50 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Dalumgruppen

  Er du sygeplejerske og brænder du for at være en del af en udekørende gruppe, som har fokus på rehabilitering? Vil du være medskaber at den rehabiliterende forvaltning? - Så er du måske vores nye kollega.

  <em>Er du sygeplejerske og brænder du for at være en del af en udekørende gruppe, som har fokus på rehabilitering?<br />Vil du være medskaber at den rehabiliterende forvaltning?<br />- Så er du måske vores nye kollega. </em><br /><strong> </strong><br />Vores fælle vision er<strong> - </strong>At støtte voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv.<br /> <br />Ældre- og Handicapforvaltningen, Område Syd søger en sygeplejerske til forløbet ”Borgere med fysiske funktionsnedsættelser”. Stillingen er i Dalumgruppen og er en fast stilling på 32 timer ugentlig med weekendarbejde hver 4 uge. Tiltrædelse 1. september 2017.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Forløbet arbejder i tværfaglige teams, der er sammensat af social- og sundhedsassistenter /social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker og terapeuter.<br /><br />I Dalumgruppen har vi et sosu-team, træningsteam og sygeplejeteam, der samarbejder tæt sammen med den rehabiliterende tilgang. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og mange sygeplejefaglige udfordringer.<br /><br />Vi har fokus på at skabe træningsmuligheder sammen med borgeren, så borgerens funktionsniveau bedres. Ud over den tværfaglige indsats, tænker vi i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi. Fokus for indsatsen er at skabe et godt rehabiliteringsforløb, så borgerne så vidt muligt opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.<br /> <br />Borgergrundlaget fordrer tæt samarbejde med almen praktiserende læger, speciallæger, OUH og på tværs af forvaltningen og kommunen. Borgere i dette forløb har ingen mentale funktionsnedsættelser, men er udfordret af enten midlertidige eller varige fysiske funktionsnedsættelser.<br /><br />Borgerne og deres problemstillinger kan variere fra meget enkelte til meget komplekse. Her er både borgere, der skal have genoptræning og midlertidig støtte i hjemmet efter et brud og borgere med senkomplikationer fra kroniske sygdomme. Her kan også være borgere med en kræftsygdom med behov for palliativ støtte og borgere med svære handicap. Borgere i dette forløb vil i større eller mindre grad opleve begrænsninger i aktivitet og deltagelse. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygepleje- og socialfaglige problemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden</li> <li>Kontinuerlig kompetenceudvikling</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Dalumgruppens rehabiliteringsleder Lene Pedersen på 65513666 eller assisterende rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 65513630.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 26. juli 2017, kl. 12.00. Samtaler afholdes torsdag, den 27. juli 2017. Der vil den 26. juli 2017 blive indkaldt telefonisk til samtaler, hvis du kommer i betragtning.<br /> <br />Vi glæder os til at høre fra dig.
  Arbejdssted:
  Område Syd, Dalumgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi har 3 ledige social- og sundhedsassistentstillinger, som ønskes besat fra 1. oktober 2017. Stillingerne er faste og på 30 timer ugentlig. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.

  Bostedet Munkehatten har 3 ledige social- og sundhedsassistentstillinger, som ønskes besat fra 1. oktober 2017. Stillingerne er faste og på 30 timer ugentlig. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 45 beboere i alderen 19-72 år, hvoraf størsteparten af beboerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har beboerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.<br /><br />Munkehatten er bygget i 2012 og er delt op i tre bo-afdelinger, et aktivitets- og samværscenter samt en aflastning. Hver borger bor i sin egen lejlighed. Derudover er der fælles arealer både indendørs og udendørs. Rundt om huset er der grønne arealer og stier. Vi har et stort caféområde, hvor vi bl.a. viser film, får besøg af bands, holder sommerfest, julefrokost, fastelavn, nytår mm.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte beboer. Som social- og sundhedsassistent skal du arbejde med medicinhåndtering og dokumentation på det sundhedsfaglige område samt have kontakten til læge og sygehus.<br /><br />Du skal endvidere opstille og arbejde med borgerens retningsgivende mål med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.<br /><br />Derudover skal du vejlede og hjælpe borgeren med diverse praktiske gøremål, såsom bl.a. planlægning, økonomi og læsning af post. Borgerne på Munkehatten har endvidere brug for omfattende hjælp til personlig pleje.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation</li> <li>respekterer beboerens ønsker, behov og ressourcer</li> <li>har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>kan arbejde i et miljø med tværfaglighed</li> <li>har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger</li> <li>er åben og tydelig i din kommunikation</li> <li>kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>har kørekort og kendskab til edb på brugerniveau </li> </ul> Personlige egenskaber<br />Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>arbejder med borgernes sansestimulering</li> <li>har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>arbejder med den motiverende samtale, ressourceblomsten, SMARTE-modellen og Ideku som værktøj</li> <li>arbejder med én Plan som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Christian Juul Hansen på 29251066.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 6. august 2017. Samtaler forventes afholdt den 15. august 2017.
  Arbejdssted:
  Bostedet Munkehatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Næsby Skole, SFO2

  Vi søger en pædagogmedhjælper til SFO2, 20 timer ugentlig pr. 14. august 2017. Timerne vil primært være om eftermiddagen, men der er mulighed for vikartimer i skoletiden.

  Vi søger en pædagogmedhjælper til SFO2, 20 timer ugentlig med tiltrædelse 14. august 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Næsby skole er en folkeskole med 450 elever. Skolen ligger tæt på naturskønt område. Det giver mulighed for mange forskellige aktiviteter.<br /><br />SFO2 er et nyt fritidstilbud til elever, som går i 4. klasse. I SFO er det elever, som går i 0. - 3. klasse.<br /><br />Du kan læse mere om Næsby Skole og SFO/SFO2 <a href="http://naesby-skole.skoleporten.dk/sp/5174/foreside?pageId=53f34857-9a76-4fc0-a1ba-ad7d7c9a3659" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen omfatter desuden arbejde i SFO, da der forefindes et tæt samarbejde mellem de to afdelinger, hvor de respektive faglige kompetencer kommer i spil i begge afdelinger. Timerne vil primært være om eftermiddagen, men der er mulighed for vikartimer i skoletiden.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en pædagogmedhjælper, der <ul> <li>har kvalifikationer til at arbejde individuelt og i teams</li> <li>tager udgangspunkt i børnenes trivsel og læring, i samspil med kollegerne</li> <li>vil indgå engageret i teamsamarbejde og den forsatte udvikling af SFO</li> <li>i arbejdet med børnene viser både glæde, anderkendelse og inspiration</li> <li>ser muligheder frem for forhindringer</li> <li>har lune og lyst syn på livet</li> <li>gerne må have kreative kompetencer fx. teater, billedkunst, syning, dans, musik.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>en funktionsopdelt SFO og SFO2, hvor faglighed, fællesskab og fleksibilitet vægtes højt.</li> <li>hjælpsomme og imødekommende kolleger.</li> <li>godt forældresamarbejde og engagerende børn.</li> <li>arbejde på en dynamisk skole, hvor udvikling og fællesskab er nøgleordene.</li> <li>en skole med et tværfagligt samarbejde.</li> </ul> <strong>L</strong><strong>ø</strong><strong>n- og ans</strong><strong>æ</strong><strong>ttelsesvilk</strong><strong>å</strong><strong>r</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Irene Vierø på 63751504 / 63751500. Træffes den 31. juli 2017 og den 1. august 2017.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 28. juli 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 32.
  Arbejdssted:
  Næsby Skole SFO
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere. Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af områderne, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere.<br /><br />Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /> <br /><strong>Om os<br />Aftenområdet</strong> består af de udekørende aftengrupper, der dækker hele Odense Kommune, men er geografisk inddelt i 3 grupper, Aften Nord, Aften Syd og Aften Centrum. Aften Centrum består til dels af cykelruter.<br /><br /><strong>Natområdet </strong>dækker ligeledes hele Odense Kommune og består udover de udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at du <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper</li> </ul> <strong>Aften- og Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Aftenområdet ved Annette Johansen på <a href="mailto:asjo@odense.dk">asjo@odense.dk</a>, 65513610 eller Natområdets ledere på <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a>, 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Aften- eller natområdet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at arbejde med børn, unge og deres familier? Er du psykisk robust og fleksibel? Kan du arbejde uden for normal arbejdstid? Så har vi jobbet til dig.

  <em>Brænder du for at arbejde med børn, unge og deres familier? Er du psykisk robust og fleksibel? Kan du arbejde uden for normal arbejdstid? Så har vi jobbet til dig.</em><br /><br />En af vores Familie- og Ungevejledere har søgt orlov, fordi han har lyst til at prøve noget andet. I den forbindelse har vi en stilling ledig fra den 1. september 2017. Der vil evt. være mulighed for forlængelse.<br /><br />Hovedopgaven for en Familie- og Ungevejleder er at være professionel kontaktperson for unge i alderen 10-18 år.<br /><br />Familie og Ungehuset 4-18 år er et af to Familiehuse i Odense Kommune. Vi arbejder med aldersgruppen 4-18 år. Organisatorisk hører vi til i Familie og Velfærdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Børnene og deres familier henvises fra Børn og Ungerådgivningen – Social/Handicap (BURS og BURH).<br /><br />Indsatserne i huset skal være forebyggende og fleksible og rettes mod børn med særlige behov. Der tilbydes behandling af det enkelte barn og barnets familie, jf. SL. § 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet på det enkelte barn.<br /><br />Indsatserne i Familiehuset skal understøtte udviklingen af bæredygtige relationer til andre, samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan lave faglig udvikling ind i driften.<br /><br /><strong>Hovedopgaver for Familie- og Ungevejleder</strong> <ul> <li>individuel behandling og rådgivning til barnet/den unge</li> <li>rådgivning/behandling til barnets/den unges forældre</li> <li>koordination for de professionelle der er omkring barnet/den unge</li> <li>hvis der er behov for det, så at kunne tage væk med den unge i en kortere periode</li> <li>arbejde med barnet/den unge og deres forældre i grupper</li> </ul> Familie- og Ungevejlederne sidder i et storrumskontor.<br /><strong>Der skal påregnes, at størstedelen af arbejdstiden ligger uden for normal arbejdstid</strong>.<br /><br />Medarbejderne er medansvarlige for, at der iværksættes et koordineret tværfagligt samarbejde – via netværksarbejdet – med såvel det private som det professionelle netværk. I Familie og Ungehuset arbejdes der helhedsorienteret med fokus på de relationer, barnet og dets familie indgår i.<br /><br /><strong>Du skal have</strong> <ul> <li>en uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller anden relevant uddannelse</li> <li>lyst til og brænde for arbejdet med børn, unge og deres familier</li> <li>lyst til at deltage aktivt i Familie og Ungehusets faglige udvikling og supervision</li> <li>kendskab og erfaring med tværfaglig samarbejde</li> </ul> <strong>Desuden forventer vi, at du er</strong> <ul> <li>psykisk robust og har overskud og gå på mod</li> <li>en fleksibel person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor</strong> <ul> <li>der er en engageret personalegruppe</li> <li>der er god oplæring</li> <li>der er stor social kapital</li> <li>man ikke lades alene om svære opgaver</li> <li>udskiftningen ikke er stor</li> <li>humor er nødvendig</li> <li>personalet skal deltage i supervision</li> <li>faglig udvikling er en del af den daglige drift</li> <li>der er et højt fagligt niveau og en afslappet stil</li> </ul> Huset rummer en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Vi er bl.a. inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk og narrativ tænkning.<br /><br />For hovedparten af personalet gælder, at de enten er psykologer, pædagoger eller socialrådgivere.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan efter uge 29 fås ved at rette henvendelse til familie- og ungevejleder Lene Filstrup, <a href="mailto:lfi@odense.dk">lfi@odense.dk</a>, tlf.nr. 23414002. Fra den 7. august 2017 kan der rettes henvendelse til TR for pædagogerne Hanne Nørgaard på <a href="mailto:hann@odense.dk">hann@odense.dk</a>, tlf.nr. 20184605. Fra den 10. august 2017 kan der rettes henvendelse til Familie og Ungehusets leder Kis Stentoft på tlf.nr. 23393589 eller <a href="mailto:kiss@odense.dk">kiss@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. august 2017, 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. august 2017.
  Arbejdssted:
  Familie og Ungehuset Odense 4-18 år
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger social- og sundhedsassistenter til dagvagter og aftenvagt med tiltrædelse snarest muligt.

  Vi søger social- og sundhedsassistenter til dagvagter og aftenvagt med tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Svovlhatten er et praksiscenter inden for demens. Vi har 38 beboere fordelt på 5 enheder. Alle beboer på Svovlhatten er udfordret af en demenssygdom af forskellig form og grad. Vi rummer mange forskellige individer, som alle sammen kommer med hver deres livsfortælling. Personalet er uddannet til at varetage specielt denne gruppe.<br /><br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og har forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren, at arbejde med hele det personlige og professionelle netværk, der er omkring den enkelte. Således at vi ser og støtter den enkelte beboer, ud fra et holistisk menneskesyn, i at bevare og skabe et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv. Vi har en åben tilgang til borgerens forskelligheder, livsstil og livserfaring.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil med tid blive oplært rundt i hele huset, da du som social- og sundhedsassistent skal kunne varetage enkelte sundhedsfaglige opgaver hos medbeboere på husets andre enheder.<br /><br />Dagvagt<br />Du tilknyttes en fast enhed med 7 beboere. Her vil du blive faglig medspiller i et tværfagligt team på 5 medarbejdere omkring enhedens beboere. Vi søger to nye kolleger og stillingerne er faste dagvagter, 32 timer ugentlig med weekendarbejde hver anden weekend i henholdsvis lige og ulige uger.<br /><br />Aftenvagt<br />Stillingen er fast aftenarbejde med en yngre beboergruppe med misbrugsrelateret dement, 28 timer, efter 5-2 modellen med weekendarbejde hver anden weekend i lige uger.<br />Du vil blive en del af et fast aftenhold på 7 medarbejdere, der hver varetager deres enhed samt to kolleger med springerfunktion. Du tilknyttes en fast enhed med 8 beboere. Her vil du blive en faglig medspiller i et tværfaglig team omkring enhedens beboere.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Som medarbejder på Svovlhatten forventer vi, at ”hjertet sidder på rette sted”, at du er bevidst om din faglighed, og at du er parat til at bringe den i spil i hverdagen. Vi forventer, at du har lyst til at medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vore ydelser efter den enkelte borger og øvrige interessenters behov.<br /><br />Vi lægger vægt på følgende kompetencer <ul> <li>At du har en relevant faglig uddannelse</li> <li>Stærk faglighed og overblik</li> <li>Erfaring og/eller uddannelse indenfor demensområdet, f.eks. demenskoordinatoruddannelsen og erfaring indenfor det pædagogiske område</li> <li>Indre ro, positivt sind og humor</li> <li>Tålmodighed og nærvær</li> <li>Initiativrig</li> <li>Opmærksom på nonverbal kommunikation</li> <li>Mod på, at arbejde med Marte Meo og sanseintegration</li> <li>Flari for IT - gerne kendskab til Én Plan og KMD Care</li> <li>Har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>Kan tilrettelægge og engagere dig i pædagogisk tiltag</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Humor og høj fagliglighed</li> <li>Introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Arbejde med Marte Meo og heraf selvrefleksion</li> <li>Stor frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>En tilgang til beboerne med fokus på positivitet og sansning</li> <li>Beboergruppe, som alle har en form for demens</li> <li>Mulighed for deltagelse i kurser inden for demens, neuropædagogik, misbrug, uadreagerende adfærd</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede medarbejdere, med flere fagligheder SSH, SSA, sygeplejersker og pædagoger</li> </ul> <strong>Løn</strong><strong>- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos rehabiliteringsleder Lene Fonnesbæk Jensen på 24 28 88 88.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 23. juli 2017. Vi forventes af holde samtaler den 28. juli 2017. 
  Arbejdssted:
  Plejecenter Svovlhatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-07-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Skibhusgruppen

  Ældre- og handicapforvaltningen, Skibhusgruppen søger en sygeplejerske til en fast stilling på 32 timer ugentlig, med vagt hver 4. weekend. Ansættelse snarest muligt.

  Ældre- og handicapforvaltningen, Skibhusgruppen søger en sygeplejerske til en fast stilling på 32 timer ugentlig, med vagt hver 4. weekend. Ansættelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Odense er i forandring, og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet. Borgerne mødes indgår derved altid i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng<br /> <br />Skibhusgruppen er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen under rehabiliteringsforløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Nord. Vi yder indsatser til over 400 borgere med høj mestringsevne men med midlertidige eller vedvarende, fysiske funktionsevnenedsættelser. Gruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. Gruppens indsatser ydes i borgerens eget hjem. Borgeren kan samtidig være tilknyttet en af vores sundhedsklinikker eller et af vores genoptræningscentre.<br /> <br />Medarbejdergruppen på ca. 50 medarbejdere er tværfaglig sammensat og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der er højt til loftet og godt humør. Alle er ansvarlige, dygtige og engagerede i deres arbejde. Gruppen er ved at etablere en ny teamstruktur, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at et stærkt funderet tværfagligt samarbejde fordrer en stærk monofaglighed. <br /> <br /><strong>Om jobbet  </strong><br />Vi udfører kompleks og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem og i sundhedsklinikker, jf. Lov om Sygepleje.<br /><br />Vi udfører dagligt planlagte og akutte opgaver. Vi har en omskiftelig hverdag og et stort flow af borgere. Vi har både korte og livslange borgerforløb. Vi yder sygepleje til mange svært syge og døende borgere i terminale forløb. Vi deltager i tværfaglige møder i gruppen og i udredningsmøder i borgeres hjem. Vi prioriterer et tæt samarbejde med SSH- og SSA-gruppen, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere.  <br /> <br /><strong>Om dig  </strong><br />Du kan trives i en travl og til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger. <br />Du er god til at samarbejde, planlægge og kan bevare overblikket. Du arbejder målrettet, struktureret og selvstændigt. Kendskab til kommunalsygepleje er en fordel, men ikke et krav.<br /><br />Du er interesseret i at yde sygepleje til borgere i eget hjem, og samtidig indstillet på at bemande en sundhedsklinik. Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD care og Èn Plan (Odense Kommunes nye dokumentationssystem). Du skal være indstillet på at søge mod højt fagligt niveau med maksimal inddragelse af borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Har gode samarbejdsevner og er imødekommende.  <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Kontakt gerne rehabiliteringsleder Eva Nabild på 6551 3304 (ferie uge 30-31-32) eller sygeplejerske Vibeke O. Rasmussen, fra uge 29, på 24258766.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 6. august 2017. Grundet ferie vil der først blive indkaldt til samtaler i uge 33. Samtaler vil finde sted torsdag, den 24. august 2017.
  Arbejdssted:
  Skibhusgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kan du se dig selv i at være medskaber af en positiv udvikling/forandring, og bruge din sygeplejefaglighed til at tilrettelægge et individuelt rehabiliteringsforløb, der skaber sammenhæng og meningsfuldhed for borgeren – så læs videre her!

  <em>Kan du se dig selv i at være medskaber af en positiv udvikling/forandring, og bruge din sygeplejefaglighed til at tilrettelægge et individuelt rehabiliteringsforløb, der skaber sammenhæng og meningsfuldhed for borgeren – så læs videre her!</em><br /><br />Botilbuddet Rydsåvej søger en sygeplejerske i fast stilling på 30 - 37 timer ugentlig pr. 1. oktober 2017 eller snarest derefter. Stillingen omfatter både dag og aftenvagt og der arbejdes hver 2. weekend.<br /><br />Som klinisk vejleder skal du være medvirkende til at danne et godt læringsmiljø for de studerende.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Rydsåvej er et gerontopsykiatrisk botilbud for 38 borgere og en udredningsplads. Her er ansat SSA’ere, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker. Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og plejebehov.<br /><br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Er klinisk vejleder eller har lyst til at uddanne dig til det</li> <li>Har interesse i gerontopsykiatri og gerne erfaring med psykiatri/socialpsykiatri</li> <li>Ser muligheder i at arbejde målrettet med borgerens hverdagsliv</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger og pårørende</li> <li>Kan være ressourceperson og være med til at udarbejde og implementere retningslinjer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for beboerens værdier og livsform</li> <li>Kan tilpasse støtten og graduere den løbende i forhold til den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder</li> <li>Rum og kompetence til at arbejde selvstændigt med udviklingsopgaverne med reference til nærmeste leder</li> <li>Tilknytning til eget team, hvor du vil stå for de komplekse sygeplejefaglige opgaver.</li> <li>Tæt faglig sparring med øvrige sygeplejersker på Rydsåvej</li> <li>At du i samarbejde med de udekørende sygeplejerske fordeler de komplekse opgaver på Rydsåsvej</li> <li>En arbejdsplads, der er ved at udvikle det tværfaglige samarbejde</li> <li>Supervision med ekstern supervisor </li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Gitte Sundekilde på 6551 3892, assisterende rehabiliteringsleder Jonna Dirksen på 2037 1854 eller rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091, ferie fra den 29. juli til den 20. august 2017. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. august 2017. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 34. 
  Arbejdssted:
  Botilbuddet Rydsåvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Mågebakkegruppen

  Mågebakkegruppen i Vedvarende Sygdomsudvikling søger en sygeplejerske pr. 1. september 2017 til en fast stilling på 32 timer ugentlig og med weekendvagt hver 4 uge.

  Mågebakkegruppen i Vedvarende Sygdomsudvikling søger en sygeplejerske pr. 1. september 2017 til en fast stilling på 32 timer ugentlig og med weekendvagt hver 4 uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en udekørende gruppe, som varetager sygeplejefaglige opgaver ved borgere, der p.g.a af vedvarende sygdomsudvikling kan klare mindre.Vi har stor fokus på tværfagligheden og rehabilitering.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social -og sundhedshjælpere, fysioterapeut og træningsassistent.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du vil få et tæt samarbejde med 3 øvrige sygeplejersker. Vi lægger vægt på kvalitet i opgaveløsningen og fokus på kerneopgaven.<br /><br />Arbejdstiden er kl. 7-15, enkelte vagter kl. 7-15.30.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en sygeplejerske, som <ul> <li>Har en bred klinisk erfaring, og kan arbejde med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har viden om palliation og sårpleje</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt, er engageret, og kan tage initiativ</li> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger</li> <li>Brænder for at samarbejde med borgere, pårørende, og kollegaer i et tværfagligt miljø</li> <li>Har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Vil medvirke til at forme de nye rehabiliteringsforløb og er klar til forandringer</li> <li>Evt. kendskab til Én plan og KMD Care</li> <li>Har flair for dokumentation, samt IT</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsevilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Inge Moesgaard eller assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Hansen på 65513642.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. juli 2017, kl. 12.00. Samtaler finder sted den 26. juli 2017.
  Arbejdssted:
  Mågebakkegruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om andre problemer? Vi søger et antal jobkonsulenter til afdelingen ”Unge & Integration”.

  <em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? </em><em>Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om andre problemer? En afdeling hvor vi arbejder målrettet på at hjælpe vore borgere til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? </em><em>Er du en dygtig, lyttende og professionel jobkonsulent med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge en af vore stillinger som jobkonsulent i Virksomhed.</em><br /><br />Vi søger et  antal jobkonsulenter til afdelingen ”Unge & Integration” i Virksomhed i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vi sagt farvel til skabeloner og standarder og goddag til den individuelle borgerplan. En række aktiveringsindsatser er blevet afløst af den effektive job- og uddannelsesrettede samtale i samspil med vores virksomhedsrettede indsatser. Én plan og én indgang for borgeren skal være den røde tråd i vores arbejde. Vi er endnu ikke helt i mål, men vi er godt på vej, og vi håber, du vil være med på holdet.<br /> <br />Fremover skal virksomhederne have nemmere ved at rekruttere arbejdskraft. Ledigheden skal nedbringes og evt. barrierer mellem den enkelte ledige og virksomhederne skal ryddes af vejen. Og vi ved, hvordan man gør!<br /> <br />I <strong>Virksomhed</strong>, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vore aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, nemlig at få flere i uddannelse og job. Vi ved, at en effektiv beskæftigelsesindsats er betinget af, at alle aktiviteter er virksomhedsrettede og at virksomhederne og de ledige matches med begges behov for øje.<br /><br /><strong>Om jobbet og dig</strong><br />I afdelingen ”Unge & Integration” skal du som jobkonsulent med udgangspunkt i Odense Kommunes integrationsstrategi håndtere og understøtte ledige flygtninge og indvandrere på deres vej mod et job eller en uddannelse.<br /><br />Som jobkonsulent skal du være udekørende og opsøgende overfor det lokale erhvervsliv og hele tiden have øjne for et godt match for både borger og virksomhed.<br /> <br />Derudover forventer vi: <ul> <li>At du både er teamplayer og selvstændig konsulent</li> <li>Kan arbejde og samarbejde på tværs på hele virksomhedsområdet</li> <li>Er administrativ stærk og kan dokumentere dine succes’er</li> <li>Har mod og evne til at samarbejde med vores lokale og regionale erhvervsliv</li> </ul> Vores primære indsats i samarbejde med jobrådgiveren er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål. Du medvirker til at afklare, opkvalificere og vejlede borgeren sammen med andre fagprofessionelle.<br /><br />Din samtale-teknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /> <br />Som jobkonsulent hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Beskæftigelsesindsatsloven og Integrationsloven, hvorfor et godt kendskab til disse er en fordel. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.<br /> <br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Erfaring med målrettede borgersamtaler</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Forståelsen for målgruppen – både de aktivitetsparate og de jobparate flygtninge</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt.</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br />Stillingerne som jobkonsulenter er til besættelse snarest muligt. Det vil eventuelt kunne komme på tale, at ansættelse i et antal af stillingerne sker i fleksjob.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk">www.odense.dk</a>, hvor du også kan se fx Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi.<br /><br />Du kan kontakte afdelingsleder Kim Breide på 4021 9301 for yderligere information om stillingerne.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. august 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 17. og 18. august 2017.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Virksomhed
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Vil du være med til at skabe udvikling og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne? Brænder du for koordinering og vejledning? Vil du være med til at understøtte og udvikle et godt læringsmiljø? Og har du kendskab til social- og sundhedsuddannelserne? Så er du måske vores nye kollega!

  <em>Vil du være med til at skabe udvikling og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne? Brænder du for koordinering og vejledning? Vil du være med til at understøtte og udvikle et godt læringsmiljø for fremtidens medarbejdere i samarbejde med dine kollegaer? Og har du stort kendskab til social- og sundhedsuddannelserne? Så er du måske vores nye uddannelseskoordinator.</em><br /> <br />Elev- og Studieansvarlige teamet søger en udviklingsorienteret og kvalitetsbevidst uddannelseskoordinator til et spændende arbejdsområde.  Odense Kommune har over 700 erhvervselever fordelt på 15 forskellige elevuddannelser og vi ansætter mange nye elever i løbet af et år. Vi har det seneste års tid desuden arbejdet på, at skabe fokus på vores mange spændende elevuddannelser gennem et nyt elevunivers på vores <a href="http://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune">webside</a> og via vores Facebookside <a href="http://www.facebook.com/BlivElev/">”Bliv elev i Odense Kommune”</a> samt gennem forskellige andre brandingmæssige tiltag.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Stillingen er placeret i HR & Personale, hvor du bliver en del af teamet Elev- og studieansvarlige. Teamet består af 7 koordinatorer, der har det faglige og koordinerende ansvar for alle vores elever. Du kommer desuden til at arbejde tæt sammen med Rekrutteringsteamet, der har ansvaret for alt det strategiske, branding- og udviklingsmæssige arbejde i forhold til erhvervselevsområdet. Du vil få arbejdssted på Rådhuset, Flakhaven 2.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine primære arbejdsområder vil være social- og sundhedsuddannelserne i et tæt samarbejde med praktiksteder og Social- og Sundhedsskolen Fyn, og med særlig opmærksomhed på grundforløbene.<br /> <br /><strong>Dine opgaver bliver</strong> <ul> <li>Intern kommunikation med praktikstederne vedrørende SOSU elever, herunder opfølgning/vejledning, koordinering, styring, sparring og coaching til ledere og praktikvejledere, samt afholdelse af praktikvejledermøder</li> <li>Afholdelse af uddannelsessamtaler i praktikforløbene, når eleverne har udfordringer i uddannelsen</li> <li>Ansættelsessamtaler med elever</li> <li>Dialog og samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn</li> <li>Udvikling og optimering af uddannelserne, herunder spotte tendenser og have fingeren på pulsen i forhold til udviklingen af elevuddannelsesområderne samt have fokus på at sikre mindre frafald af elever.</li> <li>Planlægning af informationsmøder om uddannelserne i rekrutteringssammenhæng</li> <li>Opdatering af kommunens hjemmeside, og evt. sociale medier vedrørende elever</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Som uddannelseskoordinator er du selvstændig, troværdig og struktureret. Du mestrer både konflikthåndtering og diplomati, og bruger din humor på en måde, som styrker kontakten med andre. Du evner at planlægge aktiviteter og projekter i god tid, og inden for rammerne af den lovgivning, der er gældende for ansvarsområdet.<br /> <br /><strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Har en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse og gerne flere års erfaring fra undervisningsmiljøet.</li> <li>Optimalt set har du efter- eller videreuddannelse indenfor det pædagogiske område</li> <li>Har faglig indsigt i og erfaring med social- og sundhedsuddannelserne</li> <li>Har erfaring med projektkoordinering, arbejdet med pædagogik og læreprocesser</li> <li>Arbejder selvstændigt og tager ansvar for igangsatte aktiviteter og projekter</li> <li>Har lyst til at arbejde med områdets love, regler og bekendtgørelser</li> <li>Kan skabe overblik og struktur i en hverdag med mange arbejdsopgaver</li> <li>Har gode kommunikative evner – både skriftligt og mundtligt</li> <li>Har lyst og evner til at arbejde med unge mennesker i et uddannelsesforløb</li> </ul>  <br /> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En spændende stilling, hvor der vil være masser af kollegial sparring, videndeling og samarbejde om opgaverne. Vi prioriterer initiativ, selvstændighed, faglighed og anerkendende dialog højt. Et meget selvstændigt job med stor indflydelse på dit eget arbejdsområde, fleksibel arbejdstid, og hvor du i samarbejde med dine kollegaer arbejder med at udvikle det gode praktiksted.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Tiltrædelse er 1. oktober 2017<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte kontorchef Marlene Karmark Andersen på 3059 4292, eller uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf på tlf. 65513639<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 1. august.<br /> <br />Vi forventer at afholde 1. samtaler mandag den 14. august og 2. samtaler fredag den 25. august. Kandidater, som går videre til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at udfylde en online personprofil.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling||Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du kreativ og struktureret? Har du erfaring med rekruttering og/eller som community manager? Så er det måske dig vi leder efter! Vi søger en driftssikker kollega til at varetage og udvikle ift. vores mange elevrekrutteringer samt til at drive og udvikle vores elevkorps og elev-Facebookside.

  <em>Odense Kommune har over 700 erhvervselever fordelt på 15 forskellige elevuddannelser og vi ansætter mange nye elever i løbet af et år. Vi har det seneste års tid arbejdet på, at skabe fokus på vores mange spændende elevuddannelser gennem et nyt elevunivers på vores <a href="http://http://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune">webside</a>, via vores Facebookside <a href="http://www.facebook.com/BlivElev/">”Bliv elev i Odense Kommune”</a> samt gennem forskellige andre brandingmæssige tiltag. Til at hjælpe os med at skabe spændende og relevant indhold til vores Facebookside har vi desuden oprettet et Elevambassadørteam bestående af to ambassadører fra hver af vores store uddannelsesretninger.</em><br /> <br /><strong><em>Til at varetage og udvikle ift. de mange årlige elevrekrutteringer samt til at drive og udvikle vores elevkorps og Facebookside – søger vi en struktureret og kreativ kollega! </em></strong><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Stillingen er placeret i HR & Personale, hvor du bliver en del af teamet Elev- og studieansvarlige. Teamet består af 7 koordinatorer, der har det faglige og koordinerende ansvar for alle vores elever. Du kommer desuden til at arbejde tæt sammen med Rekrutteringsteamet, der har ansvaret for det strategiske, branding- og udviklingsmæssige arbejde i forhold til erhvervselevsområdet. Du vil få arbejdssted på Rådhuset, Flakhaven 2.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Indholdet i stillingen er centreret omkring de to områder; rekruttering af erhvervselever samt drift og udvikling af vores Facebookside samt elevambassadørkorps. Det bliver helt specifik din opgave, at udvikle materiale og metode ift. alle vores elevrekrutteringer, at drive, køre kampagner og udvikle vores Facebookside samt at styre, udvikle og uddanne vores elevambassadørkorps.<br /> <br /><strong>Arbejdsopgaver i forhold til rekruttering</strong> <ul> <li>Planlægge, koordinere og facilitere ansættelsesprocesser gennem hele året i samarbejde med elev- og studieansvarlige</li> <li>Opgaver i forbindelse med ansættelsesprocesser; udarbejde jobopslag, indkalde til samtaler, sende afslag og gennemføre ansættelsessamtaler i samarbejde med elevkoordinatorerne</li> <li>Opstartsmøder og evaluering ift. nye elevrekrutteringer samt udarbejdelse af medieplaner ift. både Facebook andre medier</li> <li>Besvare henvendelser fra interesserede kandidater</li> <li>Samarbejde med relevante aktører (skoler, uddannelsessteder, andre kommuner etc.)</li> <li>Samtænkning og udvikling af ansættelsesprocedurer for elevområdet</li> <li>Opsamling på evaluering, udvikling og præventive tiltage ift. tendenser indenfor de forskellige fagområder</li> </ul> <strong>Arbejdsopgaver i forhold til Facebook og elevambassadørkorps </strong><br /> <br /><strong>Elevambassadørkorps</strong> <ul> <li>Motivering og koordinering ift. elevernes Facebookopslag</li> <li>Kontaktperson for elever og arbejdspladser</li> <li>Hvervning af nye ambassadører</li> <li>Oplæg til de nye elevoptag om ambassadøropgaven</li> <li>Afholdelse af workshops og uddannelse af de nye elever</li> </ul>  <br /><strong>Drift og udvikling af Facebook</strong> <ul> <li>Planlægning og udgivelse af Facebookopslag set ift. til aktuelle rekrutteringer</li> <li>Finde de gode historier fra organisationen</li> <li>Rådgivning ift. og evt. udvikling af videofilm og billeder</li> <li>Udvikling af indhold og kampagner til Facebook</li> <li>Annoncering via Facebook og evt. google</li> </ul> Derudover blive det dit ansvar at vurderer, hvor meget der brandingmæssigt skal sættes i gang ift. de aktuelle elevrekrutteringer.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har en kreativ pen og et godt visuelt øje og kan finde samt formulere de gode historier fra en stor organisation, så de fanger læseren. Du er struktureret, procesorienteret og tænker i langtidsplanlægning samt innovative tiltag. Du er den fødte organisator og er altid et skridt foran alle andre i din planlægning. Du kan se det store billede og tænke udvikling og strategi på tværs af elevområderne. Derudover skal du også lyst til, at stå foran både elever og koordinatorer og formidle opgaven.<br /> <br />Optimalt set har du både beskæftiget dig med rekruttering og udvikling samt drift af Sociale Medier. Hvis du kun har beskæftiget dig med et af områderne, men har interesse for at blive udviklet indenfor det andet område, skal du helt sikkert stadig søge stillingen.<br /> <br />Som person skal du være samarbejdsorienteret, men stadig formå at arbejde selvstændig med opgaverne. Du skal befinde dig godt med, både udviklingsopgaver og driftopgaver. Hvis du derudover har et positivt sind og en humoristisk tilgang til tingene, vil du passe rigtig godt ind i vores team.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Du får et meget selvstændigt job med stor indflydelse på dit eget arbejdsområde, fleksibel arbejdstid, og hvor du i samarbejde med dine kollegaer arbejder med at udvikle elevområdet indenfor både rekruttering, Facebook og branding.<br />Vi tilbyder en spændende stilling, hvor der vil være masser af kollegial sparring, videndeling og samarbejde om opgaverne. Vi prioriterer initiativ, selvstændighed, faglighed og anerkendende dialog højt. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Tiltrædelse er 1. oktober.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte kontorchef Marlene Karmark Andersen på 3059 4292, eller rekrutteringskonsulent Line Mollerup Andersen på tlf. 51480762<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 1. august.<br /> <br />Vi forventer at afholde 1. samtaler torsdag den 10. august og 2. samtaler mandag den 21. august. Kandidater, som går videre til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at udfylde en online personprofil inden samtalen.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling
 • Odense Kommune står overfor en stor og spændende opgave med implementeringen af den nye EU Persondataforordning til den 25. maj 2018. Vi er i gang med forberedelserne, og er nu kommet til det punkt, hvor vi har brug for en projektleder, der kan styre os i mål til tiden.

  <em>Odense Kommune står overfor en stor og spændende opgave med implementeringen af den nye EU Persondataforordning til den 25. maj 2018. Vi er i gang med forberedelserne, og er nu kommet til det punkt, hvor vi har brug for en projektleder, der kan styre os i mål til tiden. Ved forordningens ikrafttrædelse skal projektlederen fortsætte som Data Protection Officer (DPO) i Odense Kommune.</em><br /> <br /><strong>Jobbeskrivelse</strong><br />Som projektleder skal du lede og koordinere Kommunens centrale projektgruppe og en juridisk arbejdsgruppe. Du skal desuden sikre koordinering til decentrale projektgrupper i Kommunens 5 forvaltninger, der skal stå for den forvaltningsvise implementering af forordningen. Endelig skal du sikre kommunikation til styregruppen og Kommunens øverste ledelse, herunder understøtte styregruppen, når denne skal træffe de strategiske beslutninger om projektets gennemførelse. Der tilknyttes en projektassistent til projektet.<br /> <br />Stillingen er placeret i Odense Kommunes it-afdeling, IT & Digitalisering. I IT & Digitalisering skal du referere til chefen for Fællessekretariatet, der er en stabsfunktion i afdelingen. Fællessekretariatet understøtter bl.a. Kommunens it-sikkerhedsleder. I Fællessekretariatet og resten af IT & Digitalisering vil du indgå i et netværk med it-sikkerhedskonsulenter, -arkitekter og -projektledere. IT & Digitalisering har desuden tætte relationer til Kommunens jurister, og et udbygget samarbejde med Kommunens forvaltninger.<br /> <br />Se kort om IT & Digitalisering her: <a href="http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/borgmesterforvaltningen/it-digitalisering">http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/borgmesterforvaltningen/it-digitalisering</a><br /> <br /><strong>Profil og kvalifikationer </strong><br />Du skal have viden om persondataområdet og offentlig administration. Du skal være selvdreven, have pondus og udstråle myndighed inden for området. Du skal kunne skabe den faglige legitimitet og accept i kommunens forvaltninger, som er en forudsætning for gennemførelse af projektet. Samtidig skal du være lydhør overfor lokale forhold, der kan udfordre den tværgående implementering af forordningen.<br /> <br />Vi forventer: <ul> <li>At du er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. eller har stor praktisk erfaring med administration af persondata i offentlige myndigheder, som i kombination med relevant teoretisk efteruddannelse, giver dig kompetence svarende til en formel uddannelse på området.</li> <li>At du har et solidt kendskab til persondatalovgivningen og generelt regulering af offentlige myndigheder.</li> <li>At du har erfaring med gennemførelse af projekter i store organisationer.</li> <li>At du er nysgerrig på at forstå den juridiske, it-sikkerhedsmæssige og tekniske side af datasikkerhed, idet du skal agere brobygger mellem jura og it i dit daglige virke.</li> </ul> I IT & Digitalisering lægger vi vægt på social kapital, åbenhed, respekt og godt humør.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettige organisation.<br /> <br />Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse 1. september 2017 eller snarest muligt derefter. Der er fleksibel arbejdstid.<br /> <br />Ansættelsessted er Egeparken 2A i Vollsmose i Odense.<br /> <br /><strong>Yderligere oplysninger</strong><br />Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chef for Fællessekretariatet Sigurd S. Kristensen på 2037 8975 eller it-sikkerhedsleder John Bonnerup på 2179 7796 (De træffes ikke i ugerne 29 og 30).<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist søndag den 13. august 2017. Vi forventer at holde samtaler den 21. august 2017.
  Arbejdssted:
  IT & Digitalisering
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Genoptræning Nord

  Vil du være vores nye fysioterapeut kollega i Genoptræning Nord, Fysisk Funktionsnedsættelse. Stillingen er 35 - 37 timer pr. uge med ansættelse 1. september 2017.

  <em>Vil du være vores nye fysioterapeut kollega i Genoptræning Nord, Fysisk Funktionsnedsættelse?</em><br />                                                       <br />Vi søger en fysioterapeut, 35 - 37 timer pr. uge med ansættelse 1. september 2017. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />På genoptræningscentrene i Genoptræning Nord er kollegagruppen tværfagligt sammensat. Gruppen består af ergo- og fysioterapeuter samt træningsassistenter med blandet faglig baggrund. Vi arbejder med rehabilitering som metode til at støtte borgerne til at nå deres mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for dels ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau blandt andet efter indlæggelse på sygehus, samt til yngre borgere med komplekse tværfaglige genoptræningsbehov. Genoptræningen foregår hovedsageligt på træningscenter, men også i borgers eget hjem/nærmiljø.<br /><br />Genoptræning Nord er et aktivt klinisk uddannelsessted for ergo- og fysioterapeuttuderende.<br /> <br /><strong>Fælles krav til opgaveløsningen i ÆHF </strong>er at sikre, at borgeren opnår bedst mulige rehabiliteringseffekt, effektprogression og eftereffekt i overensstemmelse med sine mål. <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Primære opgaver <ul> <li>Almen genoptræning efter serviceloven §86, stk.1 og sundhedsloven §140.</li> <li>Udredning, plan, indsats og evaluering efter ICF- sammen med borgerne og ud fra den enkelte borgers mål.</li> <li>Tværfagligt samarbejde med og omkring borgeren og dennes pårørende.</li> <li>Faglig sparring i tværfagligt miljø.</li> <li>Samarbejde med frivillige foreninger m.fl.</li> <li>Samarbejde med OUH, egen læge m.fl.</li> <li>Samarbejde med andre forvaltninger Odense Kommune. </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi har brug for en kollega med viden og interesse indenfor følgende <ul> <li>Interesse og erfaring med holdtræning og individuelle forløb.</li> <li>Genoptræning af den ældre medicinske patient.</li> <li>Udetræning, MTT og smertehåndtering.</li> <li>Ortopædkirurgisk problemstilling og ryg området.</li> <li>Inkontinens udredning og bækkenbundstræning.</li> <li>Udredning og erfaring indenfor genoptræning i det neurologiske område.</li> <li>Interesse og nysgerrighed for at arbejde i et område, hvor etnisk mangfoldighed er en styrke og inspiration.</li> <li>Medvirke aktivt til et konstruktivt læringsmiljø </li> </ul> <strong>Vi forventer, at</strong> <ul> <li>Du tager udgangspunkt i borgerens hele situation og understøtter borgeren i at arbejde efter egne mål.</li> <li>Du arbejder ud fra den motiverende samtale (M.I.)</li> <li>Du arbejder fagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang.</li> <li>Du har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker.</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt.</li> <li>Kan lide at have travlt.</li> <li>Har overblik og er god til at tilrettelægge dit arbejde.</li> <li>Du vil være med til at udvikle og finde nye løsninger.</li> <li>Du har en reflekterende, ansvarstagende og løsningsorienteret tilgang i det daglige arbejde. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job.</li> <li>Et godt kollegialt arbejdsklima.</li> <li>Gode vilkår for faglig udvikling og gensidig støtte.</li> <li>Udstrakt kompetence til den enkelte medarbejder</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte tillidsrepræsentant for fysioterapeuter Randip Parmar-Sielemann på 65513520 eller rehabiliteringsleder Dorte Kirketerp-Møller på 65513561.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningen sendes elektronisk på nedenstående link "Søg stilling" og skal indeholde dokumentation i forhold til tidligere ansættelser, dokumentation for uddannelse samt autorisationsbevis.<br /> <br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 26. juli 2017, kl. 12.00. Samtaler afholdes onsdag, den 2. august 2017 på Træningscenter Øst, Vollsmose Allé 40 A, 5240 Odense NØ.
  Arbejdssted:
  Genoptræning Nord, Fysisk Funktionsnedsættelse
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  26-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Hvis du brænder for rådgivning og behandling af unge fra mellem 13-18 år samt deres familier er det måske noget for dig at være fastansat familiebehandler med en ugentlig arbejdstid på 37 timer pr. 1.oktober 2017

  <em>Hvis du brænder for rådgivning og behandling af unge fra mellem 13-18 år samt deres familier er det måske noget for dig at være fastansat familiebehandler med en ugentlig arbejdstid på 37 timer pr. 1. oktober 2017. </em><br /> <br />Som behandler har du en grunduddannelse som eksempelvis socialrådgiver eller pædagog samt relevant erfaring og efteruddannelse indenfor arbejdet med unge og familier.<br /> <br />Sundhedsudvalget i Odense Kommune har besluttet at tilbyde gratis psykologsamtaler til unge og yngre voksne mellem 13-30 år og denne indsats vil blive forankret som en forebyggende indsats pr. 1.august 2017. I den forbindelse ønsker Sundhed og Forebyggelse at tilbyde forebyggede familiebehandling for unge og yngre voksne i et tæt samarbejde med den nye psykologindsats for målgruppen, hvorfor vi søger to familiebehandlere på fuld tid. Dette med henblik på at skabe en samlet forebyggende indsats for unge og deres familier i Odense Kommune. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Den forebyggende familiebehandling vil primært bestå af anonym rådgivning og behandling af unge mellem 13-18 år. Det vil være en bred målgruppe af unge, på et tidspunkt i deres liv, hvor de kan befinde sig i vidt forskellige livssituationer og der vil være fokus på inddragelse af den unges familie. Indsatsen vil blive en del af det nyetablerede psykologtilbud for unge og yngre voksne, og der vil være mulighed for at sætte dit eget faglige og personlige præg i forhold til bedst at understøtte opgaveløsning. Da det nye psykologtilbud vil have behandlingsforløb med voksne under 30 år, som også kan være forældre, vil der være særlig fokus på, hvordan familiebehandlerne kan understøtte en forebyggende indsats ift. netop denne målgruppe.<br /> <br />Familiebehandlerne vil referere til teamleder i Sundhed og Forebyggelse, én af de 6 afdelinger i Børn og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Arbejdet omfatter: <ul> <li>Rådgivning og behandling til Unge mellem 13 år og 18 år og deres familier.</li> <li>Rådgivning og vejledning til voksne under 30 år med børn og som er en del af den nye psykologindsats.</li> <li>Udvikling og tilpasning af ydelser i forhold til de unges behov.</li> <li>Tæt samarbejde med nyetableret psykologtilbud for unge i Odense Kommune.</li> <li>Samarbejde og koordinering i forhold til de andre kommunale, regionale og frivillige tilbud der allerede er til rådighed.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende job med stor variation i problemstillinger og mulighed for personlig og faglig udvikling.</li> <li>Løbende supervision.</li> <li>At familiebehandlerstillingerne vil blive en del af en nyoprettet indsats og derved også have mulighed for at sætte sit faglige præg på den forebyggende indsats over for målgruppen.</li> </ul> <strong>Om dig <br />Vi søger kollegaer:</strong> <ul> <li>Der har grunduddannelse som eksempelvis socialrådgiver eller pædagog med erfaring og/eller efteruddannelse inden for behandling af unge/familier. </li> <li>Der har erfaring og viden om rådgivning og familiebaseret behandling i forhold til målgruppen.</li> <li>Er engageret, interesseret og tør tænke nye tanker i forhold til faglige udvikling.</li> <li>Er i stand til at arbejde selvstændigt.</li> <li>Der er villige til at udvikle sit fag ind i en tværfaglig kontekst.</li> <li>Er indstillet på at have både dag- og aftenvagter.</li> <li>Gerne vil arbejde positivt for et godt arbejdsmiljø med høj faglighed og socialt fællesskab.  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge under 15 år, indhentes der altid en børneattest (§36-attest).<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse teamleder Tanja Nørgaard Vinsten, <a href="mailto:tavin@odense.dk/">tavin@odense.dk/</a>  telefon 3091 3508.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 11. august 2017 kl. 12.00, og vi forventer at samtaler afholdes torsdag den 17. august 2017.
  Arbejdssted:
  Sundhed og Forebyggelse
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Studentermedhjælper til Erhvervskontakten

  Tænder du på data og formidling? I Erhvervskontakten søger vi en studentermedhjælper, som sammen med os og vores kolleger i forvaltningen kan registrere de virksomhedskontakter vi har, og bidrage til videndeling om samspillet med erhvervslivet internt i forvaltningen.

  <strong><em>Tænder du på data og formidling? </em></strong><br /><strong><em>Så er du måske Erhvervskontaktens nye studentermedhjælper </em></strong><br /> <br />Der er gang i Odenses udvikling i disse år og i By-og Kulturforvaltningen arbejder vi intenst med at understøtte væksten i byen. Det gælder udvikling af ny infrastruktur, nye bydele, virksomhedsudvidelser, tiltrækningssager, store events og meget mere.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Erhvervskontakten er virksomhedernes hovedindgang i forvaltningen. Erhvervskontaktens kerneopgave er at koordinere komplekse virksomhedshenvendelser og -projekter – fx etableringer, udvidelser o.l. – så virksomhederne oplever en smidig, sammenhængende service.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en studentermedhjælper, som sammen med os og vores kolleger i forvaltningen kan registrere de virksomhedskontakter vi har, og bidrage til videndeling om samspillet med erhvervslivet internt i forvaltningen. Du vil komme med i maskinrummet i en poli­tisk styret organi­sa­tion og få godt kendskab til et arbejdsområde, hvor der sker meget nyt.<br /><br />Dine primære opgaver er: <ul> <li>Opbygning af datastruktur</li> <li>Indhentning og registrering af data om virksomhedskontakter hos kolleger i forvaltningen</li> <li>Videndeling i forvaltningen på basis af data</li> <li>Analyse og præsentation af data</li> <li>Ad hoc opgaver i Erhvervskontakten og Økonomi og Effekt– fx Erhvervskontaktens Hotline, notater, præsentationer, klargøre til møder og lignende</li> </ul> <strong>Om dig<br />Kan du nikke genkendende til nedenstående, er du måske vores nye studentermedhjælper?</strong><br /><br />Du er: <ul> <li>god til at strukturere og præsentere data</li> <li>god til at lytte og dele erfaringer/viden</li> <li>engageret og løsningsorienteret</li> <li>fleksibel og positiv i forhold til arbejdstid og opgaver</li> <li>en holdspiller</li> <li>I gang med uddannelse på kandidatniveau (økonomi, samfundsvidenskab eller andet relevant)</li> <li>God til at samarbejde med mange forskellige mennesker på tværs af faglighed</li> <li>Har et godt overblik og kan selvstændigt være på forkant med opgaverne</li> <li>Har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Har et stærkt servicegen</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />En arbejdsuge på 10-15 timer om ugen på en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger. Det vil være muligt at planlægge arbejdstiden fleksibelt.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er tidsbegrænset til 8 måneder og placeret i Erhvervskontakten, Erhverv og Bæredygtighed, By- og Kulturforvaltningen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Yderligere information kan fås ved henvendelse til chef for Erhvervskontakten Anette Pihl Nielsen på tlf. 29335433 eller chefkonsulent Søren Weber, Økonomi og Effekt, på 30120725.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist 15. august 2017.<br />Samtaler afholdes snarest muligt derefter.<br /><br />Følg vores Facebook-side - <a href="https://www.facebook.com/studerendeiodensekommune?fref=ts"><strong>Studerende i Odense Kommune</strong></a> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Erhvervskontakten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT||Kommunikation og Formidling
 • Har du mod på og lyst til at arbejde helhedsorienteret med børn/unge og hele familien? Vil du være med til at gå nye veje og vise resultater i arbejdet? Brænder du for at arbejde tværfagligt i teams bestående af andre faggrupper på børn, voksen- og indsatsområdet? Så er du måske vores nye kollega.

  <em>Har du mod på og lyst til at arbejde helhedsorienteret med børn/unge og hele familien?<br />Vil du være med til at gå nye veje og vise resultater i arbejdet? Brænder du for at arbejde tværfagligt i teams bestående af andre faggrupper på børn, voksen- og indsatsområdet? Har du mod og pionerånd, og er du ikke bange for forandringer?<br />Så er du måske vores nye kollega.</em><br /> <br />Vi søger en socialrådgiver til et barselsvikariat til Familie og Udvikling, Center for Familier og Unge (CFU).<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />CFU har en enstrenget og koordineret indsats og sagsbehandling i en familie. Centrets formål er at være med til at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse i forhold til vores særlige målgruppe.<br /> <br />I Familie og Udvikling varetager vi koordinering og sagsbehandling i forhold til både børn, unge og deres forældre med problemer med kriminalitet og komplekse problemstillinger. Vi arbejder bydækkende, men en stor del af familierne er bosiddende i Vollsmose.<br /> <br />Vi arbejder ud fra en Case Manager model med inspiration fra Holland, der løbende udvikles og tilpasses i samarbejde med borgeren, medarbejdere og samarbejdspartnere. CFU har også gadeplansindsatser og tryghedsskabende aktiviteter, og vi er på en lang række områder én indgang for eksterne samarbejdspartnere. Desuden rummer CFU andre specialfunktioner herunder Odense Kommunes Kontrolgruppe mod socialt bedrageri med sociale ydelser.<br /> <br />CFU er organisatorisk beliggende i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og er sammensat af en mangfoldig gruppe af medarbejdere fra forskellige områder. Stillingen er til besættelse i Afdelingen for Familie og Udvikling.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Varetage sagsbehandlingsopgaver på børn og unge myndighedsområdet</li> <li>Fungere som Case Manager for familier</li> <li>Indgå i et tværfagligt teamsamarbejde omkring de enkelte familier </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger en dygtig kollega, der <ul> <li>Er uddannet socialrådgiver og gerne med erfaring fra børn- og unge myndighedsområdet samt godt kendskab til lovgivningen</li> <li>Kan og vil arbejde med myndighed med fokus på en helhedsorienteret tilgang</li> <li>Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner</li> <li>Kan arbejde systematisk</li> <li>Er i stand til at koble fagligheden med økonomien </li> <li>Kan håndtere at arbejde med familier med komplekse sociale problemstillinger bl.a. kriminalitet</li> <li>Er psykisk robust</li> <li>Vil og kan arbejde teambaseret også med andre faggrupper</li> <li>Evner at være stærk i motivations- og relations arbejdet med CFU´s målgruppe</li> <li>Kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket </li> </ul> <strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, der</strong> <ul> <li>Drifter mens vi udvikler</li> <li>Lægger vægt på høj faglighed og teamsamarbejde</li> <li>Er bredt sammensat fagligt, kompetencemæssigt samt med alder og etnicitet</li> <li>Lægger vægt på en god og uformel omgangstone, tæt samarbejde på tværs og med højt til loftet</li> <li>Giver plads til, at de rette og bedste løsninger for borgeren findes i samarbejdet og at alle bidrager</li> <li>Tilbyder spændende og udfordrende arbejdsopgaver i en uforudsigelig hverdag </li> </ul> <strong>L</strong><strong>ø</strong><strong>n- og ans</strong><strong>æ</strong><strong>ttelsesvilk</strong><strong>å</strong><strong>r</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk">www.odense.dk</a>.<br /><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Majken Yun Nielsen på 40129586. I uge 28 og 29 kan der rettes henvendelse til case manager og socialrådgiver Lene Juul Hansen på 21545725.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 3. august 2017. Vi forventer at afholde samtaler den 9. august 2017.  
  Arbejdssted:
  Center for Familie og Unge
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • En donation fra Den A. P. Møllerske Støttefond til gennemførelse af projekt ”Tværgående støtte og tidlig indsats til sårbare gravide og familier” har givet en enestående mulighed for at gøre en ekstra indsats på tværs af sektorer for en sårbar målgruppe, der i særlig grad har et behov.

  <em>Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH har i sommeren 2017 modtaget en donation på kr. 20 mio. fra Den A. P. Møllerske Støttefond til gennemførelse af projekt <a href="http://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2017/20-millioner-til-saarbare-familier-i-odense">”Tværgående støtte og tidlig indsats til sårbare gravide og familier”</a>.</em><br /><br />Vi har i Odense et veletableret samarbejde omkring gravide, småbørn og nye familier på tværs af kommune og region. Vi har nu fået en enestående mulighed for sammen at gøre en ekstra indsats for en sårbar målgruppe, der i særlig grad har et behov.<br /><br />Projektet består dels af en udvidet indsats til målgruppen, dels en udviklingsdel i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt en evalueringsdel på indsatsens effekter. Der vil være både en sundhedsfaglig og en socialfaglig indsats i projektet, og målet er ligeledes dobbeltrettet: At mindske ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv for børn og unge.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som projektkoordinator vil du indgå i et tværsektorielt team med mange forskellige fagligheder fra både Odense Kommune og OUH. Den formelle ansættelse vil være i fællessekretariatet for Familie & Velfærd og Sundhed & Forebyggelse i <a href="http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/om-boern-og-ungeforvaltningen">Børn- og Ungeforvaltningen</a>, Odense Kommune med en tæt kontakt til Familieambulatoriet, OUH.<br /><br />Herfra skal du være med til at binde de mange ender sammen på tværs af ledere, medarbejdere og fagligheder i begge sektorer, og indgå i etablering af nye samarbejdsrelationer med frivillige organisationer. Evalueringen foretages på forskningsniveau, og vil derfor ikke være en del af opgavesættet.<br /> <br />Vi kan love dig en yderst spændende, udviklende og indholdsrig stilling, der kræver både overblik, vedholdenhed og mod. Du får dine egne ansvarsområder, og du vil fungere som både sparringspartner for projektledelsen og som koordinator og konsulent for det tværfaglige team.<br /> <br /><strong>Dine kompetencer</strong><br />Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund indenfor sundhed på master eller kandidatniveau. Du har erfaring med at facilitere processer, og samtidig arbejder du både effektivt og struktureret med en høj grad af ansvarlighed.<br /> <br />Derudover lægger vi vægt på, at du: <ul> <li>Kan begå dig sikkert og tillidsvækkende i samarbejdet mellem kommune og region</li> <li>Har forståelse for de vilkår, der gør sig gældende i begge sektorer</li> <li>Kommunikerer sikkert, både mundtligt og skriftligt</li> <li>Har personlig gennemslagskraft</li> <li>Har gode samarbejdsevner og er dialogsøgende</li> <li>Kan facilitere og understøtte processer, hvor fagligheder og kulturer skal bringes sammen</li> <li>Trives med mange forskelligartede opgaver – store som små</li> <li>Kan indgå i en kultur, der bygger på tillid og ansvarlighed og hvor forskellighed er en styrke</li> <li>Har interesse for digitalisering og effektiv udnyttelse af digital kommunikation</li> </ul> Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med målgruppen, men dette er ikke en forudsætning.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et spændende og udviklende job med en højaktuel dagsorden på tværs af sektorer og inden for både det sundhedsfaglige- og socialfaglige felt. Du får masser af udfordringer, variation i både dine arbejdsopgaver og i din arbejdsdag samt gode muligheder for at påvirke egne arbejdsopgaver. Vi prioriterer at have et rart og uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden og det gode humør kan mærkes.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiden er på 30 timer om ugen med flekstid. Stillingen er tidsbegrænset til 15 måneder, med evt. mulighed for forlængelse.<br /> <br />Stillingen ønskes besat snarest og senest den 1. oktober 2017<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.<br /> <br />Kontakt (efter den 8. august 2017):<br />Ida Bohn, konsulent i Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune, <a href="mailto:idabo@odense.dk">idabo@odense.dk</a>, 2051 0946.<br />Ulla Rudbeck, afdelingsjordemoder svangre og barsel, OUH, <a href="mailto:ulla.rudbeck@rsyd.dk">ulla.rudbeck@rsyd.dk</a>, 2036 9233.<br />Bjarke S. Christoffersen, sekretariatschef Familie & Velfærd og Sundhed og Forebyggelse, <a href="mailto:bjsc@odense.dk">bjsc@odense.dk</a>, 6161 1749.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 15. august 2017, og vi forventer at holde samtaler torsdag den 24. august 2017.
  Arbejdssted:
  Fællessekretariatet for Familie & Velfærd og Sundhed & Forebyggelse
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Afdelingsleder, Børnehjemmet Birkelund

  Har du evner og lyst til at være en del af et ledelsesteam og varetage den daglige ledelse af den af vores afdelinger? Så er det måske dig, der skal være vores nye afdelingsleder pr. 1. november 2017.

  <em>Vi </em><em>søger en ny dygtig affdelingsleder til Børnehjemmet Birkelund – en del af KFUM's sociale arbejde. Har du evner og lyst til at være en del af et ledelsesteam og varetage den daglige ledelse af en af vores afdelinger? Så er det måske dig, Børnehjemmet Birkelund søger som ny afdelingsleder pr.1. november 2017. Stillingen er på fuld tid.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehjemmet Birkelund er en døgninstitution for børn og unge. Vi har driftsoverenskomst med Odense Kommune og er en del af CIBU (Center for Indsatser til Børn og Unge). Institutionen består af 6 afdelinger, som pt. er normeret til 33 pladser, til børn og unge i alderen 0-18 (23) år, hvoraf den ene er en særskilt afdeling til mor-og-barn anbringelser.<br />Afdelingslederstillingen vil for nuværende være i ”huset på Bullerupvej” med plads til 10 børn og unge.<br /><br />Det pædagogiske arbejde på Birkelund tager udgangspunkt i Neuroaffektiv udviklingspsykologi formidlet af Susan Hart. Vi arbejder ud fra de tre neuroaffektive kompasser til hvert sit lag i hjernestrukturen. Kompasserne er et navigationsredskab, som hjælper pædagogen til at vurdere barnets/moderens nærmeste udviklingszone – der tales om det sansende, det følende og det tænkende.<br /><br />Endvidere arbejder vi ud fra et psykodynamisk og miljøterapeutisk fundament. Vi arbejder fremadrettet, ressourceorienteret og med en anerkendende tilgang.<br /><br /><strong>Dine opgaver</strong>: <ul> <li>faglig pædagogisk ledelse af afdelingen – og det øvrige Birkelund når det påkræves</li> <li>afløser når forstander og stedfortræder ikke er til stede</li> <li>være en synlig pædagogisk leder i det daglige arbejde</li> <li>lejlighedsvis lede afdelingsmøder</li> <li>forældresamarbejde</li> <li>kontakt til skole/daginstitution</li> <li>sikre at der leves op til Birkelunds værdigrundlag og formålsparagraf</li> <li>skal bidrage til, at alle på afdelingen/Birkelund trives og udvikles – arbejdsmiljø og indsats mod mobning</li> <li>udarbejdelse af dagsorden til afdelingsmøde</li> <li>koordinering af afdelingens ferie og afspadsering</li> <li>uddelegering af opgaver på afdelingen</li> <li>ansvarlig for overholdelse af tidsfrister ift. de halvårlige statusrapporter på børn/unge</li> <li>”søsætning” af relevante pædagogiske tiltag</li> <li>pædagogisk praksis baseret på det enkelte barns behov, med udgangspunkt i Neuroaffektiv udviklingspsykologi</li> <li>sikre børnene retten til familien og øvrige netværk </li> </ul> <strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>er uddannet pædagog, gerne med efteruddannelse i ledelse</li> <li>kan tage ansvar og træffe selvstændige beslutninger</li> <li>har kendskab til Neuroaffektiv udviklingspsykologi</li> <li>har erfaring i arbejdet med anbragte børn/unge</li> <li>er en del af arbejdsplanen på afdelingen - dvs. arbejde i skiftende vagter og hveranden weekend</li> <li>har flair for ledelse og er synlig som fagperson</li> <li>er visionær på dit fags vegne</li> <li>har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets og Birkelunds udvikling</li> <li>har et positivt menneskesyn og let til smil</li> <li>har et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning for at komme i betragtning til stillingen</li> </ul> På Børnehjemmet Birkelund har vi mange forskellige opgaver, Vi er som udgangspunkt altid ”online”, hvilket kræver høj grad af fleksibilitet og omstillingsparathed af alle medarbejdere og især fra en afdelingsleder.<br /><br />Institutionens samlede personale består pt. af forstander, stedfortræder, afdelingsleder, 4 teamkoordinatorer, 24 pædagoger, 4 vågne nattevagter, socialrådgiver, psykolog, 2 kontorassistenter, køkkenleder, 2 husassistenter og specialarbejder. Derudover har vi 2 lønnede pædagogstuderende og en ernæringsassistentelev. Der gøres opmærksom på, at der i arbejdstiden er rygeforbud for personalet på Birkelund.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og SL<br /><br /><strong>Yderligere information</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte stedfortræder Anja Høegsberg eller forstander Poul Pedersen på telefon 63756000.<br /><br />Se endvidere på <a href="http://www.di-birkelund.dk/">www.di-birkelund.dk</a><br /> <br />Det praktiske<br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 18. september 2017.
  Arbejdssted:
  Mindelundsvej 13, 5240 Odense NØ
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-09-2017 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejersker til plejecentre i område sydvest

  Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder? Og har du måske en klinisk vejleder uddannelse så er du en af de nye sygeplejersker vi søger.

  <em>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder? Og har du måske en klinisk vejleder uddannelse?</em><br /><br />Så er du en af de nye sygeplejersker, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.<br /><br />Vi søger 3-4 nye kollegaer og gerne 1 med klinisk vejleder uddannelse, som vil gå glad, engageret og positiv på arbejde sammen med os -  minimum 30 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Vi er en gruppe af 7 sygeplejersker fordelt i to teams som arbejder på 5 plejecentre i område sydvest (Albanigades plejecenter, Frederiksbroens plejecenter, Rytterkasernen, Hjallese plejecenter samt Sanderum plejecenter.)<br /><br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren at arbejde med hele det personlige og professionelle netværk, der er omkring den enkelte.<br /><br />Beboere på plejecentre er ofte præget af <ul> <li>Et komplekst sygdomsbillede med store krav til behandling, pleje og medicinering</li> <li>Lav eller ingen evne til egenomsorg - har behov for helhedsindsats</li> <li>Et fysisk og/eller kognitivt skrøbeligt funktionsniveau med behov for rehabilitering</li> <li>Sundhedsfaglige, fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.</li> </ul> <strong>Om dig.</strong><br />Det er vigtigt for os, at du brænder for sygepleje til gamle og/eller demensramte og at du i samspil med beboere, pårørende samt dine kollegaer, både fagligt og tværfagligt, er med til at give beboeren et godt sted at bo.<br /><br />Vi forventer at du <ul> <li>Har brede kompetencer - særligt inden for det medicinske ældre område</li> <li>Holder af gerontologi og mennesker med demens</li> <li>Har lyst og evne til at koordinere, formidle og vejlede både kollegaer og studerende. Vi har sygeplejestuderende tilknyttet.</li> <li>Er nærværende og empatisk</li> <li>Kan indgå i et team, hvor vi arbejder for den gode hverdag og har stort fokus på hinanden og vores trivsel.</li> <li>Evt. har en klinisk vejleder uddannelse.</li> </ul> Har ovenstående vakt din interesse, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Britt Jaug på 6551 3311.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 26. juli 2017, kl. 12.00 og vi forventer at holde samtaler onsdag den 9. august 2017.
  Arbejdssted:
  Plejecentre sydvest
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til og erfaring med ledelse? Er du klar til at være ny kollega i ledelsesteamet i Sundhed og Forebyggelse? Vi søger en teamleder med sundhedsplejerskefaglig baggrund, som nærmeste leder for sundhedsplejerskerne i Vest.

  <em>Har du lyst til og erfaring med ledelse? Er du klar til at være ny kollega i ledelsesteamet i Sundhed og Forebyggelse (SoF)?</em><br /> <br />Vi søger en teamleder med sundhedsplejerskefaglig baggrund, som nærmeste leder for sundhedsplejerskerne i Vest.<br />  <br /><strong>Om os</strong><br />SoF er en tværfaglig sammensat enhed i Børn- og Ungeforvaltningens Sundhed og Forebyggelsesafdeling med tilbud til gravide, børn, unge og familier på almenområdet. Børn- og Ungeforvaltningens vision er, at flere børn og unge oplever et sammenhængende børne- og ungeliv med mere sundhed, læring og deltagelse. SoF har en central opgave i Børn og Ungeforvaltningens strategiske fokusområde tidlig indsats og er en medvirkende faktor til at skabe lige muligheder i livet for alle børn og unge.<br /> <br />SoF dækker geografisk Odense i tre områder Nord, Syd og Vest. Hvert af de tre områder består af ca. 45 medarbejdere fra følgende faggrupper; psykologer, tale/sprog-konsulenter, sundhedsplejersker, familiebehandlere, ergo- og fysioterapeuter, ekstra sprogstøtte pædagoger og professionsbachelorer i sundhed og ernæring.<br /><br />SoF ledes af en tværfaglig sundheds- og forebyggelsesleder samt 6 teamledere, som danner rammen om strategi, udvikling og daglig drift.<br /><br />Ud over kontakten til familier og børn er SoF tætte sparrings- og samarbejdspartnere for medarbejdere i dagpleje, børnehuse, skoler og ungdomsskoler på hele almenområdet. Samtidig arbejder SoF tæt sammen med det specialiserede indsats- og myndighedsområde i Familie og Velfærd.<br />  <br /><strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>Indflydelse på udmøntningen af en relevant politisk dagsorden, hvor sundhed og forebyggelse har høj prioritet.</li> <li>Mulighed for at skabe forandring for børn i Odense, herunder børn i udsatte positioner, gennem nærheden til daglig drift og samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere. </li> <li>En position, hvor strategisk ledelse går hånd i hånd med oversættelse og håndtering af daglige praksis og hvor erfaring fra praksis anvendes til værdiskabende indflydelse på strategiske beslutninger. </li> </ul> <strong>Ansvarsområder og opgaver</strong> <br />Dine primære opgaver er: <ul> <li>Ledelse og koordinering af daglig drift af sundhedsplejen i Vest.</li> <li>Personaleledelse af de ansatte i sundhedsplejen i Vest. (17 sundhedsplejersker)</li> <li>Ledelse af den tidlige indsats i SoF i de 5 lokalområder i Vest sammen med den tværfaglige teamleder i Vest, herunder indgå i samarbejdet med de lokale skole- og institutionsledere.  </li> <li>At understøtte og videreudvikle værdiskabende samspilsformer og arbejdsfællesskaber mellem psykologer, tale/sprog-konsulenter, sundhedsplejersker, familiebehandlere og ergo- og fysioterapeuter m.v.Herunder har du som teamleder en særlig opgave i forhold til:</li> <li>Personaleadministrative opgaver, der kræver ledelsesgodkendelse.</li> <li>Sagssparring til medarbejdere i komplekse sager.</li> <li>Koordinerende opgaver på byplan for sundhedsplejen i samarbejde med teamledere fra Syd og Nord.</li> <li>Bydækkende ansvar for særlige fokusområder. </li> </ul> <strong>Din profil</strong><br /><br />Vi leder efter en person med lyst til og erfaring med ledelsesopgaver i kombination med en solid indsigt i det brede sundheds- og forebyggelsesfelt i forhold til børn og unge. Du skal være optaget af at få tingene til at virke i praksis og finde implementeringsopgaven lige så relevant som udviklingsopgaven. Du skal være motiveret af at bedrive ledelse i spændet mellem strategi og drift. Du er uddannet sundhedsplejerske med flere års erfaring.<br /> <br />Vi forventer, at du ud over ovenstående: <ul> <li>Har lyst til at være teamleder for sundhedsplejerskerne i Vest</li> <li>Har lyst til at indgå som en aktiv medspiller i et ledelsesteam på tværs af Sundhed og Forebyggelse</li> <li>Har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation</li> <li>Udviser følgeskab for de organisatoriske mål og evner til at arbejde proaktivt ift. disse</li> <li>Er i stand til at arbejde systematisk og struktureret med henblik på at opnå de fastsatte mål</li> <li>Kan lede gennem processer med involvering af relevante parter for øje</li> <li>Er tydelig i din kommunikation såvel mundtligt som skriftligt</li> <li>Kan begå dig blandt både medarbejdere og ledere og er i stand til at skabe følgeskab omkring dig</li> <li>Har blik for de administrative ledelsesmæssige opgaver, der følger med opgavesættet</li> <li>Kan navigere og prioritere i en travl hverdag med mange dagsordener og aktører</li> <li>Vil indgå i relevant efter- og videreuddannelse i forhold til stillingen</li> </ul> Kan du se dig selv som teamleder i SoF ud fra de beskrevne opgaver og genkende dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 37 t/u og ønskes besat pr. 1. oktober 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at henvende dig til tværfaglig Sundheds- og Forebyggelsesleder Trine Bülow Vadum på mobil 2147 0283 eller på mail <a href="mailto:tbs@odense.dk">tbs@odense.dk</a> eller teamleder Lotte Opstrup Christensen på mobil 2365 7270 eller på mail <a href="mailto:loch@odense.dk">loch@odense.dk</a> .<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 14. august 2017, kl. 12.00. Vi forventer at afholde første samtalerunde den 21. august 2017 og 2. runde den 29. august 2017. Kandidater, der inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.
  Arbejdssted:
  Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Åsumgruppen

  Vi søger en fysioterapeut med neurofaglig viden, og som brænder for at gøre en forskel for Odense borgere i eget hjem. Stillingen er på 35 timer ugentligt med ansættelse 1. september 2017 eller snarest muligt.

  Vi søger en fysioterapeut med neurofaglig viden, og som brænder for at gøre en forskel for Odense borgere i eget hjem. Stillingen er på 35 timer ugentlig med ansættelse 1. september 2017 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en fysioterapeut, der <ul> <li>Har erfaring indenfor det neurologiske område gerne med kurser indenfor Bobath</li> <li>Har kendskab til borgere med sindslidelse</li> <li>Har en stærk monofaglighed</li> <li>Kan lave genoptræning efter sundhedsloven §140 i borgerens hjem eller nærmiljø</li> <li>Kan udredning af behov i forhold til ydelser efter servicelovens §86</li> <li>Der kan varetage tværfaglige udredningsbesøg hos borgere efter sygehusindlæggelse</li> <li>Kan udarbejde mål og indsatser i samarbejde med borger, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere</li> <li>Kan indgå i tværfaglig sparring, særligt i forhold til hjemmeplejeindsatser</li> <li>Kan undervise kolleger</li> </ul> Vi lægger vægt på, at du <ul> <li>Indgår i et samarbejde med borgeren og understøtter borgeren i at skabe et meningsfyldt liv</li> <li>Ser monofaglighed og tværfaglighed gå hånd i hånd</li> <li>Er fleksibel, omstillingsparat og vant til at arbejde selvstændigt</li> <li>Kan strukturere, skabe overblik og er god til at tilrettelægge dit arbejde</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker</li> <li>Er opsøgende i forhold til de opgaver, der kommer, og tager initiativ</li> <li>Har lyst til at medvirke til en fortsat udvikling af den rehabiliterende arbejdsform i teamet. </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vi arbejder efter den rehabiliterende tankegang, hvor vi forsøger at sætte fælles mål hos borgeren og arbejder efter det. Du vil være den eneste fysioterapeut i teamet.<br /> <br />Jobbet indebærer <ul> <li>Genoptræning efter service- og sundhedsloven i borgerens hjem eller nærmiljø</li> <li>Udredning af behov i forhold til ydelser efter servicelovens §86</li> <li>Tværfaglige besøg hos borgere</li> <li>Udarbejdelse af mål og indsatser i samarbejde med borger, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere</li> <li>Tværfaglig sparring, særligt i forhold til hjemmeplejeindsatser med henblik på en trænende tilgang i plejeindsatserne</li> <li>Undervisning af kolleger</li> <li>Dokumentation foregår i én Plan (Odense Kommunes eget dokumentationssystem) og KMD Care</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Odense er i forandring, og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet. Borgerne indgår derved altid i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng.<br /> <br />Åsumgruppen er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen under rehabiliteringsforløb sindslidelse, medfødte og erhvervet hjerneskadede i Odense Nord. Vi yder indsatser til ca. 200 borgere, der har svært ved at mestre deres hverdag. Gruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. Gruppens indsatser ydes primært i borgerens eget hjem.<br /><br />Medarbejdergruppen på ca. 30 medarbejdere er tværfaglig sammensat og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ergoterapeuter.<br /><br />Har du lyst til at være en del af teamet, så send os endelig en ansøgning.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Marianne Fabricius på 21749140 eller fysioterapeut og tillidsrepræsentant Rikke Hyldig på 23250785.<br /><br /><strong>Det praktiske  </strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 21. juli  2017, kl. 12.00. Der afholdes samtaler den ondag, den 26. juli 2017.
  Arbejdssted:
  Åsumgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du datastærk, og vil du være med til at udvikle ledelsesinformation i en af landets største kommuner?

  <em>Er du datastærk, og vil du være med til at udvikle ledelsesinformation i en af landets største kommuner?</em><br /><br />Odense Kommune har et af Danmarks mest veludbyggede datavarehuse, og dermed et godt grundlag for at få udvidet anvendelsen af kommunens data, så de skaber værdi i kommunens fagområder. Effekt & Analyse har ansvaret for den fælleskommunale rapportering, og søger i den forbindelse en projektansættelse til at bistå vores BI konsulent med datatilrettelæggelse og rapportopbygning i SAS VA. Om du er nyuddannet eller har erfaring er ikke afgørende – det vigtigste er, at du har udpræget dataforståelse og lyst til at arbejde med store datamængder.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Din hovedopgave bliver at udarbejde ledelsesinformation. Du vil sammen med en lille projektgruppe få til opgave at trække de store linjer, så vores ledelsesinformation bliver tidssvarende. Produktet skal på den ene side rumme den positive udvikling, som vores fagforvaltninger er inde i, og på den anden side sætte en fælles ramme for ledelsesinformationen i Odense Kommune.<br /><br />Vi ønsker en professionel business intelligence funktion, der skaber en sammenhæng mellem de politiske effektmål og de mere operationelle driftsmål. På sigt vil du blive den drivende part i den tekniske opbygning af en ledelsesinformationsplatform, som er nemt tilgængelig og ligetil for ledere og medarbejdere.<br /><br />Du vil primært få ansvaret med at tilrettelægge data, danne kuber, bygge rapporter til kommunens ledelsesinformationssystem, udvikle sikkerhed og sikre at de data, der allerede ligger tilgængeligt i kommunens datavarehus, skaber den nødvendige værdi for kommunens ledere. Du vil arbejde tæt sammen med kontorets BI udvikler, Borgmesterforvaltningens datavarehus team og de slutbrugere, der er på rapporterne.<br /><br /><strong>Om dig<br />Vi forventer, at du kan nikke genkendende til flere af følgende karakteristika</strong> <ul> <li>Du er nyuddannet eller har måske allerede nogle års erfaring med BI.</li> <li>Du har dataforståelse og lyst til at arbejde med store datamængder.</li> <li>Du har IT-mæssig flair og har måske kendskab til SAS eller lignende programpakker.</li> <li>Du har prøvet at kode i eksempelvis SQL – eller har mod på at kaste dig ud i det.</li> <li>Du har kendskab til klassisk ledelsesinformation samt til behovsafklaring.</li> <li>Du har et skarpt designmæssigt øje.</li> <li>Du kan bidrage til øget metodisk og effektiv tilgang til datamanagement.</li> <li>Du er som person proaktiv og resultatorienteret.</li> <li>Du har en relevant uddannelsesbaggrund, f.eks. cand.scient, cand.scient.pol eller cand.oecon.   </li> </ul> <strong>Hvem er vi?</strong><br />I Økonomi & Effekt er pt. vi 80 medarbejdere fordelt i 4 kontorer. Ledergruppen består af stabschefen for Økonomi & Effekt og de fire kontorchefer. Stillingen er placeret i kontoret Effekt & Analyse. Du vil indgå i et kontor på 13 engagerede medarbejdere, som med stor energi, høj faglighed og humor brænder for deres meget forskellige arbejdsområder. Vi kan lide at fordybe os og grave os ned i analytiske problemstillinger, men vi bliver også motiveret af dialogen med de andre kontorer i staben, de øvrige stabe i Borgmesterforvaltningen og fagforvaltningerne. Arbejdet i kontoret går fra business intelligence, business analytics - herunder advanced analytics - til forbedringsarbejde i forvaltningerne.<br /><br />Vores kontor rummer gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Kontoret er en del af et stort og travlt hus, som er fyldt med dygtige kollegaer. Du vil få mulighed for at indgå i mange spændende og lærerige relationer på tværs af stabe og forvaltninger i Odense Kommune.<br /><br />Vi er optaget af kvalitet i opgaveløsningen. Vi tror på, at vi bedst løser opgaven, hvis vi giver rum til, at vi både kan få job og familie til at hænge sammen. Du bliver derfor en del af en fleksibel arbejdsplads, som både værdsætter den gode præstation, et velfungerende privatliv og tilstedeværelse i udviklingen af gode faglige miljøer i kontoret.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om en tidsbegrænset fuldtidsstilling på 2 år med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Kontakt specialkonsulent Oskar Bak, <a href="mailto:ob@odense.dk">ob@odense.dk,</a> 51777335 eller kontorchef Anders Drejer Lønbæk, <a href="mailto:andl@odense.dk">andl@odense.dk</a>, 20415230.<br /><br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist 13. august 2017. Samtaler vil blive afholdt den 17. august 2017.<br /><br />Du søger stillingen elektronisk herunder. Du modtager automatisk en kvittering for modtagelsen af ansøgningen på den mailadresse, som ansøgningen er afsendt fra. Samme mailadresse anvendes til yderligere kommunikation med dig i resten af processen.
  Arbejdssted:
  Økonomi og Effekt
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  Driftsansvarlig til Park & Vej

  Er komplekse driftsopgaver - store som små - noget for dig? Vi søger dig, som brænder for at gøre en forskel - som evner at motivere sig selv og sine omgivelser samt skabe resultater gennem samarbejde med andre.

  <em>Tænder du på komplekse driftsopgaver i en stor organisation – så er du måske netop den person vi søger, nemlig en driftsansvarlig til Park & Vej i Odense Kommune, der kan varetage en del af vores drifts- og vedligeholdelsesopgaver på vejområdet.</em><br /> <br />Odense Kommune har stort fokus på at drifte de offentlige arealer så optimalt som muligt. Desuden har Odense Kommune besluttet at foretage en række ekstraordinære investeringer i vedligeholdelse af vejområdet de næste år, hvorfor vi kan imødese en mere end almindelig spændende tid med mange muligheder og særlig høj aktivitet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi forventer derfor, at du er motiveret for, at arbejde med både store og små opgaver, dvs. opgaver som spænder over den daglige drift til planlægning, eftersyn, prioritering, udbud samt styring af rådgivere og entreprenører.<br /><br />Foruden dette forventes, at du har mod på at blive involveret i udvikling af nye drifts- og entrepriseformer inden for vejområdet med fokus på at skabe større værdi for kommunens borgere og trafikanter. Arbejdet vil indebære spændende tværfagligt samarbejde i og uden for kommunens organisation.<br /><br />Arbejdsopgaver <ul> <li>Planlægning, udbud, tilsyn og styring af drifts- og vedligeholdelsesarbejder som renholdelse, ukrudtsbekæmpelse, rabatregulering og -slåning, fortove, byudstyr samt mindre reparationer på offentlige veje.</li> <li>Fagansvarlig for en del af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne.  </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi søger dig, som evner at motivere dig selv og dine omgivelser samt skabe resultater gennem samarbejde med andre. Det gør heller ikke noget at du brænder for at gøre en positiv forskel.<br /><br /><strong>Kvalifikationer:</strong> <ul> <li>Relevant teknisk uddannelse, f.eks. ingeniør.</li> <li>Erfaring fra lignende job som fag-/projekterings-/projektleder.</li> <li>Erfaring fra planlægning, prioritering og udførelse af drift og vedligeholdelse af trafikarealer.</li> <li>God tværfaglig forståelse.</li> <li>Gode IT-kundskaber.</li> <li>God forretningssans. </li> </ul> <strong>Personlige egenskaber</strong> <ul> <li>Er åben og ærlig med humor.</li> <li>Har overblik og evner at tænke ud af boksen.</li> <li>Er kreativ, løsningsorienteret og service- og samarbejdsminded.</li> <li>Trives med udfordrende opgaver i en, til tider, hektisk hverdag.</li> <li>Evner at se sagen fra andre positioner og perspektiver.</li> <li>Forandringsorienteret og selvledende.</li> <li>Trives i krydsfeltet mellem ønsker, tid og økonomi.  </li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Park & Vej er et kontor i afdelingen Drift og Anlæg i By- og Kulturforvaltningen. Vi varetager blandt andet kort- og langsigtet drift, vedligeholdelse af alle offentlige arealer i Odense Kommune samt myndighedsrollen i forbindelse med de offentlige og private fællesveje.<br /> <br />Kontoret har i alt 65 medarbejdere, der overvejende er placeret på Odense Slot. Medarbejderne består af ingeniører, konstruktører, maskinmestre, vejinspektører, parkforvaltere, tekniske assistenter og HK’ere. Vi har en uformel, men respektfuld tilgang til hinanden og kan godt se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads, som er centralt placeret i Odense, som er under udvikling fra stor dansk by til dansk storby.</li> <li>Et godt fagligt og socialt miljø i en selvstændig og ansvarsfuld rolle.</li> <li>En blanding af store og små udfordrende projekter.</li> <li>En ugentlig arbejdstid på 37 timer.</li> <li>Medarbejderfordele som f.eks. sundhedsordning og motionstilbud. Dertil kommer frugt- og kantineordning.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse vil ske med virkning fra den 1. oktober 2017.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Heine Risom på 20 41 55 53 eller kontorchef Allan Bach Laursen på 51 48 13 50.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 7. august 2017, kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33 og 34.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Park og Vej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Psykolog til Børnehus Syd i Odense

  Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <em>Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.</em><br /><br />Vi søger pr. 1. oktober 2017 en autoriseret psykolog til en fast stilling i Børnehus Syd i Odense, Sanderumvej 105, 5250 Odense SV. Stillingen er på 32-35 timer ugentligt. Du bedes i din ansøgning angive hvilket timetal, du ønsker.<br /><br /><strong>Lidt om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn  i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus.<br /><br />Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi søger en psykolog, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt, som er stærk i sin psykologfaglighed, og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver primært at: <ul> <li>gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>udrede traume- og belastningsgrad og via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 børnehuse</li> </ul> Endvidere i et vist omfang: <ul> <li>at yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>sammen med børnehuset socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehuset øvrige samarbejdspartnere</li> <li>på sigt behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne. Vi er så småt i gang med det </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling </li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kollegaer i  et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværfagligt samarbejde med de 22 kommuner, vi servicerer, samt tæt tværsektorielt samarbejde med politi, sygehusvæsen og Socialstyrelsen</li> </ul> <strong>Vi forventer af dig, at du</strong> <ul> <li>er uddannet psykolog med autorisation og interesse for at opbygge viden om Børnehuset og dets målgruppe</li> <li>har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk. Du er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger</li> </ul> Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år, hvor der er mistanke eller viden om, at barnet/den unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Børnehuset arbejder i de sager, hvor kommunen har taget beslutning om opstart af § 50 undersøgelse, og politiet og/eller sundhedsvæsenet er involveret. Der er derfor stort fokus på det tværsektorielle samarbejde, som skal sikre, at barnet modtager et så skånsomt forløb som overhovedet muligt.<br /><br />Børnehus Syd servicerer 22 kommuner i Region Syddanmark med konsulentbistand, sagskoordinering, krisehåndtering og udredende arbejde i forhold til børn og unge inden for målgruppen. Børnehus Syd har til huse henholdsvis Odense og Esbjerg, og det er til vores hus i Odense, vi søger en psykolog.<br /><br />Læs mere om Børnehus Syd <a href="http://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Endvidere henvises der til <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank" title="Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a>, telefon 2910 4553 i ugerne 27, 28 og 32, eller psykolog Sissel Brønserud <a href="mailto:sisbr@odense.dk">sisbr@odense.dk</a>, telefon 3033 4183 i ugerne 31 (dog ikke mandag og fredag) og 32 (dog ikke fredag).<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er 15. august 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. august 2017.
  Arbejdssted:
  Børnehus Syd i Odense
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Socialrådgiver til Børnehus Syd i Odense

  Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen over for børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om voldelige eller seksuelle overgreb - så har du muligheden her.

  <em>Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen over for børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om voldelige eller seksuelle overgreb – så har du muligheden her.</em><br /><br />Børnehus Syd søger erfaren socialrådgiver til vores hus i Odense, Sanderumvej 105, 5250 Odense SV.<br /><br /><strong>Lidt om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus.<br /><br />Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi søger fra den 1. oktober 2017 en erfaren socialrådgiver på fuld tid, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt, som er stærk i sin socialfaglighed, og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver: <ul> <li>koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen</li> <li>yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser</li> <li>overvære videoafhøringer og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>i samarbejde med børnehusets psykologer at udrede børnenes traume- og belastningsgrad og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>løbende administrative opgaver som dataregistrering, journalisering, referater mv.</li> <li>på sigt behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne. Vi er så småt i gang med det</li> <li>bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling, og som vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværfagligt samarbejde med de 22 kommuner vi servicerer, samt tæt tværsektorielt samarbejde med politi og sygehusvæsen</li> </ul> <strong>Vi forventer af dig, at du</strong> <ul> <li>har stor viden om børns udvikling</li> <li>har erfaring med myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet, og meget gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, herunder gerne erfaring med udrednings- og/eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe. Muligvis har du en relevant efteruddannelse</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, som har det meget svært</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>har høj grad af samarbejdskompetence og fleksibilitet og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>er udviklingsorienteret og ønsker at  bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed – og at være børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <a href="http://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Endvidere henvises der til <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank" title="Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældense overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a>, telefon 2910 4553. Ditte Askerod kan træffes i ugerne 27, 28 og 32. Du kan også kontakte socialrådgivere Jannie Salskov eller Sinnet Bunde. Jannie Salskov træffes i ugerne 27,28 og 29, mail <a href="mailto:jasal@odense.dk">jasal@odense.dk</a>, telefon 4029 0236. Sinnet Bunde træffes i ugerne 31 og 32, mail <a href="mailto:sibun@odense.dk">sibun@odense.dk</a>, telefon 4029 0196.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 15. august 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. august 2017.
  Arbejdssted:
  Børnehus Syd, Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med i udviklingen af Odense til en moderne storby? Brænder du for kommunikationsplanlægning? Kan du skrive fængende tekster, der rammer målgruppen? Vi søger en udadvendt, selvstændig og dygtig kommunikationskollega, som kan indgå i vores team af ti medarbejdere.

  <em>Vil du være med i udviklingen af Odense til en moderne storby? </em><em>Brænder du for kommunikationsplanlægning? </em><em>Kan du skrive fængende tekster, der rammer målgruppen? </em><br /> <br /><em>Så er det måske dig, vi mangler i vores kommunikationsteam på Odense Rådhus.</em><br /> <br />Vi søger en udadvendt, selvstændig og dygtig kommunikationskollega, som kan indgå i vores team, der består af en kontorchef og ni medarbejdere. Til daglig sidder vi på samme kontor og løfter både intern og ekstern kommunikation i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vores kerneopgave i forvaltningen er at udvikle og understøtte kommunens fælles opgaver og byens transformation. Det gør vi i samarbejde med bl.a. rådhusets øvrige afdelinger samt de fire fagforvaltninger. Kommunikation understøtter bystolthed, positiv synlighed, medarbejderopbakning og omdømme gennem fælles kanaler, strategisk, prioriteret kommunikation og kommunikationsmæssig understøttelse af direktørgruppen og Borgmesterforvaltningens chefgruppe<em>. </em><br /><br />I efteråret arbejder vi bl.a. med kommunikative opgaver i forbindelse med kommunalvalget, implementering af den nye bosætningsstrategi og ledelseskommunikation og det kunne vi godt bruge en ekstra hånd til. Din opgave bliver sammen med kommunikationsteamet og kolleger på tværs af forvaltningen og kommunen at være med til at understøtte opgaveløsningen i både drift og udvikling.<br /> <br />Hos os får du: <ul> <li>Mulighed for at være med til at gennemføre én af Danmarks måske mest spændende og ambitiøse forandringsprojekter, Odenses transformation.</li> <li>Stærke faglige udviklings- og udfoldelsesmuligheder i et team af dygtige kolleger.</li> <li>En meget stor berøringsflade i en stor, spændende politisk styret organisation.</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Du vil få ansvaret for vores velkomstpakker til nye borgere og ”Nyt fra Odense Kommune”, som er et indstik med servicemeddelelser og tilbud til byens borgere. Derudover vil du skulle: <ul> <li>Varetage forefaldende kommunikationsopgaver (SoMe, tekstproduktion, rådgivning, nyheder)</li> <li>Indgå i tværgående kommunikationsprojekter</li> </ul> Som del af jobbet må du forvente at skulle indgå i Borgmesterforvaltningens pressevagt samt krisestab.<br /><br /><strong>Vores forventninger</strong><br />Vi forventer, at du har en relevant uddannelse og har erfaring indenfor flere af områderne. Derudover forventer vi, at du er stærk i kommunikation, der understøtter vores overordnede strategi.<br /><br />Din tilgang til kommunikation er faktabaseret og interessentanalyse og målgruppeformuleringer er selvfølgelige redskaber for dig i din opgaveløsning. Har du kendskab til administrative og politiske processer i en kommune, er det en fordel.<br /><br />Du skal kunne trives i en hverdag med alsidige opgaver, der stilles af mange aktører, og du skal have et højt servicegen.<br /><br />Du må gerne være nyuddannet, men det er en fordel, hvis du har interesse for eller erfaring med kommunikation i en offentlig kontekst og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation.<br /><br />Herudover forventer vi, at du <ul> <li>Har kommunikationshåndværket i orden og mestrer de kommunikationsfaglige hoveddiscipliner</li> <li>Kan sikre både fremdrift og resultater</li> <li>Fører projekter/opgaver til ende – kvalitetssikrer og har sans for de vigtige detaljer</li> <li>Har stærke formidlingsmæssige kompetencer</li> <li>Omsætter beslutninger til håndterbare opgaver</li> <li>Har forstand på/erfaring med sociale medier</li> </ul> Hvis du synes, at dette lyder som jobbet for dig, så vil vi rigtig gerne høre fra dig!<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er tale om et vikariat på fuld tid frem til 28. februar 2018. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Kontakt kommunikationschef Nanna Lise Vester via nlv@odense.dk eller 2037 9184 (holder ferie i ugerne 28,29,30 i denne periode kan du kontakte Christian Nicolai Trapp Schmitt <a href="mailto:cnts@odense.dk">cnts@odense.dk</a> eller 5116 1999). Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 6. august 2017, og vi forventer at afholde samtaler den 11. august 2017.
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgivere til Job & Udvikling

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ind i virksomhedsvendte forløb med henblik på en aktiv bevægelse hen imod selvforsørgelse? Så skal du søge en af vore ledige jobrådgiverstillinger.

  <em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ind i virksomhedsvendte forløb med henblik på en aktiv bevægelse hen imod selvforsørgelse? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge en af vore ledige jobrådgiverstillinger i Job & Udvikling.</em><br /><br />Vi søger et antal jobrådgivere til Job & Udvikling i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning. <br /><br />Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommunes beskæftigelsesstrategi. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved, hvordan man gør! Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være effektskabende for både borgere og virksomheder.<br /> <br />Med udgangspunkt i ”Odense-Modellen” og STAR-initiativerne Flere Skal Med og Job First forstærker vi indsatsen i forhold til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Vi udvider således vores Job og Udviklingsdel i Jobrehabilitering, så vi mere effektivt og via virksomhedsvendte indsatser kan bringe vores målgruppe enten tættere på job og uddannelse og dermed selvforsørgelse eller hurtigere løfte dem videre i forhold til ressource- eller rehabiliteringsforløb.<br /> <br />Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål. Din samtale-teknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /> <br />Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er en fordel. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.<br /> <br />I udvælgelsen af kandidater lægger vi vægt på følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Erfaring med målrettede borgersamtaler</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Forståelsen for målgruppen, der har andre problemer ud over ledighed</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker  </li> </ul> Et par af stillingerne er specielt placeret i vores <strong>Sammenhængende Borgerforløb</strong>. I disse er der fokus på et stærkt samarbejde med Børne- & Ungeforvaltningen og der arbejdes med koordineret indsats mellem forvaltningerne.<br /> <br />Yderligere et par af stillingerne er placeret i <strong>Særlig Indsats</strong>. Her er fokus på indsatser for særligt udsatte borgere i målgruppen. Det drejer sig om fx misbrugere, psykisk sårbare, veteraner og hjemløse.<br /> <br />I begge specialgrupperne er der forstærket fokus på individuelt tilrettelagte indsatser til understøttelse af borgernes vej mod job og uddannelse.<br /> <br /><strong>Gør venligst opmærksom på i din ansøgning, hvis du særligt er interesseret i disse specialstillinger.</strong><br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br />Stillingerne som jobrådgivere er i udgangspunktet til besættelse pr. 1. september 2017, eller snarest derefter.<br /><br /><strong>OBS: hvis det skønnes relevant, kan det komme på tale, at vi løbende indkalder kandidater til samtale – også inden ansøgningsfristen den 8. august 2017, kl. 12.00. På denne baggrund kan forventet tiltrædelse blive enten den 1. august 2017, den 1. september 2017, eller den 1. oktober 2017. </strong><br /> <br />Det vil kunne komme på tale, at et antal af stillingerne kan besættes med medarbejdere i flexjob.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a>. <br /><br /><u>Læs mere om </u><a href="http://www.jobfirst.dk/" target="_blank" title="Job First">Job First</a><br /><u>Læs mere om <a href="http://star.dk/da/Puljer/Arkiv-Alle-puljer/Puljer-frist-2017/2017-05-15-Flere-skal-med" target="_blank" title="Flere Skal Med">Flere Skal Med</a></u><br /> <br />Du kan kontakte afdelingslederne Anne Fuglsang på 5146 4558, Morten Boris Højgaard på5177 7354, Mette Nicolaisen på 2132 7238 eller Sandy Højgaard Nielsen på 6138 4355, for yderligere information om stillingerne.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfristen er 8. august 2017, kl. 12.00.<strong> </strong>Samtaler afholdes i perioder fra den 15. august 2017 til den 21. august 2017.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Job & Udvikling
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Tingløkkeskolen

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Så er du måske den nye kollega vi søger, der kan varetage dansk i 1. kl., kristendom 1. og 4. kl., billedkunst 4. kl. samt historie 4. kl.

  <em>Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden?<br />Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum?<br />Så er du måske den nye kollega vi søger!</em><br /><br />Vi søger en lærer, der kan varetage dansk i 1. kl., kristendom 1. og 4. kl., billedkunst 4. kl. samt historie 4. kl.<br /><br />Tingløkkeskolen har 75 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet.<br /><br />Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle. Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen.<br />Desuden satser vi meget på brugen af IT i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen på 63753035, hvis du har behov for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 7. august 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 10. august 2017.
  Arbejdssted:
  Tingløkkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Tingløkkeskolen

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Så er du måske den nye kollega, vi søger til at varetage dansk i 5. kl. samt tysk i 5., 7., og 9. kl.

  <em>Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden?<br />Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum?<br />Så er du måske den nye kollega, vi søger!</em><br /><br />Vi søger en<strong> </strong>lærer, der kan varetage dansk i 5. kl. samt tysk i 5., 7., og 9. kl.<br /><br />Tingløkkeskolen har 75 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet.<br /><br />Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle. Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen. Desuden satser vi meget på brugen af IT i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. oktober 2017.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen på 63753035, hvis du har behov for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. august 2017, kl. 12.00.
  Arbejdssted:
  Tingløkkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Forretningsudvikler til UAS Denmark

  Vil du være med til at udvikle og skabe vækst i dronebranchen, dens iværksættere og virksomheder i Danmark? Så er du måske vores nye forretningsudvikler. Vi søger en stærk kommerciel profil, som kan bidrage til at styrke UAS Denmarks rolle som sparringspartner og drivkraft for branchen.

  <em>Kan du bidrage til at udvikle og skabe vækst i dronebranchen og for dens iværksættere og virksomheder i Danmark?<br />Har du en stærk kommerciel profil, som kan bidrage til at styrke UAS Denmarks rolle i branchen?</em><br /><br />Så er du måske vores nye forretningsudvikler!<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi har ambitioner om at udvikle HCA Airport til et af Europas førende miljøer for droneteknologi (Unmanned Aircraft Systems) under navnet UAS Denmark.<br />Centeret er nu etableret med fysiske rammer og et særligt, godkendt luftrum til flyvning med UAS.<br />Nye aktiviteter er løbende under udvikling, så centeret kan blive en eftertragtet servicepartner for branchen. En af de nye aktiviteter er etablering af en startup hub/inkubator for de mest lovende iværksættere inden for branchen.<br /> <br />Som en del af UAS Denmark driver vi også branchens netværk med det overordnede formål at skabe Danmarks hurtigst voksende industri inden for 5 år. Netværket tæller i dag knap 150 medlemmer, herunder universiteter, GTS’er, virksomheder og brugerorganisationer.<br /> <br />UAS Denmark drives som et partnerskab mellem Syddansk Universitet, Odense Kommune og HCA Airport. Dit ansættelsessted bliver Odense Kommune.<br /><br />Med base i Hans Christian Andersen Airport har UAS Denmark siden 2012 arbejdet for at sikre de bedste rammevilkår og muligheder for test i den danske droneindustri. Dialog, vidensdeling og netværk mellem nationale såvel som internationale virksomheder, aktører fra offentlige organisationer og relevante myndigheder – har været enormt vigtigt for at sikre et fælles fodslag i en voksende branche.<br /> <br />UAS Denmark består i dag af et internationalt testcenter med BVLOS-testfaciliteter og en droneklynge bestående af omkring 150 virksomheder. Visionen er at skabe de bedste rammer til at udvikle Danmarks hurtigst voksende sektor i løbet af 5 år. Sammen med industrien vil vi skabe et nationalt testcenter og et økosystem af international klasse for at accelerere droneudviklingen og anvendelsen – med det mål at knytte droner og mennesker tættere sammen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en stærk kommerciel profil, som kan bidrage til at styrke UAS Denmarks rolle som sparringspartner og drivkraft for branchen.<br /><br />Som forretningsudvikler bliver du ansvarlig for forretningsudvikling på tværs af virksomheder og samarbejdspartnere i samarbejde med den kommercielle chef.<br />Derudover bidrager du til den strategiske markedsindsigt på området og styrker teamets aktiviteter gennem faglig viden om de danske dronevirksomheder og deres forretningsmodeller, rammevilkår for branchen, globale trends og konjunkturer på området samt potentiale for vækst i den danske drone-værdikæde.<br /> <br />Du får ansvaret for at drive business cases på tværs af virksomheder og andre aktører.<br />Det kunne f.eks. være udvikling af nye forretningsområder eller strategisk match-making af virksomheder. Du arbejder – sammen med teamet – med at få afdækket interessenter, kortlagt markeder, koordineret og organiseret netværk og (projekt-)samarbejder, som er væsentlige for branchen og de businesscases, der skal arbejdes med. Herunder giver du input til aktiviteter i UAS Denmark-netværket, som samlet set retter sig både mod kommercielle og innovationsorienterede agendaer.<br /> <br />Du får også, som en væsentlig del af stillingen, ansvaret for at etablere, drive og udvikle vores kommende startup hub for droner i HCA Airport.<br />Målet er at bidrage til hurtig kommercialisering af stærke forretningsideer i dronebranchen gennem et veludbygget supportsystem, sparring, adgang til netværk og investorkapital samt eftertragtede faciliteter.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du har følgende faglige profil: <ul> <li>Solid teknisk eller kommerciel erfaring inden for droner eller nært beslægtede brancher – som minimum en teknisk forståelse, som kan gøre dig til en respekteret sparringspartner i branchen</li> <li>Evne til at transformere strategisk markedsindsigt til udvikling af forretningsområdet</li> <li>Erfaring med forretningsudvikling</li> <li>Evne til at identificere, initiere og understøtte vækstskabende, internationalt skalerbare forretningsmodeller</li> <li>Gerne kendskab til projektudvikling, fondssøgning og samarbejde med vidensinstitutioner</li> <li>Indsigt i og forståelse for procesledelse, projektledelse og planlægning</li> <li>Skal kunne håndtere komplekse processer med mange forskellige samarbejdspartnere</li> </ul> Og følgende personlige egenskaber: <ul> <li>Du er imødekommende og har særdeles gode samarbejdsevner</li> <li>Du er holdspiller, men selvstændig i opgaveløsning og den daglige prioritering</li> <li>Du har gode kommunikationsevner i skrift og tale</li> <li>Du tænker og arbejder strategisk og proaktivt</li> <li>Du har en internationalt orienteret tankegang og er flydende på engelsk</li> </ul>  <br /><strong>Løn - og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Vi giver mulighed for at kombinere attraktive løn- og ansættelsesvilkår med en fornuftig job-/privatlivs-balance.<br />Ansættelsen sker i Odense Kommune som et led i Odense Kommunes vækstprogram. Arbejdspladsen ligger fysisk i HCA Airport, Odense.<br />Tiltrædelse ønskes senest 1. oktober 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på vores <a href="https://www.uasdenmark.dk/" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Spørgsmål til stillingen kan i fortrolighed rettes til Chefkonsulent Micahel Larsen på 4046 9102.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 8. august 2017 kl. 9.<br />1. samtalerunde afholdes i uge 33 med en 2. samtalerunde i uge 34.<br />Forud for en 2. samtale vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse. 
  Arbejdssted:
  HCA Airport, Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-08-2017 09:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Vi søger en fast medarbejder fra 14. august 2017 til at varetage undervisningen i musik og drengeidræt på mellemtrinnet. Hvis du derudover brænder for specialpædagogik og/eller har interesse i elever med specifikke talesproglige udfordringer, så vil det kun være en fordel.

  <em>Musik og drengeidræt på mellemtrinnet – er det dig?<br />Har du måske også interesse for specialpædagogik og talesproglige udfordringer?</em><br /><br />Risingskolen søger en fastansat medarbejder på fuld tid fra 14. august 2017 til at varetage undervisningen i musik og drengeidræt på mellemtrinnet.<br />Hvis du derudover brænder for specialpædagogik og/eller har interesse i elever med specifikke talesproglige udfordringer, så vil det kun være en fordel.<br /> <br />Vi søger en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgrupper. Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 750 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder.<br />På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale. <br />Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgrupper.<br />Du skal varetage undervisningen i musik og drengeidræt på mellemtrinnet.<br />Hvis du derudover brænder for specialpædagogik og/eller har interesse i elever med specifikke talesproglige udfordringer, så vil det kun være en fordel.<br /><br />Vi ønsker os: <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen.</li> <li>at du brænder for dine fag, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre undervisning.</li> <li>at du er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse.</li> <li>at du er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på vores <a href="http://risingskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Henvendelse med konkrete spørgsmål til jobbet kan i ferien ske pr. mail til skoleleder Pernille Wessel på psw@odense.dk<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 3. august 2017 klokken 20.00.<br /> Vi forventer at afholde samtaler den 8. august 2017 fra kl.14. 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2017 20:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Risingskolens overbygning

  Risingskolen søger en lærer til dansk og engelsk i overbygningen. Hvis du også brænder for praktisk-musiske fag vil det kun være en fordel.

  <em>Dansk og engelsk i overbygningen – er det dig?</em><br /> <br /> Risingskolen søger en fastansat lærer fra den 14. august 2017 til at varetage undervisningen i dansk og engelsk i overbygningen. Hvis du også brænder for praktisk-musiske fag vil det kun være en fordel.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 750 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder.<br />På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale. <br />Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgrupper.<br />Du skal varetage undervisningen i dansk og engelsk i overbygningen. Hvis du også brænder for praktisk-musiske fag vil det kun være en fordel.<br /><br />Vi ønsker os: <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen.</li> <li>at du brænder for dine fag, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre undervisning.</li> <li>at du er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse.</li> <li>at du er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på vores <a href="http://risingskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Henvendelse med konkrete spørgsmål til jobbet kan i ferien ske pr. mail til skoleleder Pernille Wessel på psw@odense.dk<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 3. august 2017 klokken 20.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 8. august 2017 fra kl. 12. 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2017 20:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Risingskolen søger lærer til specialundervisning i overbygningen på Risingskolen. Vi har brug for at få dækket matematik, kulturfag og idræt.

  <em>Specialundervisning i overbygningen – er det dig? <br />Kan du dække matematik, kulturfag og idræt?</em><br /> <br />Risingskolen søger en fastansat lærer fra den 1. september 2017 til at varetage undervisningen i en specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder i overbygningen. Vi har brug for at få dækket matematik, kulturfag og idræt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 750 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder.<br />På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale. <br />Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgrupper.<br /><br />Vi ønsker os: <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen.</li> <li>at du brænder for dine fag, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre undervisning.</li> <li>at du er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse.</li> <li>at du er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på vores <a href="http://risingskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Henvendelse med konkrete spørgsmål til jobbet kan i ferien ske pr mail til skoleleder Pernille Wessel på psw@odense.dk<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 3. august 2017,kl. 20.00. 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2017 20:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • I løbet af 2017 og 2018 gennemføres udbud på drift og vedligehold af Letbanen. Til at understøtte Projektchefen for Drift og Vedligehold i udbudsprocessen søger vi nu en erfaren strategisk indkøbskonsulent, som vil være med til at sætte rammerne for den fremtidige drift og vedligehold af letbanen.

  <em>Har du flere års erfaring som strategisk indkøbskonsulent?</em><br /><em>Vil du have en unik mulighed hos Odense Letbane?</em><br /><br />Vi søger lige nu en strategisk indkøbskonsulent til projektansættelse under udbudsprocessen!<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Odense Letbane P/S er i fremdrift. I juni 2017 blev kontrakterne med leverandørerne af henholdsvis transportsystem og rullende materiel underskrevet. Samtidig startede den første anlægskontrakt op.<br />Medio 2017 begynder design- og anlægsfasen. Letbanens tracé skal anlægges, de tilhørende funktioner som eksempelvis drifts- og vedligeholdelsescenter, signalsystemer skal etableres og Letbanetogene skal produceres.<br /><br />I løbet af 2017 og 2018 gennemføres udbud på drift og vedligehold af Letbanen, hvilket indebærer opgaver for leverandørerne såsom: <ul> <li>Mobilisering, herunder opnåelse af de nødvendige godkendelser</li> <li>Drift og trafikstyring</li> <li>Vedligehold, klargøring og rengøring af infrastruktur og letbane-togene</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Til at understøtte Projektchefen for Drift og -Vedligehold i udbudsprocessen søger vi nu en erfaren strategisk indkøbskonsulent, som vil være med til at sætte rammerne for den fremtidige drift og vedligehold af letbanen i Odense.<br /><br />For at kunne få succes i stillingen forudsættes det, at du har flere års erfaring som strategisk indkøbskonsulent. Vi forventer samtidig at du har en pragmatisk og ydmyg tilgang til opgaverne, som primært vil bestå i gennemførelse af udbuddet for drift og vedligehold, herunder: <ul> <li>Udvælgelse af de prækvalificerede samt udarbejdelse af meddelelse herom</li> <li>Kommerciel evaluering af de indkomne tilbud</li> <li>Håndtering af bydernes kommercielle spørgsmål i udbudsprocessen</li> <li>Håndtering af bydernes kommercielle reservationer i de indkomne tilbud</li> <li>Deltagelse i forhandlingsmøder med de bydende</li> <li>Bistå i udarbejdelse af evalueringsrapport</li> <li>Primær kontaktperson til eksterne juridiske rådgivere</li> <li>Dialog og afstemning med interne og eksterne interessenter</li> <li>Dokumenthåndtering i DOCIA og SharePoint</li> <li>Diverse praktiske opgaver såsom mødeindkaldelse, udarbejdelse af notater, udarbejdelse af præsentationer til direktionen og bestyrelsen, referatskrivning ol.</li> </ul> Det vil blive din opgave at sikre de ønskede resultater inden for dit ansvarsområde.<br />Du bliver en del af et begejstret projektmiljø og får mulighed for at sætte dit synlige aftryk på transformationen af Odense.<br /><br />Odense Letbane har et dynamisk og åbent projektsamarbejde, hvor både rådgivere og medarbejdere i Odense Kommune indgår. Dit ansvarsområde er overordnet skitseret, men de konkrete snitflader, arbejdsgange og opgavefordelingen fastlægges dynamisk. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en erfaren strategisk indkøbskonsulent med sans for detaljer. En energisk person, der er klar til nye udfordringer i et spændende anlægsprojekt.<br />Du vil få en afvekslende hverdag med store og små opgaver, hvor vi lægger vægt på en professionel tilgang til opgaverne og en blanding af selvstændig opgaveløsning og teamsamarbejde<br />Det samlede udbudsmateriale er på engelsk, hvorfor det er en forudsætning at du både behersker engelsk og dansk.<br /><br />Du forstår, at præcis, autentisk og synlig kommunikation er dit vigtigste arbejdsredskab.<br />Du er en lydhør autoritet, der kan sige til og fra, og som kan skabe opbakning til de fælles løsninger.<br />Du er motiveret af at være med til at forme projektet fra starten og være en del af det hold, der skal sikre kontraktindgåelsen for drift og vedligehold.<br /><br />Erfaring med drifts- og vedligeholdelsesaftaler, eller service aftaler vil være en fordel. Ydermere vil kendskab til kontrakts ret og udbudsret også være en fordel.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er et vikariat og ansættelse sker på kontraktvilkår.<br />Ansættelsen løber til 1. december 2018 eller datoen for indgåelse af Kontrakten for drift og vedligehold.  <br />Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.<br />Arbejdsstedet er Odense Letbane, Odeons Kvarter 18, 5000 Odense C. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål til stillingen kan i fortrolighed rettes til Contract Manager Gerd Munch-Christiansen på 2942 7425 eller Projektchef for Drift og Vedligehold Dan Ravn på 3069 4558<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen udløber <strong>søndag den 30. juli 2017.</strong><br />Bemærk - vi holder<strong> </strong>samtaler løbende - så søg gerne nu! <br /> <br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Letbane P/S
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  30-07-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Kultursekretariatet

  Kultursekretariatet i Odense Kommune arbejder med en bred vifte af opgaver. Som praktikant vil du komme til at arbejde med Kulturpuljen/Kulturkontakten og Kulturens Laboratorium.

  Vi søger en praktikant til Kulturpuljen/Kulturkontakten og Kulturens Laboratorium.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Kultursekretariatet i Odense Kommune arbejder med en bred vifte af opgaver. Som praktikant vil du komme til at arbejde med Kulturpuljen/Kulturkontakten og Kulturens Laboratorium.<br /><br /><strong>Kulturpuljen/Kulturkontakten</strong> er Odense Kommunes tilbud til borgere, som brænder for at skabe spændende kultur i Odense. Kulturpuljen administrerer løbende ansøgninger under 25.000 kr., og ved ansøgninger over 25.000 kr. er der en årlig ansøgningsfrist i september. Der er ugentlige møder i Kulturpulje-teamet, hvor vi drøfter ansøgninger mm.<br /><br />Kulturkontakten holder åbent hver torsdag eftermiddag i Kulturmaskinens café, hvor det i uformelle rammer er muligt for alle at komme forbi og vende deres idé, ansøge mundtligt, sparre og få vejledning. <br /><br />Du skal løse følgende opgaver: <ul> <li>Sagsbehandling i Kulturpuljen herunder f.eks. oprettelse af sager, indhentning af oplysninger ved mangelfulde ansøgninger mm.</li> <li>Assistere i Kulturkontakten med registrering af besøg, referat af mundtlige ansøgninger, research og (på sigt) vejledning og sparring til besøgende.</li> <li>Administration og udvikling af Kulturkontaktens Facebook-side, med opslag til inspiration og vejledning til byens kulturaktører.</li> </ul> <strong>Kulturens Laboratorium</strong> er en videndelende Kulturtjeneste på Fyn, hvor kulturinstitutioner, kunstnere og skoler fra hele regionen eksperimenterer omkring udviklingen af nye kunst- og kulturformidlingsforløb til skoleelever på tværs af genrer og fag. Der videndeles omkring best practice modeller og tænkes i, hvordan man kan blive bedre til at undervise i og/eller formidle kunst og kultur.<br /><br />I forbindelse med fase to af Kulturens Laboratoriums arbejde med at udvikle læringsforløb i samarbejde med skoler, kunstnere, kulturinstitutioner og lærerstuderende fra UCL, og du skal primært understøtte følgende opgaver: <ul> <li>Indsamle forløbsbeskrivelser og skrive dem i et ensartet sprog (koordinering med kunstnere, skoler og kulturinstitutioner).</li> <li>Samle materiale til og skrive en ansøgning til Huskunstnerordningen i tæt samarbejde med projektleder.</li> <li>Stå for tilmelding og praktisk afvikling af udviklingsseminarer. </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du er i gang med en lang videregående uddannelse, der giver dig de rette kompetencer. <ul> <li>Du interesserer dig for kunst- og kulturlivet i Odense.</li> <li>Du har stærke kommunikative kompetencer.</li> <li>Du er struktureret og kan arbejde analytisk.</li> <li>Du er selvstændig, ansvarsbevidst og initiativrig.</li> <li>Du kan sidde med i Kulturkontakten hver torsdag fra kl. 14.00-17.00.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et alsidigt og spændende praktikforløb, hvor du skal samarbejde og sparre med en række aktører – alt lige fra kulturkonsulenter over museumsinspektører, til lærere, kunstnere og skoleelever. Praktikopholdet vil også være kendetegnet ved, at du i høj grad får mulighed for at bringe dine egne kompetencer i spil. Som praktikant vil du opnå et stort kendskab til det administrative arbejde i en kommune, samt en viden om, hvordan en politisk organisation fungerer. Og der vil være gode muligheder for at komme i berøring med spændende cases til praktikopgave.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kultursekretariatet tilbyder sparring og vejledning til at realisere kunst- og kulturprojekter f.eks. gennem Kulturkontakten. Vejledning kan omhandle økonomi, hvordan man søger puljer, indhold, location, markedsføring, samarbejdspartnere etc.<br /><br />Sekretariatet administrerer tilskud og faste aftaler med kulturinstitutioner, kommunal brugsret i Odense Koncerthus og ODEON samt tilskud via Musikpuljen og Kulturpuljen.<br />De årlige arrangementer H.C. Andersens Fødselsdag, Dansens Dag, Sommerdans, sankthans på Engen, Torsdagskoncerter i Kongens Have og H.C. Andersen Julemarkedet er koordineret af sekretariatet. Vi er et lille kontor med mange kompetencer, som dagligt bringes i spil.<br /><br />Vores kontor er også kendetegnet ved en uformel tone, et rart arbejdsmiljø, hvor vi går meget op i, at alle trives og har mulighed for at komme med input i forhold til ændringer, der kunne forbedre trivsel.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Praktikpladsen er ulønnet og på fuld tid og er 3 - 6 måneder i efteråret 2017 med start 1. september. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om os <a href="http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen/fritid-og-bibliotekter/kultursekretariatet" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte kulturkonsulent Kristina Sjögreen på 65512811, alternativt kontorchef Nicolai Frank på 65512805.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1. august 2017. Vi forventer at afholde samtaler i uge 32/33.
  Arbejdssted:
  Kultursekretariatet
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kultur, Fritid og Design||Studerende
 • Vil du undervise voksne med forskellige former for vanskeligheder og være med i front, når det gælder specialundervisning for voksne, så er der 3 ledige stillinger ved Center for Specialundervisning for voksne på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup.

  <em>Vil du undervise voksne med forskellige former for vanskeligheder og være med i front, når det gælder specialundervisning for voksne, så er der 3 ledige stillinger ved Center for Specialundervisning for Voksne på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup.</em><br /><br />CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup søger 3 lærere til voksenspecialundervisning. Stillingerne er en fast stilling på 37 timer ugentlig og 2 tidsbegrænsede stillinger på 37 timer ugentlig. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt og den tidsbegrænsede stilling indtil den 30. juni 2019.  <br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Stillingerne er i afdelingerne for undervisning af personer, som har generelle indlæringsvanskeligheder, senhjerneskadede og sindslidende/psykisk sårbare unge og voksne.<br /><br />Undervisningen foregår inden for rammerne af Lovbekendtgørelse om specialundervisning for voksne nr. 658 af 3. juli 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005. Undervisningen er fordelt på hverdage med fast ugentlig undervisningstid og mødevirksomhed til teamsamarbejde og afdelingsmøder samt fast fremmødetid i henhold til arbejdstidsreglerne.<br /><br />CSV har egne lokaler på Rismarksvej 80 og Nedergade 36 i Odense og på Odensevej 29 b i Assens. Desuden er der undervisning på andre matrikler efter aftale.<br /><br /><strong>Opgaverne bliver</strong> <ul> <li>undervisning af borgere med generelle indlæringsvanskeligheder som følge af medfødt eller tidligt opstået skade.</li> <li>undervisning af borgere, som er senhjerneskadede som følge af en blodprop eller hjerneblødning eller andet, som har givet en hjerneskade.</li> <li>undervisning af borgere med forskellige former for psykiske vanskeligheder. Sårbare unge og voksne, skizofrene, depressive, borderline, angst, ADHD o.a.  </li> <li>undervisning i forskellige fag og emner og temaer efter aftale; musik, dansk, matematik o.a.</li> <li>kerneopgaven er at bringe borgerne videre i forhold til uddannelse, job og at hjælpe dem til at kunne deltage så aktivt i samfundslivet som muligt.</li> <li>indgå i et fast team.</li> <li>deltagelse i teammøder og afdelingslærermøder.</li> <li>anden mødevirksomhed.</li> <li>særligt aftalte opgaver.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at du kan genkende dig selv i følgende stikord <ul> <li>læreruddannet, evt. med specialundervisningserfaring i forhold til voksne med psykiske vanskeligheder</li> <li>har bred faglig kompetence</li> <li>initiativ og ansvar</li> <li>engagement og energi</li> <li>teamsamarbejde</li> <li>høj faglighed og kvalitet</li> <li>fleksibilitet og selvstændighed</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en voksenspecialundervisningsafdeling med 3 teams, hvor der er tilknyttet 14 lærere, en audiologopæd og en pædagogmedhjælper.</li> <li>et spændende og udviklingsorienteret specialundervisningsmiljø med flere projekter.</li> <li>god mulighed for selv at være med til at præge dine opgaver.</li> <li>et attraktivt undervisningscenter med ansvarlighed, åbenhed og tillid, hvor kursisterne er i centrum.</li> <li>at arbejde i et selvstyrende team.</li> </ul> <strong>Om CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup</strong><br />CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Uddannelse 3 i Odense Kommune. Centret betjener primært Odense, Nordfyns og Assens kommuner og for Region Syd sygehusundervisning på retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.<br />Centret har afdelinger i Odense og Assens, men driver også undervisning på en lang række eksterne undervisningssteder. Senhjerneskadeundervisningen foregår på CSV Odense og afdelingen i Assens.<br />Personalet består ud over ledelse af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og kontor-/servicemedarbejdere. Den samlede medarbejderstab udgør ca. 110 ansatte.<br /><br /><strong>Der afholdes informationsmøde fredag, den 4. august 2017, kl. 15.00 på Rismarksvej 80, 5200 Odense V.</strong><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information fås ved henvendelse til leder af  voksenspecialundervisningsafdelingen Anders Thomsen på 63753900 eller direkte 63753909.<br /><br />Se også vores hjemmeside: <a href="http://www.csv-odense.dk/">www.csv-odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er senest mandag, den 7. august 2017, kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag, den 10. august 2017, kl. 12.00-16.30 og tirsdag, den 15. august 2017, kl. 12.00-16.30.
  Arbejdssted:
  CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Indgår kompetencer som motiverende, udviklende, koordinerende og ledende i dit professionelle DNA? Vi søger en kvalificeret projektkoordinator til at sikre maksimal værdi og effekt af indsatser i projektet Fremtidens Vollsmose, hvor Odense Kommune har etableret en tværgående programorganisering.

  <em>Indgår kompetencer som Motiverende, Udviklende, Koordinerende og Ledende i dit professionelle DNA? </em><br /><em>Kan du mestre et stort byudviklings- og infrastrukturprojekt?</em><br /><br />Så har vi jobbet til dig!<br />Vi søger i forbindelse med gennemførelsen af byudviklings- og infrastrukturplanen <em>Fremtidens Vollsmose</em> en projektkoordinator, som kan stå i spidsen for realiseringen af de vedtagne planer for By- og Kulturforvaltningens leverancer til bydelens fornyelse og infrastruktur.<br /><br />Odense gennemgår i disse år en transformation, fra en stor dansk by til en dansk storby. Transformationen omfatter blandt andet et større by- og infrastrukturprojekt i Vollsmose i Odense NØ, Letbanen gennem Odense, omdannelse af Thomas B. Thriges gade, det nye H.C. Andersen hus og mange andre store som små projekter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Byudviklings- og infrastrukturprojekt Fremtidens Vollsmose er forankret i By- og Kulturforvaltningen.<br />By- og Kulturforvaltningen er en af fem forvaltninger i Odense Kommune. Forvaltningen består af i alt seks afdelinger – Drift & Anlæg, Erhverv & Bæredygtighed, Fritid & Kultur, Byudvikling, Økonomi & Effekt og Politik & Strategi.<br /><br />I By- og Kulturforvaltningen er der ca. 1.550 ansatte, et årligt driftsbudget på ca. 1,1 mia. kr. og et anlægsbudget på ca. 0,7 mia. kr.<br />Forvaltningen er overvejende placeret på Odense Slot i hjertet af Odense. Der er en uformel men respektfuld tilgang til hinanden, og vi kan godt se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.<br /><br />Vi tilbyder: <ul> <li>En arbejdsplads som er centralt placeret i Danmarks grønneste storby - Odense - meget tæt på Odense Banegård Center</li> <li>Et godt fagligt og socialt miljø med muligheder for efter/videreuddannelse</li> <li>Stor frihed under ansvar</li> <li>Et uhøjtideligt miljø med fokus på høj faglighed, arbejdsglæde, tillid og godt humør</li> <li>Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. fysioterapi, massage og motionstilbud</li> </ul> <br /><strong>Om Projekt Fremtidens Vollsmose</strong><br />Vi søger i forbindelse med gennemførelsen af byudviklings- og infrastrukturplanen <em>Fremtidens Vollsmose</em> en projektkoordinator, som kan stå i spidsen for realiseringen af de vedtagne planer for By- og Kulturforvaltningens leverancer til bydelens fornyelse og infrastruktur.<br />Vollsmose skal udvikles fra at være et boligområde til at være en integreret ny bydel med mange byfunktioner. Byudviklings- og infrastrukturplanen skal - med en bygade og promenade gennem Vollsmose og planen om Letbanens etape 2 - være med til at åbne Vollsmose op og integrere bydelen fysisk i Odense by. <br /> <br />For at sikre maksimal værdi og effekt af indsatser i arbejdet med <em>Fremtidens Vollsmose</em>, har Odense Kommune etableret en tværgående programorganisering med deltagelse af alle fem forvaltninger og Odense Kommunes direktørgruppe som programbestyrelse.<br />Programmet har otte programspor, hvor du som projektkoordinator vil være ansvarlig for de tre programspor som By- og Kulturforvaltningen er ansvarlige for: 1) Byudviklings- og infrastrukturplanen, 2) koordinering af fysiske helhedsplaner, 3) strategisk salg af areal.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Jobbet vil indebære et tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere i By- og Kulturforvaltningen samt relevante medarbejdere/ledere i de øvrige forvaltninger, interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere, herunder de almene boligselskaber, myndigheder, sekretariater, borgere m.fl.<br />Stillingen, som er nyoprettet, vil blive forankret i By- og Kulturforvaltningen på Odense Slot, under afdelingschefen for Drift og Anlæg.<br /><br />Du vil have et meget tæt samarbejde med Vollsmose Sekretariatet og de projektansvarlige der. Den samlede projektøkonomi for projektet ligger i omegnen af 300 mio. kr.<br />Vollsmose Sekretariatet samler i et partnerskab Odense Kommunes og boligselskabernes interesser i udbud af både bygherrerådgivning og totalrådgivning for de forskellige projekter. Det forventes at du kan bidrage til dette arbejde.<br /><br />Dine arbejdsopgaver vil være: <ul> <li>Projektkoordinator for de tre programspor under By- og Kulturforvaltningen samt sikre disse leverancer spilles ind på de rigtige tidspunkter, og i en koordineret proces. De tre programspor er: <ul> <li>Bygherrerollen - styring og ledelse af projektet for byudvikling og infrastrukturen i bydelen sammen med gode projektledere.</li> <li>Koordinering og samspil med boligorganisationerne ift. deres fysiske helhedsplaner i området</li> <li>Strategisk salg af areal med henblik på udvikling af arealer til erhvervs og boligformål</li> </ul> </li> <li>Sikre fremdrift inden for forvaltningens leveranceområder</li> <li>Fokus på budget- og økonomistyring for Odense Kommunes investering i projektet</li> <li>Koordinering af processen med øvrige interessenter, herunder øvrige forvaltninger, boligorganisationerne, Vollsmose Sekretariatet og eksterne parter</li> <li>Forberedelse af arbejdet i styregruppen i By- & Kulturforvaltningen</li> <li>Sikre samspil mellem den eksterne bygherrerådgiver og den eksterne totalrådgiver</li> <li>Koordinering af samarbejdet mellem kommunens forvaltninger</li> <li>Sikre at der arbejdes op mod de strategiske mål som Odense Byråd har besluttet for Vollsmose</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du har erfaring fra lignende større og/eller komplekse projekter, eventuelt som bygherrerådgiver. Du har en ledelsesstil, som er motiverende og løsningsorienteret, og evner at skabe og bevare overblik for dig selv og projektets involvere parter. Du er inddragende og involverende i din opgaveløsning.<br /> <br />Vi tænker, at du hverken er konfliktsky eller konfliktsøgende, men har fokus på at løse eventuelle modstridende ønsker/meninger, og samtidig motiverer til gensidigt at tage ansvar i projektet.<br />Du skal være i stand til at sprede en positiv stemning og skabe resultater gennem relationer. Har du et glimt i øjet og brænder for at gøre en positiv forskel, vil det være en fordel.<br /> <br />Projektet er af stor betydning for fremtidens Odense og har naturligvis tilsvarende politisk fokus. Du forventes derfor at kunne udvise den nødvendige politiske tæft. Du har indsigt i og erfaring med de politiske processer inden for spændet mellem almene boliger, den offentlige sektor og erhvervslivet.<br /> <br />Der indgår mange interessenter i projektet, hvorfor du skal være rummelig, men alligevel besidde den nødvendige pondus og drive, som er nødvendig, når du står i spidsen for en vellykket gennemførelse af et stort projekt.<br />Vi forventer, at du har erfaring med at lede processer af lignende karakterer - og også gerne erfaring med en effektbaseret tilgang.<br /> <br />I forhold til udvikling af bydelens bygade og andre områder, vil det være en fordel, at du har kendskab til tiltrækning af investorer i forbindelse med lignende projekter.<br /> <br />Vi har en forventning om, at du kan tilgå opgaven struktureret og med analytisk sans, samt evner at holde fokus på at udvikle projektet med afsæt i god forretningsforståelse og udvise den nødvendige rettidige omhu – dvs. at handle på rette tidspunkt på rette sted.<br /> <br />Som projektkoordinator vil der være behov for, at du ud fra en helhedsorienteret tilgang i høj grad evner at samarbejde med By- og Kulturforvaltnings tre tekniske afdelinger (Drift & Anlæg, Byudvikling og Erhverv & Bæredygtighed), foruden de øvrige interessenter, som er en del af projektet.<br /> <br />Stillingen som projektkoordinator til anlægsområdet vil indebære stor frihed under ansvar, hvorfor vi søger dig, som er åben og evner at skabe tillid omkring dig.<br /> <br />Vores forventninger til dig er både faglige: <ul> <li>Din uddannelsesmæssige baggrund kan være bred, og du kan have relevant uddannelse som eksempelvis landinspektør, landskabsarkitekt, ingeniør eller lignende og evt. en ledelsesmæssig overbygning med fokus på styring og administration af bygge-/anlægsprojekter.</li> <li>Du har kendskab til planområdet, lokalplaner og helhedsplaner.</li> <li>Du har dokumenteret erfaring med ledelse af projekter af samme kaliber som nærværende projekt.</li> </ul> Og personlige: <ul> <li>Du har god analytisk sans og forretningsmæssig forståelse.</li> <li>Du har en struktureret tilgang til løsningen af opgaver.</li> <li>Du har gode kommunikative evner.</li> <li>Du har overblik og samtidig sans for detaljen.</li> <li>Du trives med og evner at agere intelligent i krydsfeltet mellem ønsker, tid og økonomi.</li> <li>Du er åben, tillidsskabende, ærlig med humor.</li> <li>Du kan tænke ud af boksen og har fokus på værdiskabelse.</li> <li>Du trives med udfordrende opgaver og en til tider hektisk hverdag.</li> </ul>   <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Ansættelse ønskes senest pr. 1. oktober 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til - i fortrolighed - at kontakte afdelingschef Thomas Østergaard Jørgensen på 6551 2700.<br />Bemærk: Henover sommerferien er det muligt at henvende sig i uge 27 og uge 31 på hverdage i tidsrummet 11-12.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 7. august 2017.<br />1. samtalerunde afholder vi tirsdag d. 15. august 2017. Du kan forvente at blive indkaldt til samtale med kort varsel.<br />2. samtalerunde vil blive gennemført fredag den 25. august 2017. Forud for denne vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse. 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Klinisk underviser / Ergoterapeut - 35 timer

  Odense Kommune, ÆHF, Træning Syd søger klinisk underviser/ergoterapeut for ergoterapeutstuderende. Du har uddannelse som ergoterapeut, bredt erfaringsgrundlag, vejlederuddannelse og gerne erfaring med/interesse for lungerehabilitering. Tiltrædelse ønskes pr. 1. oktober 2017.

  <em>Vi søger til Træningscenter Hollufgård, Træning Syd, Ældre- og Handicapforvaltningen, en ny klinisk underviser (som selv er uddannet ergoterapeut) for ergoterapeutstuderende til ansættelse 35 timer om ugen.</em><br /> <br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. oktober 2017 eller snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Træning Syd, Træningscenter Hollufgård, er vi en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af ergo-, fysioterapeuter og træningsassistenter.<br />Vi arbejder med rehabilitering, som metode til at støtte borgeren i at nå dennes mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for hovedsageligt ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau - primært efter indlæggelse på sygehus.<br />Genoptræningen foregår hovedsageligt i træningssal, men også i borgers eget hjem/nærmiljø ved behov.   <br /><br />Vi tilbyder: <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job</li> <li>Et godt, robust og kollegialt arbejdsklima</li> <li>Gode vilkår for faglig og gensidig sparring</li> <li>En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente medarbejdere</li> <li>En arbejdsplads der vægter at have studerende</li> <li>En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse</li> <li>Et park- og naturområde med gode muligheder for udetræning</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Ansvar for de studerende og den læring, der skal finde sted i de kliniske praktikker, der er i tilknytning til ergoterapeutuddannelsen</li> <li>Tæt samarbejde med ergoterapeutuddannelsen/UCL</li> <li>Planlægning og faglig sparring med de øvrige kliniske undervisere, både ergo- og fysioterapeuter</li> <li>Driftsopgaver: Genoptræning efter servicelovens §86.1 og Sundhedslovens §140. Besøg og udredning i borgers eget hjem (tidligt indsatsbesøg og henvendelsesbesøg). Udredning, planlægning, udførelse og evaluering i f.t. borgernes rehabiliteringsplan</li> <li>Faglig og tværfaglig sparring med kolleger</li> <li>Tværfagligt samarbejde i øvrigt</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet ergoterapeut og konsolideret i din ergoterapeutiske rolle</li> <li>Har et bredt erfaringsgrundlag og dermed kan løse ergoterapeutiske opgaver i et varieret målgruppe</li> <li>Har erfaring med og/eller interesse for lungerehabilitering og kan indgå i et tværfagligt team, der varetager undervisning og genoptræning af borgere med lungesygdomme</li> <li>Har erfaring med og/eller interesse for at arbejde med funktion som klinisk underviser</li> <li>Har uddannelse som klinisk vejleder eller anden relevant uddannelse</li> <li>Har lysten til at lære og lære fra dig og har en pædagogisk tilgang til arbejdet med de studerende</li> <li>Kan arbejde monofagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Kan have flere bolde i luften og samtidig være bindeled mellem de studerende og resten af teamet</li> <li>Har overblik og er god til at tilrettelægge dit og dine studerendes arbejde</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker</li> <li>Har lyst og vilje til udvikling og til at finde nye løsninger</li> <li>Har en reflekterende og ansvarstagende tilgang</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål vedrørende jobfunktionen som klinisk underviser bedes du rette til klinisk underviser for ergoterapeutstuderende Birte Voss på 6551 6304.<br />Spørgsmål vedrørende arbejdsstedet og dets drift bedes du rette til rehabiliteringsleder Line Sjodsholm på 3094 2759 alternativt ergoterapeut Anne Mette Drachmann på 5114 6552 eller ergoterapeut Lise Iskov på 5116 6269.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningfristen er onsdag den 9. august 2017.<br />Ansøgning skal som minimum bilægges: Dokumentation for tidligere ansættelser og for uddannelse samt autorisationsbevis.<br /><br />Vi forventer at afholde første samtalerunde onsdag den 16. august 2017 og anden samtalerunde i uge 34.<br />Der vil indgå en case i forbindelse med anden samtalerunde.
  Arbejdssted:
  Genoptræning Syd/ Træningscenter Hollufgård
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst og mod til at samarbejde med unge om at blive herre i eget liv i forhold til uddannelse, job m.m.? Kan du arbejde systematisk, sætte mål og følge op? Vil du være en del af et dynamisk team?

  <em>Har du lyst og mod til at samarbejde med unge om at blive herre i eget liv i forhold til<br />uddannelse, job m.m.? Kan du arbejde systematisk, sætte må og følge op? Vil du<br />være en del af et dynamisk team?</em><br /><br />Uddannelse BSF, Ungerådgivning søger en erfaren socialrådgiver, der brænder for at<br />arbejde motiverende med unge hen imod uddannelse eller job. Der er tale om et<br />barselsvikariat på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.<br /><br />At arbejde sammen med os indebærer en hverdag, hvor der er travlt, og hvor<br />opgaverne veksler dagligt. Vores organisation gennemgå mange forandringer, der<br />medfører, at vi løbende har behov for at udvikle os og se nye måder at løse opgaverne<br />på.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ungerådgivningen er en del af Uddannelse, Unge under 30 år, som består af bl.a. Aktivitetsrådgivningen, UUO og Unge og rusmidler. Fælles for alle afsnit er at støtte de unge i at opnå selvstændig forsørgelse via uddannelse/job. I Ungerådgivningen er der ansat 14 socialrådgivere, 3 studentermedhjælpere og 1 leder.<br /><br />Ungerådgivningen er en arbejdsplads med mange forskellige arbejdsopgaver og faglige<br />udfordringer og er beliggende Tolderlundsvej 3B , 5000 Odense C. Afsnittet er en<br />del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.<br /><br />Ungerådgivningens målgruppe er borgere, som har afsluttet folkeskolen og op til 30 år,<br />som har et særligt behov for støtte jf. Serviceloven. Målgruppen omhandler blandt<br />andet psykisk sårbare unge, utilpassede unge, unge med forbrug af rusmidler og<br />kriminalitetstruede.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />De primære arbejdsopgaver er <ul> <li>Rådgivning og vejledning til borgere under 18 år (23 år) og samarbejdspartnere</li> <li>Udarbejdelse af ICS § 50 samt handleplaner, lovpligtige opfølgninger samt afgørelser</li> <li>Formulering af klare mål og målbare mål for indsats i tæt samarbejde med den unge og dennes forældre</li> <li>Koordinering af indsatser omkring den unge med relevante samarbejdspartnere, herunder tværfagligt samarbejde.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega, der <ul> <li>Har en relevant faglig baggrund som enten socialrådgiver eller socialformidler</li> <li>Har konstant fokus på den unges udviklingspotentiale fremfor begrænsningerne</li> <li>Har indgående erfaring i at arbejde med unge</li> <li>Kan arbejde struktureret, systematisk, helhedsorienteret og har sans for at prioritere</li> <li>Har gode kommunikative evner - både i skrift og tale</li> <li>Har en bred viden inden for lovgivningen på området</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har humor og lyst til at bruge det sammen med dygtige kolleger</li> <li>Kan lide at have travlt.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En spændende arbejdsplads med et godt fagligt miljø og med engagerede og dygtige<br />kollegaer. Vi har en uhøjtidelig omgangstone med respekt for hinandens arbejde. Vi<br />har flekstidsordning og gratis kaffe-/the- og frugtordning.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har lyst til en snak om jobbet, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver<br />Jeanette Fabrin 2447 3026, <a href="mailto:jfa@odense.dk">jfa@odense.dk</a> (Kan ikke kontaktes i uge 26 til uge 30) eller Louise Kyhn 2051 2616, <a href="mailto:lokh@odense.dk">lokh</a>@odense.dk. (Kan ikke kontaktes i uge 27 til uge 30).<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 6. august 2017, og vi forventer at holde samtaler den 17. august 2017.
  Arbejdssted:
  Ungerådgivningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Leder til bostøtteafdelingen

  Kan du se dig selv som afdelingsleder i en stor forvaltning, hvor udvikling og samarbejde er nøgleord? Kan du stå i spidsen for et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om sociale problemer?

  <em>Kan du se dig selv som afdelingsleder i en stor forvaltning, hvor udvikling og samarbejde er nøgleord? Kan du stå i spidsen for et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om sociale problemer? Hvor vi arbejder målrettet på at hjælpe vore borgere til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? </em><br />Kan du se meningen med et samarbejde mellem bostøtte- og beskæftigelsesindsatser? Kan du lede et korps af dedikerede og dygtige bostøttemedarbejdere gennem en nytænkning af området, hvor beskæftigelsesaspektet skal være endnu mere i fokus? Så modtager vi gerne en motiveret ansøgning og et c.v. fra dig.<br /> <br />I <strong>Uddannelsesområdet</strong>, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vores aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, nemlig at få flere i uddannelse og job med selvforsørgelse for øje. Vi skal til at gentænke og udvikle vores indsatser i Bostøtteafdelingen og søger en ansvarsbevidst og innovativ leder, der kan drive afdelingen gennem en omstillingsproces uden at tabe vigtig erfaring undervejs.<br /> <br />I <strong>Bostøtteafdelingen</strong> arbejder vi efter Housing First metoden med understøttelse af unge, der har vanskeligheder og derfor skal have støtte til at klare at bo i egen bolig. Bostøtte handler således om at støtte, vejlede og guide unge, der af forskellige årsager har svært ved at håndtere deres liv. De kan have forskellige udfordringer som fx spiseforstyrrelser, Aspergers syndrom eller andre problemstillinger, som gør dem sårbare. Vi yder den unge hjælp til selvhjælp og i samarbejde med både myndighedssagsbehandlingen og den unge selv, holder vi fokus på de mål, der aftales ift. pågældendes vej mod at klare sig selv og klare uddannelse og job.<br /> <br /><strong>Som leder af bostøtteafdelingen</strong> <strong>bliver du</strong> såvel fagligt som personalemæssigt <strong>nærleder</strong> for en afdeling, der består af 11 bostøtter og 3 medarbejdere på et kollegium. Du vil samtidig også skulle være områdets arbejdsmiljøleder og have ansvar for områdets arbejdsmiljøorganisation.<br /> <br /><strong>Som afdelingsleder</strong> <strong>skal du</strong> udøve den daglige nærledelse for dit område. Du skal sørge for den løbende kvalitetsudvikling med vores borgere i centrum og samtidig også indgå i den daglige drift. Du vil referere til områdets chef og skal sammen med denne og det øvrige lederteam i Uddannelse  sikre, at de politiske dagsordner og strategiske mål på området operationaliseres og implementeres. Rammen herfor er kerneopgaven - <em>Alle i uddannelse og job.</em><br /> <br /><br /><strong>Vi forventer af dig, at du</strong> <ul> <li>har ledelseserfaring som direkte personaleleder og at du brænder for at udvikle medarbejderne, så deres kompetencer bringes i spil</li> <li>har erfaring med en medarbejdergruppe, der er selvtilrettelæggende</li> <li>har relevant uddannelse og erfaring med borgergruppen</li> <li>er resultat- og handlingsorienteret og indstillet på at blive målt både individuelt og i dit lederteam</li> <li>kan og vil udvikle i sammenhæng med de øvrige afsnit og afdelinger i Uddannelsesområdet og i forvaltningen som helhed</li> <li>er tydelig og nærværende i lederrollen</li> <li>har erfaring med supervision og faglig sparring.</li> </ul> <br /><strong>Vi lægger også vægt på, at du</strong> <ul> <li>har skabt klare resultater i dit tidligere job</li> <li>besidder gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner</li> <li>kan omsætte lovgivning til konkret sags- og borgerbehandling</li> <li>er vant til at samarbejde med mange og forskelligartede samarbejdspartnere</li> <li>er meget proaktiv og kan drible med både daglig drift og udviklings- og projektopgaver</li> <li>arbejder systematisk med opgaven og ser effektmål som en styrke.</li> <li>kan skabe helhed og trivsel for medarbejderne i form af inddragelse og medejerskab.</li> </ul>  <br /><strong>I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen</strong> har vi som målsætning, at alle skal i uddannelse eller job og forvaltningen arbejder ud fra flg.: 5 principper: <ul> <li>Uddannelse og job først</li> <li>Hos os er hver dag en træningsdag mod uddannelse eller job</li> <li>Vi bruger vore ressourcer dér, hvor flest kommer i uddannelse eller job</li> <li>Borgerens situation definerer altid det konkrete samarbejde på tværs</li> <li>Den første medarbejder, borgeren møder, har koordineringsansvaret </li> </ul> <br />Det betyder i praksis, at forvaltningens fire områder Uddannelse, Job, Jobrehabilitering samt Virksomhed & Borgerservice løser kerneopgaven omkring job og uddannelse i samarbejde med hinanden, kommunens virksomheder, institutioner og organisationer (såvel frivillige som andre) og ikke mindst med borgerne selv.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><u>, </u><br />Hvor du også kan se bl.a. Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi, Hjemløseplan mv.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte Uddannelseschef Kirsten Haaning på 2929 4646 for yderligere information om stillingen i ugerne 25,26 og 32.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi forventer at afholde første samtalerunde den 18. august og 2. runde den 25. august. Kandidater, der inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Hvis du er til en dynamisk hverdag med stor selvstændighed og spændende udfordringer, så er stillingen som medarbejder med PA-funktion i Kvalitet & Effekt i Børn- og Ungeforvaltningen måske noget for dig.

  <em>Hvis du er til en dynamisk hverdag med stor selvstændighed og spændende udfordringer, så er stillingen som medarbejder med PA-funktion i Kvalitet & Effekt i Børn- og Ungeforvaltningen måske noget for dig.</em><br /><br />Vi søger en dygtig, serviceminded og analytisk akademiker, der gerne må være nyuddannet, eller med få år på arbejdsmarkedet, til en stilling med gode udviklingsmuligheder, hvor du vil komme i berøring med en meget bred portefølje af opgaver.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kvalitet & Effekt er en stabsenhed, der understøtter Børn- og Ungeforvaltningens politiske og administrative ledelse i arbejdet med strategisk HR, arbejdsmiljø, kvalitetsudvikling og effekt.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil både ligge inden for enheden og på tværs af forvaltningens to stabsafdelinger, hvor du bl.a. vil understøtte stabscheferne i deres opgavevaretagelse.<br /><br />Det forventes, at du vil anvende ca. halvdelen af din tid på PA-funktioner i forhold til stabscheferne og halvdelen af tiden på opgaver i Kvalitet & Effekt. Du skal derfor være indstillet på at modtage opgaver fra flere sider. Ledelsesmæssigt vil du referere til chefen for Kvalitet & Effekt.<br /><br />Det er tale om et varieret og selvstændigt job i en travl hverdag. Du skal have et stærkt servicegen og evne til at samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere. Det er igennem god dialog, at vi løser vores opgaver, og du skal kunne arbejde sammen med kollegaer på tværs af fagligheder. <br /><br /><strong>Dine opgaver </strong><br />Dine opgaver vil primært dække følgende områder: <ul> <li>PA-betjening af forvaltningens to stabschefer (assistance med praktiske opgaver, kalenderkoordination, mødeforberedelse, gennemlæsning af rapporter mm.)</li> <li>Assistance til projektstyring og -gennemførelse</li> <li>Generel ledelsesbetjening</li> <li>Koordinations- og afdækningsopgaver i relation til kontorets arbejde med strategisk HR, arbejdsmiljø, kvalitet og effekt</li> <li>Diverse evaluerings- og analyseopgaver</li> <li>Opgaver vedrørende MED-strukturen (medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse)</li> <li>Udarbejdelse af PowerPoint præsentationer og lignende</li> <li>Diverse ad hoc opgaver med fokus på at yde en god service</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> dig en afvekslende hverdag med indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver. I opgaveløsningen vil du opleve hjælpsomme kollegaer i et travlt, men venligt miljø, hvor vi lægger vægt på en god omgangstone og et smil i hverdagen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi lægger vægt på følgende egenskaber hos dig: <ul> <li>Du har en relevant videregående uddannelse (f.eks. cand.merc., cand.scient.pol. eller lignende)</li> <li>Nyuddannet akademiker med gode resultater og erfaringer fra relevante studiejobs, eller få års erfaringer, f.eks. fra en politisk styret organisation</li> <li>Du har interesse for opgaver med en politisk vinkel og lyst til at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Udadvendt og serviceminded</li> <li>Trives med en bred opgaveportefølje, hvor du både skal løse meget praktiske administrative opgaver og akademiske opgaver af mere analytisk karakter</li> <li>Evner at agere i et fortroligt rum</li> <li>Er systematisk og har god ordenssans</li> <li>Udviser loyalitet og ansvarsbevidsthed i opgaveløsningen</li> <li>Bevarer overblikket og kan håndtere en hverdag med hyppige afbrydelser</li> <li>Evt. erfaring med ledelsesbetjening og koordination</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Kvalitet & Effekt, Simon Bo Anderschou, på 30707817 eller specialkonsulent Thomas Haldbo Hansen på 30121678.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 4. august 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 33.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen, Kvalitet & Effekt
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Projektleder med bygherre-DNA

  Har du ambitioner om at gøre en positiv forskel for borgerne og brugerne af de offentlige arealer i fremtidens Odense, og har du et DNA med bygherregener? Har du samtidig en relevant teknisk uddannelse som f.eks. bygge-/anlægsingeniør, konstruktør? Så har vi ønskejobbet til dig.

  <em>Har du ambitioner om at gøre en positiv forskel for borgerne og brugerne af de offentlige arealer i fremtidens Odense?<br />Har du et DNA med bygherregener? </em><br /><br />Så har vi ønskejobbet til dig!<br /> <br />Fremtidens Odense gennemgår en transformation fra stor dansk by til en dansk storby.<br />Der foregår derfor rigtig mange aktiviteter, som afleder store og små anlægsprojekter, som skal udvikles, designes og udføres.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du vil blive forankret i Anlæg & Fornyelse, som er Odense Kommunes bygherrefunktion for anlægsområdet, og som varetager de mange og forskelligartede anlægs- og fornyelsesprojekter på anlægsområdet i tæt samarbejde med den øvrige organisation i kommunen.<br /><br />Anlæg & Fornyelse omfatter tre fagområder – Anlæg, Fornyelse og Kort & Data.<br />Anlæg & Fornyelse er en af i alt fire enheder i Park & Vej, By- & Kulturforvaltningen. Medarbejderne i Anlæg & Fornyelse består af ingeniører, landinspektører, landskabsarkitekter, konstruktører, dataloger, tekniske assistenter og it-medarbejdere.<br /> <br />I Park og Vej er vi cirka 65 medarbejdere, som varetager nyanlæg, fornyelse, driftsmyndighed, kort- og langsigtet drift af trafikarealer og grønne områder i Odense Kommune. Herudover varetager vi myndighedsrollen i forbindelse med de offentlige og private fællesveje.<br /> <br />Vi er overvejende placeret på Odense Slot, som liggeri hjertet af Odense. Vi har en uformel men respektfuld tilgang til hinanden, og kan godt se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en ny projektleder til at stå i spidsen for en del af de mange spændende anlægsprojekter, som allerede ligger i og som løbende bliver føjet til projektporteføljen inden for anlægsområdet. Projekterne er af stor diversitet. De spænder fra projektering og udførelse af nye veje, broer og havnefronter til planlægning, projektering og udførelse af nye byrum i Odense by.<br /> <br />Som projektleder vil du få rollen som Odense Kommunes bygherre, og hermed være omdrejningspunktet i forhold til at lykkes med at udvikle og gennemføre de prioriterede projekter. Du vil derfor komme til at indgå i et stort netværk af dygtige kollegaer, som sidder inde med en høj grad af faglig specialviden på en række faglige områder, som der er behov for at bringe i spil i forbindelse med realiseringen af projekterne.<br /> <br />Efter en succesfuld udførelse af projekterne, vil du også være omdrejningspunkt i forbindelse med at sikre den gode overdragelse af projekterne til drift, så der sikres en optimal platform for den efterfølgende mangeårige drift fra overdragelsestidspunktet.<br />  <br />Vi forventer at dine arbejdsopgaver vil være: <ul> <li>Odense Kommunes bygherre i forbindelse med gennemførelse af projekter inden for anlægsområdet</li> <li>Faglig understøttelse af projektudviklere i søsterafdelinger i forbindelse med de indledende planarbejder</li> <li>Koordinering af projekter gennem projektfaserne - fra ide, projektering, udførelse og overdragelse til drift</li> <li>Styring af projekterings- og udførelsesfaserne i forhold til rådgivere og entreprenører</li> <li>Varetagelse af bygherrefunktionen - herunder ansvaret for og deltagelse i processerne for projektering, udbud og udførelse af nyanlæg og fornyelsesarbejder</li> <li>Ledelse af tværgående anlægsprojekter/-opgaver</li> <li>Aflevering og overdragelse af færdigudførte projekter til drift samt garantigennemgange</li> <li>Budget- og økonomistyring</li> </ul> Vi tilbyder: <ul> <li>En centralt placeret arbejdsplads i Danmarks grønne storby - Odense - meget tæt på Odense Banegård Center</li> <li>Et godt fagligt og socialt miljø samt ledelsens støtte og opbakning</li> <li>Stor frihed under ansvar</li> <li>Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. fysioterapi, massage- og motionstilbud, flextid, frugt-/kantineordning</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du har erfaring som projekterende eller entreprenør, og nu er projektleder eller bygherre. Vi forventer, at du har en personlig robusthed, evne til at skabe overblik og fastholde fokus. Vi forestiller os desuden, at du har et personligt drive og er motiveret for at bidrage til, at vi gennem høj faglighed opnår de mest værdiskabende løsninger.<br /> <br />Du har et brændende ønske om og viljen til at samskabe med kollegaer, rådgivere, entreprenører, borgere m.fl.<br />Du har forretningsforståelse og evnen til at udvise rettidig omhu – dvs. at handle på rette tidspunkt på rette sted.<br /> <br />Stillingen som projektleder til anlægsområdet vil indebære stor frihed under ansvar. Vi søger derfor dig, som er åben og og ærlig og evner at skabe tillid omkring dig, er omgængelig, og kan prioritere de tildelte opgaver så de skaber størst mulig værdi for borgerne og brugerne i Odense.<br /> <br />Du skal være i stand til at sprede en positiv stemning og skabe resultater gennem relationer. Har du et glimt i øjet og brænder du for at gøre en positiv forskel og dele denne med andre, vil det være på plussiden.<br /> <br />Vi forventer at du har følgende faglige kvalifikationer: <ul> <li>Relevant teknisk uddannelse, eksempelvis som bygge-/anlægsingeniør, konstruktør eller tilsvarende uddannelse</li> <li>Erhvervserfaring inden for og anlægsområdet som bygherre, rådgiver eller entreprenør</li> <li>En struktureret tilgang til opgaverne, som sikrer afstemte forventninger, aftaler og løsninger</li> <li>God tværfaglig forståelse</li> <li>En god forretningsforståelse</li> <li>Gode IT-kundskaber</li> <li>God til at kommunikere relevant information i og ud af organisationen  </li> </ul> Vi ønsker, at du desuden som person: <ul> <li>Trives og evner at agere i krydsfeltet mellem ønsker, tid og økonomi</li> <li>Er åben, tillidsskabende og ærlig med humor</li> <li>Evner at skabe og bevare overblik</li> <li>Tænker ud af boksen og har fokus på værdiskabelse</li> <li>Trives med udfordrende opgaver, og en til tider hektisk hverdag</li> </ul>   <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse ønskes senest pr. 1. oktober 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Poul-Ivan Ikkala på 2170 9612.<br />Bemærk at der i ugerne  29-32 incl. vil være responstid på  din henvendelse pga. ferie.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 13. august 2017.<br />Jobsamtaler forventes at bliver afholdt i uge 34, 2017.<br />Bemærk at vi indkalder til samtale med kort varsel.
  Arbejdssted:
  Slottet, Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Har du interesse for persondataret og den nye EU Persondataforordning, og har du lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis? Så er du måske vores nye praktikant!

  Odense Kommune står foran en stor opgave med implementering af EU Persondataforordningen. Til dette projekt ønsker vi at tilknytte 1-2 studiepraktikanter, som kan hjælpe med processen.<br /> <br />Det drejer sig om et ulønnet praktikophold i efteråret for studerende, der læser cand.merc.jur. eller cand.jur. på SDU. Praktikopholdet tæller som projektstudie og forudsætter gennemførelse af persondatakurset forinden. Hanne Maria Motzfeldt fra Juridisk Institut kan fortælle dig mere om forløbet (<a href="mailto:hama@sam.sdu.dk">hama@sam.sdu.dk</a>).<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />IT & Digitalisering arbejder med IT-drift og udvikling af IT og systemer i Odense Kommune. Her udgør informations- og IT-sikkerhed en væsentlig del. Vi løser vores opgaver i et godt teamwork og på et fagligt højt niveau. Vi arbejder desuden tæt sammen med medarbejdere i resten af kommunen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studiepraktikant vil du blive tilknyttet projektlederen for implementering af EU Persondataforordningen i Odense Kommune. Du vil primært arbejde komme til at arbejde med de persondataretslige spørgsmål i projektet, men i et vist omfang også med opgaver vedrørende gennemførelse af projektet.<br /> <br />Du vil skulle starte hos os, så snart du har gennemført kurset i persondata i efteråret 2017 og være hos os resten af semestret. Ansættelsen tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for praktikken.<br /> <br /><strong>Din profil </strong> <ul> <li>Du læser cand.merc.jur. eller cand.jur. på SDU.</li> <li>Du har lyst til arbejde med implementering af ny lovgivning i en stor, offentlig organisation.</li> <li>Du er engageret, serviceorienteret og kan holde flere bolde i luften på en gang.</li> <li>Du er i stand til at arbejde i projekter og bidrage til projektets succes.</li> <li>Du kan rådgive om juridiske problemstillinger vedrørende persondata.</li> <li>Du har gåpåmod og godt humør.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Spændende opgaver og mulighed for sparring.</li> <li>Mulighed for at prøve dine juridiske metoder og teorier af i praksis.</li> <li>Foden indenfor hos Fyns største arbejdsplads.</li> </ul>   <br />IT & Digitalisering påtænker at ansætte 1-2 studentermedhjælpere i 2018 til at hjælpe os færdige med implementeringen af EU Persondataforordningen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Sigurd Kristensen på 65511725 eller IT-sikkerhedsleder John Bonnerup på 65511712.<br /> <br /><strong>Ansøgning</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. september 2017, og du skal søge elektronisk her på siden.
  Arbejdssted:
  Egeparken 2A
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-09-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Kommunikationsafdelingen

  Kommunikation i Borgmesterforvaltningen leder efter en energisk og engageret praktikant, der med klare budskaber og et godt blik for målgrupper kan hjælpe med at kommunikere om Kommunalvalg 2017. Du bliver tovholder på SoMe-delen. Du bliver en del af hverdagen i et travlt kontor.

  <div><em>Har du mod på at prøve kræfter med kommunikation i een af Danmarks største kommuner?<br />Er du dygtig til skriftlig kommunikation?<br />Har du flair for Sociale Medier?</em><br /><br />Så er du måske vores nye praktikant i Borgmesterforvaltningens Kommunikationsafdeling!<br /> </div> Kommunikation i Borgmesterforvaltningen leder efter en energisk og engageret praktikant, der med klare budskaber og et godt blik for målgrupper kan hjælpe med at kommunikere om Kommunalvalg 2017.<br />Du bliver tovholder på SoMe-delen. Derudover vil du løbende blive inddraget i kontorets andre opgaver og blive en del af hverdagen i et travlt kontor, der bidrager aktivt i at understøtte den store transformation, Odense undergår i disse år.<br /> <br />For i Odense demonstrerer vi gang på gang, at vi kan og vil være en by i storbyligaen og af internationalt format. Vi afholder store events som Tinderbox og European Business Forum, tiltrækker internationale it-giganter som Facebook og skaber stærke klynger inden for nogle af tidens allervigtigste brancher såsom droner og robotteknologi.<br />Som kommunens kommunikationsafdeling understøtter vi de demokratiske processer, byens udvikling og kommunes fælles opgaver.<br />Det kunne vi godt bruge en ekstra hånd til - og det er her, du kommer ind i billedet!<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kommunikation er en del af Borgmesterforvaltningen, der har en særlig rolle som den forvaltning, der sikrer sammenhæng på tværs af Odense Kommune.<br />Som praktikant bliver du en del af Kommunikation. Kommunikation arbejder med bystolthed, positiv synlighed, medarbejderopbakning og omdømme gennem fælles kanaler, strategisk, prioriteret kommunikation og kommunikationsmæssig understøttelse af direktørgruppen og Borgmesterforvaltningens chefgruppe. Som ansat i Kommunikation får du et indblik i, hvordan det er at arbejde i en politisk drevet organisation.<br />Du bliver en del af et travlt kontor, hvor der også er tid til uformel snak og socialt samvær.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som praktikant vil du blive inddraget i mange forskellige opgaver på kontoret.<br />Din primære opgave bliver at understøtte Kommunalvalget 2017, hvor vi i år særligt arbejder for at øge valgdeltagelsen blandt børnefamilier, socialt udsatte, nydanskere, unge og handicappede.<br />Du vil blandt andet komme til at beskæftige dig med følgende: <ul> <li>Skrive små historier til kommunens Sociale Medier om valget, valgdeltagelsen, kampagnerne og meget mere</li> <li>Opdatere vores valg-site med informationer til borgere, presse og kandidater (vi bruger Sitecore)</li> <li>Deltage i kampagner og events ift. at øge valgdeltagelsen ved valget</li> </ul> og mange flere spændende opgaver.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du er: <ul> <li>Indskrevet på eksempelvis medievidenskab, journalistik, historie, virksomhedskommunikation eller en anden relevant uddannelse</li> <li>God til skriftlig og mundtlig kommunikation</li> <li>Lærenem, ansvarsfuld og selvkørende som arbejdsressource</li> <li>God til at skabe kontakt til nye relationer</li> <li>Rutineret SoMe-bruger</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte Projektleder Karina Bugge Kold på <a href="mailto:kbk@odense.dk">kbk@odense.dk</a> eller 3089 0839 alternativt Chefkonsulent Nanna Lise Vester på 2037 9184.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 6. august 2017.<br /><br />Praktikken er til besættelse fra 1. september 2017 eller snarest derefter.<br />Praktikperioden er minimum tre måneder, men gerne længere.<br />Bemærk: Praktikken er ulønnet
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Kulturmaskinen søger PR-medarbejder

  Vi ønsker mere synlighed i og omkring Kulturmaskinen! Kan du fortælle om vores mange aktiviteter og gode historier? Kan du udarbejde tekster til alle typer medier? Vi ønsker at sætte alle vore arrangementer i alle odenseaners bevidsthed gennem dine evner i skrift og tale!

  <em>Vi ønsker mere synlighed i og omkring Kulturmaskinen!<br />Kan du fortælle om vores mange aktiviteter og gode historier?<br />Kan du udarbejde tekster til alle typer medier?</em><br /><br />Kulturmaskinen søger PR-medarbejder/Storyteller, der selvstændigt og i samarbejde med vores grafiker kan arbejde med at fortælle om de mange aktiviteter og gode historier, der knytter sig til Kulturmaskinen.<br />Vi ønsker at sætte alle arrangementer (såvel interne som eksterne) i alle odenseaners bevidsthed. Det er formidlingsevnen i skrift og tale, der er i centrum.<br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. september 2017.<br /> <br /><strong>Om Kulturmaskinen</strong><br />Kulturmaskinen er et stort kulturhus midt i Odense, som præsenterer kulturoplevelser og kulturelle fællesskaber for børn, unge, voksne og ældre.<br />Vi arbejder med høj kvalitet – sikret af professionelle og dedikerede kulturelle ildsjæle.<br />Kulturmaskinen råder bl.a. over Ler- og smykkeværksted, Tekstilværkstedet, Mediegrafisk værksted, Magasinet og Store Sal, OFF (kortfilmfestival). Hertil kommer en række udlejningsfaciliteter.<br /><br />Kulturmaskinen samarbejder med række af Odenses kulturaktører om arrangementer, koncerter og festivaler.<br />Kulturmaskinen har ca. 160.000 gæster hvert år<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsområder: <ul> <li>Du skal formidle Kulturmaskinens gode historier som slagkraftig PR på sociale medier, i tryksager, medier og on location</li> <li>Pressearbejdet opdeles i ”hvad sker om 14 dage”, ”nu sker det” og ”sådan gik det”</li> <li>Du skal være Kulturmaskinens mediekontakt</li> <li>Dit arbejdsområde indeholder desuden overvejelser vedr. markedsføring af Kulturmaskinens aktiviteter</li> </ul> Dine succeskriterier vil være øget billetsalg, pressedækning og synlighed!<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Dette ønsker vi os som dine personlige kvalifikationer: <ul> <li>Du evner hurtigt og effektivt at udarbejde en tekster, der er egnet til såvel de sociale medier som hjemmeside og trykte medier</li> <li>Du kommunikerer præcist, hurtigt og i respekt for forskellige målgrupper og på forskellige platforme</li> <li>Du har en indgående forståelse for de sociale medier</li> <li>Du ser i stand til at prioritere og kan lide at arbejde i et til tider hektisk miljø</li> <li>Du kan lide at arbejde sammen med mange kulturarrangører (kulturkøbmænd) og en grafiker samt samarbejde på tværs i organisationen/Kulturmaskinen</li> <li>Du arbejder med stor strategisk forståelse</li> </ul>   <br /><strong>Løn og ansættelsesforhold</strong>:<br />Der er tale om en projektansættelse i et år på deltid med 21 timer pr. uge.<br />Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. september eller hurtigst muligt derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos Jesper Vognsgaard, Chef for kulturmaskinen på <a href="mailto:jvo@odense.dk">jvo@odense.dk</a> eller 2089 2575.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. august 2017.<br />Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 8. august 2017.
  Arbejdssted:
  Kulturmaskinen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Seden Skole

  Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Seden Skole pædagogisk og værdimæssigt? Er du robust og har glimt i øjet? Kan du brande skolen for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn? Vores skoleleder gennem mange år har valgt at gå på pension, og derfor søger vi en ny skoleleder pr. 1.10.17

  <em>Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Seden Skole pædagogisk og værdimæssigt?<br />Kan du brande Seden Skole for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn?</em><br /><em>Er du robust og har glimt i øjet?</em><br /><br />Seden Skoles leder gennem mange år har valgt at gå på pension<br />Vi søger en ny skoleleder med forventet tiltrædelse 1. oktober 2017 og genopslår nu stillingen for at tiltrække et bredere felt af kvalificerede ansøgere.<br /><br />Vi søger en robust skoleleder med glimt i øjet, der - i samarbejde med skolens engagerede medarbejdere og forældre - vil stå i spidsen for og fortsat udvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt.<br />Dette skal ske med respekt for skolens kultur og traditioner og med fokus på faglig udvikling og trivsel for vore elever, således skolen er en attraktiv og foretrukken skole i vores lokalområde.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Seden Skole er en 3- sporet skole i Odense NØ. Skolen er organiseret i indskoling 0.-3. klasse, mellemtrin 4.-6. klasse og udskoling 7.-9. klasse. Der er i det kommende skoleår SFO for 0.-2. klasse samt SFO 2 for 3.-4. klasse.<br />Seden Skole har 637 elever, som repræsenterer en mangfoldighed af elevbaggrunde og -kulturer samt 70 ansatte. Ledelsesteamet består af souschef, afdelingsleder, sekretariatsleder samt teknisk serviceleder.<br /> <br />På Seden Skole er vi optaget af at: <ul> <li>Hæve elevernes faglige niveau, når de forlader 9. klasse</li> <li>Arbejde med trivsel og inkluderende læringsmiljøer - herunder udvikling af skolens ressourcecenter</li> <li>Fokusere på dannelses- og trivselsopgaverne - bl.a. gennem: ”Tal ordentligt - og opfør dig ordentligt” på hele skolen og MOT – Mod til at leve - i udskolingen</li> <li>Brande skolen i lokalområdet for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn - og fortælle de gode historier</li> <li>Arbejde med den varierede skoledag og en bevægelsesstrategi for eleverne</li> <li>Prioritere det gode teamarbejde</li> <li>Renovere og modernisere vores skole</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Ledelsesmæssigt forventer vi, at du: <ul> <li>Kan sætte værdier og retning i spil - og holde kursen</li> <li>Har en tydelig lederstil med klare værdier og med den baggrund kan udvikle skolen - og kan uddelegere og vise tillid</li> <li>Har overblik over skolen som organisation samt interesse og evner for at styre skolens økonomi</li> <li>Stiller krav om høje faglige ambitioner for både elever og personale</li> <li>Kan skabe trivsel gennem anerkendelse af både elever og personale</li> <li>Er en god kommunikator og respekterer dialog og medinddragelse</li> <li>Kan skabe kontakter til det omgivende samfund og deltage i det gode samarbejde</li> <li>Kan være strategisk og tage beslutninger uden at glemme detaljen</li> <li>Vægter det tværprofessionelle samarbejde højt</li> <li>Har erfaring med elever fra mangfoldige kulturer og baggrunde</li> <li>Har erfaringer med udfordrede elever, inklusion og inkluderende læringsmiljøer</li> </ul>  <br />Personligt forventer vi, at du: <ul> <li>Er robust og vedholdende</li> <li>Holder hovedet koldt og hjertet varmt</li> <li>Er anerkendende og tydelig</li> <li>Viser tillid til de professionelle og udfordrer vanetænkning</li> <li>Er empatisk og kan konflikthåndtere</li> <li>Er åben og synlig</li> <li>Har humor og kan vise begejstring</li> </ul>  <br /><strong>Sparring og ledernetværk</strong><br />I Odense Kommune er der 35 folkeskoler, ungdomsskole samt en musikskole. Der er etableret velfungerende ledernetværk, og der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.<br /> <br />Der tilrettelægges endvidere et introduktionsforløb, der byder på solid orientering om forvaltningen, løbende sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse og en mentor i form af en erfaren skoleleder.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br /> <br />Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om Seden Skole og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller afdelingsleder Eva Runge på 5114 5276.<br />Du er meget velkommen til at aftale besøg på skolen ved henvendelse til sidstnævnte.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 9. august 2017.<br />1. samtalerunde finder sted torsdag den 17. august 2017 og 2. samtalerunde onsdag den 30. august 2017. <br />Forud for en 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse samt oplyse referencer.<br />Du vil under 2. samtalerunde blive bedt om at løse en skolepolitisk case.
  Arbejdssted:
  Seden Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Syd, Hjallese

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Hjallese med ansættelse hurtigst muligt eller senest 1. oktober 2017. Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Hjallese.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag. </li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på tlf. 24597647.<br /><strong> <br />Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 18. august 2017. Samtaler vil blive afholdt løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig,<br />ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Dagpleje Syd, Hjallese
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Odense C kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (5000 Odense C).</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte:<br /><br />Dagplejeleder Syd Karin Munk Bach på 24597647<br />Dagplejeleder Vest Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Din arbejdstid vil ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte  teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Område Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet