73 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Munkehatten

  Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil for opgaveløsningen – så er du måske vores nye pædagog.

  <em>Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne? Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil for opgaveløsningen – så er du måske Munkehattens nye pædagog.</em><br /> <br />Bostedet Munkehatten søger to pædagoger, som arbejder innovativt med at finde løsninger, for at fremme borgerens livskvalitet. Du skal indgå i et tværfagligt samarbejde med andre, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.<br /><br />Munkehatten er bygget i 2012 og er delt op i tre bo-afdelinger, et aktivitets- og samværscenter samt et aflastningstilbud. Derudover er der en afdeling i Fraugde. Hver borger bor i sin egen lejlighed med stue/tekøkken, soveværelse og bad. Derudover er der fælles arealer, hvor man bl.a. kan spise sin frokost, se film, læse og være sammen med andre beboere. Rundt om huset er der grønne arealer og stier<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave: ”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”. <br /><br />Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og påklædning om morgenen, derefter skal de have hjælp til at spise morgenmad. Nogle af borgerne skal dernæst i et aktivitetstilbud, andre borgere skal være hjemme. Der vil være opgaver i form af pædagogiske projekter med henblik på rehabilitering af borgeren. I løbet af dagen skal man som medarbejder desuden hjælpe borgeren med planlægning, økonomi og læsning af post. Man er borgerens forlængede arme og ben og skal hjælpe med mange forskelligartede ting i borgerens liv.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Er uddannet pædagog, evt. med speciale i neuropædagogik</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og være koordinator for en borger samt arbejde i et miljø med tværfaglighed</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> </ul> <strong>Personlige egenskaber</strong><br />Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /><br /><strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>Har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med ressourceblomsten, SMARTE-mål og IDEKU som metode</li> <li>Arbejder med én Plan som IT system  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingerne er faste og på henholdsvis 30 og 32 timer ugentlig. Der skal påregnes skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.<br /> <br />Tiltrædelse er 1. september 2018.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Gitte Laugesen på 51482325 eller rehabiliteringsleder Pia Mathiassen på 24488927.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 25. maj 2018, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler 12. juni 2018. 
  Arbejdssted:
  Munkehatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Dalumskolen

  Vi søger en lærer med linjefag/linjefags- kompetence i fysik pr. 1. august 2018.

  Vi søger en lærer til en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2018. <br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Dalumskolen er en odenseansk folkeskole. Skolen ligger tæt på et naturskønt område i Odense S, som giver mange muligheder for aktiviteter i både undervisnings- og fritidsdel. På Dalumskolen går ca. 600 elever i enten almen-, special-, modtagelses- eller funktionsklasser.<br /> <br />Vi har 80 ansatte, hvoraf 50 er lærere, 2 er børnehaveklasseledere og 21 er pædagoger/medhjælpere. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde højt og forventer, at alle deltager aktivt i det. Samarbejdet er med til at højne kvaliteten af vores arbejde og fastholde arbejdsglæden for den enkelte medarbejder.<br /><br />Dalumskolen har en positiv og engageret forældrekreds. En skolebestyrelse, som aktivt og konstruktivt bakker op om skolens arbejde.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en lærer med linjefag/linjefagskompetencer i fysik og med erfaring og interesse for undervisning i special pædagogik. Fysikundervisningen er i vores almenklasser og naturfag/fysik i vores funktions- og specialklasser.<br /><br />Udover linjefagene søger vi lærer, der: <ul> <li>skaber trygge og varierende læringsmiljøer med spændende undervisning, hvor eleverne udvikler sig fagligt og socialt.</li> <li>evner at være tydelige klasserumsledere og skaber tydelige rammer om elevernes læring.</li> <li>har fokus på samarbejdet med kollegaerne om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse.</li> <li>motiverer eleverne, rummer deres forskelligheder og ser dem som en styrke.</li> <li>kan lide udfordringer og gerne vil arbejde udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde. </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et job med mange pædagogiske udfordringer i hverdagen.</li> <li>en institution med mange samarbejdspartnere.</li> <li>en personalegruppe, der er åben og fleksibel og som vægter arbejdsmiljøet højt.</li> <li>en masse dejlige elever og forældre.</li> <li>nyindrettet fysiklokale og natur/teknologi lokale.</li> <li>et etableret naturfags-fagteam.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte skolen i forbindelse med din ansøgning. Du kan kontakte leder Pia H. Larsen eller afdelingsleder Mette J. Madsen på 63750300. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 9. maj 2018, kl. 10.00. Vi forventer at afholde samtaler den 16. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Dalumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-05-2018 10:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Tag chancen og bliv lærer på Søhusskolen

  Søhusskolen søger to lærere for skoleåret 2018-19. En lærer til orlovsvikariat til vores Ungeafdeling og en lærer til barselsvikariat til Børneskolen. Søhusskolen er en del af skolefællesskabet Odense Nord.

  Vi søger to lærere for skoleåret 2018-19. En lærer til orlovsvikariat til vores Ungeafdeling og en lærer til barselsvikariat til Børneskolen.<br /> <br /><strong>Orlovsvikariat</strong><br />En af vores faste lærere er bevilliget et års orlov. Vi skal i den forbindelse gerne have dækket følgende fag i ældste afdeling med dansk, tysk, idræt.<br /> <br />Forventning til faglige kvalifikationer:  <ul> <li>Uddannet lærer med linjefag i flere af de ønskede fag. <br />Vi vil meget gerne have dig med alle 3 linjefag, men behøver mest tysk og idræt. Er du nyuddannet hører vi også gerne fra dig. </li> </ul> <strong>Barselsvikariat</strong><br />Derudover søger vi en barselsvikar i Børneskolen med kompetence i fagene dansk, engelsk og idræt.<br /> <br />Forventning til faglige kvalifikationer: <ul> <li>Uddannet lærer med linjefag i flere af de ønskede fag. </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger lærere, som: <ul> <li>Er nærværende og tydelig i hverdagen</li> <li>Har et anerkendende og respektfuldt børnesyn</li> <li>Kan se sig ind i et tæt samarbejde med kollegaer omkring planlægning af undervisningen</li> <li>Ser værdi i et tværfagligt samarbejde omkring elevernes læring og trivsel</li> <li>Er aktiv teamplayer</li> <li>Har evnen til at være selvreflekterende</li> <li>Er positiv, stabil og engageret</li> <li>Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En levende skole med dejlige børn og dygtige, engagerede kollegaer</li> <li>En skole, hvor anerkendelse, involvering, respekt, nysgerrighed og vedholdenhed er i fokus</li> <li>En skole, hvor vi arbejder teamorganiseret</li> <li>En skole, hvor I bliver en del af et innovativt, fleksibelt og udviklingsorienteret arbejdsmiljø</li> <li>En del af et større skolefællesskab  </li> </ul> <strong>Om os </strong><br />Søhusskolen er en del af skolefællesskabet Odense Nord. Skolen huser i alt ca. 325 elever fra 0.-9. klasse. Vi er overbygningsskole fra 7. klasse for Søhus, Stige og Lumby skole.<br /><br />Vi er organiseret i en Børneskole (0.-6. klasse) samt en Ungeskole (7.-9. klasse). Hele skolen er karakteriseret ved et rigtig godt læringsmiljø med gode rammer for udfoldelse. Vi ligger i Odense Nord tæt ved Odense kanal og omgivet af masser af grønne områder.<br /> <br />Vi danner livsduelige elever, har fokus på faglighed og trivsel, involverer engagerede forældre og I får de bedste kollegaer man kan tænke sig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderligere oplysninger om stillingerne er du velkommen til at kontakte souschef Jan Kibsgaard Kristensen på 61347741 eller indskolingsleder Pia Thing på 40187881. <br /><br /><strong>Løn- og ansættesesvilkår</strong><br />Stillingerne er på 37 timer ugentlig og umiddelbart tidsbegrænset til sommer 2019.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 13. maj 2018, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 21.
  Arbejdssted:
  Søhusskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Håndværk og Design lærer til Risingskolen

  Risingskolen søger en lærer til Håndværk og Design på mellemtrinnet.

  Håndværk og Design, samt andre relevante fag på mellemtrinnet – er det dig?<br /> <br />Risingskolen søger en fastansat lærer fra 1. august 2018 til, at varetage undervisningen i Håndværk og design på mellemtrinet. Har du andre fag som er relevante på mellemtrinet vil det kun være en fordel.<br /> <br />Vi søger en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgrupper. Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om skolen</strong><br /> <br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br /><br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 800 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br />  <br /><strong>Vi ønsker os</strong> <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen</li> <li>at du brænder for dine fag, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre undervisning</li> <li>at du er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> </ul> <strong>Forventning til kompetencer i øvrigt</strong> <ul> <li>at være åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Skoleleder, Pernille Wessel, eller souschef Mads Søe via skolens kontor på 63752300.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist fredag den 18. maj 2018 klokken 12.00. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 24. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Risingskolen søger en fysik og naturfagslærer til overbygningen.

  Fysik og naturfagslærer i overbygningen – er det dig?<br /> <br />Risingskolen søger 1 fastansat lærer fra 1. august 2018 til at varetage undervisningen i fysik og andre naturfag i overbygningen.<br /> <br />Vi søger en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgrupper. Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om skolen</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br /><br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 800 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br />  <br /><strong>Vi ønsker os</strong> <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen</li> <li>at du brænder for dine fag, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre undervisning</li> <li>at du er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> </ul> <strong>Forventning til kompetencer i øvrigt</strong> <ul> <li>at være åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kl og den forhandingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere ?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Skoleleder, Pernille Wessel, eller souschef Mads Søe via skolens kontor på 63752300.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist fredag den 18. maj 2018 klokken 12.00. Vi forventer, at afholde samtaler torsdag den 24. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Indskolingen på Tarup Skole

  Tarup Skole søger pr. 1. august 2018 en fagligt stærk og initiativrig kollega til en fast stilling, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.

  Tarup Skole søger pr. 1. august 2018 en fagligt stærk og initiativrig kollega til en fast stilling, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Tarup Skole er en folkeskole med ca. 700 elever fra 0.-9. klasse, heraf 300 i indskolingen. Vores børn repræsenterer mangfoldigheden i det danske samfund, dog med en overvægt fra den brede middelklassen, og alle lærer noget af hinanden.<br /><br />Tarup Skoles værdier er Engagement, Fællesskab, Trivsel og Udvikling gennem læring, og vi arbejder med styrkebaseret pædagogik, som er funderet i positiv psykologi.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Stillingen er på kommende 1. årgang, hvor vi har 4 klasser. Vi søger en lærer med linjefag eller linjefagskompetence i <strong>dansk, idræt, matematik, natur og teknologi og billedkunst</strong>.<br />Planlægning, udvikling og evaluering foregår i et tæt samarbejde i årgangsteamet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>brænder for arbejdet med børn</li> <li>er nærværende, imødekommende og ansvarlig</li> <li>har viden om og kan anvende god klasseledelse</li> <li>er engageret og initiativrig</li> <li>har gode faglige og pædagogiske kvalifikationer</li> <li>har pædagogiske, didaktiske og faglige visioner</li> <li>har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde i teams</li> <li>har lyst til at arbejde med og er nysgerrig på vores værdier og styrkebaseret pædagogik</li> <li>er en åben og inspirerende sparringspartner</li> <li>kan se verden i børnehøjde </li> </ul> <strong>Hvis du er det, så får du en arbejdsplads, hvor</strong> <ul> <li>du bliver en del af et udviklende personalesamarbejde med dygtige, ambitiøse og engagerede kolleger</li> <li>du kan udvikle egne pædagogiske ideer</li> <li>du kan være med til at præge vores værdier</li> <li>du får udfordret din faglighed</li> <li>trivsel er vigtig</li> <li>du får et professionelt råderum</li> <li>du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættesesvilkår</strong><br />Stillingen er en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. august 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte souschef Christin Wichmann på 61346044 eller indskolingsleder Stine Black på 63753111, <a href="mailto:stbl@odense.dk">stbl@odense.dk</a>.<br /> <br />Der vil være mulighed for at besøge skolen torsdag, den 3. maj 2018 mellem kl. 14-15.<br /> <br />Du kan læse mere om Tarup Skole på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 9. maj 2018, kl. 12.00, og der vil være ansættelsessamtaler tirsdag, den 15. maj 2018 fra kl. 8.30.
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Tarup Skole søger pr. 1. august 2018 en fagligt stærk og initiativrig kollega til et barselsvikariat, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.

  Tarup Skole søger pr. 1. august 2018 en fagligt stærk og initiativrig kollega til et barselsvikariat, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tarup Skole er en folkeskole med ca. 700 elever fra 0.-9. klasse, heraf 300 i indskolingen. Vores børn repræsenterer mangfoldigheden i det danske samfund, dog med en overvægt fra den brede middelklassen, og alle lærer noget af hinanden.<br /><br />Tarup Skoles værdier er Engagement, Fællesskab, Trivsel og Udvikling gennem læring og vi arbejder med styrkebaseret pædagogik, som er funderet i positiv psykologi.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Stillingen er på kommende 1. årgang, hvor vi har 4 klasser. Vi søger en lærer med linjefag eller linjefagskompetence i dansk, idræt, matematik, natur og teknologi og billedkunst.<br /><br />Planlægning, udvikling og evaluering foregår i et tæt samarbejde i årgangsteamet.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>brænder for arbejdet med børn</li> <li>er nærværende, imødekommende og ansvarlig</li> <li>har viden om og kan anvende god klasseledelse</li> <li>er engageret og initiativrig</li> <li>har gode faglige og pædagogiske kvalifikationer</li> <li>har pædagogiske, didaktiske og faglige visioner</li> <li>har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde i teams</li> <li>har lyst til at arbejde med og er nysgerrig på vores værdier og styrkebaseret pædagogik</li> <li>er en åben og inspirerende sparringspartner</li> <li>kan se verden i børnehøjde </li> </ul> <strong>Hvis du er det, så får du en arbejdsplads, hvor</strong> <ul> <li>du bliver en del af et udviklende personalesamarbejde med dygtige, ambitiøse og engagerede kolleger</li> <li>du kan udvikle egne pædagogiske ideer</li> <li>du kan være med til at præge vores værdier</li> <li>du får udfordret din faglighed</li> <li>trivsel er vigtig</li> <li>du får et professionelt råderum</li> <li>du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen er et barselsvikariat med tiltrædelse pr. 1. august 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte souschef Christin Wichmann på 61346044 eller indskolingsleder Stine Black på 63753111, <a href="mailto:stbl@odense.dk">stbl@odense.dk</a>.<br /> <br />Der vil være mulighed for at besøge skolen torsdag, den 3. maj 2018 mellem kl. 14-15.<br /> <br />Du kan læse mere om Tarup Skole på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 9. maj 2018, kl. 12. 00, og der vil være ansættelsessamtaler tirsdag, den 15. maj 2018 fra kl. 8.30.
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Musiklærer til Risingskolen

  Risingskolen søger musiklærer til indskolingen og mellemtrinnet

  Risingskolen søger en fastansat lærer fra 1. august 2018 til at varetage musikundervisning på diverse alderstrin. Hvis du også brænder for andre praktisk musiske fag, vil det kun være en fordel.<br /> <br />Vi søger en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgrupper. Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om skolen</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br /><br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 800 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolen ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br />  <br /><strong>Vi ønsker os</strong> <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen</li> <li>at du brænder for dine fag, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre undervisning</li> <li>at du er interesseret i at udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> </ul> <strong>Forventning til kompetencer i øvrigt</strong> <ul> <li>at være åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte Skoleleder, Pernille Wessel, eller souschef Mads Søe via skolens kontor på 63752300.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist fredag den 18. maj  2018 klokken 12.00. Vi forventer, at afholde samtaler torsdag den  24. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagog til Ubberud Skole

  Har du lyst til en varieret hverdag, hvor børns læring og trivsel er i fokus? Kan du bidrage med kreativitet, engagement og initiativ, så er du den rette til vores faste stilling som skolepædagog med opstart d. 1. august 2018.

  Har du lyst til en varieret hverdag, hvor børns læring og trivsel er i fokus? Kan du bidrage med kreativitet, engagement og initiativ, så er du den rette til vores faste stilling som skolepædagog med opstart d. 1. august 2018.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Ubberud Skole er en to-sporet skole med 400 elever beliggende i det vestlige Odense.<br />Vi er en udviklingsorienteret skole med højt til loftet og en rigtig god stemning blandt personalet. Vi har gode lærings-arenaer både udendørs og indendørs.<br />Skolen er opdelt i 3 afdelinger hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i årgangs- og afdelingsteams.<br /> <br />Vi arbejder årgangsbaseret med parallel-lagte timer, så der er to lærere til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Vi arbejder med én ugentlig fordybelsesdag samt strukturerede målsamtaler med eleverne i alle afdelinger.<br /> <br />I indskolingen har vi rullende skolestart, så de nye børn begynder i skole i det kvartal de fylder 6 år. Indskolingen består af to aldersintegrerede 0. – 1. klasser, samt en 2. årgang og 3. årgang. Lærere og skolepædagoger sørger i samarbejde for elevernes læring.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen består af timer i skoledelen med understøttende undervisning på 2. og 3. årgang, samt kontaktpædagogsfunktion. Om eftermiddagen er der timer i vores fritidsordning UFO, hvor der skal laves aktiviteter, så børnene har et alsidigt eftermiddagstilbud.<br /><br />Man må påregne skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 6.30 – 17. Stillingen er på 37 timer om ugen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har brug for en person der er god til at skabe relationer til børnene og som evner tydelig klasserumsledelse. Dertil ønskes kompetencer inden for udeliv, krop og bevægelse, drama og musik.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder i form af interne udviklingsmøder, kurser og efteruddannelse. Derudover har vi tradition for at indgå i faglige og tværfaglige fællesskaber med fokus på skolens kerneopgave – elevernes læring og trivsel.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger, eller for aftale om at besøge skolen, er du velkommen til at kontakte souschef Pernille Madsen på 6375 3200 eller skoleleder Jørgen Drost på 6375 3200.<br /><a href="http://ubberudskole.skoleporten.dk/sp">Se mere om Ubberud Skole her</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. maj 2018.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 31. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Ubberud Skole, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  22-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en kollega til at undervise i Verdensklassen, hvor vores nyankomne tosprogede elever går for at lære dansk. Kan du desuden undervise i tysk, vil det være et plus, da vi mangler en tysklærer til at undervise en 5. klasse og eventuelt en 6. klasse i tysk.

  På Tarup Skole søger vi en fagligt stærk og initiativrig kollega, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.<br /> <br />Vi søger en kollega til at undervise i Verdensklassen, hvor vores nyankomne tosprogede elever går for at lære dansk. Kan du desuden undervise i tysk, vil det være et plus, da vi mangler en tysklærer til at undervise en 5. klasse og evt. en 6. klasse i tysk.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tarup skole er en folkeskole med godt 700 elever fra 0.-9. årgang. Skolens værdigrundlag bygger på engagement, fællesskab, trivsel og udvikling gennem læring. <br /> <br />Eleverne i Verdensklassen er aktuelt på 4. til 8. årgang, og undervisningen skal understøtte elevernes forudsætninger for gradvist at kunne indgå i deres stamklasser på fuld tid. Der er pt. 8 elever i Verdensklassen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>er engageret og initiativrig</li> <li>har gode faglige og pædagogiske kvalifikationer</li> <li>har pædagogiske, didaktiske og faglige visioner</li> <li>har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde i og med teams</li> <li>er en åben og inspirerende sparringspartner</li> <li>erfaring med at arbejde med tosprogede elever</li> <li>brænder for arbejdet med børn</li> <li>er nærværende, imødekommende og ansvarlig</li> <li>har lyst til at arbejde med og er nysgerrig på vores værdier og styrkebaseret pædagogik</li> <li>kan se verden i børnehøjde</li> <li>er en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgruppe</li> <li>er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag samt anderledes måder at gøre tingene på</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Med Tarup Skole får du en arbejdsplads, hvor: <ul> <li>du bliver en del af et udviklende personalesamarbejde med dygtige, ambitiøse og engagerede kollegaer</li> <li>du kan udvikle egne pædagogiske idéer</li> <li>du kan være med til at præge vores værdier</li> <li>du får udfordret din faglighed</li> <li>trivsel er vigtig</li> <li>du får et professionelt råderum</li> <li>du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til skoleleder Kathrine Vestergaard Dahl på 5128 4140 eller souschef Christin Wichmann på 6134 6044.<br /><br />Se mere på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 9. maj 2018 kl. 12.00. <br />Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 16. maj<br /> <br />Der vil være mulighed for at besøge skolen torsdag den 3. maj mellem kl. 14-15.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Stadiongruppen

  Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere du møder? Vil du være med til at skabe en familie arbejdsplads, hvor der er højt til loftet?

  <em>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere du møder? </em><em>Vil du være med til at skabe en familie arbejdsplads, hvor der er højt til loftet?</em><br /> <br />Er du uddannet pædagog og vil du rigtig gerne med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen, så har du muligheden her.<br /><br />I Stadiongruppen har vi fået mulighed for, at ansætte en pædagog mere, som skal gå med i plejen, på lige fod med vores øvrige social- og sundhedspersonale. Vi søger snarest en pædagog på min 32 timer ugentlig, gerne mere. Arbejdstiden er fra kl. 7 til 15 og weekend hver 2 uge.<br /> <br /><strong>Om os</strong> <br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at levet et selvstændigt og meningsfyldt liv med størst mulige livskvalitet<br /> <br />At møde borgerne med en rehabiliterende tilgang betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Lyder det som noget, du også gerne vil? Og har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os, du skal være. Og vi har brug for dig. Vi opnormerer nemlig, fordi den sygeplejefaglige vinkel er en rigtig vigtig del af det tværfaglige samarbejde, der skal sikre de helt rigtige rehabiliteringsforløb til de borgere, der har brug for os.<br /> <br /><strong>Hvad skal du lave?</strong><br />Som pædagog i Stadiongruppen, Vedvarende sygdomsudvikling skal du bl.a. være med til at kvalificere det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i dagligdagen samt rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du spiller ind med din pædagogiske tilgang i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, udarbejdelse af plan, løbende evaluering og tilpasning af indsatser. Du vil også skulle dele ud af din pædagogiske viden til andre faggrupper via sidemandoplæring og undervisning.<br /><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /> <br />De fem forløb er:        <ul> <li>Fysisk funktionsnedsættelse, hvor borgerne har en fysisk funktionsnedsættelse. Den fysiske funktionsnedsættelse kan variere fra enkel til meget sammensat</li> <li>Vedvarende sygdomsudvikling, hvor borgerne forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje</li> <li>Erhvervet hjerneskade, hvor borgerne har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser</li> <li>Sindslidelse, hvor borgerne har en sindslidelse og brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud</li> <li>Medfødt hjerneskade, hvor borgerne har en medfødt hjerneskade og modtager støtte til at kunne leve et så uafhængigt voksenliv som muligt </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du som pædagog, kan og vil <ul> <li>Indgå i den udvikling, der er i gang på arbejdspladserne i et tværfagligt samarbejde med forskellige fagligheder</li> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring</li> <li>Arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Reflektere, være åbne, fagligt nysgerrige og tage del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>Dokumentere gennem IT - evt. allerede ved hvordan man arbejder i KMD Care og Én plan</li> <li>Kan havde mange bolde i luften, og har højt humør</li> <li>Vil arbejde i plejedelen  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os får du en unik mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem <ul> <li>En tværfaglig arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og mål ud fra en rehabiliterende tilgang</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>En udviklingsorienteret arbejdsplads</li> <li>Høj social kapital</li> <li>En rummelig arbejdsplads.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 24288838 eller assisterende rehabiliteringsleder Helle Sørensen på 24288895. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 6. maj 2018. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 18. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Stadiongruppen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  06-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Ergoterapeut til Stadiongruppen

  Brænder du for hverdagsrehabilitering? Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere du møder? Vil du være med til at skabe en familie arbejdsplads, hvor der er højt til loftet? Så er du måske vores nye ergoterapeut til Stadiongruppen!

  <em>Brænder du for hverdagsrehabilitering? </em><em>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere du møder? </em><em>Vil du være med til at skabe en familie arbejdsplads, hvor der er højt til loftet? </em><em>Så er du måske vores nye ergoterapeut til Stadiongruppen!</em><br /> <br />Er du uddannet ergoterapeut, og vil du rigtig gerne med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen, så har du muligheden her.<br /><br />Stadiongruppen, Vedvarende sygdomsudvikling søger en ergoterapeut på 35 timer ugentlig med arbejdstid kl. 7 til 15 på alle hverdage.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Stadiongruppen sætter vi alle sejl ind på hverdagsrehabilitering og vælger derfor at ansætte en ergoterapeut med i plejen, så vi kan få skabt hverdagsrehabilitering i tæt samspil med det øvrige personale, på tværs af faggrupperne. Vi har 2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 pædagog, 16 social- og sundhedsassistenter, 35 social- og sundhedshjælpere og 7 sygeplejer.   <br /> <br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at levet et selvstændigt og meningsfyldt liv med størst mulige livskvalitet<br /> <br />At møde borgerne med en rehabiliterende tilgang betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Lyder det som noget, du også gerne vil? Og har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os, du skal være. Og vi har brug for dig. Vi opnormerer nemlig med en ergoterapeut, som skal med i plejen for, at højne fagligheden på tværs af faggrupperne. Det er en rigtig vigtig del af det tværfaglige samarbejde, der skal sikre de helt rigtige rehabiliteringsforløb til de borgere, der har brug for os.<br /> <br /><strong>Hvad skal du lave?</strong><br />Som ergoterapeut i Stadiongruppen skal du bl.a. være med til at kvalificere det tværfaglige og være med til at sætte fokus på hverdagsrehabilitering i dagligdagen samt rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du spiller ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, udarbejdelse af plan, løbende evaluering og tilpasning af indsatser. Du vil også skulle dele ud af din faglige viden til andre faggrupper via sidemandoplæring og undervisning.<br /><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper. <br /><br />De fem forløb er:        <ul> <li>Fysisk funktionsnedsættelse, hvor borgerne har en fysisk funktionsnedsættelse. Den fysiske funktionsnedsættelse kan variere fra enkel til meget sammensat</li> <li>Vedvarende sygdomsudvikling, hvor borgerne forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje</li> <li>Erhvervet hjerneskade, hvor borgerne har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser</li> <li>Sindslidelse, hvor borgerne har en sindslidelse og brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud</li> <li>Medfødt hjerneskade, hvor borgerne har en medfødt hjerneskade og modtager støtte til at kunne leve et så uafhængigt voksenliv som muligt </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du som ergoterapeut, kan og vil <ul> <li>Indgå i den udvikling, der er i gang på arbejdspladserne i et tværfagligt samarbejde med forskellige fagligheder</li> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring</li> <li>Arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Reflektere, være åbne, fagligt nysgerrige og tage del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>Dokumentere gennem IT - evt. allerede ved hvordan man arbejder i KMD Care og Én plan</li> <li>Kan have mange bolde i luften, og har højt humør</li> <li>Være en del af plejen med fokus på rehabilitering  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os får du en unik mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem <ul> <li>En tværfaglig arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og mål ud fra en rehabiliterende tilgang</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>En udviklingsorienteret arbejdsplads</li> <li>Høj social kapital</li> <li>En rummelig arbejdsplads</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 24288838 eller assisterende rehabiliteringsleder Helle Sørensen på 24288895. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 6. maj 2018. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 15. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Stadiongruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • På Tarup Skole søger vi snarest muligt en fagligt stærk og initiativrig kollega, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.   Du skal have en baggrund som dansk-/læsevejleder og erfaring med udskolingen – herunder også at føre til prøve.

  På Tarup Skole søger vi snarest muligt en fagligt stærk og initiativrig kollega, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.<br /> <br />Du skal have en baggrund som dansk-/læsevejleder og erfaring med udskolingen – herunder også at føre til prøve.<br /> <br />Vi søger en lærer, der har lyst til at være primær ansvarlig for udviklingen af skolens pædagogiske læringscenter/biblioteket, og fungere som dansk-/læsevejleder for skolens ældste elever (mellemtrin og udskoling).<br /> <br />Som vejleder er du med til at understøtte skolen i god praksisnær undervisning gennem kurser, co-teaching, aktionslæring, vejledninger, projekter med mere.<br /> <br />Som ansvarlig for pædagogisk udvikling i det pædagogiske læringscenter er du med til at understøtte igangværende faglige initiativer. Du er med til at gå foran i at videreudvikle læringscenteret som et pædagogisk og læringsmæssigt kraftcenter, hvor du skaber retning med It og læsefaglige perspektiver på læring sammen med et team af engagerede kollegaer.<br /> <br /><strong>Opgaverne omfatter bl.a.:</strong> <ul> <li>Udvikling og gennemførelse af kurser – eks. VAKS, faglig læsning m.m.</li> <li>Faglige støtteopgaver i den daglige undervisning</li> <li>Indgå i og udvikle læseprojekter i den daglige undervisning og i læringscenteret/biblioteket</li> <li>Vejledning og formidling til kollegaer om lærermidler og deres anvendelse</li> <li>Videreformidling af nyeste tendenser m.m. indenfor læseudvikling og danskfaget</li> <li>Sparring ifht. årsplanlægning  </li> <li>Planlægning og udvikling foregår i et tæt samarbejde med årgangsteams/fagteams eller med den enkelte lærer på en klasse</li> </ul> Skolen ligger på to matrikler (i gåafstand), så du skal have lyst til og interesse i at involvere dig i et stort fællesskab. P.t. er der 75 ansatte på skolen.<br /> <br />Vi er bl.a. optagede af arbejdet med udvikling af professionelle læringsfællesskaber, den internationale dimension, det praktisk-musiske, teknologi (herunder bl.a. droner og kodning) og læringscenteret/biblioteket<br /> <br />Skolens værdigrundlag er: <strong><em>”Fællesskab, trivsel, engagement og udvikling gennem læring” </em></strong>Se mere på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a><u>.</u><br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>er engageret og initiativrig</li> <li>har gode faglige og pædagogiske kvalifikationer</li> <li>har pædagogiske, didaktiske og faglige visioner</li> <li>har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde i teams</li> <li>er en åben og inspirerende sparringspartner</li> <li>uddannet dansk-/læsevejleder</li> <li>erfaring med skolens ældste elever</li> <li>erfaring med at indgå i forskellige projekter på egen skole og i kommunen</li> <li>lyst til og erfaring med at bruge digitale læremidler</li> </ul> og<br /> <br />Vi forventer, at du: <ul> <li>brænder for arbejdet med børn</li> <li>er nærværende, imødekommende og ansvarlig</li> <li>har lyst til at arbejde med og er nysgerrig på vores værdier og styrkebaseret pædagogik</li> <li>kan se verden i børnehøjde</li> <li>er en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgrupper</li> <li>er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag samt anderledes måder at gøre tingene på</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse senest 1. august 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til skoleleder Kathrine Vestergaard Dahl på 51284140 eller souschef Christin Wichmann på 61346044.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 9. maj 2018 kl. 12.00. Der afholdes samtaler onsdag den 16. maj fra kl. 8.30. Indkaldelsen vil ske skriftligt via mail.<br /> <br />Der vil være mulighed for at besøge skolen torsdag den 3. maj mellem kl. 14-15.
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Tornhuset, Hus 3

  Vi søger en pædagog på 33 timer ugentlig til Hus 3 snarest muligt eller 1. juli 2018. Stillingen er på vores afdeling i Tommerup.

  En god medarbejder er gået på pension, så vi søger derfor en pædagog til Tornhuset, Hus 3 snarest muligt eller 1. juli 2018. Stillingen er på vores afdeling i Tommerup. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme. Tornhuset består af tre afdelinger beliggende i Odense og i Tommerup. Stillingen er på 33 timer og er i Hus 3, Brunsegårdsvej 53 i Tommerup. <br /> <br />Hus 3 er en særforanstaltning, hvor der bor 4 borgere, som alle har behov for at blive skærmet for stimuli og behov for tæt personalestøtte. Der er oftest 3 medarbejdere på job ad gangen. De to af borgerne er oftest 1:1.<br />I dagtimerne har 2 borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv. <br />De to øvrige borgere beskæftiges hjemmefra.<br /> <br />De fleste af borgerne har handicappet autisme. Udover handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br />Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogikken, TEEACH samt Low Arousal. På Tornhuset arbejdes der med den rehabiliterende tilgang, så borgerne så vidt muligt er aktører i eget liv.<br /> <br /><strong>Tornhuset Hus 3 tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder ud fra</li> <li>Faglig supervision 6 gange årligt</li> <li>Hele organisationen skal implementere KRAP i 2018-2019</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag</li> <li>Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend</li> <li>Tæt samarbejde med beskæftigelsesdelen, pårørende samt eksterne samarbejdsparter </li> </ul> <strong>Vi forventer til gengæld</strong> <ul> <li>At du er uddannet pædagog</li> <li>Ansøgere med neuropædagogisk uddannelse vil blive foretrukket</li> <li>Ansøgere, der har kendskab og erfaring fra autisme området vil blive foretrukket</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, dvs.. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust – hverdagen indeholder en del fysiske aktiviteter</li> <li>Kan arbejde alene, da en del opgaver er 1:1 kontakt</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende.</li> <li>En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet. </li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde.</li> <li>Kan varetage skriftlige opgaver og dokumentation</li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Ansættelse fra den 1. juli 2018 eller hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Mie Kristensen på 2949 3872 eller på <a href="mailto:amkr@odense.dk">amkr@odense.dk</a>.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 8. maj 2018. Samtaler forventes afholdt den 15. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Tornhuset, Tommerup
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Ungemiljøet på Tarup Skole

  På Tarup Skole søger vi en fagligt stærk og initiativrig kollega, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.

  På Tarup Skole søger vi en fagligt stærk og initiativrig kollega, der har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.<br /> <br /><strong>Vi søger en kollega til Ungemiljøet, der kan dække</strong> <ul> <li>Matematik 8. årgang (5 lektioner)</li> <li>Kristendom 8. årgang (1 lektion)</li> <li>Samfundsfag 8. årgang (2 lektioner)</li> <li>Studietid 8. årgang (1-2 lektioner)</li> <li>Tysk 7. årgang (3 lektioner), 8. årgang (2x3 lektioner), evt. 6. årgang (2 lektioner)</li> <li>De sidste lektioner aftales efter ansættelsen, men vil hovedsagelig blive på 8. årgang</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Tarup skole er en folkeskole med godt 700 elever fra 0.-9. årgang. Skolens værdigrundlag bygger på engagement, fællesskab, trivsel og udvikling gennem læring. Se mere på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a><br /> <br />Med Tarup Skole får du en arbejdsplads, hvor: <ul> <li>du bliver en del af et udviklende personalesamarbejde med dygtige, ambitiøse og engagerede kollegaer</li> <li>du kan udvikle egne pædagogiske ideer</li> <li>du kan være med til at præge vores værdier</li> <li>du får udfordret din faglighed</li> <li>trivsel er vigtig</li> <li>du får et professionelt råderum</li> <li>du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>er engageret og initiativrig</li> <li>har gode faglige og pædagogiske kvalifikationer</li> <li>har pædagogiske, didaktiske og faglige visioner</li> <li>har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde i og med teams</li> <li>er en åben og inspirerende sparringspartner</li> </ul> og<br /><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>brænder for arbejdet med børn</li> <li>er nærværende, imødekommende og ansvarlig</li> <li>har lyst til at arbejde med og er nysgerrig på vores værdier og styrkebaseret pædagogik</li> <li>kan se verden i børnehøjde</li> <li>er en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgruppe</li> <li>er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag samt anderledes måder at gøre tingene på</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse senest 1. august 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til skoleleder Kathrine Vestergaard Dahl på 51284140 eller souschef Christin Wichmann på 61346044.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 9. maj 2018 kl. 12.00. Der afholdes samtaler onsdag den 16. maj fra kl. 8.30. Indkaldelsen ved ske skriftligt via mail.<br /> <br />Der vil være mulighed for at besøge skolen torsdag den 3. maj mellem kl. 14-15.
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Den ledige stilling er i Børnehuset Ejerslykke Vuggestue, men du skal være indstillet på i en periode i forbindelse med jobrotation at arbejde i Børnehuset Ejerslykke Børnehave. Stillingen er på 32 timer ugentlig med tiltrædelse 1. juni 2018 eller hurtigst muligt.

  Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård består af 6 børnehuse: Børnehuset Blangstedgård, Børnehuset Ejerslykke Børnehave, Børnehuset Ejerslykke Vuggestue, Børnehuset Ørbækparken, Børnehuset H. C. Ørsted og Børnehuset Niels Bohr.<br /> <br />Den ledige stilling er i Børnehuset Ejerslykke Vuggestue, men du skal være indstillet på i en periode i forbindelse med jobrotation at arbejde i Børnehuset Ejerslykke Børnehave. Stillingen er på 32 timer ugentlig med tiltrædelse 1. juni 2018 eller hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ejerslykke Vuggestue er normeret til 46 vuggestuebørn og er ressourcehus. Der er et tæt samarbejde med Ejerslykke Børnehave, som er normeret til 60 børnehavebørn og ligeledes er ressourcehus.<br /> <br />Det er derfor vigtigt, at du har interesse for og vil arbejde med både vuggestuebørn og børnehavebørn.<br />  <br />I Tornbjerg-Rosengård arbejder vi ud fra et inkluderende grundsyn, hvilket i praksis betyder, at vores hverdag er meget foranderlig, da vi justerer praksis løbende for bedst muligt at imødekomme de forskellige behov, der er i den aktuelle børnegruppe. <br /><br />I Tornbjerg-Rosengård er vi åbne for udfordringer og udvikling af det pædagogiske arbejde, og vi arbejder med udvikling af hele personalegruppen. Vi lægger vægt på et åbent og godt arbejdsmiljø og forventer, at du har lyst og vilje til aktivt at indgå i dette arbejde.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en pædagog: <ul> <li>Der er uddannet pædagog. </li> <li>Der med stor faglighed, engagement, glæde og entusiasme vil deltage aktivt i udviklingen af det pædagogiske arbejde.</li> <li>Der har en særlig kompetence indenfor musik, natur, motorik, sprog, digitalisering eller lignende.</li> <li>Der er interesseret i at være med til at udvikle en pædagogisk praksis, hvor social inklusion er det overordnede pejlepunkt.</li> <li>Der i alle sammenhænge vil arbejde med at tage barneperspektivet og brugerperspektivet.</li> <li>Der kan se god mening med at arbejde systematisk med praksisfortællinger, dokumentation og pædagogiske læreplaner.</li> <li>Der har et godt overblik og kan tilrettelægge fleksible og trygge pædagogiske rammer, som børn trives i.</li> <li>Der har en anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde.</li> <li>Der er tydelig i egne holdninger og åben overfor andres.</li> <li>Der er udadvendt og kan lide at tage initiativer og ansvar.</li> <li>Der har evne til at reflektere over egen og andres praksis.</li> <li>Der vil arbejde med åbenhed så eventuelle problemstillinger tages op de rette steder, så det ikke vokser og fylder.</li> <li>Der har lyst og evne til at skabe konstruktive samarbejdsrelationer i alle sammenhænge.</li> <li>Du ser muligheder i en ansættelse i hele Institution Tornbjerg-Rosengård, hvilket giver mulighed for arbejde i andre af områdets børnehuse. </li> </ul> Ved udvælgelsen af kandidater lægger vi stor vægt på, at du i ansøgningen har forholdt dig til de kompetencer, som vi har nævnt. <br />  <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En institution med høj faglighed og med fokus på pædagogisk udvikling. Vi har særligt fokus på sprog, dannelse, tidlig indsats og digitalisering.</li> <li>Nogle skønne børn og interesserede og engagerede forældre.</li> <li>En spændende og afvekslende dagligdag, hvor to dage ikke ligner hinanden.</li> <li>En institution med plads til mangfoldighed.</li> <li>En institution, der arbejder målrettet med positionering. </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Henvendelse for yderligere oplysninger kan ske til konstitueret daglig pædagogisk leder Tina Mørk, Ejerslykke Vuggestue på 63751665 mellem kl. 9.00-10.00.<br /><br />Vi opfordrer til, at du kontakter børnehuset for evt. afklarende spørgsmål og besøg.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 7. maj 2018. Der vil være en første samtale, hvorefter man kan gå videre til anden samtale. Til anden samtale skal der forberedes et lille oplæg ud fra en case.<br /><br />Samtalerne finder sted den 14. maj 2018 i dagtimerne, og hvis man går videre til anden samtale afholdes denne den 16. maj 2018 i dagtimerne.<br /> <br />Ansøgningen vedhæftes eksamenspapirer, relevante bilag og referencer.<br /> 
  Arbejdssted:
  Børnehuset Ejerslykke Vuggestue
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  07-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bjerggårdshaven Dag- og Døgnrehabilitering søger en ergoterapeut, der brænder for at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade. Stillingen er et barselsvikariat på 35 timer ugentligt og er tilknyttet Døgnrehabiliteringsafsnittet.

  Bjerggårdshaven Dag- og Døgnrehabilitering søger en ergoterapeut, der brænder for at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade. Stillingen er et barselsvikariat på 35 timer ugentligt og er tilknyttet Døgnrehabiliteringsafsnittet.<br />Stillingen indebærer skiftende arbejdstider fordelt på dag, aften og hver 2. weekend.<br /><br />Vil du være en del af et specialiseret team, som samarbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, der har brug for et midlertidigt døgnrehabiliteringsforløb? Brænder du for at samarbejde med borgerne og deres pårørende ud fra en rehabiliterende tankegang? Ønsker du at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde? Hvis ja, så søg endelig dette vikariat.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bjerggårdshaven Dag- og Døgnrehabilitering tilbyder målrettet, tidsbegrænset og specialiseret træning og rehabilitering til voksne borgere, som har pådraget sig en hjerneskade - i moderat til svær grad.<br /><br />Vi er et rehabiliteringscenter under Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Erhvervet Hjerneskade. I Døgnrehabiliteringen er der 6 døgnpladser og i Dagrehabiliteringen er der 16 dagpladser.<br /><br />Som medarbejder vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder tæt med vore borgere og deres pårørende omkring borgerens rehabiliteringsforløb. Det tværfaglige team består af social- og sundhedsassistenter,1 sygeplejerske, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og 1 neuropsykolog.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Der er tæt samarbejde mellem Dag- og døgnrehabiliteringen, og i begge funktioner er der fokus på individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade. Medarbejdere tilknyttet Døgnrehabiliteringen har tilsammen ansvar for at skabe et rehabiliterende miljø for borgeren døgnet rundt - alle ugens dage. Som medarbejder i døgnrehabiliteringen vil du også skulle deltage og tilrettelægge holdtræning i dagvagter i dagrehabiliterings-afsnittet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal bidrage til <ul> <li>varetagelse af opgaver, der tager udgangspunkt i dine monofaglige kompetencer</li> <li>at der skabes individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb, som er tilpasset den enkelte borgers ønsker, og behov bedst muligt i forhold til såvel mål som træningsindsatser og strategier</li> <li>at rehabiliteringen bliver sammenhængende, meningsfuld og målrettet for borgeren</li> <li>at det tværfaglige team samarbejder om at yde rehabilitering på højt fagligt niveau</li> <li>at borgerens effekt af rehabiliteringen bliver dokumenteret og videregivet</li> <li>at relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre optimal overførelse</li> </ul> <strong>Faglige kvalifikationer</strong><br />Der lægges vægt på følgende: <ul> <li>du har erfaring med rehabilitering af personer med følger efter en hjerneskade og brænder for at arbejde med neuropædagogik og ADL-træning over hele døgnet</li> <li>du har erfaring med neurofaglig udredning og kan varetage genoptræning på såvel, krops, aktivitets- som deltagelsesniveau</li> <li>vi ser gerne, at du har erfaring med borgere med facio-orale problemstillinger og eventuelt har Bobath- og Affolterkurser eller erfaring hermed</li> <li>du har erfaring med at samarbejde tæt med borgeren og pårørende, og er en god motivator/støtte til borgeren i at træffe valg vedrørende deres rehabiliteringsproces</li> <li>du skal kunne varetage en koordinerende funktion og derved støtte borgeren til, at han eller hun oplever mening og sammenhæng i sit rehabiliteringsforløb</li> <li>Du er stærk i egen faglighed og har kompetencer til at indgå konstruktivt og relevant i det tværfaglige samarbejde</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong><br />Du er en person, der er tillidsskabende og formår at skabe en god relation med borgeren og deres pårørende.<br />Du er åben, fleksibel og rummelig såvel overfor borgere som kollegaer og samarbejdspartnere i relation hertil. Du er stabil og evner at have mange bolde i luften. Du har mod på nye udfordringer og ser muligheder frem for begrænsninger og er Neuro-fagligt velfunderet.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et job med dygtige tværfaglige kollegaer. Gode muligheder for sparring og personlig udvikling. Arbejdsopgaverne vil være alsidige og udfordrende, hvor to dage sjældent er ens.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du meget velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Annette Vestergaard Hansen 2463 8209.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag d. 6. maj 2018.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 9. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Bjerggårdshaven Dag og Døgnrehabilitering
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-05-2018 23:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger snarest en Social- og sundhedsaasistent / Social- og sundhedshjælper, der kan gå med i plejen, på lige fod med det øvrige sundhedspersonale. Arbejdstiden er 35-37 timer ugentligt fra kl. 7.00 til 15.00 samt vagter hveranden weekend.

  I Stadiongruppen søger vi flere varme hænder.<br />Er du Social- og sundhedsassistent eller Social- og sundhedshjælper? Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kolleger og kan du skabe et ligeværdigt samarbejde, med de borgere du møder?<br /><br />Vi søger snarest en Social- og sundhedsaasistent / Social- og sundhedshjælper, der kan gå med i plejen, på lige fod med det øvrige sundhedspersonale.<br />Arbejdstiden er 35-37 timer ugentligt fra kl. 7.00 til 15.00 samt vagter hveranden weekend.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Odense er i forandring, og det er vi også i Ældre- Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi fordi, at vores mål er at støtte voksne mennesker i at levet et selvstændigt og meningsfyldt liv med størst mulig livskvalitet.<br /> <br />At møde borgerne med en rehabiliterende tilgang betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Lyder det som noget, du også gerne vil? - og har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os, du skal være - og vi har brug for dig. Vi opnormerer nemlig, fordi den sygeplejefaglige vinkel er en rigtig vigtig del af det tværfaglige samarbejde, der skal sikre de helt rigtige rehabiliteringsforløb til de borgere, der har brug for os.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som Social- og sundhedsassistent / Social- og sundhedshjælper i Stadiongruppen skal du blandt andet være med til at kvalificere det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i dagligdagen, samt rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper.<br />Du skal, ligesom os andre, arbejde rehabiliterende og forebyggende. Det betyder, at du spiller ind med din sundhedsfaglige tilgang i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både når vi snakker udredning af borgerne, udarbejdelse af plan, løbende evaluering og tilpasning af indsatser.<br />Du vil også skulle dele ud af din viden til andre faggrupper via sidemandoplæring og undervisning. <ul> <li>I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /> <br />De fem forløb er:       </li> <li><em>Fysisk funktionsnedsættelse</em>, hvor borgerne har en fysisk funktionsnedsættelse. Den fysiske funktionsnedsættelse kan variere fra enkel til meget sammensat</li> <li><em>Vedvarende sygdomsudvikling</em>, hvor borgerne forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje</li> <li><em>Erhvervet hjerneskade</em>, hvor borgerne har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser</li> <li><em>Sindslidelse</em>, hvor borgerne har en sindslidelse og brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud</li> <li><em>Medfødt hjerneskade</em>, hvor borgerne har en medfødt hjerneskade og modtager støtte til at kunne leve et så uafhængigt voksenliv som muligt</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du som Social- og sundhedsassistent / Social- og sundhedshjælper, kan og vil <ul> <li>indgå i den udvikling, der er i gang på arbejdspladserne i et tværfagligt samarbejde med forskellige fagligheder</li> <li>arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring</li> <li>arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfagligt samarbejde</li> <li>reflektere, være åben, fagligt nysgerrig og tage del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>dokumentere gennem IT - eventuelt allerede ved hvordan man arbejder i KMD Care og Én plan</li> <li>kan havde mange bolde i luften, og har højt humør.</li> <li>vil arbejde i plejedelen</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os får du en unik mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem <ul> <li>en tværfaglig arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og mål ud fra en rehabiliterende tilgang</li> <li>et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>en udviklingsorienteret arbejdsplads</li> <li>høj social kapital</li> <li>en rummelig arbejdsplads</li> <li>en familiearbejdsplads hvor der er plads til forskelligheder</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 6551 3834 eller assisterende rehabiliteringsleder Helle Sørensen på 6551 3836.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den  6. maj 2018 kl.12.00<br />Vi forventer at afholde samtaler den 11. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Stadiongruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Provstegårdskolen søger en lærer med bred undervisningskompetence primært i matematik, fysik og idræt til fastansættelse fra 1. aug 2018 og en barselsvikar med undervisningskompetencer i matematik, naturfag og måske musik på mellemtrinnet til skoleåret 18/19.Angiv venligst hvilken stilling du søger.

  <strong>Provstegårdskolen søger en lærer med bred undervisningskompetence primært i matematik, fysik og idræt til fastansættelse fra 1. august  2018 og en barselsvikar med undervisningskompetencer i matematik, naturfag og måske musik på mellemtrinnet til skoleåret 18/19.</strong><br /> <br />Vi leder efter lærere, der er robuste og brænder for undervisning. Du skal finde det naturligt at indgå i tætte samarbejder med både kolleger og forældre, samt vores tværfaglige samarbejdspartnere.<br /> <br /><strong>Om skolen:</strong><br />Provstegårdskolen ligger i udkanten af Odense og er en 3-sporet skole med ca 675 elever.<br /> <br />Vi har tæt samarbejde med UCL og andre skoler i byen omkring programmering og robotter. Vi står for undervisningen på børneafdelingerne på OUH. Desuden har vi sportsklasser på 8. og 9.årg. for elever, der dyrker sport på højt niveau.<br /> <br />Skolen har fokus på elevernes læring og trivsel og vægter gode relationer både mellem voksne og børn, i elevgruppen samt de voksne imellem. Vi prioriterer sundhed og robuste børne- og ungemiljøer. Vores udskoling er organiseret i profilspor inden for naturfag og science, globalitet samt design og innovation. Du skal kunne se dig selv ind i en af de førstnævnte.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du har en høj faglighed og prioriterer samarbejdet med kollegerne om planlægning og gennemførelse af undervisningen</li> <li>du kan se styrkerne i både børn og voksnes forskelligheder og er stærk til relationsarbejde og klasserumsledelse samt kan arbejde systematisk.</li> <li>du er indstillet på et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og forældre</li> <li>at du sammen med kolleger og ledelse vil være med til at udvikle skolen</li> <li>du må meget gerne turde at være nytænkende, men med respekt for det eksisterende</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og anæsttelsesvilkår til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere ?</strong><br />Har du lyst til at vide mere om vores skole så kontakt skoleleder Annemette Hovmand Petersen på 61558214 eller souschef Carl Bruun på 29792297<br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Der er ansøgningsfrist den 11. maj  2018 kl. 12.00 og vi forventer at afholde samtaler den 16. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Provstegårdskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Stadiongruppen

  Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere du møder? Vil du være med til at skabe en familie arbejdsplads, hvor der er højt til loftet? Vil du rigtig gerne med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune?

  <em>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere du møder? Vil du være med til at skabe en familiearbejdsplads, hvor der er højt til loftet? Vil du rigtig gerne med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Så har du muligheden her.</em><br /><br />Vi skal have flere varme hænder, derfor søger vi en sygeplejerske mere, så vi nu er 8 sygeplejersker! Stillingen er på 35 til 37 timer pr uge med arbejde hver 6 uge.  <br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at levet et selvstændigt og meningsfyldt liv med størst mulige livskvalitet<br /> <br />At møde borgerne med en rehabiliterende tilgang betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Lyder det som noget, du også gerne vil? Og har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os, du skal være. Og vi har brug for dig. Vi opnormerer nemlig, fordi den sygeplejefaglige vinkel er en rigtig vigtig del af det tværfaglige samarbejde, der skal sikre de helt rigtige rehabiliteringsforløb til de borgere, der har brug for os.<br /> <br /><strong>Hvad skal du lave?</strong><br />Som sygeplejerske i Stadiongruppen skal du bl.a. være med til at kvalificere det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i dagligdagen samt rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du spiller ind med din sygeplejefaglig tilgang i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, udarbejdelse af plan, løbende evaluering og tilpasning af indsatser. Du vil også skulle dele ud af din sygepleje faglig viden til andre faggrupper via sidemandoplæring og undervisning.<br /><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /> <br />De fem forløb er:        <ul> <li>Fysisk funktionsnedsættelse, hvor borgerne har en fysisk funktionsnedsættelse. Den fysiske funktionsnedsættelse kan variere fra enkel til meget sammensat</li> <li>Vedvarende sygdomsudvikling, hvor borgerne forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje</li> <li>Erhvervet hjerneskade, hvor borgerne har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser</li> <li>Sindslidelse, hvor borgerne har en sindslidelse og brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud</li> <li>Medfødt hjerneskade, hvor borgerne har en medfødt hjerneskade og modtager støtte til at kunne leve et så uafhængigt voksenliv som muligt</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du som sygeplejeske, kan og vil <ul> <li>Indgå i den udvikling, der er i gang på arbejdspladserne i et tværfagligt samarbejde med forskellige fagligheder</li> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring</li> <li>Arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Reflektere, være åbne, fagligt nysgerrig og tage del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>Dokumentere gennem IT - evt. allerede ved, hvordan man arbejder i KMD Care og Èn plan</li> <li>Kan havde mange bolde i luften, og har højt humør  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os får du en unik mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem <ul> <li>En tværfaglig arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og mål ud fra en rehabiliterende tilgang</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>En udviklingsorienteret arbejdsplads</li> <li>Høj social kapital</li> <li>En rummelig arbejdsplads med plads til forskelligheder</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513834/24288838 eller assisterende rehabiliteringsleder Helle Sørensen på 65513836.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 6. maj 2018, kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 16. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Stadiongruppen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  06-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til fast stilling til Tingløkkeskolen

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Så er du måske den nye kollega, vi søger!

  <em>Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden?<br />Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum?<br />Så er du måske den nye kollega, vi søger!</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tingløkkeskolen har 79 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet.<br /><br />Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle.<br /><br />Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br /><strong>Om jobbet og dig</strong><br />Vi har behov for en lærer, der kan varetage undervisningen i matematik, biologi, geografi og fysik. Man vil være tilknyttet Ungeskolen.<br /><br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen.<br /><br />Desuden satser vi meget på brugen af it i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Oplysninger om skolen kan indhentes ved at besøge <a href="http://tingloekke.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="skolens hjemmeside">skolens hjemmeside</a>.<br /><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen eller indskolingsleder Lise Knattrup på 63753035, hvis du har behov for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 11. maj 2018. Vi forventer og holde samtaler i uge 21.
  Arbejdssted:
  Tingløkkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger Sygeplejersker, der er glade for at gå på arbejde, og tager personligt ansvar for sig selv, opgaverne og fællesskabet. Lysningen, De midlertidige boliger i Odense kommune, søger pr. 1. juni 2018 – eller efter aftale – sygeplejersker til faste stillinger på Lysningens afdeling A, B og C.

  Vi søger Sygeplejersker, der er glade for at gå på arbejde, og tager personligt ansvar for sig selv, opgaverne og fællesskabet. Lysningen, De midlertidige boliger i Odense kommune, søger pr. 1. juni 2018 – eller efter aftale –  sygeplejersker til faste stillinger på Lysningens afdeling A, B og C.<br /><br />På Lysningen arbejdes hver 3. weekend i 8 timers vagter, primært i dagtiden. Timetal aftales individuelt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager udelukkende borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold af varierende længde.<br />Lysningens medarbejdergruppe består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælper, terapeuter, pædagog, køkkenassistenter og 2 receptionister. Lysningen har desuden en udviklingssygeplejersker, samt en klinisk vejleder for sygeplejestuderende.<br /><br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan. Vi vægter samarbejde med - og inddragelse af - pårørende meget højt.<br /><br />Vi arbejder på tværs af sektorer og har mange samarbejdspartnere bl.a. på OUH, praktiserende læger, hjemmeplejegrupper, Odense Kommunes nye Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange andre. I marts 2018 har vi opstartet et samarbejde med OUH’s Geriatriske afdeling omkring et opfølgende borgerforløb på Lysningen.<br /><br /><strong>Til dig som kommende medarbejder på Lysningen kan vi tilbyde:</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med en tydeligt beskrevet kerneopgave</li> <li>En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Mulighed for at udfolde dine sygeplejefaglige kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt</li> <li>Et ledelsesteam, der arbejder målrettet på at udvikle Lysningen til en attraktiv arbejdsplads sammen med medarbejderne</li> <li>Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Kolleger og ledere, der er imødekommende og parate til faglig sparring</li> <li>Grundig introduktion, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer</li> </ul>  <strong>Vi ønsker en kollega der: </strong> <ul> <li>Brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Har lyst og mod til at dele ud af sin sygeplejefaglighed til glæde for kolleger, borgere m.m.</li> <li>Brænder for at skabe rum for Lysningens borgere og deres pårørende, så de finder størst mulig tryghed og ro</li> <li>Vil indgå aktivt i et forpligtende tværfagligt fællesskab, men også monofagligt, hvor åbenhed og refleksion er afgørende for udvikling af vores fælles faglighed</li> <li>Kan skabe et godt overblik og prioritere sine opgaver i en travl arbejdsdag</li> <li>Medvirker til udvikling af den rehabiliterende tankegang</li> <li>Tør at være tilstede i mødet med både borgere og pårørende i kriseforløb, i en foranderlig hverdag</li> </ul> Du kan læse mere om Lysningen på vores hjemmesiden via dette link: <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen">https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn – og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis stillingen vækker din interesse, vil vi glæde os til at høre fra dig.<br />Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Rehabiliteringsleder Kristine Kolberg: 40 22 75 41/ kkma@odense.dk eller Assisterende Rehabiliteringsleder Pernille Krongaard: 40 29 68 52 / perkk@odense.dk<br />TR for Sygeplejersker på Lysningen, Line Holck, kan evt. kontaktes på mail: lsbnl@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 11. maj 2018. Ansættelsessamtaler forventes afviklet tirsdag eller onsdag i uge 20, 2018.<br /><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.</em>
  Arbejdssted:
  Lysningen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  11-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Centerafdelingen, Paarup Skole

  Vi søger en fagligt dygtig lærer med linjefag i dansk og engelsk og gerne med linjefagskompetencer/undervisningserfaring i historie eller samfundsfag. Stillingen er en fast stilling til besættelse 1. august 2018.

  <em>Brænder du for specialundervisning, og kan og vil du arbejde i tværfaglige teams og ikke er bange for at udvikle egen og kollegaers praksis? Så er stillingen måske noget for dig.</em><br /><br />Vi søger en fagligt dygtig lærer med linjefag i dansk og engelsk og gerne med linjefagskompetencer/undervisningserfaring i historie eller samfundsfag. Stillingen er en fast stilling til besættelse 1. august 2018. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Paarup Skole er en stor og velfungerende folkeskole med 778 glade og dygtige elever samt en engageret og kompetent medarbejderstab.<br /> <br />Centerafdelingen har pt. 60 elever med autismespektrum forstyrrelser fordelt på 5 klasser fra 0.-9. klassetrin. Der er ansat 18 lærere og 11 pædagoger i afdelingen.<br /> <br />Undervisningen gennemføres med udgangspunkt i en neuropsykiatrisk og -psykologisk referenceramme. Fagrækken følger folkeskoleloven og tilrettelagt ud fra den enkelte elevs forudsætninger og muligheder. Undervisningen formidles gennem visuel struktur<br />og forudsigelighed ved hjælp af en struktureret pædagogik.<br /> <br />Forældresamarbejdet prioriteres højt, og der samarbejdes om elevernes personlige, faglige og sociale mål med alle relevante fagpersoner.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega, som besidder <em>”det der”</em> specielle udtryk, hvor personlige kompetencer og faglighed går hånd i hånd, med en forståelse af, at vi altid kan udvikle vores praksis til gavn for eleverne. <ul> <li>Du har specialpædagogisk viden og gerne erfaring med individuelt tilrettelagt specialundervisning.</li> <li>Du har en klar og tydelig kommunikation.</li> <li>Du er stabil.</li> <li>Du er robust, tålmodig, vedholdende og klar til at indgå i samarbejde om udvikling af viden, kompetencer og metoder i forhold til de udfordringer, eleverne møder os med i hverdagen.</li> <li>Du kan reflektere over egen og kollegaers pædagogiske praksis, modtage og give faglig sparring fra ledelse og kollegaer.</li> <li>Du er humørfyldt og livsglad.  </li> </ul> <strong>Du kan blive en del af</strong> <ul> <li>En afdeling, som er præget at stor vilje til fleksibilitet, og hvor kollegerne er gode til at samarbejde, støtte og vejlede hinanden.</li> <li>En afdeling, hvor vi har fokus på teamsamarbejde, kollegasparring og de bedste løsninger for vores elever.     </li> </ul> <strong>Løn - og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Tina Skelgaard på 3012 2040 eller afdelingsleder Kenneth Rasmussen på 3012 0742, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 8. maj 2018, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 16. maj 2018 fra kl. 15.00. 
  Arbejdssted:
  Paarup Skole, Centerafdelingen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Aftengruppe Syd

  Har du en relevant uddannelse/erfaring, og har du mod på at arbejde om aftenen, så send os en ansøgning.​​​​​​​

  <em>Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om aftenen, så send os en ansøgning.</em><br /><br />Vi søger friske sommerferieafløsere<em> </em>med tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale. <br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Aftenområdet består af de udekørende aftengrupper, der dækker hele Odense Kommune, men er geografisk inddelt i 3 grupper, Aften Nord, Aften Syd og Aften Centrum. Aften Centrum består til dels af cykelruter.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at du <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 20427650. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 20. maj 2018. Samtaler afholdes løbende. 
  Arbejdssted:
  Aftengruppe Syd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger gode og stabile social- og sundhedsassistenter til vores udekørende aftengruppe i Syd og Centrum.

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedsassistenter til vores udekørende aftengruppe i Syd og Centrum.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder dig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingerbe er på 28 timer ugentligt, og der arbejdes ud fra 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.30 – 23.30 og med ansættelse  hurtigst muligt.<br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om</strong><strong> dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den</li> <li>enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne</li> <li>situation</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 2042 7650.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen 20. maj 2018. Samtaler forventes afholdt den 23. og 24. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Aftengruppe Syd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Aftensygeplejersker til Aftengruppe Syd

  Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusinde borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?

  <em>Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for flere tusinde borgere, så er det måske lige dig vi leder efter?</em><br /><br />Vi søger aftensygeplejersker til faste stillinger til vores udekørende aftengruppe. Stillingerne er på 29,75 og 28 timer/ugentligt og der arbejdes ud fra 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15 / 15.30 – 23.30. Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være<br />grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi<br />udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den<br />rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken<br />livssituation, man befinder sig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere<br />sit forløb.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den</li> <li>enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke</li> <li>faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå - i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne</li> <li>situation</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 20427650. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 20. maj 2018. Samtaler forventes afholdt den 23. og 24. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Aftengruppe Syd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  License Manager til IT & Digitalisering

  Har du erfaring med og evner du at sætte dig ind i komplekse licensforhold? Har du flair for at skabe overblik og struktur? Så har vi måske jobbet til dig.

  <em>Har du erfaring med og evner du at sætte dig ind i komplekse licensforhold? Har du flair for at skabe overblik og struktur? Så har vi måske jobbet til dig.</em><br /><br />IT & Digitalisering søger en erfaren og engageret license manager, som kan arbejde videre med og fortsat optimere og udvikle styringen af licensporteføljen i Odense Kommune.<br /> <br />Vi oplever en stigende efterspørgsel på rådgivning og afklaring af licensforhold, så vi tilbyder et udfordrende job på en spændende arbejdsplads, hvor du skal være med til at sikre, at vi indkøber det rigtige software, til den rigtige pris, på den bedst mulige kontrakt, samtidig med at vi til enhver tid er compliant.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er ca. 150 ansatte i IT & Digitalisering og vi har en forretningsorienteret tilgang til vores opgaver. Vi arbejder efter ITIL principper, leverer drift og udvikling, og medvirker til løsning og effektivisering af Odense Kommunes kerneopgaver. IT & Digitalisering er en del af Borgmesterforvaltningen. Vi er en dynamisk enhed med stor arbejdsglæde, godt humør og højt fagligt niveau. Vi giver plads til faglige og personlige ambitioner og familieliv.<br /><br />Du vil blive en del af et team, som organisatorisk er en del af afdelingen Logistik og Administration, og du skal samarbejde med både de øvrige kontorer i IT & Digitalisering samt med relevante kontorer i den øvrige del af Borgmesterforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine primære opgaver er bl.a.: <ul> <li>Ansvarlig for at drifte, optimere og udvikle Odense Kommunes licensportefølje via værktøjet SNOW, samtidig med at du løbende skal optimere, udvikle og organisere ”SAM-processer”</li> <li>Rådgive om licensforhold</li> <li>Overvågning af og rapportering på vores licensanvendelse - og sikre compliance</li> <li>Sikre overholdelse af producenternes licensbetingelser</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har en uddannelses- og/eller erhvervsmæssig baggrund, der gør dig i stand til at varetage stillingen. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra et lignende job</li> <li>Har evnen til at skabe overblik over både diverse licensmodeller og Odense Kommunes licensportefølje</li> <li>Har kendskab til licensmodeller og -regler fra førende softwareproducenter</li> <li>Kan rådgive om licensforhold, herunder forstå at koble det til forretningens behov med henblik på bedst mulig anvendelse</li> <li>Kan sætte dig ind i komplekse licensforhold i diverse kontrakter, og formidle/rådgive om dette til forretningen</li> <li>Har gode engelskkundskaber i skrift og tale</li> </ul> <strong>Som person forventer vi, at du</strong> <ul> <li>Løsningsorienteret og er i stand til at tage selvstændigt ansvar for opgaveløsningen</li> <li>Arbejder selvstændigt med opgaverne og har fokus på at involvere og informere ledere og øvrige interessenter</li> <li>Kan samarbejde på tværs både internt i Odense Kommune og eksternt</li> <li>Er struktureret og detaljeorienteret og kan skabe overblik for andre</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingen er en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt. Der er fleksibel arbejdstid.<br /> <br />Arbejdsstedet er Egeparken 2A, hvor vi har nogle gode lokaler på 8. sal med en fantastisk udsigt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte chef for Logistik og Administration Susanne Gucwa på 6551 1505.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 6. maj 2018. Vi forventer at holde 1. samtaler mandag den 14. maj 2018, og 2. samtaler torsdag den 24. maj 2018.<br /><br />Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest<br />i dagene mellem 1. og 2. samtale.
  Arbejdssted:
  Logistik og Administration
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT
 • Næsby Skole søger en uddannet lærer med linjefag i matematik og gerne i naturfag, idræt og eventuelt engelsk samt lyst til at undervise eleverne i robotteknologi og teknologiforståelse - til vores børneskole som er 0.-5. klasse.

  Vi søger en uddannet lærer med linjefag i matematik og gerne i naturfag, idræt og eventuelt engelsk samt lyst til at undervise eleverne i robotteknologi og teknologiforståelse - til vores børneskole som er 0.-5. klasse.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Næsby Skole er en tosporet byskole i det nordlige Odense, beliggende i villakvarter tæt på skov og å. Vi arbejder ud fra værdierne respekt, ansvarlighed og anerkendelse og med en vision om, at børnene skal lære, trives og leve bedst muligt. Vi har en god elevgruppe, aktive forældre og kan tilbyde gode og hjælpsomme kolleger.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en lærer, der: <ul> <li>har linjefag i matematik og gerne fokus på regnestrategier, IT, kodning, tidlig indsats og læring gennem leg</li> <li>gerne har andre linjefag som naturfag, idræt og engelsk</li> <li>er dedikeret til arbejdet i 1.-5.klasse</li> <li>har fokus på faglighed, trivsel og klasseledelse/relationer</li> <li>prioriterer og arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø</li> <li>er fællesskabende</li> </ul>   <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en udviklingsorienteret skole</li> <li>et godt fagudvalgsarbejde i matematik og aktiv matematikvejledning</li> <li>UNICEF rettighedsskole med fokus på trivsel og det globale</li> <li>en skole, som er i gang med at blive renoveret og moderniseret til ”Fremtidens Skole”</li> <li>professionelt læringsfællesskab </li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte skoleleder Berith Bonnesen på 3033 4342 eller viceskoleleder Birgit Nielsen på 2933 5145.<br /><br /><a href="http://naesby-skole.skoleporten.dk/sp">Yderligere information kan findes på skolens hjemmeside.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 7. maj 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 19.
  Arbejdssted:
  Næsby Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sundhedspersonale til Skt. Hansgruppen

  Er du klar på nye udfordringer og super gode kolleger ?

  Vi har været så heldige, at få muligheden for at øge i vores personalestab. Derfor søger vi to Social- og Sundhedsassistenter / Social- og Sundhedshjælpere til Skt. Hansgruppen.<br /><br />Har du lyst til og have indflydelse på dagligdagen, arbejde i bred tværfaglighed, få de bedste kolleger og en arbejdsplads hvor trivsel og arbejdsmiljø står øverst på dagsorden så er det jobbet for dig.<br />Du kan arbejde alt fra 32-37 timer ugentligt og vælge mellem hver 2. eller 3. weekend, alt efter hvad der passer ind i dit familieliv.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Skt, Hansgruppen er en udekørende gruppe som yder hjælp til pleje, omsorg og praktisk bistand ud fra den rehabiliterende tilgang og med udgangspunkt i borgernes drømme og mål. Vi har omkring 200 borgere tilknyttet, som alle er bosiddende i eget hus eller lejlighed i et område omkring Næsby, Skibhus, Rising, Vollsmose og Seden.  80 procent af vores borgere har en demensdiagnose, så du skal brænde for at arbejde med demensområdet.<br />Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde mellem social- og sundhedspersonalet, sygeplejersker, fysioterapeuter, demenskoordinatorer samt rådgivere. Medarbejderne arbejder i tæt dialog med ledelsen i dagligdagen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker at du: <ul> <li>har en anerkendende og motiverende tilgang til vores borgere, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere</li> <li>at du kan arbejde selvstændigt, målrettet, og systematisk</li> <li>at du er god til og kommunikere, har et godt humør og brænder for dit arbejde</li> <li>at du er stabil, har et godt overblik, er imødekommende og rummelig</li> <li>at du brænder for demente borgere</li> <li>at du bidrager til god trivsel og højt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>at du blive ren del af en velfungerende og dynamisk udegruppe</li> <li>at du får de bedste kolleger og en ledelse der arbejder ud fra en anerkendende og rehabiliterende tilgang til alle opgaver</li> <li>at du har mulighed for at videreudvikle dig og arbejde innovativt</li> <li>at du får indflydelse på egen hverdag</li> </ul> Kan du se dig selv i dette, så send os en ansøgning eller ring til os for et besøg på arbejdspladsen.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Rehabiliteringsleder Gitte Boslund på 2166 7110 eller Mette Brinkmann 2965 9899.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 6. maj 2018.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 11. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Skt. Hansgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Musikalsk skolepædagog til Hjalleseskolen

  Kan du spille, synge og optræde? Kan du skabe læring og trivsel gennem din musikalitet og pædagogiske indsigt? Kan du skabe værdifulde relationer til alle elever i skoledelen såvel som SFO? Så har vi stillingen til dig.

  <em>Kan du spille, synge og optræde? Kan du skabe læring og trivsel gennem din musikalitet og pædagogiske indsigt? Kan du skabe værdifulde relationer til alle elever i skoledelen såvel som SFO? Så har vi stillingen til dig.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjalleseskolen er en dynamisk arbejdsplads, hvor udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord. Vi er en skole med stor vægt på elevernes faglighed såvel som på deres dannelse og trivsel. Vi er UNICEF rettighedsskole, hvilket betyder et dagligt fokus på elevernes medindflydelse samt deres egne og andres rettigheder. Hele Hjalleseskolens virke er gennemsyret af mindsetbaseret undervisning med udgangspunkt i growth mindset.<br /> <br />I det kommende skoleår har vi en stor satsning på læsning og matematik, som blandt andet indebærer efteruddannelse for alle skolens medarbejdere herunder også pædagogerne.<br /> <br />På Hjalleseskolen vil du møde en hjertevarm og imødekommende personalegruppe og en organisation, som lægger stor vægt på personaletrivsel. Vi har tradition for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i hele personalegruppen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Til den helt rigtige kandidat, som kan skabe læring og trivsel gennem sin musikalitet og pædagogiske indsigt, vil der i kommende skoleår være musikundervisning i 0. klasserne, understøttende undervisning på 0. årgang, fælles timer med børnehaveklasselederen/lærere samt timer i SFO-delen.<br /> <br />Der vil være timer både i skole- og SFO-del. Der skal påregnes både åbne- og lukke-vagter i SFO på lige fod med de øvrige pædagoger. Vi er pt. i gang med en strukturændring i vores SFO. Du vil hurtigt blive inviteret med ind i arbejdet og kan således være med til at sætte dit præg på din nye arbejdsplads.  <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du er uddannet pædagog og har dertil musikkompetencer på et niveau, der sætter dig i stand til at undervise elever i skoledelen og anvende kompetencen i SFO-delen. Du besidder endvidere gode kommunikative evner og fremragende relationelle kompetencer. Du er analyserende og refleksiv i din pædagogiske tilgang og mestrer arbejdet i en kompleks hverdag med mange elevgrupper i en inkluderende folkeskole.<br /><br />Vi forventer, at du kan anvende intra og MinUddannelse eller, at du har mod på at sætte dig ind i og anvende systemerne. Du har humor og kan bidrage aktivt til vores i forvejen gode personalefælleskab.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis jobbet har din interesse er du velkommen til at henvende dig til skoleleder Louise Theil på 61553342 eller afdelingsleder for SFO og børnemiljøet Louise Mach Rasmussen på 23301165. Vi opfordrer alle ansøgere til at besøge skolen.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 13. maj 2018, kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag, den 18. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Hjalleseskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  STEM-vejleder til Hjalleseskolen

  Er du mere til robotter og droner end pegepinde og kridt? Ved du mere om programmeringens sprog og matematikkens uransagelige veje end os? Kan du vejlede kollegaer i 21st century skills, digital didaktik, matematik, science og teknologi? Brænder du for undervisning i ungemiljøet?

  <em>Er du vores nye STEM-vejleder?<br />Er du mere til robotter og droner end pegepinde og kridt? Ved du mere om programmeringens sprog og matematikkens uransagelige veje end os? Kan du vejlede kollegaer i 21st century skills, digital didaktik, matematik, science og teknologi? Brænder du for undervisning i ungemiljøet? Så har vi måske stillingen til dig.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hjalleseskolen er en dynamisk arbejdsplads, hvor udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord. Vi er en skole med stor vægt på elevernes faglighed såvel som på deres dannelse og trivsel. Vi er UNICEF rettighedsskole, hvilket betyder et dagligt fokus på elevernes medindflydelse samt deres egne og andres rettigheder. Hele Hjalleseskolens virke er gennemsyret af mindsetbaseret undervisning med udgangspunkt i growth mindset.<br /> <br />I det kommende skoleår har vi en stor satsning på læsning og matematik, som blandt andet indebærer ansættelse i nærværende stilling og efteruddannelse for alle skolens medarbejdere.<br /> <br />På Hjalleseskolen vil du møde en hjertevarm og imødekommende personalegruppe og en organisation, som lægger stor vægt på personaletrivsel. <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen indeholder 270-330 timers vejledertid i kommende skoleår. Indholdet af vejledertiden defineres i samarbejde med skoleledelsen efter tiltrædelse. Dertil er der matematik i ungemiljøet (6.-10. årgang), fysik/kemi og øvrige naturfag. Stillingen dækker primært undervisning på 6.-10. årgang, men vejlederopgaverne foregår i hele organisationen.<br /><br />Den nye vejleder vil indgå i skolens vejlederteam bestående af 10 vejledere. Det er en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2018. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du er uddannet lærer og vejleder, og du besidder stor teoretisk indsigt og praktisk erfaring i arbejdet med 21st. century skills og STEM. Du brænder for at formidle fremtidens kompetencer til både elever og kollegaer, og du kan indgå proaktivt og opsøgende i hele skolens virke.<br /> <br />Du besidder fremragende relationelle kompetencer og indgår naturligt i værdiskabende relationer med både elever, kollegaer, ledelse, forældre og øvrige samarbejdspartnere.<br /> <br />Du er fagligt og didaktisk velfunderet og tydelig klasserumsledelse er en selvfølgelighed. Du er en tydelig kommunikator til både kollegaer, ledelse, elever og forældre.<br /> <br />Du har humor og kan bidrage aktivt til vores i forvejen gode personalefælleskab. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis jobbet har din interesse, er du velkommen til at henvende dig til skoleleder Louise Theil på 61553342 eller souschef og afdelingsleder for ungemiljøet Michael Lindstrøm på 30600684. Vi opfordrer alle ansøgere til at besøge skolen.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 13. maj 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag, den 17. maj 2018.   <br /> 
  Arbejdssted:
  Hjalleseskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger pr. 1. august 2018 en dansk- og engelsklærer til 1. og 2. årgang.

  Vi søger pr. 1. august 2018 en dansk- og engelsklærer til 1. og 2. årgang.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tingkærskolen er en tosproget folkeskole i Odense SØ. Vi har indskoling i Fraugde, og mellemtrin og udskoling er placeret på kanten mellem by og land i Birkum. Her er dygtige, engagerede og positive børn og voksne. Skolen har 377 børn, og vi har særligt fokus på arbejdet med læringsmål, vores data, samt generel udvikling og realisering af reformen i disse år.<br /> <br />Hos os vægtes faglighed, trivsel, positive relationer, samarbejde og innovation meget højt. En del af undervisningen er organiseret med udgangspunkt i årgangsundervisning.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en lærer primært i dansk og engelsk – og så glæder vi os til at høre, hvad du ellers kan byde ind med – men en der vil være med til at skabe: <ul> <li>En indskoling, hvor der er rart at komme, både som elev, forældre, personale og gæster. Vores miljø er præget af fokus på målstyret læring, ro, orden og imødekommenhed</li> <li>En indskoling, der oplever sig som en samlet helhed, og hvor der er fokus på anerkendelse både blandt børn, personale og ledelse</li> <li>Et øget samarbejde mellem pædagoger og lærere, hvor der er blik for ressourcer og muligheder i den understøttende undervisning</li> <li>En indskoling, hvor medarbejdere systematisk involverer familierne og samfundet omkring os, som medskabere af læring, fællesskaber og deltagelsesmuligheder for eleverne  </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er læreruddannet, fagligt dygtig og brænder for at undervise</li> <li>Vil indgå i et tæt og positivt samarbejde med engagerede kollegaer og fagene og skolens udvikling</li> <li>Er robust, fleksibel, engageret, anerkendende inkluderende og ser børn forskellige forudsætninger som en styrke</li> <li>Ser og anvender IT som en naturlig del i dagligdagen med henblik på at understøtte læringen hos eleverne</li> <li>Vægter differentiering og variation i undervisningen højt, og har måske CL, som et naturligt redskab i værktøjskassen</li> <li>Er indstillet på, at den læringsmålsstyrede undervisning og bevægelse integreret i undervisningen er vigtige parametre for, at vi lykkes med opgaven</li> <li>Finder det naturligt at indgå i et tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere, og er indstillet på et tæt forældresamarbejde  </li> </ul> Vi har stor fokus på elevernes læring og trivsel. Derfor vil relationskompetencer og dygtig klasserumsledelse være afgørende for at lykkes i et job hos os.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En anerkendende og udviklingsorienteret skole</li> <li>Dygtige, engagerede og positive børn og voksne</li> <li>Et spændende læringsmiljø </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen vil være 37 timer ugentlig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Dorrit Weber på 61553339, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. maj 2018. Samtaler forventes afholdt den 24. maj 2018. 
  Arbejdssted:
  Tingkærskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent. Der er tale om en fast stilling på 32-35 timer ugentligt med weekendarbejde hver tredje uge med start 1. juni 2018 eller snarest derefter.

  Vi søger en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent. Der er tale om en fast stilling på 32-35 timer ugentligt med weekendarbejde hver tredje uge med start 1. juni 2018 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tagtækkergruppen i Odense Kommune er en del af Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Borgerne i vores forløb har primært fysiske funktionsnedsættelser, de er kognitivt velbevarede og kan derfor tage vare på sig selv. Gruppen har også terminale borgere, som bliver i gruppen på trods af kognitive forandringer sidst i deres sygdomsforløb. Gruppen samarbejder med ca. 350 borgere og har lokaler på Tagtækkervej i Odense M.<br /><br />Vi vægter høj faglighed, god kommunikation og tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Vi arbejder ud fra borgerens mål og tværfaglige screeninger. Vi leverer i samspil sygepleje, personlig pleje og træning. Vi gør ikke ”som vi plejer” men reflekterer over, hvilke handlinger der tilgodeser og styrker borgernes rehabiliteringsplan i dialog med borgeren. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og skiftende arbejdsopgaver fra helhedspleje til grundlæggende sygeplejeopgaver.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En arbejdsplads, der vægter høj faglighed og som gerne vil udvikle sig.</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.</li> <li>Et tværfagligt miljø med sammenhold på tværs af faggrupper.</li> <li>Engageret og faglig dygtige kollegaer, der vægter humor og god energi.</li> <li>9 monofaglige kollegaer med forskellige kompetencer. </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi sørger en kollega, der  <ul> <li>er dygtig og engageret.</li> <li>kan tænke innovativt i opgaveløsning.</li> <li>er indstillet på at arbejde tværfagligt, herunder deltage i tværfaglige udredningsbesøg.</li> <li>er interesseret i at udøve helhedspleje, pga. vores rehabiliterende fokus.</li> <li>har kørekort.  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår  </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Tagtækkergruppens rehabiliteringsleder Yvonne Rasmussen på 65 51 34 65 eller assisterende rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen på 65 51 36 88.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag, den 8. maj 2018, kl. 12:00. Samtaler forventes afholdt tirsdag, den 22. maj 2018.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig. 
  Arbejdssted:
  Tagtækkergruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Akutteam Odense

  Vi har fået vokseværk.  Vi søger tre sygeplejerske, der vil være med til at videreudvikle Odense Kommunes Akutteam. Så har du en høj faglighed og mod på at bruge den i en omskiftelig hverdag? Er du god til at samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser? - så er det dig vi leder efter.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=41e682cc-f8e4-4cff-bdc5-7e222f2e761f" /><br /><br /><strong>Vi har fået vokseværk. </strong><br /><strong>                                                </strong><br />Akutteam Odense har nu været i drift tre måneder, og med over 800 borgerforløb kan vi ikke længere følge med. Vi søger derfor tre sygeplejerske, der vil være med til at videreudvikle Odense Kommunes Akutteam. Så har du en høj faglighed og mod på at bruge den i en omskiftelig hverdag? Er du god til at samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser? - så er det dig vi leder efter.<br /><br />Vi søger tre sygeplejerske til Akutteam Odense, som gik i drift den 3. januar 2018. Det er  faste stillinger på 32 timer ugentlig med tiltrædelse pr. 1. juli 2018. <br /><br />Odense Kommune er en visionær kommune, som har en positiv tilgang til borgerne og vores samarbejdspartnere. Vi arbejder hen imod at blive en rehabiliterende forvaltning, og vi tager udgangspunkt i dét som motiverer og giver mening for borgeren.<br /><br /><strong>Hvem er vi</strong><br />Akutteamet består af 15 sygeplejersker, der er i drift døgnet rundt. Vi har en forholdsvis stor vagtbyrde, og teamet er selvdækkende ved ferie og sygdom.<br /> <br />Du skal møde ind på FAM OUH Kløvervænget 25, hvor Akutteam Odense har base. Vi arbejder ud fra en 12 ugers grundplan, og du skal regne med weekendvagt i gennemsnit hver 3. uge.<br /> <br />I Odense Kommune sætter vi de personalepolitiske værdier højt. Du skal derfor kunne se dig selv på en arbejdsplads, hvor der er fokus på værdierne: mangfoldighed, respekt, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.    <br /> <br />Odense kommune kan ligeledes tilbyde en omfattende sundhedsordning med bl.a. tværfaglige behandlingstilbud bestående af: fysioterapi, kiropraktik, massage og zoneterapi. Holdtræning, som bliver gennemført af sundhedsordningens fysioterapeuter foregår på specielle hold for Odense Kommune. Sundhedstjek, der ligeledes udføres af en af sundhedsordningens fysioterapeuter eller idrætsfysiologer og mange andre spændende tilbud.<br /> <br /><strong>I Akutteam Odense kan vi tilbyde</strong><br />Et nyopstartet team, hvor vi i fællesskab med OUH og de praktiserende læger danner rammen om et sammenhængende patientforløb med borgerens mål i centrum.<br /><br />Vores opgave er at navigere mellem sygehus og kommune, og vores primære målgruppe er: <ul> <li>borgere, hvor en akut indsats kan reducere behovet indlæggelse</li> <li>borgere, der kan udskrives tidligt til fortsat kvalificeret observation og behandling i eget hjem  </li> <li>borgere, der henvises via praktiserende læge eller vagtlæge til akutteam på grund af akut forværring af helbredstilstand eller funktionsniveau</li> </ul> Vi skal sammen skabe et team, der bygger på ordentlighed, hvor der er højt til loftet og nytænkning er i højsædet. Vi er et lille team med et stærkt fællesskab samt en høj faglig stolthed.  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en sygeplejerske med en bred klinisk erfaring og interesse indenfor akutsygepleje. Vi er et mangfoldigt team, og vi bruger hinanden til det, som vi er bedst til. Du skal kunne lide at være en aktiv del af en byggeproces og blive motiveret af omskiftelighed i hverdagen, da det stadig er et team i udvikling. Byggestenen til Akutteam Odense er lagt i samarbejde med OUH og de praktiserende læger, og sammen skal vi fylde det med sygeplejefaglig kvalitet i verdensklasse.   <br /><br />Vi ønsker, at du: <ul> <li>Har minimum 3 års bred, klinisk erfaring, fx erfaring med akutte patientforløb fra FAM, intensiv, AMK eller kommunal sygepleje</li> <li>Er ambitiøs i din sygepleje og higer efter ny viden  </li> <li>Har en positiv indstilling, et godt overblik samt vilje til at udøve sygepleje med høj faglig kvalitet i den korte patientkontakt</li> <li>Har høj selvledelseskompetence og evne til fleksibilitet</li> <li>Har en opsøgende tilgang til nye opgaver</li> <li>Har en anerkendende tilgang til borgere, kolleger og pårørende</li> <li>Kan lide at arbejde i en omskiftelig hverdag, hvor vi hele tiden lærer af vores erfaringer  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår  </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest  indhentes, før ansættelse kan finde sted.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere   </strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Akutteam Odense Nina Andersen på 20152787.    <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 16.maj 2018, kl. 12.00. Samtaler forventes at blive afholdt i uge 21. <br /> <br />Vi glæder os til at modtage din ansøgning!  
  Arbejdssted:
  Akutteam Odense
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Undervisere til Musikalsk Grundkursus Fyn

  Undervisere i rytmisk kontrabas og bratsch søges til MGK Fyn fra 1. august 2018

  MGK Fyn søger engagerede og fagligt velfunderede lærere, der kan undervise 1 rytmisk kontrabas-elev og 1 bratsch-elev i hovedfag (60 minutter om ugen pr. elev) på MGK Fyn.<br /><br />Undervisningen starter i uge 34, 2018 og slutter i uge 24, 2019.<br /><br />Derudover skal afvikles et antal koncerter samt et antal møder efter nærmere aftale.<br /><br />Undervisningen på MGK Fyn afvikles i lokalerne ved Odense Musikskole i Danmarksgade 10, 5000 Odense C.<br /><br />Undervisningen ligger på en ugedag, der aftales og koordineres i samarbejde med eleverne og koordinatorerne på MGK Fyn.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du har: <ul> <li>stærke musikfaglige kompetencer på videregående niveau</li> <li>uddannelse fra et musikkonservatorium</li> <li>gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning / MGK-undervisning</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>fast tilknytning til MGK Fyn i et team med 8-10 MGK-lærere</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Uffe Most på 6375 8595, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 3. maj 2018 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 20.
  Arbejdssted:
  Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-04-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du som leder være med til at skabe fremtidens plejecenter? Er du god til at stå i spidsen for forandringer? Og har du lyst til at lede og guide medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odenses ældre? Så er du måske vores nye rehabiliteringsleder på Herluf Trolle Plejecenter.

  <em>Vil du som leder være med til at skabe fremtidens plejecenter?</em> <em>Er du god til at stå i spidsen for forandringer? Og har du lyst til at lede og guide medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odenses ældre? </em><br /> <br /><em>Så er du måske vores nye rehabiliteringsleder på Herluf Trolle Plejecenter i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense kommune.  </em><br /> <br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet og med størst mulig medbestemmelse i eget liv.<br /> <br />Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. At vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og at det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Det skal vi altid holde fokus på, og derfor har vi brug for stærke og engagerede ledere.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />På Herluf Trolle Plejecenter er hverdagen kendetegnet ved en målrettet, struktureret og systematisk faglig indsats med borgeren i centrum. Mødet med borgeren sker ud fra en anerkendende tilgang i samarbejde med den enkelte og evt. pårørende. Den støtte, vi yder, tilrettelægges ud fra den rehabiliterende tænkning med fokus på borgerens mestringsmuligheder.<br /> <br />Vi arbejder systematisk med planlægning og dokumentation og anvender til dette formål systemet Én Plan, som de fleste medarbejdere har gennemført en omfattende kompetenceudvikling i.<br /> <br />Herluf Trolle er et plejecenter med fysiske rammer som leve-bo miljø. Vi har i alt 47 boliger med borgere, der er visiteret til personlig støtte/hjælp. Den samlede personalegruppe er på ca. 52 medarbejdere og er tværfagligt sammensat af faggrupper inden for social- og sundhedsområdet, herunder pædagoger, social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, ergoterapeuter.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som rehabiliteringsleder skal du sammen med chefen for forløb vedvarende sygdomsudvikling og din assisterende rehabiliteringsleder sætte retningen for implementeringen af forvaltningens strategier og fokusområder. Disse er lige nu rehabilitering, strategisk kompetenceudvikling, anvendelsen af dokumentationssystemet Én Plan, velfærdsteknologi, tværfaglighed, effekt og kvalitet samt frivillighed. Du skal definere, prioritere og udføre nødvendige udviklingstiltag eksempelvis i form af kompetenceudvikling og udviklingsarbejde på dit arbejdssted.<br /><br />Du står sammen med din assisterende rehabiliteringsleder for den daglige ledelse af Herluf Trolle, herunder personale- og budgetansvar, og refererer direkte til forløbschefen for Forløb vedvarende sygdomsudvikling Syd og Øst i Ældre- og Handicapforvaltningen. Du ved, at medarbejderne er din vigtigste ressource, og derfor vægter du social kapital og et godt arbejdsmiljø højt, således at vi med en høj faglighed og et godt arbejdsmiljø kan understøtte samarbejde med borgerne bedst muligt.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br /><strong>Vi forventer, at du </strong>  <ul> <li>Har ledelseserfaring, gerne fra for social- og sundhedsområdet, fra et større område og en uddannelse inden for ledelse (f.eks. diplom i ledelse)</li> <li>Har kompetencer, der understøtter udviklingen af dine medarbejdere og ledere på stedet</li> <li>Ikke er bleg for at give faglig sparring og vejledning</li> <li>Tager kommunikationen med borgerne, de pårørende og eksterne samarbejdspartnere alvorligt og arbejder med kommunikation som et værktøj til at opnå de bedste resultater</li> <li>Har gode styringsmæssige kompetencer i forhold til budgetoverblik, planlægning og tilpasning</li> <li>Evner at lede og koordinere forandringsprocesser og kan, når det er nødvendigt, træffe også svære beslutninger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Vi tilbyder et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig uddannelse.<br /> <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forløbschef Margrethe Olsen på 2176 4353 eller konstitueret rehabiliteringsleder Lone Hjortebjerg Nielsen på 6551 3480/5177 7233.<br /> <br />For yderligere oplysninger om organisationen i Ældre- og Handicapforvaltningen, kan du læse mere <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/aeldre-og-handicapforvaltningen">her</a>.<br /> <br />Du kan læse mere om lederrollen i Ældre- og Handicapforvaltningens rolle- og ansvarsbeskrivelse <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=159508b1-c985-4139-8881-a61d139053fb">her</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den søndag 13. maj 2018, og vi forventer at holde 1. samtalerunde den<br />18. maj og 2. samtalerunde 30. maj 2018.<br /> <br />Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest<br />i dagene mellem 1. og 2. samtale.<br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Herluf Trolle Plejecenter
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Vi søger en pro-aktiv studenterprogrammør, som kan hjælpe os med at vedligeholde og udvikle software.

  Vi søger en pro-aktiv studenterprogrammør, som kan hjælpe os med at vedligeholde og udvikle software.<strong>  <br /><br />Om os</strong><br />I Applikationsudvikling beskæftiger vi os med ny- og videreudvikling af websites og applikationer til Odense Kommune – typisk webapplikationer inden for .NET. Det drejer sig både om in- og outsourcede programmeringsopgaver. Afdelingen består af 9 programmører og 6 konsulenter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Odense Kommune søger en studerende, som kan hjælpe os med at udvikle og vedligeholde en lang række webapplikationer og webservices. Pt er vi i gang med at opbygge et deployment setup til effektivisering og automatisering af deploy til vores udviklings- og produktionsmiljø. Et setup som bruges til egen- og eksternudviklet software. Her får vi brug for din hjælp til at oprette applikationerne i vores nye setup.<br /> <br />Vi har derudover stor fokus på vores legacy applikationer og en oprydning heri. Vi er derfor i gang med at lave en analyse af, hvilke applikationer som skal have sit fortsatte virke, og hvilke som skal slukkes for. Af den mængde applikationer, som skal virke fremadrettet, vil nogle skulle omskrives til tidssvarende webteknologi. Til det, får vi brug for din hjælp.<br /> <br />Vi arbejder med en veldefineret .Net teknologistak, som bl.a. består af: <ul> <li>MSSQL</li> <li>Entity Framework</li> <li>C#</li> <li>.Net Core 2.0</li> <li>Angular 5 og AnguarJS</li> <li>TypeScript</li> <li>Twitter BootStrap</li> <li>Javascript, HTML 5 og CSS3  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Hjælpsomme og fagligt kompetente kollegaer, som er villige til at lære fra sig</li> <li>Hands-on erfaring med professionel softwareudvikling</li> <li>Fokus på et godt arbejdsmiljø og gode samarbejdsrelationer</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Din profil: <ul> <li>Du læser højst sandsynlig til IT ingeniør, datalog eller lignende</li> <li>Du er omkring bachelorniveau</li> <li>Du er villig til at lære og turde spørge</li> <li>Du er proaktiv og opsøgende</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har yderligere spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte teamkoordinator i Applikationsudvikling Brian Munk Sørensen på 29 26 76 90.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Den ugentlige arbejdstid er op til 15 timer om ugen. Arbejdstiden kan tilrettelægges med stor fleksibilitet inden for den daglige flextid.<br /><br />Ansættelsen er som udgangspunkt for et år, og der vil være mulighed for forlængelse.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den<strong> </strong>20. maj 2018. Vi indkalder løbende til samtale.
  Arbejdssted:
  Applikationsudvikling
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Data og IT||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Tilkaldevikarer til Tornhuset Hus 1 + 2 + 3

  Engagerede tilkaldevikarer til Tornhuset.

  Tornhuset søger engagerede tilkaldevikarer, som har interesse indenfor autismeområdet.<br /><br />Tornhuset er beliggende på Brunsegårdsvej 53, 5690 Tommerup. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme beliggende i Odense og Tommerup.<br /> <br />I Hus 1 & 2 bor der 7 borgere i hvert hus. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv. Alle borgerne har handicappet autisme som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.<br />Hus 3 er en særforanstaltning, hvor der bor 4 borgere. To af borgerne er beskæftiget på internt aktivitetstilbud og to er beskæftiget med base i eget hjem.<br />Borgerne i Hus 3, har alle særlige behov for skærmning, da de er sensible i forhold til udefra kommende stimuli. Borgerne er 1: 1 i langt de fleste situationer.<br />Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br />Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogikken, TEEACH samt Low Arousal. På Tornhuset arbejdes der med den rehabiliterende tilgang, så borgerne så vidt muligt er aktører i eget liv.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>har lyst og interesse i at arbejde med målgruppen</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt</li> <li>kan støtte, guide og hjælpe borgerne med plejeopgaver</li> <li>en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>kan arbejde selvstændigt og strukturere dagens opgaver</li> <li>kan dokumentere i it-system</li> <li>byder ind på vagter, også med kort varsel i forbindelse med sygdom ect.</li> <li>er i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Tornhuset tilbyder:</strong> <ul> <li>et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>engagerede kollegaer</li> <li>introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter blandt andet Teacch og Low Arousal</li> <li>skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 7.00 til 22.15 samt enkelte rådighedsvagter fra vagtværelse, hvorfra den vågne nattemedarbejder kan tilkalde medarbejder</li> <li>samarbejde med beskæftigelsesdelen samt pårørende  </li> </ul> Med baggrund i beliggenheden kan det være en udfordring med offentlig transport, derfor bedes du inden evt. ansøgning undersøge dine muligheder for transport.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Mie Kristensen på 2949 3872 eller på mail amkr@odense.dk. Træffes ikke fra den 20. april til den 30. april 2018 grundet ferie.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 15. maj 2018 kl. 12.00. Samtaler afholdes løbende og forventes afsluttet i uge 21.<br /> 
  Arbejdssted:
  Tornhuset Brunsegårdsvej 53, 5690 Tommerup
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Vest, området Korup

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske en af vores nye dagplejere.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske en af vores nye dagplejere</em>.<br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Vest søger 2 dagplejere til området Korup med ansættelse 1. august 2018.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning. I Dagplejen Vest er afsættet glæde, tillid og gode relationer.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder, vi er b.la. meget optaget af de digitale muligheder – også for børnene.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at: <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børne rum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong><br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte dagpleje Vest, dagplejeleder Svend Besser Degn på 23727013 eller teamleder Kiril Rasmussen på 23639433. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 18. maj 2018.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Dagplejen Vest, området Korup
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • UngOdense søger en energisk pædagog til en 20-30 timers stilling som ungdomscenter-medarbejder i Fritid & Læring Syd, Ungdomscenter Rosengård. Vi søger en pædagog med kompetencer indenfor teambuilding, lejrliv og fritidsvejledning.

  UngOdense søger en energisk pædagog til en 20-30 timers stilling som ungdomscenter-medarbejder i Fritid & Læring Syd, Ungdomscenter Rosengård. Vi søger en pædagog med kompetencer indenfor teambuilding, lejrliv og fritidsvejledning.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />UngOdense er en mangfoldig organisation med et skarpt fokus på store børn og unges dannelse og udvikling.<br />Vi tilbyder en lang række forskellige fritidstilbud i Odense S, Odense SØ og Odense M målrettet børn og unge i alderen 11-18 år. Fritidstilbuddene foregår flere forskellige steder, dog primært med udspring fra Fritid og Læring Syds tre ungdomscentre, som arbejder tæt sammen med UngOdenses øvrige 7 ungdomscentre.<br /><br />Ungdomscenter Rosengård (UC-Rosengård) på Ørbækvej 42 er en ungebase, hvor vi tilbyder grupper af store børn og unge at udvikle sig gennem teambuilding, lejrliv, fysiske aktiviteter og øvrig kreativ udfoldelse indenfor b.la. kunst, rap og dans. Vi har en rummelig tilgang til mødet med unge og vi tror på, at der skal være en plads til alle unge, der gerne vil have et sjovt og aktivt fritidsliv sammen med jævnaldrende.<br /><br />Ungdomscenter Rosengård retter sig mod en bred gruppe af børn og unge fra 5. klassetrin til 18 årige. Stedet har et stort og attraktivt udeområde med shelters til ca. 50 overnattende, workshops i ”det kolde værksted” BMX dirttrack-bane, motorcrossbane, basket- og fodboldbane mm. Så der er rigtig gode muligheder for at tilbyde spændende og fællesskabsstyrkende aktiviteter. Herudover har vi en ombygget hestestald og en lille gymnastiksal, hvor der er rig mulighed for at lave mange forskellige projekt- og teambuildingforløb med børn og unge.<br /><br />Personalegruppen i Ungdomscenter Rosengård består af 8 personaler, der arbejder med at fritidsvejlede store børn og unge ind i forskellige fritidsaktiviteter i ungdomscentret og i andre ungdomsskole- og foreningstilbud. Herudover har centret tilknyttet en daglig leder.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en energisk pædagog, der ønsker at gå foran i arbejdet med at give børn og unge nogle sjove og udviklende oplevelser sammen igennem fælles aktiviteter, udeliv og teambuilding. Ungdomscentret danner base for flere forskellige typer af samvær, hvor nogle unge søger ungdomscentret for at hænge ud i cafeen på de tre faste åbningsdage/aftener. Her hygger de sig med andre unge og deltager i forskellige aktiviteter.<br />Ungdomscenter Rosengård er herudover i fuld gang med opbygningen af et lejrliv og teambuildingtilbud til skoleklasser, foreningshold, pigegrupper/drengegrupper både i og efter skoletid, hvor vi ønsker at arbejde målrettet med at styrke gruppens fællesskab gennem teambuilding, konkurrencer og øvrige sjove aktiviteter. Medarbejderen vi søger vil blive en af nøglemedarbejderne omkring ”lejrliv og teambuilding tilbuddet på Ungdomscenter Rosengård.”<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du skal være en tydelig pædagog med et godt overblik, der har flair for at gå foran og guide grupper i at opbygge gode og anerkendende samværsformer</li> <li>Du skal være god til at arbejde bevidst med at motivere unge til at involvere sig i at skabe et sjovt og udviklende fritidsliv for dem selv og deres kammerater</li> <li>Du skal være fleksibel og rummelig</li> <li>Du skal være åben for at en væsentlig del af arbejdet ligger om eftermiddagen, om aftenen og enkelte weekends</li> <li>Du skal være interesseret i at fritidsvejlede børn og unge i fritidslivets muligheder og indgå i et fritids- og forbyggelsesteam, der udøver fritidsvejledning af børn og unge både i deres fritid og på skoler i skoletiden</li> <li>Du skal kunne have flere bolde i luften samtidig og kunne agere på flere forskellige arenaer f.eks. samarbejde med skolerne, foreninger, frivillige og andre lokale aktører</li> <li>Du skal have oprigtig interesse i at gøre en forskel for, at børn og unge bliver styrket i at lykkes med at indgå i gruppefællesskaber</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et mangfoldigt job i UngOdense</li> <li>Muligheden for at være med til at præge unge i deres udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har høj social kapital og hvor det gode kollegaskab bliver dyrket</li> <li>Et spændende og ansvarsfuldt job med mange udfordringer</li> <li>En stor samarbejdsflade lokalt og på byplan</li> <li>Mulighed for personlig udvikling og kompetenceløft</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den gældende forhandlingsberettigede oragnisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger ved henvendelse til afdelingsleder Nina Fredensborg Øhlenschlæger på 2963 1026 eller daglig leder Anne Liff Rasmussen på 4028 9023<br /> <br /><a href="http://www.ungodense.dk">Se mere om UngOdense på hjemmesiden</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningfristen er den 1. maj 2018<br />Der forventes at afholde samtaler den 3. maj 2018 og 8. maj 2018.<br /><br />For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge under 15 år, indhentes der altid §36-attest.<br /><br />Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt.
  Arbejdssted:
  Fritid & Læring Syd, Ungdomscenter Rosengård
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Børnehuset Albanigade søger pr. 1. juni 2018 eller snarest derefter en pædagog på 25 timer.

  Børneinstitution Munkebjerg, Børnehuset Albanigade søger pr. 1. juni 2018 eller snarest derefter en pædagog på 25 timer.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Munkebjerg består af 7 børnehuse, hvoraf Albanigade Børnehus er et af dem. Vi er et integreret børnehus med 66 - 70 børn i alderen 0 - 6 år.<br />Huset er stort og beliggende i centrum og består af to vuggestuegrupper med i alt 24 børn og to børnehavegrupper med i alt 42-46 børn.<br /><br /> Børnehuset har ud over en masse dejlige børn også en velfungerende personalegruppe, som er glade for at gå på arbejde. Spontanitet og humor blander sig dagligt med en seriøs og faglig tilgang til det pædagogiske arbejde. Vi er et hus med traditioner med plads til nytænkning og pædagogiske visioner.<br />Vi arbejder anerkendende og inkluderende i større eller mindre fællesskaber og læringsgrupper. Vores hus er indrettet med forskellige værksteder og læringsmiljøer, som understøtter de dynamiske læreplaner.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en pædagog, der skal arbejde på vores to vuggestuegrupper.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan med din faglige dømmekraft etablere givende læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og børnefællesskabet</li> <li>Du er engageret i den pædagogiske planlægning og er god til at samarbejde</li> <li>Du kan organisere og dokumentere det pædagogiske arbejde</li> <li>Er en aktiv og positiv rollemodel, som understøtter alle børns trivsel og udvikling</li> <li>Er i stand til at bevare roen og overblikket i en travl hverdag</li> <li>Forstår at skabe en rar og varm atmosfære til gavn for børn, forældre og kollegaer</li> <li>Har lyst til primært at arbejde med vuggestuebørn</li> <li>Er robust, stabil og fleksibel</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Birgitte Porsmose på 6375 3800.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 30. april 2018.<br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 20, 2018
  Arbejdssted:
  Albanigade Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-04-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Børneinstitutionen Nord, Børnehuset Klostergården søger pr. 1. maj 2018, eller snarest herefter en pædagog på 35 timer til et barselsvikariat i vuggestuen.

  <em>Børneinstitutionen Nord, Børnehuset Klostergården søger snarest muligt en pædagog på 35 timer til et barselsvikariat i vuggestuen.</em><br /><br /><strong>Om os </strong><br />Børneinstitutionen Nord består af 8 børnehuse beliggende i henholdsvis Næsby, Søhus, Stige og Lumby. Vi arbejder med udgangspunkt i de for Odense Kommune gældende strategier med særlig fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /><br />I Børneinstitutionen Nord arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdigrundlag: <ul> <li>Medarbejder og ledelse samarbejder med forældre, dagplejen og skolerne i lokalområdet for, at skabe de bedste betingelser for børns udvikling og læring i forpligtende fællesskaber</li> <li>Vi respekterer familiernes forskellige baggrunde og tager udgangspunkt heri, i vores møde med forældre og børn</li> <li>Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af – og tilrettelægger læringsmiljøer der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer </li> </ul> Børnehuset Klostergården er en 35 år gammel kommunal 0 til 6 års institution med en vuggestue og to børnehavegrupper. Børnehuset er delt i to huse, og vi har et stort udendørsareal dels indrettet som traditionel legeplads og dels et stort område indrettet som naturlegeplads. Børnehuset ligger i tilknytning til stort offentligt grønt område.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Personalet har gennemgået efteruddannelse i samarbejde med Peter Sabroe Seminariet og DIF: “Fra børnehave til idrætsbørnehave”, og institutionen har siden 2007 været certificeret som idrætsinstitution. Vi forventer, at du er villig til at indgå i og videreudvikle dette arbejde. Desuden er det vigtigt du kan lide at bruge dig selv fysisk.<br /><br />De fleste pædagoger har gennemført diplommodul i arbejdet med inklusion. Der arbejdes målrettet med at skabe betydende fællesskaber for alle børn. Vi forventer, at du indgår i dette arbejde med energi og engagement.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås på Klostergårdens tlf. 6375 8875 eller på www.odense.dk/soehusstige<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 29. april 2018, og vi forventer at afholde samtaler mandag den 7. maj 2018.<br /> 
  Arbejdssted:
  Børneinstitutionen Nord, Børnehuset Klostergården
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-04-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger pædagoger til fast stilling på 37 timer ugentligt, barselsvikariat på 30 timer ugentligt, samt en tilkaldevikar.

  Vi søger pædagoger til <ul> <li>Fast stilling på 37 timer ugentligt</li> <li>Barselsvikariat på 30 timer ugentligt, formentlig af 1 års varighed</li> </ul> Begge stillinger er med tiltrædelse den 1. juli 2018.<br /><br />Desuden søger vi en tilkaldevikar. I forhold til den stilling er uddannelse ikke et krav.<br /> <br /><strong>Om </strong><strong>os</strong><br />Tornhuset er et Bo- og Beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autisme.<br />Tornhuset består af tre afdelinger beliggende i Odense og i Tommerup.<br />Værkstedet Brunsegårdsvej ligger i Tommerup.<br />Der er pt. tilknyttet 21 borgere til værkstedet. Værkstedet er et §104 Aktivitets- og samværstilbud.<br /><br />Alle borgere er udviklingshæmmede og har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.<br />Handicappet er defineret ved følgende: <ul> <li>Afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>Afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>Indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre</li> <li>Manglende eller svag forestillingsevne</li> </ul> Handicappet autisme kommer forskelligt til udtryk og nogen har desuden en psykiatrisk overbygning, så borgernes behov og interesser er meget forskellige. Alle har brug for en struktureret og reflekteret pædagogisk tilgang.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Tilbuddet til borgerne spænder bredt fra at deltage i køkkenet, der står for den daglige fremstilling af den varme mad, til motion, svømning, sansemotorik, løbehold, træværksted, div. kreative værksteder (sy, male m.m.), sang, musik, havearbejde, save og kløve brænde.<br />Ca. 1 gang om ugen møder man kl. 7 og deltager i morgenforløbet omkring borgerne i et af bo-grupperne.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at de pædagoger, vi ansætter: <ul> <li>Har eller tilegner sig kendskab til autisme</li> <li>Kan arbejde rehabiliterende. Det vil sige opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og nonverbalt</li> <li>Er fysisk og psykisk robust, da hverdagen indeholder en fysiske aktiviteter</li> <li>Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt</li> <li>Kan varetage skriftlige opgaver og dokumentation</li> <li>Kan handle respektfuld i overensstemmelse med beboernes behov</li> <li>Er en god samarbejdspartner og kan reflektere over egne og kollegaers handlinger</li> <li>Tænker positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> </ul> Desuden vil det være en fordel at den fastansatte pædagog har interesse for idrætsaktiviteter såsom svømning og løb samt har hænderne skruet rigtig på, så vedkommende kan varetage nogle af de værksteder som kræver lidt håndværksmæssig kunnen både inden- og udendørs.<br /><br />I forhold til barselvikariatet vil det være en fordel at man kan varetage opgaver i køkken og kreativt værksted.<br /><br />I forhold til tilkaldevikarer forventer vi nogle af de samme egenskaber som ovenstående bortset fra de administrative opgaver. Desuden forventes det, at man som vikar er meget fleksibel og kan tage vagter med kort varsel.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Introvagter hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch, Low Arousal og Neuropædagogik</li> <li>Personalemøde en gang om ugen</li> <li>Arbejdstider hverdage mellem klokken 7 og 16</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og udvikling højt</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Karen Marie B. Poulsgaard i perioden 23. april - 30. april 2018 på 2949 3863 / <a href="mailto:kmbp@odense.dk">kmbp@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. maj kl. 12.00.<strong> </strong><br />Vi forventer at afholde samtaler til de to pædagogstillinger d. 25. maj 2018.<br /><br />Du bedes i ansøgningen anføre hvilken af stillingerne du søger.
  Arbejdssted:
  Tornhuset, Værkstedet Brunsegårdsvej 55, 5690 Tommerup
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Center for Tandpleje søger en dygtig generalist til ledelsesunderstøttelse i Tandplejen. Har du en akademisk baggrund, flair for kommunikation og koordinering og interesse for at arbejde ind i et sundhedsfagligt område, så er det måske dig, vi søger.

  <em>Center for Tandpleje søger en dygtig generalist til ledelsesunderstøttelse i Tandplejen. Har du en akademisk baggrund, flair for kommunikation og koordinering og interesse for at arbejde ind i et sundhedsfagligt område, så er det måske dig, vi søger.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Center for Tandpleje hører ind under afdelingen Sundhed & Forebyggelse i Børn- og Ungeforvaltningen, den største forvaltning i Odense Kommune. Center for Tandpleje varetager børne- og ungetandpleje samt 3 entreprenøraftaler: Tandreguleringscenter Fyn, Omsorgstandplejen og Specialtandplejen.<br /> <br />Tandplejen i Odense betjener 38.000 børn og unge - og 2.400 voksne med særlige tandplejebehov. Tandreguleringscenter Fyn er et samarbejde med fem fynske kommuner og dækker dermed 64.000 fynske børns behov for tandregulering. Tryghed, forebyggelse og samarbejde er grundlaget for arbejdet i Center for Tandpleje Vi har en uformel omgangstone og vægter anerkendelse og medinddragelse højt i opgaveløsningen.<br /> <br />Odense er en by i rivende udvikling, og det er Center for Tandpleje også. Der er netop investeret stort i Center for Tandpleje. Ambitionen er at skabe et tandfagligt kraftcenter på Fyn og et fagligt fyrtårn i hele Danmark.<br /> <br />Til at understøtte at ambitionen indfries skal vi blandt andet bruge en generalist med en skarp pen og flair for at få enderne til at nå sammen i henover en overtandlæges forskelligartede opgavesæt.<br /> <br /> <strong>Vi tilbyder…</strong> <ul> <li>En spændende konsulentstilling med fokus på kommunikation, ledelsesunderstøttelse og koordinering</li> <li>Opgaver internt i Center for Tandpleje såvel som i samspillet med den centrale del af Børn- og Ungeforvaltningen</li> <li>En unik mulighed for at være en aktiv medspiller i udviklingen af en kommunal tandpleje, der er investeret stort i</li> <li>En stilling, der kommer tæt på de strategiske og sundhedspolitiske dagsordner i Børn- og Ungeforvaltningen; dagsordner der er fokuseret omkring tidlig indsats og forebyggelse</li> <li>Et varieret og selvstændigt job i en travl hverdag med mulighed for at præge og tilrettelægge egne opgaver</li> <li>En stilling med gode udviklingsmuligheder, hvor du vil komme i berøring med en bred opgaveportefølje</li> </ul>  <br /><strong>Dine opgaver</strong><br />I din funktion skal du arbejde tæt sammen med overtandlægen for at understøtte udviklingen og driften af Center for Tandpleje. Dine opgaver vil primært dække følgende områder: <ul> <li>Generel ledelsesbetjening og -understøttelse af overtandlægen (mødeforberedelse og -gennemførelse, assistance med praktiske opgaver, kalenderkoordination, gennemlæsning af rapporter mm.)</li> <li>Assistance til projektstyring og -gennemførelse</li> <li>Udarbejdelse af internt og eksternt kommunikationsmateriale</li> <li>Diverse evaluerings- og analyseopgaver</li> <li>Udarbejdelse af PowerPoint præsentationer og lignende materialer</li> <li>Diverse ad hoc opgaver</li> </ul>  <br /><strong>Vi forestiller os, at du</strong> <ul> <li>Har en relevant akademisk baggrund med særlig interesse indenfor enten kommunikation og/eller det sundhedsfaglige område (cand.scient.pol., cand.scient. merc., cand.scient. san. eller lign.)</li> <li>Er opsøgende og nysgerrig med motivation for at arbejde med direkte ledelsesunderstøttelse</li> <li>Har erfaring fra studiejobs eller tidligere erhverv med eksempelvis kommunikationsopgaver og udviklingsopgaver – og gerne fra en politisk styret organisation</li> <li>Er tydelig i din kommunikation såvel mundtligt som skriftligt og har flair for at udarbejde præsentationer</li> <li>Trives med en bred opgaveportefølje, hvor du både skal løse de mere praktiske administrative opgaver for overtandlægen og akademiske opgaver af analytisk karakter</li> <li>Har kendskab til at arbejde databaseret og med analyse af statistisk materiale</li> <li>Er systematisk og struktureret</li> <li>Har et stærkt servicegen og evne til at samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere</li> <li>Evner at agere i et fortroligt rum og udviser loyalitet og ansvarsbevidsthed i opgaveløsningen</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er på fuld tid og til besættelse senest pr. 15.08 2018<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Overtandlæge, Marianne Nannerup på 6551 5500.<br /> <br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/">www.odensetandpleje.dk</a><br /> <br /><strong>Alt det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 7. maj 2018. Samtaler forventes afholdt d. 15. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Hjallese/Skt. Klemens området og en dagplejer i Odense M.  <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Hjallese, Skt. Klemens eller i Odense M.</strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse august måned 2018. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. juni 2018. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Syd, Fraugde

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Fraugde med ansættelse snarest muligt eller efter aftale.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Fraugde. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 15. juni 2018.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em>
  Arbejdssted:
  Dagpleje Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-06-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du studerende på en videregående uddannelse? Har du lyst til at være med til at øge kendskabet til Odense Kommune som studiepartner og arbejdsplads? Er du udadvendt og kan du holde styr på mange forskellige detaljer af både praktisk og administrativ karakter?

  <em>Er du studerende på en videregående uddannelse? Har du lyst til at være med til at øge kendskabet til Odense Kommune som studiepartner og arbejdsplads? Er du udadvendt og kan du holde styr på mange forskellige detaljer af både praktisk og administrativ karakter? Så er du måske vores nye studentermedhjælper.</em><br /> <br />HR & Personale søger en studentermedhjælper med opstart 1. juni 2018.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du kommer til at arbejde på rådhuset, hvor du vil blive tilknyttet Elev- og Studieansvarlige. Teamet består af 10 medarbejdere, og afdelingen fungerer som ”én indgang” til Odense Kommune for elever, studerende og uddannelsesinstitutioner i Odense. Vi koordinerer elevpladser internt i kommunen og arbejder sammen på at gøre Odense Kommune til ”Det foretrukne uddannelsessted”. Herudover samarbejder vi bl.a. med SDU RIO om arrangementer og oplæg. Du bliver en del af en social medarbejdergruppe, hvor der er plads til et godt grin. Vi har det rigtig godt og sjovt sammen og er gode til at bruge hinandens forskellige kompetencer.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil bl.a. blive involveret i følgende opgaver: <ul> <li>Planlægning af events i relation til de videregående uddannelser fx case competitions</li> <li>Planlægning og afholdelse af oplæg om mulighederne for praktik m.m. i Odense Kommune</li> <li>Administration og udarbejdelse af indhold til Facebooksiden ”Studerende i Odense Kommune”</li> <li>Opsøgende arbejde ift. kontakter på SDU og andre uddannelsesinstitutioner</li> <li>Diverse ad hoc opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du er: <ul> <li>I gang med en videregående uddannelse - gerne på Syddansk Universitet</li> <li>Stærk i kommunikation – både skriftlig og mundtlig</li> <li>God til at arbejde selvstændigt og tage initiativ – vi hjælper dig naturligvis gerne, men det er vigtigt, at du også kan være selvkørende.</li> <li>Udadvendt med lyst til at opsøge studerende og andre relationer både internt og eksternt</li> <li>Struktureret og god til at holde overblik over forskellige opgaver samtidig</li> </ul> Hvis du også har erfaring med fx Facebook Business Manager og videoproduktion, er det et plus.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hannah Stegger fra Elev- og Studieansvarlige på <a href="mailto:haas@odense.dk">haas@odense.dk</a> og tlf. 2124 8090.<br /><br /><strong>Løn og ansættelse</strong><br />Arbejdstiden er ca. 15 timer ugentligt, og er naturligvis fleksible ift. at tilpasse arbejdstiden til dit studie.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. maj 2018<br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 22.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Brænder du for at lede ca. 35 topmotiverede medarbejdere, udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift, så er du måske den assisterende rehabiliteringsleder, som vi søger.

  <em>Brænder du for at lede ca. 35 topmotiverede medarbejdere, udvikle den faglige indsats og tage medansvar for den daglige drift, så er du måske den assisterende rehabiliteringsleder, som vi søger.<br /> </em><br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupgruppen er en udekørende gruppe, som er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, Ældre og Handicap Syd, Vedvarende Sygdomsudvikling. Vi varetager opgaver hos borgere som på grund af en vedvarende lidelse kan klare mindre.  <br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang og vores mål er, at samarbejde med borgerne om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed, med det formål at mestre et godt og meningsfyldt hverdagsliv.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere samt terapeuter.<br /> <br />Vores mål som ledelse er at styrke vores tværfaglige samarbejde, arbejde målrettet med hverdagsrehabilitering og kompetenceudvikle de dygtige medarbejdere vi har. Vi varetager ved brug af hinandens kompetencer sammen den daglige ledelse og drift og er i hverdagen meget tæt på drift og implementering. Vi skal facilitere medarbejdernes faglige kompetencer, så de kommer i spil i det tværfaglige samarbejde og understøtte udvikling hos medarbejderne.<br /><br />Hunderupgruppen vil gerne være kendetegnet ved at have en høj faglighed, høj social kapital og god kollegial sparring. Vi er nytænkende og vores motto er ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. Kernekompetencer som vægtes højt er loyalitet, initiativrig, innovativ og igangsættende.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har en sundhedsfaglig uddannelse og er som minimum social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske/terapeut og gerne med ledelseserfaring</li> <li>Du er udviklingsorienteret og kan se gruppen som en del af organisationen og du er medvirkende til at Ældre- og Handicapforvaltningens strategier udmøntes i drift</li> <li>Du mestrer at være ”et skridt foran” i implementeringen af strategier og kompetenceudvikling</li> <li>Du kan motivere, understøtte og sikre fagligheden i det/den daglige arbejde/udvikling og holder samtidig fokus på rehabilitering</li> <li>Du kan lede tværfagligt i den nye organisation og skabe relationer ved alle faggrupper</li> <li>Du er medvirkende til at gøre projekter til en faglig og kompetenceudviklende proces for gruppen</li> <li>Du har empati og kan afkode behovet for ledelse, og er i dit lederskab tydelig, nærværende og autentisk</li> <li>Du er meget bevidst om at være rollemodel for personalet, og du er gruppens ansigt ud ad til</li> <li>Du medvirker strategisk til at der hele tiden er fokus på økonomi og budgetoverholdelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En hverdag, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling</li> <li>Et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig uddannelse</li> <li>Ansvarlige, dygtige og engagerede medarbejdere</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse 1. juli 2018 eller efter aftale.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Vil du vide mere eller har du lyst til at besøge os, kan du få nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til rehabiliteringsleder Lone Susanne Hansen på 6551 3711.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 14. maj 2018, og vi forventer at afholde samtaler onsdag den 23. maj 2018.   
  Arbejdssted:
  Hunderupgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du kan samarbejde, og du kan arbejde selvstændigt, og du kan være den voksne, som børn kan regne med tager ansvar for at støtte og guide dem i at være en del af børnefællesskaber. Hvis det er dig – så er du måske vores nye kollega.

  Vi søger en pædagogmedhjælper 32 timer ugentlig til Børnehuset Stærekassen med start hurtigst muligt. <br /><br />Børneinstitutionen Korup-Næsby vil kendes på: <ul> <li>Børnemiljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber</li> <li>At vi tilbyder inspirerende lærings- og deltagelsesmiljøer i børnehøjde</li> <li>Voksne omkring børnene der er tydelige i at tage ledelse af børnegrupper og læringsmiljøer</li> <li>Et åbent, inddragende og anerkendende forældresamarbejde</li> <li>Høj faglighed og motivation til faglig udvikling</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og ledelse oplever sig som betydningsfulde deltagere, i et spændende fagligt fællesskab, hvor der er en høj grad af social kapital med fokus på kerneopgaven</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Børnehuset Stærekassen er et integreret børnehus med en børnehavegruppe på 40-44 børnehavebørn og en vuggestue på 11 børn – den nye kollega vi søger, skal som udgangspunkt arbejde på børnehavegruppen, men vi er ét hus og ét hold og vi hjælper hinanden når der er behov for det. Vi etablerer læringsmiljøer med udgangspunkt i den børnegruppe vi har og det kan også kalde på, at den voksne ”flytter” sig.<br /><br />Vi arbejder med mål, handleplaner og evalueringer, for børnenes trivsel, læring og udvikling og som pædagogmedhjælper i Børnehuset Stærekassen, vil du blive en aktiv del af dette arbejde, med faglig støtte og anvisninger fra pædagogerne.<br />Vi har en dejlig stor legeplads med bl.a. bålplads, plads til boldlege m.v. og udelivet er en væsentlig del af vores hverdag, så du skal holde af at være ude i alt slags vejr. <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen indeholder såvel pædagogiske opgaver i et samarbejde med pædagogerne, som løsning af praktiske opgaver forbundet med hverdagslivets rutiner i børnehuset.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er en inspirerende voksen for børn at være sammen med, fordi de vil opleve dig nærværende og engageret i det I laver sammen. Og børnenes forældre vil opleve dig som imødekommende og venlig. </li> <li>Du kan samarbejde, og du kan arbejde selvstændigt, og du kan være den voksne, som børn kan regne med tager ansvar for at støtte og guide dem i at være en del af børnefællesskaber.</li> </ul> Hvis det er dig – så er du måske vores nye kollega.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig leder Peter Plato på 6375 4075 for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 30. april 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 2. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Korup-Næsby Børnehuset Ærtebjerggård
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-04-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du vild med kommunikation og kan du noget med ord? – Så er du Den Frie Rådgivnings nye praktikant!

  <em>Er du vild med kommunikation og kan du noget med ord? – Så er du Den Frie Rådgivnings nye praktikant!</em><br /><br />Den Frie Rådgivning i Vollsmose søger til efterår 2018 en praktikant, som har lyst til at arbejde med markedsføring, intern og ekstern kommunikation, brugerundersøgelser, skriftlig formidling og integration. Praktikperioden starter d. 1. september 2018 eller tidligere.<br /> <br /><strong>Som praktikant hos Den Frie Rådgivning vil du få mulighed for</strong> <ul> <li>at markedsføre Den Frie Rådgivnings tilbud over for potentielle brugere, samarbejdspartnere og frivillige</li> <li>at stå for den løbende opdatering af vores hjemmeside og Facebookside</li> <li>at sidde med i vores forskellige arbejdsgrupper</li> <li>at tage del i det daglige rådgivningsarbejde, herunder fungere som screener, det vil sige, være den person brugeren først møder i rådgivningssammenhæng</li> <li>at gennemføre brugerundersøgelser om synlighed og tilfredshed</li> <li>at formidle nyheder til brugere, frivillige og samarbejdspartnere</li> <li>at dokumentere Den Frie Rådgivnings arbejde samt aktiviteter</li> <li>at være en del af et spændende team og udvide dit netværk blandt integrationsaktører i Odense</li> <li>selvstændigt at tilrettelægge og præge din arbejdsdag</li> <li>at få indsigt i Odense Kommunes integrationsindsats samt den igangværende udvikling i Vollsmose </li> </ul> <strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>er i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation, formidling, markedsføring, kulturvidenskab, mellemøststudier eller lign.</li> <li>kan arbejde selvstændigt og tage initiativ</li> <li>kan kommunikere til forskellige målgrupper, herunder har en skarp pen</li> <li>er omstillingsparat og trives med at få arbejdsdage ligner hinanden</li> <li>kan samarbejde med mange forskellige slags mennesker</li> <li>er kreativ og har sans for at ramme forskellige målgrupper</li> <li>kan være hos os i minimum 25 timer ugentligt i praktikperioden</li> <li>er åbensindet og villig til at arbejde i overensstemmelse med Den Frie Rådgivnings mission, vision og værdier</li> </ul> Vi ser gerne, at du har erfaringer med brug af InDesign, Photoshop og Excel <br /> <br /><strong>Relevans for dit studie</strong><br />Praktikopholdet vil blive indholdsrigt og kan selvfølgelig ses som en integreret del af din uddannelse. Der vil under praktikforløbet være mulighed for at indsamle relevant data til en opgave, bachelorprojekt eller speciale inden for kommunikation, markedsføring, kultur eller lign. Vi har mulighed for at tilpasse praktikken efter specifikke krav fra din uddannelse. Vi ser frem til, at du med din energi, opfindsomhed og kompetencer vil være med til at arbejde hen imod Den Frie Rådgivnings målsætninger.<br /><br /><strong>Yderligere information</strong><strong> og kontaktoplysninger</strong><br />Har du spørgsmål så kontakt gerne koordinator Ida Eriksen på 2132 7236 eller mail: <a href="mailto:leder@dfr-odense.com">leder@dfr-odense.com</a>  Du kan også træffe vores nuværende praktikant, Lisbeth på 6375 0851 eller mail: <a href="mailto:praktikant@dfr-odense.com">praktikant@dfr-odense.com</a>.<br /><br />Den Frie Rådgivning har ikke mulighed for at aflønne praktikanter, men du vil som praktikant være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring. Du kan læse mere om Den Frie Rådgivning på vores hjemmeside <a href="http://www.dfr-odense.dk">www.dfr-odense.dk</a> eller på <a href="http://www.facebook.com/denfrieradgivning">www.facebook.com/denfrieradgivning</a>.  <br /><br />Ansøgningsfrist er den 27. april 2018, og samtaler forventes afholdt i uge 18. <br /> <br /><strong>Om Den Frie Rådgivning</strong><br />Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, der tilbyder gratis rådgivning for borgere i Odense. Vores vision er et samfund af forskellige mennesker med lige muligheder, og vores mission er at rådgive alle, der har behov for rådgivning og bidrage til at opbygge deres ressourcer og handlemuligheder. Den Frie Rådgivningen henvender sig derfor til borgere uden den fornødne viden, ressourcer eller eksempelvis sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre borgere.<br />Den Frie Rådgivning vandt Odense Kommunes Ildsjælepris 2012, der bliver uddelt til en frivillig social forening, som gør en særlig indsats for borgere i Odense.<br /><br /><img alt="" height="" src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=0d1fac8b-24ac-4f79-b151-b87230e1ac45" width="" /><br /><br /><br /><img alt="" height="" src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=93865e15-6151-49e5-a873-c8871e9d45c7" width="" /><br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Den Frie Rådgivning i Vollsmose
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-04-2018 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Vil du være vores nye børnesygeplejerske på en spændende specialskole for handicappede børn og unge?

  <em>Vil du være vores nye børnesygeplejerske på en spændende specialskole for handicappede børn og unge?</em><br /><br />Nørrebjergskolen søger en sygeplejerske, der har erfaring med at arbejde med handicappede børn og unge. Du skal varetage sygeplejefaglige opgaver på skolen. Arbejdstiden er som udgangspunkt placeret fra mandag til fredag i dagtimerne. Der kan forekomme mødeaktivitet efter almindelig arbejdstid. Stillingen besættes fra 1. august 2018.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Nørrebjergskolen er en kommunal specialskole, der tilbyder specialundervisning til børn med generelle indlæringsvanskeligheder i alderen 6 – 18 år. Elevtallet er i dette skoleår på ca. 140 elever. Der er stor spredning i elevernes funktionsniveau. Nogle af eleverne har fysiske handicaps og en del har multiple funktionsnedsættelser. En del af disse elever stiller krav til sundhedsfaglig viden og har mange forskellige hjælpemidler herunder respirationsstøttende udstyr.<br /><br />Nørrebjergskolens kerneopgave er: Gennem undervisnings- og læringsmæssige tiltag at udvikle og understøtte den enkelte elev til at nå det højest mulige funktionsniveau. <br /><br />Nørrebjergskolen er VISO leverandør af specialydelser til de øvrige kommuner i Danmark.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et specialfagligt miljø, hvor elevens læring og trivsel er i centrum for skolens medarbejdere</li> <li>en engageret medarbejdergruppe bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fys/ergoterapeuter og psykolog m.fl.</li> <li>en flot skole med nogle fantastiske rammer for eleverne</li> <li>trivsel, nærvær og motivation prioriteres højt – ligesom et godt grin</li> <li>dygtige og engagerede kolleger, som gerne deler ud af deres viden</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />De sygeplejefaglige opgaver er meget forskelligartede og spænder vidt, men de vigtigste omhandler: <ul> <li>Daglig vejledning af sygeplejefaglige spørgsmål fra personale og forældre</li> <li>Akutopgaver i forhold til sygeplejefaglige opgaver, f.eks. epileptiske anfald, sonder mv.</li> <li>Ansvar for medicineringsopgaver</li> <li>Undervisning af personale i hygiejne, epilepsi, medicin, PEG-sonde og evt. 1.hjælpsundervisning</li> <li>Samarbejde med læger og sygeplejersker fra HCAs Børnehospital samt øvrige relevante sygehusafdelinger, når særlige forhold gør sig gældende for det enkelte barn før- under og efter en indlæggelse</li> <li>Fastholdelse og udvikling af den sygeplejefaglige kvalitet og skriftlige kommunikation internt til personalet samt til forældrene</li> <li>Sygeplejersken indgår desuden i det daglige pædagogiske arbejde i nogle af klasserne</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>har erfaring i at arbejde med børn med handicap</li> <li>har gode samarbejdsevner med kolleger med forskellige fagligheder, forældre og eksterne kontakter</li> <li>trives i en travl hverdag med faglige udfordringer, afvekslende opgaver, medindflydelse og ansvar</li> <li>kan og har lyst til at deltage i løsningen af skolens mangeartede opgaver</li> <li>kan planlægge og prioritere egne opgaver i en uforudsigelig hverdag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Vi tilbyder fast ansættelse på 30 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at læse om skolen på <a href="http://www.nørrebjergskolen.dk/">www.nørrebjergskolen.dk</a> eller kontakte leder Niels Lundvald Nielsen på 21605211 eller børn- og ungeoverlæge Susanne Buhl på 40160569.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 30. april 2018, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 20. 
  Arbejdssted:
  Nørrebjergskolen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-04-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Team Odense

  Engageret og erfaren fysioterapeut søges til fast en stilling på 37 timer, i Team Odense, Træningscenter Hollufgård. Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2018 eller snarest derefter.

  Vi søger en Fysioterapeut til en fast stilling pr. 1. juli 7 2018 på 37 timer til Team Odense, Genoptræning Syd, Træningscenter Hollufgård.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Team Odense, Genoptræning Syd er organisatorisk placeret i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.<br />I Team Odense er der aktuelt ansat 23 fysioterapeuter, der primært arbejder med borgere som har en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en fysioterapeut, der primært skal varetage udredning og genoptræning af borgere med ryg og nakkelidelser, herunder borgere med konservativt behandlede prolapser, postoperative problemstillinger og komplicerede smerteforløb.<br />Vi forventer, du har erfaring med denne patientgruppe og kan sætte den fysioterapeutiske indsats ind i et relevant rehabiliteringsforløb.<br /> <br />Vi varetager også genoptræning af borgere efter og under cancerbehandlingsforløb, og vi forventer at du også har interesse og kan varetage genoptræning af borgere indenfor dette felt.<br /> <br />Arbejdsdagen er dynamisk og varieret med en god blanding af udredning og genoptræning af borgere individuelt og på hold. Du er selvtilrettelæggende, men må forvente at nogle arbejdsopgaver kan ligge i yderpunkterne i tidsrummet 7.30- 17.30.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Er uddannet fysioterapeut</li> <li>Har relevant erfaring og kompetenceniveau</li> <li>Finder gode, kreative og fleksible løsninger på faglige problemstillinger</li> <li>Viser initiativ og engagement og er fleksibel</li> <li>Samarbejder godt monofagligt som tværfagligt</li> <li>Kommunikerer åbent, anerkendende og tydeligt med borgere, pårørende og samarbejdspartnere</li> <li>Bidrager til trivsel i personalegruppen</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente medarbejdere</li> <li>En arbejdsplads, der vægter at have studerende</li> <li>En arbejdsplads der indgår i projekter og samarbejder med blandt andet Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, SDU og OUH</li> <li>En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse</li> <li>En godt og dynamisk kollegialt netværk, der vægter trivsel højt</li> <li>Et stort og veludstyret træningscenter</li> <li>Et park- og naturområde med gode muligheder for udetræning</li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Rehabiliteringsleder Line Sjodsholm 3094 2759 eller fysioterapeut og Tillidsrepræsentant Pia Schou 5115 7236.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 9. maj 2018.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 23. maj 2018 på Træningscenter Hollufgård, Hollufgårds Allé 20, 5220 Odense SØ.<br /><br />Der vil være en opgave i forbindelse med samtalen.<br /> 
  Arbejdssted:
  Genoptræning Syd/ Træningscenter Hollufgård
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye gæstedagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye gæstedagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en gæstedagplejer i området Holluf Pile eller i Tornbjerg med ansættelse august måned 2018. Stillingen er tidsbegrænset indtil 30. september 2019, evt. med mulighed for fastansættelse derefter.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i området Holluf Pile eller Tornbjerg. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som gæstedagplejer vil du skulle passe 4 - 5 gæstebørn mellem 0 – 2,10 år. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag. </li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. juni 2018, kl. 12.00. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som gæstedagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd, Holluf Pile/Tornbjerg
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-06-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Sanderumskolen

  Vil du være med til at gøre en rigtig god skole endnu bedre? Er du modig og har faglige og pædagogiske ambitioner? Er du kommunikativt stærk og kan vise retning i udviklings- og forandringsprocesser? Til Sanderumskolen søger vi en skoleleder med tiltrædelse 1. august 2018.

  <em>Vil du være med til at gøre en rigtig god skole endnu bedre?</em><br /><em>Er du modig og har faglige og pædagogiske ambitioner?</em><br /><em>Er du kommunikativt stærk og kan vise retning i udviklings- og forandringsprocesser?</em><br /> <br />Til Sanderumskolen søger vi en skoleleder med tiltrædelse 1. august 2018.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Sanderumskolen er en kulturbærende og kulturudviklende dannelsesinstitution, hvor den enkelte elev, medarbejder og forælder skal tage ansvar for såvel individet, det nære klassefællesskab og skolen som helhed.<br />Sanderumskolen har netop i år 60 års fødselsdag og er en folkeskole dybt forankret i lokalområdet, hvilket ses ved samarbejde med lokale virksomheder og foreninger, som understøtter reformbegrebet ”Den åbne skole”.<br /> <br />Sanderumskolen har 709 elever fordelt på 3 spor i almendelen. Sanderumskolen har desuden en Heldagsafdeling for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er et tæt samarbejde mellem skolens almendel og Heldagsafdelingen. Vi ser det som værdifuldt, at der er forskellighed blandt eleverne, da det er med til at skabe en mangfoldig skole.<br />Ledelsesteamet består af skolelederen, souschefen samt 2 afdelingsledere.<br />Den samlede medarbejderstab er på 90 personer.<br /> <br />I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder ca. 6500 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at ruste alle børn og unge fra 0-18 år - uanset deres forskellige forudsætninger - til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund.<br />Der er i Børn- og Ungeforvaltningen 35 folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Forvaltningen er organiseret i seks afdelinger; Familie og Velfærd, Sundhed og Forebyggelse, Skole, Dagtilbud, samt de to stabsenheder, Økonomi og Styring og Politik og Strategi.<br />Sanderumskolen har gennem de seneste år gennemgået flere fysiske og organisatoriske forandringer.<br />På det fysiske område har fokus været på at skabe æstetiske læringsmiljøer. Her er vi specielt stolte af vores pædagogiske læringscenter med dertilhørende rammer for faget ’Håndværk & Design’.<br />Skolens udenomsarealer har også gennemgået store forandringer til elevernes frie leg sideløbende med, at der er tænkt i udendørs læringsmiljøer med stor diversitet.<br /> <br />På det organisatoriske plan har skolen gennem de sidste mange år arbejdet målrettet med at kvalificere teamstrukturen med en dertilhørende teamkoordinatorgruppe, som i hverdagen sikrer sammenhængskraften i skolen.<br /> <br />Sanderumskolen er partnerskabsskole med Odense Musikskole, hvilket betyder, at musikundervisningen foregår i et samarbejde mellem medarbejdere fra musikskolen og skolens egne musiklærere og pædagoger. Denne undervisning sker på aldersintegrerede hold, som en del af skolens aldersintegrerede profil, idet vi også arbejder ud fra devisen ”børn lærer af børn”.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har store forventninger til vores nye leder på Sanderumskolen.<br />Vi ønsker os således, at du: <ul> <li>Er modig og har ambitioner - faglige og pædagogiske - for dét at holde skole</li> <li>Har blik for elevernes og medarbejdernes trivsel og udvikling med fokus på elevinvolvering, stolthed og eksperimenterende praksis</li> <li>Er visionær og med udgangspunkt i solid faglighed kan videreudvikle skolen med respekt for den eksisterende kultur</li> <li>Arbejder strategisk og kan vise retning i udviklings- og forandringsprocesser</li> <li>I samarbejde med det øvrige ledelsesteam tager udgangspunkt i skolens teamorganiserede og selvledende kultur, og derved sammen med medarbejderne viderefører skolens værdier</li> <li>Kan balancere at uddelegere beslutninger, træffe beslutninger og sikre løbende opfølgning</li> <li>Har erfaring med skoleledelse og indsigt i de økonomiske og administrative aspekter af ledelsesgerningen</li> </ul> Og at du som person: <ul> <li>Har stærke kommunikative kompetencer og baserer din ledelsestilgang på dialog og medinddragelse</li> <li>Udviser empati, rummelighed, integritet og er god til det relationelle</li> <li>Evner at reflektere og videreudvikle eget virke og egen praksis  </li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Som nyansat får du en grundig introduktion til forvaltningen og til Odense Kommune som arbejdsplads. I Børn- og Ungeforvaltningen understøtter tværgående projekter og udvikling af den enkelte leder. Vi har velfungerende ledernetværk på skoleområdet, hvor ledelseskolleger giver hinanden faglig sparring og du vil deltage i sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse. Herudover vil du få mulighed for at indgå i børn- og ungeledergrupper, hvor du sammen med andre ledere arbejder på tværs af fagligheder på 0-18 års området. Desuden få tilbudt et mentorforløb med en af vores erfarne skoleledere.<br />Her kan du læse Odense Kommunes <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune" target="_blank">ledelsesgrundlag</a>.<br />  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2018<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på Sanderumskolens <a href="http://sanderumskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Vil du høre mere om Sanderumskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 og afdelingsleder Johnnie Fischer på 2928 4460.<br />Du er velkommen til at aftale besøg på skolen ved henvendelse til sidstnævnte.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 13. maj 2018.<br />1. samtalerunde gennemføres mandag den 28. maj 2018, og 2. samtalerunde onsdag den 13. juni 2018. Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.
  Arbejdssted:
  Sanderumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Tror du på, at faktabaserede beslutninger er vejen frem? Har du lyst og evner til at agere som BI-kyndigt bindeled og bruge forvaltningens mange data til gavn for såvel brugere som borgere? Så er du måske vores nye kollega!

  <em>Tror du på, at faktabaserede beslutninger er vejen frem? Har du lyst og evner til at agere som BI-kyndigt bindeled og bruge forvaltningens mange data til gavn for såvel brugere som borgere? Så er du måske vores nye kollega!</em><br /> <br />Odense er under udvikling fra stor dansk by til dansk storby. I disse år investeres der ca. 40 mia. kroner i byens udvikling. I de kommende år skyder en lang række ambitiøse byggeprojekter op i centrum, på havnen og ved campus, hvor universitetet udvider, mens letbanen og det nye supersygehus tager form.<br /> <br />Den rivende udvikling stiller store krav til ledelsesinformation, og i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltningen er vi derfor i gang med udviklingen af forvaltningens informationsplatform. Foran os ligger et spændende arbejde med at konsolidere og integrere forvaltningens data og præsentere dem såvel internt som eksternt.<br /><br />Vores ambition er, at alle ledere og medarbejdere kan hente relevant og dokumenteret information, der kan understøtte styrings- og beslutningsprocesser på alle niveauer.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I By- og Kulturforvaltningen er vi cirka 1500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Biologer, violinister, jurister og vejmænd arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen.<br /> <br />Vores fælles mål er at skabe bæredygtige løsninger, der fremmer menneskelig og økonomisk vækst.<br /> <br />Stillingen er forankret i Digitalisering og Geodata. Digitalisering og Geodata er en del af staben Politik og Strategi i By- og Kulturforvaltningen. <br /><br />Forvaltningens arbejdsområder spænder bredt og understøttes af mange it-systemer og data - ikke mindst dataopsamling i byens rum såvel udendørs som indendørs.<br /> <br />Som vores nye specialkonsulent vil du derfor indgå i tæt sparring og samarbejde med andre kontorer, afdelinger og forvaltninger og ikke mindst med dine nye kollegaer i Digitalisering og Geodata.<br /><br />I Digitalisering og Geodata hjælper og understøtter vi By- og Kulturforvaltningens kontorer til at opbygge analytiske evner, datagrundlag og ejerskab af data. Vi bidrager til, at By- og Kulturudvalget beslutningsgrundlag er baseret på fakta, så forvaltningen løbende forbedrer effekten af de forskellige indsatser til glæde for Odenses borgere, virksomheder og miljøet.<br /> <br />Vi er med til at sætte dagsordenen for arbejdet med ledelsesinformation, og barren er sat højt. Vi har et åbent og uformelt miljø, hvor den enkelte har en høj grad af kompetence og ansvar.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Sammen med dine kolleger i Digitalisering og Geodata får du ansvaret for, at forvaltningens fagdata er struktureret optimalt i vores datawarehouse. Derudover får du ansvaret for at udvikle nøgletal, der på alle niveauer understøtter forvaltningens kerneopgave - og du kommer til at indgå i analyser og løse ad hoc opgaver primært til det politiske- og ledelsesmæssige niveau. Opgaverne bliver løst ved hjælp af en bred vifte af BI-redskaber f.eks. MS SQL databaser, Postgre SQL, python programmering, Power BI samt et fælleskommunalt FLIS ledelsesafrapportering til bl.a. at benchmarke Odense Kommune på bl.a. teknik- og miljøområdet.<br /> <br />Vores berøringsflader er mange og spænder vidt - lige fra vores politiske udvalg over den øverste chefgruppe og afdelingschefer til den enkelte kontorchef.<br /> <br />Dine opgaver bliver: <ul> <li>At deltage i arbejdet med at kortlægge og konsolidere eksisterende data i samarbejde med andre kontorer, afdelinger, forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere primært vores leverandører</li> <li>At sikre at de ønskede data bliver gjort tilgængelige i datawarehouse</li> <li>At sparre om BI og ledelsesinformation sammen med dine kollegaer bredt i forvaltningen</li> <li>At foretage databearbejdning og udvikle statistiske modeller og nøgletal</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> dig en arbejdsplads med et højt fagligt miljø, hvor du kommer til at arbejde i et af Danmarks største SAS-miljøer, hvor du vil kunne indgå i et stærkt tværfagligt ETL-netværk. Vi har gode muligheder for efteruddannelse, og arbejdspladsen honorerer fint kravet om et balanceret forhold mellem arbejde og fritid.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vores ideelle kandidat:  <ul> <li>Er struktureret og har en systematisk tilgang til opgaveløsning</li> <li>Evner og finder glæde ved at skabe resultater sammen med andre</li> <li>Har en relevant teknisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse på akademisk niveau</li> <li>Har solid erfaring i at arbejde med data og ledelsesinformation</li> <li>Har teknisk flair og forstår dele af de tekniske elementer bag arbejdet med store mængder data gerne MS SQL databaser</li> <li>Har kendskab til data på teknik- og miljøområdet  </li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du gerne drøfte dine personlige kvalifikationer i forhold til stillingen, så er du velkommen til at kontakte kontorchef for Digitalisering og Geodata Annette Vestergaard Christensen på 24 90 89 44. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse snarest mulig.<br /> <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag, den 14. maj 2018.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Digitalisering og Geodata
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Data og IT
 • Vi søger 8 Social- og Sundhedshjælpere til vores udekørende Aftengruppe Nord.

  Vi søger 8 Social- og Sundhedshjælpere til vores udekørende Aftengruppe Nord.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang.<br />Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder sig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er en fast stilling, 28 timer/ugentligt og der arbejdes ud fra en 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.30–23.30.<br />Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.<br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>Har erfaring med eller lyst til at lære mere omkring alderdomsforandringer og de støttebehov, der kan følge med</li> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort</li> <li>Er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Louise Frederiksen på 6551 3811 eller assisterende rehabiliteringsleder Linda Ball på tlf: 6551 3818<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 11. maj 2018, kl. 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler løbende.
  Arbejdssted:
  Aftengruppe nord
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du klar til at engagere dig som leder på en skole med ambitioner om høj faglighed og trivsel? Vil du arbejde for de bedste løsninger for alle elever i et tæt og forpligtende samarbejde? Har du interesse for den administrative del af ledelsesopgaven, men brænder for den pædagogiske udvikling?

  <div><em>Er du klar til at engagere dig som leder på en skole med ambitioner om høj faglighed og trivsel? Vil du arbejde for de bedste løsninger for alle elever i et tæt og forpligtende samarbejde? Har du flair for den administrative del af ledelsesopgaven, og passion for den pædagogiske udvikling? </em><br /><br />Så er det måske dig, vi søger til stillingen som afdelingsleder for Ungemiljøet med start 1. august 2018.</div>  <br /><strong>Om os</strong><br />Tingkærskolen er en tosporet skole i Odense SØ. Vi har yngste børnemiljø placeret i Fraugde. Vores ældste børnemiljø og Ungemiljøet er placeret på kanten mellem by og land i Birkum. Vi har 380 elever, 30 lærere og 7 pædagoger/medhjælpere.<br />På Tingkærskolen er vi ambitiøse på børnenes vegne. Vi vil ikke alene have, at de klarer sig godt i fagene, men også se, at de har troen på sig selv, og at de finder plads og bidrager i fællesskabet.<br />Ledelsesteamet består af skoleleder, souschef og afdelingsleder. Du bliver en del af et nyetableret ledelsesteam, som ser den samlede ledelsesopgave i et teamperspektiv. Vi vil i de kommende år arbejde for at skabe trivsel gennem anerkendelse, positiv ledelsesstil og fokus på at have høje ambitioner for både elever og personale.<br />Vi tilbyder <ul> <li>Et udfordrende og spændende job på en unik skole</li> <li>Et professionelt, kompetent, engageret og konstruktivt pædagogisk personale, der bidrager aktivt til skolens fortsatte udvikling</li> <li>Deltagelse i ledernetværk og fokus på udvikling af dig som leder</li> <li>Et fællesskab hvor vi trives med hinanden og har grundlæggende respekt for hinandens fagligheder</li> </ul> I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder ca. 6500 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at ruste alle børn og unge fra 0-18 år - uanset deres forskellige forudsætninger - til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund.<br />Der er i Børn- og Ungeforvaltningen 35 folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Forvaltningen er organiseret i seks afdelinger; Familie og Velfærd, Sundhed og Forebyggelse, Skole, Dagtilbud, samt de to stabsenheder, Økonomi og Styring og Politik og Strategi<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en robust, samarbejdsorienteret og administrativ stærk afdelingsleder med højt humør og energi, der brænder for at indgå i et stærkt ledelsesteam omkring videreudviklingen af vores skole.<br />Vi er optaget af: <ul> <li>At styrke elevernes faglige udvikling</li> <li>At arbejde med trivsel og inkluderende læringsmiljøer herunder udvikling af skolens ressourceteam</li> <li>At have blik for den enkeltes potentiale og styrker</li> <li>At brande skolen i lokalområdet for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn</li> <li>At arbejde med den varierede skoledag</li> <li>At udvikle professionelle læringsfælleskaber</li> <li>At åbne skolen mod det omgivende samfund</li> </ul> Som nyansat får du en grundig introduktion til forvaltningen og til Odense Kommune som arbejdsplads. I Børn- og Ungeforvaltningen understøtter tværgående projekter og udvikling af den enkelte leder. Vi har velfungerende ledernetværk på skoleområdet, hvor ledelseskolleger giver hinanden faglig sparring og du vil deltage i sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse. Herudover vil du få mulighed for at indgå i børn- og ungeledergrupper, hvor du sammen med andre ledere arbejder på tværs af fagligheder på 0-18 års området. Desuden få tilbudt et mentorforløb med en af vores erfarne skoleledere.<br /> <br />Her kan du læse Odense Kommunes ledelsesgrundlag (link)<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er stærk i relationer og kan skabe lyst og begejstring for skolens virke. Derudover er du passioneret, engageret, synlig og har hjertet på rette sted.<br /> <br />Ledelsesmæssigt forventer vi, at du: <ul> <li>Har ambitioner om at videreudvikle et fagligt stærkt og positivt Ungemiljø</li> <li>Har interesse for den administrative del af ledelsesopgaven</li> <li>Kan sætte retning og holde kursen i en omskiftelig hverdag</li> <li>Kommunikerer tydeligt og betragter dialog og medinddragelse som værdier</li> <li>Kan være strategisk og tage beslutninger i forlængelse af organisatorisk strategi</li> <li>Har relevant lederuddannelse eller har mod på at tage en lederuddannelse</li> </ul>  <br />Personligt forventer vi, at du <ul> <li>Er systematisk, velorganiseret og struktureret</li> <li>Er fleksibel, rolig og robust</li> <li>Er åben og synlig blandt personalet</li> <li>Kan vise begejstring og skabe følgeskab</li> </ul>    <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om Tingkærskolen og forventningerne til den nye afdelingsleder eller aftale et besøg på skolen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Bjarne Larsen på 4018 7801 eller souschef Dorrit Weber på 6155 3339. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag den 1. maj 2018.<br />1. samtalerunde finder sted tirsdag d. 8. maj 2018 og 2. samtalerunde tirsdag d. 15. maj 2018. Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at forberede en case, som du får tilsendt forinden samtalen.
  Arbejdssted:
  Tingkærskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du talstærk og har du flair for at arbejde med data og analyser? Og vil du være en del af et team, hvor vi sparrer og udfordrer hinanden på vores forskellige fagligheder? Så er det dig, vi søger som vores nye praktikant.

  <em>Er du talstærk og har du flair for at arbejde med data og analyser?<br />Og vil du være en del af et team, hvor vi sparrer og udfordrer hinanden på vores forskellige fagligheder?<br />Så er det dig, vi søger som vores nye praktikant.</em><br /><br />Børn- og Ungeforvaltningen er den største forvaltning i Odense Kommune med mere end 6.500 medarbejdere. Vi har høje ambitioner for byens børn og unge. Deres udvikling og læring er en afgørende faktor for, hvordan vores samfund former sig i fremtiden. Derfor er vi optagede af de resultater og den forskel, som vi sammen skaber for vores børn og unge. I et økonomisk perspektiv betyder det, at vi skal være fremsynede og sikre, at vi anvender vores ressourcer på den bedst mulige måde.<br /> <br /><strong>Vi har brug for dig</strong><br />Til at hjælpe os med at blive endnu stærkere til at anvende data og analyser i Børn- og Ungeforvaltningen, har vi behov for en initiativrig person, med lyst til at få et indgående kendskab til børn- og ungeområdet, samt de data, der i dag findes i forvaltningen. Som praktikant vil du få mulighed for at snuse til arbejdet som konsulent på et område med store datamængder både i form af analyser og bearbejdelse af data.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Budget og Analyse er en del af stabsenheden Økonomi og Styring. Udover Budget og Analyse består stabsenheden af Regnskab, Løn og Personale og Digitalisering. Budget og Analyse har 8 medarbejdere, som betjener den politiske og øverste ledelse og fagafdelingerne. Budget og Analyse er ansvarlig for datagrundlaget i hele forvaltningen, herunder strukturering, rapportering og analyse af data. Derudover har vi også ansvaret for den overordnede planlægning, styring og koordinering af forvaltningens samlede økonomi og økonomistyring. Vi arbejder løbende med at udvikle vores økonomistyring, planlægningsgrundlag og ledelsesinformation, der tilsammen skal sikre et solidt beslutningsgrundlag i Børn- og Ungeforvaltningen. Vi har en uformel omgangstone, sætter pris på humor og nyder at gå på arbejde, fordi vi brænder for det vi laver.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi kan tilbyde dig en praktik med masser af udfordringer, hvor du får mulighed for at understøtte udviklingen indenfor et vigtigt område i Odense Kommune. Som analysepraktikant kommer du til at udvikle og udbygge vores platform for ledelsesinformation. Du kommer også til arbejde med forskellige rapporter, analyser og udtræk af data. Du vil indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor både den faglige sparring og det gode samarbejde vægtes højt. Du vil få tilknyttet en mentor i praktikperioden.<br /> <br />Vi arbejder i Budget og Analyse på tværs af hele organisationen og vores primære opgaver er at sikre en god og professionel understøttelse og betjening af det politiske og ledelsesmæssige niveau og tilvejebringe solide analyser, som kan underbygge planlægnings- og beslutningsgrundlag. Konkret arbejder vi blandt andet med opbygning af et ledelsesinformationssystem, tilrettelæggelse af data fra fagsystemer, implementering af nyt afrapporteringsværktøj, budgetlægning og -opfølgning, planlægning, analyser og effektledelse.<br /><br />Konkrete arbejdsopgaver: <ul> <li>Medvirke til udvikling og vedligeholdelse af data i datawarehouse</li> <li>Udarbejde analyser og deltage i udviklingsprojekter</li> <li>Udtræk af nøgletal fra fx Danmarks Statistik, undervisningsministeriet etc.</li> <li>Understøtte kollegaer i forvaltningen ift. dataudtræk og analyser</li> <li>Datavalidering</li> </ul>                  <br />Odense Kommunes datawarehouse er baseret på programmer fra SAS Institute. Vi anvender hovedsageligt programmerne fra SAS, når vi arbejder med ledelsesinformation og analyser. Kendskab til SAS vil derfor være en fordel.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os at du: <ul> <li>Er på kandidatstudiet på en relevant uddannelse som for eksempel cand.oecon, cand.scient.oecon eller tilsvarende på.</li> <li>Har lyst til eller erfaring med modellering, strukturering og analyse af data</li> <li>Har vist på studiet, at du kan overskue store talmængder og komplicerede sammenhænge</li> <li>Har interesse for og erfaring med datatræk på forskellige fagområder</li> <li>Har gode samarbejdsevner og er god til at arbejde tværfagligt</li> <li>Er initiativrig og har mod på nye opgaver og arbejder selvstændigt</li> </ul> Det er vigtigt, at du har en skarp analytisk sans, samt økonomisk indsigt og forståelse. Men lige så vigtigt er det, at du finder det spændende at arbejde med data, tal og analyser.<br /> <br />Har du lyst til at få erfaringer med data- og analysearbejde og en dagligdag præget af samarbejde med gode og dygtige kolleger, samt en arbejdsplads med en uformel omgangstone - så hører vi gerne fra dig.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelses: </strong><br />Praktikken er ulønnet. Arbejdstid aftales nærmere afhængig af studieordning. Men vi forventer at du vil skulle arbejde cirka 30 timer/uge. Praktikken er som udgangspunkt et helt semester begyndende fra 1. september 2018.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Kontaktperson specialkonsulent Sanne Villekjær: tlf. 30516159, mail: <a href="mailto:sav@odense.dk">sav@odense.dk</a>  eller Budget- og analysechef Claus Færch: tlf. 24891814, mail: <a href="mailto:Clafc@odense.dk">Clafc@odense.dk</a>. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 6. maj 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. maj 2018<br /> <br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen, Budget og Analyse
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Vil du medvirke til at tiltrække nye virksomheder til Odense, ved at fortælle de gode historier om robotter, droner, velfærdsteknologi og kapitalrejsning i Odense – og synes du, det lyder spændende at arrangere erhvervsarrangementer?

  <strong>Vil du medvirke til at tiltrække nye virksomheder til Odense, ved at fortælle de gode historier om robotter, droner, velfærdsteknologi og kapitalrejsning i Odense – og synes du, det lyder spændende at arrangere erhvervsarrangementer? </strong><br /> <br />Invest in Odense søger en studentermedhjælper fra juni 2018, som kan assistere vores team i arbejdet med at tiltrække nye virksomheder til Odense. Du vil bistå i kommunikation og marketing af vores initiativer, såvel som planlægning og koordinering af erhvervsarrangementer.<br /> <br />Vi søger en marketing og kommunikations studerende til Invest in Odense. Dit arbejde vil være en del af vores kommunikation i et nationalt såvel som globalt perspektiv.<br /> <br /><strong>Dine primære opgaver vil være</strong> <ul> <li>Marketing og kommunikation i relation til vores erhvervsarrangementer</li> <li>Planlægning og afvikling af erhvervsarrangementer</li> <li>Assistere Investment Managers i deres daglige arbejde</li> <li>Indsamle og udfærdige gode historier til både nyhedsbreve, online marketing og SoMe aktiviteter</li> </ul> <strong>Vi forestiller os, at du</strong> <ul> <li>er kandidatstuderende på en længere videregående uddannelse som cand.merc., cand. negot, IVK eller anden relevant uddannelse</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner</li> <li>kan se de mange muligheder frem for begrænsninger</li> <li>har en venlig og imødekommende omgangstone</li> <li>har en struktureret tilgang og øje for detaljer</li> </ul>  <br /><strong>Det vigtigste er dog, at du</strong> <ul> <li>arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst</li> <li>er udviklingsorienteret og kan lide at skabe resultater</li> <li>tør at tage udfordringer op og gerne vil prøve nye ting af</li> <li>taler og skriver engelsk flydende</li> <li>har en god forretningsforståelse</li> </ul> <strong>Til gengæld tilbyder vi</strong> <ul> <li>et miljø, med humor og en let omgangstone</li> <li>muligheden for at udvikle dine akademiske såvel som personlige kompetencer</li> <li>fleksibilitet i både arbejdet, såvel som muligheden for at påvirke dine opgaver i forhold til dine kompetencer</li> </ul> <strong>Teamet</strong><br />Invest in Odense er en del af Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune. Du vil blive en del af vores team, med base på Odense Rådhuset, hvor du vil arbejde tæt sammen med vores Investment Managers og marketing team, og vil blive inddraget i mange forskellige opgaver og få stort ansvar. Vi har et bredt netværk, viden og praktisk erfaring, som vi er klar til at dele med den rigtige ansøger.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen som studentermedhjælper er med start 1. juni 2018 efter aftale (fleksibilitet er muligt i forhold til studiet). Stillingen er deltid med 15 timer ugentligt. Vær opmærksom på at du skal være universitetsstuderende for at søge denne stilling.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål til praktikforløbet, er du velkommen til at kontakte Sanne E. Vinderslev på <a href="mailto:SAVRA@odense.dk">SAVRA</a><a>@odense.dk</a> elelr 3012 0734 eller Thomas Mølgaard på THMGA@odense.dk eller 5114 4027<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. maj 2018, og vi forventer at afholde samtaler i starten af uge 21.
  Arbejdssted:
  Invest in Odense
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Konsulent til ”Børnene i robotbyen”

  Vil du være med til at bidrage til, at børnene i Odense bliver en del af det roboteventyr, som Odense står midt i i disse år? Er du fuld af initiativer og gå på mod, så har vi måske en stilling til dig.

  <em>Vil du være med til at bidrage til, at børnene i Odense bliver en del af det roboteventyr, som Odense står midt i i disse år? Er du fuld af initiativer og gå på mod, så har vi måske en stilling til dig.</em><br /> <br />Odense Kommune ønsker at stimulere børn og unges interesse for IT og teknologi, så de gennem deres tid i daginstitution, folkeskole og ungdomsskole erhverver sig god teknologiforståelse og de digitale kompetencer, som de forventes at skulle bruge både i deres arbejdsliv- og fritidsliv. Vi ser det 21. århundredes kompetencer, STEM-fagene, innovation og entreprenørskab som centrale elementer i denne proces.<br /> <br />Odense Kommune har afsat 10,7 mill. kr. i forbindelse med budget 18 og 19 til fremme af en strategisk indsats: ”Børn og unge i robotbyen”. Odense byråd har en ambition om, at Odense bliver Europas hovedstad for startups og udvikling af robotteknologi.<br /> <br />Konsulentstillingen er en fuldtidsstilling og centralt placeret i dette arbejde, og du vil komme til at medvirke til, at denne strategiske indsats omkring IT og robotteknologi bliver omsat til pædagogiske handlinger blandt børn og unge.<br /> <br />Stillingen er placeret i Skoleafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen.  <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>er læreruddannet og har en relevant teoretisk overbygning, fx Master i IKT og læring eller kandidat i IT-didaktisk design</li> <li>har praktiske erfaringer med området – både i forhold til IT og teknologi og innovation og entreprenørskab</li> <li>har erfaringer med deltagelse i og styring af forskellige projekter – og har mod på at gå i krig med store projekter</li> <li>er et fagligt fyrtårn – og har evnen og lysten til at koble teori, teknologi, pædagogik og praksis</li> <li>har stærke kommunikative kompetencer – både i tale og skrift</li> <li>er glad for og god til at indgå i mange forskellige former for samarbejde</li> <li>har humor og en smittende arbejdsglæde</li> <li>er vedholdende og ambitiøs</li> <li>har lyst til at arbejde med IT og teknologi i forhold til børn og unge fra både dagtilbud, folkeskole, klub og ungdomsskole </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne vil være: <ul> <li>tovholder på projektet ”Børnene i robotbyen”</li> <li>omsætte de politiske intentioner til pædagogiske handlinger i tæt samarbejde med mange forskellige personer</li> <li>både ”i marken” tæt på børn og voksne – og i forvaltningen</li> <li>facilitere partnerskabsaftaler med teknologivirksomheder</li> <li>samarbejde med UCL; SDU, EAL, SDE, Coding Pirates, Teknologiskolen og andre relevante partnere</li> <li>organisere og facilitere videndeling mellem interessenterne</li> <li>planlægge og gennemføre forskellige events </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job i en organisation, hvor både faglig og tværfagligt samarbejde er vigtigt,  og hvor vi har erfaret, at vi opnår de bedste resultater, når vi formår at bringe hinandens forskellige kompetencer i spil</li> <li>En stilling med selvstændigt ansvar og samtidig mulighed for sparring</li> <li>En afdeling med et godt arbejdsmiljø, højt arbejdstempo og stor villighed til at ville hinanden</li> <li>Indflydelse på egne opgaver og tilrettelæggelsen af disse, herunder tilrettelæggelsen af de indsatser, der skal igangsættes </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte udviklingschef Lene Nygaard på <a href="mailto:leny@odense.dk">leny@odense.dk</a>, eller på 51540847.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der gennemføres to samtalerunder, henholdsvis torsdag, den 24. maj 2018 og onsdag, den 30. maj 2018. Forud for en evt. 2. samtalerunde vil du blive bedt om at løse en skolepolitisk case.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen, Skoleafdelingen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • an du stå i spidsen for et særligt socialt område, hvor vi formår at sætte fokus på aktiverende støtte, samtidig med at vi tager hånd om alvorlige sociale problemer? Kan du også lede et korps af dedikerede og dygtige medarbejdere?

  <em>Kan du stå i spidsen for et særligt socialt område, hvor vi formår at sætte fokus på aktiverende støtte, samtidig med at vi tager hånd om alvorlige sociale problemer? Kan du også lede et korps af dedikerede og dygtige medarbejdere? Og kan du se dig selv som leder i en stor forvaltning, hvor vi stiller høje krav til samarbejde og udvikling</em>, s<em>å modtager vi gerne en motiveret ansøgning og et c.v. fra dig</em><br /> <br /><strong>Om St. Dannesbo</strong><br />St. Dannesbo er et botilbud efter § 110 i Lov om Social Service og drives som forsorgshjem for hjemløse, Odense Kommune. Vi har plads til 69 voksne beboere, heraf i alt 18 på Dannesbohus, som er vores alternative plejehjem / omsorgsafdeling. Vi er et tilbud til personer, der ikke har, eller ikke kan opholde sig i, egen bolig og som på grund af misbrug og særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud og aktiverende støtte i en midlertidig periode.<br /><br />Vi tilbyder aktivering på vores montageværksted, i køkkenet, landbruget, rengøring og i serviceafdelingen.<br /><br />Du bliver leder for ca. 14 ansatte med en række forskellige fagligheder. Vi har en landmand, vi har kost- og ernæringsassistenter samt nogle rengøringsassistenter, en montageansvarlig og endelig også nogle værkstedsassistenter, der står for alle de grønne områder samt vedligeholdelsen af vores skønne bygninger. Et par af os er i flex- eller seniorjob. Du bliver desuden leder for 2 tværgående medarbejdere; en administrativ medarbejder og en socialrådgiver.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som leder på St. Dannesbo får du primært ansvar for <ul> <li>den daglige drift på værkstedsdelen – sammen med medarbejderne</li> <li>i et tæt samarbejde med dine lederkolleger at være visionær og udviklingsorienteret i forhold til de givne rammer på St. Dannesbo</li> <li>at strukturere, prioritere og følge op på opgaverne</li> <li>at prioritere et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, præget af åbenhed og respekt og i et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen</li> <li>at sikre, at St. Dannesbo opfylder de givne lovbestemte rammer</li> <li>at lede opad og nedad</li> <li>at indgå i samarbejder såvel internt i forvaltningen som med eksterne samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Konkret får du til opgave at</strong> <ul> <li>indgå i et ledelsesteam med de 2 øvrige ledere</li> <li>indgå i ledelsesteamet i BSF, Jobrehabilitering 2</li> <li>vedligeholde Kontakt til eksterne samarbejdspartnere</li> <li>sparre og afholde møder i lederteamet</li> <li>lave vagtplaner og indberette løn i SD</li> <li>afholde MUS-samtaler</li> <li>sikre driften i afdelingen blandt andet med strukturerede værkstedsmøder, rengøringsmøder, køkkenmøder og personalemøder for hele medarbejdergruppen.</li> <li>indgå i dialog med beboere i forhold til til aktivering</li> <li>bedrive nærledelse på alle værkstederne</li> <li>anvende den viden der allerede ligger på værksstedsdelen og videreudvikle denne.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du har en relevant socialfaglig uddannelse – evt. suppleret med en håndværksmæssig baggrund.<br /><br />Herudover ønsker vi, at du <ul> <li>har dokumenteret ledelseserfaring</li> <li>har en diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende overbygninghar erfaring med at arbejde tværfagligt, både internt og eksternt, og kan se værdien i forskellige faggruppers bidrag til løsning af den fælles opgave</li> <li>har kendskab til og interesse for socialt udsatte mennesker med misbrug og sociale problemstillinger</li> <li>prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø præget af åbenhed og respekt </li> <li>har erfaring med Lov om Social Service § 104 og § 110 samt Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 103, som udgør det lovgivningsmæssige grundlag for institutionen</li> <li>har erfaring med aktivering af målgruppen.</li> </ul> <strong>Som person er du</strong> <ul> <li>nærværende og til stede i hverdagen, og du værdsætter et tæt samarbejde med både ledelsesteamet og med medarbejderne i afdelingen</li> <li>en både tydelig og empatisk leder, der tør træde i karakter og kan strukturere, prioritere og følge op på opgaverne</li> <li>visionær og udviklingsorienteret og formår at se værdien i samarbejde og sikre de bedst mulige rammer til vores udfyldelse af de lovgivningsmæssige rammer</li> <li>udstyret med et positivt menneskesyn og en anerkendende og nærværende tilgang til borgerne og medarbejderne</li> <li>anerkendende og sætter pris på fagligheden i afdelingen og ønsker at videreudvikle med udgangspunkt i denne.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads i smukke omgivelser tæt på naturen, hvor der er højt til loftet i mere end én forstand.<br /><br />Du vil blive en del af en arbejdsplads med et højt fagligt niveau i en engageret kollega- og medarbejdergruppe samt i lederteamet, hvor der løbende er supervision og mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling.<br /><br />I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre en dynamisk feed back-kultur og styrke vores fælles læring og organisationens implementeringsevne. Vi tilbyder således et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og løbende udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om St. Dannesbo <a href="http://dannesbo.dk/">her</a>.<br />Du kan også kontakte chef for Uddannelse Kirsten Haaning på tlf. 2929 4646.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 8. maj 2018.<br /> <br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den. 15. maj og 2. runde den 29. maj. Kandidater som bliver indkaldt til 2. samtale vil blive bedt om at udfylde en personprofil i dagene mellem 1. og 2. samtale.
  Arbejdssted:
  St. Dannesbo
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Specialbørnehaven Platanhaven

  Har du erfaring fra specialområdet og interesse for at arbejde med børn med multiple funktionsnedsættelser? Og brænder du for at give disse børn en tryg og meningsfuld hverdag? Så er det måske dig, vi søger til en stilling som pædagog i Platanhaven.

  <em>Har du erfaring fra specialområdet og interesse for at arbejde med børn med multiple funktionsnedsættelser? Og brænder du for at give disse børn en tryg og meningsfuld hverdag? Så er det måske dig, vi søger til en stilling som pædagog i Platanhaven.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Platanhaven er en specialbørnehave for børn med vidtgående handicap. Vi har plads til 36 børn i alderen 0-7 år og en stor, tværfaglig medarbejdergruppe. Vi mener, at det skal være trygt, meningsfuldt og sjovt at gå i børnehave, og vi arbejder hver dag for at skabe et udviklende børnemiljø, hvor der er vægt på kommunikation, samspil og personlige relationer.<br /> <br />Platanhaven har gennem mange år opbygget en stor specialviden om rammer og aktiviteter for børn med handicap, og vi lægger stor vægt på, at børnene oplever et varmt og menneskeligt miljø med en hverdag, der er struktureret ud fra det enkelte barns behov. Vi samarbejder om at forbedre barnets forudsætninger for at kunne deltage aktivt og så selvstændigt som muligt i hverdagens aktiviteter. Vi udfordrer barnet gennem leg og oplevelser bl.a. med fokus på krop, hjerne, bevægelse og sanser.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som pædagog i Platanhaven skal du varetage det pædagogiske og plejemæssige arbejde i hverdagen. Du får en kontaktpædagogfunktion med primært koordinerende ansvar for 2-3 børn. Du vil få til opgave at lave tværfaglige handleplaner og udviklingsbeskrivelser - og planlægge og udføre pædagogiske forløb med udgangspunkt i handleplanen. Du vil komme til at fungere som koordinator for de forskellige fagpersoner, som er involveret i det enkelte barn, og du får det primære ansvar for den daglige kontakt med barnets forældre.<br /><br />Vi ønsker, at vores nye kollega: <ul> <li>har erfaring fra specialområdet og gerne fra arbejde med mindre børn</li> <li>har interesse for børn med multiple funktionsnedsættelser, børn uden talesprog og børn, som kan have udadrettet adfærd</li> <li>har interesse i løbende at videreudvikle på dine specialfaglige kompetencer fx omkring kommunikation, neuropædagogik og inklusion</li> <li>fleksibelt bruger dine kompetencer i de sammenhænge, hvor børnenes behov fordrer det</li> <li>har lyst til at bidrage til Platanhavens interne læringsmiljø, bl.a. ved at formidle viden og deltage i kollegial refleksion</li> <li>er engageret og har lyst til at blive en aktiv del af vores børnehave</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et velfungerende tværfagligt arbejdsfælleskab, bl.a. mellem pædagog, ergo- og fysioterapeuter</li> <li>en specialbørnehave, som vægter personalets kompetenceudvikling og vidensdeling</li> <li>et åbent og reflekterende arbejdsmiljø med fokus på trivsel og motivation</li> <li>en arbejdsplads, hvor ansvarlighed og indflydelse danner grundlaget for den solide daglige og faglige indsats</li> <li>en børnehave, hvor udvikling af børnefælleskaber og det enkelte barns ressourcer er i fokus.</li> <li>en børnehave, hvor den gode dialog og relationen til børn og forældre er er vores vigtigste barometer for succes</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lise Petersen på 2138 8634 eller leder Charlotte Madsen på 5116 6746.<br /><br /><a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/biplatanhaven">Du kan læse mere om vores børnehave her</a><br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Der er tale om en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 30 timer.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. april 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 8. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Platanhaven
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-04-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger 2 faglige og velfunderede pædagoger til 30 og 35 timer i børnehuset Tingvallagården pr. 1 juni 2018 eller snarest derefter.

  Vi søger 2 faglige og velfunderede pædagoger til 30 og 35 timer i børnehuset Tingvallagården pr. 1 juni 2018 eller snarest derefter.<br /><br />Børnehuset Tingvallagården er en børnehave normeret til 45 børn.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med medhjælpere og pædagogiske assistenter. Pædagogerne skal sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations - og evalueringskultur.  <br />  <ul> <li>I Børneinstitution Tarup-Pårup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling</li> <li>Børnehuset Tingvallagården er et af de 7 børnehuse i Tarup-Pårup</li> <li>Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for ”Det sammenhængende Børne - og Ungeliv” og ”Inklusionsstrategi”</li> <li>Vi er alle uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament  </li> </ul> Tingvallagården er et rart hus at komme i, og vi arbejder sammen i hele huset. De yngste børn starter på en mindre gruppe, og de øvrige børn udgør en større gruppe. Vi arbejder med varierende læringsgrupper og miljøer. Før-skole-børnene er i læringsgrupper et helt år, og vi samarbejder med andre af institutionens børnehuse omkring de ældste børn. Vi er faglige, engagerede og har en afsmittende arbejdsglæde. Vi vægter inde- og udeaktiviteter og bruger vores fantastiske legeplads og lokalområdet. Vi arbejder dynamisk, systemisk og struktureret med implementering af sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /> <br /><strong>Det betyder</strong> <ul> <li>Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for den enkelte, gruppen og de betydningsfulde fællesskaber</li> <li>En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik</li> <li>At du som pædagog tager et stort medansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed</li> <li>At du bliver uddannet i ICDP</li> </ul>  <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi tager udgangspunkt i den faglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Vi forventer, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forskningsbaseret viden. Du skal holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og vilkår for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os: <ul> <li>Har en kommunikativ faglighed så du kan indgå i en professionel dialog med forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere</li> <li>Besidder en didaktisk faglighed med viden og kompetencer til at tilrettelægge og skabe optimale lærings– og udviklingsbetingelser for børnene</li> <li>Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidensbaseret viden i daglig praksis</li> <li>At du holder dig opdateret i den nyeste viden</li> <li>At du er i stand til at flytte dig for at møde barnet</li> <li>At du har blik for faglige og praktiske opgaver</li> <li>At du er medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og tør gå i dialog – også om det, der er svært</li> </ul> Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl.6.30 og 16.45<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL. og den forhandlings berettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Harriet Kjeldsen på 63756151 eller mail: <a href="mailto:hskk@odense.dk">hskk@odense.dk</a><u>.</u> Du opfordres til at aftale besøg med rundvisning i huset.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 1. maj 2018. Vi forventer at afholde samtaler den 14 maj 2018.<br />Der afholdes en 2. samtale med de kandidater som kommer i betragtning til stillingerne, samtalen afholdes d. 15 maj.<br /><br />Ansættelsessamtalerne afholdes på adressen: Slotsgade 5, 2 sal, 5000 Odense C<br /><br />Ved ansættelsessamtaler i Tarup-Pårup anvender vi vækstmodellen. Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Tingvallagården
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagpleje Syd og Vest - Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger tre praktikanter med passion for intern/ekstern kommunikation, projektudvikling, samarbejde samt dokumentation og evaluering til efterårssemesteret 2018. Savner du mulighed for at sammenkoble teori og praksis? Så søg hos os.

  <em>Savner du mulighed for at sammenkoble teori og praksis? Og er du til udvikling, kommunikation og muligheden for at sætte dit aftryk på en ny organisation – så er UPA stedet for dig.</em><br /><br />Udviklings- og Projektafsnittet (UPA) søger tre praktikanter med passion for intern/ekstern kommunikation, projektudvikling, samarbejde samt dokumentation og evaluering til efterårssemesteret 2018. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odenses tre ungdomsskoler er slået sammen til en ny ungdomsskole. UPA er UngOdenses tværorganisatoriske drivkraft, der har det som et erklæret mål at understøtte UngOdenses samlede udvikling til størst mulig gavn for Odenses børn og unge. Vi sætter stort fokus på læringsaspektet og giver dig mulighed for at arbejde med netop dét projekt, du finder interessant og relevant i forhold til dit studie. Marie Lodberg er uddannet cand.mag. og en erfaren praktikvejleder, og hun vil bistå dig som vejleder under hele forløbet, så vi kan sikre, at dit praktikophold bliver en integreret del af dit studie.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som praktikant hos UPA får du mulighed for <ul> <li>at arbejde med markedsføring af UngOdense via sociale medier samt digital og analog kommunikation</li> <li>at udvikle kommunikationsveje, så gode aktiviteter i UngOdense kan spredes som gode eksempler</li> <li>at være med fra starten i udviklingen af nye initiativer på tværs af afdelingerne af UngOdense</li> <li>at udvikle standardiserede evaluering og dokumentationsmetoder til brug i forskellige afdelinger  </li> <li>at projektudvikle ud fra dine faglige kompetencer, hvor du selv kan være med til at tilrettelægge dine arbejdsopgaver</li> <li>at arbejde i et dynamisk og fleksibelt arbejdsteam, hvor dit netværk med garanti bliver udvidet</li> <li>at udvikle en bred vifte af dine faglige og personlige kompetencer, som kan skrives direkte på CV’et</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger en praktikant, som <ul> <li>læser på en videregående uddannelse inden for kommunikation, kultur og medier, sociologi, statskundskab eller lign.</li> <li>er idérig, har gå-på-mod og interesse for virksomhedsudvikling og kommunikation</li> <li>er åben og villig til at hjælpe, hvor der er brug for det</li> <li>er selvstændig og initiativrig</li> <li>har gode kommunikations-, formidlings- og formuleringsevner</li> <li>har socialt engagement og er åben for ungdomsskolernes muligheder</li> <li>vil gøre en forskel i unge menneskers liv</li> <li>kan arbejde minimum 25 timer om ugen i ét semester, hvor du kan få en masse hands-on erfaring</li> </ul> Som praktikant hos UPA bliver du udfordret på alle dine kompetencer og du skal kunne agere i en travl, alsidig og mangfoldig hverdag – vi har ingen dage, som er ens. UPA kan være en platform, hvor du får chancen for at afprøve nogle af de karrieremæssige muligheder, som din uddannelse giver dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Arbejdstiden kan tilrettelægges individuelt, så der er mulighed for fx at pendle til praktikstedet. UPA har ikke mulighed for at aflønne praktikanter, men som praktikant vil du være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring.<br />Praktikforløbet forventes påbegyndt primo september 2018. Arbejdsadressen er Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, kan du kontakte praktikvejleder Marie Lodberg på 63 75 08 54 eller praktikant Camilla Rasmussen på 53 53 60 65. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV elektronisk senest den 26. april 2018, kl. 12.00. Der afholdes praktiksamtaler den 3. maj 2018. <br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  Udviklings- og Projektafsnittet (UPA) i UngOdense
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-04-2018 12:00
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Har du lyst til og mod på at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker? Har du mod på at lære nyt og udvikle dig?

  <em>Har du lyst til og mod på at pleje og yde omsorg for andre mennesker? <br />Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? <br />Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker? <br />Har du mod på at lære nyt og udvikle dig?</em><br /> <br />Så er en elevuddannelse som social- og sundhedshjælper (SSH) måske noget for dig!<br />Vi søger ca. 40 elever, der kan starte på uddannelsen til social- og sundhedshjælper den 1. september 2018.<br /> <br /><strong>Om social- og sundhedshjælperuddannelsen</strong><br />Uddannelsen til social- og sundhedshjælper er en erhvervsuddannelse, som varer 14 måneder - fordelt med 17 uger på skole og resten af tiden i praktik. I dine praktikperioder tilbyder vi faglig vejledning om de mål, som du skal arbejde med.<br /> <br />Skoleundervisningen og praktikperioderne har fokus på, at du som uddannet social- og sundhedshjælper opnår disse kompetencer: <ul> <li>Skabe struktur i borgerens hverdag</li> <li>Kende egen rolle og kunne arbejde tværfagligt</li> <li>Kunne arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende</li> <li>Kunne understøtte arbejdet med demente borgere og deres pårørende</li> </ul> <strong>Dine praktikopgaver </strong><br />I praktikken arbejder du hos ældre, syge og handicappede borgere, der har behov for hjælp i hverdagen. Du skal her kunne møde borgerne med respekt og fokus på deres livskvalitet og ønsker.<br /><br />Du løser sammen med dine kolleger følgende opgaver: <ul> <li>Hjælp til personlig hygiejne, fx bad, toiletbesøg, hjælp med af- og påklædning</li> <li>Praktisk bistand, som f.eks. rengøring, tøjvask</li> <li>Tilberedning af mad og hjælp med spisning</li> </ul> Du kommer i praktik både på et plejecenter og i en hjemmeplejegruppe. Når du er færdiguddannet, har du opnået viden, færdigheder og kompetencer til at udføre pleje og rehabiliterende opgaver i hjemmeplejen, på plejehjem eller hos private leverandører.<br /><br />Læs om en <a href="http://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/social-og-sundhedshjaelper" target="_blank">nuværende SSH-elevs hverdag her</a>.<br /> <br /><strong>Adgangskrav</strong><br />For at blive ansat som social- og sundhedshjælperelev skal du inden den 1. september 2018 have bestået et SOSU-rettet grundforløb 2 eller have vurderet dine realkompetencer på en social- og sundhedsskole.<br /><br />Husk at vedhæfte realkompetencevurdering eller din uddannelsesplan, når du ansøger.<br /> <br /><strong><u><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=6bf67cc5-57b3-4d3c-83fd-e43d6c2c7ee0">HUSK! Læs vejledningen til ansøgning, inden du søger, så du får det hele med.</a></u></strong><br /><br /><strong>Vi har forventninger til dig!</strong><br />For at gennemføre uddannelsen er det vigtigt, at du: <ul> <li>Er selvstændig og har gode samarbejdsevner</li> <li>Er fysisk og psykisk robust </li> <li>Er fagligt nysgerrig og reflekterende</li> <li>Kan skabe overblik</li> <li>Kan indgå i professionelle relationer</li> <li>Er mødestabil.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 37 timer om ugen.<br />Du må forvente skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik. Din ferie er fastlagt ifølge skole-praktikplanen.<br /><br />Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du under 25 år, er lønnen ca. 10.500 kr. om måneden. Er du over 25 år og opfylder kriterierne for voksenelev, kan du søge om voksenelevløn på ca. 19.700 kr. om måneden. Læs om kriterierne på dokumentationsskemaet for voksenelevløn. Print og udfyld det, hvis du opfylder kriterierne og vedhæft det udfyldte og underskrevne skema til din ansøgning. Skemaet incl. kriterier finder du <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=9e8434db-a784-4eb7-b176-9e91fec15eca" target="_blank">her</a>. <strong>Der gives ikke dispensation for kriterierne.</strong> <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br /><a href="http://sosufyn.dk/uddannelser-2/social-og-sundhedshjaelper/" target="_blank">Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper her.</a><br /><br />Har du brug for yderligere informationer om uddannelsen, kan du kontakte uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf Rasmussen på 6138 4931 eller uddannelseskoordinator Dorte Uth Gydesen på 5142 8958.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er <strong>tirsdag den 15. maj 2018.</strong><br /><br />Vi udsender samtaleindkaldelser i uge 21, og forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 22.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være en del af vores foranstaltningsteam i vores Børnegruppe? Har du lyst til at gøre en forskel for familier med børn med handicap/sygdom? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er det dig vil venter på.

  <em>Vil du være en del af vores foranstaltningsteam i vores Børnegruppe?<br />Har du lyst til at gøre en forskel for familier med børn med handicap/sygdom<br />Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø?</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er to teams som er en del af Børne- og Ungerådgivningen. I kompensationsteamet arbejder vi med dækning af nødvendige merudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt afløsning/aflastning. I foranstaltningsteamet arbejder vi derudover også med børnefaglige undersøgelser (ICS), handleplaner samt hjemmetræning.<br /><br />Det ledige barselsvikariat er i foranstaltningsteamet Børnegruppen.<br />I Børne- og Ungerådgivningen ønsker vi at udbrede metoden Familierådslagning, derfor har vi et særligt fokus på dette.<br />Vores målgruppe er familier til børn/unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk/langvarig lidelse. Vi sætter en ære i at hjælpe disse familier og gør det bl.a. i samarbejde med den øvrige del af Børne- og Ungerådgivningen, og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.  <br /><br />Børne- og Ungerådgivning Handicap har til huse i Egeparken 2A, 6. sal, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Du bliver en del af en arbejdsplads med dygtige kollegaer, hvor du har rig mulighed for at udvikle dig og få styrket dine faglige kompetencer</li> <li>Dine primære opgave at iværksætte og følge op på foranstaltninger, at udarbejde børnefaglige undersøgelse, at behandle ansøgninger om dækning af nødvendige merudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt afløsning/aflastning jf. Serviceloven §§ 41, 42 og 44 (§§ 83 og 84) samt råd og vejledning til familierne</li> <li>Hjemmetræningsager § 32 (bevilling, tilsyn og opfølgning)</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet socialrådgiver/-formidler</li> <li>Du kan kommunikere med alle typer af mennesker og formår at strukturere informationer, så de er til at forstå og så de dækker behovet hos de familier vi arbejder med</li> <li>Du har gerne erfaring fra en lignende stilling, og ved hvad det vil sige at arbejde i en kommunal forvaltning/myndighedsområdet</li> <li>Det er et <em>stort </em>plus (men intet krav), hvis du har erfaring og viden om hjemmetræningssager (servicelovens § 32)</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Som person besidder du en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og økonomiske hensyn. Du er et positivt menneske, der ser muligheder i en hverdag præget af mange forandringer og med mange forskelligrettede krav. Du er nysgerrig på at lære de familier, kollegaer og samarbejdspartnere, som du interagerer med.</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Børne- og Ungerådgivning Handicap <a href="http://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/boern-og-unge-med-saerlige-behov/born-og-unge-med-handicap">her</a>.<br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Peter Johansen på telefon 2910 7143.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 8. maj 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 29. maj 2018. <br />Kandidater, som indkaldes til samtale, vil blive telefonisk kontaktet i løbet af uge 20, 2018. 
  Arbejdssted:
  Egeparken 2a, 5240 Odense NØ
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du i gang med din kandidatuddannelse, og skal du i praktik til efteråret? Læser du kommunikation, medievidenskab eller lign. og kunne du tænke dig at få både strategisk og hands-on erfaring med kommunikations- og brandingopgaver? Så er du måske vores nye praktikant.

  <em>Er du i gang med din kandidatuddannelse, og skal du i praktik til efteråret? Læser du kommunikation, medievidenskab eller lign. og kunne du tænke dig at få både strategisk og hands-on erfaring med kommunikations- og brandingopgaver? Så er du måske vores nye praktikant.</em><br /><br />Elev- og Studieansvarlige i Odense Kommune søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemestret 2018.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du kommer til at være i praktik på rådhuset, hvor du vil blive tilknyttet det team, der hedder Elev- og Studieansvarlige. Elev- og Studieansvarlige er et team, der er placeret i afdelingen HR & Personale, og teamet består af 10 medarbejdere, og afdelingen fungerer som ”én indgang” til Odense Kommune for elever, studerende og uddannelsesinstitutioner i Odense. Vi koordinerer elevpladser internt i kommunen, og arbejder sammen på at gøre Odense Kommune til ”Det foretrukne uddannelsessted”. Du bliver en del af en social medarbejdergruppe, hvor der er plads til et godt grin. Vi har det rigtig godt og sjovt sammen, og er gode til at bruge hinandens forskellige kompetencer.<br /> <br /><strong>Om praktikken</strong><br />Du vil primært blive tilknyttet vores område for erhvervsuddannelser, hvor du skal være med til at sprede budskabet om, at Odense Kommune er et godt sted at være erhvervselev, og at vi rummer mange forskellige uddannelser. Vi arbejder allerede med branding af vores erhvervsuddannelser, og du vil både få mulighed for at præge udviklingen af vores indsats som sparringspartner på et strategisk niveau, og du vil også få mulighed for at få hands-on erfaring med kommunikationsopgaver. Vi forestiller os, at du har mulighed for at stifte bekendtskab med følgende opgaver, men vi er åbne for at tilpasse opgaverne til dine faglige interesser og mål for praktikforløbet: <ul> <li>Udvikling og sparring på vores elevbrandingindsats</li> <li>Udvikling og administration af sociale medier</li> <li>Tekstforfatning og videoproduktion</li> <li>Planlægning af events</li> <li>Administrative opgaver i relation til rekruttering af erhvervselever fx indkaldelse til samtaler, sende afslag m.m. i vores rekrutteringssystem</li> <li>Assistere ift. vores indsats omkring videregående uddannelser og samarbejde med SDU</li> <li>Diverse ad hoc-opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Er kandidatstuderende på en videregående uddannelse inden for fx kommunikation, medievidenskab eller lign.</li> <li>Har mulighed for at opnå ECTS point for praktikopholdet</li> <li>Er struktureret og har et godt overblik</li> <li>Har interesse for de sociale medier og branding</li> <li>Er god til at kommunikere og skabe kontakt på tværs af en stor organisation</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og følger opgaverne til dørs.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hannah Stegger fra Elev- og Studieansvarlige på <a href="mailto:haas@odense.dk">haas@odense.dk</a> og tlf. 2124 8090.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelse</strong><br />Arbejdstiden er ca. 25-30 timer ugentligt, og vi tilpasser naturligvis dit praktikophold, så det passer med dit studie og evt. valgfag. Herudover indretter vi dit forløb, så du kan opnå ECTS for opholdet jf. din studieordning.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 29. april 2018.<br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 20.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-04-2018 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Genopslag - Kan du sparre, udfordre og samarbejde med dit ledelsesteam? Vil du arbejde professionelt, teambaseret, ansvarsfuldt og uhøjtideligt? Brænder du for at videreudvikle Risingskolens voksende ungemiljø? Har du lederuddannelse og erfaring med lederrollen?

  <em>Kan du sparre, udfordre og samarbejde med dit ledelsesteam?<br />Vil du arbejde professionelt, teambaseret, ansvarsfuldt og uhøjtideligt?<br />Brænder du for at videreudvikle Risingskolens voksende ungemiljø?<br />Har du lederuddannelse og erfaring med lederrollen?</em><br /><br /><strong>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af kvalificerede ansøgere.</strong><br /> <br />Risingskolens souschef har fået job som skoleleder på en anden af kommunens skoler.<br />Derfor søger vi pr. 1. august 2018 en ny kollega til at løfte opgaven som souschef og afdelingsleder for skolens ungemiljø.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen er en stor og fuldt udbygget folkeskole i det østlige Odense.<br />Vi ønsker at være den lokale skole og bestræber os på at tilbyde en skole, der naturligt tiltrækker de skolesøgende børn og unge i området. Vi ser det som en styrke, at der er en diversitet blandt skolens elever og forældre.<br />Vi kan tilbyde en skole i rivende udvikling, dygtige medarbejdere, velfungerende elever og engagerede forældre.<br /> <br />Skolen rummer pt. 800 elever, 90 pædagogiske medarbejdere og et velfungerende ledelsesteam, der ud over dig består af 2 pædagogiske afdelingsledere, en administrativ leder på ½ tid samt skolelederen.<br />Skolen oplever stor tilstrømning af elever, så vi forventer, at antallet af klasser i ungemiljøet vil vokse kraftigt i de kommende år.<br /><br />I reformens første år etablerede Risingskolen valgfagsordning, ligesom vi har fleksible læringsmiljøer for eleverne og et stort fokus på faglighed. Vi er desuden entreprenørskole for en specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt tale-/sprogcenter for børn med tale- og sproglige vanskeligheder.<br /><br />Da arbejdet med Skolereformen blev introduceret, startede vi sammen med personalet innovative prøvehandlinger, der har givet os gode muligheder for at træffe fornuftige beslutninger omkring reformens temaer.<br />Vi oplever, at vi er kommet godt i gang og har på Risingskolen bl.a. implementeret: <ul> <li>60 minutters moduler og ugentlige fordybelsesdage</li> <li>Valgfagsordning for alle elever i Ungemiljøet</li> <li>ForårsSFO med fokus på gode overgange</li> <li>Trivsel som omdrejningspunkt for læring</li> <li>Inklusion og tæt samarbejde mellem almen- og specialtilbud</li> </ul>  <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Det er vigtigt for os, at du som medlem af skolens ledelsesteam vil sparre, udfordre og samarbejde med resten af ledelsesteamet. Vi vægter relationelle og kommunikative kompetencer højt og fokuserer på at skabe dialog.<br />Den kommende souschef skal kunne glide ind i det daglige arbejde, der kan karakteriseres med plusord som: professionelt, teambaseret, ansvarsfuldt og uhøjtideligt.<br /><br />Arbejdsopgaverne for den kommende afdelingsleder vil primært ligge i at videreudvikle skolens ungemiljø gennem et tydeligt fokus på de tre kerneområder i skolereformen og med udgangspunkt i skolens beskrevne kerneopgave: "Alle elever skal opleve personlig optimisme og udvikle sig i fællesskaber”.<br />Lige nu har vi fokus på at få dannelse og uddannelse til at gå hånd i hånd, således at der er et tydeligt fagligt fokus samtidig med at vi udvikler elevernes livsduelighed.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du; <ul> <li>Har erfaring fra undervisnings-verdenen</li> <li>Har lyst til at arbejde med alle skolens elever og medarbejdere og brænder for deres faglige udvikling</li> <li>Er holdspiller,- men også er i stand til at træffe beslutninger i dagligdagens mange aktiviteter</li> <li>Er dialogskabende og gerne faciliterer sparring og samarbejde</li> <li>Synes godt om forstyrrelser og udfordringer og oplever, at udvikling muliggør handlinger</li> <li>Meget gerne kommer med erfaring fra ledelse eller lederopgaver</li> </ul>  <br /> <br />Vi forventer desuden, at du har videreuddannet dig – eller påbegyndt - inden for ledelse fx Fra lærer til leder, Diplom i Ledelse eller anden tilsvarende lederuddannelse.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1.august 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om Risingskolen <a href="http://risingskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank">her</a>.<br />Ønsker du yderligere oplysninger eller aftale om besøg på skolen, er du velkommen til at kontakte Skoleleder Pernille Wessel på <a href="mailto:psw@odense.dk">psw@odense.dk</a> eller 2447 2897.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 6. maj 2018.<br /><br />Vi afholder 1. samtalerunde tirsdag den 22. maj 2018 samt 2. samtalerunde mandag den 4. juni 2018 - begge dage fra sidst på eftermiddagen.<br /><br />Forud for en 2. samtale vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en case.<br /> 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Ambitiøs skoleleder til Holluf Pile Skole

  Er du en visionær og åben leder, der kan samle trådene? Er du en dygtig kommunikator med begge ben på jorden? Så bliv den nye skoleleder på Holluf Pile Skole - en topmoderniseret 3-sporet skole med ca. 700 elever og 80 ansatte. Skolen ligger i et parcelhuskvarter i Odense SØ med dejlige udeområder.

  <em>Er du en visionær og åben leder, der kan samle trådene?<br />Er du en dygtig kommunikator med begge ben på jorden?</em><br /><br />Så er du måske vores nye skoleleder på Holluf Pile Skole! <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Holluf Pile Skole er en topmoderniseret 3-sporet skole med ca. 700 elever og 80 ansatte. Skolen ligger i et parcelhuskvarter i Odense SØ med dejlige udeområder og kort afstand til skov, å og grønne områder, der indbyder til et væld af aktiviteter. Derudover har vi Syddansk Universitet som nærmeste nabo og lige om lidt også det nye ”Super-Sygehus”, der er ved at blive bygget.<br /> <br />Holluf Pile Skole er en alsidig skole, hvor der både er modtageelever, et særligt sprogtilbud samt et specialtilbud for børn med socioemotionelle forstyrrelser.<br />Vi er en veldrevet skole med en god atmosfære og en klar identitet. Et sted hvor børn og voksne trives, og drømme bliver til virkelighed, fordi ambitionsniveauet og arbejdsglæden er høj.<br />Skolen og vores engagerede personale karakteriseres af en stor faglighed og udviklingsparathed, hvilket gør den attraktiv for områdets familier. Vi er en skole med fokus på dannelse, teknologiforståelse, vurdering for læring, det internationale samarbejde og udviklende børne- og ungemiljøer.<br /> <br />Hverdagen karakteriseres af variation, og mulighederne udvides af skolens store netværk i form af partnerskaber med bl.a. Syddansk Universitet, Odense Biblioteker og Borgerservice, Odense Musikskole og Tornbjerg Gymnasium. Derudover har vi også et “Haver til Maver”-tilbud på skolen, som benyttes af både os selv og de omkringliggende skoler.<br /> <br />Du vil, som vores nye skoleleder, indtræde i et ledelsesteam, der karakteriseres af høj tillid, transparens, ordentlighed og fokus på opgaveløsningen snarere end hierarki. Teamet består udover dig af souschef, afdelingsleder, SFO-leder, sekretariatsleder og teknisk serviceleder.<br /> <br />I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder ca. 6500 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at ruste alle børn og unge fra 0-18 år - uanset deres forskellige forudsætninger - til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund.<br />Der er i Børn- og Ungeforvaltningen 35 folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Forvaltningen er organiseret i seks afdelinger; Familie og Velfærd, Sundhed og Forebyggelse, Skole, Dagtilbud, samt de to stabsenheder, Økonomi og Styring og Politik og Strategi.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har forventninger til vores nye skoleleder!<br />Du skal have visioner for skolens fortsatte udvikling, kunne samle trådene og sætte den fælles kurs i en organisation med mange idéer og mod på nye tiltag.<br /> <br />Ledelsesmæssigt forventer vi, at du:  <ul> <li>Baserer din ledelse på tillid og åbenhed</li> <li>Har blik for den enkelte medarbejders udviklingspotentiale</li> <li>Er en stærk kommunikator, der informerer og skaber transparens internt, samt giver omverdenen indblik i skolens hverdag</li> <li>Indgår i skolens store netværk og udbygger dette</li> <li>Udviser ordentlighed, når de nødvendige beslutninger skal træffes</li> <li>I samarbejde med sekretariatslederen har blik for skolens økonomi</li> <li>Bevæger dig lige godt på de forskellige organisatoriske niveauer</li> <li>Skaber trivsel gennem nærvær, positiv ledelsesstil og anerkendelse</li> <li>Har relevant lederuddannelse og erfaring med elevcentreret ledelse</li> </ul> Som person forventer vi, at du:  <ul> <li>Er stærk i relationer - og møder elever, forældre og medarbejdere med et smil og åbent sind</li> <li>Er lyttende, engageret og nysgerrig</li> <li>Agerer ordentligt på og i alle situationer</li> <li>Kan skabe følgeskab og fællesskab</li> <li>Brænder for folkeskolen og dens kerneopgave</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Som nyansat får du en grundig introduktion til forvaltningen og til Odense Kommune som arbejdsplads. I Børn- og Ungeforvaltningen understøtter tværgående projekter og udvikling af den enkelte leder. Vi har velfungerende ledernetværk på skoleområdet, hvor ledelseskolleger giver hinanden faglig sparring og du vil deltage i sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse. Herudover vil du få mulighed for at indgå i børn- og ungeledergrupper, hvor du sammen med andre ledere arbejder på tværs af fagligheder på 0-18 års området. Desuden få tilbudt et mentorforløb med en af vores erfarne skoleledere.<br /> <br />Her kan du læse Odense Kommunes <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune" target="_blank">ledelsesgrundlag</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2018.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på Holluf Pile Skoles <a href="http://hollufpileskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Vil du høre mere om skolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller Holluf Pile Skoles souschef Thomas Elm Mahler på 5136 8825.<br />Du er meget velkommen til at aftale besøg på skolen ved henvendelse til sidstnævnte.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 6. maj 2018.<br />1. samtalerunde finder sted mandag den 14. maj 2018 og 2. samtalerunde onsdag den 30. maj 2018.<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en skolepolitisk case.<br /><br /><strong>Stillingen er i genopslag for at tiltrække et bredere felt af kandidater.</strong>
  Arbejdssted:
  Holluf Pile Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Psykolog til Krisecenter Odense

  Som psykolog i Børneteamet består det primære arbejde i at tilbyde, samtaleforløb til de børn, som bor på Krisecentret sammen med deres mor. Psykologen forestår desuden udtalelser på børn til andre kommuner eller retslige instanser.

  <em>Kunne du tænke dig at arbejde med voldsudsatte kvinder og deres børn? Er du uddannet psykolog, og vil du indgå i Børneteamets arbejde på Krisecenter Odense? </em><br /><br />Krisecenter Odense er et kommunalt, midlertidigt døgntilbud til voldsudsatte kvinder og deres børn. Krisecentret er landsdækkende og har plads til 15 kvinder med børn. Vi søger en uddannet psykolog til børneteamet. Stillingen er på 23 t/uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Krisecentret arbejder rehabiliterende med de kvinder, der opholder sig på Krisecentret. Det betyder, at vi dels tilbyder hjælp i den akutte krise og dels samarbejder med og støtter kvinden og hendes børn på deres vej imod et selvstændigt liv uden vold.<br />Vi er en arbejdsplads med en leder og 25 tværfaglige medarbejdere fordelt på børneteam, socialrådgiverteam, kontorvagtteam, vagtteam, køkkenteam og forkontor. Vi har desuden tilknyttet en gruppe af elever/praktikanter, vikarer og frivillige.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive en del af et team på 3 fastansatte samt 2 pædagogstuderende, som tilsammen udgør Krisecentrets børneteam. <br />Som psykolog i Børneteamet består det primære arbejde i at tilbyde, samtaleforløb til de børn, som bor på Krisecentret sammen med deres mor. Psykologen forestår desuden udtalelser på børn til andre kommuner eller retslige instanser. En væsentlig del af arbejdet består desuden i at bidrage til det tværfaglige samarbejde og at give faglig sparring til de øvrige teams.<br /> <br />Jf. Serviceloven §109, stk. 5<em>:</em><br />Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.<br /> <br />Der vil også være administrative og praktiske opgaver, som skal varetages såsom: <ul> <li>Administrative registreringsopgaver</li> <li>Forefaldende praktiske opgaver som bidrager til den almindelige drift af Krisecentret på samme vilkår som andre ansatte og frivillige</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Som vores kommende kollega, forventer vi, at du: <ul> <li>Er uddannet psykolog</li> <li>Kan varetage vejlederfunktionen for en psykologistuderende</li> <li>Kan reflektere over egen praksis og er loyal overfor vedtagne beslutninger</li> <li>Kan møde kvinder og børn åbent og respektfuldt</li> <li>Bidrager til det tværfaglige arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, men også være en teamplayer</li> <li>Kan bevare roen og overblikket når der sker mange ting/opgaver på én gang</li> <li>Kan sætte grænser i dit arbejde og er psykisk robust</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads med et fagligt højt niveau i en engageret kollegagruppe, hvor der løbende er supervision og mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling. Jobbet indebærer en stor berøringsflade i forhold til samarbejdspartnere, kolleger og frivillige.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte pædagog Heidi Kjær-Hansen på 6375 7500 /  hkjk@odense.dk eller Leder Charlotte Wæver på 4071 5403 / chwae@odense.dk<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist mandag d. 1. maj 2018. Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 21. Stillingen ønskes besat pr. d. 1. juni 2018 eller snarest derefter.<br />                                                                                                                              <br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejdes ud fra en målsætning om <strong>Uddannelse og job til alle</strong>. Forvaltningens fire områder: Uddannelse, Job, Jobrehabilitering og Virksomhed & Borgerservice. Vi løser kerneopgaven om job og uddannelse i samarbejde med hinanden, kommunens virksomheder, institutioner og såvel frivillige som andreorganisationer og ikke mindst dens borgere.<br /> <br />På Krisecenter Odense vægter vi derfor samarbejdsevne og -kultur samt helhedstænkning. Vi bidrager ind i forvaltningens kerneopgave ved at arbejde rehabiliterende og bl.a. understøtte vore borgeres vej mod forbedrede livssituationer og (gen)indtræden i job eller uddannelse.
  Arbejdssted:
  Krisecenter Odense
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-05-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du til faglig udvikling og spændende faglige projekter, inspireret af at opnå en meget høj faglighed ved hjælp af kreative og innovative løsninger? Så er du måske vores nye kollega.

  <em>Er du til faglig udvikling og spændende faglige projekter, inspireret af at opnå en meget høj faglighed ved hjælp af kreative og innovative løsninger? Så er du måske vores nye kollega.</em> <br /><br />Innovative og projektinteresserede social- og sundhedsassistenter søges til Herluf Trolle Plejecenter i dagvagt og aftenvagt.<br /><br />Vi søger:  <ul> <li>en social- og sundhedsassistent til dagvagt, gerne 32 - 35 timer ugentlig</li> <li>en social- og sundhedsassistent til aftenvagt, 28 timer ugentlig</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Vi er et plejecenter med fysiske rammer som leve-bo miljø. Vi består af 5 enheder med tilsammen 47 boliger med borgere, der er visiteret til personlig støtte/hjælp.<br /><br />Vi arbejder rehabiliterende – sætter borgeren i fokus, og vi er en organisation, hvor<br />borgernes selvbestemmelsesret bliver understøttet og prioriteret højt. Vi arbejder i tæt og tværfagligt miljø. Vi har ergoterapeuter, pædagoger, musikterapeu og sygeplejersker.<br /><br />Vi arbejder meget med projekter, som kan udvikle vores faglighed, så vi kan rehabilitere<br />på højt niveau. Næste projekt er implementering af døgnrytmelys. Igangværende projekter er et tandprojekt med fokus på mundhygiejne og et projekt om musik, som et aktivt værktøj i hver dagen.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Mulighed for medindflydelse – medansvar i planlægning af de fælles</li> <li>arbejdsopgaver</li> <li>Aktiv aktør i projekter</li> <li>Gode muligheder for kompetenceudvikling i den retning du brænder for</li> <li>Kolleger med mange ressourcer og forskellige kompetencer</li> <li>Mulighed for at være en del af videreudviklingen af vores fælles arbejdsplads</li> <li>At arbejde med ny velfærdsteknologi</li> <li>Bruge dine innovative og kreative evner</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du har lyst til ovenstående, samt at:</strong> <ul> <li>Du ser rehabilitering som vejen frem for borgerne og arbejder ud fra den</li> <li>tænkning</li> <li>Du ser mulighederne i anvendelsen af ny velfærdsteknologi</li> <li>Du er indstillet på at arbejde tværfagligt, at du tager din del af ansvaret og</li> <li>indgår i ligeværdigt samarbejde med øvrige kolleger / samarbejdspartner</li> <li>Du har lyst til udvikling og bidrager med det du kan</li> <li>Du har faglig erfaring, at du tør tage ansvar - har din etik og arbejdsmoral i orden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. <br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Stina Nielsen på 65513480 eller assisterende rehabiliteringsleder Lone Nielsen på 65513481, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 1. maj 2018. Samtaler afholdes løbende.<br /><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere. </em>
  Arbejdssted:
  Herluf Trolle Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-05-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Natgruppen

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere til Natgruppen. Har du en relevant uddannelse/erfaring, og har du mod på at arbejde om natten, så send os en ansøgning.

  <em>Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om natten, så send os en ansøgning.</em><br /><br />Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere til Natgruppen med ansættelse løbende.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Natområdet dækker hele Odense Kommune og består af udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud. Natgruppens arbejdsområde dækker forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt udegrupper i Odense.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper  </li> </ul> <strong>Natgruppen tilbyder </strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Natgruppens ledere på <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a> eller på 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje