38 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Internship at International Community Odense

  International Community Odense is looking for two interns from February 1st 2017 for a 5-month period working 25 hours a week. We are looking for interns with strong writing skills, a solid understanding of social media and experience with coordinating events.

  International Community Odense is looking for two interns from February 1st 2017 for a 5-month period working 25 hours a week.<br /><br /><strong>About us</strong><br />International Community Odense is an initiative aimed at welcoming international employees and their families to Odense, helping them settle, and introducing them to social networks and activities around the city.<br />We offer a wide range of services, such as events for internationals and their accompanying families throughout the year and a mentor programme for international newcomers looking for a network in Denmark.<br /><br /><strong>About the job</strong><br />We are looking for two interns with strong writing skills, a solid understanding of social media and experience with coordinating events.<br />You will be working with many initiatives at International Community Odense, including the mentor programme Odense Host Programme.<br />You will also assist with general office work as well as other tasks related to the secretariat of the department.<br />Positions run from February 1st 2017 for a 5-month period working 25 hours a week.<br />Please note that internships are unpaid.<br /><br /><strong>About you</strong><br />For us the ideal intern has: <ul> <li>Strong knowledge and understanding of digital communication, such as Facebook, Instagram, LinkedIn</li> <li>Specific knowledge of working in Sitecore or other CMS systems</li> <li>Experience with graphic layout tasks and programs such as Photoshop, InDesign, Illustrator</li> <li>Knowledge of website and social media optimization is considered a plus</li> <li>Experience in event management</li> <li>Experience with and an interest in administrative tasks</li> </ul> Our requirements<br />You have to be an active student and be able to get ECTS points for this internship in order to be considered for the position.<br />You must be a proficient user of Microsoft Office.<br />You must be fluent in English and have basic knowledge of Danish. <br />  <br /><strong>Want to know more?</strong><br />Learn more about International Community Odense at <a href="http://www.odense.dk/ico" target="_blank">www.odense.dk/ico</a><br />Learn more about Odense Host Programme at <a href="http://www.odense.dk/host" target="_blank">http://www.odense.dk/host</a><br /><br />For more information about the position you can contact our current intern Eleftheria Tsatsi at <a href="mailto:eltsa@odense.dk">eltsa@odense.dk</a>  or 3069 3926, alternatively Consultant Zivile Petronyte at <a href="mailto:zipet@odense.dk">zipet@odense.dk</a> or 2910 6276.<br /><br /><strong>Application</strong><strong> deadline</strong><br />January 15th 2017.
  Arbejdssted:
  Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-01-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling||Kultur, Fritid og Design||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Din arbejdstid vil ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte  teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Område Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at spille en central rolle i det ambitiøse arbejde med at sikre, at vi i Jobcenter Odense løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”?

  <em>Har du lyst til at spille en central rolle i det ambitiøse arbejde med at sikre, at vi i Jobcenter Odense løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”?<br />Er du serviceminded og professionel samt kan råde og vejlede borgere og arbejdsgivere omkring effektiv fastholdelse af sygemeldte borgere, samt god til at motivere og inddrage borgerene i egen sag og proces? Så er det måske dig vi leder efter!</em><br /><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Jobcenter Odense er en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det er vigtigt for os, at vore borgere oplever en helhedsorienteret indsats, og at mødet mellem borger, arbejdsgiver og forvaltning er meningsfuldt og danner grundlag for et godt samarbejde om det videre forløb.  <br /><br />Sygedagpengeområdet har 66 medarbejdere, organiseret i 4 afsnit, med hver deres kerneopgave, der alle bidrager til den fælles kerneopgave Job og Uddannelse til alle. Vi har fokus på det brede samarbejde med borgeren, virksomheden samt andre relevante samarbejdspartnere, såvel eksternt som internt.<br /><br />Da arbejdet med at fastholde sygemeldte borgere i job vægtes højt søger vi en medarbejder til en fast stilling samt en vikar. Begge stillinger er på 37 timer ugentlig.<br /><br /><strong>De ledige stillinger ønskes besat i afsnit Sygedagpenge JOB</strong><br />Vi har til huse på Tolderlundsvej 2 centralt i Odenses bymidte med fem minutters gang til offentlig transport.<br /><br />Som sagsbehandler i JOB er det din opgave sammen med borgere og virksomheder at lægge en plan, der understøtter den enkelte borger i at fastholde og udvikle sin arbejdsevne bl.a. via opfølgning, rundbordssamtaler m.m. For at lykkedes med opgaven er det vigtigt, at du har erfaring med at indgå i dialog med arbejdsgivere, læger og andre samarbejdspartnere med henblik på at kunne råde og vejlede borgere og arbejdsgivere bedst muligt i fastholdelsesprocessen<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et spændende job indenfor Sygedagpengeområdet med fokus på fastholdelse af sygemeldte borgere via dialog med borgeren og virksomheden</li> <li>Et godt fagligt miljø, hvor vi hele tiden skal udvikle os og nytænke</li> <li>Et afsnit, som prioriterer respekt, tillid og samarbejde</li> <li>Et afsnit, hvor vi værdsætter humor i hverdagen, selvom vi har travlt</li> <li>Engagerede kolleger med et godt socialt fællesskab</li> <li>Mentoroplæring samt ledelsesmæssig faglig støtte - og interesse i den enkelte medarbejders trivsel</li> <li>Gratis kaffe- og frugtordning</li> <li>Sundhedsordning</li> <li>Flextid</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong> <ul> <li>Vi har fokus på den tidlige indsats i et tæt samarbejde mellem borger, arbejdsgiver og jobcenter</li> <li>Vi vægter tværfaglighed, koordinering og helhedsorientering</li> <li>Vi arbejder med jobrettede samtaler</li> <li>Hyppig kontakt til borger og arbejdsgiver</li> <li>Vi inddrager læger og andre samarbejdspartnere i en arbejdspladsbaseret indsats</li> <li>Vi visiterer til relevante individuelle forløb og styrker derigennem fastholdelse i job</li> <li>Vi arbejder med fastholdelse af borgere i jobbet, og støtter til et skift, når dette ikke længere er muligt</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har relevant socialfaglig baggrund og erfaring med myndighedsområdet samt gerne kendskab til sygedagpengeopfølgning og /eller arbejdsfastholdelse</li> <li>Du har fokus på, at alt det vi gør, giver borgerværdi</li> <li>Du mestrer den arbejdsrettede samtale, hvorved du med relevant arbejdsmarkedsviden og samtaleteknik kan understøtte borgeren i selv at tage ansvar i egen sag og proces</li> <li>Du er innovativ, løsningsfokuseret og tænker ofte ”hvad kan jeg bidrage med ”</li> <li>Du har en naturlig autoritet og er beslutningsstærk samt ansvarsfuld og struktureret</li> <li>Du har gode kommunikative evner mundtligt såvel som skriftligt, samt systematisk tilgang til opgaven.</li> <li>Du er modig, og kan agere på egen hånd, men søger sparring og støtte når det er nødvendigt</li> <li>Du kan lide at samarbejde og er engageret i dit arbejde</li> <li>Du er robust, har humor, kan arbejde teamorienteret og sætte ”vi” før ”jeg”</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK´s overenskomst eller grundløn 31 + 2.000,-  i socialrådgivernes overenskomst. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger i forhold til stillingerne i Sygedagpenge - Job kan rettes til afsnitsleder Lisbeth Krag Petersen på 29108697.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag, den 12. januar 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt  torsdag den 19. januar 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Jobcenter Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-01-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at supplere og styrke erhvervsdelen inden for administrationen af de mange m2 ejendomme som Odense Kommune varetager? Vi skaber overblik og samler alle trådene, vi koordinerer og leverer et samlet og fyldestgørende beslutningsgrundlag til vores politikere og samarbejdspartnere.

  <em>Har du stor erfaring med administration af erhvervslejemål, og er du vant til at arbejde med tværfaglige projekter? Så er du måske vores nye ejendomsadministrator.</em><br /> <br />I Ejendomsadministration søger vi en ny kollega, som kan være med til at supplere og styrke erhvervsdelen inden for administrationen af de mange m2 som Odense Kommune varetager.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som ejendomsadministrator vil din primære funktion være at administrere kommunens erhvervslejemål men også almene pleje- og støttecentre, beboelseslejemål, ubebyggede arealer, kolonihaver m.fl. Dine daglige opgaver vil bestå af alt fra udarbejdelse af kontrakter, forbrugs- og driftsregnskaber, opkrævninger, varslinger, budget og regnskaber, flytteopgørelser m.m.<br /> <br />I Ejendomsadministration har vi også en vigtig rolle i at skabe overblik; vi samler alle trådene, og vi koordinerer og kan levere et samlet og fyldestgørende beslutningsgrundlag til vores politikere og samarbejdspartnere internt i Odense Kommune. Vi lægger vægt på at kunne samarbejde, koordinere og deltage i tværfaglige projekter.<br /> <br />Det er afgørende for os, at vi har kvalificerede og engagerede medarbejdere, som kan løse opgaverne i tæt samarbejde med både de øvrige funktioner i Ejendom, på tværs af afdelinger samt de øvrige forvaltninger. Vi vægter samarbejde meget højt og det er vigtig for os at udnytte hinandens viden og kompetencer optimalt. Vi skal konstant være i stand til udvikle og forny os.<br /> <br />Selvom der er fart på er det vigtigt for os, at overblik, præcision og kvalitet går hånd i hånd.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi vægter højt, at du har et indgående kendskab til administration af erhvervslejemål.<br /><br />Derudover er det vigtigt for os, at du <ul> <li>er ansvarsbevist og kan arbejde selvstændigt med fokus på høj kvalitet</li> <li>har flair for tal og IT – herunder gerne kendskab til Unik Bolig</li> <li>har kendskab til administration af almene og private beboelseslejemål</li> <li>har en relevant administrativ uddannelse og min. 3 års erhvervserfaring</li> <li>har gennemslagskraft og er en stærk kommunikator, initiativrig, udadvendt og trives med en uformel omgangstone i åbent kontormiljø</li> <li>er god til både skriftlig og mundtlig formidling</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Ejendomsadministration er en del af Ejendom i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning. Vi er en udviklings- og Facilities Management-enhed, der i fællesskab med vores samarbejdspartnere skaber rammerne for borgernes gode liv og udvikling i kommunens ejendomme.<br /> <br />Vi er i hele Ejendom ca. 600 ansatte inden for rengøring, teknisk service, vedligehold, byggeri og administration. Ejendomsadministration består af 14 engagerede og professionelle medarbejdere, og vi administrerer ca. 600 ejendomme fordelt på ca. 1 mio. m2.<br /> <br />Vi arbejder i geografiske teams. Hvert team består af 4 faggrupper: rengøring, byggeri- og vedligehold, drift og ejendomsadministratorer.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>et spændende job i en organisation i konstant udvikling</li> <li>indflydelse på og mulighed for at præge egne opgaver og dagligdag</li> <li>en udfordrende og varieret hverdag</li> <li>højt fagligt niveau og gode udviklingsmuligheder</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen er fast, og arbejdstiden er 37 timer ugentligt incl. frokostpause og stillingen ønskes besat senest pr. 1. februar 2017.<br />Odense Kommunes medarbejdere har adgang til medarbejderfordele som f.eks. sundhedsordning. Dertil kommer frugtordning og kantine.<br /> <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettige organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos leder for Ejendomsadministration Gitte Bech på 3066 1510 eller <a href="mailto:gibec@odense.dk">gibec@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Praktisk</strong><br />Ansøgningsfristen er 12. december 2016. Vi forventer at afholde samtaler den 15. og 16. december 2016.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Brænder du for at arbejde med borgere der har enten psykiske lidelser og/eller det neurologiske område? Vil du være en del af et dynamisk terapeutteam, og synes du at rehabilitering er vejen frem? Så er du måske vores nye kollega.

  <em>Brænder du for at arbejde med borgere der har enten psykiske lidelser og/eller det neurologiske område? Vil du være en del af et dynamisk terapeutteam, og synes du at rehabilitering er vejen frem? Så er du måske vores nye kollega.</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen søger 1 fysioterapeut, der brænder for at arbejde med borgere, der har enten psykiske lidelser og/eller det neurologiske område, til Jacob Hansensgruppen. Der er tale om 1 fast stilling fra 1. februar 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Jacob Hansensgruppen er en nyopstartet udekørende gruppe bestående af 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut, 1 trænings assistent, sygeplejersker og SOSU-personale, der til dagligt arbejder med borgere, der har en erhvervet hjerneskade med overvejende kognitive vanskeligheder, borgere med medfødt hjerneskader og borgere der har en psykisk lidelse.<br /><br />Vi sætter tværfagligheden og rehabiliteringen højt på dagsordenen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsområdet for stillingen omfatter: <ul> <li>Genoptræning efter Servicelovens § 86 og Sundhedsloven § 140 i borgerens eget hjem og nærmiljø.</li> <li>Vurdering af behov og indstilling til visitation af ydelser efter servicelovens § 86.1 og 86.2 Tværfaglige møder i borgerens hjem.</li> <li>Tidlig indsats hos borgere, der har behov for genoptræning efter indlæggelse.</li> <li>Tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, SOSU-personale, rehabiliteringsrådgivere og ikke mindst de pårørende med stærkt fokus på borgerens mål og rehabilitering.</li> <li>Akutte besøg hos borgere, hvor der er behov for terapeutisk vurdering.</li> <li>Strukturere og planlægge oplæg for kollegaer i den tværfaglige gruppe.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Kan sætte rehabilitering på dagsordenen.</li> <li>Har en stærk monofaglighed, der kan sættes i spil i den tværfaglige gruppe til gavn for både borgere og kollegaer.</li> <li>Er omstillingsparat og vant til at arbejde selvstændigt.</li> <li>Er god til at planlægge din hverdag og tage opgaverne når de kommer.</li> <li>Behersker IT på brugerniveau. Vi arbejder i KMD Care og Én Plan.</li> <li>At du bidrager til arbejdspladsen og har lyst til at præge en relativ nyetableret gruppe både fagligt og personligt.</li> <li>At du tænker sammenhængende, at det ikke kun er den gruppe du er ansat i der er samarbejdspartner, men hele Ældre- og Handicapforvaltningen.</li> <li>Er en kollega med en god portion humor.</li> </ul> Vi ser gerne at du har erfaring med borgere der har en psykisk lidelse, neurofaglig erfaring men dette er ikke et krav. Derudover vil det være en fordel om du har kurser fx inden for:<br />Bobath, neurodynamik, PANat, Bunkan, og BAT.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte nedenstående: <ul> <li>Sally Oldenhof, Rehabiliteringsleder<br />Tlf: 65518996/21787533 mellem kl. 8-15 på hverdage.</li> <li>Synnøve Kjøs, Ergoterapeut<br />Tlf. 51166540 mellem kl. 8-15 på hverdage.</li> <li>Thomas Pedersen, Ergoterapeut<br />Tlfnr. 51144596 mellem kl. 8-15 på hverdage.</li> <li>Tore Schweer, Fysioterapeut<br />Tlf. 51144814 mellem kl. 8-15 på hverdage</li> </ul> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist: 02. januar 2017 kl. 12.00<br />Samtaler afholdes: 30,januar 2016<br />Dem der indkaldes til samtale vil blive kontaktet telefonisk.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-01-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du klar til at gøre en forskel med en meget omfattende og udfordrende dagsorden, og er du klar til dagligt at møde nye mennesker og udfordringer? Så er du måske en af vores nye frontløbere i SSP Odense!

  <em>Er du klar til at gøre en forskel med en meget omfattende og udfordrende dagsorden, og er du klar til dagligt at møde nye mennesker og udfordringer? Så er du måske en af vores nye frontløbere i SSP Odense!</em><br /><br />Fra årsskiftet skyder Odense Kommune et nyt ambitiøst initiativ i gang, der målretter sig børn og unge med tidlige kriminalitetsbekymringer. Til denne indsats – der er forankret i SSP-sekretariatet – søger vi tre dygtige kollegaer med metodisk erfaring og stærke relationelle kompetencer.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />SSP Odense har til formål at opbygge netværk på tværs af Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense. Målet er at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.<br /><br />I Odense har vi stolte traditioner for den krimi­nalpræventive forebyggelse. Vi har arbejdet målrettet med indsatsen siden 1970´erne, hvor Odense udviklede den platform, der i dag er kendt som SSP-samarbejdet.<br /><br />Organisationen arbejder og handler på tværs af administrative og organisatoriske grænser, og som noget særligt i Danmark er boligorganisationerne en ligeværdig partner og medspiller i dette arbejde.<br /><br />De ledige stillinger er placeret i SSP-sekretariatet, der er det centrale omdrejningspunkt i SSP Odense.<br /><br />Du vil blive en del af et professionelt og topmotiveret team, der foruden sekretariatschefen består af ni medarbejdere. Du vil i dit arbejdet have meget stor indflydelse på udviklingen af såvel stillingen som sekretariatets arbejde. Du vil referere til sekretariatschefen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger kollegaer, der som del af et professionelt team skal: <ul> <li>afholde kriminalpræventive samtaleforløb med børn, unge og deres forældre samt metodisk sikre dokumentation af progressionen</li> <li>deltage i det koordinerende arbejde ved lokale og bydækkende kriser/uroligheder med deltagelse af børn og unge</li> <li>deltage i formidlingen af erfaringer og viden på tværs i organisationen, så den individuelle kriminalitetsforebyggende indsats blive kendt af relevante parter</li> <li>deltage i udvikling og drift af SSP Odense og medvirke til, at den individuelle indsats spiller sammen med specifikke og generelle forebyggelsesindsatser</li> <li>medvirke til at kommunikere SSP-arbejdet til borgere og samarbejdspartnere m.m., herunder deltage i oplæg og undervisning for børn/unge, forældre og faggrupper</li> <li>deltage i ad hoc opgaver med relevans for organisationens drift</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du har sandsynligvis en pædagogisk uddannelse, læreruddannelse eller en socialrådgiveruddannelse, og du kan dokumentere solid, praktisk erfaring fra arbejde med mennesker i udsatte positioner.<br /><br />Og så forestiller vi os, at du: <ul> <li>har kendskab til forebyggelse – gerne fra SSP-arbejdet</li> <li>er relationel stærk og har gode erfaringer med at skabe positiv kontakt til børn, unge og deres forældre</li> <li>er robust og tydelig som voksen rollemodel</li> <li>har indsigt i ungdomskulturer</li> <li>kan omsætte teori til praksis</li> <li>har kendskab til systematiske analyse- og udviklingsprocesser</li> <li>er en stærk administrator, der evner at holde mange bolde i luften</li> <li>kan arbejde selvstændigt inden for sekretariatets rammer</li> <li>kan agere og fungere i krydsfeltet mellem forskellige dagsordener og interesser – og kan stå distancen på åben mark og give retning uden at miste overblikket</li> <li>har indsigt i ansvarsfordelingen i forhold til myndighedsområdet, skoleområdet og det politifaglige område</li> <li>har kendskab til relevante dele af gældende lovgivning inden for ovenstående områder</li> <li>kan dokumentere erfaringer og viden med konkrete eksempler</li> <li>er fleksibel, da en del af arbejdet finder sted uden for ’normal’ arbejdstid</li> <li>har vilje og evne til løbende at kompetenceudvikle dig</li> <li>har kørekort og egen bil</li> </ul> Og så ved du, at et team ikke bare er en gruppe mennesker, der arbejder sammen, men at det er en gruppe mennesker, der er afhængige af og stoler på hinanden.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingerne forventes besat pr. 1. februar 2016 eller hurtigst muligt derefter. Vi er dog klar til at vente på de rigtige kandidater.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For flere informationer opfordres du til at tjekke vores hjemmeside <a href="http://www.sspodense.dk/">www.sspodense.dk</a>.<br />Du er også velkommen til at kontakte sekretariatschef Tommy Holst på 6138 4243. Ønsker du at vide mere om jobbets mangeartede opgaver, er du velkommen til at kontakte sagskoordinator Helle Rønnemoss på 2913 0331 (mellem kl. 16.00 og 18.00).<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 18. december 2016. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 21. og 22. december 2016. Ved samtalerne vil sekretariatschefen og tre medarbejderrepræsentanter deltage. Du vil i forbindelse med samtalen blive stillet en konkret opgave, der tilsendes inden samtalen.<br /> 
  Arbejdssted:
  SSP Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Kunne du tænke dig at blive elev på en spændende arbejdsplads, med fokus på madens betydning for sundheden, livskvaliteten og fællesskabet. Vil du gerne samarbejde med nogle af brugerne om køkkenopgaverne. Kunne du tænke dig, at lære at lave en masse spændende mad? Så skulle du søge denne stilling!

  Kunne du tænke dig at blive ernæringselev fra d. 1. marts 2017 på en spændende arbejdsplads, som har fokus på madens betydning for sundheden, livskvaliteten og fællesskabet? Kunne du tænke dig, at skulle samarbejde med nogle af brugerne omkring køkkenopgaverne? Kunne du tænke dig, at lære at lave en masse spændende mad, af en engageret og vejlederuddannet økonoma, der brænder for sit fag og er god til at lære fra sig? <br /><br /><strong>Så skulle du tage og søge denne stilling!<br /><br />Om os</strong><br />Tarup Gl. Præstegård er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker, der har erhvervet en hjerneskade. Vi holder til i Odensebydelen Tarup, i en gammel moderniseret 3 længet præstegård med mange værkstedsmuligheder.<br /><br />Vores køkken laver dagligt mad til ca. 70 mennesker. Vi er et dagtilbud og har åbent mandag til fredag i tidsrummet kl. 8:00 – 16:00. Vi er en selvejende institution, der har en driftsoverenskomst med Odense Kommune.<br /><br />Vi tilbyder hver dag sund, frisk og velsmagende mad og der tilstræbes at give alle en god madoplevelse hver dag. Vi vil ved fremstilling af den gode mad, gerne være med til at påvirke brugernes madvaner og give inspiration til et sundere liv. Maden afspejler årets gang, både hvad angår årstidernes sortiment samt højtiderne. Der vælges rene råvarer og økologi i et fornuftigt omfang, det vil sige hvor pris, og kvalitet kan forenes. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en elev der: <ul> <li>Har bestået grundforløbets 20 uger.</li> <li>Brænder for at blive ernæringsassistent.</li> <li>Har gode samarbejdsevner, er initiativrig og kan “tage fat” af sig selv.</li> <li>Har lyst til at samarbejde, også sammen med brugerne i køkkenet.</li> <li>Synes at sund og ernæringsrigtig mad er vigtigt for menneskers livskvalitet.</li> <li>Er åben og positiv indstillet.</li> </ul> <br /><strong>Vi kan tilbyde: </strong> <ul> <li>En spændende og udviklende arbejdsplads der vil støtte dig under uddannelsen.</li> <li>Gode kollegaer og omgang med dejlige mennesker hver dag.</li> <li>En arbejdsplads med et godt arbejdsklima.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold </strong><br />Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere på vores hjemmeside  <a href="http://www.handikapcentret.dk">www.handikapcentret.dk</a><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe til økonoma Camilla Lohmann på 66 13 55 47.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi indhenter straffeattest.<br />Ansøgningsfristen er den 15. januar og vi afholder samtaler den 23. og 24. januar.
  Arbejdssted:
  Tarup Gl. Præstegård
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-01-2017 23:59
  Jobområder:
  Elever
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Korup Skole

  Vi søger til Korup Skole en skoleleder, der med respekt for skolens kultur og traditioner, vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling. Skolens kerneopgave er at skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af. En skole, der både er god at lære i og god at være i!

  Vi søger til Korup Skole en skoleleder, der med respekt for skolens kultur og traditioner, vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling.<br />Vi genopslår stillingen for at tiltrække et bredere felt af kvalificerede ansøgere.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Korup Skole er en grundskole/almenskole med ca. 550 elever fordelt på 0.-9. klassetrin i almenskolen og en heldagsafdeling for elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder. Heraf har vi ca. 160 børn i vores SFO.<br />Pt er vi i alt 85 ansatte, og ledelsen består af en skoleleder, en souschef, to afdelingsledere, en administrativ leder samt en teknisk serviceleder.<br /> <br /><strong>Almenskolen</strong> er opdelt i et børnemiljø (0.-5. årgang) og et ungemiljø (6.-9. årgang). Personalet er tilknyttet enten børne- eller ungemiljøet. Hele skolen arbejder efter samme skemastruktur, hvor teamforberedelsestiden er skemalagt. Teamene samarbejder på tværs af to årgange, da vi mener udvikling sker bedst i fællesskab. Fagteamene er fælles om undervisningsplanlægningen, de faglige og sociale årsplaner, kontaktpersonopgaver samt relationsarbejdet på tværs af årgangen.<br /> <br /><strong>Heldagsafdelingen </strong>er et specialundervisningstilbud for elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder. Afdelingen har 60 elever i aldersgruppen 6 – 17 år fordelt i 6 grupper.<br />Heldagsafdelingen er et integreret undervisnings- og fritidstilbud, og personalet består af lærere og pædagoger, der arbejder sammen i selvstyrende team. Eleverne har i meget høj grad brug for struktur og forudsigelighed.<br /> <br />Skolens kerneopgave er at skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af.<br />Når vi arbejder med kerneopgaven: <ul> <li>tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer</li> <li>bygger vi fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter</li> </ul>  <br /><strong>Vi er optaget af:</strong><br />Korup Skole har siden 2007 været LP-skole og har igennem de sidste 4-5 år bl.a. arbejdet med udviklingsprojektet ”Den fleksible skole”, hvor børnene i forbindelse med skolestart indrulles på skolen måneden efter de fylder 6 år. Børnene starter i skole/SFO med andre alderssvarende børn, men kommer samtidig på hold med børn, der allerede går i skolen. Der sker således automatisk en overlevering af ”skolekulturen” mellem børnene. I den fleksible skole arbejder vi med bl.a. aldersintegrerede klasser samt holddeling på årgange.<br />Vi har siden 2014 arbejdet med ”målstyret læring” i samarbejde med UVM’s konsulenter. Arbejdet med læringsmål har været og vil fortsat være et særligt indsatsområde. I børnemiljøet arbejdes med synlige læringsmål i klasserne, og i ungemiljøet arbejdes der med læringsmål i elevernes timeplan på Google Apps. Vi forsøger konstant at have elevernes læring og trivsel som omdrejningspunkt. I samarbejde med forældrene arbejder vi på, at eleverne bliver endnu dygtigere og lærer alt det, de kan – og helst lidt til.<br /> <br />Vi er en LP-skole, og derfor søger vi ikke de ”rigtige” svar; derimod ser vi os selv som en lærende organisation. Vi er sammen nysgerrige på at forstå, tolke og diskutere den kontekst vi og vores kolleger, elever, forældre etc. indgår i. Nøgleordet her er den systemiske tankegang.<br /> <br />Korup Skole er en skole, hvor alle skal have det godt samtidigt med, at vores elever lærer en masse. Altså en skole, der både er god at lære i og god at være i – og det gør vi i tæt samarbejde med forældrene.<br /> <br /><strong>Om os kan vi samlet sige:</strong> <ul> <li>Vi har et tæt og tillidsfuldt ledelsesteam i et uformelt miljø, hvor sparring vægtes højt</li> <li>Vi har engagerede medarbejdere og et godt samarbejde mellem alle faggrupper</li> <li>Vi ser forskelligheder som en styrke</li> <li>Vi har fantastiske rammer i lokalområdet: skaterbane, kulturhus, ny hal, skov, natur, sikker skolevej mm.</li> <li>Vi har et tæt samarbejde med lokale børnehuse og klubben</li> <li>Vi har en engageret skolebestyrelse</li> <li>Vi har en flok forskellige, nysgerrige og glade elever - som glæder sig til at møde dig!</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en skoleleder, der med respekt for skolens kultur og traditioner vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling.<br /> <br />Det betyder for os, at du: <ul> <li>Har gode kommunikative evner og forstår at skabe mening for elever, forældre og medarbejdere</li> <li>Fungerer som en god ambassadør for Korup Skole og som gerne “står frem”</li> <li>Lytter og inddrager personalet i de pædagogiske processer</li> <li>Er optaget af medarbejdernes trivsel og har fokus på den sociale kapital</li> <li>Kan afstemme den økonomiske virkelighed og derigennem skabe de bedste rammer i hverdagen</li> <li>Fremmer det positive samspil mellem almenskolen og heldagsafdelingen, og styrker fællesskabsfølelsen og de fælles værdier på tværs af afdelingerne</li> <li>Er rummelig, empatisk og tæt på skolens hverdag sammen med elever, medarbejdere og forældre</li> <li>Værdsætter det gode samarbejde med de tillidsvalgte, MED-udvalget og skolebestyrelsen</li> <li>Arbejder med professionelle læringsfællesskaber, hvor også tværfagligheden og samarbejdet mellem pædagoger og lærere ses som et fagprofessionelt omdrejningspunkt</li> <li>Har en anerkendende ledelsesstil og møder medarbejderne med tillid og med respekt for de enkeltes kompetencer</li> <li>Sætter en klar retning og tydelige mål for skolen, herunder forankrer den eksisterende udvikling - ”den røde tråd”</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. marts 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil høre mere om Korup Skole og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på tlf. 2913 5754.<br />Du er også velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen på tlf. 5136 8826 for yderligere information.<br />Se også <a href="http://korupskole.skoleporten.dk/sp/3770/foreside?pageId=b002ee39-881c-465e-b7c0-eb332ffd0358" target="_blank">Korup Skoles hjemmeside</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 1. januar 2017.<br />1. samtalerunde gennemføres torsdag den 12. januar 2017 og 2. samtalerunde mandag den 23. januar 2017.<br />Forud for en 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en profilanalyse, løse en skolepolitisk case samt om at oplyse referencer.
  Arbejdssted:
  Korup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-01-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du arbejde i en stor forvaltning i gang med en spændende transformation, hvor den fornemmeste opgave er at få flere Odenseanere i uddannelse og job?

  <em>Vil du helt tæt på beslutningsprocesser og indgå i et stærkt fagligt miljø? Stræber du efter at levere det bedste resultat hver gang, og kan du slet ikke lade være med at tage ansvar?</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Kerneopgaven i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er at få borgerne i uddannelse og job. Det gør vi i Politik, Jura og Strategi sammen med borgeren og en lang række samarbejdsparter fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og frivillige foreninger. Vores vigtigste rolle er at videreudvikle de indsatser, der understøtter kerneopgaven, i tæt samarbejde med driften, chef-gruppen og det politiske niveau. Politik, Jura og Strategi inspirerer, bringer viden og effekt i samspil med vores samarbejdspartnere.<br /> <br />Forvaltningen har sat sig ambitiøse mål om at langt flere borgere skal i uddannelse og job. Vi har derfor travlt. Politik, Jura og Strategi søger en særlig dygtig studentermedhjælper med skarpe analytiske evner.<br /> <br />Som studentermedhjælper i Politik, Jura og Strategi får du mulighed for at arbejde med opgaver i hele organisationen. Du vil få en dybere indsigt i indsatser, borgere og effekter. Ud over et udfordrende studiejob, vil du også få erfaring med borgerinddragelse, velfærdsudvikling samt strategiske og politiske beslutningsprocesser.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Din opgave vil være at understøtte konsulenterne med oplæg, analyser og faglig viden samt lave oplæg til strategisk og politisk beslutning. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores dygtige konsulenter og bliver inddraget i et spændende arbejde, som giver gode udviklingsmuligheder inden for analyse, politik og forretningsudvikling.<br /><br /><strong>Om dig<br />Vi søger en studentermedhjælper, som kan nikke ja til følgende</strong> <ul> <li>Du er servicemindet og kan tale både med borgere og chefer</li> <li>Du er nysgerrig og vil lære en masse</li> <li>Du har et overblik ud over det sædvanlige</li> <li>Du har et stærkt analytisk fundament og et højt abstraktionsniveau</li> <li>Du arbejder struktureret og har en god evne til at drage konklusioner på baggrund af indhentet information fra fx driften</li> <li>Du er god til at skrive let og tilgængeligt</li> <li>Du mestrer Office pakken</li> <li>Du har den helt rigtige kombination af grundighed, øje for detaljen, drive og resultatfokus</li> <li>Du er i gang med en akademisk uddannelse og har interesse for fx politik, forandringsprocesser, brugerinddragelse</li> <li>Du er i gang med din overbygning eller i slutningen af din bachelor. Du ligger i toppen af din klasse og interesserer dig for beskæftigelses- og socialområdet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder et udfordrende arbejde, hvor du</strong> <ul> <li>Op til 15 timer om ugen indgår i Politik, Jura og Strategis dygtige team</li> <li>Kommer tæt på beslutningsprocesserne i en stor kommune</li> <li>Får en omskiftelig hverdag præget af korte deadlines og høj faglighed</li> <li>Har mulighed for at være med til at udvikle og skabe effekt – så flere borgere kommer i job og uddannelse</li> <li>Kommer til at understøtte de øvrige konsulenter med at løse hele paletten af offentlige konsulentopgaver</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse 1. januar 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål og ønsker at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte leder af Politik, Jura og Strategi, Rikke Thaisen på 40229938 eller <a href="mailto:rkt@odense.dk">rkt@odense.dk</a>, konsulent i Politik, Jura og Strategi Jens Elkjær Hansen på 51371564 eller <a href="mailto:jvog@odense.dk">jvog@odense.dk</a> eller studentermedhjælper, Stine Emilie Junker Udesen på <a href="mailto:steud@odense.dk">steud@odense.dk</a> .<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 12. december 2016, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 51 2016.<br /> <br /><br /><br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Politik, Jura og Strategi
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Havebæk er et plejecenter, hvor man ikke blot skal være i live, men hvor livet skal leves. Hver dag arbejder vi på kryds og tværs af fagligheder sammen om at (gen)skabe identitet, meningsfulde aktiviteter og maksimal livskvalitet for vores beboere i huset.

  <em>Vil du være med til at skabe fremtidens plejecenter?</em><br /><br />Vi søger en assisterende rehabiliteringsleder til Plejecenter Havebæk fra 1. februar 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Havebæk er et plejecenter, hvor man ikke blot skal være i live, men hvor livet skal leves.<br />Hver dag arbejder vi på kryds og tværs af fagligheder sammen om at (gen)skabe identitet, meningsfulde aktiviteter og maksimal livskvalitet for vores beboere i huset.<br /><br />Vores fineste mål er at samarbejde med beboerne om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed, for - selvom nogle mennesker tror det modsatte - så går livet langt fra i stå, bare fordi man kommer på plejecenter. Der er nemlig masser af opgaver, man stadigvæk kan løse, fællesskaber man kan indgå i, og drømme der kan gå i opfyldelse.<br />Det skal vi i hvert fald sørge for, at der er.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I denne stilling skal du indgå i et tæt partnerskab med husets anden assisterende rehabiliteringsleder og rehabiliteringslederen. Sammen skal vi skabe et sted, hvor mottoet er: "god, bedre, bedst."<br />Vi tilbyder: <ul> <li>En hverdag, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling</li> <li>Et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig uddannelse</li> <li>Ansvarlige, dygtige og engagerede medarbejdere</li> <li>Daglig gang i et hus med beboere i godt humør, fuglekvidder og farver på væggene</li> <li>Et velfungerende ledelsesteam, som sætter pris på samarbejde, faglighed og trivsel</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du behøver ikke nødvendigvis have ledelseserfaring, men du skal have en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse og have lyst til at prøve kræfter med ledelse.<br />Vi er på udkig efter én, der har lyst til at udvikle stedet, som kan tage initiativ og have blik for at udnytte de potentialer, der ligger i både borger- og personalegruppen. <ul> <li>Du kan skabe trivsel og vækst ved husets beboere og i personalegruppen.</li> <li>Du er inspirerende, fleksibel og ser forskellighed som en styrke.</li> <li>Du kan motivere og understøtte i det daglige arbejde og sikre faglighed.</li> <li>Du kan se muligheder i tværfaglighed og skabe fælles retning hen imod beboernes mål.</li> <li>Du har lyst til at have din daglige gang hos beboerne i et tæt samarbejde med personale og beboernes pårørende.</li> <li>Du formår at tænke inddragelse af det frivillige og det professionelle netværk.</li> </ul> Vil du helt forrest i køen, så har du erfaring med demens eller psykiatriområdet - men det er ikke en nødvendighed.<br /><br />Kan du svare ja til størstedelen af vores ønsker, så send os din ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Yderligere information</strong><br />Læs mere om vores hus <a href="http://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/havebaek-1" target="_blank">her</a><br />For yderligere information er du velkommen til at kontakte Rehabiliteringsleder Helle Lunde Meyer på 2249 3365.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist søndag 18. december 2016.<br />Bemærk at vi med kort varsel indkalder til samtaler 21.-22. december 2016.
  Arbejdssted:
  Plejecenter Havebæk
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Rehabiliteringsmedarbejdere til Vista Balboa

  Vista Balboa er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med en dobbeltdiagnose dvs. mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof og /eller alkoholmisbrug samt store sociale problemer.

  Vista Balboa, forløb for sindslidende i Ældre- og Handicapforvaltningen, søger nye medarbejdere til ansættelse pr. 1. januar 2017. <br /><br />Vi søger to medarbejdere til faste stillinger på 35 - 37 timer, og en medarbejder til et vikariat på 35 timer fra 1. februar 2017 til 31. december 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vista Balboa er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med en dobbeltdiagnose dvs. mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof og /eller alkoholmisbrug samt store sociale problemer. Der kan være behov for hjælp til økonomi eller anden sagsbehandling, psykiatrisk‐, sundheds‐ og misbrugsbehandling, hjælp med henblik på uddannelse, beskæftigelse, opretholdelse af bolig, træning af sociale kompetencer med mere.<br /><br />Medarbejderne er koordinatorer for rehabiliterings- og behandlingsforløbene for op til 6 borgere.<br /> <br />Vista Balboa har også et værested, der er et uforpligtende samværstilbud, hvor man bare kan ”være”, hvis det er det, man har behov for - eller magter - den aktuelle dag. Der er også mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, grupper i eller ude af huset. At tage et bad, få hjælp til at vaske tøj, købe et måltid mad og få en samtale med personalet er også tilbud i værestedet.<br /> <br />Værestedet er et rehabiliteringstilbud, som bl.a. har til formål at medvirke til at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos en meget udsat borgergruppe. Vi ser værestedet som en træningsbane, hvor målgruppen dels kan få dækket de basale behov såsom socialt samvær, omsorg, mad, og hvor de samtidigt kan træne dét at indgå i en social sammenhæng.<br /><br />Vista Balboa er en spændende arbejdsplads, som hele tiden er under forandring og udvikling. Vi arbejder efter kvalitetsstandarder som guidelines for ”best practice”. Familie og netværk inddrages som vigtige samarbejdspartnere i borgerens rehabiliteringsproces. Tilbuddet omfatter såvel individuelle som gruppebaserede interventioner. Læs mere her <a href="http://www.odense.dk/vistabalboa">www.odense.dk/vistabalboa</a>.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Har erfaring fra psykiatri- og/eller misbrugsområdet.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet og samtidig indgå som teamplayer.</li> <li>Har stærke kommunikative kompetencer, gerne en terapeutisk efteruddannelse og med erfaring i gruppebehandling</li> <li>Har lyst til og evner at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor du i høj grad modtager og giver feedback.</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation.</li> <li>Har en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse.</li> <li>Kan dokumentere og evaluere din indsats, idet vi har en høj grad af effektmåling.</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde.</li> <li>Kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />Vi kan tilbyde gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem supervision, sparring og uddannelsesmuligheder. Hvis du kan se dig selv i vores engagerede team, hvor det ikke er forbudt at hygge sig, mens man knokler, så ser vi frem til at modtage en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiderne vil primært være i dagtimerne på hverdage. Der vil være arbejde på enkelte lørdage og helligdage samt telefonkontakt efter kl. 16.<br /><br />Der kan ved ansættelse indhentes § 22 straffeattest.<br /><br />Du skal påregne af cykle rundt til borgerne op til 30 km om dagen. Vi stiller derfor cykel/elcykel til rådighed.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Erik Holm mail <a href="mailto:eho@odense.dk">eho@odense.dk</a> / tlf. 2082 1833 eller til rehabiliteringsmedarbejder Per Christiansen mail <a href="mailto:pcsen@odense.dk">pcsen@odense.dk</a> / tlf. 3060 2076.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 14. december 2016, kl. 12.00 og vi forventer at holde samtaler den 20. og 21. december 2016.<br /> <br /><br /><br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Vista Balboa
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  14-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Dyrup

  Den daglige pædagogiske leder i Børnehuset Dyrup har valgt at søge nye ledelsesmæssige udfordringer i et af vore andre børnehuse.

  Børneinstitution Rasmus Rask-Højme søger daglig pædagogisk leder til Børnehuset Dyrup<br /><br />Den daglige pædagogiske leder i Børnehuset Dyrup har valgt at søge nye ledelsesmæssige udfordringer i et af vores andre børnehuse i institutionen, så vi søger en daglig pædagogisk leder til ansættelse hurtigst muligt, og senest 1. februar 2017.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Rasmus Rask-Højme består af 8 børnehuse: Dyrup, Elisehaven, Åhaven, Tranehøjen, Kosmos, Kærsgård, Bellinge og Lungstedvangen.<br /><br />Vi har stor glæde af at samarbejde med hinanden og med de lokale skoler.<br /> <br />Børnehuset Dyrup er et lille børnehus med 44 børn i alderen 2,10 – 6 år.<br /><br />Vi har fokus på børnenes læringsmiljøer med henblik på at optimere børnenes udvikling og deltagelse i inkluderende fællesskaber.<br /> <br />Den daglige pædagogiske leder har ansvaret for udvikling af Børnehuset Dyrups pædagogik, personaleledelse og forældresamarbejde.<br /><strong> <br />Vi tilbyder dig et spændende job, som bl.a. indebærer:</strong> <ul> <li>En personalegruppe, der er præget af en høj grad af faglighed og social kapital.</li> <li>Et børnehus med stor opbakning fra forældrene.</li> <li>Støtte og opbakning til opgaverne fra institutionsleder, ledelsesteamet samt personalet i børnehuset.</li> <li>Personlig og faglig ledelsesudvikling.</li> <li>At blive en del af et velfungerende og visionært fagligt miljø i et dynamisk ledelsesteam.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger en daglig pædagogisk leder som <ul> <li>Tager udgangspunkt i Odense Kommunes politikker og strategier, herunder de tre fokuspunkter sprog, dannelse og tidlig indsats.</li> <li>Har fokus på kerneopgaven, som vi i institutionen har defineret som: <strong>Deltagelse i fællesskaber.</strong></li> <li>Er en teamplayer i børnehuset, i ledelsesteamet og blandt samarbejdspartnere.</li> <li>Har en tydelig, anerkendende og nærværende kommunikation med børn, personale forældre og andre interessenter.</li> <li>Har ledelseserfaring.</li> <li>Er faglig kompetent, visionær og reflekterende.</li> <li>Kan igangsætte, fastholde og videreudvikle pædagogiske processer, der sikrer en tidssvarende udvikling i pædagogik og drift.</li> <li>Kan få øje på og inddrage personalets kompetencer.</li> <li>Kan håndtere sammenhængen mellem at være en del af det daglige pædagogiske arbejde og samtidigt være en tydelig leder.</li> <li>Er undersøgende nysgerrig på mennesker, både små og store.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte <strong>i</strong>nstitutionsleder Mette Kromann på 4019 7121 eller nuværende daglig pædagogisk leder Steen Æbeløe Knudsen på 5116 7689.<br /><br /><strong>Det forventes, at du inden ansøgning om stillingen tager kontakt til institutionsleder Mette Kromann eller nuværende daglig pædagogisk leder Steen Æbeløe Knudsen for aftale om besøg i børnehuset.</strong><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag den 16. december 2016, kl. 12.00 og der afholdes ansættelsessamtaler i uge 51 2016.<br /><br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Børnehuset Dyrup
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Korleder har det musikalske ansvar for at forberede koret til prøverne med symfoniorkestret og programmets dirigent, og medvirker ved programlægning og tilrettelæggelse af korets aktiviteter.

  Efter 25 år har docent og medinitiativtager til Filharmonisk Kor Alice Granum besluttet at give stafetten videre, og vi søger derfor en ny korleder.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Glæden ved at synge og arbejde med musik på højt niveau er det, der driver de omkring 60 rutinerede sangere i Filharmonisk Kor. Koret blev skabt i 1991 i et forsøg på at skabe et grundlag, der kan sikre publikum et bredt udvalg af koncerter med kormusik. I dag medvirker Filharmonisk Kor i næsten alle symfonikoncerter med kormusik. Koret øver pt. hver torsdag aften i Fredens Kirkes Sognehus i Odense. <br /><br /><strong>Om jobbet </strong> <ul> <li>Du har det musikalske ansvar for at forberede koret til prøverne med symfoniorkestret og programmets dirigent, og du medvirker ved programlægning og tilrettelæggelse af korets aktiviteter</li> <li>Du forestår sammen med korets faste pianist korets prøver, herunder opvarmning og indstudering af korets repertoire</li> <li>Du arbejder løbende med at udvikle korets klang og balance, og du arbejder med intonation, diktion og dynamik</li> <li>Du deltager i halvårlige møder med Odense Symfoniorkesters ledelse, hvor sæsonplanlægning og andre emner af betydning for koret er på dagsordenen</li> <li>Du planlægger og afvikler lejlighedsvise foresyngninger for aspiranter til koret</li> <li>Du er i løbende dialog med Odense Symfoniorkester om valg af repertoire, nodemateriale, prøveplanlægning mv.</li> <li>Du aflønnes med timeløn i henhold til Dansk Musiker Forbunds tariffer (pt. kr. 584,33 pr. time)</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Dine kvalifikationer: <ul> <li>Du har en uddannelse på kandidatniveau som korleder og/eller sangpædagog</li> <li>Kendskab til orkesterrepertoiret med kor er en fordel, men ingen betingelse</li> <li>Du er struktureret og kvalitetsbevidst, og du har naturlig gennemslagskraft</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til musikchef Finn Schumacker, <a href="mailto:finns@odense.dk">finns@odense.dk</a>, 63750050 samt Odense Symfoniorkesters hjemmeside <u><a href="http://www.odensesymfoni.dk">www.odensesymfoni.dk</a>. </u><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 2. januar 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 3.<br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Symfoniorkester
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-01-2017 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design
 • Du har set denne annonce før

  Myndighedssagsbehandler til Jobcenter Odense

  Har du lyst til at spille en central rolle i det ambitiøse arbejde med at sikre, at vi i Jobcenter Odense løfter vores kerneopgave: Job og Uddannelse til alle? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer - også når de står i udfordrende situationer? Så bliv vores nye kollega i Jobcenter Odense

  <em>Har du lyst til at spille en central rolle i det ambitiøse arbejde med at sikre, at vi i Jobcenter Odense løfter vores kerneopgave: Job og Uddannelse til alle?<br />Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer - også når de står i udfordrende situationer?</em><br /><br />Så er det måske dig, vi skal arbejde sammen med!<br />Vi søger én ny kollega i Job og Sygdom for sygemeldte ledige borgere, fordi én af vores kollegaer har søgt nye udfordringer i Jobcenter Odense.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Jobcentret er en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det er vigtigt, at vore borgere oplever en helhedsorienteret indsats og der i mødet mellem borger og os er kontinuitet og sammenhæng i borgerens forløb.<br />Sygedagpengeområdet har 66 medarbejdere, organiseret i 4 afsnit, med hver deres kerneaktiviteter, der bidrager ind i den fælles kerneopgave. Vi har fokus på det brede samarbejde med borgeren og relevante samarbejdspartnere, såvel eksternt som internt.<br /> <br />Vi kan tilbyde: <ul> <li>Et spændende job indenfor et område i fokus og en arbejdsplads i udvikling</li> <li>Et godt fagligt miljø, hvor vi udvikler os og tænker nyt</li> <li>Et afsnit, som prioriterer respekt, tillid og samarbejde</li> <li>Et afsnit, hvor vi værdsætter humor i hverdagen, selvom vi har travlt</li> <li>Et afsnit, hvor vi gerne arbejder med komplekse sager</li> <li>Engagerede kolleger med et godt socialt fællesskab</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Ledelsesmæssig faglig støtte og interesse i den enkelte medarbejders trivsel</li> <li>Gratis kaffe- og frugt samt sundhedsordning</li> <li>Flextid</li> <li>Vi har til huse på Tolderlundsvej 2 centralt i Odenses bymidte med fem minutters gang til offentlig transport.</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som medarbejder i Job og Kontakt for sygemeldte ledige borgere skal du: <ul> <li>Tale med de ledige borgere som myndighedssagsbehandler</li> <li>Fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet ved at iværksætte relevante indsatser</li> <li>Koordinere indsatserne, som de sygemeldte borgere deltager i</li> <li>Afklare borgerens fremtidige arbejdsmarkedstilknytning</li> <li>Samarbejde med læger, psykologer og specialister i sundhedsvæsenet og andre relevante samarbejdspartnere som fx a-kasserne</li> <li>Fokusere på det brede samarbejde for at lykkes med kerneopgaven <strong>Job og Uddannelse til alle</strong></li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har relevant socialfaglig baggrund og gerne solidt kendskab og erfaring med sygedagpengeområdet</li> <li>Har fokus på, at det vi gør, giver borgerværdi</li> <li>Mestrer den gode samtale med borgeren</li> <li>Har en naturlig autoritet og er beslutningsstærk</li> <li>Kan lide at samarbejde og er altid engageret i dit arbejde</li> <li>Er løsningsfokuseret og tænker ofte: ”Hvad kan jeg bidrage med?”</li> <li>Har gode kommunikative evner og fokuserer på den åbne dialog med respekt og tillid.</li> <li>Er modig, og kan agere på egen hånd, men søger sparring og støtte, når det er nødvendigt</li> <li>Har en systematisk tilgang til opgaverne</li> <li>Kan arbejde team-orienteret og sætte ”vi” før ”jeg”</li> <li>Har humor</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.<br />Der er tale om en fast stilling på fuld tid med jobstart senest 1. februar 2017. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, så kontakt sagsbehandler Tina Richter Brink på 5136 1123 eller afdelingsleder Conni Dalager på 51211299.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 13. december 2016 kl. 12.<br />Ansættelsessamtaler afholder vi onsdag den 20. december 2016.
  Arbejdssted:
  Jobcenteret, Job og Sygdom
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Danmarks tredje største by, Odense, vokser……Letbane, omdannede bydele, sygehus, universitet, veje, nye boligtyper i den tætte by og alt det der ellers skal til, når en stor by skal fungere. Det kræver kvalificeret og nytænkende byplanlægning. Vil du være med på holdet?

  <strong>Danmarks tredje største by, Odense, vokser……Letbane, omdannede bydele, sygehus, universitet, veje, nye boligtyper i den tætte by og alt det der ellers skal til, når en stor by skal fungere. Det kræver kvalificeret og nytænkende byplanlægning. </strong><br /><strong>Vil du være med på holdet?</strong><br /> <br />Odense undergår i disse år en transformation fra stor dansk by til dansk storby. Men derudover er Odense også forstæder, landsbyer og åbent land. Derfor er der brug for brede kompetencer når vi sætter de fysiske rammer for en levende grøn by.<br /> <br />Det er hos os i Byplan der sker. Her de spændende ideer fødes, investorer kigger forbi og tanker omsættes til virkelighed. Vi hjælper med, at få skub i drømme og ikke mindst sikre, at al lovgivning overholdes.<br /><br />Vi har en bred samarbejdsflade internt med kollegaer indenfor bl.a. udvikling, miljø, natur, bevaring, byggeri og drift, for ikke at nævne de eksterne samarbejdsparter, borgere, foreninger, bygherrer osv. Koordinering og samarbejde er altid vigtig når vi planlægger i en storby hvor der sker så meget som i Odense, på samme tid som der bygges. Derfor er det ikke mindst vigtigt, at kunne holde hovedet koldt.<br /><br />Tværfaglighed vægter og fylder meget i vores dagligdag, og dialog med omverdenen er en nødvendighed.<br /> <br />Trivslen i Byplan er god og det er vigtigt for, at vi kan udføre vores opgaver. 26 mænd og kvinder bredt sammensat på alder og faglighed, placeret i smukke rammer på Odense Slot, lige midt i hjertet af Odense, 5 min. fra Banegården. Her er højt til loftet, frihed under ansvar og gode kollegaer, der understøtter hinanden.<br /> <br /><strong>Vi søger</strong><br />En byplanlægger, der indgår bredt i Byplans arbejde, og aktivt kan bidrage til lokalplanlægningen såvel som den mere strategiske planlægning.<br />Vi har brug for en planlægger, der er hjemme i Planloven og generel arealregulering, ligesom det er nødvendigt, at du er god til at kommunikere - både mundtligt og skriftligt - samt samarbejde og finde løsninger.<br />Og skulle du have rigtig gode kompetencer og erfaring med kvalitet i den fortættede og ombyggede by og skitsering, så skal du være særligt velkommen.<br /> <br /><strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Har en videregående uddannelse som planlægger - det kan være arkitekt, ingeniør, landinspektør mm.</li> <li>Er fagligt velfunderet og kan arbejde selvstændigt såvel som i grupper, ligesom du ikke er bleg for at iklæde dig førertrøjen, for at få en sag lagt godt fra land</li> <li>Er god til at kommunikere og formidle – både mundtligt og skriftligt - og meget gerne også visuelt</li> <li>Har evnen til at indgå i direkte dialog med høj som lav – politikere, erhvervsdrivende, foreninger men også borgere på møder og ved personlige henvendelser</li> <li>Kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i hektiske perioder</li> <li>Brænder for at gøre folks drømme og tanker til virkelighed – kommunale planer alene gør det ikke</li> <li>Anser arbejdet i en politisk styret organisation som en spændende udfordring</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. marts 2017 eller snarest muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte byplanchef Jeanette Olsen på 6551 2501.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 4. januar 2017 og samtaler afholdes torsdag, den 19. januar 2017.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Byplan
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-01-2017 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • En stilling som pædagog på Munkebjergskolens 3. årgang er ledig i perioden 1.1.17 - 30.6.17. Du skal indgå både i den understøttende undervisning og i SFO-en efter skoletid.

  På Munkebjergskolen er en stilling som pædagog i indskolingen ledig til besættelse i perioden 1.1.17 - 30.6.17.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkebjergskolen er en stor byskole, med 660 elever.<br />I SFO-en er der 230 børn.<br />Du kan læse mere om Munkebjergskolen på <a href="http://www.munkebjergskolen.odense.dk">www.munkebjergskolen.odense.dk</a><br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dit arbejdsområde vil primært være på 3. årgang, hvor du skal indgå både i den understøttende undervisning og i SFO-en efter skoletid.<br />Stillingen er på fuld tid.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal være indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med både lærere, pædagoger og forældre.<br />Du har lyst til at arbejde med børn, og er i stand til at igangsætte aktiviteter der passer til aldersgruppen.<br />Du skal være nærværende i din tilgang til børnene, og kompetent og imødekommende ift. forældrene.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsevilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på fuld tid og tidsafgrænset.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan få yderligere oplysninger om skolen og stillingen hos viceskoleleder Steen Grønning på 5150 9397<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag d. 15. dec.<br />Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde tirsdag den 20. december 2016.
  Arbejdssted:
  Munkebjergskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lær at lave lækker mad til alle!

  Er du vild med at lave god mad og interesserer dig for gode råvarer og ernæring? Er din faglighed i top, er du lærelysten, engageret og interesseret i sensorik og kulinarisk kvalitet? Så bliv ernæringsassistentelev hos os i Byens Køkken!

  <em>Er du vild med at lave god mad og interesserer dig for gode råvarer og ernæring?<br />Er din faglighed i top?<br />Er du lærelysten, engageret og interesseret i sensorik og kulinarisk kvalitet? </em><br /><br />Så er uddannelsen som ernæringsassistent helt sikkert noget for dig!<br /><br />Byens Køkken i Odense Kommune søger nu elever til ernæringsassistentuddannelsen med ansættelse fra 1. marts 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Byens Køkken leverer mad til 2500 borgere i Odense Kommune.<br />Vi har et nyt stort produktionskøkken på Teknikvej 4, fem døgnkostenheder og to selvejende plejecentre med eget køkken.<br />Køkkenet er et teknologisk og moderne køkken, hvor du vil få kendskab til køleproduktion, MAP, hotfill og forskellige diætformer. Desuden har vi egen bager- og butiksslagterafdeling.<br />Læs mere om os <a href="http://subsites.odense.dk/subsites4/mad/om%20byens%20koekken" target="_blank">her</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Udover produktionskøkkenet vil du under dit elevforløb komme ud på vore døgnkostenheder. Der vil ligeledes være mulighed for praktikophold i andre af kommunens køkkener.<br /><br />Uddannelsen tager op til 3 år og er en blanding af praktikforløb og skoleforløb.<br />Skoleforløbet består af et grundforløb, hvor du kommer til at stifte bekendtskab med fag som: Grundtilberedning, naturfag, hygiejne, sundhed og meget andet.<br />Du vil også komme til at lære en masse om menu sammensætning og kulinarisk sensorik (duft, smag, udseende m.m.).<br />På hovedforløbet vil du møde fag som fødevarelære, ernæringslære, diætetik og psykologi.<br />Her vil du også få mulighed for at vælge 2 spændende valgfag.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har bestået grundforløbet til ernæringsassistent - husk at medsende dokumentation. Hvis du har gennemført grundforløbet før den nye reform, beder vi dig medsende dokumentation, der beviser, at du opfylder overgangskravene</li> <li>Du opfylder overgangskravene dansk og naturfag på E niveau</li> <li>Du har lyst til at lave mad til ung såvel som gammel - både hverdagsmad og festmad</li> <li>Du har praktisk sans og er robust</li> <li>Du kan tage ansvar og søge medbestemmelse på eget arbejde</li> <li>Du har lyst til kontakt med borgere og samarbejdspartnere</li> </ul> <br />Er du fyldt 25 år, skal du have mindst have 1 års relevant dokumenteret beskæftigelse ved elevkontraktens indgåelse, for at du kan aflønnes med voksenelevløn.<br />Med relevant beskæftigelse forstås i denne sammenhæng, at du inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget som ikke-uddannet med køkkenarbejde i relation til mad og måltider. Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes som 50 %.<br /><strong> </strong><br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold </strong><br />Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om uddannelsen som ernæringsassistent på <a href="http://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/ernaeringsassistent" target="_blank">Odense kommunes elevside</a> eller <a href="http://svend-es.dk/erhvervsuddannelserne-eud-eux-euv/foedevarer-jordbrug-og-oplevelser" target="_blank">Svendborg erhvervsskoles side</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den d. 15. januar 2017.<br />Husk når du afleverer din ansøgning at vedlægge elektronisk dokumentation for din skolegang og/eller anden relevant uddannelse som bilag.<br /><br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 3.<br />Vær opmærksom på, at vi anmoder om tilfredsstillende straffeattest forud for ansættelse.
  Arbejdssted:
  Byens Køkken
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-01-2017 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Klinikassistent til Tandreguleringscenter Fyn

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en klinikassistent til Tandreguleringscenter Fyn med tiltrædelse 1. februar 2017.

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en klinikassistent til Tandreguleringscenter Fyn med tiltrædelse 1. februar 2017.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tandreguleringscenter Fyn er en sammenlægning af tandstillingsbehandling mellem fem fynske kommuner: Nyborg, Nordfyn, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense.<br />Samlet set er der i gennemsnit ca. 3500 patienter i forløb på tandreguleringscenteret.<br /><br />Du vil blive en del af 35 engagerede kolleger i tandreguleringscenteret, som består af klinikassistenter, specialtandlæger, tandplejere og tandteknikere.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Højt fagligt niveau med fokus på læring og udvikling</li> <li>Delegerede opgaver</li> <li>Efter- og videreuddannelse</li> <li>Faglig sparring</li> <li>En professionel og kvalitetsbevidst arbejdsplads</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen omfatter dels assistance af specialtandlæge eller tandplejer ved tandbehandlinger og dels selvstændige kliniske opgaver.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en klinikassistentuddannelse med et solidt fagligt opdateret fundament</li> <li>Har interesse for faglig og personlig udvikling</li> <li>Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Er anerkendende i din tilgang til både patienter, pårørende og kollegaer</li> <li>Formår at håndtere udfordringer konstruktivt</li> <li>Er fagligt og kollegialt engageret</li> <li>Trives i en til tider travl og omskiftelig hverdag</li> </ul> Herudover er det en fordel, hvis du har erfaring fra ortodonti-området – det er dog ikke et krav for at komme i betragtning til stillingen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få svar på dine spørgsmål hos driftsansvarlig Joan Nørgaard på 6551 5564 eller <a href="mailto:jobin@odense.dk">jobin@odense.dk</a> eller hos 1. klinikassistent Kirsten Dybdahl på 6551 5554.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 13. december 2016. Vi indkalder med kort varsel til ansættelsessamtaler. Samtalerne afholdes mandag den 19. december 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Tandreguleringscenter Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du stolt af det, du kan? Og har du lyst til at lede medarbejdere, der også er det? Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder?

  <em>Er du stolt af det, du kan? Og har du lyst til at lede medarbejdere, der også er det?<br />Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder? </em><br /><br />Hver dag arbejder vi på kryds og tværs af fagligheder sammen om at (gen)skabe identitet, meningsfulde aktiviteter og maksimal livskvalitet for vores beboere på plejecentre og bosteder. Vores fineste mål er at samarbejde med beboerne om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed, for, selvom nogle mennesker tror det modsatte, så går livet langt fra i stå, bare fordi man kommer på plejecenter. Der er nemlig masser af opgaver, man stadigvæk kan løse, fællesskaber man kan indgå i, og drømme, der kan gå i opfyldelse. Det skal vi i hvert fald sørge for, at der er.<br /><br />Vi søger en assisterende rehabiliteringsleder med en social og/eller sundhedsfaglig uddannelse. Det kan være social- og sundhedsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, pædagog etc.<br /><br /><strong>Om os </strong> <br />Vi er et tidligere traditionelt plejecenter med 45 boliger, som ejes af Kristiansdal boligforening. Den 5. januar 2015 gik stedet fra plejecenter over i et forløb for borgere med en erhvervet hjerneskade. Stedet hedder Lille Glasvej og er et Botilbud. Beboerne kan komme fra et rehabiliteringsforløb fra f.eks. Bjergegårdshaven, for de fleste af de nye beboeres vedkommende. Vi har stadigvæk få af de tidligere beboere tilbage. Det er primært yngre mennesker, der flytter ind.<br /><br />Vi samarbejder også med Hjerneskaderådgivningen og Neuro Pædagogisk Team. Vi har ansat tværfaglighed i form af 4 pædagoger, 3 ergoterapeuter, 8 SSA'e og 8 SSHér. Vi arbejder hver anden weekend og i blandede vagter.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en assisterende rehabiliteringsleder, der <ul> <li>Har erfaring/uddannelse indenfor erhvervet hjerneskade</li> <li>Har en lederuddannelse eller vil tage uddannelsen</li> <li>Har erfaring med og flair for administrative opgaver -arbejdsplanlægning, arbejdstidsregler og indsigt i økonomistyring</li> <li>Kan skabe gode samarbejdsrelationer gennem anerkendende og tydelig kommunikation?</li> <li>Kan motivere og understøtte i den daglige praksis, og sikre fælles retning i processer?</li> <li>Kan være med til at styrke den tværfaglige udvikling og rehabiliteringstilgangen?</li> <li>Har lyst til at sikre god møde- og arbejdskultur samt rum for videndeling?</li> <li>Har erfaring med eller lyst og evne til at sikre et tværgående, udviklende samarbejde?</li> <li>Er inspirerende, fleksibel og ser forskellighed som en styrke?</li> </ul> <strong>Organisationstilpasning skaber behov for partnerskaber</strong><br />Ældre – og Handicapforvaltningen ændrede 1. januar 2015 organisering, med henblik på at blive en rehabiliterende forvaltning. Her skete en øget specialisering af indsatser, og der kom større fokus på det tværfaglige arbejde.<br /><br />Den 5. januar 2017 sker der en organisationstilpasning, som skal få os helt i mål med de visioner, vi har. Og for at vi kan komme det, er det bl.a. besluttet, at der ledelsesmæssigt skal være et partnerskab på alle arbejdspladser. Partnerskabet består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder.<br /><br /><strong>Hvad skal du være god til?</strong><br />Som assisterende rehabiliteringsleder skal du kunne oversætte strategier, så det giver mening i praksis. Du skal nemlig hjælpe os med at videreudvikle meningsfulde og effektive rehabiliteringsforløb.<br /><br />Du skal indgå i et ledelsesteam for en gruppe af dygtige og ansvarsfulde medarbejdere og have hånd i hanke med arbejdspladsens budgetter. Du skal bedrive ledelse tæt på medarbejderne og have et rigtig godt kendskab til deres hverdag, så hvis du selv har været der, er det et plus. Ydermere skal du give faglig sparring, coaching og ikke mindst opbakning. Det ser vi nemlig som en vigtig ledelsesopgave.<br /><br />Du skal have mod på at være leder i en forvaltning, der hele tiden udvikler sig. Du skal være omstillingsparat, og det skal falde dig naturligt at implementere nye tiltag. Din rolle bliver nemlig i høj grad at holde fast i den røde tråd, evaluere og følge op, så projekterne bliver fulgt til dørs.<br /><br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En hverdag, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver</li> <li>Et samarbejde med en anerkendende tilgang</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Ledelsesmæssig opbakning, sparring og udvikling</li> <li>Og ikke mindst ansvarlige, dygtige og engagerede medarbejdere</li> </ul> Du skal arbejde ud fra Odense Kommunes <a href="http://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune" target="_blank" title="ledelsesgrundlag">ledelsesgrundlag</a> og <a href="http://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/medarbejder-i-odense-kommune" target="_blank" title="medarbejdergrundlag">medarbejdergrundlag</a> ud fra de udmeldte strategier for Odense Kommune og Ældre- & Handicapforvaltningen og med udgangspunkt i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=48108dbb-53e9-4791-aa4d-7bc18c90ba32" target="_blank" title="Rolle- og Ansvarsbeskrivelsen">Rolle- og Ansvarsbeskrivelsen</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Yderligere information</strong><br />Du er velkommen til at kontakte forløbschef Dorthe Rokkedal på 61384785 eller <a href="mailto:dork@odense.dk">dork@odense.dk</a> eller rehabiliteringsleder Grethe Hedegaard på 65513254 eller <a href="mailto:gbhe@odense.dk">gbhe@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 14. december 2016. Vi forventet at holde ansættelsessamtaler i uge 51.
  Arbejdssted:
  Lille Glasvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Tandplejer til Tandreguleringscenter Fyn

  Har du mod på at få 40 nye, fagligt engagerede kollegaer og indgå i specialtandlægeteams, så har vi et spændende og udviklende job til dig!

  <em>Har du mod på at få 40 nye, fagligt engagerede kollegaer og indgå i specialtandlægeteams, så har vi et spændende og udviklende job til dig!</em><br /><br />Center for Tandpleje i Odense Kommune søger en tandplejer til Tandreguleringscenter Fyn med tiltrædelse 1. februar 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tandreguleringscenter Fyn ligger centralt i Odense og er en sammenlægning af den ortodontiske service mellem fem fynske kommuner: Nyborg, Nordfyn, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense.<br /><br />Centret har i alt 7 klinikker med tre units hver, egen teknik og røntgenafdeling med nyt udstyr.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er autoriseret tandplejer</li> <li>Har interesse for faglig og personlig udvikling</li> <li>Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Har en anerkendende tilgang til patienter, pårørende og kollegaer</li> <li>Formår at håndtere udfordringer konstruktivt</li> <li>Er fagligt og kollegialt engageret</li> <li>Trives i en til tider travl og omskiftelig hverdag</li> </ul> Herudover er det en fordel med erfaring fra ortodonti-området - det er dog ikke et krav for at komme i betragtning til stillingen.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Højt fagligt niveau med fokus på læring og udvikling</li> <li>Faglig sparring</li> <li>En professionel og kvalitetsbevidst arbejdsplads</li> <li>Efter- og videreuddannelse</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen at kontakte driftsansvarlig/klinikassistent Joan Nørgaard på tlf. 6551 5564 eller på <a href="mailto:jobin@odense.dk">jobin@odense.dk</a> eller tillidsrepræsentant/tandplejer Pia Hole på <a href="mailto:pah@odense.dk">pah@odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 11. december 2016, og vi afholder ansættelsessamtaler fredag den 16. december 2016 om eftermiddagen, så bemærk vi indkalder med kort varsel.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Tandreguleringscenter Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være assisterende rehabiliteringsleder ved Bjerggårdshavens specialiserede dag-/døgnrehabilitering? Vi søger vores nye kollega pr. 1. marts 2017.

  Bo- og Rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven for voksne med erhvervet hjerneskade søger assisterende rehabiliteringsleder til den midlertidige dag- og døgnrehabilitering.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bjerggårdshaven er en del af Ældre- og Handicap Forvaltningen i Odense Kommune, Forløb Erhvervet Hjerneskade. <br />Vi er et specialiseret rehabiliteringscenter, hvor 20 borgere med erhvervet hjerneskade kan visiteres til tidsbegrænsede forløb i enten dag- eller døgnrehabilitering. De 6 af disse bor i døgnboligerne i hus 3. Derudover har vi et bosted til 10 beboere med erhvervet hjerneskade, et aktivitets- og samværstilbud samt et team, der yder § 85 støtte for ca. 110 borgere.<br />Fysisk er vi beliggende i Seden Syd.<br /><br />Personalet er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykolog, teknisk/administrativt personale, en rehabiliteringsleder samt to assisterende rehabiliteringsledere. Centret modtager studerende fra UCL og universitetet.<br /><br />Vores kerneopgave er at tilrettelægge borgerforløb, der understøtter og udvikler borgernes evne til at mestre deres hverdagsliv ud fra egne ønsker og drømme - på trods af deres fysiske, kognitive og sociale skader eller problemstillinger. Dette sker i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.<br /><br />Den rehabiliterende tilgang og Hvidbogens definition af Rehabilitering danner grundlag for vores arbejde. I 2015 startede et stort kompetenceforløb for alle medarbejdere i Forvaltningen, hvor arbejdet med mål, plan, indsatser og metoder skal understøttes. Der er tale om fokus på implementering af disse kompetencer i det tværfaglige samarbejde.<br />Dette arbejde er tilendebragt og skal nu konsolideres i den daglige drift.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af rehabiliteringsleder og to assisterende rehabiliteringsledere. Du bliver ansvarlig for den daglige drift af den midlertidige dag– og døgnrehabilitering for i alt 20 medarbejdere.<br />De 10 af medarbejdere er primært tilknyttet til dagrehabiliteringen og de resterende 10 medarbejdere primært i døgnrehabiliteringen. Alle medarbejderne er en del af den daglige rehabilitering. Det vil være en væsentlig opgave at være tæt på medarbejderne i hverdagen og tæt på borgernes rehabiliteringsforløb. Du får en stor berøringsflade internt i forvaltningen, specielt Hjerneskaderådgivningen og visitatorer på området.<br /><br />Stillingen er placeret på niveau 5 i organisationen, og du vil dermed være meget tæt på driften i din hverdag.<br />Du skal lede tæt på medarbejderne; kende deres hverdag – og i det omfang, der er behov for det, give faglig sparring, coaching og opbakning. Medarbejdergruppen er fagligt stærk og vant til at arbejde selvstændigt; din opgave bliver i høj grad at bakke op om deres praksis og dagligdag - og understøtte både medarbejdernes faglige udvikling, den faglige udvikling inden for målgruppen samt forvaltningens fælles målsætninger.<br />Samtidig skal du have fokus på at arbejde kreativt inden for de rammer, der er sat, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Som leder på en arbejdsplads i konstant udvikling, bliver det en del af din hverdag at skulle sikre implementering af nye tiltag, der kommer såvel centralt som lokalt fra. Din rolle bliver at holde fast i den røde tråd, evaluere og følge op, så projekterne bliver fulgt til dørs.<br /><br />Vi tilbyder dig: <ul> <li>En arbejdsplads hvor mod, handlekraft og fællesskab skaber udvikling for borgere og personale</li> <li>En medarbejdergruppe, der er kendetegnet ved mange års erfaringer, ansvarlighed og engagement - og som har fokus på kerneopgaven ud fra et positivt og anderkende samarbejde</li> <li>Et ledelsesteam, der samarbejder og understøtter hinandens opgaveløsning og giver ledelsesmæssig opbakning og sparring</li> <li>Mulighed for supervision på ledelsesopgaven og deltagelse i ledernetværk</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har: <ul> <li>En faguddannelse som f.eks. ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejeske eller tilsvarende</li> <li>Ledelseserfaring i tværfagligt regi og kan se dig selv arbejde ud fra Odense kommunes ledelsesgrundlag</li> <li>Erfaring, viden og indsigt i målgruppen og med rehabilitering - gerne fra en neurologisk afdeling</li> <li>Kendskab til neuropædagogik</li> <li>Kendskab til daglige driftsopgaver og administrative opgaver (fx arbejdsplanlægning, arbejdstidsregler mv.)</li> <li>Forståelse for at måle og dokumentere effekt</li> </ul> <br />Som leder forventer vi, at du: <ul> <li>Er inspirerende, fleksibel og god til at gå forrest</li> <li>Kan stå fast i modvind og bevarer din handlekraft</li> <li>Både kan sparre, coache og uddelegere til medarbejdere, der i høj grad selvstændigt planlægger arbejdet</li> <li>Er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og holde fokus på at understøtte den fælles opgaveløsning.</li> <li>Har situationsfornemmelse og et godt overblik</li> <li>Er åben og anerkendende i din tilgang og kan lede gennem dialog</li> <li>Er forandringsparat i en foranderlig hverdag og organisation</li> <li>Tager ansvar for driften for hele organisationen i nødvendigt omfang</li> <li>Evt. har en lederuddannelse på diplomniveau eller vil tage en</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Rehabiliteringsleder Peder Sobarnia Dichmann vil rigtig gerne tale med ansøgere på 2810 9467, inden ansøgningen sendes.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Odense kommunes lønbånd for stillingen er 32.600 – 37.600 kr. pr md. + pension<br />Du ansættes pr. 1. marts 2017.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 18. december 2016.<br />Vi forventer at holde samtaler onsdag den 4. januar 2017 og en evt. 2. runde fredag den 6. januar 2017. Du må forvente, at der kan indgå en mindre opgave i samtalen.<br />Indkalde til samtale udsendes ultimo uge 51.
  Arbejdssted:
  Bjerggårdshaven
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Odense C kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (5000 Odense C).</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte:<br /><br />Dagplejeleder Syd Karin Munk Bach på 24597647<br />Dagplejeleder Vest Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer i Seden / Agedrup

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Område Nord søger en dagplejer i Seden / Agedrup med ansættelse hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Seden / Agedrup. </strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997 eller teamleder Annette Appelgren på 24858065.<br /> <br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Område Nord, Seden / Agedrup
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skal du være vores nye tandklinikassistentelev

  Center for Tandpleje i Odense Kommune kan pr. 1. februar 2017 tilbyde 3 klinikassistentelever et spændende og varieret uddannelsesforløb. Som klinikassistentelev i Center for Tandpleje, bliver du en del af et stærkt team på ca. 145 ansatte, bestående af forskellige faggrupper.

  <em>Center for Tandpleje i Odense Kommune kan pr. 1. februar 2017 tilbyde 3 klinikassistentelever et spændende og varieret uddannelsesforløb. Som klinikassistentelev i Center for Tandpleje, bliver du en del af et stærkt team på ca. 145 ansatte, bestående af forskellige faggrupper.</em><br /><br />Elevtiden veksler mellem praktik og teori. Den teoretiske del foregår på Syddansk Erhvervsskole. Den praktiske del foregår dels i Tandplejens Børne- og ungeafdelinger og dels i Tandplejens specialafdelinger. Fælles for vores afdelinger er vores ambition om at signalere imødekommenhed, faglighed samt omhu og samvittighedsfuldhed - en ambition vi forventer du vil bidrage med.<br /><br /><strong>Om Tandklinikassistentuddannelsen i Odense Kommune</strong><br />Som tandklinikassistentelev i Odense Kommune bliver du en del af den arbejdsstyrke, der hver dag arbejder for sunde tænder og en god mundhygiejne blandt byens borgere. Hvis du vil være medvirkende til, at Odenses borgere får en positiv oplevelse, når de går til tandlægen, så kan uddannelsen til tandklinikassistent være noget for dig. Tryghed, forebyggelse og samarbejde er grundlaget for vores arbejde i tandplejen. Vi har fokus på, at besøg hos tandlægen skal være en positiv og smertefri oplevelse.<br /> <br />Uddannelsen til tandklinikassistent giver en grundlæggende viden om pasning af tænder og tandkød. På tandklinikassistentuddannelsen lærer du at gøre instrumenter og materialer klar til tandlægens behandling og at tage røntgenbilleder og aftryk. Desuden får du viden om, hvordan man rengør tænder og forebygger tandsygdomme og lærer at skrive og holde styr på journaler, skrive regninger, bestille materialer og indkalde patienter til undersøgelse.<br /> <br /><strong>Tandplejen tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med udfordringer</li> <li>Gode muligheder for samarbejde og sparring med kolleger</li> <li>Gode udviklingsmuligheder</li> <li>En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø, faglighed og patientservice prioriteres højt</li> </ul> <strong>Adgang</strong><br />For at blive tandklinikassistentelev i Odense Kommune er det en forudsætning, at du har bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til tandklinikassistentuddannelsens hovedforløb.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos udviklingsklinikassistent, Joan Nørgaard på 65 51 55 64.<br />Du kan læse mere om tandklinikassistentuddannelsen i Odense Kommune <a href="http://subsites.odense.dk/job%20hos%20odense%20kommune/elev-i-odense-kommune/tandklinikassistent" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 14. december 2016.<br />Samtalerne forventes afholdt 3. januar 2017.<br />Vedhæft relevante bilag og dokumentation til ansøgningen.
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du vores nye lærer? Vi søger en humanistisk profil til undervisning på 9. og 7. årgang. Vi tilbyder et indbydende læringsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer og elever - og en skole med stort fokus på teamsamarbejdet og fællesskabet.

  <strong>Barselsvikariat med undervisning i skolens Ungemiljø (7. – 9. årg.)</strong><br /> <br /><strong>Værdigrundlag for vores ungemiljø:</strong><br />Eleverne forlader Sanderumskolen som livsduelige, nysgerrige og kompetente mennesker med lyst til at udvikle og uddanne sig. Det sker i en skolehverdag, hvor undervisningen har været varieret, fleksibel, kreativ, tværfaglig og virkelighedsnær med mulighed for fordybelse, og hvor den enkelte elev får afdækket sine personlige og faglige kompetencer. Dette opfyldes gennem gode relationer og socialt fællesskab.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi ønsker at fremme en innovativ kultur, hvor medarbejderne tør være kreative og udføre prøvehandlinger. Samtidig har vi stort fokus på begrebet ”Den åbne skole” og ønsker at være skole i et samspil med den omgivende verden.<br /> <br />Teamet er omdrejningspunktet og kittet, der skal få hverdagen til at hænge sammen. Den alene-praktiserende lærers tid er definitivt forbi. Derfor søger vi en lærer, der kan tage ansvar for sig selv og sine forpligtelser sideløbende med, at du tager ansvar for fællesskabet og dets forpligtelser.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et indbydende læringsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer og elever.</li> <li>En skole med stort fokus på teamsamarbejdet og fællesskabet.</li> <li>Interaktive tavler i alle lokaler og med en stor buket af it-abonnementer og net-tjenester.</li> </ul> <strong>Vi ønsker</strong> <ul> <li>En humanistisk lærer-profil til fagene dansk, historie, kristendom og samfundsfag på 9. årgang, håndværk og design og historie på 7. årgang.</li> <li>Følgende personlige kompetencer: samarbejdsevne, initiativ, engagement og mod til at afprøve nye undervisningspraksisser.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål før du afsender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte souschef Claus Fagerlund tlf. 63752404 eller skoleleder Marianne Ubbe tlf. 63752400.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Har ovenstående vakt din interesse, så ser vi frem til at modtage din ansøgning senest <strong>den 13. december</strong> <strong>2016 kl. 12.00.</strong><br /><br />Vi forventer at afholde samtaler den 19. december 2016. Før samtalen vil der være en lille forberedende opgave, som kan understøtte selve samtalen.<br /> 
  Arbejdssted:
  Sanderumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Dannesbohus

  Kan du arbejde selvstændigt med sundhedsmæssige og sygeplejefaglige opgaver? Har du mod på at udvikle dig gennem anderledes opgaver og ansvar? Så er det måske dig, som vi leder efter.

  <em>Kan du arbejde selvstændigt med sundhedsmæssige og sygeplejefaglige opgaver? Har du mod på at udvikle dig gennem anderledes opgaver og ansvar? Så er det måske dig, som vi leder efter.</em><br /><br />Det alternative plejehjem Dannesbohus søger en social og sundhedsassistent, med tiltrædelse 1. januar 2017 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dannesbohus ligger ved St. Dannesbo, Odense Kommunes botilbud for socialt udsatte borgere. Vi har 12 plejehjemsbeboere, der har eller har haft et aktivt alkohol- eller stofmisbrug. På en tilhørende omsorgsafdeling er der yderligere 6 pladser.<br /> <br />Vi er et sundhedsfagligt team bestående primært af social-sundhedsassistenter og sygeplejersker.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi forventer at du ser det hele menneske med de særlige problematikker et langvarigt misbrug medfører, hvilket bla. betyder <ul> <li>Følge og støtte beboerne i en meningsfuld hverdag</li> <li>Plejemæssige opgaver herunder hjælp til personlig hygiejne</li> <li>Motivere til og igangsætte aktiviteter</li> <li>Yde tålmodigt nærvær båret af respekt og ligeværdighed</li> <li>Ansvar for medicin samt oplæring af kollegaer</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne arbejde selvstændigt med sundhedsmæssige og sygeplejefaglige opgaver, og have mod på at udvikle dig gennem anderledes opgaver og ansvar.<br /><br />Vi forestiller os, at du <ul> <li>Har en bred er faring indenfor sygeplejen</li> <li>Er afklaret i forhold til at arbejde med misbrugere</li> <li>Er moden og fleksibel</li> <li>Udviser robusthed og er i personlig balance</li> <li>Kan tænke i alternative problemstillinger</li> <li>Er loyal, anerkendende og bevidst om din kommunikation og adfærd</li> <li>Kan anvende PC på brugerniveau, gerne kendskab til EKJ</li> <li>Evt. har vejlederuddannelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende job på en dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed og trivsel vægtes højt</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>Engagerede kolleger og ledere, der sætter åbenhed og dialog højt</li> <li>Indflydelse, hvor ansvar og kompetence er udlagt</li> <li>Tværfagligt samarbejde</li> <li>Vi har en systemisk anerkendende tilgang til borgerne og hinanden</li> <li>Supervision, udviklingssamtaler og relevante kurser</li> <li>Gode fysiske rammer og smukke omgivelser</li> </ul> Vi håber, at ovenstående har givet dig lyst til at byde ind med en ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 32 timer i gennemsnit ugentligt. Arbejdsplanen er en blanding af dagvagter og aftenvagter, samt nogle mellemvagter, der er weekendvagt hver 3. uge i aftenvagt<br /><br />Du skal have kørekort.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Grete Steffensen på 2049 0282.<br /><br />Læs mere om St. Dannesbo og nærmere om vores alternative plejehjem <a href="http://www.dannesbo.dk/">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 11. december 2016, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 19. december 2016.<br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Dannesbohus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Jobcenter Odense søger en barselsvikar som koordinerende sagsbehandler til borgere i jobafklaringsforløb.

  <em>Har du lyst til at spille en central rolle, i et ambitiøst arbejde med at sikre, at vi i Jobcenter Odense med effekt løfter vores kerneopgave: ”Uddannelse og job til alle”? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer? Også når de står i udfordrende situationer? Så er det måske dig, vi leder efter!</em><br /><br /><strong>Bliv en del af vores dygtige medarbejderstab</strong><br />Jobcenter Odense er en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Det er vigtigt, at vore borgere oplever en helhedsorienteret indsats samt at der i mødet mellem borgeren og os er kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet!<br /><br />Vi arbejder ud fra en fælles kerneopgave og vision om, at få borgerne i job eller uddannelse. Jobcentrets sygedagpengeområde består af 60 medarbejdere, organiseret i 4 afsnit, med hver deres kerneaktivitet, som taler ind i den fælles kerneopgave. Vi har fokus på det brede samarbejde både in- og eksternt med borgeren, virksomheden og andre relevante samarbejdspartnere i centrum.<br /><br />Vi søger 1 nye kollega til start pr. 1 januar eller hurtigst muligt der efter. Der er tale et barselsvikariat på 37 timer ugentligt.<br /><br />Jobafklaringsgruppen har til huse på i Huset på Kochsgade 23, centralt i Odenses bymidte med fem minutters gang til banegård og bus- / rutebilstation.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <br /><strong>Hvad laver vi i Jobafklaringsforløb:</strong> <ul> <li>Vi fremmer tilknytning til arbejdsmarkedet gennem sagsbehandling og opfølgning</li> <li>Vi koordinerer det samlede jobafklaringsforløb for borgeren</li> <li>Vi laver arbejdspladsbasseret indsatser</li> <li>Vi afklarer borgerens fremtidige arbejdsmarkedstilknytning</li> <li>Vi har stort fokus på det brede samarbejde på tværs for at lykkedes med kerneopgaven ”Job og uddannelse til alle”.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Relevant socialfaglig baggrund og gerne kendskab til og erfaring med sygedagpengeområdet / jobafklaringsforløb</li> <li>Naturlig autoritet og er beslutningsstærk</li> <li>Fokus på at alt det vi gør giver borgerværdi</li> <li>Du ved at samarbejde er ét af nøgleordene og har fokus på udvikling af denne kompetence</li> <li>En modig medarbejder, der kan agere på egen hånd, men som også søger støtte og sparring når det er nødvendigt</li> <li>Innovativ, løsningsfokuseret og tænker ofte: ”Hvad kan jeg bidrage med”</li> <li>Gode kommunikative evner og systematisk tilgang til opgaven - er nøgleord</li> <li>Mestrer og ønsker at udvikle den gode samtale med borgeren</li> <li>Humor</li> <li>Kan arbejde team-orienteret og sætte ”vi” før ”jeg”</li> <li>Robust</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et spændende job indenfor et område i fokus og en arbejdsplads i stor forandring</li> <li>Et godt fagligt miljø, hvor vi hele tiden skal udvikle os og nytænke</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Gode kolleger og socialt fællesskab</li> <li>Ledelsesmæssig faglig støtte - og interesse i den enkelte medarbejders trivsel</li> <li>Gratis kaffe- og frugtordning</li> <li>Sundhedsordning</li> <li>Flextid</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er tale om et barselsvikariat med start den 1. januar 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger i forhold til stillingen rettes henvendelse til afdelingsleder Louise Eriksen på 6115 4185.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den onsdag 14. december 2016, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 51.<br /> <br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Sygedagpenge - Opfølgning og Indsatser Ledige Team 2
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du en dynamisk og engageret jurist, der har lyst til og erfaring med forhandling af personale- og lønsager samt ansættelsesret indenfor det offentlige område? Så kan vi tilbyde dig et udfordrende og selvstændigt barselsvikariat i Forhandling og personalejura.

  <em>Er du en dynamisk og engageret jurist, der har lyst til og erfaring med forhandling af personale- og lønsager samt ansættelsesret indenfor det offentlige område? Så kan vi tilbyde dig et udfordrende og selvstændigt barselsvikariat i Forhandling og Personalejura. </em><br /><br />Vi søger en jurist, der brænder for at arbejde med konkret sagsbehandling på det ansættelsesretslige område, herunder forhandlinger med de faglige organisationer. Jobbet indeholder desuden forskellige konsulentopgaver, samt rådgivning af arbejdsstederne.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Forhandling og Personalejura er organisatorisk forankret i HR og Personale i Borgmesterforvaltningen. Vi bidrager til at servicere, udvikle og effektivisere drift, struktur og systemer for hele Odense Kommune. <br /><br />Vi er en arbejdsplads, hvor hverdagen er præget af høj faglighed, travlhed, og uhøjtidelig stemning. Vi har det sjovt, og hjælper hinanden, men vi har også en direkte tone.<br /><br />I Forhandling og Personalejura arbejder vi bl.a. med rådgivning, sagsbehandling og forhandling i disciplinære sager, uansøgt afsked og afskedigelse på grund af arbejdsmangel, rådgivning i forhold til og håndtering af seniorordninger, fortolkning af overenskomster/lovgivning og kontakt til KL i løn- og personalesager, forhandlinger om forhåndsaftaler m.v. med faglige organisationer, rådgivning og vejledning til brugere af løn- og tjenestetidssystem.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Det er en forudsætning for os, at du har erfaring med forhandling af personale- og lønsager. Endvidere vil det være en fordel, hvis du har kendskab til kommunale overenskomster og ansættelsesforhold.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund såsom cand.jur. eller cand.merc.jur.</li> <li>Kan arbejde struktureret i en travl hverdag.</li> <li>Kan samarbejde på alle niveauer og på tværs af traditionelle faggrænser.</li> <li>Er en teamplayer, der også kan arbejde selvstændigt.</li> <li>Har humor og trives i et uhøjtideligt miljø.</li> <li>Har personligt drive og er tillidsskabende.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et godt fagligt miljø, med gode muligheder for faglig sparring.</li> <li>Spændende og udfordrende arbejdsopgaver.</li> <li>Gode kolleger.</li> <li>En arbejdsplads, hvor der er mulighed for at skabe sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstid på 37 timer om ugen, og vikariatet er med tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte forhandlingschef Nina Hult på 6551 1328.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 11. december 2016, og vi forventer at holde samtaler i uge 50 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Forhandling og Personalejura
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Er du socialrådgiver og har du lyst til, at blive en del af et dynamisk og udviklingsorienteret team af rehabiliteringsrådgivere med speciale i handicapsager? Hvis du brænder for rehabilitering og er god til at sætte borgerens ønsker og drømme i centrum, så er du måske vores nye kollega.

  <em>Er du socialrådgiver og har du lyst til, at blive en del af et dynamisk og udviklingsorienteret team af rehabiliteringsrådgivere med speciale i handicapsager?</em><br /><em>Hvis du brænder for rehabilitering og er god til at sætte borgerens ønsker og drømme i centrum, så er du måske vores nye rehabiliteringsrådgiver.</em><br /><br />Myndighedsfunktionen i Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i to geografiske områder. Indgangen Syd søger en rehabiliteringsrådgiver med speciale i medfødt handicap. Der er tale om en fast stilling på 37 timer med tiltrædelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver en del af et team bestående af rehabiliterings-rådgivere med speciale i handicapsager. Der er erfarne kolleger, som vil sørge for, at du bliver godt introduceret til opgaven og får god sparring i hverdagen. Vi arbejder ikke med en fast sagsstamme, men fordeler sager efter kompetencer, ressourcer og interesser.<br /> <br />Organisationen er i øjeblikket i gang med en stor forandring, så det kræver, at du er robust og er god til at se muligheder, når der er mange bolde i luften. Det kræver et øget samarbejde med både driften og internt i afdelingen, og vi lægger derfor også vægt på, at du har gode sociale kompetencer og bidrager med et godt humør i hverdagen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen indebærer <ul> <li>Udredning og visitation i handicapsager</li> <li>Vi arbejder hen imod en mere helhedsorienteret visitation, så du skal være åben for at få kendskab til andre fagområder ud over handicapsager</li> <li>Rådgivning og vejledning til andre rehabiliteringsrådgivere og personale i driften</li> <li>Rådgivning og vejledning til borgere og pårørende</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har grunduddannelse som socialrådgiver</li> <li>Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du tidligere har arbejdet inden for området</li> <li>Har interesse for at arbejde med at forene borgerens rehabiliteringsmål, og de muligheder vi som kommune har for at yde støtte og hjælp</li> <li>Evner at skabe struktur og overblik i komplekse sagsforløb</li> <li>Har en høj grad af fleksibilitet og robusthed</li> <li>Har kørekort</li> <li>Har gode IT-kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et udfordrende og alsidig job i en travl hverdag i forandring</li> <li>Gode muligheder for at få et indgående kendskab til området og organisationen</li> <li>Erfarne kollegaer</li> <li>Dynamisk samarbejde med tværfaglige kollegaer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos rehabiliteringsleder Peter Holm Vilstrup på 2459 7655 eller via mail: <a href="mailto:pvh@odense.dk">pvh@odense.dk</a><u>.</u> <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 11. december 2016. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50.<br /> 
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen Indgangen Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med effekt løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer? Så er det måske dig, vi leder efter!

  <strong>Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense søger en medarbejder til spændende opgaver i den forebyggende indsats på sygedagpengeområdet.</strong><br /><br />Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med effekt løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer? Brænder du for at gøre en tidlig indsats og være med til at fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet? Så er det måske dig, vi leder efter!<br /><br /><strong>Bliv en del af vores dygtige afdeling - Forebyggelse og Tidlig Kontakt</strong><br />Vi er et dynamisk, innovativt og fagligt stærkt team, der arbejder fokuseret og målrettet med sygemeldte borgere og har stor fokus på at gøre det, der virker. Det er vigtigt, at vores borgere oplever en helhedsorienteret indsats, samt at der i mødet mellem borgeren og os er kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet!<br /><br />Vi brænder alle for det, vi laver, og betragter det som et fælles ansvar at bidrage positivt til kerneopgaven. Vi er i løbende udvikling og arbejder kontinuerligt med den faglige kvalitet.<br />Der er højt til loftet, rummelighed og en åben kultur i afdelingen.<br /><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er jobcenterindsatsen i forhold til sygemeldte, ud over os, fordelt på tre andre afdelinger - Sygemeldte fra job, Sygemeldte fra ledighed og Jobafklaringsforløb.<br /><br /><strong>Vores nye kollega har</strong> <ul> <li>Relevant socialfaglig baggrund</li> <li>Fokus på at alt det, vi gør, giver borgerværdi</li> <li>Evnen til at arbejde team-orienteret og sætte ”vi” før ”jeg”</li> <li>Samarbejde på tværs som ét af nøgleordene i det daglige arbejde</li> <li>Masser af humor</li> <li>Evnen at have mange bolde i luften</li> <li>Mod til at agere på egen hånd men også søge støtte og sparring, når det er nødvendigt</li> <li>Evnen til at være innovativ, løsningsfokuseret og ofte tænke: ”Hvad kan jeg bidrage med”</li> <li>Gode kommunikative evner og systematisk tilgang til opgaven</li> <li>Lyst til løbende at udvikle sig.</li> </ul> <strong>Hvad laver vi i Forebyggelse og Tidlig Kontakt?</strong> <ul> <li>Vi rådgiver og vejleder arbejdsgivere og samarbejdspartnere om muligheder for fastholdelse i job og generelt om sygedagpengeforløb</li> <li>Vi afholder telefoniske screeningssamtaler tidligt i sygeforløbet</li> <li>Vi visiterer til tidlig indsats</li> <li>Vi etablerer fast track samtaler</li> <li>Vi arbejder med fastholdelse af borgere i beskæftigelse, der er i risiko for en sygemelding</li> <li>Vi etablerer tidligt samarbejde på tværs i forvaltningen for at lykkes med kerneopgaven ”Job og uddannelse til alle”.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Spændende opgaver, der stadig er under udvikling, med mulighed for at sætte sit præg</li> <li>Et stærkt fagligt og kollegialt arbejdsmiljø</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Gode kolleger med stor social kapital</li> <li>Ledelsesmæssig faglig støtte – med fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling</li> <li>Gratis kaffe, the- og frugtordning</li> <li>Sundhedsordning og motionsfaciliteter</li> <li>Flextid.</li> </ul> Vi har til huse på Tolderlundsvej, centralt i Odenses bymidte med fem minutters gang til banegård og bus- / rutebilstation.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Vi søger 1 ny kollega til start hurtigst muligt. Der er tale om en stilling på 37 timer ugentligt i et barselsvikariat.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du ønsker yderligere oplysninger i forhold til stillingen, kan du rette henvendelse til leder Tanja Fich Holmskov på tlf. 6375 6646.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 12. december 2016, kl. 12.00.<br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. december 2016.
  Arbejdssted:
  Sygedagpenge
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du gerne arbejde med mennesker og grønne arealer samt være med til at give borgerne gode oplevelser? De opgaver, der skal løses er inden for grøn drift af de kommunale kirkegårde samt kommunens øvrige grønne arealer. Opgaverne omhandler bl.a. tilsyn og registrering af træer, skulpturer etc.

  <em>Vil du gerne arbejde med mennesker og Odenses grønne arealer samt være med til at give borgerne gode oplevelser - så kan det være, at det er dig, der skal være vores næste kollega.</em><br /> <br />Vi tilbyder en udfordrende og varieret hverdag, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer, inden for grøn drift og i tæt kontakt med borgere og øvrige samarbejdspartnere.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Park og Vej består af ca. 60 medarbejdere, som arbejder med drift, anlæg og myndighed. Park og Vej forvalter kommunens veje, parker, skove og kirkegårde, og har ansvaret for anlæg af nye veje, broer og byrum. Vi er overvejende placeret på Odense Slot i centrum af Odense. Vi har en uformel og respektfuld tilgang til hinanden og kan godt se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.  <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive forankret i Kirkegård og Support. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med en kirkegårdsassistent samt parkforvalterne i Park og Vejdrift.<br /><br />Dine opgaver vil være inden for grøn drift af de kommunale kirkegårde samt kommunens øvrige grønne arealer. Arbejdsopgaverne omhandler primært tilsyn, registrering og kontrol af træer, skulpturer og grønne arealer samt administration af kolonihaver.<br /><br />Indenfor kirkegårdsdriften vil det være borgerkontrakt, salg og vejledning omkring gravsteder. Hertil kommer dagligt tilsyn og kontrol af vores 5 kommunale kirkegårde.<br /> <br />Du skal være fleksibel, idet der over tid evt. vil være mulighed for deltagelse i vores vagtordning for begravelser, både i og efter normal arbejdstid samt i weekender og på helligdage.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Kompetencer:<br />Du skal have en faglig grøn uddannelse som park- og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog, anlægsgartner eller lign.<br /><br />Mangeårig erfaring er ikke en forudsætning, men vi lægger vægt på <ul> <li>At du er punktlig, empatisk og udadvendt, optræder professionelt, er stabil og imødekommende samt arbejder struktureret</li> <li>At du kan håndtere mødet med mennesker i sorg og følelsesladede situationer</li> <li>At du er god til at samarbejde</li> <li>At du har gode IT kundskaber</li> <li>At du kan formulere dig mundtligt og skriftligt på dansk samt gøre dig forståelig på engelsk.</li> <li>At du har kørekort til personbil</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et godt fagligt og socialt miljø, i en selvstændig og ansvarsfuld rolle</li> <li>Gode muligheder for medindflydelse på tilrettelæggelse af dine arbejdsopgaver</li> <li>Mulighed for faglig og personlig udvikling</li> <li>Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. massage og motionstilbud</li> <li>Dertil kommer frugtordning og kantine</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer og med tiltrædelse den 1. februar 2017.  <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingens indhold som driftsassistent til parker og kirkegårde<strong>,</strong> er du velkommen til at kontakte funktionsleder for Kirkegård og Support Karina Behrens på 61347715 eller funktionsleder for Park og Vejdrift Heine Risom på 20415553. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 13. december 2016. Vi forventer at afholde samtaler den 19. december 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Park og Vej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Har du lyst til at arbejde for mennesker med komplekse socialpsykiatriske problemstillinger? Arbejder du systematisk, struktureret og med en anerkendende tilgang? Så er du måske en af vores ny medarbejder.

  <em>Har du lyst til at arbejde med mennesker med komplekse socialpsykiatriske problemstillinger? Arbejder du systematisk, struktureret og med en anerkendende tilgang? Så er du måske vores nye medarbejder.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hus B er et socialpsykiatrisk botilbud for mennesker med komplekse sociale problemstillinger og en langvarig svær sindslidelse. Arbejdet i hus B omfatter bl.a. støttende træning og rehabilitering til 14 borgere, hvoraf en stor del af borgerne har behov for en struktureret hverdag.<br /> <br />Personalet er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter pædagoger og sygeplejersker.<br /> <br />Hus B har i november 2016 fået til opgave at starte et enkelt mandstilbud op for en borger med komplekse socialpsykiatriske problemstillinger, og derfor udvider vi medarbejderstaben.<br /><br />Vores kommende kollegaer, skal arbejde både med borgerne i hus B og med borgeren i enkelt mandstilbuddet.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br /><strong>Vi forventer at du</strong>: <ul> <li>Har erfaring fra psykiatrien</li> <li>Har lyst og energi til at arbejde med socialpsykiatri</li> <li>Ser udfordringer i at arbejde målrettet med borgernes mål</li> <li>Kan arbejde systematisk og struktureret</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for borgerens værdier og livsform</li> <li>Kan arbejde med borgere som er psykotiske</li> <li>Kan arbejde i en hverdag som er meget uforudsigelig</li> </ul>  <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes mål og ønsker</li> <li>Samarbejde med kollegaer og borgere i udarbejdelse af borgerens forløbsplan</li> <li>En arbejdsplads, der anvender forskellige faglige indfaldsvinkler, hvor der er åbenhed overfor nye ideer</li> <li>Supervision med ekstern supervisor</li> <li>At være med i en organisation, der er i forandring</li> <li>En personalegruppe, som arbejder med den anerkendende tilgang</li> <li>Ugentlig faglig sparring</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingerne er på gennemsnitlig 30-37 timer om ugen i blandede dag og aftenvagt. Der arbejdes hver 3. weekend.<br /><br />Stillingerne ønskes besat fra den 1. februar 2017 eller tidligere.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte rehabiliteringsleder Michael Buur Nikolajsen på 4022 9834 hverdage mellem 15-17 eller på mail <a href="mailto:mibbn@odense.dk">mibbn@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 14. december 2016, kl 12.00 og vi forventer at holde ansættelsessamtalerne i uge 51, den 19. og 20. december 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Tornbjerggård
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Psykologer til Sundhed og Forebyggelse

  Vi søger fem engagerede og udviklings-orienterede psykologer med flair for relationer, børn og inklusion. De fire stillinger til fastansættelser på 37 timer, den ene stilling til en tidsbegrænset ansættelse i 12 måneder i Sundhed og Forebyggelse (SoF).

  <em>Vi søger fem engagerede og udviklingsorienterede psykologer med flair for relationer, børn og inklusion. De fire stillinger til fastansættelser på 37 timer, den ene stilling til en tidsbegrænset ansættelse i 12 måneder i Sundhed og Forebyggelse (SoF).</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børn og Ungeforvaltningen i Odense Kommune består af 6 afdelinger for følgende områder; Skole, Dagstilbud, Familie og Velfærd, Økonomi og Styring, Politik og Strategi samt Sundhed og Forebyggelse, hvorunder Sundhed og forebyggelses enhederne er forankret.<br /><br />Børn- og Ungeforvaltningen har vedtaget et strategisk fokus på Tidlig indsats, hvilket betyder, at det er blevet muligt at opprioritere den pædagogisk psykologiske indsats med tre faste psykologstillinger indenfor skoleområdet. Udover dette har vi endvidere en fast stilling samt et tidsbegrænset vikariat.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil som ny psykolog blive en del af en tværfaglig enhed bestående af psykologer, sundhedsplejersker, tale-/hørekonsulenter, ekstra sprogstøtter, ergo-/fysioterapeuter og familiebehandlere i SoF. Dit arbejdsfelt vil være PPR opgaver primært indenfor både skole- og dagtilbudsområdet.<br /><br />Du skal være indstillet på, at samarbejde på tværs af faggrænser og faggrupper, være undersøgende og udviklende i det tværfaglige team og på den baggrund bruge den tværfaglige viden i de inkluderende indsatser i institutionerne og på skolerne.<br /><br />Tilgangen til arbejdet er procesorienteret, hvor vi samarbejder med de involverede parter i de lærings- og udviklingsmiljøer, børnene og de unge befinder sig i.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br /><strong>Vi søger derfor en psykolog som </strong> <ul> <li>Har stor lyst til at være en del af en tværfaglig enhed</li> <li>Er god til at kommunikere faglighed og budskaber</li> <li>Er engageret, fagligt dygtig og udviklingsorienteret</li> </ul> Som psykolog i Sundhed og Forebyggelse har du kompetencer til konsultativ rådgivning og vejledning med henblik på samarbejde om inkluderende indsatser i dagtilbud og skoler. Vi forventer, at du kan give pædagogisk-psykologisk sparring, rådgivning og vejledning til pædagogisk personale, ledelse og forældre. Måske har du også kompetencer i forhold til kognitiv adfærdsterapi, og lyst til at sætte dette i spil i en pædagogisk psykologisk kontekst?<br /><br />Det forventes, at der arbejdes ind i den vedtagne Børn- og ungepolitik ”Sammen på spring”, som bl.a. har fokus på trivsel, sundhed og stærke fællesskaber.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Du vil blive en del af et stærkt fællesskab i en uhøjtidelig atmosfære, hvor du vil have indflydelse på opgaverne og kan være med til at udvikle arbejdspladsen. Vi betragter fleksibilitet i opgaveløsningen, omstillingsparathed og positivitet som selvfølgelige elementer på en god arbejdsplads.<br /><br />Når du starter i Sundhed og Forebyggelse, tilrettelægger vi en introduktionsperiode for dig. Du vil få målrettet supervision på opgaver, funktion og organisation. Som nyuddannet psykolog vil du indgå i et autorisationsforløb.<br /><br />Lyder ovenstående som noget for dig, hører vi gerne fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt eller pr. 1. februar 2017.<br />Stillingerne er på 37 timer pr. uge.  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte koordinator Kaja Schilling på mail: <a href="mailto:kajs@odense.dk">kajs@odense.dk</a>  / mobil:  2938 5999, eller koordinator Margret Kristjansdottir på mail: <a href="mailto:makri@odense.dk">makri@odense.dk</a> / eller mobil: 6115 3239 eller teamleder Tine Møller Lavergne på mail: <a href="mailto:tml@odense.dk">tml@odense.dk</a> / eller mobil: 2938 6024.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 14. december 2016, kl. 10.00. Der forventes afholdelse af ansættelsessamtaler henholdsvis mandag den 19. december 2016 og tirsdag den 20. december 2016.
  Arbejdssted:
  Sundhed og Forebyggelse
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-12-2016 10:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at gøre en forskel for familier med børn med handicap/sygdom? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Vil du være en del af vores kompensationsteam? Så bliv barselsvikar hos os!

  <em>Har du lyst til at gøre en forskel for familier med børn med handicap/sygdom?</em><br /><em>Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø?</em><br /><em>Vil du være en del af vores Kompensationsteam?</em><br /><br />Vi søger socialrådgiver i Børne- og Ungerådgivning Handicap til barselsvikariat med start 1. februar 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kompensationsteamet er en del af Børne- og Ungerådgivningen. Vi arbejder med dækning af nødvendige merudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt afløsning/aflastning. I Børne- og Ungerådgivningen ønsker vi at udbrede metoden Familierådslagning, så derfor har vi et særligt fokus på dette.<br /><br />Vores målgruppe er familier til børn/unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk/langvarig lidelse. Vi sætter en ære i at hjælpe disse familier og gør det i samarbejde med den øvrige del af Børne- og Ungerådgivningen, som blandt andet varetager foranstaltninger, børnehjælpemidler mm.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Det bliver din primære opgave at behandle ansøgninger om dækning af nødvendige merudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt afløsning/aflastning jf. Serviceloven §§ 41, 42 og 44 (83 og 84) samt råd og vejledning til familierne<br />Du bliver en del af en arbejdsplads med dygtige kollegaer, hvor du har rig mulighed for at udvikle dig og få styrket dine faglige kompetencer.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet socialrådgiver.</li> <li>Du kan kommunikere med alle typer af mennesker og formår at strukturere informationer, så de er til at forstå og så de dækker behovet hos de familier vi arbejder med.</li> <li>Du har erfaring fra en lignende stilling og ved hvad det vil sige at arbejde i en kommunal forvaltning.</li> </ul> <br />Som person besidder du en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og økonomiske hensyn. Du er et positivt menneske, der ser muligheder i en hverdag præget af forandringer og med mange forskelligrettede krav. Du er nysgerrig på at lære de familier, kollegaer og samarbejdspartnere, som du interagerer med.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er et barselsvikariat på fuld tid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Børne- og Ungerådgivning Handicap har til huse i Birkeparken 72 B, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Børne- og Ungerådgivning Handicap <a href="http://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/boern-og-unge-med-saerlige-behov/born-og-unge-med-handicap" target="_blank">her</a>.<br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Helle Larsen på 2477 8382.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 11. december 2016.<br />Bemærk at vi med kort varsel indkalder til samtaler, som vi forventer at afholde onsdag den 14. december 2016.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungerådgivningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du tage dig af letbanens naboer?

  <em>Er du en engageret kommunikationsperson med lyst til borgerrettede og udadvendte opgaver? Kunne du tænke dig at kommunikere med naboerne til letbanen – såvel borgere som erhvervsliv - om det konkrete letbanearbejde langs den 14 km lange linjeføring gennem byen?  Og sidst men ikke mindst - brænder du for at arbejde med et af Danmarks største anlægsprojekter?</em><br /><br />Så er arbejdet som strækningskoordinator for kommunikation hos Odense Letbane P/S nok lige noget for dig. Vi søger en barselsvikar, der vil indgå i vores naboteam, som har ansvar for kommunikationen og dialogen med naboerne til letbanens anlægsarbejde.<br /><br /><strong>Letbanen sætter byen på den anden ende</strong><br />Allerede nu og i de kommende år blomstrer en lang række ambitiøse byggeprojekter op i Odense. Byen skal ikke længere bare være en stor dansk by, men en dansk storby.<br />Odenses nye letbane bliver rygraden i byen. Den kan hurtigt, nemt og behageligt transportere 35.000 mennesker gennem byen dagligt – på arbejde, i skole, på hospitalet, til koncert og ud at handle. Den fører samtidig til stigende boligpriser og vækst langs linjen.<br />Men før det bliver godt, bliver det skidt. Etableringen af letbanen indebærer larm og gener for trafik og naboer, når ledninger skal flyttes, skinner lægges i jorden og stationer bygges.<br /><br /><strong>Hjælp med at fortælle den gode historie</strong><br />Vi skal i kommunikationsafdelingen oplyse, forklare og vække positiv interesse for den forandring, som letbanen fører til i byen på både kortere og længere sigt. Det er en kommunikationsmæssig udfordring, som du skal være med til at løse i direkte dialog og berøring med naboerne på de enkelte arbejdsstrækninger.<br /><br />For at håndtere udfordringerne og formidle letbanens store gevinst for borgere og by, har vi brug for en initiativrig og udadvendt kollega – gerne med godt kendskab til Odense og interesse for de tekniske og praktiske detaljer i letbanens anlægsfase. Du vil blive klædt på med viden om de enkelte strækninger fra vores tekniske kolleger.<br /><br />Du vil indgå i naboteamet sammen med en anden strækningskoordinator og referere til chefen for nabokommunikation. Derudover består kommunikationsafdelingen af en kommunikationschef for Odense Letbane samt en presse-, grafik og webmedarbejder. I alt er vi dermed fem ansatte i Kommunikation.<br /><br />Tilsammen løfter vi al ekstern kommunikation relateret til Odense Letbane P/S. Du bliver en del af et begejstret projektmiljø, og du får mulighed for at sætte dit synlige aftryk på Odense Letbane P/S og dermed byens udvikling.<br /><br /><strong>Mere detaljeret får du bl.a. ansvar for at</strong> <ul> <li>Følge med i arbejdet på strækningen og svare på borgere og butikkers spørgsmål – både mundtlige og skriftlige - vedr. byggeriet, trafik- og adgangsforhold.</li> <li>Banke på hos borgere og butikker langs strækningerne og høre, hvordan det er at være nabo til letbanens byggeri.</li> <li>Passe vagttelefonen på dine strækninger på hverdage fra kl. 9-16.</li> <li>Håndtere særlige interessenters særlige behov på strækningerne – fx store erhvervsvirksomheder eller handicappedes situation.</li> <li>Planlægge den praktiske kommunikationsindsats forud for nye strækningsopstarter i samarbejde med chefen for Nabokommunikation.</li> <li>Skrive korte artikler og nyheder til hjemmeside og nyhedsbrev om aktiviteter på strækningen.</li> <li>Indsamle og redigere foto og videomateriale fra strækninger til brug på hjemmeside og sociale medier.</li> <li>Føre log og registrere aktiviteter på dine strækninger.</li> <li>Ansvar for udvalgte tværgående opgaver, som koordineres og fordeles i naboteamet.</li> <li>Ad hoc opgaver i kommunikationsafdelingen. Som et team skal vi hjælpe hinanden med alle opgaver på tværs af den overordnede ansvarsfordeling.</li> </ul> <br /><strong>Vi forventer, at</strong> <ul> <li>Du har en kommunikationsuddannelse eller en teknisk faglig uddannelse kombineret med kommunikationskurser.</li> <li>Du kommunikerer venligt og præcist og kan få et klart formuleret budskab igennem til letbanens naboer på arbejdsstrækningerne.</li> <li>Du kan arbejde på fleksible tidspunkter, da vi har aftenvagter 1-2 gange om ugen frem til kl. 19 – eller 20 samt weekendarbejde.</li> </ul> <br /><strong>På det personlige plan forventer vi, at</strong> <ul> <li>Du er selvstændig, men samtidig en engageret team-player.</li> <li>Du er udadvendt og serviceminded både over for letbanens naboer og dine kolleger.</li> <li>Du sætter en ære i at levere arbejde af høj kvalitet med fokus på detaljen.</li> <li>Du bidrager til et positivt og dynamisk arbejdsmiljø med samarbejdsånd og humor.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til chef for nabokommunikation Rune Bager på tlf. 30 71 80 94.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Stillingen er et barselsvikariat med start den 1. marts 2017 og 37 timer ugentligt. <br /> <br />Der er ansøgningsfrist mandag 15. december 2016 kl. 12. Vi forventer at holde 1. ansættelsessamtaler i første halvdel af januar 2017. Muligheden for 2. samtaler alt efter behov.
  Arbejdssted:
  Odense Letbane
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <em>Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.</em><br /> <br />Vi søger pr. 1. februar 2017 eller snarest derefter 2 psykologer til faste stillinger i Børnehus Syd i Esbjerg. Stillingerne er på 30-35 timer ugentligt. Du bedes i din ansøgning angive, hvilket timetal du ønsker.<br /><br /><strong>Lidt om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er at sikre, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus.<br /><br /><strong>Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært</strong> <ul> <li>at gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at udrede traume- og belastningsgrad og via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 børnehuse</li> </ul> <strong>Endvidere i et vist omfang</strong> <ul> <li>at yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>sammen med børnehuset socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>på sigt behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne. Vi er så småt i gang med det</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt</li> <li>en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen, og som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor både mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kollegaer i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværfagligt samarbejde med de 22 kommuner vi servicerer, samt tæt tværsektorielt samarbejde med politi og sygehusvæsen</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> forventer af dig, at du</strong> <ul> <li>er uddannet psykolog med autorisation og interesse for at opbygge viden om børnehuset og dets målgruppe</li> <li>har viden om - og praksiserfaring fra – området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset ,herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>er udviklingsorienteret og ønsker at bidrag til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed</li> <li>er ”holdspiller” og evner samtidig at arbejde selvstændigt og tage ansvar – både fagligt og organisatorisk</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger</li> </ul> <strong>Om Børnehusene</strong><br />Børnehus Syd er, sammen med landets 4 øvrige børnehuse, en del af regeringens overgrebspakke, der trådte i kraft i oktober 2013. Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år, hvor der er mistanke eller viden om, at barnet/den unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Børnehuset arbejder i de sager, hvor kommunen har taget beslutning om opstart af § 50 undersøgelse, og politiet og/eller sundhedsvæsenet er involveret. Der er derfor stort fokus på det tværsektorielle samarbejde, som skal sikre, at barnet modtager et så skånsomt forløb som overhovedet muligt.<br /> <br />Børnehus Syd servicerer 22 kommuner i Region Syddanmark med konsulentbistand, sagskoordinering, krisehåndtering og udredende arbejde i forhold til børn og unge inden for målgruppen. Endvidere samarbejder vi med 3 politikredse, 2 sygehuse og 1 retsmedicinsk institut. Du bliver således en del af et specialiseret og unikt hus, som på landsplan skal være medvirkende til et fagligt løft for området af sager med overgreb mod børn. Vi er 7 psykologer, 7 socialrådgivere, administrativ medarbejder, husassistent og 2 ledere.<br /><br />Den ene stilling er ledig, da en af vores psykologer har fået job i Grønland, og den anden stilling er en opnormering.<br /><br />Børnehus Syd bliver driftet af Odense Kommune og har til huse i henholdsvis Odense og Esbjerg. Det er til vores hus i Esbjerg, vi søger nye psykologer.<br /> <br />Læs mere om <a href="http://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/bornehuse/find-dit-bornehus/bornehus-syd" target="_blank" title="Børnehus Syd">Børnehus Syd</a>. <br /> <br />Endvidere henvises der til <a href="http://www.boerneraadet.dk/media/166117/BRD-boernenotat_116_Boernehusene.pdf" target="_blank" title="Børnerådets undersøgelse">Børnerådets undersøgelse</a> om børns oplevelse af at være i et Børnehus.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a>, telefon 2910 4553 eller psykolog Mette Sørensen, mail <a href="mailto:mesen@odense.dk">mesen@odense.dk</a>, telefon 3069 4504.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 16. januar 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag, den 19. januar 2017.
  Arbejdssted:
  Børnehus Syd, Stormgade 55, 6700 Esbjerg
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-01-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en rehabiliteringsrådgiver til revurdering af handicapsager, hvor borger er i botilbud udenfor kommunen.

  <em>Er du socialrådgiver, og har du lyst til at blive en del af et dynamisk og udviklingsorienteret team af rehabiliteringsrådgivere med speciale i handicapsager? Har du lyst til primært at arbejde med handicapsager, hvor borger er i botilbud udenfor Odense Kommune? Brænder du for rehabilitering? Så er du måske vores nye medarbejder.</em><br /><br />Vi søger en rehabiliteringsrådgiver til revurdering af handicapsager, hvor borger er i botilbud udenfor kommunen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Myndighedsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen organiseres fra 1. januar 2017 i to geografiske områder, henholdsvis Område Syd og Område Nord. Den rådgiver vi søger tilknyttes Område Nord.<br /> <br />Du bliver en del af et team bestående af rehabiliteringsrådgivere med speciale i handicapsager. Der er tale om erfarne kolleger, der vil tage godt imod dig. Din nærmeste samarbejdspartner internt vil blive en meget erfaren handicapfaglig konsulent.<br /> <br />Stillingen er i udgangspunktet tidsbegrænset i 12 måneder og på fuld tid. Der er tale om en midlertidig opnormering med det formål, at revurdere de handicapsager, hvor borger er i botilbud udenfor Odense Kommune. Pt. drejer det sig om ca. 150 borgere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Udredning i eksisterende ”udenbyssager”og visitation i handicapsager.</li> <li>Helhedsorienteret visitation, så du skal være åben for at få kendskab til andre fagområder ud over handicapfaglige.</li> <li>Rådgivning og vejledning til andre rehabiliteringsrådgivere og kolleger i driften.</li> <li>Rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Om dig<br />Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Har grunduddannelse som socialrådgiver.</li> <li>Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du tidligere har arbejdet inden for området.</li> <li>Har interesse for at arbejde med at forene borgerens rehabiliteringsmål, og de muligheder vi som kommune har for at yde støtte og hjælp.</li> <li>Evner at skabe struktur og overblik i komplekse sagsforløb.</li> <li>Har en høj grad af fleksibilitet og robusthed.</li> <li>Har kørekort.</li> <li>Har gode IT-kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et udfordrende og alsidig job i en travl hverdag i forandring.</li> <li>Gode muligheder for at få et indgående kendskab til rehabilitering og til handicapområdet.</li> <li>Erfarne kollegaer.</li> <li>Dynamisk samarbejde med tværfaglige kollegaer.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende og aktuel straffeattest. <br /> <br />Tiltrædelse er 1. januar 2017 eller snarest mulig derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos myndighedschef Lasse Grue Larsen på 6551 3912 eller via mail: <a href="mailto:lgl@odense.dk">lgl@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 14. december 2016, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler i uge 51 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Myndighedsafdelingen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-12-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en engageret, tydelig og ansvarsbevidst læsevejleder, der også kan undervise i dansk og idræt i ungemiljøet.

  Ejerslykkeskolen søger en engageret, tydelig og ansvarsbevidst læsevejleder, der også kan undervise i dansk og idræt i ungemiljøet.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Ejerslykkeskolen er den lokale folkeskole og samfundets mangfoldighed er rigt repræsenteret blandt skolens 530 elever. Ejerslykkeskolen er en 2-3 sporet skole beliggende i Odense M. Skolen er organiseret i et børnemiljø fra 0. til 6. klasse, herunder en SFO for elever i 0. til 3., et ungemiljø fra 7. til 9. klasse samt en OBS- og specialklasserække.<br /> <br />Samarbejdet på skolen er præget af høj faglighed, en udstrakt grad af tværfaglige samarbejdsrelationer mellem skolens forskellige personalegrupper og en generel anerkendelse af, at forskellighed styrker. Skolen har flere partnerskaber af lokale foreninger og uddannelsesinstitutioner, der bidrager til en hverdag med potentialer og muligheder.<br /> <br />På Ejerslykkeskolen har vi længe været på forkant med faglige og pædagogiske tendenser, og vi arbejder til stadighed med at kvalificere vores faglige og pædagogiske praksis. Det skyldes i høj grad personalets vedholdende engagement og kreativitet i arbejdet med elevernes faglige og sociale udvikling.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Læsevejledningen spiller en central og prioriteret rolle på Ejerslykkeskolen. Funktionen som læsevejleder udgør halvdelen af stillingen.<br /><br />I rollen som læsevejleder vil du komme til at arbejde med elever, der har skriftsproglige udfordringer. Desuden skal du være med til at stimulere læselysten hos alle elever med indsatser som højtlæsningskonkurrencer, læsebånd og makkerlæsning. Der vil være gode muligheder for at være med til at præge den videre udvikling af læsevejlederfunktionen på skolen. Skolens vejledere er organiseret i team omkring ressource- og læringscenteret, hvor koordinering og sparring er omdrejningspunktet i opgaveløsningen.<br /> <br /><strong>Om dig som læsevejleder</strong><br />Det vil være en fordel, hvis du har konkret erfaring med</div> <ul> <li>LUS</li> <li>CHIPS</li> <li>Sprogscreening i 0. klasse</li> <li>CD-ORD og Nota</li> <li>Frontread</li> </ul> <div><strong>Om dig som lærer i ungemiljøet</strong></div> <ul> <li>Du har linjefag i dansk og idræt</li> <li>Du har gode relationskompetencer</li> <li>Du formår at etablere et inkluderende læringsmiljø</li> <li>Du er teamplayer</li> </ul> <div><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Besøg vores <a href="http://ejerslykkeskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a> for yderligere oplysninger eller kontakt skoleleder Jan Beck-Larsen på 24597753 eller leder af udskolingen René Pedersen på 51428960.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. december 2016. Samtaler forventes afholdt den 19. december 2016.</
  Arbejdssted:
  Ejerslykkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-12-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet