dk</a>,  tlf. 51 14 70 29 eller driftsleder, Glenn Andersson, <a href="mailto:glean@odense.dk">glean@odense.dk</a>, tlf. 30 60 07 01<br /> <br /><a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/ejendomsservicetekniker">Du kan læse mere om uddannelsen til ejendomsserviceteknikerelev på vores<br />hjemmeside.</a><br /><br /><a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen/drift-og-anlaeg/ejendom">Du kan også læse mere om ejendom på Odense Kommunes<br />hjemmeside.</a>
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Teknisk Service
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Vores matematik- og natur & teknologilærer i ældste børnemiljø har fået mulighed for at prøve kræfter med sine fag i Ungemiljøet. Vi søger derfor en dedikeret lærer til disse fag på 3. og 4. årgang.

  <div>Vores matematik- og natur & teknologilærer i ældste børnemiljø har fået mulighed for at prøve kræfter med sine fag i Ungemiljøet. Vi søger derfor en dedikeret lærer til disse fag på 3. og 4. årgang.</div> <br /><strong>Om os </strong><br />Tingkærskolen er en tosporet skole i Odense SØ. Vi har det yngste børnemiljø (0.-2. årgang) i Fraugde og det ældste børnemiljø/ungemiljø (3.-9. årgang) placeret på kanten mellem by og land i Birkum. Vi har 399 elever, 29 lærere og 8 pædagoger/medhjælpere.<br /> <br />Læs mere om skolen på vores <a href="https://tingkaerskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="skoleport">skoleport</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />På Tingkærskolen går vi efter det tætte og engagerede teamsamarbejde omkring elevernes læring. På skolen arbejder vi frem mod Vurdering for Læring, en Styrkebaseret Pædagogik og principperne i differentieringsmetoden ABC-modellen.<br />Du bliver en del af denne spændende udvikling og et godt kollegialt fællesskab, der kendetegnes ved god atmosfære og stor udviklingsparathed.<br /> <br />Vi har særlig opmærksomhed på: <ul> <li>At arbejde differentieret og have blik for den enkelte elevs udvikling og potentialer</li> <li>At arbejde i årgangsteams og udvikle professionelle læringsfællesskaber bl.a. gennem co-teaching og aktionslæring</li> <li>At samarbejde med den lokale naturskole og naturvejleder</li> <li>At arbejde med elevernes teknologiforståelse bl.a. i projektet ”Børnene i Robotbyen” og ultrabit  </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du er en dygtig og engageret underviser, som har linjefag eller tilsvarende kompetencer i fagene matematik og natur & teknologi. Du har høj klasseledelses-, relations- og didaktisk kompetence, og du kan motivere og begejstre dine elever for dine fag.<br /> <br />Vi værdsætter, at du: <ul> <li>Er robust og stærk i det relationelle</li> <li>Er positiv, tydelig og anerkendende i dit møde med elever, forældre og kolleger</li> <li>Har blik for ressourcer og muligheder</li> <li>Har en god energi, er fleksibel og kan lide udfordringer</li> <li>Er en teamplayer, som involverer sig i det faglige fællesskab </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er fast, 37 timer ugentlig pr. 1. august 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Dorrit Weber på 61553339. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Deadline for ansøgning, CV og uddannelsesbevis er den 26. juni 2018, kl. 12.00. Samtaler afholdes den 28. juni 2018 fra kl. 14.30. 
  Arbejdssted:
  Tingkærskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  26-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du være del af en åben, moderne og imødekommende forvaltning, der tænker i helheder? Kan du være det vigtige, strategiske omdrejningspunkt for forvaltningens økonomi? Tænder du på tværgående perspektivering af økonomiområdet gennem dialog og feedback?

  <em>Vil du være del af en åben, moderne og imødekommende forvaltning, der tænker i helheder?</em><br /><em>Kan du være det vigtige, strategiske omdrejningspunkt for forvaltningens økonomi?</em><br /><em>Tænder du på</em><em> tværgående perspektivering af økonomiområdet gennem dialog og feedback?</em><br /> <br />Odense er i rivende udvikling – derfor ændrer By- og Kulturforvaltningens aktivitetsniveau og styringsbehov sig også.<br />Med en markant byfortætning og et attraktivt investeringsklima følger mere og flere komplekse projekter, der skaber nye og større behov for økonomistyring, risikostyring og effektledelse.<br /> <br />Du skal som ny økonomichef være med til at videreudvikle en veldrevet økonomiafdeling, hvor sikker drift er i højsædet og hvor vi udvikler understøttelsen i økonomi- og effektstyring til den enkelte leder og afdeling – også i store anlægsprojekter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br /><a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen" target="_blank">By- og Kulturforvaltningen</a> (BKF) står solidt i landskabet i Odense By - og i Odense Kommune - som en attraktiv samarbejdspartner for mange interessenter. Vi er drevet af en brændende ambition og tænker i vores udvikling ”udefra og ind” – med opgaven i centrum og gennemførelsen af <a href="https://www.odense.dk/politik/oekonomi-og-effektstyring/effektstyring" target="_blank">byrådets effektmål</a> for øje.<br /> <br />Forvaltningens stab på 90 personer arbejder med bl.a. økonomistyring, politisk betjening, juridisk, personalemæssig og kommunikativ rådgivning, strategisk projekt- og procesunderstøttelse, ejendomsudvikling og salg samt digitalisering og brug af data, herunder ejendoms- og geodata.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Økonomi er en del af Staben i BKF<br />Økonomi understøtter BKFs kerneopgave ved på imødekommende vis at sparre med og servicere interne og eksterne samarbejdspartnere med analyser og økonomisk overblik af høj faglig kvalitet.<br /><br />Det forventes, at Økonomi har fokus på: <ul> <li>Solid økonomistyring</li> <li>Aktiv brug af effektstyring</li> <li>Specialiseret understøttelse af hver afdeling incl. træning af lederes økonomifaglighed</li> <li>Samarbejde såvel inden for BKF som på tværs af forvaltninger</li> </ul> Økonomikontoret består udover økonomichefen af 25 medarbejdere og 2 ledere.<br />Du får reference til stabschefen for BKF samt personaleledelse for 2 ledere (Regnskab hhv. Personale & Løn) samt 5 medarbejdere (beskæftiget primært med budget og analyse).<br /> <br />Som kontorchef bliver du medlem af forvaltningens kontorchefgruppe og stabens ledergruppe. Desuden deltager du på chef-, udvalgs- og rådmandsmøder sammen med stabschefen og den juridiske chef.<br />Kort sagt bliver du et vigtigt, strategisk omdrejningspunkt for forvaltningen.<br /> <br />Læs mere om jobbets organisering og indhold i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=338a9e49-c3a5-4cde-911e-31a62086182f" target="_blank">Job- og Personprofilen</a>.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har faglig viden om og solid erfaring med praktisk økonomistyring i en offentlig organisation - meget gerne en kommune.<br /> <br />Vi ønsker en profil, der har blik for tværgående, strategisk perspektivering af økonomiområdet gennem dialog og feedback samtidig med fokus på optimering af arbejdsgange og effektiv opgaveløsning.<br /> <br />Vi lægger vægt på, at du fagligt: <ul> <li>Er uddannet cand.oecon. eller lignende</li> <li>Besidder indgående kendskab til kommunaløkonomi, herunder anlægsøkonomi og gerne personaleområdet</li> <li>Har solidt kendskab til lovgivningen på det kommunale økonomiområde</li> <li>Kan lede, styrke og fortsat udvikle økonomistyringen i BKF</li> <li>Er klar til at udvikle ledelsesinformation sammen med den øvrige stab</li> <li>Har uovertrufne planlægningsevner og formår at holde egne og andres deadlines</li> <li>Har erfaring og trives med at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Har erfaring med personaleledelse og gerne ledelse af ledere</li> </ul> Som person forventer vi, at du: <ul> <li>Er stærk i relationer på alle niveauer i ledelsesstrengen og har gennemslagskraft i samarbejdet med alle niveauer i organisationen</li> <li>Evner at balancere helhedsperspektivet med lokale behov og har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Nyder at arbejde med udviklingsprocesser – såvel fagligt som personalemæssigt</li> <li>Er struktureret, detaljeorienteret og forholder dig analytisk til din omverden</li> <li>Er god til at motivere og sætte retning</li> <li>Er beslutningsdygtig, har gennemslagskraft og kan stå fast i modvind</li> <li>Bevarer ro og overblik i en kompleks hverdag med mange bolde i luften</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Stillingen giver dig en unik chance for at sætte dit præg på central økonomistyring i en af Danmarks største kommuner.<br /> <br />Der er tale om en udviklingsorienteret stilling i en afdeling med højt til loftet og kompetente og motiverede kolleger og medarbejdere, der brænder for at lave løsninger, som giver værdi til hele organisationen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Ansættelse ønskes senest pr. 1. oktober 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingens indhold eller ønsker du at drøfte dine kvalifikationer ift. stillingsbeskrivelsen, er du velkommen til at kontakte By- og Kulturforvaltningens stabschef Morten Møller Iversen på 2341 4625.<br />Har du spørgsmål til ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte HR partner Jesper Hee Andersen på 6138 4786.<br /> <br />Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 31. juli 2018.<br />1. samtalerunde finder sted tirsdag den 7. august 2018.<br />2. samtalerunde finder sted onsdag den 22. august 2018.<br /> <br />Forud for en 2. samtale vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en case samt præsentere referencer.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Vi søger social- og sundhedsassistent/social- og sundhedshjælper på 37 timer ugentlig med tiltrædelse senest 1. september 2018. Der arbejdes alene i dagvagt i tidsrummet kl. 7-15 og med vagt hver 3. weekend. Hvis du ønsker færre timer eller ønsker at arbejde hver 2. weekend er det også en mulighed.

  Skt. Hansgruppen søger social- og sundhedsassistent/social- og sundhedshjælper på 37 timer ugentlig med tiltrædelse senest 1. september 2018. Der arbejdes alene i dagvagt i tidsrummet kl. 7-15 og med vagt hver 3. weekend. Hvis du ønsker færre timer eller ønsker at arbejde hver 2. weekend er det også en mulighed. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en udekørende gruppe i Nord-Øst, som varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Størstedelen af vores borgere lider af en eller anden form for demens.<br /><br />Vi er en medarbejdergruppe, der er tværfaglig sammensat af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, fysioterapeuter og en ergoterapeut. Desuden samarbejder vi tæt med demenskoordinatorerne og med rådgiverne.<br /><br />Vi har meget stor fokus på tværfagligheden, og vi har stor fokus på og arbejder med hverdagsrehabilitering.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger dig, som: <ul> <li>brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgeren og deres pårørende</li> <li>du arbejder selvstændigt, engageret, ansvarlig og er initiativrig</li> <li>du kan planlægge og strukturere egen hverdag</li> <li>du er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>du er imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>du har flair for dokumentation og IT</li> <li>du har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en organisation i forandringer</li> <li>gode muligheder for kompetenceudvikling</li> <li>en hverdag, der er uforudsigelig</li> <li>gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>en ledelse, der tager dig alvorligt</li> <li>en arbejdsplads med humor</li> <li>en god introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagment, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde med alle de tværfagligheder, der er i kommunen. Du brænder for og arbejde med borgere som har en demenssygdom.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere - eller besøge arbejdspladsen?</strong><br />Ring til rehabiliteringsleder Gitte Boslund på 21667110 eller til assisterende rehabiliteringsleder Mette Brinkmann på 29659899. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 3. juli 2018. Samtaler forventes afholdt den 5. juli 2018. 
  Arbejdssted:
  Skt. Hansgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Syd, Fraugde

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Fraugde med ansættelse hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Fraugde. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 1. juli 2018.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em>
  Arbejdssted:
  Dagpleje Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Livredder til Odense Kommunes svømmehaller

  Forstår du værdiskabelse? Kan du holde fokus på kunden? Vil du være en del af et team der kan eksekvere og bekæmpe kompleksitet i vores hverdag? Hvis ja er du måske vores nye livredder i Odense Kommunes svømmehaller. Vi søger en smilende og imødekommende livredder til en 37 timers stilling.

  Forstår du værdiskabelse? Kan du holde fokus på kunden? Vil du være en del af et team der kan eksekvere og bekæmpe kompleksitet i vores hverdag? Hvis ja er du måske vores nye livredder i Odense Kommunes svømmehaller.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Kommunes svømmehaller er en del af Odense Kommunes Idrætspark.<br /><br />Odense Idrætspark er en kommunal institution bestående af ni idrætsanlæg beliggende på Højstrupvej i Odense V samt fem svømmehaller, et friluftsbad og et havnebad spredt i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver bliver: <ul> <li>at holde opsyn ved vores bassiner</li> <li>at yde service overfor vores mange gæster</li> <li>at stå for rengøring i samarbejde med dine kollegaer</li> <li>at sørge for daglige vandprøver</li> <li>måske at undervise på hold</li> <li>måske at være med til at sætte nye hold på planen</li> </ul> Dine arbejdstider:<br />Vi har åbent 365 dage om året og vores åbningstider på hverdage er 5.30 til 22.00. Stillingen er en 37 timers stilling med opstart hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du er indstillet på at indgå i en turnus plan for weekender & helligdage.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er en smilende og imødekommende person som: <ul> <li>er ansvarsbevidst</li> <li>er serviceminded, fleksibel og er en udpræget teamplayer</li> <li>har erfaring som livredder (hvis ikke, skal vi nok få dig det lært, hvis du er den rigtige person) </li> <li>gerne har erfaring med at undervise på hold - (fx. aquajogging, vandgymnastik, lær at svømme, eller andre vandaktiviteter)</li> </ul> <br />Vi forventer af dig:   <ul> <li>at du allerede har eller kan bestå erhvervslivredderprøven</li> <li>at du indgår i vagtplan med skiftende vagter</li> <li>at du er kvalitetsbevidst, ”selvkørende” og nyder at få noget fra hånden</li> <li>at du er selvstændig og kan prioritere</li> <li>at du trives i en organisation, hvor tillid altid vinder over kontrol</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kan forvente af os <ul> <li>at vi sørger for en grundig oplæring i jobbet</li> <li>at vi både tør stille krav til dig og vise dig tillid</li> <li>at vi har en uformel og tillidsvækkende omgangsform.</li> <li>at vi glæder os til at møde dig</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret leder af svømmehallerne Lars Christensen på 2911 8622 / <a href="mailto:larch@odense.dk">larch</a>@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 2. juli 2018 kl. 12.00<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 19. juli 2018.
  Arbejdssted:
  Odense Idrætspark
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Vi ved nemlig, at byens udvikling er vejen til vækst, flere arbejdspladser og nye indbyggere. Og Odense har brug for vækst, så der også i fremtiden er råd til at skabe rammer for et godt lidt til alle. I dette arbejde har Transformation & Strategi i Borgmesterforvaltningen en særlig rolle.

  <strong>Struktureret generalist til styringsopgaver i Transformation & Strategi i</strong><br /><strong>Borgmesterforvaltningen</strong><br /> <br />Odense er godt på vej til at blive en åben og moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer. En by, hvor studerende bliver til familier med lyst til at slå rod. Hvor eventyrlige oplevelser og internationale festivaler begejstrer borgere og tiltrækker flere gæster. En mangfoldig storby, der er til at overskue, og som giver lyst til at gå på opdagelse.<br /> <br />Vi ved nemlig, at byens udvikling er vejen til vækst, flere arbejdspladser og nye indbyggere. Og Odense har brug for vækst, så der også i fremtiden er råd til at skabe rammer for et godt lidt til alle. I dette arbejde har Transformation & Strategi i Borgmesterforvaltningen en særlig rolle.<br /> <br />Transformation & Strategi søger en dygtig og struktureret generalist, der skal være med til at videreudvikle Odense Kommunes strategiske afsæt og sikre styringen af stabens mange opgaver, så vi betjener den politiske og administrative topledelse bedst muligt. Du vil komme til at opleve en travl, men spændende hverdag tæt på ledelsen i en af landet største kommuner. Du bliver en del af et team, der både skaber strategierne og følger dem til dørs.<br /> <br />Transformation & Strategi har blandt andet ansvaret for kommunens vækstpolitik, det bystrategiske arbejde, investortiltrækning samt betjeningen af kommunens Byråd og Økonomiudvalg. Opgaveporteføljen i staben er derfor bred og mangeartet – fra udviklingen af kommunens planstrategi og turismestrategi til indarbejdelsen af FN’s 17 verdensmål samt den daglige betjening af borgmester og stadsdirektør.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et fantastisk arbejdsklima med dygtige og visionære politikere og kollegaer</li> <li>En fleksibel arbejdsplads</li> <li>Et varieret og fagligt stærkt miljø med højt til loftet</li> <li>Stor mulighed for at præge job og indhold</li> </ul> <strong>Dine primære arbejdsopgaver bliver</strong> <ul> <li>At være med i hele processen fra udvikling til implementering og opfølgning på strategier og projekter</li> <li>At sikre styringen af projekter i Transformation & Strategi, så vi konstant leverer på et højt niveau. Dette kan både være som projektdeltager i konkrete projekter og som porteføljeansvarlig for større grupper af projekter</li> <li>At indgå i løbende og tæt dialog med hhv. stabschef og kontorchef om fremdriften i stabens mange projekter</li> <li>At bevare overblikket over de mange (udviklings-)opgaver i Transformation & Strategi, så stabens kontorer følger tidsplaner og leverer på vores bestillinger</li> <li>At konsolidere Fællessekretariatet som det naturlige sted for politisk og administrativ betjening og helhedsorienteret strategiudvikling, hvor du skal være med til at sikre at afdelingen demonstrerer overblik og tydelighed i prioriteringer og sammenhænge</li> </ul> <strong>Profil</strong> <ul> <li>Du har en akademisk baggrund</li> <li>Du er struktureret og kan sikre styringen af konkrete projekter – både i opstarten og i eksekveringen</li> <li>Du har god indsigt i den offentlige sektor, herunder den kommunale sektor</li> <li>Du har en god portion humor og let til en uformel omgangstone da du ved, at de fleste udfordringer løses bedst via uformelle og menneskelige relationer</li> <li>Du trives i en hektisk hverdag med mange bolde i luften – men sikrer alligevel strukturen i hverdagen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du ansættes som enten konsulent eller specialkonsulent i forhold til gældende overenskomst mellem den KL og den forhandlingsberettigede organisation og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.<br />Stillingen er placeret i Fællessekretariatet, Transformation & Strategi i Borgmesterforvaltningen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chef for Fællessekretariatet, Dan Bonde Nielsen på 2910 7465.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfrist er 10. august 2018. Vi forventer at afholde 1. samtale i uge 33.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  RPA udviklere til Tech Labs

  Er du en dygtig udvikler, som har erfaring med RPA, C# og meget gerne Blue Prism? Vil du være med til at gøre hverdagen lettere for dine kollegaer i hele kommunen?

  <em>Er du en dygtig udvikler, som har erfaring med RPA, C# og meget gerne Blue Prism? Vil du være med til at gøre hverdagen lettere for dine kollegaer i hele kommunen?</em><br /><br />Vi søger to engagerede, dygtige udviklere til at deltage i vores udviklingsarbejde omkring process automatisering og andre løsninger som får hverdagen til at hænge sammen for Odense Kommune. Målet er at sikre bedre og hurtigere sagsbehandling for kommunens borgere.<br /><br />Du bliver en del af vores team, som arbejder med Blue Prism og integrationer via webservices. Odense Kommune er i dag en af drivkræfterne på automatiseringsområdet og vi vil gerne blive endnu bedre.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver en del af et engageret team, hvor både teknikere og kolleger med kendskab til kommunens forretningsområder og kerneydelser arbejder tæt sammen.<br /><br />Vi er et godt hold af glade og udadvendte kolleger, som brænder for at gøre en forskel for Odense Kommunes borgere og vores kolleger. Derfor er det vigtigt, at du trives i et tværfagligt miljø, at du er god til at samarbejde, er nysgerrig, villig til at lære nyt og til at lære fra dig.<br /><br />Vores omgangstone er uformel og vi lægger vægt på, at der er en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.<br /> <br />Organisatorisk bliver din base IT & Digitalisering i Borgmesterforvaltningen. Her vil du få et stort IT-fagligt netværk og mulighed for at trække på en lang række fagtekniske kompetencer til opgaveløsningen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi er i gang med at udvikle nye processer med udgangspunkt i kommunens behov. Dagligdagen er præget af et bredt samarbejde imellem it-folk og fagpersonale fra hele kommunen. Derfor er det vigtigt at du som person trives i et nært samarbejde med kollegaer, som ikke nødvendigvis har en it-faglig baggrund.<br /><br />Du vil sammen med Tech labs-teamet være med til at udtænke, udvikle, afprøve og tilrette de løsninger, som skal imødekomme de opgaver, behov og ønsker som løbende defineres i tæt samarbejde med vores dygtige fagfolk og samarbejdspartnere.<br /><br />Du vil især komme til at samarbejde med teamets tre andre programmører. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig fagligt, samt sætte dit præg på udviklingen af vores løsninger og teamets leverancer.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Fagligt forventer vi, at du - i kraft af en relevant erfaring og uddannelse som f.eks. datamatiker - har helt styr på teknologier som fx: <ul> <li>Blue Prism</li> <li>WebApi og C#</li> <li>Webservices generelt, både Soap og Rest</li> <li>MSSQL databaser</li> <li>XML og JSON  </li> </ul> Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har kendskab til: <ul> <li>ASP.Net MVC</li> <li>GIT</li> <li>SCRUM  </li> </ul> Du ved samtidig, hvordan teknologier sættes sammen, så det sætter dig i stand til at udvikle komplekse løsninger, der fungerer selv når samspillet imellem systemerne bliver komplekst. Du er samtidig i stand til at lave integrationer til andre systemer via velbeskrevne snitflader som f.eks. SOAP og REST.<br /> <br />Personligt er det vigtigt, at du trives i et tværfagligt miljø, samt at du er god til at samarbejde, er nysgerrig, villig til at lære nyt og til at lære fra dig.<br /> <br />Vi glæder os til at høre fra dig og ser frem til at gøre en forskel sammen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du yderligere spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte teamansvarlig i IT & Digitalisering Michael Wulff Nielsen på 61 55 33 89 eller leder af Support og Infrastruktur Niels Rasmussen på 21 20 63 03.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingen er en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt. Der er fleksibel arbejdstid.<br /> <br />Arbejdsstedet er Egeparken 2A.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfrist er den 3. juli 2018, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 4. juli 2018 eller 5. juli 2018.  
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltninggen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Data og IT
 • UngOdense, ungdomsskolen i Odense søger en studentermedhjælper, der skal arbejde med udvikling og koordinering af aktiviteter hos Community Center Vollsmose. Stillingen er på 10 timer ugentlig med tiltrædelse den 1. august 2018 eller hurtigst muligt derefter.

  UngOdense, ungdomsskolen i Odense søger en studentermedhjælper, der skal arbejde med udvikling og koordinering af aktiviteter under Community Center Vollsmose (CCV).<br />Stillingen er på 10 timer ugentlig med tiltrædelse den 1. august 2018 eller hurtigst muligt derefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Community Center Vollsmose er en frivillig social forening beliggende i Vollsmose, Odense. <br />Community Centrets vision er at udvikle et lokalsamfund, hvor borgere i højere grad tager initiativ og er tovholder på aktiviteter og arrangementer, der fremmer udvikling og samarbejde på tværs. Vores formål er i tæt samarbejde med borgere og andre relevante aktører at udvikle Vollsmose som lokalsamfund og derudover være bindeled i forhold til samarbejde på tværs af Vollsmose og resten af Odense.<br />Pt. har foreningen omkring 30 frivillige, 6 ugentlige aktiviteter; dansktræning, engelsktræning, sprog- og læsegruppe for børn i 3-6 års alderen samt to lektiecaféer. Derudover er der 7 frivillige medlemmer i bestyrelsen; 5 medlemmer og 2 suppleanter.<br /><br /><strong>Om Jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver vil være at understøtte ansvar for: <ul> <li>Kontakt til de frivillige samt frivilligpleje</li> <li>Koordinering af aktiviteterne herunder også styring af vagtplaner</li> <li>Rekruttering og fastholdelse af frivillige</li> <li>Kontakt til deltagerne i vores aktiviteter</li> <li>Rekruttering af deltagerne til aktiviteterne</li> <li>Kontakt til samarbejdspartnere</li> <li>Optimering af aktiviteterne</li> <li>Deltagelse i relevante netværk</li> <li>Deltagelse i personalemøder og bestyrelsesmøder efter behov</li> <li>Administration og oprettelse af de frivillige i systemerne</li> <li>Indkøb og opfyldning af kontor samt aktiviteter og events</li> <li>PR og kommunikation generelt</li> </ul>  <br />Arbejdstiden er 10 timer ugentligt fordelt over 2-3 dage om ugen, og der skal også påregnes eftermiddags- og aftenarbejde. Arbejdstiden vil være varierende og fleksibel, og aftales løbende i tæt samarbejde med bestyrelsen.<br /> <br />Arbejdsopgaver i samarbejde med bestyrelsen:<br />Bestyrelsen har hovedansvar for de følgende opgaver, som du vil blive inddraget i efter behov: <ul> <li>Arbejdet i udvalgene (Fundraising, Kommunikation, Forretningsarbejde)</li> <li>Løbende Events (eks. Årets borger, fyraftensmøder for frivillige m.m.)</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ser gerne at du: <ul> <li>Har erfaring med frivilligt arbejde og den frivillige sociale verden</li> <li>Er studerende på en videregående uddannelse</li> <li>Er god til at kommunikere skriftligt såvel som mundtligt på tværs af kulturer og faggrupper</li> <li>Er i stand til at arbejde selvstændigt</li> <li>Kan lide at netværke og have kontakt med mange forskellige samarbejdspartnere</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du ansættes af UngOdense, Fritid- og Læring Nord, med daglig opgaver hos Community Center Vollsmose. Tiltrædelse d. 1. august 2018 eller snarest derefter.<br />Ansættelsen er tidsbegrænset til d. 31. december 2018, med muligheden for forlængelse.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br /><a href="http://ccvollsmose.dk/">Læs mere om Community Center Vollsmose.</a><br />For ydereligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte formanden for Community Center Vollsmose Dicte Dahl på 4233 1210 / <a href="mailto:dansk.ccv@gmail.com">dansk.ccv@gmail.com</a> eller områdeleder Damir Balalic på 4027 3032.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. juli 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler i uge 27.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /> <br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  Fritidsbutikken, Community Center Vollsmose
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Til Risingskolen søger vi en matematiklærer der brænder for elever med særlige behov. Stiilingen er med tiltrædelse fra 1. august 2918

  Vi søger en robust og velfunderet lærer, som har tydelig klasserumsledelse, tænker i forskellige læringsmiljøer og har fokus på gode relationer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage, og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen. Det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 800 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt to klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolen ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Hovedparten af skolens indskolingselever går i SFO, og vi har derfor en stor SFO med masser af aktiviteter.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br />Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en lærer til en fast stilling, med primær ansættelse i vores specialklasser. Du skal blandt andet kunne varetage matematik i en specialklasse på mellemtrinnet og drenge-idræt i en alm. indskolingsklasse.<br />  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os: <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle skolen i forhold til skolereformen</li> <li>at du brænder for din faglighed, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre og evaluere undervisningen</li> <li>at du er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> </ul> <br />Forventning til kompetencer iøvrigt: <ul> <li>at være åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel, eller afdelingsleder Inge Randbæk via skolens kontor på 6375 2300.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 2. august 2018 klokken 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 8. august 2018
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-08-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Børnehuset Midgård

  Vi søger en pædagogmedhjælper 31 timer ugentligt i et barselsvikariat fra 1. august 2018.

  Vi søger en 31 timers pædagogmedhjælper i et barselsvikariat pr. 1. august 2018.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Midgård Børnehus er ét hus ud af otte børnehuse under Børneinstitution Sanderum/Tingløkke. Vi har fokus på høj kvalitet og at arbejde med udgangspunkt i en evidensinformeret praksis. Derigennem har vi et særligt fokus på børns sproglige udvikling, hvor mulighederne i læringsmiljøerne skal gøre børnene nysgerrige til at bruge deres sprog og fantasi samt eksperimentere.<br /><br />Vi er normeret til 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.<br /> <br />Gennem engagement og høj faglighed, hvor børns læring, udvikling og trivsel er i fokus, har vi skabt et børnehus, som vi er stolte af.<br />Vi ser forskellighed både hos voksne og børn som en styrke, hvor vi som fagpersoner er nysgerrige over for mangfoldigheden og mulighederne for at lære af andre. Vi arbejder ud fra den inkluderende tanke.<br />Vi har øje for, at verden er kompleks og der ikke er én sandhed, men at vi sammen kan blive klogere ved at turde at åbne os og undre os.<br /><br />I vores dagligdag arbejder vi ud fra ICDP og de otte samspilstemaer, da vi ønsker at styrke børnenes relationskompetence.<br />-Og så har vi det sjovt, blandt andet fordi vi eksperimenterer, er spontane og leger.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er pt. i børnehaven, men der er en forventning om, at du skal kunne arbejde med hele aldersgruppen 0-6 år.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Ud over at have et menneskesyn, hvor ligeværdighed og anerkendelse af forskellighed<br />er en grundlæggende værdi for dig, forventer vi også, at du: <ul> <li>Arbejder systematisk og holder fagligt fokus i arbejdet med børnenes læring</li> <li>Er omstillingsparat og kan holde fokus i en foranderlig hverdag</li> <li>Kan arbejde med positionering og justere dig efter børns interesser</li> <li>Mestrer overblikket og dyrker nærværet</li> <li>Er tydelig i din kommunikation med børn, forældre og kolleger</li> <li>Har flair for IT</li> <li>Vil bidrage til at trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor samarbejdet om kerneopgaven er den højeste kontekst</li> <li>Kan dokumentere skriftligt</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />I Børnehuset Midgård kan vi tilbyde: <ul> <li>En arbejdsplads, som har fokus på samarbejdet om kerneopgaven</li> <li>Et børnehus, som arbejder med positionering</li> <li>Et børnehus, som du kan være med til at præge og udvikle</li> <li>Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi reflekterer, deler viden og sparer med hinanden</li> <li>En arbejdsplads, som er i udvikling og tilstræber et højt fagligt niveau</li> <li>Et børnehus, hvor vi arbejder med dokumentation og evaluering</li> <li>En engageret forældregruppe, som bakker op om Børnehuset både i dagligdagen og ved arrangementer</li> <li>Et børnehus, som ser det enkelte barn som unikt og giver plads til forskellighed</li> <li>Et børnehus med fokus på venskaber, gode relationer og betydningsfulde fællesskaber</li> <li>Frokostordning og egen kok </li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsevilkår  i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglige leder Anja Jørgensen på 4010 3869 eller institutionsleder Vivi Rasmussen på 2942 9687.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. juni 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 4. juli 2018.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Midgård
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du en pædagogisk faglig ambition om at være med til at sætte rammerne for den pædagogiske og faglige udvikling i to spændende integrerede børnehuse? Brænder du for at være medskaber af en inspirerende og læringsfyldt hverdag for vores vuggestue/børnehavebørn, hvor nærhed og evnen til at se det e

  <em>Har du en pædagogisk faglig ambition om at være med til at sætte rammerne for den pædagogiske og faglige udvikling i to spændende integrerede børnehuse?<br />Brænder du for at være medskaber af en inspirerende og læringsfyldt hverdag for vores vuggestue/børnehavebørn, hvor nærhed og evnen til at se det enkelte barns nærmeste udviklingszoner er essentielle? Hvor du er en del af et team, hvis fornemste opgave er at skabe et inspirerende, udviklende og glædesfyldt børnehus, således børnene får udfordret deres evner socialt, personligt, kropsligt, sprogligt og læringsmæssigt?<br />Arbejder du pædagogisk inkluderende, har overblik og overskud i arbejdet med blandt andet børn i udsatte positioner?<br />Er du fysisk og mentalt robust, og har du særligt lyst til, i Børnehuset Planteskolen, at arbejde med storegruppens drenge, ude som inde? <br />Er du som pædagog fagligt ambitiøs, og holder du dig fagligt opdateret?  <br />Er du nysgerrig på mennesker og kan rumme mange forskellige nationaliteter med fokus på, at vi er et dansk dagtilbud?</em><br /><br />Børnehuset Fyrretræet og Børnehuset Planteskolen søger 2 pædagoger fordelt således: <ul> <li>1 pædagog til Børnehuset Planteskolen på børnehavegruppen 37 timer pr. uge</li> <li>1 pædagog til Børnehuset Fyrretræet på børnehavegruppen 30 timer pr. uge</li> </ul> <strong>Om os</strong><br /><strong>Børnehuset Planteskolen</strong> er et integreret børnehus med 67 børn fordelt på henholdsvis 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper. Vi er en personalegruppe på p.t. 9 pædagoger og 3 medhjælpere, 1 pædagogisk assistent og 1 pædagogstuderende. <br />Vort hus består af engagerede og dedikerede medarbejdere, hvor samarbejde, inspirerende læringsmiljøer og faglig sparring er i fokus, og er et hus, hvor der også er plads til humor, og hvor pædagogfaglig undren på hinandens pædagogiske arbejde er en selvfølge. Vi ser os som et hus, hvor alle stuer hjælper hinanden, når det er nødvendigt.<br />Samskabelse med forældrene omkring deres barns udvikling, er en selvfølge for os.<br /><strong> <br />Børnehuset Fyrretræet</strong> er aldersintegreret fra 0 til 6 år. Vi har en grundnormering på 23 vuggestuebørn fordelt på to stuer og 50 børnehavebørn. Personalegruppen består p.t. af 8 pædagoger, 5 medhjælpere, 1 pædagogisk assistent og 2 pædagogisk assistent-studerende.<br /><br />I Børnehuset Fyrretræet er vi i gang med en pædagogisk proces, hvor vi går fra stueopdelt til funktionsopdelt, hvor den pædagogiske kvalitet hænger nøje sammen med at arbejde i mindre børnegrupper, ude som inde.<br /><br />Børnehuset Fyrretræets værdier er engagement, kvalitet i arbejdet, hvor det tætte samarbejde mellem vuggestue og børnehave vægtes højt. Vi arbejder ud fra at skabe inspirerende læringsmiljøer for børnene gennem faglig sparring med hinanden. Ligeledes er forældresamarbejdet et omdrejningspunkt for os. Pædagogfaglig udvikling gennem undring på hinandens praksis er også i Børnehuset Fyrretræet en selvfølge.<br /> <br />Vores børnehuse hører til Børnenstitution Abildgård ved institutionsleder Aase Marie Jensen.<br /> <br />Vi arbejder ud fra Odense Kommunes strategier/politikker ved Ny-Ny, Børn og Unge politikken ”Sammen på spring” herunder innovationssporet SYNG, Strategi inklusion, Strategi ”Lige muligheder i livet,” Sundhedspolitikken: ”Sund sammen” m.m.<br /> <br />Vi er gode til at omsætte politikker og strategier til handling i den pædagogiske indsats ved samskabelse med tværfaglige samarbejdspartnere. Vi arbejder bl.a. med: Sprog, Dannelse, Udvikling af inkluderende læringsmiljøer, styrkede pædagogiske læreplaner, fysisk indretning og anvendelse, omsorg og trivsel for vores børn, tidlig indsats, forældresamskabelse.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Din opgave bliver bl.a. at løse: <ul> <li>Kerneopgaven - at gøre børnene så dygtige, som de kan blive</li> <li>Arbejdet med styrkede pædagogiske læreplaner jf. Dagtilbudsloven</li> <li>Udarbejdelse af læreplaner, handleplaner m.m. – skriftligt arbejde med særlig fokus på effektmåling</li> <li>Udvikling af inspirerende læringsrum i samskabelse med børnene</li> <li>Fokuseret sprogstimulering samt udarbejdelse af sprogscreeninger</li> <li>Forældresamarbejde/forældresamskabelse</li> <li>Samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere. </li> </ul> Vi har store ambitioner på vores børns vegne, som også skærper kravene til, at alle medarbejdere skal kunne arbejde struktureret og navigere i at have travlt. Vi har en ambition om at lykkes med samskabelse af alle medarbejderes kompetencer/ressourcer og løfte kerneopgaven; børnene, i fælles flok. Vi tager udgangspunkt i medarbejdergrundlaget ”sammen om udvikling” og står sammen om, at sætte vores kompetencer og evner i spil på nye måder og i nye sammenhænge og samskabe i 4 pejlepunkter: Mod - Udvikling – Handlekraft - Fællesskab.<br /><br />Vi samskaber om en høj social kapital, som bygger på: Retfærdighed/tillid/samarbejde, hvor vi italesætter det, vi lykkedes med i forhold til løsning af kerneopgaven, børnene. Vi i tale sætter/reagerer på uhensigtsmæssig opførsel overfor hinanden og børnene hos kollegaer.<br /> <br />Vi holder informationsmøde for udvalgte ansøgere den 8. august 2018, kl. 16:00 - først med rundvisning i Børnehuset Planteskolen, derefter rundvisning i Børnehuset Fyrretræet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Har du brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder i Børnehuset Fyrretræet Susan Steimle på sager@odense.dk, 20558269 eller daglig pædagogisk leder i Børnehuset Planteskolen, Jette Seneca Jespersen på jsje@odense.dk,  30693980.<br /> <br />Der er udarbejdet jobanalyse til stillingerne, som du kan se <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=3b3e2162-994c-4c48-931d-d7fb373736e1">her</a>. Jobanalyse kan også rekvireres ved henvendelse til daglige pædagogiske ledere Susan Steimle eller Jette Seneca Jespersen.  <br /><br />Børnehuset Fyrretræets adresse er Fyrreparken 86-88, 5240 Odense NØ og Børnehuset Planteskolens adresse er Åsumvej 119, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 29. juni 2018, kl. 12.00. Forventede ansættelsessamtaler i uge 33.
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Fyrretræet og Planteskolen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  29-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Børnehuset Klostergården søger pr. 1. august 2018 en pædagogmedhjælper på 25 timer pr. uge til en tidsbegrænset stilling i perioden fra 1. august til 31. december 2018

  Børnehuset Klostergården søger pr. 1. august 2018 en pædagogmedhjælper på 25 timer pr. uge til en tidsbegrænset stilling i perioden fra 1. august 2018 til 31. december 2018.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Børnehuset Klostergården er en 35 år gammel kommunal 0 til 6 års institution med 1 vuggestue og 2 store børnehavegrupper. <br />Stillingen er pt. placeret på en børnehavegruppe.<br /> <br />Klostergården er delt i to huse, og vi har et stort udendørsareal dels indrettet som traditionel legeplads og dels et stort område indrettet som naturlegeplads.<br /> <br />Børnehuset ligger i tilknytning til stort offentligt grønt område.<br /> <br /><strong>Vi lægger vægt på</strong> <ul> <li>at skabe tryghed og nærvær for det enkelte barn</li> <li>at understøtte og styrke barnets sociale udvikling</li> <li>at understøtte børnenes fantasi, kreativitet, fordybelse og leg</li> <li>at skabe glæde </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du  <ul> <li>er omsorgsfuld og nærværende</li> <li>er fleksibel og ansvarsbevidst</li> <li>har overblik</li> <li>er åben og udadvendt</li> <li>har lyst til at lege</li> <li>kan lide at være ude, også selvom det er koldt og vådt</li> <li>har drive og engagement i det du foretager dig</li> <li>du kan og tør tage initiativ på egen hånd  </li> </ul> Børnehuset er i foråret 2007 blevet certificeret som idrætsbørnehave. Derfor forventer vi ligeledes, at du kan lide at bruge dig selv fysisk i arbejdet med børnene.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos daglig leder Bjarne Meyland på 63 75 88 75 eller institutionsleder Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen på 29631124. <br /> <br />Du kan læse mere om Børnehuset Klostergården <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/b%C3%B8rneinstitutioner/nord/klosterg%C3%A5rden" target="_blank" title="her">her</a>. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 29. juni 2018. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 27. 
  Arbejdssted:
  Børneinstitutionen Nord, Børnehuset Klostergården
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagog til Tarup Skole

  På Tarup Skole søger vi pr. 1. august 2018 en fagligt stærk og initiativrig kollega på 37 timer ugentlig, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.

  På Tarup Skole søger vi pr. 1. august 2018 en fagligt stærk og initiativrig kollega på 37 timer ugentlig, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Tarup Skole er en folkeskole med ca. 700 elever fra 0.-9. klasse. Vores børn repræsenterer mangfoldigheden i det danske samfund og vi mener, at alle kan lære noget af hinanden.<br />Tarup Skoles værdier er Engagement, Fællesskab, Trivsel og Udvikling gennem læring, og vi arbejder med styrkebaseret pædagogik, som er funderet i positiv psykologi.<br /> <br />Vi har ca. 300 børn i indskolingen og 270 børn i SFO’en.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er som klasse- og årgangspædagog på kommende 3. årgang, hvor du skal varetage understøttende undervisning både som selvstændigt fag og som støtte til de fag-faglige fag. I SFO’en, som dækker alle børn fra 0. til 3. årgang, skal du være medansvarlig for, at aktiviteter og muligheder i samt rammerne for vores værksteder og væresteder udvikler, inspirerer og inddrager børnene i et trygt miljø. 1. marts 2019 skal du være med til at starte et nyt hold børn op i Forårs-SFO.<br />Planlægning og udvikling foregår i et tæt samarbejde i indskolingsteamet, årgangsteams, pædagogteams og SFO-teamet.<br /> <br />Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.15-16.45 mandag til fredag og SFO’en har åbent i alle skoleferier, herunder også for sampasning i de af Odense Kommune udvalgte ferier.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>brænder for arbejdet med børn</li> <li>er nærværende, imødekommende og ansvarlig</li> <li>er engageret og initiativrig</li> <li>har gode faglige og pædagogiske kvalifikationer</li> <li>har pædagogiske visioner</li> <li>har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde i teams</li> <li>har lyst til at arbejde med og er nysgerrig på vores værdier og styrkebaseret pædagogik</li> <li>er en åben og inspirerende sparringspartner</li> <li>kan se verden i børnehøjde </li> </ul> <strong>Hvis du er det, så får du en arbejdsplads, hvor</strong> <ul> <li>du bliver en del af et udviklende personalesamarbejde med dygtige, ambitiøse og engagerede kolleger</li> <li>du kan udvikle egne pædagogiske ideer</li> <li>du kan være med til at præge vores værdier</li> <li>du får udfordret din faglighed</li> <li>trivsel er vigtig</li> <li>du får et professionelt råderum</li> <li>du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling </li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte indskolingsleder Stine Black på 63753111 eller stbl@odense.dk.<br /><br />Du kan læse mere om Tarup Skole <a href="http://tarupskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag, den 26. juni 2018, kl. 12 og der vil være ansættelsessamtaler torsdag, den 28. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  26-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi har desværre måtte sige farvel til en af vores gode kollegaer, og søger derfor en koordinerende sagsbehandler til Danmarks bedste ressourceforløbsteam.

  Danmarks bedste ressourceforløbsteam søger ny medarbejder.<br />Vi har desværre måtte sige farvel til en af vores gode kollegaer, og søger derfor en koordinerende sagsbehandler til Danmarks bedste ressourceforløb.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er et team på 12 socialrådgivere, der ser os selv som en unik enhed af individer; vi er omsorgsfulde, dynamiske, sjove, empatiske, og vidt forskellige.<br />Vi vægter det individuelle forløb højt, og vi udvikler konstant på det tværfaglige samarbejde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Jobbet er som koordinerende sagsbehandler, for borgere med problemer udover ledighed, oftest af både psykisk/fysisk, og/eller social karakter. Sagernes kompleksitet fordrer høj grad af helhedsorienterede indsatser med tværfaglig samarbejde og frihed i opgaveløsning, kreativitet og tæt dialog, samt samspil med den enkelte.<br /><em>  </em><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os at du: <ul> <li>Har erfaring som myndighedssagbehandler</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger, og gør det der virker</li> <li>Er relationsskabende og kan kommunikere på flere planer</li> <li>Har borgerblik med fokus på empowerment, og borgeren som herre i eget hus</li> <li>Motiveres af deadlines og kompleksiteter</li> <li>Er robust, selvstændig, og har massere af humor</li> <li>Har lyst til at være del af en dynamisk gruppe, der dels konstant søger nye veje udadtil og fagligt udvikler os sammen indadtil</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en organisation i bevægelse, spændende arbejdsopgaver samt gode og dygtige kolleger både i det nære og på tværs af hele Beskæftigelses- og Socialforvaltningen såvel som resten af Odense Kommune.<br /><br />Vi prioriterer at have et uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden og det gode humør kan mærkes. Vores kontor er beliggende centralt i Odense C, kun få minutters gang fra Banegården.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afsnitsleder<br />Kaspar Lauridsen på 3051 3863 eller koordinerende sagsbehandler Karen Kristensen på 2144 1068.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. juni 2018.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 27. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  24-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog søges til CSV Odense, STU

  Har du kendskab til unge med socio-emotionelle vanskeligheder?Og brænder du generelt for at være med til at gøre en forskel for unge med særligt behov? Så har vi det perfekte pædagogjob til dig!

  <em>Har du kendskab til unge med socio-emotionelle vanskeligheder? Og brænder du generelt for at være med til at gøre en forskel for unge med særligt behov?<br />Så har vi det perfekte pædagogjob til dig!</em><strong><em>  </em></strong><br /><br />CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup søger pædagog på 33 timer om ugen, til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på vores afdeling på Rismarksvej 80, 5200 Odense V.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />STU en et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en har til formål at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt, så de kan komme videre i beskæftigelse eller måske anden uddannelse.<br /><br />Som ansat på CSV er du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på fire matrikler. Derfor skal du som udgangspunkt kunne se dig selv i alle centerets afdelinger.<br /><br />Den aktuelle stilling er Team Fokus, hvor det primære fokus er på at opøve og afklare elevernes beskæftigelsesmæssige kompetencer. Undervisningen og aktiviteterne i teamet tilrettelægges ud fra et bredt undervisningsbegreb og tager udgangspunkt i hver enkelt elevs behov, interesser og nærmeste udviklingszone. Der er fokus på den unges trivsel, netværk, fremmøde og faglighed. Teamet er sammensat af lærere og pædagoger.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du har kendskab til elever med socio-emotionelle og kognitive udfordringer</li> <li>du har en pædagogfaglig grunduddannelse</li> <li>du er målrettet og resultatorienteret</li> <li>du er kreativ og har sans for at arbejde værksteds- og produktionsorienteret</li> <li>du gennem praktiske aktiviteter kan arbejde med eleverne individuelle mål</li> <li>du kan arbejde selvstændigt og tværfagligt</li> <li>du har gode samarbejdsevner og let ved at skabe relationer til andre samarbejdspartnere</li> <li>du har forståelse for vigtigheden af et tæt forældresamarbejde</li> <li>du kan begå dig skriftligt, blandt andet til daglig dokumentation samt til kommunikation til sagsbehandler, forældre og andre i netværket</li> <li>du er idérig og arbejder løsningsorienteret og reflekterende i tæt samarbejde med kolleger</li> <li>du kan planlægge og skabe en tydelig struktur for elever sammen med dine kolleger</li> <li>du har kørekort  </li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Dine opgaver bliver: <ul> <li>arbejde med udvikling af de unges personlige og sociale kompetencer</li> <li>sammen med det tværfaglige team at varetage de pædagogiske aktiviteter og opgaver</li> <li>at sætte individuelle mål for eleverne og tage del i skriftlig dokumentation og evaluering</li> <li>at deltage i mødevirksomhed omkring eleverne, i teamet, i afdelingen og med relevante samarbejdspartnere</li> <li>at medvirke til en fortsat udvikling af dette særlige undervisningstilbud</li> <li>at være kontaktperson for en gruppe elever og tage ansvar for deres STU-forløb </li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>en personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende teams</li> <li>en spændende og engageret personalegruppe, der agerer inkluderende</li> <li>en mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde kollegial sparring/coaching </li> <li>en spændende arbejdsplads, hvor der altid er plads til nye ideer</li> <li>en arbejdsplads, hvor der er mulighed for kompetenceudvikling</li> <li>en stor arbejdsplads med mange forskellige kompetencer og ressourcer i forhold til videndeling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er til besættelse 1. august 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne kan du kontakte afdelingsleder Christen Seerup på mcsee@odense.dk eller på 2929 1488.<br /> <br />Så også vores <a href="https://www.odense.dk/csv" target="_blank" title="https://www.odense.dk/csv">hjemmeside</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag, den 25. juni 2018, kl. 12.00. Vi forventer at holde jobsamtaler fredag, den 29. juni 2018. 
  Arbejdssted:
  CSV Odense
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog med autismeerfaring til Klub Nova

  CSV Odense - Vestfyn - Brangstrup søger en pædagog på 30 timer om ugen til vores klubtilbud, Klub Nova. Det er især til gruppen med autismeudfordringer, der søges en pædagog til i afdelingen på Rismarksvej.

  CSV Odense - Vestfyn - Brangstrup søger en pædagog på 30 timer om ugen til vores klubtilbud, Klub Nova, i afdelingen på Rismarksvej. Det er især til gruppen med autismeudfordringer, der søges en pædagog.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Klub Nova er et fritidstilbud til unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der går på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Odense på Rismarksvej.<br />Klubben er et eftermiddagstilbud til en bred gruppe af unge i alderen 16-25 år med generelle indlæringsvanskeligheder, multiple funktionsnedsættelser og autismespektrumforstyrrelser.<br />Klubben modtager unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med autismespektrumforstyrrelser og unge med multiple funktionsnedsættelser.<br /><br />Klubben har åbent hverdage fra kl. 13.30 – 17.00, torsdage til kl. 18.00 og fredage 11.30 til kl.16.00. Derudover holder klubben heldagsåbent fra kl. 8.00 til normal lukketid i skolens ferier, med undtagelse af to ugers sommerferie.<br /><br />Til de omkring 20 elever i klubben er der tilknyttet tre pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Der arbejdes i et tværfagligt, selvstyrende team.<br /> <br /><strong>Fokuspunkter</strong><br />Med udgangspunkt i de unges individuelle behov og ønsker tilrettelægges et indholdsrigt tilbud med aktiviteter, alternativ kommunikation, sansestimulering, omsorgsopgaver m.m.<br />Vi vægter at give de unge oplevelser og rum til udvikling af personlige og sociale kompetencer. Vi ser os som en del af den brobygning, der sætter de unge i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt.<br />Klubben er sammen med ungdomsuddannelsen på CSV Odense en del af det samlede pædagogiske tilbud.            <br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet pædagog</li> <li>Du har erfaring med at arbejde med mennesker i autismespektret</li> <li>Du er åben, anerkendende, fleksibel og en teamspiller</li> <li>Du kan og vil arbejde med omsorgsopgaver i spisesituationer og personlig pleje i forbindelse med toiletbesøg</li> <li>Du kan og vil samarbejde tværfagligt med de øvrige afdelinger på skolen</li> <li>Du kan og vil tage ansvar, være igangsætter og arbejde selvstændigt</li> <li>Du er psykisk robust og kan bevare roen i pressede situationer</li> <li>Du kan og har lyst til at arbejde med skriftlig dokumentation, IT og alternative kommunikationsformer</li> <li>Du kan arbejde struktureret</li> <li>Du har humor og en positiv tilgang til arbejdet</li> <li>Du har kørekort </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En spændende og engageret personalegruppe, der tænker positivt, anerkendende og kreativt</li> <li>En god mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde i samarbejde med det selvstyrende team</li> <li>Mulighed for at være medskaber af et ungdomsmiljø </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er 30 timer ugentligt og vil være til besættelse fra 1. august 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås hos leder Christen Seerup på csee@odense.dk eller 29291488.<br /><br />Information om centeret og Klub Nova <a href="https://www.odense.dk/csv" target="_blank" title="her">her</a>. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 25. juni 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag, den 26. juni 2018. <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  CSV Odense, Klub Nova
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Klub Nova

  CSV Odense - Vestfyn – Brangstrup søger en pædagogmedhjælper i 25 timer om ugen til vores klubtilbud, Klub Nova, i afdelingen på Rismarksvej.

  CSV Odense - Vestfyn – Brangstrup søger en pædagogmedhjælper i 25 timer om ugen til vores klubtilbud, Klub Nova, i afdelingen på Rismarksvej.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Klub Nova er et fritidstilbud til unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som går på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Odense, afdeling Rismarksvej. Klubben er et eftermiddagstilbud til unge (16 - 25 år). De unges handicap og støttebehov i klubben spænder bredt. Klubben modtager unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med autismespektrumforstyrrelser og unge med multiple funktionsnedsættelser.<br /><br />Klubben har åbent hverdage fra kl. 13.30 – 17.00, torsdage til kl. 18.00 og fredage fra kl. 11.30 til kl.16.00. Derudover holder klubben heldagsåbent fra kl. 8.00 til almindelig lukketid i skolens ferier, med undtagelse af to ugers sommerferie.<br /><br />Til de omkring 20 elever i klubben er der tilknyttet tre pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Der arbejdes i et tværfagligt, selvstyrende team.<br /> <br /><strong>Fokuspunkter</strong><br />Med udgangspunkt i de unges individuelle behov og ønsker tilrettelægges et indholdsrigt tilbud med aktiviteter, alternativ kommunikation, sansestimulering, omsorgsopgaver m.m.<br />Vi vægter at give de unge oplevelser og rum til udvikling af personlige og sociale kompetencer. Vi ser os som en del af den brobygning, der sætter de unge i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt.<br /><br />Klubben er sammen med ungdomsuddannelsen på CSV Odense en del af det samlede pædagogiske tilbud. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har interesse i og gerne erfaring med arbejdet med unge med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og funktionsnedsættelser.  <ul> <li>Du er robust og kan tage ansvar</li> <li>Du er engageret, fleksibel og har humor</li> <li>Du kan og vil arbejde med omsorgsopgaver i spisesituationer og personlig pleje ifm. toiletbesøg</li> <li>Du er god til at samarbejde</li> <li>Du har lyst til at arbejde i et tværfagligt team</li> <li>Du møder dine kolleger og eleverne med respekt og nysgerrighed</li> <li>Du har kørekort </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En engageret personalegruppe, der tænker positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>En personalegruppe, der arbejder tværfagligt i et selvstyrende team</li> <li>Spændende udfordringer i samarbejdet med de unge</li> <li>Mulighed for at være medskaber af et ungdomsmiljø </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er 25 timer ugentligt og vil være til besættelse 1. august 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås hos leder Christen Seerup på csee@odense.dk eller på 2929 1488.<br /><br />Information om centeret og Klub Nova finder du <a href="https://www.odense.dk/csv" target="_blank" title="her">her</a>.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 25. juni 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt tirsdag, den 26. juni 2018. 
  Arbejdssted:
  CSV Odense, Klub Nova
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Administrativ sagsbehandler til Ydelsen

  Vi søger en udadvendt og selvstændig medarbejder med gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i en afdeling med mange administrative udfordringer Dine arbejdsopgaver vil bestå af sagsbehandling af fleksløntilskud og evt. ledighedsydelse.

  <strong>Administrativ sagsbehandler til Refusion & Sygedagpenge</strong><br />Vi søger en udadvendt og selvstændig medarbejder med gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i en afdeling med mange administrative udfordringer. Det er essentielt for os, at arbejdsgivere og borgere oplever en god og professionel sagsbehandling, når de er i kontakt med os.<br /> <br /><strong>Arbejdsopgaver</strong><br />Dine arbejdsopgaver vil bestå af sagsbehandling af fleksløntilskud og evt. ledighedsydelse. Der er ud over kan du forvente ekspedition af borgere og arbejdsgivere både telefonisk, skriftligt og personligt.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde dig 48 dygtige kollegaer, der sætter pris på en god og respektfuld omgangstone og som gerne vil hjælpe hinanden, også når det brænder på.<br /> <br />Arbejdstid: 37 timer<br />Arbejdssted: Vindegade 18, 2. sal, 5000 Odense C<br /> <br /><strong>Vi forventer</strong> <ul> <li>At du er kontoruddannet</li> <li>At du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt</li> <li>At du har kendskab til KMD-aktiv</li> <li>At du har kendskab til fleksløntilskud og evt. ledighedsydelse</li> <li>At du har en sund humor og et positivt væsen</li> <li>At du formår at håndtere konflikter</li> <li>At du er god til kommunikation</li> <li>At du er god til at samarbejde både internt i afdelingen og eksternt i forhold til andre afdelinger</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster mellem KL og forhandlingsberettigede organisation. Lønnen vil blive aftalt ud fra principperne i lokal løndannelse.<br /> <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Afdelingsleder Karina Ditlevsen, på 63758389, kad@odense.dk eller Afdelingsleder Anet Dichmann på 63758375, adh@odense.dk<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 25. juni 2018 kl. 12.00. Vi forventer og holde samtaler den 27. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Dalumgruppen - Vikariat

  Er du sygeplejerske og ønsker at være en del af den rehabiliterende forvaltning og brænder for at kommer hjem til borgere i eget hjem, så er dette måske netop en stilling for dig.

  <em>Er du sygeplejerske og ønsker at være en del af den rehabiliterende forvaltning, og brænder du for at arbejde med borgere i eget hjem, så er dette måske netop en stilling for dig. </em><br /><br />Vores fælles vision er<strong> </strong>at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv.<br /> <br />Dalumgruppen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, område Syd. Vi er et forløb for "Borgere med fysiske funktionsnedsættelser"<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dalumgruppen består af sosu-personale, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, studerende og elever. Alle samarbejder tæt sammen med den rehabiliterende tilgang. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og mange forskellige sygeplejefaglige udfordringer.<br /><br />Vi har fokus på at skabe træningsmuligheder sammen med borgeren, så borgerens funktionsniveau bedres. Ud over den tværfaglige indsats, tænker vi i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi. Fokus for indsatsen er at skabe et godt rehabiliteringsforløb, så borgerne så vidt muligt opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.<br /> <br />Borgergrundlaget fordrer tæt samarbejde med almen praktiserende læger, speciallæger, OUH og på tværs af forvaltningen og kommunen. Borgere i dette forløb har ingen mentale funktionsnedsættelser, men er udfordret af enten midlertidige eller varige fysiske funktionsnedsættelser.<br /><br />Borgerne og deres problemstillinger kan variere fra meget enkelte til meget komplekse. Her er både borgere, der skal have genoptræning og midlertidig støtte i hjemmet efter et brud og borgere med senkomplikationer fra kroniske sygdomme. Her kan også være borgere med en kræftsygdom med behov for palliativ støtte og borgere med svære handicap. Borgere i dette forløb vil i større eller mindre grad opleve begrænsninger i aktivitet og deltagelse. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygepleje- og socialfaglige problemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Vi prioriterer et tæt samarbejde med sosu-gruppen, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere</li> <li>Vi afholder tværfaglige møder i gruppen og holder udredningsmøder i borgers hjem</li> <li>Vi oplever et stort flow af borgere i vores forløb, både korte forløb og livslange borger forløb</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden</li> <li>Kontinuerlig kompetenceudvikling</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 32 timer ugentlig med weekendarbejde hver 4. uge. Tiltrædelse snarest muligt eller 1. august 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Dalumgruppens assisterende rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 6551 3630.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist tirsdag den 26. Juni 2018, kl 12.00. Samtaler forventes afholdt torsdag den 28. Juni 2018. Kandidater, der inviteres til samtaler, vil blive indkaldt telefonisk.
  Arbejdssted:
  Dalumgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Psykolog til Specialrådgivningen for Småbørn

  Vi søger en – gerne autoriseret – psykolog til Specialrådgivningen for Småbørn, som er en udrednings- og rådgivningsenhed for småbørn 0-6 år i Odense Kommune og i partnerskab med flere af de fynske kommuner.

  Vi søger en – gerne autoriseret – psykolog til Specialrådgivningen for Småbørn, som er organisatorisk forankret i Specialpædagogisk Rådgivning, Familie og Velfærd.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Specialrådgivningen for Småbørn er en udrednings- og rådgivningsenhed for småbørn 0-6 år i Odense Kommune og i partnerskab med flere af de fynske kommuner. Opgaverne sker i samarbejde med forældre og hjemkommuner.<br /><br />Du vil blive en del af en dynamisk flerfaglig afdeling med 30 personaler fordelt mellem Specialrådgivningen for Småbørn og Specialpædagogisk Rådgivning/PPR; - psykologer, konsulenter indenfor områderne tale, kommunikation og specialpædagogisk, sekretariatspersonale samt socialrådgivere.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Som psykolog vil du indgå i et tværprofessionelt team med tale-hørekonsulent, specialpædagogisk konsulent, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut samt læge fra Børneneurologisk afd. H OUH. Opgaverne vil bestå af udredning, rådgivning til forældre og fagpersoner, psykologsamtaler med forældre og konsultativ betjening af specialbørnehaver. <br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et stærkt fagligt og socialt fællesskab i en uhøjtidelig atmosfære, hvor du vil kunne have indflydelse på opgaverne og være med til at udvikle arbejdspladsen. Når du starter i Specialpædagogisk Rådgivning tilrettelægger vi en introduktionsperiode for dig, og du vil få målrettet supervision på opgaver, funktion og organisation. Vi tilbyder alle autorisation og specialistkurser, ligesom supervision er en naturlig del af vores faglige udvikling.<br /><br />Lyder ovenstående som noget for dig, hører vi meget gerne fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. september 2018 eller snarest derefter. <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Specialrådgivningen <a href="http://subsites.odense.dk/subsites5/specialraadgivningen" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til ledende psykolog Anni Elmgreen på 2942 8201 eller psykolog Hanne Barlach på 2128 3908.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 9. juli 2018 kl. 12.00. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler tirsdag, den 21. august 2018. 
  Arbejdssted:
  Specialpædagogisk Rådgivning
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-07-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Dalumgruppen - Vikariat

  Vi søger en fysioterapeut til udekørende gruppe i hjemmeplejen.

  Dalumgruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen søger en fysioterapeut til et vikariat på 35 timer ugentligt fra den 1. august 2018 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Dalumgruppen er en udekørende gruppe bestående af SOSU-personale, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter. Vi arbejder med borgere, der kan mestre deres eget rehabiliteringsforløb og primært har en fysisk problemstilling. Vi sætter rehabilitering højt på dagsordenen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsområder omfatter: <ul> <li>Genoptræning efter serviceloven og Sundhedsloven i borgers eget hjem</li> <li>Visitation af ydelser jf. servicelovens §86.1 og §86.2</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Tidlig indsats hos borgere, der har behov for genoptræning efter indlæggelse, jf. Sundhedslovens §140</li> <li>Tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, SOSU-personale og rehabiliteringsrådgiver med stærkt fokus på borgerens rehabilitering</li> <li>Akutte besøg hos borgere, hvor der er behov for terapeut faglig vurdering</li> <li>Strukturere og planlægge oplæg for kollegaer i den tværfaglige gruppe</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Kan sætte rehabilitering på dagsordenen</li> <li>Har en stærk monofaglighed, der kan spilles ind i den tværfaglige sammensatte gruppe til gavn for kollegaer og borgere</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> <li>Er god til at planlægge din hverdag og tage opgaverne, når de kommer</li> <li>Behersker IT på brugerniveau – vi arbejder i KMD Care og én Plan</li> <li>Kan arbejde effektfuldt og reflekterende i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Bidrager til arbejdspladsen, og har lyst til at præge træningsteamet både fagligt og personligt</li> <li>Tænker sammenhængende, at det ikke nødvendigvis kun er den gruppe du er ansat i, der er din samarbejdspartner, men hele Ældre- og Handicapforvaltningen</li> <li>Er en kollega med en god portion humor</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med udfordringer, hvor du bliver en stærk del af det bindeledet, der udgør borgerens rehabilitering</li> <li>Et spændende og godt kollegialt arbejdsmiljø</li> <li>Gode muligheder for faglig og personlig udvikling monofagligt, tværfagligt og organisatorisk</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 6551 3630.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag, den 25. juni 2018 kl. 12.00, og der forventes afholdt samtaler tirsdag, den 26. juni 2018. Kandidater, der inviteres til samtale, vil blive indkaldt telefonisk mandag den 25. juni 2018 over middag.
  Arbejdssted:
  Dalumgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ind i virksomhedsvendte forløb med henblik på en aktiv bevægelse hen imod selvforsørgelse?

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense?<br />Kan du få ledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ind i virksomhedsvendte forløb med henblik på en aktiv bevægelse hen imod selvforsørgelse?<br /><br />Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge en af vore ledige jobrådgiverstillinger i Job & Udvikling.<br /> <br />Vi søger i alt 3 jobrådgivere til henholdsvis Job & Udvikling 1 og Job & Udvikling 5 i Odense Kommunes Beskæftigelses- og socialforvaltning.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Job & Udvikling 1 er en afdeling bestående af socialrådgivere, som alle har myndighedsopgaven i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.<br />Endvidere får Job & Udvikling 1 ansvaret for visitationen af nye ansøgere om kontanthjælp samt fremskudt sagsbehandling på Hollufgård ved Ældre- og Handicapforvaltningen<br />Job og Udvikling 1 søger to nye jobrådgivere.<br /><br />Job & Udvikling 5 er en afdeling bestående af jobrådgivere med forskellige faglig uddannelsesbaggrund, som alle har myndighedsopgaven i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under og over 30 år.<br />Endvidere har Job & Udvikling 5 ansvaret for fremskudt sagsbehandling i forbindelse med Helhedsplanerne for sociale boligområder, og sidder derfor fremskudt i Vollsmose, Stærmosegård, Skt. Klemens, Rising og snart også Korsløkke.<br />Job & Udvikling 5 søger en ny jobrådgiver.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv, understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål.<br />Din samtale-teknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /> <br />Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er en fordel. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Forståelsen for målgruppen, der har andre problemer ud over ledighed</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye<br />veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem<br />KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i<br />overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingslederne Betina Dideriksen, Job & Udvikling 1 på 5116 2351 eller Mette Nicolaisen, Job & Udvikling 5 på 2132 7238.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. juni, 2018 kl. 10.00<br />Job & Udvikling 1 forventer at afholde samtaler i uge 29<br />Job & Udvikling 5 forventer at afholde samtaler i uge 26<br /> <br />Du bedes tydeligt angive i din ansøgning, i hvilken afdeling du søger job.
  Arbejdssted:
  Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  22-06-2018 10:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til vikariat i Børnehuset Fraugde

  Børnehuset Fraugde søger en pædagog på 37 timer ugentligt i et vikariat fra 1. august 2018 til 30. juli 2019 til vores ældste børnehavebørn.

  Børnehuset Fraugde søger en pædagog på 37 timer ugentligt i et vikariat fra 1. august 2018 til 30. juli 2019 til vores ældste børnehavebørn.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær består af i alt 8 børnehuse, hvoraf Fraugde er det ene hus.<br /> <br />Børnehuset Fraugde er beliggende i det sydøstlige Odense og omgivet af en dejlig natur og en fantastisk og meget stor legeplads.<br />Børnehavegruppen har en grundnormering på 46 børn, der øges til 56 senere på året. På nuværende tidspunkt er børnehaven opdelt i tre grupper med en ældstebørnsgruppe samt to blandede grupper med børn på 2,10 – 4 år.<br />Vuggestuen består af 10 børn og har plads til 4 gæstebørn, da Fraugde også er et gæstehus for dagplejen, med hvem vi har et forpligtende samarbejde.  <br /><br />Vi vægter det tætte og forpligtende samarbejde på tværs af grupperne i eget hus samt i forhold til fællesskabet mellem alle 8 børnehuse.<br /><br />Børnehuset har gode fysiske rammer, der understøtter fleksible læringsmiljøer i forhold til børnenes interesser og udvikling. Dermed prikkes der til børnenes nysgerrighed og ihærdighed. I de gode læringsmiljøer danner børnene relationer i forskellige børnefællesskaber.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer <ul> <li>At du har høje faglige kompetencer indenfor 0 – 6 års området, hvor kerneydelsen for børnenes tryghed, trivsel og læring er i højsædet</li> <li>At du kan omsætte faglige refleksioner til konkret pædagogisk handling i hverdagen i samarbejde med kollegaer og kunne reflektere over egen praksis</li> <li>At du engagerer dig i arbejdet med læreplaner på en ny og mere fleksibel måde, der omhandler hele hverdagen</li> <li>At du danner overblik og er fleksibel i forhold til opgaveløsninger</li> <li>At du samarbejder med en anerkende tilgang og med en positiv omgangstone både overfor børn, kollegaer og forældre</li> <li>At du både kan sige til og fra, vise engagement og tage ansvar</li> <li>At du tager ansvar for trivsel blandt børn og voksne i samarbejdet</li> <li>At du er omstillingsparat og risikovillig for at prøve nye udfordringer</li> <li>At du vægter et positivt forældresamarbejde</li> <li>At du skriftligt kan formulere den pædagogiske tilgang samt indstillinger til øvrige samarbejdspartnere</li> <li>At du har flair for teknologi og kan formidle via denne</li> <li>At du har et godt og gerne smittende humør og ikke mindst robust til at arbejde i en travl hverdag</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Nogle vildt dejlige kollegaer med godt humør og høj arbejdsmoral</li> <li>Dejlige børn samt gode og aktive forældre</li> <li>En personalegruppe med højt fagligt niveau, hvor der vægtes nærvær for at skabe nogle gode udviklende læringsmiljøer for børnene</li> <li>Et hus med et højt informationsniveau, hvor der er plads til indflydelse på hverdagen</li> <li>Engagerede kollegaer og ledelse, der engageret arbejder med de nye læreplaner på en måde, hvor der er plads til at turde prøve nye tiltag og reflektere over disse i et tæt samarbejde med forældrene</li> <li>Et samarbejde med en god omgangstone og mulighed for god faglig sparring</li> <li>Et tæt og givende samarbejde med de otte andre børnehuse i vores institution Holluf Pile-Tingkær, som vi forventer, at du tager del i</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br /><a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/biholluf-pile-tingkaer/topmenu/boernehusene/boernehus7">Læs mere om Børnehuset Fraugde her.</a><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Kristina Pryds på 2163 1031.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfristen er den 25. juni 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 29. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Børneinstituton Holluf Pile-Tingkær
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Tysklærer til Provstegårdskolen

  Provstegårdskolen søger en kvalificeret tysklærer med mod på udfordringer til fast stilling i børneskolen. Hvad du ellers kan byde på, er vi spændt på at høre mere om.

  Provstegårdskolen søger en kvalificeret tysklærer med mod på udfordringer til fast stilling i børneskolen. <br /> <br />Hvad du ellers kan byde på, er vi spændt på at høre mere om.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Provstegårdskolen er en 3-sporet skole med ca. 675 elever. Skolefritidsordningen har ca. 225 børn og skolen ligger i et blandet kvarter i udkanten af Odense med dejlige udeområder og kort afstand til såvel idrætsfaciliteter, skov, sø og grønne områder.<br /><br />Vi er en veldrevet skole med en god atmosfære og en klar identitet. Et sted, hvor voksne og børn trives, og hvor der ikke er langt fra hensigt til handling. Skolen og vores engagerede personale karakteriseres af en stor faglighed og udviklingsparathed, og skolen er et tilvalg for områdets familier.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde dig en fantastisk mulighed for at være en aktiv tysklærer på vores skole. Vi kan tilbyde nogle dejlige videbegærlige børn, et attraktivt undervisningsmiljø, dygtige og engagerede kolleger, god forældreopbakning.<br /><br />Vi er aktive ind i Odense Kommunes indsatsområder; dannelse, rettidig indsats og sproglig opmærksomhed, ligesom vi er en del af indsatsen omkring programmering og robotteknologi.<br /><br /><strong>Om dig og jobbet </strong><br />Du skal være robust og dygtig, brænde for arbejdet med børn i al almindelighed og faget tysk i særdeleshed, samt brænde efter at få alle børn velintegreret på vores skole, i nærmiljøet og samfundet.<br /><br />Du vil komme til at arbejde tæt sammen med dygtige kolleger. Vi ønsker, at alle medarbejdere samarbejder og inspirerer hinanden på tværs. Desuden har vi et tæt samarbejde med eksterne fagpersoner.            <br /> <br />Derudover: <ul> <li>Du har en god energi og kan lide udfordringer</li> <li>Du er anerkendende og ser børns forskellige forudsætninger som en styrke</li> <li>Du arbejder altid systematisk og vægter skriftlighed</li> <li>Du er stærk i klasserumsledelse og relationsdannelse</li> <li>Du finder det helt naturligt at indgå i et tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere og er indstillet på et tæt forældresamarbejde</li> </ul> Fortæl os hvilke andre fag, kompetencer mm., som du kan tilbyde os. Vi glæder os til at høre fra dig. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Kontakt skoleleder Annemette Hovmand Petersen på 61558214 eller souschef Carl Bruun på 29792297, hvis du vil høre mere om stillingen eller skolen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 27. juni 2018, kl. 12.00. Vi holder samtaler fredag, den 29. juni 2018 over middag.
  Arbejdssted:
  Provstegårdskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Kunne du tænke dig at arbejde på en skole med en stærk profil der har 'hjerne og hjerte' på rette sted og arbejde sammen med kolleger af høj karat? -Så bør du absolut søge en af disse jobmuligheder.

  Kunne du tænke dig at arbejde på en skole med en stærk profil der har 'hjerne og hjerte' på rette sted og arbejde sammen med kolleger af høj karat?<br />-Så bør du absolut søge en af disse jobmuligheder. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Kroggårdsskolen er der dynamik, udvikling, samarbejde og godt humør.<br />Vi har konstant fokus på optimering af læringsmiljøet og tager hånd om det hele barn med udgangspunkt i systemisk tænkning en anerkendende tilgang. IT-hjælpemidler er en naturlig del af skoledagen for alle elever på mellemtrinnet, i ungeskolen og medarbejdere. Skolen er rettighedsskole under UNICEF. Du vil indgå i et godt og meget velfungerende team.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Kroggårdsskolen søger: <ul> <li>Et barselsvikariat fra d. 12. september 2018 og skoleåret ud, 37 timer ugentligt. Dette vikariat er i børneskolen med fagene: dansk, idræt, historie samt kristendom.</li> <li>Et korterevarende vikariat fra 6. august 2018, 37 timer ugentligt - med mulighed for forlængelse. Dette vikariat er i ungeskolen med fagene: dansk, engelsk samt tysk i 5. til 7. klasse.</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Til stillingerne er det vigtigt, at du:   <ul> <li>er god til klasseledelse med forudsigelighed, struktur og faste rammer</li> <li>kan planlægge et afvekslende læringsmiljø med inddragelse af forskellige læringsstile og praktiske aktiviteter</li> <li>kan tilrettelægge individuelt tilpassede læringsforløb der tilgodeser den enkelte elevs formåen  </li> <li>har fokus på at udvikle den enkelte elev fagligt, socialt og personligt  </li> <li>er god til at kommunikere med både elever og forældre og på en venlig og respektfuld måde  </li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br /><a href="https://kroggaardsskolen.skoleporten.dk/sp">Se mere om Kroggårdsskolen her</a><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte skoleleder Mogens Falk Jørgensen på 2341 3929 eller souschef Peter Heinrich på 5116 7647.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. juni 2018 kl. 12.00<br />Vi forventer at afholde samtaler d. 26. juni 2018.<br /> 
  Arbejdssted:
  Kroggårdsskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Engageret medarbejder til Tornværkstedet

  Engageret medarbejder søges til Tornhuset Tornværkstedet Vi søger pædagog eller ergoterapeut til en fast stilling på 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat pr. 15. august 2018

  Vi søger pædagog eller ergoterapeut til en fast stilling på 37 timer ugentligt.<br /> <br />Stillingen ønskes besat pr. 15. august 2018.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et Bo- og Beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autisme.<br />Tornhuset består af tre afdelinger beliggende i Odense og i Tommerup.<br />Tornværkstedet ligger på Tornbjergvej 1 i Odense SØ.<br />Der er pt. tilknyttet 18 borgere til værkstedet. Værkstedet er et §104 Aktivitets- og samværstilbud. Vi forventer at skulle modtage 2 borgere mere efter sommerferien.<br /><br />Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogikken, TEEACH samt Low Arousal.<br /><br />På Tornhuset arbejdes der med den rehabiliterende tilgang, så borgerne så vidt muligt er aktører i eget liv. Tornhuset har stor fokus på opkvalificering af medarbejdernes faglige kompetencer samt et øget fokus på implementering af neuropædagogik.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Aktivitetestilbuddet til borgerne spænder bredt. Borgerne kan deltage i følgende tilbud: <ul> <li>At være i køkkenet, der står for den daglige fremstilling af den varme mad</li> <li>Motion</li> <li>Svømning</li> <li>Motorik og sansestimulering</li> <li>Løbehold</li> <li>Diverse kreative aktiviteter</li> <li>Sang og musik</li> <li>Havearbejde</li> <li>Save og kløve brænde</li> <li>Ca. 1 gang om ugen møder man kl. 7 og deltager i morgenforløbet omkring borgerne i et af bo-grupperne</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Har en ergoterapeutisk eller pædagogisk uddannelse</li> <li>Har erfaring fra arbejde inden for autismeområdet</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet</li> <li>Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende</li> <li>En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde</li> <li>Er fysisk og psykisk robust, da hverdagen indeholder fysiske aktiviteter</li> <li>Er sikker i faglig dokumentation</li> <li>Tænker positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Tornhuset tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Fokus på neuropædagogik</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Uddelegering af div. ansvars- og udviklingsopgaver</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Introvagter hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal.</li> <li>Personalemøde en gang om ugen</li> <li>Arbejdstider hverdage mellem klokken 7 og 16</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og udvikling højt</li> <li>Faglig supervision</li> <li>Tæt samarbejde med bostedet, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere</li> </ul>  <strong>Løn og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Tina Brockdorff i perioden 18 juni- 21. juni  2018 på 2949 3861 eller mail  tinb@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27 juni kl. 23.59. Der afholdes ansættelsessamtaler d. 5 juli.
  Arbejdssted:
  Tornhuset Tornværkstedet
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder vores beboere, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske vores nye medarbejder.

  <em>Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper og brænder for hverdagsrehabilitering?</em> <em>Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder vores beboere, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske en af vores nye medarbejdere til Hjallese Plejecenter.</em><br /><br />Da vi har medarbejdere, der går på efterløn, søger vi nye kollegaer til Hjallese Plejecenter med tiltrædelse hurtigst mulig:<strong>   </strong> <ul> <li>Social- og sundhedsassistent til fast stilling i aftenvagt eller dagvagt.</li> <li>Social- og sundhedshjælper til længerevarende vikariat i aften eller dagvagt.</li> </ul> Stillingen om aften er på 28 timer ugentlig med arbejde hver onsdag/torsdag samt fredag/lørdag/søndag i lige uger, kl. 14-22 eller evt. 15-23 . <br /> <br />Stillingen i dagvagt er på 35 timer ugentlig med arbejde hver 3. weekend.<br /> <br />I stillingen som social- og sundhedsassistent er der mange spændende og komplekse indsatser omkring vores beboere, idet der er mange uddelegerede sygeplejeopgaver.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjallese Plejecenter er et traditionelt plejecenter med 78 boliger. Aldersfordelingen på vores beboere er i alderen fra 53 - 105 år. Der ydes hjælp til omsorg, pleje og praktisk bistand med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, hvor arbejdet koordineres i en tværfaglig teamorganisering.<br /><br />Hjallese Plejecenter modtager beboere i forløb med vedvarende sygdomsudvikling. For at sikre den bedst mulige rehabiliteringsindsat arbejder vi tæt sammen med sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, diætister m.fl. og pr. 1. april 2017 har vi fået vores egen huslæge.<br /><br />For at fastholde, forbedre eller udskyde tab af vores beboeres fysiske og psykiske færdigheder arbejder vi meget på at skabe liv, sociale oplevelser i form af forskellige aktiviteter. Vi er meget målrettet på at fastholde vores beboere i at leve et selvstændigt og uafhængigt liv med størst mulig livskvalitet, hvor beboernes hverdagsaktiviteter indgår både som middel og mål i indsatserne.<br /> <br /><strong>Om dig</strong>  <br />Du skal brænde for helhedspleje med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og komplekse opgaver - og meget gerne erfaring indenfor det somatiske område.<br /> <br />Derudover ser vi gerne at du   <ul> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og evaluerende i samarbejdet med vores beboere</li> <li>Har en anerkendende og motiverende tilgang til vores beboere, kollegaer, samarbejdspartnere og pårørende</li> <li>Kan arbejde faciliterende, og få tingene til at ske igennem andre</li> <li>Kan håndtere en foranderlig og uforudsigelig hverdag med forskelligartede opgavemængde og sammensætning</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarlig og initiativrigt</li> <li>Har gode tværfaglige og kommunikative kompetencer og erfaring/ interesse i en bred tværfaglig tilgang i et tæt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Er positiv, humoristisk og imødekommende</li> <li>Kan mestre Én Plan, Care herunder FMK, hvor medicinhåndteringen har første prioritet   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong>   <ul> <li>En spændende og rehabiliterende forvaltning</li> <li>Stor frihedsgrad af planlægning af opgaver</li> <li>Kollegaer med høj faglighed</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Et ledelsesteam med motiverende og anerkendende tilgang og sparring</li> <li>Mulighed for at være innovativ og medskabende i vores udviklingsprocesser</li> <li>Mulighed for faglig udvikling</li> <li>Massør, der kan benyttes i arbejdstiden</li> <li>Frugt/sundhedsboller /kaffe /the</li> <li>Medarbejderarrangementer   </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Susanne Egelund Jensen på 65513658 eller assisterende rehabiliteringsleder Tina Forberg på 65513653, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingerne.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. juni 2018. Samtaler forventes afholdt den 25. juni 2018 fra kl. 12.00.
  Arbejdssted:
  Hjallese Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kan du lide at have flere bolde i luften? Kan du holde styr på dine deadlines? Brænder du for økonomi? Så læs videre her!

  <em>Kan du lide at have flere bolde i luften? Kan du holde styr på dine deadlines? Brænder du for økonomi? Så læs videre her!</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Som vores nye kollega bliver du en del af teamet ”Sundhed og Myndighed” på i alt 6 medarbejdere, der organisatorisk er en del af Økonomi & Effekt. Afdelingen servicerer det politiske niveau og forvaltningens ledelse i forhold til budgettildeling, budgetopfølgning, borgeropkrævning, bilagsbehandling mv.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som økonomimedarbejder får du et bredt arbejdsfelt, hvor du får hands-on på alt fra bogføring til projektstyring. Du får derfor brug for din evne til at se sammenhænge, analysere og formidle økonomien til vores ledere i driften og indgå i tværgående samarbejde i teamet såvel som andre samarbejdspartnere.<br /> <br />Dine opgaver vil som udgangspunkt omfatte: <ul> <li>Understøtning af ledere</li> <li>Budgetlægning og budgetopfølgninger</li> <li>Bogføring og øvrige regnskabsopgaver</li> <li>Projektregnskaber og projektstyring</li> <li>Administrative ad hoc opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du har en relevant uddannelse og erfaring fra en lignende stilling.<br />Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Har interesse for kommunal økonomistyring</li> <li>Har flair for tal og komplekse sammenhænge</li> <li>Kan arbejde både selvstændigt og i teams i forbindelse med opgaveløsning </li> <li>Har et godt overblik – men stadig med sans for detaljen  </li> <li>Har flair for at omsætte tal og regneark til forståelig viden for samarbejdspartnerne i driften.  </li> <li>Arbejder til daglig med ØS-indsigt og Excel eller tilsvarende programmer</li> <li>Er serviceminded    </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en stilling med afvekslende arbejdsdage, gode kolleger med stor faglig viden samt en humoristisk og uformel omgangstone i hverdagen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen ønskes besat pr. 15. august 2018.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teamleder Torben Krone på 6551 3921<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 27. juni 2018, kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler den 2. juli 2018.
  Arbejdssted:
  Økonomi og Effekt
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedsassistenter.

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske én af vores nye social-sundhedsassistenter i Aftengruppe Nord.<br />Har du lyst til nye udfordringer? Så giver vi dig muligheden for at blive en del af vores udekørende aftengruppe.<br /><br />Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige assistenter, der brænder for at indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper, i arbejdet med at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne, og som samtidig brænder for at arbejde på tværs med de øvrige tilbud i Kommunen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Aftengruppen dækker alle forløb, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Aften-hjemmeplejen i Odense Kommune er fordelt på to geografiske områder, som har et tæt samarbejde på tværs af grænser. Aftengruppe Nord har ca. 1100 borgerbesøg.<br />Der er ansat ca. 90 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social- og<br />sundhedsassistenter, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ser gerne, at du: <ul> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne og ser muligheder i korte borgerforløb</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og kan lide at have stor indflydelse på sit arbejde</li> <li>Har flair for IT, god til at dokumentere skriftligt og er mundtligt velfunderet</li> <li>Er positiv, stabil, fleksibel og kreativ i din opgaveløsning</li> <li>Er god til at bevare overblikket i pressede situationer, og kan arbejde selvstændigt og ansvarligt</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Du vil være en del af den udekørende aftengruppe.<br />Stillingerne er 28 timer ugentligt, og der vil være weekendvagt hveranden uge.<br />   <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer</li> <li>Velfærdsteknologi som en muligheds kultur</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kolleger, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fællesmøder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til Kommunen</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul>   <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Annette Johansen på 6551 3810 / <a href="mailto:asjo@odense.dk">asjo</a><a href="mailto:asjo@odense.dk">@odense.dk</a> som træffes bedst mellem kl. 12.00-13.00.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. juni 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler løbende.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være vores nye IT-supporter i en midlertidig stilling på Fyns bedste IT-arbejdsplads? Vi er så heldige, at vi kan tilbyde store udfordringer, fantastiske kollegaer og et at Fyns største IT-miljøer. Stillingen er midlertidigt med udløb den 1. maj 2019.

  <em>Vil du være vores nye IT-supporter i en midlertidig stilling på Fyns bedste IT-arbejdsplads?</em><br /><br />Vi er så heldige, at vi kan tilbyde store udfordringer, fantastiske kollegaer og et at Fyns største IT-miljøer.<br /><br />Stillingen er midlertidigt med udløb den 1. maj 2019  og er placeret i vores Onsite i Borgmesterforvaltningens IT og Digitaliseringsafdeling.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi har i IT og Digitalisering en forretningsorienteret tilgang til vores opgaver. Vi arbejder efter ITIL principper og sætter fremfor alt brugeren i fokus.Vores vision er: Vi vil være et skridt foran! Vi vil være en professionel organisation, hvor vi skaber resultater og som samarbejdspartner opleves som innovativ og dialogorienteret.<br /><br />IT og Digitalisering er en del af Borgmesterforvaltningen. Support og Infrastruktur er i dag 50+ medarbejdere, der løser opgaver for Odense Kommune inden for drift og support af netværk, servere, software og klienter og telefoni. Vi er en dynamisk enhed med stor arbejdsglæde, godt humør og højt fagligt niveau. Vi giver plads til faglige og personlige ambitioner og familieliv.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Tænker du, at det er noget for dig, så se om du har en eller flere af følgende kompetencer <ul> <li>Installation af PC’er</li> <li>Fejlretning ude hos brugeren</li> <li>Print</li> <li>Grundlæggende netværksviden</li> <li>Proces optimerende</li> </ul> Kort sagt: Er du en haj til at give vores brugere en super IT-oplevelse, så er det dig vi er på udkig efter.<br /> <br />Du føler et stort medansvar for teamwork og samarbejde og du trives godt i et uformelt arbejdsmiljø. Du har godt humør og lyst til konstant udvikling og forandring.<br /><br />Vi kigger lige så meget efter talentet som efter den erfarne med mange års erfaring.<br />Er du frisk på en omskiftelig hverdag med masser af udfordringer, hvor du i høj grad selv er med til at præge din dagligdag og din udviklingsretning, så er her stillingen for dig.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Yderligere vil du også have opgaver som <ul> <li>Udvikling og implementering af drifts og support-understøttende værktøjer/løsninger</li> <li>Troubleshooting, herunder deltagelse i ITIL incidents og problemprocesser</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat 1. september 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos funktionsleder Stefan Søberg på 4010 8365, hos teamkoordinator Jeppe Hansen på 2035 1812 eller hos Christian Salskov på 5146 4299.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 24. juni 2018, kl. 12:00. Vi forventer og holde samtaler den 27. juni 2018.
  Arbejdssted:
  IT og Digitalisering, Onsite Support
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  24-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Data og IT
 • Kan du arbejde anerkendende med fokus på børneperspektivet, inklusion, leg og læring? Så hører vi rigtigt gerne fra dig.

  Kan du arbejde anerkendende med fokus på børneperspektivet, inklusion, leg og læring?<br />Så hører vi rigtigt gerne fra dig.<br /> <br />Vi har fået ekstra midler og søger derfor en engageret og stabil pædagogmedhjælper, 34 timer ugentligt, til vuggestuen i Børnehuset Hunderup.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Hunderup er et selvejende børnehus i Institution Hunderup, som ud over<br />os består af Galaksen, Molevitten, Odense Børnehave & Vuggestue samt Ådalen. <br /> <br />Vores Børnehus er et hus med 23 vuggestuebørn samt 40 + børnehavebørn fordelt på<br />4 aldersopdelte grupper. Denne fordeling er mest markant frem til middag, hvorefter vi<br />arbejder på tværs af grupperne.<br /><br />Vi holder den faglige fane højt, når det kommer til samarbejdet om dialog med<br />børnene, se intentionen bag barnets handlinger, fællesskab og individ i leg og<br />dynamisk læring, tidlig indsats, fantasi, omsorg og inklusion.<br />Vi har byens bedste forældre og en engageret bestyrelse, der sammen bærer den<br />anerkendende vinkel ind i vores samarbejde.<br /><br />Vores store legeplads er fantastisk og naturlig, vi har Christianiacykler og busser til rådighed, så vi kan tage på safari ud af huset, tumlerum og flydersofa, kolonihave og frugtplantage, frokostordning og køjesenge så vi kan tilbyde børnene det meste.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Din base vil til start være i vuggestuens yngstegruppe, men du skal kunne indgå fleksibelt ved tilrettelæggelse af hverdagens justeringer.<br /><br />Du kan forvente fagligt dygtige, ambitiøse og energiske kolleger, der værner om vores<br />trivsel og arbejdsglæde gennem respektfuld dialog, faglig sparring- og udvikling.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er respektfuld og nærværende med varmt hjerte for alle vores børn</li> <li>Er anerkendende i tilgangen til børn, forældre og kolleger</li> <li>Kan se dig selv arbejde primært med 0-2 årige</li> <li>Forpligter dig til at lære og udvikle med udgangspunkt i lærerplaner, inklusionstanken og børneperspektivet</li> <li>Er nysgerrig i din tilgang til pædagogisk praksis og byder aktivt ind i den bestående kultur</li> <li>Taler med og ikke til børnene</li> <li>Kan bevare overblik, effektivitet og smil i travle situationer</li> <li>Er medansvarlig for at bidrage til et godt arbejdsmiljø med høj social kapital</li> <li>Måske kan håndtere en guitar eller kan bringe anden relevant kompetence i spil</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har en arbejdsmoral hvor mødestabilitet, fleksibilitet og ansvarlighed er nøgleord</li> <li>Foretrækker en flok kolleger, der griner meget i hverdagen</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Af os kan du forvente: <ul> <li>At indgå i et fagligt stærkt team</li> <li>Blive udfordret</li> <li>Plads til dine ønsker ud fra børneperspektivet og vores værdigrundlag</li> <li>Kolleger, der tager ansvar og har drømme</li> <li>At vi lever op til det, som vi forventer af dig</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br /><a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/bihunderup">Læs mere om Institution Hunderup her</a><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Rikke Juul Nørgaard på 6375 6250.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. juni 2018.<br />Efter ansøgningsfristen forventer vi at 20 ansøgere vil blive indkaldt til et informationsmøde den 26. juni 2018, hvor vi vil vise jer vores Børnehus.<br />Efterfølgende vil vi udvælge 5 eller 6 ansøgere, som vil blive indkaldt til samtale, som vi forventer at afholde i uge 27, 2018.        
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Lumby skole

  Vi søger en pædagog i en tidsbegrænset stilling pr. 1. august 2018 eller snarest derefter til vores almenafdeling med stor lyst til at udvikle både skole og SFO.

  <em>En lille folkeskole med meget på hjerte.</em> <br /><br />Vi søger en pædagog pr. 1. august 2018 eller snarest derefter til vores almenafdeling med stor lyst til at udvikle både skole og SFO. Stillingen er 30 timer ugentlig og tidsbegrænset i perioden 1. august 2018 til 5. juli 2019.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Lumby Skole har i almenskolen cirka 130 elever fordelt på indskoling/mellemtrin. Derudover har vi en specialpædagogisk afdeling med 65 elever (autisme). Lumby Skole er en del af Skolefællesskab Nord, som består af Stige, Lumby og Søhusskolen. Vi er placeret i den nordlige del af Odense med skønne grønne omgivelser, masser af plads og et lokalsamfund, der bakker op om skolen.<br /> <br />I indskolingen har vi fleksibel skolestart, hvilket betyder, at vi har elever, der starter i vores 0. klasse fire gange om året. På 1.-2. årgang har vi aldersintegreret undervisning, hvilket giver helt unikke muligheder for at tilrettelægge en differentieret undervisning, der i høj grad tager afsæt i de enkelte elevers behov.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi drømmer om en pædagog, som: <ul> <li>Brænder for at være med til at videreudvikle den bedste SFO for vores elever</li> <li>Brænder for at fortsætte udviklingen af Lumby Skole, så vi også i fremtiden står som en pædagogisk og didaktisk stærk skole med plads til alle</li> <li>Brænder for at indgå i et professionelt læringsfællesskab sammen med det øvrige personale</li> <li>Er nærværende og tydelig i hverdagen</li> <li>Er positiv, stabil og engageret</li> <li>Har kompetencer inden for idræt og/eller musik.</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Dine opgaver vil primært ligge i SFO’en og som støtte i forskellige faglige sammenhænge på skolen. Vi arbejder ud fra devisen om, at de gode kræfter skal være, hvor behovet er størst.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til souschef Lone Wrøbell på 30690624. <br />Besøg også meget gerne vores <a href="http://lumbyskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a> eller vores Facebookside ”Lumby Skole Almen”.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 26. juni 2018. Vi forventer at afvikle ansættelsessamtaler onsdag, den 4. juli 2018.<br /> <br />Ansøgning skal vedlægges eksamensbevis, CV og evt. andre relevante bilag.
  Arbejdssted:
  Lumby Skole
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Åsumgruppen

  Er du sygeplejerske og brænder du for at arbejde tværfagligt- med henblik på at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv ?

  Er du sygeplejerske og brænder du for at arbejde tværfagligt- med henblik på at støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv ?<br /><br />Åsumgruppen er en udekørende gruppe der er i forløb Sindslidende/Erhvervet hjerneskade. Vi søger en sygeplejerske der brænder for at bruge sine sygeplejefaglige kompetencer i en tværfaglig kontekst, til at samskabe et rehabiliteringsforløb for forløbets borgere.<br /><br />Stillingen er på 37 timer (eller hvad man ønsker) pr. 1. august 2018.<br />Åsumgruppens sygeplejersker sidder rent fysisk i Skt. Hansgruppen sammen med sygeplejersker fra forløb Vedvarende Sygdomsudvikling.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Åsumgruppen er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Sindslidende, hvor vi varetager opgaver hos ca. 300 borgere. Borgerne vi samarbejder med, er udfordret af en medfødt hjerneskade, en erhvervet hjerneskade, en sidslidelse eller andre sociale problemstillinger.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt terapeuter. Vi har stor fokus på tværfagligheden og hverdagsrehabilitering.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Konkret kommer du til at varetage sygepleje hos borgere der bor i eget hjem. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygepleje- og socialfaglige problemstillinger</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i rivende udvikling</li> <li>En arbejdsplads hvor der også er fokus på monofagligheden</li> <li>Kompetenceudvikling</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt og vedkommende arbejdsmiljø</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder ved Skt. Hansgruppen Gitte Bolsund på 2166 7110 eller rehabiliteringsleder ved Åsumgruppen Marianne Fabricius på 2174 9140.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 25. juni 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 27. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Sankt Hans Gruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en uddannet læsevejleder, der vil være med til at udvikle vores PLC og vejlederteam. Du skal samarbejde med vores øvrige vejledere, der indbefatter matematik-, bevægelses-, teknologi-, inklusion- og danskvejledere. Du bliver del af større projekt i samarbejde med UCL.

  <em>Kan du være med til at udvikle vores PLC og vejlederteam?<br />Vil du arbejde med feedbackkultur og nært teamsamarbejde?<br />Har du lyst til at blive del af et større projekt i samarbejde med UCL?</em><br /><br />Korup Skole har fået en større økonomisk tildeling på baggrund af skattestigningen i Odense Kommune.<br />Vi udvider derfor kapacitetsopbygningen hos underviserne med en strategi, der bl.a. indbefatter, at alle undervisere skal arbejde med co-teaching på en systematisk måde.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Korup Skole har to spor i grundskolen samt en heldagsafdeling - i alt ca. 500 elever og ca. 75 fastansatte.<br />Som ledelse og medarbejdere forstår vi vores kerneopgave som værende at skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af. Når vi arbejder med kerneopgaven tager vi udgangspunkt i den enkeltes elevs kompetencer og potentialer og bygger fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter. Vi forstår den professionelle tilgang som at tage fælles ansvar, udvise inspirerende engagement, være nysgerrig og åben, være med til at udvikle og være omstillingsparat.<br /><br />Vi har formuleret <a href="http://korupskole.skoleporten.dk/sp/277183/profiles-teaching" target="_blank">elevsyn og samarbejdssyn</a>, hvor vi har fokus på begreber som low arousal-pædagogik, aktionslæring og co-teaching.<br />Vi er pt. ved at formulere et skolesyn, hvor vi har bl.a. fokus på inkluderende og inspirerende didaktiske og fysiske læringsmiljøer.<br /><br />Børnemiljøet omfatter elever i aldersgruppen 0.-5. kl., og afdelingen er delt op, så 0.-2. kl. er i sin egen bygning med sine egne lærere og pædagoger, og 3.-5. kl. er tilsvarende i sin egen bygning med sit eget storteam.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en læsevejleder - der er uddannet læsevejleder eller godt i gang med uddannelsen - der vil være med til at udvikle vores PLC og vejlederteam.<br />Det skal ske i samarbejde med vores øvrige vejledere, der indbefatter matematik-, bevægelses-, teknologi-, inklusions- og danskvejledere.<br />Vores nye vejleder skal være en del af et større apm-finansieret projekt om vejledning, der laves med UCL.<br /> <br />Udover læsevejledning er der til stillingen dansk mm. i den fleksible indskoling, hvor eleverne starter, når de fylder seks år og går i aldersintegrerede hold i 0.-1. årgang.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en person, der: <ul> <li>Er læreruddannet og har linjefag i dansk</li> <li>Er uddannet læsevejleder – eller godt i gang med uddannelsen</li> <li>Tør blive en del af et PLF med en feedbackkultur, hvor alle er indstillede på at hjælpe hinanden med at blive dygtigere</li> <li>Er villig til at indgå i et nært teamsamarbejde, hvor der også undervises sammen med en kollega</li> <li>Kan agere sammen med kolleger i holdstørrelser fra de helt små til to klasser ad gangen</li> <li>Har blik for den enkelte elevs trivsel og læring</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. august 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på vores <a href="http://korupskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Skoleleder Simon Hempel-Jørgensen på 4036 8553 eller <a href="mailto:simh@odense.dk">simh@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 25. juni 2018 kl. 12.<br />Bemærk at vi med kort varsel indkalder til ansættelsessamtaler torsdag den 28. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Korup Skole, Præstevej 2, 5210 Odense NV
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om andre problemer? Så skal du søge stillingen som jobkonsulent.

  <em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? </em><em>Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om andre problemer? En afdeling, hvor vi arbejder målrettet på at hjælpe vore unge borgere med andre problemer end blot ledighed til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? Er du en dygtig, lyttende og professionel jobkonsulent med mod og kreativitet, og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge stillingen som jobkonsulent.</em><br /><br />Vi søger to jobkonsulenter til barselsvikariater. Stillingerne er til besættelse 1. august 2018. Den ene gerne med hurtigere tiltrædelse. Det vil eventuelt kunne komme på tale, at ansættelse sker i fleksjob.<br /> <br />Fremover skal virksomhederne have nemmere ved at rekruttere arbejdskraft. Ledigheden skal nedbringes og evt. barrierer mellem den enkelte ledige og virksomhederne skal ryddes af vejen. Og vi ved, hvordan man gør! Én plan og én indgang for borgeren samt hyppige samtaler skal være den røde tråd i vores arbejde. Vi er endnu ikke helt i mål, men vi er godt på vej, og vi håber, du vil være med på holdet.<br /><br /><strong>Om os </strong> <br />Vores arbejde er bl.a. baseret på den forskning og evidens, der viser, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at gavne både ledige og erhvervsliv. Forvaltningen er derfor godt i gang med en forandringsproces, der lægger fortidens aktiveringsprojekter på hylden til fordel for en virksomhedsrettet og effektskabende indsats for alle målgrupper. Vi retter fokus på praktikker, løntilskud og opkvalificering – alt sammen med udgangspunkt i virksomhedernes behov og den enkeltes muligheder. Vi fokuserer derfor meget på implementering og de dertilhørende værktøjer og processer. Vi lægger vægt på det tværgående samarbejde med forvaltningens øvrige områder og prioriterer derfor at en lærende feed back-kultur.<br /> <br />I Virksomhed, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vore aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, som er Job og Uddannelse til alle.<br /> <br />I afdelingen Jobkonsulenter Unge Aktivitetsparate skal du som jobkonsulent håndtere understøttelse af unge under 30, som har vanskeligheder og derfor skal have støtte til at bevæge sig tættere på et job eller en uddannelse. Med virksomhedsrettede indsatser i form af fx praktikker støtter og guider vi unge, der af forskellige årsager har svært ved at håndtere deres liv og dermed også uddannelses- eller arbejdsliv. De er typisk psykisk sårbare og har eventuelt flere diagnoser. Det skønnes, at der er mere end et år til, at de vil kunne påbegynde reel uddannelse. De har brug for guidning i forhold til at være på en arbejdsplads. Flere af dem har yderligere brug for en mentor for at kunne mestre og følge den uddannelsesplan, der er lagt for pågældendes vej mod uddannelse og job.<br /> <br /><strong>Om dig og jobbet</strong><br />Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål. Din samtale-teknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI) eller andre dialogredskaber. Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet. Der vil være en del skriftlighed i forbindelse med jobbet.<br /> <br />Som jobkonsulent hos os får du en væsentlig rolle i borgernes vej ud af ledighed. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er en fordel. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.<br /> <br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Erfaring med målrettede borgersamtaler</li> <li>Erfaring med at etablere kontakt med virksomheder, også opsøgende</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Forståelsen for målgruppen, der har problemer ud over ledighed</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt.</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a>, hvor du også kan se fx Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi.<br />Du kan kontakte afdelingsleder John Nielsen på 2491 4903 for yderligere information om stillingen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 24. juni 2018. Vi forventer at holde samtaler tirsdag, den 26. juni 2018. Udvælgelse sker mandag, den 25. juni 2018 og indkaldte til samtaler vil blive kontaktet telefonisk.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  24-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du på borgernes vegne åbne virksomhedsdøre og ’sælge’ praktikpladser – også for socialt udsatte borgere? Kan du skabe gode relationer med virksomhederne? Så skal du søge en af vore stillinger som jobkonsulent.

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense?  Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med, at vi tager hånd om andre problemer og barrierer, der ligger mellem borgeren og arbejdsmarkedet? Kan du på borgernes vegne åbne virksomhedsdøre og ’sælge’ praktikpladser – også for socialt udsatte borgere? Kan du skabe gode relationer med virksomhederne, så virksomhedsdørene forbliver åbne? Så skal du søge stillingen som jobkonsulent.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder vi med den individuelle borgerplan og vi bruger den effektive job- og uddannelsesrettede samtale i samspil med vores virksomhedsrettede indsatser. Den røde tråd i vores arbejde er én plan og én indgang for borgeren. Samtidig skal virksomhederne have nemt ved at rekruttere arbejdskraft. Ledigheden skal nedbringes og evt. barrierer mellem den enkelte ledige og virksomhederne skal ryddes af vejen. Og det ved vi godt, hvordan man gør! Vi er endnu ikke helt i mål, men vi er godt på vej, og vi håber, du vil være med på holdet.<br /> <br />I Virksomhed, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vore aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, nemlig at få flere i uddannelse og job. En effektiv beskæftigelsesindsats er betinget af, at virksomhederne og de ledige matches med begges behov for øje.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som jobkonsulent i vores afdeling skal du arbejde med aktivitetsparate voksne over 30 år og samarbejde tæt med jobrådgivere og mentorer.  Du skal endvidere varetage virksomhedskontakten i en tæt dialog med den enkelte borger. Vore primære værktøjer er etablering af virksomhedspraktikker og løntilskud, som vi tilpasser den konkrete borger. Alle forløb skal have det sigte at få skabt en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, så vidt det er muligt, eller som minimum bringe borgeren tættere på. Du vil skulle følge ’dine’ borgere tæt igennem de etablerede forløb og du vil få varierende funktioner afhængigt af borgernes og virksomhedens behov.<br /> <br />I målgruppen har mange vanskeligheder og har måske svært ved at håndtere deres liv – og dermed også deres arbejdsliv. Mange er psykisk sårbare og har måske flere diagnoser, der kan handle om såvel fysiske som psykiske udfordringer. De har brug for støtte til at bevæge sig tættere på et job eller en uddannelse. Derfor arbejder vi også ind i indsatsen "Flere Skal Med".<br /> <br />I afdelingen skal vi fremadrettet også håndtere en efterværnsindsats, der tager sigte på at yde blandt andet (mentor)støtte til borgere, der har fået eller er ved at etablere varig tilknytning til arbejdsmarkedet, men som stadig har brug for opfølgning for at blive på sporet og undgå tilbagefald og således kunne fastholdes i deres job.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Som jobkonsulent skal du have: <ul> <li>Fuldt fokus på kerneopgaven – alle i uddannelse og job</li> <li>Virksomhedskontakt, hvor der skabes og vedligeholdes relationer og samarbejdsaftaler vedrørende konkrete borgere og konkrete forløb</li> <li>Åben dialog og et effektivt samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger, hvor vi møder borgerne i samtalen</li> <li>Tæt samarbejde med jobrådgivere og mentorer omkring den enkelte borger samt givtigt samarbejde med de øvrige afdelinger i Virksomhed</li> </ul>  <br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har stærke kommunikative kompetencer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med fx coaching eller den motiverende samtale</li> <li>Er skriftligt velformuleret og kan se fordelene ved en solid og systematisk registreringspraksis</li> <li>Har et godt kendskab til det lokale arbejdsmarked og er dygtig til at opbygge professionelle relationer</li> <li>Er robust og går nysgerrigt til mødet med borgeren på konstruktiv og målorienteret vis</li> <li>Har kendskab til LAB (Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik)</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Birgit Zak på 6161 1584.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. juni 2018 kl. 12:00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 25. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere du møder? Er du Social- og sundhedshjælper eller ergoterapeut? Så vil vi rigtigt gerne have dig med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen.

  Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere du møder? Er du Social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut? Så vil vi rigtigt gerne have dig med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen.<br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til en aftenstilling og en ergoterapeut til en aftenstilling, begge stillinger er på 24 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense<strong> </strong>er i forandring. Og der er vi også i  Ældre-og Handicapforvaltningen<strong>, </strong>hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet.<br />Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme til virkelighed. At vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og det er borgernes aktuelle livssituation, der sætte retningen for vores arbejde.<br /><br />Vi ønsker stor faglighed på vores plejecentre, for livet går langt fra i stå, bare fordi man kommer på plejecenter. Der er masser af opgaver at løse, fællesskaber at indgå i, drømme der kan gå i opfyldelse - både for dig og for vores beboere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som social- og sundhedsassistent og ergoterapeut skal du blandt andet være med til at kvalificerer det tværfaglige arbejde i hverdagen. Du skal ligesom andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du skal spille ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, dokumentation, koordination samt undervisning.<br /><br /><strong>Dine faglige og personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du er enten uddannet social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut</li> <li>Du har indsigt i den rehabiliterende tilgang</li> <li>Du har mod og lyst til at sætte rammer og mod på at have en koordinerende funktion</li> <li>Du har lyst til udvikling og læring</li> <li>Du kan sætte din faglighed i spil og deler gerne ud af din viden</li> <li>Du trives med at blive udfordret og er inkluderende i forhold til andre fagligheder</li> <li>Du har et godt humør og er god til at samarbejde</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et kompetent, fagligt rum i tværfagligt miljø, hvor du ikke er alene om opgaven</li> <li>Mulighed for at deltage i relevante kurser, efter/videre-uddannelse og udviklingsfora</li> <li>Motiverende kolleger, som brænder for sammen med dig at at udvikle samarbejdet og skabe de bedste rammer for et godt arbejdsfælleskab</li> <li>Introduktion</li> <li>Et super godt netværk og fællesskab i hverdagen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Anne Aistrup på 6551 3305 eller assisterende rehabiliteringsleder Heidi Kielstrup på 6551 3309.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 25. juni 2018.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 3. juli 2018.
  Arbejdssted:
  Ældrecenter Øst 1
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være Odense Kommunes stemme udadtil, og brænder du for at arbejde i et serviceorienteret og professionelt miljø? Kan du – og har du lyst til – at yde god kundeservice, borgerbetjening samt leve dig ind i borgerens behov i et performanceorienteret miljø? Så bliv en del af Kontaktcenter Odense!

  <em>Vil du være Odense Kommunes stemme udadtil, og brænder du for at arbejde i et serviceorienteret og professionelt miljø? Kan du – og har du lyst til – at yde god kundeservice, borgerbetjening samt leve dig ind i borgerens behov i et performanceorienteret miljø? Så bliv en del af Kontaktcenter Odense!</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Kontaktcenter Odense er organisatorisk forankret i Ydelse, der er en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.<br />Vi servicerer hele kommunens organisation via hovednummer 66131372, og modtager årligt omkring 260.000 kald. Heraf straks afklares der omkring 50% af disse kald, mens de resterende omstilles eller der lægges beskeder til baglandet. Kontaktcenter Odense er ligeledes med i samarbejdet Hotline Syddanmark, hvor der ydes hjælp til selvbetjeningsløsninger i kommunalt regi.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />Som kontaktcentermedarbejder i Odense Kommune vil din dagligdag bestå i at: <ul> <li>Besvare og behandle telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder – og sigte mod at besvare henvendelsen første gang</li> <li>Faglig og teknisk support i forbindelse med borgenes brug af selvbetjeningsløsninger</li> <li>Opnå forskellige personlige mål inden for produktivitet og kvalitet</li> </ul> Medvirke til et godt og socialt arbejdsmiljø<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er lyttende. Du skal tale i telefon hele din arbejdsdag, og du skal yde en god service - hver gang</li> <li>Kan smile igennem telefonen - ingen ønsker at tale med en sur medarbejder</li> <li>Kan overskue helheder i komplekse situationer, samt afkode borgernes behov</li> <li>Har faglig stolthed i det arbejde du udfører, lægger vægt på at videreudvikle din viden og kompetencer</li> <li>Trives med et højt tempo, og har det godt med at arbejde med personlige mål og levere resultater</li> <li>Aktivt tager medansvar for, at afdelingen når de mål, der er sat</li> <li>Taler og skriver flydende dansk – i forbindelse med dine samtaler kommer du til at skrive mange journalnotater</li> <li>Har gode mundtlige sproglige kompetencer, primært i engelsk og tysk</li> <li>Er lærenem og erfaren bruger af IT</li> <li>Har erfaring med telefonbetjening</li> <li>Er kontoruddannet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Mulighed for et udviklende job i et spændende og uformelt arbejdsmiljø med en bred kontaktflade</li> <li>Mulighed for personlig udvikling gennem feedback på dine resultater, og mulighed for at udvikle dig i takt med de initiativer der igangsættes i afdelingen</li> <li>Grundig oplæring og træning. Oplæringen vil veksle mellem teori og praksis, hvor du bliver klædt ordentligt på til selv at kunne varetage kald efter endt træning</li> </ul> Engagerede kollegaer og et godt socialt fællesskab<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Der er tale om deltidsstilling på 30 timer/uge.<br />Der arbejdes efter vagtplan med skiftende vagter i tidsrummet kl. 6.45 – 18.00.<br />Ansættelse sker pr. 1. august 2018 eller tidligere såfremt det er muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du ønsker yderligere information om stillingen<em>, </em>er du velkommen til at kontakte leder Jesper Poniewozik Clausen på 65518024.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningfrist er den 21. juni 2018 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag d. 26. juni 2018
  Arbejdssted:
  Skulkenborg 1, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling
 • Vi søger en kompetent medarbejder, ergoterapeut eller pædagog, med mod og lyst til udvikling til Tornhuset Hus 2, Brunsegårdsvej 53 i Tommerup.

  Vi søger en kompetent medarbejder, ergoterapeut eller pædagog, med mod og lyst til udvikling til Tornhuset Hus 2, Brunsegårdsvej 53 i Tommerup. <br /><br />Stillingen er på 30 timer ugentlig med ansættelse fra den 1. august 2018. Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme beliggende i Odense og Tommerup.<br /> <br />Der bor 7 borgere i Hus 2. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv. <br /><br />Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /> <br />Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH samt Low Arousal. På Tornhuset arbejdes der med den rehabiliterende tilgang, så borgerne så vidt muligt er aktører i eget liv.<br /> <br />Tornhuset har stor fokus på opkvalificering af medarbejdernes faglige kompetencer samt et øget fokus på implementering af neuropædagogik.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Fokus på neuropædagogik samt KRAP</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Uddelegering af diverse ansvars- og udviklingsopgaver</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag</li> <li>Faglig supervision</li> <li>Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend</li> <li>Tæt samarbejde med beskæftigelsesdelen, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>Har en ergoterapeutisk eller pædagogisk uddannelse</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende.</li> <li>En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet. </li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde.</li> <li>Er sikker i faglig og skriftlig dokumentation</li> <li>Er i besiddelse af kørekort  </li> </ul> Ansøgere med en neuropædagogisk uddannelse samt erfaring og kendskab fra autismeområdet vil blive foretrukket. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Mie Kristensen på 2949 3872 eller på mail: <a href="mailto:amkr@odense.dk">amkr@odense.dk</a>. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. juni 2018, kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler den 29. juni 2018. 
  Arbejdssted:
  Tornhuset, Brunsegårdsvej i Tommerup
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Ergoterapeut til Flexbostøtten

  Vi søger en ny kollega til en fast stilling på 37 timer ugentligt, som har erfaring og interesse i, at støtte og samarbejde med borgere, der har særlig udfordringer og komplekse problemstillinger, med henblik på at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv, i egen bolig.

  Vi søger en ny kollega til en fast stilling på 37 timer ugentligt, som har erfaring og<br />interesse i, at støtte og samarbejde med borgere, der har særlig udfordringer og<br />komplekse problemstillinger, med henblik på at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv, i egen bolig.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Flexbostøtten er et bydækkende tilbud og vi cykler rundt til borgerne.<br />Opgaverne spænder bredt fra at støtte borgerne i at udvikle personlige færdigheder og opretholde det sociale netværk til at give støtte til større selvstændighed i hverdagslivet - herunder at motivere, yde hjælp og støtte til praktiske gøremål med mere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat snarest muligt.<br /><br />Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften og søndage, og for tiden er der 1 - 2 aftenvagter om ugen samt hver 7. søndag.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet ergoterapeut og har erfaring fra psykiatrien</li> <li>Har erfaring med rehabilitering og støtte til borgere, der har en svær sindslidelse og komplekse sociale problemstillinger</li> <li>Kan arbejde med at skabe målrettede udviklingsforløb ud fra borgerens plan og den rehabiliterende referenceramme</li> <li>Har kendskab til og erfaring med neuropædagogik og SI</li> <li>Er fysisk og psykisk robust, kender og er opmærksom på egne grænser</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et teamsamarbejde</li> <li>Har kommunikative kompetencer og praktiserer en coachende og<br />motiverende tilgang til borgerne</li> <li>Har IT-kompetencer på brugerniveau og kan dokumentere skriftligt</li> <li>Arbejder aktivt, konstruktivt og loyalt i forhold til beslutninger</li> <li>Er fleksibel og omstillingsparat</li> <li>Kan cykle i arbejdstiden</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende job i et tværfagligt teamsamarbejde</li> <li>Et arbejdsmiljø præget af faglighed, ansvar og initiativ</li> <li>Daglig sparring med kolleger og supervision hver 3 – 4 uge</li> <li>Deltagelse i implementering og udvikling af rehabiliterende indsatser</li> <li>Vi stiller iPad, smartphone og cykel/el cykel til rådighed</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Tina Jakobsen på 6155 4553 eller assisterende rehabiliteringsleder Kenneth Bramming på 2942 8499.<br /> <br /><a href="https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sindslidelse/flex-bostotten">Læs mere om Flexbostøtten her</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. juni 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler kort efter sidste ansøgningsfrist.
  Arbejdssted:
  Flexbostøtten - Soldaldsvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Odense Idrætspark søger en udadvendt og serviceminded medarbejder til Informationerne i svømmehallerne i Odense med tiltrædelse den 1. september 2018.

  Odense Idrætspark søger en udadvendt og serviceminded medarbejder til Informationerne i svømmehallerne i Odense med tiltrædelse den 1. september 2018.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Odense Idrætspark er en dynamisk arbejdsplads, der bygger på følgende 5 værdier: Forstå værdiskabelse, Fokusér på kunden, Sæt det rigtige team, Husk at eksekvere samt bekæmp kompleksitet.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Tilknytningsstedet vil primært være Klosterbakken svømmehal, men der vil også kunne forventes vagter i vores øvrige svømmeanlæg.<br /> <br />Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 31 timer. Der må påregnes skiftende arbejdstider samt weekendarbejde. Tilrettelæggelsen af arbejdstiderne aftales med koordinatoren for Informationerne.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>er fleksibel og samarbejdsvillig</li> <li>kan arbejde selvstændigt såvel som i teams</li> <li>har flair for at arbejde med tal</li> <li>har arbejdsrelaterede IT-kundskaber</li> <li>kan løse ad hoc administrative opgaver imellem kundebetjeningerne</li> <li>er positiv og engageret</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til koordinator for Informationerne Pia Sønderholt på <u>phs@odense.dk</u> eller 2911 9335.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. juni 2018, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 29. juni 2018. 
  Arbejdssted:
  Odense Idrætspark, svømmeanlæg
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kultur, Fritid og Design
 • Kan du se potentialer i MED-arbejdet? Har du et stort drive inden for udvikling og projektledelse? Kan du lide at stå i spidsen for strategisk vigtige projekter, som løses i samarbejde med mange interessenter? Brænder du for at være med til at udvikle organisationer med høj medarbejder-inddragelse?

  <em>Kan du se potentialer i MED-arbejdet? Har du et stort drive inden for udvikling og projektledelse? Kan du lide at stå i spidsen for strategisk vigtige projekter, som løses i samarbejde med mange interessenter? Brænder du for at være med til at udvikle organisationer med høj medarbejder-inddragelse? Så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br />Vi søger en projektleder med stærke udviklingskompetencer til at koordinere og drive udviklings- og samarbejdsprojekter i og omkring Hovedudvalget og MED-organisationen. Hovedudvalget i Odense Kommune har, med udgangspunkt i en tydelig tillidsdagsorden, høje ambitioner for samarbejde og inddragelse og tager initiativ til mange udviklingsprojekter – fra politisk niveau til arbejdspladsniveau.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hovedudvalget i Odense Kommune er det øverste MED-udvalg for medarbejdere og ledelse. Det er her alle overordnede og strategiske temaer drøftes og orkestreres indenfor de organisatoriske og personalepolitiske områder, så vi sammen bliver endnu bedre til at løse kerneopgaven. Hovedudvalget understøttes af HR & Personale i forhold til mødeafvikling, dagsordener, referater, uddannelse og større udviklingsprojekter på det personalepolitiske område.<br /><br />Som MED-projektleder får du fast base i Organisations- & Kompetenceudvikling, der er et af fire kontorer i HR & Personale. HR & Personale understøtter – i partnerskab med Odense Kommunes arbejdssteder og de øvrige fire forvaltninger – organisationen på HR-området ift. ledelse, arbejdsmiljø, personalejura, elever- og studerende, løn, kompetenceudvikling og MED/Hovedudvalget. Vi er en del af Borgmesterforvaltningen og har hjemme på Rådhuset.<br />Stillingen som MED-projektleder er en redefineret stilling, der fremover skal være med til at sikre et mere strategisk funderet og prioriteret afsæt for at løfte udviklingsperspektiver og -opgaver i relation til Hovedudvalget og MED-organisationen<em>.</em><br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi tror på, at der er et stort potentiale for samarbejde og udvikling i MED-regi. Et potentiale ift. mere samskabelse om løsningen af kerneopgaven, større sammenhængskraft i MED-strengen og en mere naturlig dialog på tværs af organisatoriske niveauer. Et område som den kommende MED-projektleder får ansvar for at opdyrke og udvikle.<br /><br />Som MED-projektleder kommer du til at arbejde sammen med direktørgruppen, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for de faglige organisationer samt forskellige udviklings- og MED-enheder i alle forvaltninger. Til daglig bliver der et tæt samarbejde med sekretæren for Hovedudvalget, nøglepersoner i HR & Personale, kontorchefen og kollegerne i Organisations- & Kompetenceudvikling samt HR-chefen.<br /><br />Eksempler på igangværende projekter er: <ul> <li>Samarbejdet mellem medarbejdere, administrativ og politisk ledelse i Odense Kommune</li> <li>Principper for samarbejde mellem tillidsvalgte og ledere i Odense Kommune</li> <li>Styrkelse af forandringskompetence i Odense Kommune</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Stillingen fordrer, at du besidder: <ul> <li>En veludviklet kommunal organisationsforståelse</li> <li>En proces- og/eller projektlederuddannelse og/eller erfaring</li> <li>Stærke kommunikative kompetencer – både i tale og på skrift</li> <li>En veludviklet sans for at samarbejde med mange interessenter og evner at facilitere gode, tværgående samarbejder</li> <li>Erfaring med at vejlede organisationens ledere og tillidsvalgte i MED-aftalens regler og grundlag</li> <li>Lyst til og gerne erfaring med at balancere i feltet mellem et strategisk topledelsesniveau og medarbejderrepræsentanter med en faglig organisation i ryggen</li> </ul> Som person ønsker vi at: <ul> <li>Du kan lide at tage ansvar og drive projekter og processer fra start til slut</li> <li>Du forholder dig åbent til problemstillinger og søger løsninger i samskabelse med kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>Du søger og deler viden på eget initiativ, hvilket for os er vigtigt for det tværgående samarbejde</li> <li>Du har flair for strategiske sammenhænge i organisationer og deres betydning for opgaveløsningen</li> <li>Du kan indgå i og lede et team af MED-undervisere</li> <li>Du motiveres af at samarbejde med mange forskellige mennesker og finde fælles fodslag på trods af forskelligheder</li> <li>Du bidrager til den gode stemning og kan tage lidt gas  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Organisations- & Kompetenceudvikling er præget af åbenhed, forskellighed og udviklingsfokus, og du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi ”spiller hinanden gode”. Vi prioriterer videndeling højt og dyrker samarbejde med de øvrige kontorer i HR & Personale og i forvaltningerne. Du får gode udviklingsmuligheder, og du kommer helt tæt på både strategiske HR-dagsordener og konkrete projekter. Vi har en uformel og positiv omgangstone i kontoret og holder os ikke tilbage fra en skæv kommentar og et godt grin.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. august 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Vicki Møberg Torp på 5177 7403 eller chefkonsulent Anne Torp på 6138 4351.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 21. juni 2018, kl. 12.00.<br />Vi forventer at afholde 1. samtaler den 25. juni 2018. Kandidater der inviteres til samtale, bliver kontaktet pr. telefon.
  Arbejdssted:
  Organisations- og kompetenceudvikling
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Munkebjerggruppen

  Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så kik her. Vi søger en sygeplejerske til Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd - Centrum søger en sygeplejerske til en fast stilling på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt hver 4. uge.

  <em>Er du til frisk luft og spændende udfordringer?</em><br /><br />Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd - Centrum, Munkebjerggruppen søger en sygeplejerske til en fast stilling på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt hver 4. uge pr. 1. august 2018. Hvis du kan tiltræde før, er dette også en mulighed.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Vi er et hold på i alt 46 personaler, hvoraf 10 er sygeplejersker. Vi møder ind på Kragsbjergvej 89, 1. sal, 5230 Odense M.  Vi elsker frisk luft, så vi cykler hver dag for at komme ud til ca. 300 borger i Centrum Syd. Vi har netop vist vores hverdag frem på Instagram-siden MitOdense her i uge 21, så gå endelig ind og tjek det ud.<br /><br />Vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og behov, ud fra en rehabiliterende tankegang, og vi arbejder i tværfaglige og monofaglige fællesskaber. Vi får mulighed for faglig sparring og udvikling.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>at du vil med os i at udvikle</li> <li>at du mestrer sygeplejefaglige udfordringer</li> <li>at du vil arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>at du er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og fungerer godt i praksis</li> <li>at du vil bidrage til at til at klare den enkelte dags udfordring, med de omstillinger, det kræver, for at få en god arbejdsdag for alle</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Dine primære arbejdsområder: <ul> <li>Sygepleje efter sundhedsloven § 138</li> <li>Koordinere, iværksætte og følge op på indsatser hos den enkelte borger i eget hjem</li> <li>Indgå i et konstruktivt samarbejde med ledere og øvrige sundhedsfagligemedarbejdere i forhold til pleje, behandling, træning, indlæggelse/genindlæggelse og udskrivelse fra sygehus</li> <li>Medvirke til, at borgerens retssikkerhed overholdes i henhold til gældende lovgivning</li> <li>Uddelegere og overdrage sygeplejeopgaver til det øvrige plejepersonale under hensyntagen til deres kompetencer og ansvarsområder</li> <li>Vejlede og uddanne kommende sygeplejersker og andre elevgrupper</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Tilrettelægge og afholde undervisnings- og vejledningsforløb med henblik på at højne de faglige kompetencer hos det øvrige sundhedsfaglige personale</li> <li>Fremme etiske og holdningsmæssige drøftelser i forhold til pleje/sygepleje, samtvejlede og støtte faglige dilemmaer</li> <li>Vurdere behov for forløbsændring</li> <li>Samarbejde med privat leverandør</li> <li>Sikre overgange mellem Lysningen og den udekørende gruppe  </li> </ul> Vi vil rigtig gerne vise dig rundt og tage dig med ud på cyklen en dag. Så kontakt os endelig, så du kan opleve og få smag for, hvor spændende og alsidig en hverdag vi har.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte konstitueret rehabiliteringsleder Camilla Bloch Jespersen på 6551 3308 eller assisterende rehabiliteringsleder Anne-Mette Hansen 6551 3308.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag, den 21. juni 2018, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler den 25. juni 2018, evt. d. 26. juni 2018.  
  Arbejdssted:
  Munkebjerggruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Tilbud Sindslidelse Nord søger Rehabiliteringsmedarbejder til Bostøtten snarest muligt.

  <strong>Sygeplejerske eller Social og Sundhedsassistent til vikariat</strong><br /> <br />Tilbud Sindslidelse Nord søger Rehabiliteringsmedarbejder til Bostøtten snarest muligt.<br /> <br />Der er tale om et vikariat frem til 31. december 2018 på 35 timer ugentligt med arbejdstider fordelt på dag-, aften-  og weekendarbejde. For tiden er det 1 aften om ugen og ca. hver 10 lørdag.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tilbud Sindslidelse Nord er en del af forløb sindslidelse i Odense Kommune, og målgruppen er voksne borgere med en sindslidelse og / eller komplekse sociale problemstillinger, som bor i egen bolig. Vi arbejder primært ud fra servicelovens §85 med borgerens §141 handleplan og bevilling som retningsgivende for det daglige samarbejde mellem borger og medarbejder.<br /><br />Vi har rehabilitering som vores fælles referenceramme, og det overordnede mål for indsatsen er at fremme borgerens muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringsforløb tager afsæt i borgerens drømme, udfordringer og ressourcer, og indsatserne udvikles i et samarbejde med borgeren, dennes netværk og relevante fagpersoner.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Medarbejderne samarbejder med borgeren om at sætte meningsskabende og realistiske mål samt støtter til udvikling af individuelle mestringsstrategier.  Opgaverne spænder bredt fra at støtte borgerne i at udvikle personlige færdigheder og opretholde det sociale netværk, til at give støtte til større selvstændighed i hverdagslivet – herunder at motivere, hjælpe og støtte til praktiske gøremål mm.<br /><br />Som medarbejder indgår du i et tværfagligt sammensat, dynamisk team. Vi har fælles fokus på, at sætte det bedste hold til samarbejdet med borgeren, at kvalitetssikre den faglige indsats, at være innovative, åbne og nysgerrige i forhold til nye indsatser og faglige metoder samt på at støtte hinanden i de opgaver og udfordringer, vi som medarbejdere møder i hverdagen.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li><strong>Er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent,</strong> og at du har lysten og interesse for at samarbejde med borgere, der har en sindslidelse og / eller komplekse sociale problemstillinger</li> <li>Har kendskab og erfaring fra psykiatriområdet</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på at arbejde aktivt for at skabe målrettede udviklingsforløb i forhold til borgerens § 141 handleplan</li> <li>Er fysisk og psykisk robust samt opmærksom på egne grænser.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et teamsamarbejde</li> <li>Har gode kommunikative evner og praktiserer en coachende og motiverende tilgang til borgerne</li> <li>Har IT kompetencer på brugerniveau og kan dokumentere skriftligt</li> <li>Arbejder aktivt, konstruktivt og loyalt i forhold til beslutninger</li> <li>Kan omstille dig hurtigt til nye opgaver/funktioner</li> <li>Cykler i arbejdstiden</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong>  <ul> <li>Et spændende job i et tværfagligt teamsamarbejde</li> <li>Et arbejdsmiljø præget af faglighed, ansvar og initiativ</li> <li>Daglig sparring med kolleger og løbende supervision</li> <li>Deltagelse i implementering og udvikling af rehabiliterende indsatser</li> <li>Vi stiller pc/ipad, smartphone og cykel/el-cykel til rådighed</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos Assisterende Rehabiliteringsleder Kenneth Bramming på 29428499 eller Rehabiliteringsleder Tina Jakobsen på 61 55 45 53.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. juni 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 27. juni 2018.
  Arbejdssted:
  BostøtteNord - Rismarksvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • En fast stilling som dansk- og engelsklærer på Sct. Hans Skole tilbydes fra 1. august 2018. Sct. Hans Skole søger en faglig dygtig lærer med dansk og engelsk som linjefag og også gerne kompetencer indenfor musik og kulturfag.

  Sct. Hans Skole søger en faglig dygtig lærer, med dansk og engelsk som linjefag og også gerne kompetencer indenfor musik og kulturfag. Ud over at sætte sproglige kompetencer højt, skal du også kunne samarbejde og være med til at få en hverdag til at fungere sammen med kollegaer, forældre og en hel masse engagerede elever.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Sct. Hans Skole er Skibhuskvarterets skole, og vi har i dag ca. 720 glade elever og deres engagerede forældre.<br />Vores vision er at udvikle livsduelige, kreative og internationalt orienterede børn og unge gennem skolens tre dimensioner:<br /><br />Sundhedsdimensionen:<br />Vi vil gerne give eleverne livsduelighed, ud fra en forståelse af at eleverne er med i fællesskaberne på Sct. Hans Skole, hvor de oplever fysisk, psykisk og socialt velbefindende.<br /> <br />Den kreative dimension:<br />Sct. Hans Skole ønsker at udvikle børn og unge, der kan være nyskabende, idérige og innovative.<br /> <br />Den internationale dimension:<br />Sct. Hans Skole ønsker at kvalificere børn og unge til at deltage aktivt i en globaliseret verden.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er på 37 timer og foruden dansk og engelsk, skal du også undervise i kulturfag, idræt og billedkunst på mellemtrinnet.<br />Planlægning af fagenes indhold og inddragelse af vores tre dimensioner foregår i tæt samarbejde med kollegaer.<br />Der er stor tradition for at inddrage det omkringliggende kvarter og bys mange muligheder. Hvis du kan noget musik, kan vi også på sigt sikre dig et par timer.<br /> <br />Teamene i børnemiljøet består af både unge og erfarne lærere.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er en fagligt dygtig lærer, med dansk og engelsk som linjefag og også gerne kompetencer indenfor musik og kulturfag</li> <li>Du sætter sproglige kompetencer højt</li> <li>Du samarbejder med kolleger, forældre og engagerede elever om at få hverdagen til at hænge sammen</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte souschef Ole Tolstrup 6375 2500 / 3091 5757 eller skoleleder Lars Eriksen 6375 2500 / 2223 1828.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. juni 2018 kl. 12.00<br />Vi forventer, at afholde samtaler i uge 26, 2018.<br /><br />CV, kopi af uddannelsesbevis samt udtalelser vedlægges ansøgningen.
  Arbejdssted:
  Sct. Hans Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagog til ungemiljøet på Seden Skole

  Brænder du for at arbejde med de ældste elever i en kompleks hverdag, hvor høj faglighed og trivsel vægtes højt? Ser du læringspotentialet hos den enkelte elev, og har du lyst til at indgå i et bredt, ligeværdigt samarbejde med ungeskolens lærere på en skole i udvikling. Så er det dig, vi søger.

  <em>Brænder du for at arbejde med de ældste elever i en kompleks hverdag, hvor høj faglighed og trivsel vægtes højt? Ser du læringspotentialet hos den enkelte elev, og har du lyst til at indgå i et bredt, ligeværdigt samarbejde med ungeskolens lærere på en skole i udvikling. Så er det dig, vi søger som skolepædagog.</em> <br /><br />Vi søger en skolepædagog til ungemiljøet på Seden Skole. Stillingen er en fuldtidsstilling og med tiltrædelse 1. august 2018.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Seden Skole har ca. 610 elever og 75 ansatte, heraf 41 lærere, 3 børnehaveklasseledere og 13 pædagoger. Skolen har en blandet og mangfoldig elevgruppe. Der er 8 klasser i ungemiljøet. '<br /><br />Vi prioriterer morgen-læsebånd, fællestimer, fagdage i ungemiljøet samt periodevise valgfag i ungemiljøet.<br />  <br />Vi ser os selv som en engageret og dedikeret personalegruppe, med høje forventninger til os selv og hinanden.<br /> <br />Vi er særligt optaget af: <ul> <li>At styrke elevernes faglige udvikling og trivsel</li> <li>At fokusere på dannelse og trivsel</li> <li>At lave gode løsninger for alle vores elever</li> <li>At skabe robuste og trygge ungdomsmiljøer</li> <li>At være medskabende i MOT-konceptet på Seden Skole  </li> </ul> Vi arbejder kontinuerligt henimod et pædagogisk personale, som <ul> <li>har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger</li> <li>har høje forventninger til alle elevers faglige og sociale trivsel</li> <li>prioriterer samarbejdet højt -. og tager ansvaret for at finde de gode løsninger</li> <li>er åben for sparring og udvikling af undervisning og pædagogik i egen og andres praksis</li> <li>er engageret og tør afprøve forskellige løsninger</li> <li>er initiativrig, og byder ihærdigt ind på opgaverne i skolen</li> <li>er ansvarlig deltager i fællesskabet og melder aktivt ind for at løfte opgaverne</li> <li>er munter og bidrage positivt til den gode stemning</li> <li>overholder loyalt aftaler og bakke op om fælles beslutninger  </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog med inklusionskompetence – gerne på vejlederniveau, men mindre kan også gøre det. Du skal være en del af læringsmiljøet i ungeskolen og have øje for, hvor dine pædagogkompetencer kan understøtte de ældste elevers læring – også i pauserne. Du skal se elevernes mangfoldighed, som en styrke og kunne arbejde aktivt med dette.<br /> <br />Har du mod på at blive uddannet MOT coach?<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger henvises til <a href="http://sedenskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="skolens hjemmeside">skolens hjemmeside</a> og <a href="http://www.motdanmark.dk/">www.motdanmark.dk</a> eller ring til skoleleder Marianne Justesen på 21329293, eller souschef Peter M. Hougaard på 21354506.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist lørdag, den 23. juni 2018 og ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 3. juli 2018.<br /><br />Ansøgningen bedes bilagt bevis for uddannelse samt andre relevante bilag.
  Arbejdssted:
  Seden Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  23-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagog til børnemiljøet på Seden Skole

  Er du bevidst om, at du som pædagog i en skole er betydningsfuld? Er er du enig i, at en veldrevet SFO, hvor trivsel og udeliv vægtes højt, er vigtig for en god skole. Ser du udviklingspotentialet hos ALLE elever? Så er det nok dig vi søger som skolepædagog.

  <em>Er du bevidst om, at du som pædagog i en skole er betydningsfuld? Er er du enig i, at en veldrevet SFO, hvor trivsel og udeliv vægtes højt, er vigtig for en god skole. Ser du udviklingspotentialet hos ALLE elever, og har du lyst til at indgå i et bredt, ligeværdigt samarbejde med det øvrige pædagogiske personale på en skole i udvikling. Så er det nok dig vi søger som skolepædagog.</em><br /><br />Vi søger en skolepædagog til børnemiljøet på Seden Skole.  Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. august 2018.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Seden Skole har ca. 610 elever og 75 ansatte, heraf 41 lærere, 3 børnehaveklasseledere og 13 pædagoger.<br /> <br />Vi prioriterer morgen-læsebånd, fællestimer, fordybelsesdage på mellemtrinnet og i ungemiljøet, periodevise valgfag i ungemiljøet, den Åbne Skole på mellemtrin samt lektiecafe/studietid på alle klassetrin.<br />  <br />Vi ser os selv som en engageret og dedikeret personalegruppe, med høje forventninger til os selv og hinanden.<br /> <br />Vi er særligt optaget af: <ul> <li>At styrke elevernes faglige udvikling og trivsel</li> <li>At fokusere på dannelse og trivsel</li> <li>At lave gode løsninger for alle vores elever </li> </ul> Vi arbejder kontinuerligt henimod et pædagogisk personale, som <ul> <li>har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger</li> <li>har høje forventninger til alle elevers faglige og sociale trivsel</li> <li>prioriterer samarbejdet højt - og tager ansvaret for at finde de gode løsninger</li> <li>er åben for sparring og udvikling af undervisning og pædagogik i egen og andres praksis</li> <li>er engageret og tør afprøve forskellige løsninger</li> <li>er initiativrig, og byder ihærdigt ind på opgaverne i skolen og SFO</li> <li>er ansvarlig deltager i fællesskabet og melder aktivt ind for at løfte opgaverne</li> <li>er munter og bidrager positivt til den gode stemning</li> <li>overholder loyalt aftaler og bakker op om fælles beslutninger  </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en tydelig, troværdig og relationskompetent skolepædagog til vores børnemiljø. Du skal være en del af læringsmiljøet i børnemiljøet og have blik for, hvor dine pædagog-kompetencer kan understøtte de mindste elevers læring – også i pauserne. Udover et tæt samarbejdet med lærere omkring den understøttende undervisning, vil du samarbejde tæt med det pædagogiske personale omkring vores SFO. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger henvises til <a href="http://sedenskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="skolens hjemmeside">skolens hjemmeside</a> eller ring til skoleleder Marianne Justesen på 21329293 eller afdelingsleder Eva Runge på 51145276.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er lørdag, den 23. juni 2018 og ansættelsessamtaler er tirsdag, den 3. juli 2018. <br /><br />Ansøgningen bedes bilagt bevis for uddannelse samt andre relevante bilag.
  Arbejdssted:
  Seden Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  23-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Husassistent til Globehuset Børnehus

  Brænder du for at lave lækker mad til de mindste i et åbent køkken i hjertet af vores vuggestue? Vi søger husassistent med mod på udfordringer og daglige gøremål. Stillingen er en kombinationsstilling bestående af 16 køkkentimer og 6 pædagogmedhjælpertimer. Tiltrædelse 15. august 2018.

  <em>Brænder du for at lave lækker mad til de mindste i et åbent køkken placeret i hjertet af vores vuggestue?</em><br /><br />Globehuset søger en ny husassistent med mod på udfordringer og mange daglige gøremål. Stillingen er en kombinationsstilling bestående af 16 køkkentimer og 6 pædagogmedhjælpertimer. Tiltrædelse 15. august 2018. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Globehuset er en vuggestue med 36 børn.<br />Vi arbejder ud fra et anerkendende og inkluderende grundsyn. Det betyder at vi ser og arbejder ud fra det, der lykkedes, og de ressourcer, der er i barnet, forældre og kollegaer. Fokus for vores arbejde er barneperspktivet og det er altid det vi tager afsæt i.<br /><br />I Globehuset har vi en forældrebestemt madordning, som betyder, at vi hver dag serverer et varmt måltid mad.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Som husassistent har du en central plads i huset i et åbent køkken hvor alle, børn, forældre og personale kan følge med i dagens madlavning. Som husassistent har du blandt andet til opgave at planlægge, indkøbe, udfører og servere maden igennem dagen.<br /><br />Daglige gøremål: <ul> <li>Hjælpe med at modtage de tidlige mødte børn mellem kl. 7- 8</li> <li>Klargøre frugt om formiddagen</li> <li>Lave varm ret til frokost</li> <li>Bage og klargøre eftermiddagsmaden</li> <li>Oprydning, opvask</li> <li>Planlægning af alle ugens retter</li> <li>Indkøb                   </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Brænder for at lave mad</li> <li>Sætter en ære i at lave god og nærende mad for de mindste</li> <li>Har et godt overblik</li> <li>Imødekommende af sind og kan tage fat når tingende går stærkt.</li> </ul> Faglige og personlige kompetencer: <ul> <li>Har lysten til at lave sund og nærende mad til vuggestuebørn</li> <li>Vi forventer, at du vil sætte dine faglige kompetencer i spil</li> <li>Erfaring?</li> <li>Har et godt overblik over ugens menuer samt indkøb, forberedelse, oprydning osv.</li> <li>Du er god til at arbejde selvstændigt</li> <li>Du er moden, ansvarsbevidst og handlekraftig</li> <li>Du er initiativrig, fleksibel, stabil og selvstændig</li> <li>Du kan bevare roen og overblikket, også i travle situationer/perioder</li> <li>Ser gerne, du har hygiejnebevis  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Globehuset kan tilbyde en arbejdsplads med en høj grad af engagement og faglighed. Vi arbejder hele tiden med at udvikle vores praksis, hvilket betyder at vi løbende justerer den pædagogiske tilgang og organisering.<br /><br />Vores anerkendende tilgang til både børn, forældre og kollegaer ses i handling, holdning og kommunikation. Globehuset har en engageret og aktiv forældregruppe, der støtter op om og bidrager til, både i det daglige og på forældrerådsmøder, at vi er i fortsat udvikling.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte konstitueret daglig pædagogisk leder Jette Duus Hansen på 63 75 51 30. <br /><br />Du har ligeledes mulighed for at besøge Globehuset til Åbent hus mandag, den 25. juni 2018, kl. 17.00-18.00. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 29. juni 2018, kl. 12.00. På grund af ferielukning forventer vi først at afholde samtaler i uge 31. 
  Arbejdssted:
  Globehuset Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Lumby Skole, Centerafdelingen

  Lumby skole, Centerafdelingen søger 2 pædagoger til vores udskolingsklasser pr. den 1. august 2018 samt evt. yderligere vikariat. Den ene stilling vil være tilknyttet en klasse med elever i indskolingen og yngste mellemtrin, den anden stilling vil være tilknyttet elever i udskolingen.

  Lumby skole, Centerafdelingen søger 2 pædagoger til vores udskolingsklasser pr. den 1. august 2018 samt evt. yderligere vikariat.<br />Den ene stilling vil være tilknyttet en klasse med elever i indskolingen og yngste mellemtrin, den anden stilling vil være tilknyttet elever i udskolingen.<br /> <br />Har du lyst til at være en del af et tværprofessionelt samarbejde, hvor høj faglighed og sparring er i højsædet. Hvor der er mulighed for at arbejde systematisk med de enkelte elevers udfordringer og støtte dem i at udvikle sig både personligt, fagligt og socialt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Centerafdelingen er organiseret som en helhedsskole og modtager normaltbegavede elever med en diagnose inden for autismespektret, bl.a. aspergers syndrom samt børn med andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller grænsepsykotiske tilstande. Flere af eleverne har tilgrænsende vanskeligheder som angst, OCD, opmærksomhedsforstyrrelse og perceptuelle vanskeligheder.<br /><br />Centerafdelingen er en del af Skolefællesskabet Odense Nord. Indskoling, mellemtrin og yngste overbygningsklasser er placeret på Lumby skole mens afgangsklasserne fra sommeren 2016 er placeret på Søhusskolen. Begge afsnit har gode rummelige lokaler og grønne omgivelser.<br />Vi lægger vægt på at fungere som en samlet afdeling hvor ressourcefordeling, sparring og kompetenceudvikling er et fælles anliggende for Centerafdelingens to afsnit.<br /><br />Vores personalegruppe består af lærere og pædagoger, og vi har en mangeårig tradition for et tæt tværprofessionelt samarbejde, hvor omdrejningspunktet er klassens team.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Afdelingen har pt. 63 elever, heraf ca. 3/4 drenge.<br />Den ene stilling vil i kommende skoleår være tilknyttet vores yngste klasse med elever på 1.-4. klassetrin. Denne klasse vil i mange lektioner være opdelt ud fra elevernes alder og udviklingsniveau.<br /><br />Den anden stilling vil være tilknyttet én af de to klasser med elever på 9. og 10. klassetrin, som fysisk er placeret på Søhusskolen. Dette afsnit vil i kommende skoleår bestå af 25 elever fordelt på to klasser.<br /><br />Vi lægger stor vægt på at arbejde målrettet med elevernes personlige og sociale kompetencer, tilpasset den enkeltes alder og modenhedsniveau. En del af dit arbejde vil bestå i at afholde ugentlige elevsamtaler samt udarbejde individuelle støttesystemer i tæt samarbejde med den enkelte elev og klasseteamet. Gennem hele skoleforløbet er socialfag en fast del af skemaet, og du er ansvarlig for dette fag sammen med andre pædagoger. Vi har udarbejdet vores egne trinmål for socialfag og arbejder med læringsmål ud fra dette.<br /> <br />Som pædagog skal du være indstillet på at deltage i både faglig undervisning samt forskellige typer af understøttende undervisning og fritidsaktiviteter.<br />En del af fritidstilbuddet består af en aftenklub, hvor eleverne i overbygningen mødes efter skoletilbud ca. 12 gange om året.<br /> <br />Du vil deltage i Centerafdelingens interne kurser vedrørende undervisning og specialpædagogik og bliver tilknyttet en mentor i opstartsfasen. Sammen med dit team vil du desuden modtage vejledning og supervision fra afdelingens psykolog og afdelingens ergo og fysioterapeuter samt deltage i ”kollegial feedback” i teams på tværs af klasseteams. Som ny medarbejder vil du i løbet af de første år skulle deltage i forskellige kursusforløb ift. arbejdet med vores elevgruppe, bl.a. grundlæggende autismeforståelse, konfliktforebyggelse, kognitiv affektiv træning og arbejde med angst.<br /><br />Din arbejdstid vil primært ligge inden for tidsrummet kl. 7.00-16.00. Aftenklubben, forældre- og personalemøder, vil dog ligge uden for dette tidsrum.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger pædagoger med følgende kvalifikationer:  <ul> <li>Du er god til at arbejde struktureret og har sans for elevernes helt særlige behov for grundig forberedelse og tydelig kommunikation</li> <li>Du kan variere og individualisere din pædagogiske tilgang til eleverne alt efter deres kompetencer og udfordringer</li> <li>Du er fleksibel og kan tænke i utraditionelle løsninger, når tingene fungerer anderledes end forventet</li> <li>Du er psykisk robust og kan klare både psykiske og fysiske udfordringer fra eleverne</li> <li>Du har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Du er god til at formulere dig på skrift i forhold til individuelle elevplaner og pædagogiske beskrivelser</li> <li>Du er indstillet på et tæt forældresamarbejde og møder forældrene med anerkendelse og respekt </li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi vil gerne invitere dig ind i et kollegialt fællesskab, der er kendetegnet ved åbenhed ift. nye kolleger og gensidig respekt for andres faglighed. Vi supplerer gerne dette med humor og godt humør. Du vil møde fagligt dygtige kolleger, der er parate til at dele deres viden, og vi betragter det som et fælles ansvar, at vi lykkes med kerneopgaven, både inden for klasseteamet og på tværs af klasserne.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Michala Mandrup Larsen på 2331 0523.<br /><br /><a href="http://lumbyskole.skoleporten.dk/sp/p455100/dokumenter/9fd458bd-fb2b-46b4-bc79-2736fac7839d/">Læs også om Centerafdelingen på Lumby Skoles hjemmeside</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. juni 2018 kl. 12.00. <br />Vi forventer, at afholde samtaler den 27. juni 2018.<br /> <br />Ansøgningen skal vedlægges eksamensbevis, CV og andre relevante bilag, f.eks. udtalelser fra tidligere ansættelser.                                                                                      
  Arbejdssted:
  Lumby skole, Centerafdelingen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • På Tarup Skole søger vi pr. 1. august 2018 en fagligt stærk og initiativrig kollega, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.

  <strong>På Tarup Skole søger vi pr. 1. august 2018 en fagligt stærk og initiativrig kollega, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende. </strong><br /> <br />Tarup Skole er en folkeskole med ca. 700 elever fra 0.-9. klasse, heraf 300 i indskolingen. Vores børn repræsenterer mangfoldigheden i det danske samfund og alle lærer noget af hinanden. Tarup Skoles værdier er Engagement, Fællesskab, Trivsel og Udvikling gennem læring og vi arbejder med styrkebaseret pædagogik, som er funderet i positiv psykologi.<br /> <br />Stillingen er på kommende 1. årgang, hvor vi har 4 klasser. Vi søger en lærer med linjefag eller linjefagskompetence i <strong>dansk, idræt, natur og teknologi og engelsk</strong>.<br />Planlægning, udvikling og evaluering foregår i et tæt samarbejde i årgangsteamet.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>brænder for arbejdet med børn</li> <li>er nærværende, imødekommende og ansvarlig</li> <li>har viden om og kan anvende god klasseledelse</li> <li>er engageret og initiativrig</li> <li>har gode faglige og pædagogiske kvalifikationer</li> <li>har pædagogiske, didaktiske og faglige visioner</li> <li>har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde i teams</li> <li>har lyst til at arbejde med og er nysgerrig på vores værdier og styrkebaseret pædagogik</li> <li>er en åben og inspirerende sparringspartner</li> <li>kan se verden i børnehøjde </li> </ul> <strong>Hvis du er det, så får du en arbejdsplads, hvor</strong> <ul> <li>du bliver en del af et udviklende personalesamarbejde med dygtige, ambitiøse og engagerede kolleger</li> <li>du kan udvikle egne pædagogiske ideer</li> <li>du kan være med til at præge vores værdier</li> <li>du får udfordret din faglighed</li> <li>trivsel er vigtig </li> <li>du får et professionelt råderum</li> <li>du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling </li> </ul> Du kan læse mere om Tarup Skole på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte indskolingsleder Stine Black på 63753111 eller stbl@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 20. juni kl. 12 og der vil være ansættelsessamtaler mandag den 25. juni 2018 fra kl. 8.<br /> <br />For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge under 15 år, indhentes der altid en §36-attest.<br /><br />Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Skibhus / Risingområdet med ansættelse 1. august 2018. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Område Nord, Skibhus / Risingområdet
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgiver til Job & Karriere 2

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne stilling som jobrådgiver.

  <em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne stilling som jobrådgiver i Job & Karriere 2.</em><br /> <br />Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommunes og Beskæftigelses- & Socialforvaltningens beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved, hvordan man gør! Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være effektskabende for både borgere og virksomheder.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Job & Karriere 2 beskæftiger vi os med jobparate dagpengemodtagere. Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål.<br /><br />I Job og Karriere er vi p.t. organiseret i 6 branchegrupper, nemlig: <ul> <li>IT</li> <li>Byg</li> <li>Industri</li> <li>Transport</li> <li>Service</li> <li>Offentlig & sundhed </li> </ul> Har du kendskab til eller måske præferencer for nogen af disse, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning. Branchekendskab er dog ikke et krav.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed. Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet, bevægelse og transparens. Du skal således være både involverende og målrettet.<br /> <br />Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /> <br />Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er afgørende. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Kan, når nødvendigt, afholde borgersamtalerne på engelsk og gerne også andre fremmedsprog</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Solidt kendskab til LAB og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt.</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a>. <br /> <br />Du kan kontakte afdelingsleder Andrew Lauritsen på 30 12 23 29  for yderligere information om stillingen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2018, eller snarest derefter.<br /> <br />Det vil eventuelt kunne komme på tale, at ansættelse i stillingen sker i fleksjob.<br /><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 22. juni 2018, kl. 12:00. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag, den 26. juni 2018. 
  Arbejdssted:
  Job & Karriere 2
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  22-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du studerende, og har du lyst til at gøre Odense til en bedre by at bo i, så er stillingen som studentermedhjælper hos Byrum og Mobilitet måske noget for dig. Vi skal via en lang række projekter i Handlingsplan for mobilitet og byrum gøre Odense endnu bedre til at komme rundt i på en sund og bære

  <em>Er du studerende, og har du lyst til at gøre Odense til en bedre by at bo i, så er stillingen som studentermedhjælper hos Byrum og Mobilitet måske noget for dig? </em><br /><br />Vi skal via en lang række projekter i Handlingsplan for mobilitet og byrum gøre Odense endnu bedre til at komme rundt i på en sund og bæredygtig måde.<br /> <br />Vi tilbyder derfor et studiefagligt job i en spændende og travl hverdag, hvor du har mulighed for at anvende din teoretiske viden på praktiske opgaver.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du studerer på en længerevarende uddannelse, som du har minimum 2 år tilbage af, og at du har den rette indstilling til at få tingene gjort effektivt og godt. Det er desuden en fordel, hvis du har gode kommunikative egenskaber og teknisk flair.<br /> <br /><strong>Om os og jobbet</strong><br />Vi kan tilbyde dig en bred vifte af opgaver, som kan omfatte alt fra udformning af diverse tekster, grafisk design, opdatering af hjemmeside, sociale medier og regneark samt en lang række praktiske opgaver. Du må være indstillet på at arbejde både her på Odense Slot og rundt i byen, hvor trafikanterne færdes.<br /> <br />Derudover tilbyder vi ordnede forhold i et dynamisk kontor med gode kollegaer 15 timer pr. uge fordelt efter behov. Stemningen i kontoret er rigtig god, og vi kan give dig et godt skub videre i arbejdslivet.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse er 15. august 2018 eller kort derefter.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte projektleder Dea Seeberg på 51464019, deass@odense.dk. <br />Læs mere på <a href="http://www.cyklisternesby.dk/" target="_blank" title="cyklisternes ny">cyklisternes by</a> og i <a href="https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/handlingsplan-for-mobilitet-og-byrum-2017-2024" target="_blank" title="handlingsplanen">handlingsplanen</a>. <br />  <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er den<strong> </strong>20. juni 2018. Vi forventer at holde samtaler i uge 26. <br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse. <br /><br />Følg vores Facebook side - <u><strong>Studerende i Odense Kommune</strong></u> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Odense Slot, Nørregade 36,
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • UngOdense søger en dygtig lærer til et barselsvikariat i Heltidsundervisningen Syd.

  UngOdense søger en dygtig lærer til et barselsvikariat i Heltidsundervisningen Syd. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Heltidsundervisningen Syd er en del af en UngOdense Dagundervisning, som spænder bredt fra vores særlige læringstilbud til en stor 10. klasse-afdeling. Vores samlede ambition er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt - samtidig med, at de dannes og trives.<br /><br />Vi lægger vægt på at have et bredt og fagligt stærkt læringstilbud, tydelig målsætning om demokratisk dannelse samt et ambitiøst fagligt fokus, hvor den enkelte elevs læringsudbytte er central.<br /><br />Heltidsundervisningen Syd er et helhedsorienteret skoletilbud med plads til 12-13 elever i alderen 14-16 år (7.- 9.klasse). Heltidsundervisningen er for elever, som af forskellige grunde ikke kan profitere tilstrækkeligt af folkeskolens undervisning (i.h.t. folkeskolelovens § 33 stk. 3).<br /><strong> <br />Om jobbet</strong><br />I stillingen vil du blive en del af et lille team af lærere og pædagoger, der arbejder tæt sammen om at bringe vores elever i trivsel og læring. Elevernes udfordringer, der ofte er komplekse og omfattende gør, at vi skal møde dem med en struktureret hverdag, som er præget af tryghed og tillid.<br /><br />Vi prioriterer at opbygge stærke relationer til vores elever - og inddrager gerne mange forskellige former for ressourcer og personer for at styrke elevernes udvikling.  Heltidsundervisningen Syd er lige flyttet til nye lokaler og er dermed også ved at undergå en ny strukturel udvikling. Vi har fokus på at fastholde og videreudvikle en stærk faglig kultur, hvor der er mod og vilje til at afprøve nye metoder og tænke læring på nye måder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har brug for en lærer, der: <ul> <li>tror på, at børn gør det bedste, de kan</li> <li>er tydelig, struktureret og anerkendende</li> <li>har erfaring med og brænder for arbejdet med børn i udsatte positioner</li> <li>kan rumme vores elever og danne brugbare professionelle relationer til dem</li> <li>er fagligt dygtig – specielt i fagene dansk, idræt og musik - og kan indgå i den fælles planlægning af temaforløb og pædagogiske aktiviteter</li> <li>kan varetage forskellige socialpædagogiske aktiviteter</li> <li>kan tage udgangspunkt i elevernes specifikke potentialer og behov</li> <li>har viden og erfaring vedrørende anderledes læringstilgange i relation til målgruppen</li> <li>er motiveret for og ser muligheder i teamsamarbejde</li> </ul> Endelig forventer vi, at du: <ul> <li>er fleksibel og omstillingsparat</li> <li>er engageret, ansvarlig og respektfuld som teammedlem og samarbejdspartner</li> <li>er indstillet på at samarbejde med UngOdenses andre aktivitetsområder</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og LC/Uddannelsesforbundet.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om UngOdense her:<a href="http://www.ungodense.dk"> http://www.ungodense.dk/.</a><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte områdeleder Kristina Munk på 2963 1016.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. juni 2018. <br />Vi forventer at afholde samtaler kort derefter.
  Arbejdssted:
  Heltidsundervisning Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Underviser til dagundervisningen i UngOdense

  Ung Odense dagundervisning søger 1-2 undervisere i Dansk som Andet Sprog som samtidig også kan varetage undervisning i et eller flere af fagene matematik, dansk og engelsk i 10. klasse.

  Brænder du for at undervise unge mennesker i et inspirerende, mangfoldigt undervisningsmiljø?<br />Dagundervisningen i UngOdense søger 1-2 dygtige og kreative undervisere i Dansk som Andet Sprog eventuelt kombineret med undervisning i ét eller flere fag i vores 10. klasser.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />UngOdense er den nye ungdomsskole i Odense. Sprogundervisningen udgør en del af ungdomsskolens samlede dagundervisningstilbud. Vi har ca. 60 elever mellem 15 og 20 år. Eleverne kommer fra forskellige lande og med forskellige faglige og personlige forudsætninger, men alle med målet om at skabe sig et liv i Danmark.<br />Undervisningen foregår på erhvervsskolen Kold College, i et undervisningsmiljø med andre unge på vej i uddannelse.<br />Vores 10. klasser er etableret i et samarbejde med erhvervsskolerne i Odense, hvor også den daglige undervisning foregår.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Undervisningen foregår i et helhedsorienteret og respektfuldt læringsmiljø, hvor du sammen med de unge og andre faggrupper skaber drømme og muligheder for uddannelse og et bæredygtigt liv.<br />Du bliver en del af et lærerteam -  et stærkt fagfællesskab -  med ansvar for undervisning af eleverne i ungdomsskolens projekt for sent ankomne udlændinge, i vores 10. klasser eller i en kombination. (Vi venter på dig før vi gør fagfordelingen helt færdig).<br /><br />Der kan evt. også blive mulighed for eksterne undervisningsopgaver.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har et højt fagligt engagement, en naturlig autoritet og kan træde i karakter, når det er nødvendigt</li> <li>Du er dygtig til at skabe stærke og værdifulde relationer</li> <li>Du får energi af at være sammen med de unge og har lyst til fællesskabet på en undervisningsinstitution</li> <li>Du er kreativ og kan undervise unge med vidt forskellige faglige og personlige forudsætninger</li> <li>Du er teamplayer, der løfter i fællesskab og ser styrken i samarbejdet med andre faggrupper</li> <li>Du er omstillingsparat og fleksibel i en mangfoldig hverdag, hvor der ofte er behov for utraditionelle løsninger</li> </ul> <br />Vi forventer at du: <ul> <li>er uddannet til undervisning i dansk som andetsprog/evt. sprogskolelærer, gerne med interesse og erfaring i alfabetiseringsundervisning</li> <li>Du kan undervise i ét eller flere fag på 10. klasseniveau i matematik, engelsk eller dansk</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Rum til at afprøve nye ideer. Store muligheder for indflydelse - kort vej fra ide til handling</li> <li>Kolleger der gerne vil stå til rådighed med faglig sparring</li> <li>Stort nærvær til elever og kolleger</li> <li>Høj faglighed</li> <li>Forskellige faggrupper, der alle arbejder med unge</li> <li>En uformel omgangstone</li> <li>Stor variation og alsidighed i hverdagen, aldrig  "endnu en dag på kontoret ". </li> </ul>   <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Jørgen Ettrup Nielsen på 4045 5517.<br /><br /><a href="https://www.ungodense.dk/Ungdomsskolen-i-Odense">Læs mere på hjemmesiden UngOdense</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. juni 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer, at afholde samtaler kort efter sidste ansøgningsfrist.
  Arbejdssted:
  Ung Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Børnehuset Holluf Pile

  Børnehuset Holluf Pile søger pr. 1. august 2018 pædagogmedhjælper 37 timer ugentligt til vuggestuen.

  Børnehuset Holluf Pile søger pr. 1. august 2018  pædagogmedhjælper 37 timer ugentligt til vuggestuen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset er beliggende i det sydøstlige Odense, og er omgivet af en dejlig natur.<br />Vores hus består af vores vuggestue og 3 børnehavegrupper. Grupperne er fordelt så de ældste børn er for sig selv. I vores hus er det tætte og forpligtende samarbejde på tværs af grupperne noget vi vægter højt.<br /><br />Børnehuset Holluf Pile er en del af Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær der består af 8 børnehuse, hvor fællesskab, sparring og vidensdeling er af høj prioritering.<br /> <br />I vuggestuen skaber vi tryghed og trivsel for det enkelte barn. Vi arbejder med børnenes sproglige og kognitive kompetencer, gennem leg og læring. Dette gør vi for, at give dem de bedst mulige redskaber til videre udvikling. Derudover er de sociale og personlige kompetencer også en del af hverdagen i vuggestuen. De sociale kompetencer styrkes gennem fællesskabet på stuen og de personlige kommer i spil når vi stiller krav og har forventninger der rammer det enkelte barns udviklingsniveau. Vi arbejder med selvhjulpenhed, vedholdenhed og ihærdighed for at give børnene de bedste forudsætninger for at udvikle en stærk robusthed.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer: <ul> <li>At du har evnen til at kunne samarbejde og kommunikere med en positiv omgangstone</li> <li>At du har engagement og overblik</li> <li>Er initiativrig og kreativ i din måde at tænke og handle på</li> <li>At du er fleksibel og ansvarlig</li> <li>At du er nærværende har fokus på børnene</li> <li>At du ser, hvad der er behov for her og nu</li> <li>At du er omstillingsparat og kan rumme at dagen kan være omskiftelig</li> <li>At du kan se det enkelte barn og de udfordringer det måtte have</li> <li>At du har et godt og smittende humør</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En personalegruppe med et højt fagligt niveau. Vi skaber gode rammer og læringsmiljøer for børnene</li> <li>Dejlige børn og gode forældre, der samarbejder godt med personalet.</li> <li>Et hus med god omgangstone og mulighed for faglig sparring</li> <li>Skønne kollegaer, med godt humør, god humor og høj arbejdsmoral</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte daglig Leder Lisbeth Steen Olsen på 2965 0731.<br /><a href="https://www.odense.dk/sitecore/content/dagtilbud/home/børneinstitutioner/holluf-pile---tingkær/holluf-pile">Du kan også læse mere på vores hjemmeside</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. juni 2018.<br />Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 26. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Børneinstituton Holluf Pile-Tingkær
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en socialrådgiver/socialformidler til behandling af sager om dækning af merudgifter efter servicelovens § 100.

  <em>Kunne du tænke dig et udfordrende job, hvor dine faglige og personlige kompetencer kommer i spil? </em><br /><br /><em>Vi søger en dygtig, erfaren socialrådgiver/socialformidler, som har lyst til at samarbejde tæt med kollegaer i et team, hvor der behandles sager om handicapkompenserende ydelser på et komplekst, men samtidigt meget spændende område (efter servicelovens § 100).</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du vil blive en del af et fagligt kompetent team, der består af 6 sagsbehandlere og en administrativ medarbejder. At arbejde sammen med os indebærer en hverdag med mange vekslende opgaver. Behandling af sager efter servicelovens §100 kræver en bred faglig viden inden for hele det sociale område samt løbende opdatering af praksis på området, der hele tiden er i bevægelse. Dette forudsætter en kontinuerlig opdatering på det juridiske område samt tæt faglig sparring kollegaer imellem.<br /> <br />I vores lille team sætter vi fagligheden højt på dagsordenen.<br /> <br />Vi tilbyder en faglig oplæring i et team af gode og dygtige kollegaer. Vi lægger meget vægt på faglig sparring undervejs i sagsbehandling, vidensdeling og kollegial støtte. Vi samarbejder med mange forskellige samarbejdspartnere og kollegaer, som behandler sager efter andre bestemmelser i serviceloven.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne består af: <ul> <li>Råd og vejledning for borgere, der søger om hjælp efter servicelovens § 100 samt andre bestemmelser i serviceloven</li> <li>Indhentelse af oplysninger til brug for behandling af ansøgninger</li> <li>Udarbejdelse af begrundet bevillings- eller afslagsskrivelser på bevillingsområdet</li> <li>Foretage lovpligtige opfølgninger</li> <li>Borgerkontakt</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Det er en fordel, at du <ul> <li>Har erfaring med myndighedsopgaver inden for den sociale lovgivning</li> <li>Har erfaring med eller kendskab til servicelovens voksenområde, herunder §100</li> <li>Forstår at arbejde struktureret og holde overblik</li> <li>Har erfaring med at anvende jura i det daglige arbejde</li> <li>Trives med at arbejde med komplekse problemstillinger og finde løsninger herpå</li> <li>Er velformuleret i skrift og tale</li> <li>Har professionel, empatisk og anerkendende tilgang til borgeren samtidig med, at du formår at varetage rollen som myndighed</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Kaspar Lauridsen på 3051 3863 eller Drina Djordevic på 5142 8508.<br /> <br /><strong>Ansøgningsfrist:</strong><br />Ansøgningsfrist er den 22. juni 2018, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler den 28. juni 2018.<br /> 
  Arbejdssted:
  Job og Udvikling 4
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  22-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til udfordrende og varierende analyse- og økonomiopgaver i en central økonomifunktion? Er du talstærk, analytisk, struktureret og serviceminded? Så er det måske dig vi søger til en udfordrende og spændende stilling som konsulent i Budget og Analyse i Børn- og Ungeforvaltningen.

  <div><em>Har du lyst til udfordrende og varierende analyse- og økonomiopgaver i en central økonomifunktion? Er du talstærk, analytisk, struktureret og serviceminded? Så er det måske dig vi søger til en udfordrende og spændende stilling som konsulent i Budget og Analyse i Børn- og Ungeforvaltningen. </em></div> <br />Børn- og Ungeforvaltningen er den største forvaltning i Odense Kommune med mere end 6.500 medarbejdere. Vi har høje ambitioner for byens børn og unge. Deres udvikling og læring er en afgørende faktor for, hvordan vores samfund former sig i fremtiden. Derfor er vi optagede af de resultater og den forskel, vi sammen skaber for vores børn og unge. I et økonomisk perspektiv betyder det, at vi skal være fremsynede og sikre, at vi anvender vores ressourcer på den bedst mulige måde.<br /> <br /><strong>Vi har brug for dig</strong><br />Til at hjælpe os med dette arbejde, har vi brug for en dygtig konsulent, som har erfaring eller lyst til at arbejde med økonomi og planlægning, særligt i forhold til dagtilbud. Den rette person til jobbet har en god økonomisk indsigt, er analytisk stærk og evner at koble disse egenskaber med relevante og vedkommende formidlinger af budskaber.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Budget og Analyse er en del af stabsenheden Økonomi og Styring. Udover Budget og Analyse består stabsenheden af Regnskab, Løn og Personale og Digitalisering. Budget og Analyse har 8 medarbejdere, som betjener den politiske og øverste ledelse og fagafdelingerne. Afdelingen er ansvarlig for datagrundlaget i hele forvaltningen, herunder strukturering, rapportering og analyse af data.<br /><br />Derudover har vi også ansvaret for den overordnede planlægning, styring og koordinering af forvaltningens samlede økonomi og økonomistyring. Vi arbejder løbende med at udvikle vores økonomistyring, planlægningsgrundlag og ledelsesinformation, der tilsammen skal sikre et solidt beslutningsgrundlag i Børn- og Ungeforvaltningen. Vi har en uformel omgangstone, sætter pris på humor og nyder at gå på arbejde, fordi vi brænder for det vi laver. <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi kan tilbyde dig et job med masser af udfordringer og mening, hvor du får mulighed for at understøtte og præge udviklingen på et vigtigt område i Odense Kommune. Som økonomikonsulent på dagtilbudsområdet for du mulighed for at prøve kræfter med en bred vifte af opgaver indenfor analyser, planlægning, økonomistyring samt understøttelse af den administrative og politiske ledelse. Du kommer til at arbejde tæt sammen med andre økonomikonsulenter i Budget og Analyse og i fagafdelingerne i forvaltningen. Du vil indgå i et højt fagligt miljø, hvor både den faglige sparring og det gode samarbejde vægtes højt. <br /><br />De primære arbejdsopgaver er: <ul> <li>Analyse- og planlægningsopgaver</li> <li>Lede og deltage i økonomiske analyser og projekter i tæt samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger</li> <li>Være drivkraften i en række interne processer og initiativer i forvaltningen</li> <li>Udvikling og understøttelse af økonomistyring og opfølgning på dagtilbudsområdet</li> <li>Kapacitetsplanlægning, ressourcetildeling og koordinering på dagtilbudsområdet </li> </ul> <strong>Om dig</strong> <br />Vi forestiller os, at du <ul> <li>du har en samfundsvidenskabelig uddannelse eller lignende, og ser det som en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation, gerne fra dagtilbudsområdet</li> <li>Har indsigt i og erfaring med analyse- og planlægningsopgaver</li> <li>Har gode analytiske egenskaber og kan levere resultater af høj kvalitet</li> <li>Har erfaring med økonomiopgaver og god til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger</li> <li>Har en god indsigt i økonomistyring og kan forene økonomifaglighed med perspektiver fra andre fagligheder</li> <li>Kan overskue store talmængder og komplicerede sammenhænge</li> <li>Har stærke IT-kundskaber og er en erfaren bruger af Excel</li> <li>Har gode kommunikations- og formidlingsevner både mundtligt og skriftligt</li> <li>Har gode samarbejdsevner og er god til at arbejde tværfagligt</li> <li>Er initiativrig, har gennemslagskraft og evner at styre processer i komplekse forløb  </li> </ul> Besidder du de nødvendige kvalifikationer, og kunne du tænke dig en dagligdag præget af samarbejde med gode og dygtige kolleger, samt en arbejdsplads med en uformel omgangstone - så hører vi gerne fra dig.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er et barselsvikariat. Ansættelse snarest mulig eller pr. 1. september 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Kontaktperson økonomikonsulent Joan Vivi Nielsen på 2055 8266, jovn@odense.dk eller budget- og analysechef Claus Færch på 24891814, clafc@odense.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. juni 2018, kl. 23.59. Samtaler afholdes 3. juli 2018. 
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen, Budget og Analyse
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  24-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT||Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistentelever

  Leder du efter en uddannelse med gode fremtidsmuligheder? Vil du arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer? Har du mod på udfordringer indenfor social– og sundhedsområdet? Er du nysgerrig på læring og personlig udvikling?

  <em>Leder du efter en uddannelse med gode fremtidsmuligheder? </em><br /><em>Vil du arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer? </em><br /><em>Har du mod på udfordringer indenfor social– og sundhedsområdet?   </em><br /><em>Er du nysgerrig på læring og personlig udvikling? </em><br /> <br />Så kan du lige nu søge en social- og sundhedsassistentuddannelse med: <ul> <li>Praktikgaranti i hele forløbet</li> <li>Løn under hele uddannelsen - både i skole og praktik</li> <li>Mulighed for udlandspraktik, talentspor m.m.</li> </ul> Odense Kommune, Assens Kommune og Region Syddanmark samarbejder om at ansætte tilsammen ca. 250 SSA-elever pr. år til social- og sundhedsassistentuddannelsen ved Social- og Sundhedsskolen Fyn. Du har mulighed for at prioritere mellem de tre skoleafdelinger på Fyn – Middelfart, Svendborg og Odense. <br /> <br /><strong>Om social- og sundhedsassistentuddannelsen </strong><br />Uddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger.  <br />Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og/eller har gennemført en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse.<br /> <br />Som social- og sundhedsassistentelev uddannes du til selvstændigt at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg. <br /> <br />Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.    <br /> <br />Du arbejder med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.  <br /> <br />Efter endt uddannelse kan du arbejde inden for hjemmepleje/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse og det psykiatriske område. Du har også mulighed for at læse videre på de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder. <br /> <br />Du kan læse mere om uddannelsen på <a href="http://sosufyn.dk/">SOSU-skolens webside</a>.<br /> <br /><strong>Adgangskrav </strong><br />Adgangskrav til uddannelsen er Grundforløb 2 rettet mod assistentuddannelsen.  <br />Har du gennemført en social- og sundhedshjælperuddannelse, eller har du en anden faglig baggrund skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering på en SOSU–skole.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Engagerede praktikvejledere og udviklende læringsmiljøer</li> <li>Samtaler og opfølgning i dit uddannelsesforløb</li> <li>Samarbejde mellem skole og din ansættende virksomhed om dit uddannelsesforløb</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev</li> <li>Du er fagligt nysgerrig og reflekterende</li> <li>Du er robust og har lyst til at indgå i relationer med syge og sårbare mennesker</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer</li> <li>Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn. Se mere i vejledning til ansøgning. <br /> <br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik.  <br /> <br />Du skal være indstillet på, at praktikpladserne er fordelt over hele Fyn. Du skal kunne transportere dig og være på praktikstedet til arbejdstids begyndelse og afslutning.   <br /> <br />Du kan blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for ansættelse og praktik. <br /> <br /><strong>Vejledning til ansøgning </strong><br /><strong>Det er vigtigt, at du læser <a href="https://cdn-recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=8cd53aa3-738e-4f7f-8302-b4f1ebd3ddd1&cid=198">denne vejledning </a></strong>, inden du udfylder ansøgningen, så du husker at få det hele med.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, kan du kontakte: <br /> <br /><em>Odense Kommune</em> <br />Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - <a href="mailto:bhfil@odense.dk">bhfil@odense.dk</a> <br />Uddannelseskoordinator – Lotte Rosendorf – <a href="mailto:lrkl@odense.dk">lrkl@odense.dk</a> <br /> <br /><em>Assens Kommune </em><br />Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - <a href="mailto:lefra@assens.dk">lefra@assens.dk</a><br /> <br /><em>Region Syddanmark </em><br />Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - <a href="mailto:anja.noerr.nielsen@rsyd.dk">anja.noerr.nielsen@rsyd.dk</a> <br />Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - <a href="mailto:bente.brogaard@rsyd.dk">bente.brogaard@rsyd.dk</a><br /> <br /><strong>Ansættelsesprocessen </strong><br />Alle dine oplysninger i ansøgningen afgiver du på tro og love mht. indhold og rigtighed. <br />Dit materiale behandles af et ansættelsesudvalg, der består af repræsentanter fra de 3 samarbejdende virksomheder. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse.<br />Når du søger, giver du os samtykke til at dele informationerne mellem virksomhederne og Social- og Sundhedsskolen Fyn. <br /> <br /><strong>Ansættelsessamtaler  </strong><br />Vi afholder samtaler med de udvalgte kandidater den i <strong>22., 27. og 30. august 2018.   </strong><br />Skal du til samtale, modtager du en indkaldelse fra os pr. mail i <strong>uge 33</strong> (vær opmærksom på, at mailen kan havne i "uønsket post"). <br /> <br /><strong>Ansøgningsfrist: Søg gerne nu – og senest den 9. juli 2018</strong>
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-07-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til STU Vestfyn kollegiet i Assens

  Vi søger til STU Vestfyn Kollegiet i Assens, en pædagog til 31 timer om ugen fra 1. august 2018

  Pædagog til STU Vestfyn Kollegiet i Assens<br /> <br />Vi søger til STU Vestfyn Kollegiet en pædagog til 31 timer om ugen fra 1. august 2018<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Kollegiet er en del af CSV Odense-Vestfyn- Brangstrup organiseret under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune. Kollegiets målgruppe er unge med særlige behov, som er i gang med STU uddannelsen. efter lov 564. STU Vestfyn Kollegiet er beliggende på Odensevej 27 i Assens under samme tag som STU Vestfyn.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Kerneopgaven er, at de unge under opholdet på kollegiet og STU Vestfyn opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt helst med tilknytning til arbejdsmarkedet og med sigte på, at de efterfølgende mestrer at bo i egen bolig.<br /><br />Kollegiets 6 beboere er mellem 18 og 25 år gamle og har hver deres egen lejlighed med fælles køkken og opholdsrum.<br /><br />På Kollegiet er der ansat 2 pædagoger og en pædagogisk medhjælper. Du arbejder i<br />en 6 ugers rulleplan og med påregnet arbejde hver tredje weekend. Arbejdstiderne<br />ligger primært i tidsrummet 13-21 og i weekenderne 12-19.<br /><br />Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik med en systemisk tilgang til det<br />socialpædagogiske arbejdsområde, som bl.a indebærer, at vi i samarbejde med den<br />enkelte elev kontinuerligt arbejder med at gøre ungdomsuddannelsen meningsfuld, for<br />derved at skabe udvikling for den enkelte elev.<br /><br />De pædagogiske opgaver tager udgangspunkt i elevernes individuelle mål og med<br />særlig opmærksomhed på bo- og fritidsområdet. Du skal i samarbejde med eleverne<br />kunne planlægge og strukturere elevernes fritid og ADL træning, f.eks. madlavning,<br />tøjvask, indkøb, rejsetræning, økonomistyring og træning af sociale og personlige<br />kompetencer. Derudover vil du være i tæt samarbejde med skolens lærere om at<br />realisere målsætningen for den enkelte elevs ophold på STU Vestfyn.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal evne et tæt samarbejde med forældre, kommunale sagsbehandlere og UU<br />vejledere omkring den enkelte elev. Der kan forekomme samarbejde med psykologer,<br />læger og andre specialister, hvor dette er relevant.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med engagerede kolleger i en organisation, hvor der tænkes positivt,kreativt og fremadrettet</li> <li>Et job, hvor der arbejdes målrettet og udviklingsorienteret i forhold til elevernespersonlige, sociale og faglige udvikling</li> <li>Mulighed for i et stort omfang at have medindflydelse på tilrettelæggelsen ogudførelsen af den pædagogiske praksis under hensyntagen til fælles aftaler og politiske beslutninger</li> <li>Et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på den faglige opgave og trivsel på arbejdspladsen</li> <li>Faglig sparring og kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Er uddannet pædagog med praksiserfaring inden for specialområdet</li> <li>Har særlige kompetencer i forhold til at arbejde med en målgruppe, der over tidrummer unge med ADHD, OCD, Autismespektrumforstyrrelser, psykisk<br />sårbarhed og forskellige former for udviklingshæmning</li> <li>Har erfaringer med ADL træning og konflikthåndtering</li> <li>Er i stand til at formulere præcise mål for eleverne både i skrift og tale</li> <li>På en anerkendende og konstruktiv måde kan reflektere over egen og andrespædagogiske praksis</li> <li>Er synlig, tydelig, fleksibel og rummelig i forhold til elever og kolleger</li> <li>Evner at arbejde i et lille team, hvor man en stor del af tiden arbejder alene  </li> <li>Har en åben og anerkendende tilgang til de unge, til kollegaerne og de øvrige</li> <li>samarbejdspartnere</li> <li>Er fysisk og psykisk robust og kan håndtere en hverdag fyldt med skiftende</li> <li>udfordringer</li> <li>Har kørekort (B) til almindelig bil</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du finder yderligere information om STU kollegiet på: www.csv-odense.dk<br />Du er også velkommen til at kontakte leder Birger Aagaard på<br />biaa@odense.dk eller 29293908<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag d 24 juni 2018. Vi påregner at holde ansættelsessamtaler torsdag d 28 juni.
  Arbejdssted:
  Odensevej 27 Assens
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til heldagsafdelingen på Korup Skole

  Vi søger 2 relationsskabende og tydelige pædagoger. Du skal kunne se muligheder i alle børn, og bevare overblikket i en omskiftelig hverdag. Du skal være struktureret og forudsigelig, da vores elevgruppe ofte har svært ved selv at organisere og planlægge hverdagens gøremål.

  Vi søger pr. 1. august 2018 2 relationsskabende og tydelige pædagoger til faste fuldtidsstillinger i heldagsafdelingen. Du skal kunne se muligheder i alle børn, og bevare overblikket i en omskiftelig hverdag. Du skal være struktureret og forudsigelig, da vores elevgruppe ofte har svært ved selv at organisere og planlægge hverdagens gøremål.<br /> <br />Stillingerne vil indtil videre være primært tilknyttet vores ældste klasser i ungemiljøet, men du skal kunne arbejde på alle årgange. Du skal desuden være indstillet på, at stillingen i det kommende skoleår vil kunne få en anden primær placering.<br /> <br />Klasserne består pt af ca. 15 herlige drenge, hvoraf flere - som en del af deres udfordringer - har en udadreagerende adfærd. Desuden har alle elever faglige udfordringer. Hverdagen i heldagsafdelingen er kendetegnet ved at ingen dage ligner hinanden, og du skal som medarbejdere derfor kunne trives og navigere i dette.<br /> <br /><strong>Hvem er vi </strong><br />Heldagsafdelingen er et skoletilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, heraf nogle med funktionsnedsættelser af forskellig karakter og i forskelligt omfang. Elevernes behov for støtte og særlige hensyn er derfor også meget forskellige.<br /><br />I Heldagsafdelingen går der ca. 64 dejlige og nysgerrige børn og unge fra Odense Kommune fordelt i hhv. et børnemiljø og ungemiljø svarende til 0. – 10. klassetrin.<br />Personalet i heldagsafdelingen består af 12 lærere og 12 pædagoger, herunder en inklusionsvejleder og sprog- og kommunikationsvejleder. Derudover arbejder vi tæt sammen med skolens psykolog, ergoterapeut og fysioterapeut samt andre relevante fagfolk. Vi er opdelt i fire klasseteams med 6 medarbejdere i hver.<br /><br />Heldagsafdelingen hører under Korup Skole med et samlet elevtal på ca. 540 elever og 75 fastansatte. Ledelsen består af en skoleleder, en souschef og to afdelingsledere.<br /> <br /><strong>Vores kerneopgave</strong><br />Som ledelse og medarbejdere forstår vi vores kerneopgave som værende at skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af. Når vi arbejder med kerneopgaven, tager vi udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og potentialer og bygger fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter. Vi forstår den professionelle tilgang som at tage fælles ansvar, udvise inspirerende engagement, være nysgerrig og åben, være med til at udvikle og være omstillingsparat.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />I Heldagsafdelingen imødekommer vi dagligt elevernes behov for forudsigelighed og struktur. Vi er således meget systematiske omkring vores kommunikation og planlægning. Vi har fokus på elevernes trivsel, og vi arbejder ud fra en low arousal tilgang.<br /><br />Forældre spiller en vigtig rolle i deres børns personlige, sociale og faglige udvikling. Derfor vægter vi et tæt og konstruktivt skole-hjem-samarbejde, hvor rettidig kommunikation og videndeling mellem skolen og hjemmet er af afgørende betydning.<br /><br />Undervisningen tilrettelægges og udføres af såvel lærere som pædagoger.<br />I heldagsafdelingen har vi regelmæssig udeskole på skoleskemaet, hvor lærere og pædagoger flytter den faglige undervisning ud i naturen og de nære omgivelser. Om eftermiddagen tilbyder vi spændende værksteder med forskellige aktiviteter.<br />Du kan i øvrigt med fordel orientere dig om skolens elev- og samarbejdssyn på skolens hjemmeside.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Der vil ved udvælgelsen af ansøgninger blive lagt vægt på, at ansøgeren har erfaringer med forskellige kulturer – herunder erfaring fra arbejdet med tosprogede elevgrupper. Vi søger en kommende kollega, som kan bidrage til udviklingen af heldagsafdelingen. <ul> <li>Du kan sætte dig igennem og er tydelig i din kommunikation</li> <li>Du har en tryghedsskabende og anerkendende tilgang til vores elever</li> <li>Du er initiativrig, kreativ og en god rollemodel for dine omgivelser</li> <li>Du har en positiv indstilling til opgaven</li> <li>Du kender til low arousal</li> <li>Du er robust og et stabilt holdepunkt i en meget omskiftelig verden</li> <li>Du kan tackle en elevgruppe, som prøver grænser af, og som kan opleves udfordrende</li> <li>Du kan understøtte og styrke det ligeværdige samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvilket blandt andet betyder, at du skal have lyst og mod på at planlægge og gennemføre undervisning</li> </ul> Vi lægger desuden vægt på et arbejdsmiljø med plads til humor, ærlighed og en oplevelse af støttende fællesskab.<br />Kan du se dig selv i denne profil, er du måske vores nye kollega.<br />  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Malene Bøggild på 61 55 46 23. Yderligere oplysninger kan ses på vores hjemmeside <a href="http://www.korupskole.odense.dk/">www.korupskole.odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 21. juni kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler onsdag den 27. juni 2018 mellem kl. 9.00 – 13.00.
  Arbejdssted:
  Korup Skole, Præstevej 2, 5210 Odense NV
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du tandlægen, der brænder for at skabe tandsundhed sammen med et stort hold af dygtige kollegaer? Bliv tandlæge i Voksentandplejen i Odenses Center for Tandpleje.

  I Odense Kommune er vi i gang med en sammenlægning af omsorgs- og specialtandpleje til Voksentandplejen. Vi arbejder målrettet med at skabe et fælles fundament for et spændende speciale i Center for Tandpleje. Det indebærer, at vi sidst på året flytter til nye klinikker på Grønløkkevej 30. Der vil være 6 store og 1 mindre klinik, hvoraf 4 store klinikker er med mulighed for generel anæstesi. Alle klinikker er lyse og moderne indrettet, bl.a. med røntgen på stolene.<br /><br />Alle tandfaglige specialer, såvel som teknik og anæstesi, vil være repræsenteret på Grønløkkevej. Det vil være et kraftcenter med høje faglige ambitioner og vedvarende udvikling af faget.<br /><br />Vi har en stærk og solid tandpleje med fagligt ambitiøse og engagerede medarbejdere, som med hver deres faglighed tager fælles hånd om børn og voksnes tandsundhed. Vi søger nu en dygtig og motiveret tandlæge, der ønsker at skabe tandsundhed for voksentandplejens brugere.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Voksentandplejen er en sammenlægning af omsorgs- og specialtandplejen og får en samlet patientgruppe på ca. 3000 brugere hvoraf ca. 1700 er tilknyttet specialtandplejen og ca. 1300 i omsorgstandplejen.<br /><br />Specialtandplejen er lokaliseret på Heden 7 i Odense og har en klinik på Skaboeshusevej 112 i Nyborg (tidligere Strandvænget). Fra november 2018 lukkes disse lokationer og alt drift vil flytte til Grønløkkevej.<br /><br />I specialtandplejen vil du blive del af et team på 11 personer, med stor samlet erfaring. Klinikken kendetegnes som en arbejdsplads med stort medarbejderengagement og lyst til at yde en indsats for udsatte borgere. Efter sammenlægningen vil vi være ca. 20 medarbejdere i voksentandplejen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en erfaren tandlæge, der har lyst til at arbejde med fysisk og psykisk handikappede borgere. Vi udfører hele det faglige spektrum af behandlinger undersøgelser, tandrensninger, cariesterapi, parodontose behandlinger, alle former for protetik samt kirurgi. En stor del af vores behandlinger foregår i generel anæstesi, med fast tilknyttet narkose team.<br /><br />Vi sørger for, at du altid vil blive udfordret svarende til dit faglige niveau. Som ansat i Center for Tandpleje får du desuden en fast faglig sparringspartner fra dag et, og vi sikrer en grundig og professionel introduktion samt fokus på din fortsatte faglige udvikling.  <ul> <li>Du er uddannet tandlæge og har bred faglig erfaring såvel som menneskelig indsigt og forståelse.</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer, du arbejder for og sammen med.</li> <li>Du trives, som del af et hold, hvor I er fagligt dygtige, vægter kvalitet, service og patientsikkerhed højt og er engageret i jeres opgaver.</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt voksentandplejens brugere. </li> </ul> <strong>At være ansat i Center for Tandpleje i Odense </strong><br />Vi tilbyder alle faglige grene af tandpleje til børn og unge bosat i Odense Kommune. Vi har et tandreguleringscenter, som desuden leverer de ortodontiske behandlinger til fem fynske kommuner; og en Voksentandpleje, som behandler patienter henvist fra hele Fyn.<br /> <br />Til at løse opgaverne er vi 140 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Alle medarbejdere bliver løbende kompetenceudviklet, og vi prioriterer fastholdelse af engagerede medarbejdere. Det betyder, at du som ansat i Center for Tandpleje altid har mulighed for at blive udfordret og udviklet.<br /> <br />I Odense Kommune arbejder vi desuden meget med vores ledere. Du vil derfor komme til at samarbejde med et kompetent ledelsesteam med fokus på både faglighed og personaleledelse samt trivsel og udvikling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er på fuld tid tilknyttet specialtandplejen. Vi kan tilgodese, hvis du har ønske om deltidsansættelse og er fleksible i forhold til ansættelsesdato.<br />Stillingen er til besættelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingstandlæge Britta Eriksen 6551 5507 eller på beri@odense.dk. <br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/" target="_blank">www.odensetandpleje.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes ad hoc, til stillingen er besat. <br /><br /><strong>OBS: Når du ansøger skal du vedhæfte dokumentation for din tandlægeuddannelse. </strong>
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje, Voksentandplejen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagpleje Syd og Vest - Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odenses ældre? Og som samarbejder på kryds og tværs af fagligheder for at støtte de borgere, de møder, i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt?

  <em>Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odenses ældre? Og som samarbejder på kryds og tværs af fagligheder for at støtte de borgere, de møder, i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt?  Kan du samtidig stå i spidsen for indsatser indenfor sygeplejen, genoptræning og hjemmeplejen? Vi har en spændende lederstilling til Munkebjerggruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.</em><br /><br />Stillingen kommer i genopslag, da vi ønsker et bredere ansøgerfelt.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det betyder, at vores fineste opgave er at samarbejde med de borgere, vi møder om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. For at løse denne opgave arbejder vi tæt sammen på tværs af fagligheder og har en systematisk tilgang til samarbejdet med borgeren. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at en stærk monofaglighed er forudsætningen for et værdiskabende tværfagligt samarbejde.<br /> <br />Det er borgerens aktuelle livssituation og borgerens mål og drømme, der sætter retningen for vores arbejde. Det må vi aldrig glemme, og derfor har vi brug for en stærk og engageret leder til Munkebjerggruppen, der konstant har fokus på borgerens rehabilitering, og som evner at motivere sine medarbejdere til altid at have fokus på det samme.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som rehabiliteringsleder for Munkebjerggruppen indgår du i et tæt samarbejde med Munkebjerggruppens assisterende rehabiliteringsleder i gruppen og den ansvarlige forløbschef. Hverdagen i Munkegruppen er præget af en ambitiøs tilgang til det rehabiliterende arbejde sammen med borgerne. Der er konstant fokus på effekten af det rehabiliterende arbejde, hvilket indebærer en systematisk tilgang til organiseringen af arbejdet. De indsatser, som Munkebjerggruppen leverer, er ofte tværfaglige, og derfor er ledelse af tværfaglige teams en central ledelsesopgave. Samtidig prioriteres ledelsen af de monofaglige indsatser. Et eksempel herpå er genoptræningsområdet, hvor implementeringen af genoptræning (Sundhedslovens §140) indenfor 7 dage pt, er i fokus.<br /> <br />Du refererer til forløbschefen i Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Du indgår i lederteams i geografien og i forløbet, hvor omdrejningspunktet er sparring, erfaringsudveksling og udvikling. Du indgår som alle andre chefer, ledere og medarbejdere i forskellige kompetenceudviklingstiltag.<br /> <br />Du udgør sammen med Munkebjerggruppens assisterende leder ét af de lederteams, der er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er lederen, der brænder for det rehabiliterende arbejde, og som ser værdien i at støtte de borgere, vi møder, i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt. Du er konsolideret i din faglighed som enten sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, og du har ledelseserfaring samt efteruddannelse i ledelse (gerne på diplomniveau). Du er ikke bleg for at kaste dig ud i at arbejde i en politisk styret organisation, og du har altid fokus på effekt, resultater og økonomistyring. Som person er du optimistisk, motiverende, tydelig og inddragende. Du sætter retningen i en travl og alsidig hverdag, og du bidrager som noget helt naturligt med energi og idéer til både dine medarbejdere og ind i lederfællesskaberne.<br /> <br /><strong>Dine opgaver: </strong> <ul> <li>Personaleansvar samt ansvar for fagligheden i forhold til den enkelte medarbejder i gruppen og budgettet</li> <li>Sikre implementering af nye tiltag, lokale såvel som centrale.</li> <li>Bistå medarbejdernes faglige udvikling til fordel for gruppens samlede tværfaglige kompetencer</li> <li>Sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø</li> <li>Aktiv udvikling af og deltagelse i dit lederteam</li> </ul>  <br /><strong>Om Munkebjerggruppen</strong><br />Munkebjerggruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning til ca. 250 hjemmeboende borgere med en fysisk funktionsnedsættelse. Medarbejdergruppen består af ca. 40 medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af henholdsvis social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, træningsassistenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter.  <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte forløbschef Mette Søndergaard Robl på 2936 0811.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 20. august 2018.<br />Vi forventer at afholde 1. samtale torsdag den 23. august 2018 og 2. samtale onsdag den 29. august 2018.<br />Stillingen ønskes besat senest den 1. oktober 2018.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Natgruppen

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere til Natgruppen. Har du en relevant uddannelse/erfaring, og har du mod på at arbejde om natten, så send os en ansøgning.

  <em>Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om natten, så send os en ansøgning.</em><br /><br />Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere til Natgruppen med ansættelse løbende.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Natområdet dækker hele Odense Kommune og består af udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud. Natgruppens arbejdsområde dækker forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt udegrupper i Odense.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper  </li> </ul> <strong>Natgruppen tilbyder </strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Natgruppens ledere på <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a> eller på 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Medarbejdere til Tagtækkergruppen

  Vi søger to faste stillinger som social- og sundhedsassistenter på 32-35 timer ugentligt, to årsvikariater som social- og sundhedshjælpere på 32-35 timer ugentligt samt ufaglærte afløsere til faste weekendvagter samt ferie- og helligdagsafløsning

  Vi har fået tilført ekstra økonomiske midler til at gøre, hvad vi er bedst til; at fremme borgernes rehabilitering.<br />Derfor søger vi: <ul> <li>To faste stillinger som social- og sundhedsassistenter på 32-35 timer ugentligt med weekendarbejde hver tredje uge med start 1. juli 2018 eller snarest derefter.</li> <li>To årsvikariater som social- og sundhedshjælpere på 32-35 timer ugentligt med weekendarbejde hver anden uge med start 1. juli 2018 eller snarest derefter.</li> <li>Ufaglærte afløsere til faste weekendvagter samt ferie- og helligdagsafløsning.</li> </ul> <br /><strong>Om os</strong><br />Tagtækkergruppen i Odense Kommune er en del af Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Borgerne i vores forløb har primært fysiske funktionsnedsættelser, de er kognitivt velbevarede og kan derfor tage vare på sig selv. Gruppen har også terminale borgere, som bliver i gruppen på trods af kognitive forandringer sidst i deres sygdomsforløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Gruppen samarbejder med ca. 350 borgere og har lokaler på Tagtækkervej i Odense M.<br />Vi vægter høj faglighed, god kommunikation og tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Vi arbejder ud fra borgerens mål og tværfaglige screeninger. Vi leverer i samspil sygepleje, personlig pleje og træning. Vi gør ikke ”som vi plejer” men reflekterer over, hvilke handlinger der tilgodeser og styrker borgernes rehabiliteringsplan i dialog med borgeren. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og skiftende arbejdsopgaver fra helhedspleje til grundlæggende sygeplejeopgaver for social- og sundhedsassistenterne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega: <ul> <li>Der er en dygtig og engageret kollega</li> <li>Der kan tænke innovativt i opgaveløsningen</li> <li>Der er indstillet på at arbejde tværfagligt, herunder deltage i tværfaglige udredningsbesøg</li> <li>Der er interesseret i at udøve helhedspleje, pga. vores rehabiliterende fokus.</li> <li>Der har kørekort.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads der vægter høj faglighed og som gerne vil udvikle sig</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø med sammenhold på tværs af faggrupper</li> <li>Engageret og faglig dygtige kollegaer, der vægter humor og god energi</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne er du velkommen til at kontakte Tagtækkergruppens rehabiliteringsleder Yvonne Rasmussen på 6551 3465 eller assisterende rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen på 6551 3688.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. juni 2018, kl. 12:00.<br />Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 29. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Tagtækkergruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skolepsykolog til Sundhed og Forebyggelse

  Vi søger en engageret psykolog med flair for relationer, børn & unge og inklusion hos Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune til en fast stilling på skoleområdet.

  Vi søger en engageret psykolog med flair for relationer, børn & unge og inklusion hos Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune til en fast stilling på skoleområdet.<br /> <br />Arbejdstiden er 37 timer ugentlig med opstart 1. august 2018 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune består af 6 afdelinger; Skole, Dagtilbud, Familie og Velfærd, Økonomi og Styring, Politik og Strategi samt Sundhed og Forebyggelse (SoF).<br />SoF er en afdeling, som vi ønsker skal være præget af trivsel, innovative processer og høj faglighed.<br /> <br />Som psykolog vil du indgå i en fagligt stærk og udviklingsorienteret afdeling. Du vil få et spændende, udfordrende og afvekslende job med engagerede kolleger, der brænder for deres arbejde og for fagligt at løfte og udvikle på de aktuelle arbejdsopgaver.<br />Som psykolog i Sundhed og Forebyggelse har du kompetencer og viden indenfor det pædagogisk psykologiske felt. Vi arbejder med rådgivning og vejledning med henblik på at styrke elevernes udvikling og trivsel igennem inkluderende indsatser i såvel vores kommunale som frie- og private skoler.<br />Vi forventer, at du kan skabe gode relationer, foretage pædagogisk psykologiske vurderinger og yde konkret og relevant faglig sparring til pædagogisk personale, ledelse og forældre.<br />Det forventes ligeledes, at der overordnet arbejdes ind i den vedtagne Børn- og ungepolitik ”Sammen på spring”, som bl.a. har fokus på trivsel, sundhed og stærke fællesskaber.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <br />Du vil som ny psykolog blive en del af en tværfaglig enhed bestående af psykologer, sundhedsplejersker, tale-/sprogkonsulenter, ekstra sprogstøtter, ergo-/fysioterapeuter og familiebehandlere i SoF. Dit arbejdsfelt vil være PPR opgaver indenfor skolefeltet.<br /> <br />Du skal være indstillet på at samarbejde på tværs af faggrænser og faggrupper, være undersøgende og udviklende i såvel det monofaglige som det tværfaglige team og på den baggrund bruge den organisatoriske viden i de inkluderende indsatser på skolerne.<br /> <br />Tilgangen til arbejdet er procesorienteret og vi samarbejder med de involverede parter i de lærings- og udviklingsmiljøer, som børnene og de unge befinder sig i.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi søger en psykolog, som: <ul> <li>Er autoriseret, eller på vej til det.</li> <li>Har en bred faglig viden og erfaring på PPR-feltet for børn i alderen 6-18 år.</li> <li>Har stor lyst til at være en del af en tværfaglig enhed.</li> <li>Er god til at kommunikere faglighed og budskaber.</li> <li>Er engageret, fagligt dygtig og udviklingsorienteret. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />For stillingen gælder, at:<br /><br />Du vil blive en del af et stærkt fællesskab i en uhøjtidelig atmosfære, hvor du vil have indflydelse på opgaverne og kan være med til at udvikle arbejdspladsen. Vi betragter fleksibilitet i opgaveløsningen, omstillingsparathed og positivitet som selvfølgelige elementer på en god arbejdsplads.<br /> <br />Når du starter i Sundhed og Forebyggelse, tilrettelægger vi en introduktionsperiode for dig. Du vil få målrettet supervision på opgaver, funktion og organisation. Som nyuddannet psykolog vil du indgå i et autorisationsforløb og for alle nye psykologer etableres der en mentorordning i starten af ansættelsesperioden.<br /> <br />Lyder ovenstående som noget for dig, hører vi gerne fra dig.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 37 timer ugentlig med  tiltrædelse 1. august 2018 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte tillidsrepræsentant Maria Kuklova Schousboe på mail <a href="mailto:mars@odense.dk">mars@odense.dk</a> / mobil 2938 6233, eller teamleder i SoF Syd Tine Møller Lavergne på mail <a href="mailto:tml@odense.dk">tml@odense.dk</a> /mobil 2938 6024.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 20. juni 2018 kl.12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 28. juni 2018.
  Arbejdssted:
  Odense kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi har en stærk og solid tandpleje med fagligt ambitiøse og engagerede medarbejdere, som med hver deres faglighed tager fælles hånd om børns og voksnes tandsundhed. Vi søger en dygtig og motiveret tandlæge, der ønsker at skabe tandsundhed for Odenses børn og unge.

  I Odense Kommune er der stor politisk opmærksomhed på forebyggelse og optimisme ift. tandplejens positive udvikling – og Odense tandpleje oplever netop nu stor anerkendelse fra tandplejens politiske ledere.<br /> <br />Vi har en stærk og solid tandpleje med fagligt ambitiøse og engagerede medarbejdere, som med hver deres faglighed tager fælles hånd om børn og voksnes tandsundhed og vi søger nu en dygtig og motiveret tandlæge, der ønsker at skabe tandsundhed for Odenses børn og unge.<br /><br />Stillingen er fysisk placeret på Abildgård Børn- og Ungeklinik, og vi er fleksible ift. hvilken type af tiltrædelse (deltid/fuldtid) du ønsker. Tiltrædelse er snarest muligt.<br /><br />Vi søger både nyuddannede samt erfarne tandlæger og vi sørger for, at du altid vil blive udfordret svarende til dit faglige niveau. Som ansat i Odense Tandpleje får du desuden en fast faglig sparringspartner fra dag et - og vi sikrer en grundig og professionel introduktion samt fokus på din fortsatte faglige udvikling.  <br /> <br /><strong>Kort fortalt om Abildgård Børn- og Ungeklinik</strong>                   <br />Abildgård Børn- og Ungeklinik er én blandt seks enheder, som tilsammen udgør Odenses Børn- og Unge tandpleje. Klinikken betjener ca. 3.200 patienter, som primært er af anden etnisk baggrund. Til dagligt vil du blive del af et team på ti personer, som med stor erfaring er parate til at tage godt imod en nyuddannet eller erfaren tandlæge. Klinikken kendetegnes som en arbejdsplads med stort medarbejderengagement og flotte faglige resultater.<br /> <br /><strong>At være ansat i Center for Tandpleje i Odense</strong> <br />Vi tilbyder alle faglige grene af tandpleje til børn og unge bosat i Odense Kommune. Vi har et tandreguleringscenter, som desuden leverer de ortodontiske behandlinger til fem fynske kommuner; og en Voksentandpleje, som behandler patienter henvist fra hele Fyn.<br /> <br />Til at løse opgaverne er vi 140 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Alle medarbejdere bliver løbende kompetenceudviklet og vi prioritere fastholdelse af engagerede medarbejdere - Det betyder, at du som ansat i Center for Tandpleje altid har mulighed for at blive udfordret og udviklet.<br /> <br />I Odense Kommune arbejder vi desuden meget med vores ledere. Du vil derfor komme til at samarbejde med et kompetent ledelsesteam med fokus på både faglighed og personaleledelse samt trivsel og udvikling.<br /><br />Læs mere om Odense Kommune Tandpleje og dine muligheder <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=74d03a9f-ce48-4c4d-b232-9c350bb942ab">her</a><br /> <br /><strong>Lederudvikling er en mulighed</strong><br />Hvis du har mod på ledelse, kan vi tilbyde enten ledelsesudvikling eller -opgaver i et omfang som tilpasses dine ambitioner og behov.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet tandlæge.</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de børn, unge og kollegaer du arbejder for og sammen med.</li> <li>Du trives som del af et hold, hvor I er fagligt dygtige, vægter kvalitet, service og patientsikkerhed højt og er engageret i jeres opgaver.</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt børn og unge mennesker.<br /> </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på fuld tid og til besættelse snarest muligt.<br />Vi kører med en løbende ansøgningsfrist.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overtandlæge, Marianne Nannerup på 6551 5500.<br /> <br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/">www.odensetandpleje.dk</a><br /><br /><strong>OBS: Når du ansøger skal du vedhæfte dokumentation for din tandlægeuddannelse. </strong>
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-08-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Dalumgruppen

  Vi søger sommerferieafløsere i juni, juli, august og september 2018. Er du studerende eller andet, indenfor det sundhedsfaglige område, så send gerne din ansøgning.

  <em>Er du studerende eller andet, indenfor det sundhedsfaglige område, så send gerne din ansøgning.</em><br /><br />Vi søger sommerferieafløsere i juni, juli, august og september 2018. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en udkørende gruppe i  Syd, som varetager plejeopgaver ved borgere i forløb fysisk funktionsnedsættelse. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabilitering.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger sommerferieafløsere, som <ul> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen hverdag</li> <li>Har højt humør og smil på læben</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Er åben, imødekommende og rummelig</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> <li>Har kørekort/ kan cykle</li> </ul>   <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En hverdag, der ikke er forudsigelig</li> <li>Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads med humor og højt til loftet</li> <li>Introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde, med sygeplejesker, social- og sundhedshjælpere og terapeuter, som brænder for at arbejde med borgere med fysiske funktionsnedsættelser.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lene Pedersen på 65513666 eller assisterende rehabiliteringsleder Heidi Jensen på 65513630. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. <br />Vi forventer at holde samtaler løbende, og du vil derfor kunne blive kontaktet efter din ansøgning er sendt.<br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne opslaget fra hjemmesiden, når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag.
  Arbejdssted:
  Dalumgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje