57 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Center for Tandpleje i Odense Kommune søger fuldtids klinikassistent med tiltrædelse 1. maj 2018.

  <em>Center for Tandpleje i Odense Kommune søger fuldtids klinikassistent med tiltrædelse 1. maj 2018.</em><br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Specialtandplejen behandler ca. 1650 fysisk og psykisk handicappede borgere fra flere fynske kommuner. Stillingen omfatter primært opgaver med assistance af tandlæge og tandplejer, hvoraf en del behandlinger foregår i narkose. Derudover vil der være opgaver i sterilisationen, ligesom der vil være mulighed for administrative opgaver samt delegerede kliniske opgaver. Du vil indgå i et team på 11 engagerede medarbejdere med fokus på faglighed, arbejdsmiljø og trivsel.<br /> <br />Specialtandplejen har klinikker på Heden i Odense samt på Skaboeshusevej i Nyborg (Strandvænget). I løbet af 2018 fusioneres specialtandplejen og omsorgstandplejen til en enhed; Voksentandplejen. Voksentandplejen vil få til huse på Grønløkkevej 30, hvor tandplejens bygninger står overfor en gennemgribende renovering der skal give plads til Voksentandplejen med 4 narkoseklinikker og 2 almene klinikker.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en klinikassistentuddannelse med et solidt fagligt opdateret fundament</li> <li>Har interesse for faglig og personlig udvikling blandt andet gennem efter- og videreuddannelse</li> <li>Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø, med fagligt og kollegialt engagement</li> <li>Er anerkendende i din tilgang til både patienter, pårørende og kollegaer</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for en udsat patientgruppe</li> <li>Er fleksibel og omstillingsparat i en til tider travl og omskiftelig hverdag, hvor udfordringer håndteres konstruktivt</li> <li>Kendskab til Aldente vil være en fordel</li> <li>Kendskab til/interesse for Den Motiverende Samtale vil være en fordel</li> <li>Har mulighed for at arbejde i Odense såvel som i Nyborg</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Højt fagligt niveau med fokus på læring og udvikling</li> <li>Efter- og videreuddannelse</li> <li>Faglig sparring</li> <li>En professionel og kvalitetsbevidst arbejdsplads  </li> <li>En alsidig hverdag med mange forskellige typer af behandlinger</li> <li>En spændende arbejdsplads med mange specialer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Eventuelle spørgsmål kan rettes til driftsleder Rikke Grossmann på 6551 5507 eller<br />rimg@odense.dk.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag den 16. marts 2018 kl. 12.00, og samtaler afholdes den onsdag 21. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Specialtandplejen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at passe og vedligeholde bygninger, arbejde med teknik, udendørsarealer og administration? Så er uddannelsen som ejendomsservicetekniker måske noget for dig!

  <em>Har du lyst til at passe og vedligeholde bygninger, arbejde med teknik, udendørsarealer og administration? Og kunne du tænke dig at servicere vores brugere og borgere, så de får den bedst mulige oplevelse i forbindelse med brugen af vores bygninger? Så er uddannelsen som ejendomsservicetekniker måske noget for dig.</em><br /><br />Teknisk Service, Odense Kommune søger 8 engagerede og udadvendte ejendomsteknikerelever til et spændende og udfordrende uddannelsesforløb.<br /><br /><strong>St</strong><strong>æ</strong><strong>rkt tv</strong><strong>æ</strong><strong>rfagligt team</strong><br />Du bliver en del af Teknisk Service i Ejendom, som er den enhed i Odense Kommune,<br />der varetager alle opgaver omkring Odense Kommunes ejendomme – fra forvaltning til<br />udvikling og drift. I Ejendom tror vi på styrken i tværfaglighed, og vi er derfor<br />organiseret i tværfaglige teams med fokus på at tilbyde vores brugere optimal service.<br />Som ansat i Teknisk Service, vil du blive en del af et geografisk distrikt, hvor du bl.a. vil<br />komme til at arbejde tæt sammen med både administrative medarbejdere, tekniske<br />servicemedarbejdere, og brugere.<br /> <br /><strong>Selvst</strong><strong>æ</strong><strong>ndige arbejdsopgaver p</strong><strong>å</strong><strong> forskellige ejendomme</strong><br />I dit uddannelsesforløb kommer du til at arbejde på Odense Kommunes forskellige ejendomme<br />som er: Administrationsejendomme, fx Rådhuset, og Odense Slot, børnehuse,<br />plejecentre og udlejningsejendomme. Her vil du få mulighed for at se og prøve teorien i<br />praksis.<br /><br />Under uddannelsen vil du: <ul> <li>Få selvstændige arbejdsopgaver.</li> <li>Få rig mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt</li> <li>Blive en del af et stærkt fagligt og socialt team.</li> </ul> <strong>Hvem er du?</strong><br />Vi lægger vægt på, at du <ul> <li>Har afsluttet og bestået grundforløbet til uddannelsen som ejendomsservicetekniker efter den 01.08.15.</li> <li>Har flair for teknik</li> <li>Er praktisk anlagt</li> <li>Har kendskab og lyst til at arbejde med IT</li> <li>Har kørekort</li> </ul>  Af personlige kompetencer ønsker vi, at du <ul> <li>Er fleksibel, nysgerrig, ansvarsbevidst og selvstændig</li> <li>Er serviceminded af natur</li> <li>Har gå-på mod</li> <li>Kan lide at omgås og arbejde sammen med forskellige mennesker.</li> </ul> <strong>L</strong><strong>ø</strong><strong>n og ans</strong><strong>æ</strong><strong>ttelsesvilk</strong><strong>å</strong><strong>r</strong><br />For at blive ejendomsserviceteknikerelev i Odense Kommune er det en forudsætning, at du har afsluttet og bestået grundforløbet til uddannelsen som ejendomsservicetekniker efter den 01.08.15. Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br />Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer.<br /><br /><strong>Praktisk</strong><br />Du bedes vedlægge kopi af grundforløbsbevis (alternativt karakterer, hvis du endnu ikke har afsluttet grundforløbet), samt en kopi af dit kørekort til din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 11. marts 2018, og vi forventer at afholde samtaler 26. og 28. marts 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte: driftsleder, Mette Ulla Jensen, <a href="mailto:meuj@odense.dk">meuj@odense.dk</a>,  tlf. 51 14 70 29 eller driftsleder, Glenn Andersson, <a href="mailto:glean@odense.dk">glean@odense.dk</a>, tlf. 30 60 07 01<br /> <br /><a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/ejendomsservicetekniker">Du kan læse mere om uddannelsen til ejendomsserviceteknikerelev på vores<br />hjemmeside.</a><br /><br /><a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen/drift-og-anlaeg/ejendom">Du kan også læse mere om ejendom på Odense Kommunes<br />hjemmeside.</a>
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Teknisk Service
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Team Syd søger en fysioterapeut med primært arbejdsområde indenfor neuro- og lungerehabilitering, 35 timer pr. uge. En fysioterapeut med primære arbejdsområde indenfor ryg/ortopædkirurgiske og geriatriske område, 33 timer pr. uge.

  <em>Vi søger to erfarne og engagerede fysioterapeuter til Team Syd. Den ene med primært arbejdsområde indenfor neuro- og lungerehabilitering, 35 timer pr. uge. og den anden med primært arbejdsområde indenfor ryg/ortopædkirurgiske og geriatriske område, 33 timer pr. uge.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Genoptræning Syd er vi en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af ergo-, fysioterapeuter og træningsassistenter. Vi løser genoptræningsopgaver på 3 træningscentre, Træningscenter Frederiksbroen, Hollufgård og Sanderum, og i borgers eget hjem/nærmiljø ved behov.   <br /><br />Vi arbejder med rehabilitering, som metode til at støtte borgeren i at nå dennes mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for hovedsageligt ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau - primært efter indlæggelse på sygehus. Derudover varetager vi også den almene genoptræning af yngre borgere med håndkirurgiske og neurologiske problemstillinger.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Genoptræning efter servicelovens §86.1 og Sundhedslovens §140, udredningssamtaler med borgere (tidligt indsatsbesøg og henvendelsesbesøg). Udredning, planlægning, udførelse og evaluering i f.t. borgernes rehabiliteringsplan.<br />Primært holdtræning på træningscentre og individuelle træninger på træningscenter.<br /><br />Den ene stilling med det primære arbejdsområde er indenfor neuro- og lungerehabilitering. 35 timer/uge. Her forventes det, at du har erfaring med - og interesse for neuro- og lungerehabilitering og kan indgå i et tværfagligt team, der varetager undervisning og genoptræning af disse målgrupper.<br /> <br />Den anden stilling har det primære arbejdsområde indenfor ryg/ortopædkirurgiske og geriatriske område. 33 timer/uge. Vi forventer, at du har interesse og erfaring med genoptræning til denne målgruppe.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet fysioterapeut og konsolideret i din fysioterapeutiske rolle</li> <li>Har et bredt erfaringsgrundlag og dermed kan løse fysioterapeutiske opgaver i en varieret målgruppe</li> <li>Kan arbejde monofagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Har overblik og er god til at tilrettelægge og strukturere egen arbejdsdag og arbejdsopgaver</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker</li> <li>Har lyst og vilje til udvikling og til at finde nye løsninger</li> <li>Har en reflekterende, ansvarstagende og løsningsorienteret tilgang i det daglige arbejde</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> </ul>  <br /> <strong> Vi tilbyder: </strong> <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job</li> <li>Et godt, robust og kollegialt arbejdsklima</li> <li>Gode vilkår for tvær- og monofaglig sparring</li> <li>En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente medarbejdere</li> <li>En dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse</li> <li>En arbejdsplads, der vægter at have studerende</li> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. maj 2018 eller snarest muligt derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål vedrørende arbejdsfunktionen, arbejdsstedet og dets drift bedes du rette til rehabiliteringsleder Line Sjodsholm på 3094 2759.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 14. marts 2018. Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 12.<br />Ansøgning skal vedhæftes: Dokumentation for tidligere ansættelser og for uddannelse samt autorisationsbevis.<br /> 
  Arbejdssted:
  Team Syd, Genoptræning Syd, ÆHF
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Børneterapien søger to fysioterapeuter pr. 1. maj 2018 eller tidligere, hvis muligt. De ledige stillinger er i skoleteamet. En stilling på 30 timer med arbejdsopgaver på Enghaveskolen og Pårup skole samt en stilling op 31 timer med arbejdsopgaver på Nørrebjergskolen og Korup Skole.

  Børneterapien søger to fysioterapeuter pr. 1. maj 2018 eller tidligere, hvis muligt. De ledige stillinger er i skoleteamet. Stillingerne er på henholdsvis 30 og 31 timer ugentligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børneterapien er en del af Familie og Velfærd, og er en dynamisk organisation med 24 specialiserede medarbejdere fordelt på 2 teams samt administrativt personale.<br />Småbørnsteamet består af 12 ergo- og fysioterapeuter til specialområdet småbørn, og skoleteamet består af 12 ergo- og fysioterapeuter til specialområdet, skole.<br /><br />De ledige stillinger er i skoleteamet – den 30 timers stilling med arbejdsopgaver på Enghaveskolen og Pårup skole, den 31 timers stilling med arbejdsopgaver på Nørrebjergskolen og Korup skole.<br /> <br /><strong>Arbejdsopgaver i Specialområdet skolebørn</strong><br />Skoleteamet dækker ergo- og fysioterapeutiske opgaver i relation til skolebørn i alderen 5– 18 år i specialundervisningstilbud på 9 skoler i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Enghaveskolen</strong> er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, de fleste med autisme. Der er en ergoterapeut og en fysioterapeut tilknyttet 2-3 dage ugentligt.<br /><strong>Nørrebjergskolen</strong> er en specialskole for børn med særligt vidtgående indlæringsvanskeligheder og elever med multiple funktionsevnenedsættelser. Der er 4 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter tilknyttet.<br /><strong>Pårup skole</strong> har en centerklasse-række for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder og autismespektrum forstyrrelser. Der er en ergoterapeut og en fysioterapeut tilknyttet en dag ugentligt.<br /><strong>Korup skole</strong> har en heldagsafdeling for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er en ergoterapeut og en fysioterapeut tilknyttet en dag ugentligt.<br /><br />Ergo- og fysioterapeuterne arbejder primært undervisningsrelateret efter Folkeskoleloven i tæt samarbejde med klassernes personale og forældrene med sigte på at fremme elevernes deltagelse i undervisningen. Desuden varetages enkelte opgaver efter Serviceloven samt genoptræning efter Sundhedsloven. ICF-CY anvendes som referenceramme for indsatser på tværs af de tre lovgivningsområder.<br /><br />Stillingerne indeholder mangeartede fysioterapeutiske opgaver som undersøgelse - arbejde med hjælpemidler, herunder sensoriske - vejledning og sparring med klassernes personale - træning med børnene primært på hold eller i klassen, men også enkelte individuelle træningsindsatser. Særligt i forhold til elever med autismespektrum-forstyrrelser arbejdes med struktur, forudsigelighed og visualisering som afgørende forudsætninger for at kunne sætte den ergo- og fysioterapeutiske faglighed i spil. Der er desuden administrative opgaver, herunder målsætning, evaluering og journalisering af indsatser.<br /><br />Arbejdstiden planlægges efter årsnorm, således at den ugentlige arbejdstid i skoleårets 40 uger er et par timer højere end ansættelsesgraden.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du har: <ul> <li>Viden og erfaring med børneområdet inden for vurdering, vejledning og formidling, hjælpemidler samt træningsindsatser eller anden relevant erfaring</li> <li>Interesse og engagement i specialområdet, skolebørn</li> <li>Fokus på kvalitet og effektivitet i din opgaveløsning</li> <li>Evne til at arbejde selvstændigt med en klar fysioterapeutisk profil</li> <li>Vilje til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med flere faggrupper og børnenes forældre</li> <li>Fleksibilitet og overblik til at prioritere mellem mange og forskelligartede opgaver</li> <li>Engagement og mod på at være en aktiv deltager i Børneterapiens samlede opgavevaretagelse, faglige udvikling og vores fælles gode arbejdsmiljø </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et velkvalificeret og udviklingsorienteret fagligt miljø med kultur for samarbejde og gensidig sparring mellem ergo- og fysioterapeuterne</li> <li>Mulighed for samarbejde med forskellige fagpersoner</li> <li>Mulighed for at arbejde med mange forskelligartede behov hos børnene og de unge</li> <li>Mulighed for personlig og faglig udvikling</li> <li>Et spændende, travlt og varieret job</li> <li>Et arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Malene Fabricius på 21392659 eller teamleder Ingrid Lange på 24940578. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 9. marts 2018. Samtaler forventes afholdt den 16. marts 2018 i tidsrummet kl. 8.30-15.<br /><br />Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, om du søger den ene eller begge stillinger. Autorisationsbevis skal medsendes din ansøgning.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Familie og Velfærd, Børneterapien
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Åsumgruppen

  Er du sygeplejeskestuderende, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent eller hjælper, så mangler vi afløsere til kommende sommerferie 2018, samt til pressede perioder og til weekender og helligedage fremadrettet.

  <em>Er du sygeplejeskestuderende, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent eller hjælper, så mangler vi afløsere til kommende sommerferie 2018, samt til pressede perioder og til  weekender og helligedage fremadrettet.</em> <br /><br />Vi søger afløsere til sommerferien 2018 - juni, juli, august og september, samt til weekender og i pressede perioder fremadrettet. Det vil være muligt at få fast planlagte weekender. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en udekørende hjemmeplejegruppe, lokaliseret i den Nord Østlige del af Odense. Vi samarbejder med og omkring  borgere med erhvervet/medfødt hjerneskade og sindlidelser. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere samt fys- og ergoterapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabilitering og vægter dette meget højt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger sommerferie afløsere, som <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen hverdag.</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> <li>Er robust og brænder for forandringer</li> <li>Har kørekort/ kan cykle  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En hverdag, der ikke er forudsigelig</li> <li>Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads med humor og højt til loftet</li> <li>Introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> <li>En arbejdsplads, der gerne vil tilpasse sig dit arbejdsliv, så det passer ind i din hverdag og familieliv</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde med sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere og terapeuter.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Marianne Fabricius på 65513431.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 30. marts 2018, kl. 12.00.  Vi forventer at holde samtaler løbende.<br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne opslaget fra hjemmesiden, når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag.
  Arbejdssted:
  Åsumgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  30-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Studerende til praktik i Udbud & Kontraktstyring

  Udbud & Kontraktstyring i Odense Kommune søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemesteret 2018.

  Udbud & Kontraktstyring i Odense Kommune søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i efterårssemestret 2018.<br /><br />Du vil blive tilknyttet et eller flere udbudsprojekter i Udbud & Kontraktstyring med henblik på at forberede og understøtte de underliggende procestrin, der ligger i udbudsprojektet.<br /><br />Stillingen forudsætter ikke, at du har gennemført faget udbudsret, men det vil være en fordel. Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og i dialog med fagpersoner.<br /><br />Arbejdstiden er ca. 25 timer ugentligt. Ansættelsen kan tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet. Din arbejdstid kan, efter nærmere aftale være fleksibel, så du har mulighed for at følge et valgfag på universitetet sideløbende.<br /><br />Udbud & Kontraktstyring er en spændende arbejdsplads med en masse forskellige projekter, så dagene ligner aldrig hinanden. Vi har et godt teamwork og sætter stor pris på humor og en uformel tone.<br /> <br /><strong>Din profil:</strong> <ul> <li>Du læser cand.merc.jur. eller cand.jur.</li> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i udbudsret</li> <li>Du har gode skriftlige formuleringsevner</li> <li>Du er fleksibel, engageret og serviceorienteret og i stand til at arbejde selvstændigt med forskellige problemstillinger</li> <li>Du er i stand til at behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Du har lyst til at afprøve din teoretiske færdigheder i praksis</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte Cecilie Førby på 5115 8964.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen den 20. april 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 18.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  Flakhaven 2, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-04-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Har du lyst til at understøtte en forvaltning i fuld fart frem mod at blive en rehabiliterende forvaltning? Brænder du for socialret, sundhedslov og persondatalovgivningen? Og går du glad hjem, når du har hjulpet en leder eller en kollega med at løse et juridisk hverdagsdilemma?

  <em>Har du lyst til at understøtte en forvaltning i fuld fart frem mod at blive en rehabiliterende forvaltning? Brænder du for  socialret, sundhedslov og persondatalovgivningen? Og går du glad hjem, når du har hjulpet en leder eller en kollega med at løse et juridisk hverdagsdilemma? Så er du vores nye kollega.</em><br /> <br /><strong>Om os og jobbet</strong><br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet. <br /> <br />For at nå i mål med denne vision har vi brug for rigtig mange fagligheder i vores organisation lige fra sosu-assistenten til juristen. Langt de fleste af vores medarbejdere møder borgerne direkte, men vi har også brug for medarbejdere, der kan understøtte både myndighed og driften  – og en sådan understøttende konsulent bliver du.<br /> <br />Du får din daglige gang i afdelingen Politik, Strategi og Udvikling, der er med til at understøtte udviklingen i organisationen, rådgive både politisk og administrativ ledelse samt udarbejde og håndtere strategier. Fra dit skrivebord får du udsigt til forvaltningens tre andre jurister, som arbejder både individuelt og tæt sammen om en række af de udfordringer, som den offentlige forvaltning står over for. Det er bl.a. et vilkår, at vi på ældre- og handicapområdet står over for store udfordringer de kommende år grundet en stigning i antallet af ældre og demente borgere og med en stadigt faldende økonomi. Dette bringer os ofte i juridiske dilemmaer mellem borgernes retssikkerhed og kommunal effektivisering, og her skal du som jurist være med til at navigere os sikkert i havn.<br /> <br />Dine opgaver kommer til at gå på tværs af både myndighedsopgaver og driftsopgaver og vil spænde over hele det juridiske spektrum. Du får en spændende og varieret arbejdsdag, der ud over samarbejdet med kollegerne i Ældre- og Handicapforvaltningen også kommer til at omfatte samarbejde med kollegaer på tværs af Odense Kommunes andre forvaltninger.<br /> <br />Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, plads til de gode grin og en uhøjtidelig og varm omgang med hinanden. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en person, der <ul> <li>Er omgængelig og selvstændig</li> <li>Har let ved at kommunikere både skriftligt og mundtligt og formidle et juridisk sprog til forståelse for forvaltningens ledere og medarbejdere</li> <li>Er tillidsvækkende og god til at indgå i tætte professionelle relationer</li> <li>Er god til at indgå i dialoger, der kan styrke de fælles løsninger</li> <li>Ikke kun er en juridisk ”nørd”, men som også er teamplayer, der ikke kun kan arbejde individuelt</li> <li>Kan arbejde med flere opdragsgivere, samarbejdsrelationer og opgaver i hverdagen</li> <li>Besidder en vis viden om socialret, sundhedslov og forvaltningsret</li> <li>Har viden om og interesserer sig for persondatalovningen og har lyst til at være forvaltningens ressourceperson og tovholder i forhold til implementering af den nye persondataforordning, og i øvrigt være med til at holde forvaltningen på ret kurs i  junglen af persondataudfordringer. Dette også i et samarbejde med andre forvaltninger</li> <li>Har nogen IT-teknisk snilde, der kan understøtte os i persondatalovgivningen</li> <li>Kan behandle lovgivningsspørgsmål, herunder varetage kontakt med ministerier, Ankestyrelsen o.l. </li> </ul> Det er ikke noget problem, at du er forholdsvis nyuddannet. Dog har vi brug for, at du besidder en vis viden om de nævnte lovområder, og vi lægger vægt på dine erfaringer med lovområderne og dine personlige egenskaber.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du ansættes i afdelingen ”Politik, Strategi, Implementering og Udvikling” og referer til chefen for denne afdeling.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er din nysgerrighed vakt, er du meget velkommen til at kontakte juridisk konsulent Berit Pilsmark på 29106132 eller juridisk konsulent Marianne Bisgård på 51622281.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 11. marts 2018. Vi forventer at holde samtaler onsdag, den 21. marts 2018, og byde dig velkommen i jobbet 1. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Studerende til praktik i Jura

  Er du nysgerrig på arbejdet som jurist? Ønsker du at udvikle dine kompetencer og afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis?

  <em>Er du nysgerrig på arbejdet som jurist? Ønsker du at udvikle dine kompetencer og afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis?  <br /> </em><br />Jura i Borgmesterforvaltningen søger en studerende til et ulønnet praktikophold i efterårssemestret 2018.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Jura er en spændende og dynamisk arbejdsplads med et højt, fagligt niveau. Under praktikopholdet vil du blive en del af et engageret team af jurister, som vil give dig mulighed for udvikling inden for det juridiske område samt give dig en indsigt i hverdagen på et kommunalt juridisk kontor.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du kommer til at deltage i opgavevaretagelsen af kontorets mange og varierende arbejdsområder, herunder: <ul> <li>Juridisk rådgivning i Borgmesterforvaltningen og på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune – primært vedrørende forvaltningsret, kommunalret, erstatningsret, forsikringsret og kontraktret</li> <li>Betjening af Odense Byråd og Økonomiudvalget</li> <li>Varetagelse af Odense Kommunes ejerinteresser i kommunens selskaber</li> <li>Sekretariatsbetjening af Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget)</li> <li>Sekretariatsbetjening af Bevillingsnævnet (alkoholbevillinger)</li> <li>Projektansvar for afholdelse af valg</li> </ul> Arbejdstiden er ca. 30 timer om ugen. Ansættelsesforholdet tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet. Efter aftale kan arbejdstiden således være fleksibel, så du har mulighed for at følge et valgfag på universitetet sideløbende.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du læser cand.jur. og har således afsluttet bachelordelen</li> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i offentlig ret</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt med juridiske problemstillinger</li> <li>Du kan behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Du er engageret, serviceorienteret og kan holde flere bolde i luften på én gang</li> <li>Du er udadvendt og har et godt humør</li> <li>Du har mod på at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Eventuelle spørgsmål kan rettes til juridisk chef Karina Elbrønd på 23 72 87 07.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 16. april 2018 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 19. april 2018. <br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  Flakhaven 2, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-04-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Vil du være en del af Børnehuset Tusindfryd, hvor udvikling, gensidig respekt, relationer og faglig stolthed går hånd i hånd?

  <em>Vil du være en del af Børnehuset Tusindfryd, hvor udvikling, gensidig respekt, relationer og faglig stolthed går hånd i hånd?</em><br /><br />Børneinstitution Vestre søger en pædagog til Børnehuset Tusindfryd - et barselsvikariat 30 timer ugentligt pr. 1. maj 2018.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Vestre består af børnehusene Munke Mose, Det Engelske Pakhus, Jernbanegade, Ålykke, Solkernen og Tusindfryd.<br /> <br />Børnehuset Tusindfryd hører til på Vandværksvej 14, 5000 Odense. Vi er et gammelt børnehus og har lige fejret 90 års fødselsdag. Vi består af 2 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe<strong>.</strong> Stillingen er i børnehaven.<br /> <br />Vi arbejder ud fra, at børn udvikler sig i relationer med andre børn og voksne. Vi arbejder med anerkendende relationer som den grundlæggende tilgang i vores pædagogisk praksis. Det betyder, at vi er meget opmærksomme på vigtigheden af, at møde hinanden i en ligeværdig relation, hvor den enkelte oplever sig anerkendt som individ og som en værdsat deltager i fællesskabet.<br /> <br />Børnehuset Tusindfryd kendetegnes ved: <ul> <li>At vi vægter social inklusion og en anerkendende tilgang højt – et miljø hvor alle indgår i udviklende og meningsfulde fællesskaber</li> <li>At vi har et alsidigt læringsmiljø – et fleksibelt miljø med mange forskellige læringsmiljøet</li> <li>At vi tager udgangspunkt i børneperspektivet, børnenes ressourcer og potentialer</li> <li>At personalets praksis tager udgangspunkt i faglig viden og faglige refleksioner</li> <li>At personalet er nærværende og imødekommende</li> <li>At vi vægter et godt samarbejde med forældrene højt</li> <li>At vi har et understøttende miljø, hvor personalet løbende kompetenceudvikler sig  </li> </ul> Vi har særlig fokus på følgende: Sprog, dannelse, tidlig indsats og læringsmiljøet i huset.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en pædagog, som: <ul> <li>Har et positivt menneskesyn</li> <li>Kan arbejde struktureret, systematisk og ud fra de 4 læringsrum (Lene Iversholt)</li> <li>Har lyst til at indgå i et positivt og anerkende miljø – både i forhold til børn og voksne</li> <li>Har lyst til åben og ærlig kommunikation – og bidrage til husets sociale kollegiale miljø</li> <li>Faglig kompetent, gerne et kendskab til ICDP, og gerne erfaring med at arbejde med det</li> <li>Er fleksibel, og indstillet på, at ”flytte sig” alt efter, hvor der er behov i huset</li> <li>Er selvstændig, tør tage ansvar og tage selvstændige beslutninger, når det er aktuelt</li> <li>Kan reflekterer over egen praksis, og dele den i sparring med personalet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger om profilen henvises til <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/bivestre" target="_blank" title="institutionens hjemmeside">institutionen hjemmeside. </a><br /><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte daglig leder Rikke Lill Ellehuus på 63750740.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er 12. marts 2018, kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler den 19. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Vestre, Børnehuset Tusindfryd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Alsidig tilsynsmedarbejder til vejområdet

  Brænder du for et afvekslende job, hvor du både er på tilsyn og i dialog med erhvervsdrivende og entreprenører. Brænder du ligeledes for at arbejde på kontoret med administration af vejlovgivning, løse spændende og udfordrende opgaver inden for vejloven - hører vi meget gerne fra dig.

  <em>Brænder du for et afvekslende job, hvor du både er på tilsyn og i dialog med erhvervsdrivende og entreprenører. Brænder du ligeledes for at arbejde på kontoret med administration af vejlovgivning, løse spændende og udfordrende opgaver inden for vejloven - hører vi meget gerne fra dig.</em><br /> <br />Til en nyoprettet stilling inden for vejområdet søger vi en alsidig tilsynsmedarbejder, som skal stå for den daglige dialog med byens erhvervsdrivende.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Odense er i fuld gang med transformationen til at blive en storby. Det betyder at centrum forandres, veje og byggerier er i fuld gang.<br /> <br />Driftsmyndighed for Vej & Parkering er en del af Park og Vej, der i alt består af ca. 70 medarbejdere. Park & Vej er del af By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br />Driftsmyndighed for Vej og Parkering består af 14 medarbejdere, der arbejder med letbane, gravetilladelser, råden over vejarealer, arrangementer, sagsbehandling inden for vejlovene, parkeringsområdet mv.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har primært brug for at du har din gang i Centrum og gennem daglig dialog med de erhvervsdrivende finder de gode løsninger på brug af byens arealer<br /> <br />Odense Kommune ønsker bl.a. at opdatere stifortegnelse forny gågade-, og havneregulativ, håndtere flere henvendelser om parkeringsforhold gennemføre flere vedligeholdelsessager af private fælles veje – og vi kunne blive ved. Sagerne står i kø for at blive løst. Vi har derfor behov for at ansætte en dygtig og frisk medarbejder, som kan hjælpe os hermed.<br /> <br />Ud over tilsyn og opfølgning som det primære vil dit job være at varetage vejmyndighedsopgaver generelt på de private fællesveje og offentlige veje, herunder parkeringsområdet. Du skal sammen med de øvrige medarbejdere inden for myndighedsteamet yde faglig sparring og evne at dele din viden på kompetent og forståelig vis. Jobbet indebærer, at du tør tage ansvar og håndtere fleksibel opgaveløsning inden for gældende lovgivning.<br /> <br />Dine primære arbejdsopgaver består i: <ul> <li>Tilsyn med centrum/bymidten, opfølgning og dialog om regler mm.</li> <li>Sagsbehandling ud fra vejlovgivningen, herunder fortolkning og formidling af vejlovene</li> <li>Sagsbehandling /henvendelser fra borgere om parkeringsforhold</li> <li>Vurdering og tilpasning af vejforhold vedrørende parkering herunder udarbejdelse af skilte/afmærknings-planer</li> <li>Sagsbehandling i forhold til servicevejvisning, ulovlig skiltning, nabohjælpskilte</li> <li>Borgerbetjening generelt</li> <li>Udarbejdelse af notater og dagsordenspunkter inden for området </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du er uddannet politibetjent, landinspektør, teknisk designer, ingeniør eller anden relevant uddannelse og har tilegnet dig viden og nødvendige kompetencer inden for lovområdet. Hvis du har erfaring med håndtering af arrangementer, kan det være en fordel.<br /> <br />Vi ønsker en kollega, der: <ul> <li>har den åbne og konstruktive dialog samt leverer god og nærværende borgerservice</li> <li>kan tilegne sig lovstof og omsætte det til virkelighed</li> <li>er omhyggelig og løsningsorienteret</li> <li>er stærk i mundtlig og skriftlig formulering</li> <li>trives med både at løse selvstændige opgaver og med at løse opgaver i fællesskab</li> <li>er udadvendt og imødekommende</li> <li>besidder gode samarbejdsevner og kan stå fast, når der er behov</li> <li>kommunikationsstærk og udadvendt   </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. maj 2018.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Park & Vej ved funktionsleder Jacob Juhl Harberg på 23 25 00 94.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. marts 2018. Vi forventer at afholde samtaler den 22. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Driftsmyndighed for Vej og Parkering
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Natgruppen

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent i Natgruppen.

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent i Natgruppen.</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på, og lige nu har vi ledige stillinger i Natgruppen.<br /> <br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienteret og selvstændige social- og sundhedsassistenter, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Aktuelt har vi faste stillinger i udegrupperne og på Bjerggårdshaven. For stillingerne gælder, at timetallet er på 28 – 30 timer om ugen. Der arbejdes i 7/7 vagter og med weekendvagt hver 2. uge.<br /><br /><strong>Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: </strong> <ul> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde og du er mundtligt velfunderet.</li> </ul> <strong>Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til:</strong> <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer med ulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en muligheds kultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital, og passer på værdien af denne.</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> </ul> <strong>Generelt</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper. Natgruppen arbejder ind i og på tværs af de fem forløb, men hele tiden med forløbets fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra i de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br /><strong>Lidt om os </strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere. Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder, Betina Pedersen på  51157850 eller på e-mail: beped@odense.dk, eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Mygind på 51164223 eller på e-mail: <a href="mailto:andmy@odense.dk">andmy</a>@odense.dk.<br /><br /><strong>Frist for ansøgning</strong> er den 4. marts 2018, kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10 eller 11. 
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  04-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at skabe en bedre by, og er du god til at skabe dialog og konstruktive løsninger?

  <em>Brænder du for at skabe en bedre by, og er du god til at skabe dialog og konstruktive løsninger?</em><br /> <br />Odense udvikler sig til en storby, hvilket får betydning for hvordan vi skal bevæge os rundt i byen. Et centralt element i vores mobilitet er den kollektive trafik.<br /><br />Odense Kommune arbejder målrettet på, at skabe en attraktiv storby. Stillingens hovedfunktion er at arbejde med den kollektive trafik. Byrum og Mobilitet bidrager i øjeblikket til store og komplicerede projekter. Eksempelvis Odense Letbane, Nyt OUH, Fra Gade til By og helhedsplanen for Vollsmose. Alle disse store projekter har betydning for den kollektive trafik. Særligt skal letbanen sammentænkes med den øvrige kollektive trafik, når den åbner i december 2020. Derfor er vi i øjeblikket i gang med at tegne linjerne for den kollektive busdækning i Odense i 2020.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Byrum og Mobilitet - som er en del af afdelingen Byudvikling - sørger for, at alle kan komme rundt i ”et Odense i udvikling”.<br />Vi lægger vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger og ophold i byens rum.<br />Vi har travlt med at understøtte byens ombygningsproces og skabe endnu flere resultater. Samtidig er vi stolte over byudviklingsindsatsen og fortæller gerne om vores vision og vejen dertil.<br /> <br />Byrum og Mobilitet holder til på Odense Slot midt i byen. Vi er et kontor, der er præget af stor intern og ekstern dialog og vi sætter gerne teamets faglighed i spil for at skabe løsninger. Kontorets 30 fagligt stærke medarbejdere er organiseret i teams og du vil blive en del af Team Fremkommelighed og indgå i et nært samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <br />I hovedtræk er der tale om følgende opgaver:   <ul> <li>Samarbejde med FynBus om rutelægninger, tilpasninger og optimeringer</li> <li>Samarbejde med Odense Letbane om fremtidig drift</li> <li>Besvarelser af borgerhenvendelser</li> <li>Sagsfremstillinger til politisk niveau</li> <li>Mindre projekter, såsom genplacering af buslæskærme</li> <li>Diverse tværgående analyseopgaver inden for trafikområdet.   </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse og baggrund som akademisk generalist, ingeniør o.lign. Der udover skal du være stærk på det analytiske område, besidde gode samarbejdsevner og være en dygtig kommunikator – især på skrift. Du trives i en hektisk hverdag, hvor deadlines nogle gange er meget korte. Du kan se problemstillinger fra borgerens synspunkt og du ved, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation.<br />  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse er hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Rasmus Bach Mandø på <a href="mailto:rbma@odense.dk">rbma@odense.dk</a> eller på 5148 0071<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 11. marts 2018. Vi forventer at holde samtaler den 16. marts 2018.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Byrum og Mobiltet
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder?</em><br /><em>Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?</em><br /> <br />Bolbro Plejecenter søger en social- og sundhedsassistent. Stillingen er på 24½ time ugentlig til fast eftermiddags-/aftenarbejde samt hver 2. weekend. Tiltrædelse ønskes snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt 5 plejecentre.<br />På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.<br />Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /> <br />Vi er 40 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær for at den enkelte borger får et godt liv.<br />Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier.<br />Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er nærmeste samarbejdspartner.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner</li> <li>Arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>Tager initiativ til tværfaglige forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte</li> <li>Byder ind med viden og udvikler tiltag med din faglige baggrund</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>Vil være koordinator for et antal borgere</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>Har flair for IT</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>En personalegruppe som trives og har et godt arbejdsmiljø, som der bliver arbejdet med løbende via dialoggrupper i og på tværs af afdelinger</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem 8.00 og 9.30 – hos assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist onsdag den 14. marts 2018 kl. 12.00.<br />Samtaler forventes afholdt i uge 12.
  Arbejdssted:
  Bolbro Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Serviceassistentelev til Sanderum Plejecenter

  Er du god til at kommunikere med ældre, og er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde? Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer? Så er du måske vores nye serviceassistentelev!

  <em>Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind så beboerens eget liv bevares bedst muligt? Er du god til at kommunikere med ældre, og er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde?<br />Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer? Så er du måske vores nye serviceassistentelev!</em><br /><br />Sanderum Plejecenter søger en serviceassistentelev med tiltrædelse den 1. maj 2018.<br /><br />Med speciale i virksomhedsservice kommer du til at stå for planlægning og udførelse af serviceopgaver, du vil kunne tilberede lette måltider, yde kontorsupport samt mindre vedligeholdelsesopgaver, og du vil kunne hjælpe med rengøring.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Plejecentret er delt op i 7 boenheder med enten 8 eller 10 lejligheder i hver. Beboerne, der tilknyttes plejecentret, er en mangfoldig borgergruppe med forskellige sygdomsforløb og diagnoser. Vi lægger stor vægt på de daglige aktiviteter, som er forbundet med almindelige gøremål.<br /><br />Vi er ca. 65 medarbejdere, der alle er uddannet inden for pleje og omsorg.<br />Derudover vil der hele året være elever tilknyttet plejecentret, da vi også er en del af uddannelsessystemet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hvis du bliver vores nye serviceassistentelev få du et tæt samarbejde med vores faste serviceassistent, og du vil få vores assisterende rehabiliteringsleder som fast vejleder.<br /><br />Dine opgaver bliver fx: <ul> <li>Rengøring i de enkelte lejligheder</li> <li>Hjælpe i køkkenet</li> <li>Arrangere noget for beboerne, f.eks ud at gå eller andre aktiviteter</li> <li>Tage med borgeren til læge</li> <li>Kontorsupport</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du som person: <ul> <li>Er god til at kommunikere med beboerne, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger og er glad i samværet på arbejdspladsen.</li> <li>Er en stabil kollega, der bidrager til det positive samarbejde.</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />For at blive serviceassistentelev i Odense Kommune er det en forudsætning, at du har bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til serviceassistentuddannelsens grundforløb.<br />Du kan læse mere om uddannelsen til serviceassistent på <a href="https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/serviceassistent">UddannelsesGuiden</a>.<br />Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong> <br />Du kan læse mere om Sanderum Plejecenter på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/sanderum-plejecenter">hjemmeside.</a><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte assisterende<br />rehabiliteringsleder Judi Andersen på 6551 3647 eller judan@odense.dk.<br /><br />Ansøgningsfristen er den 11. marts 2018. 
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Controller til Udbud & Kontraktstyring

  Vil du være en del af en faglig ambitiøs afdeling, hvor opgaverne er forskelligartede og udfordrende, og hvor kollegaerne er engagerede og humøret er højt? Nøgleordene for denne stilling er datanørd, udvikling af analyseredskaber og samskabelse på tværs af fagligheder.

  Vil du være en del af en faglig ambitiøs afdeling, hvor opgaverne er forskelligartede og udfordrende, og hvor kollegaerne er engagerede og humøret er højt? Nøgleordene for denne stilling er datanørd, udvikling af analyseredskaber og samskabelse på tværs af fagligheder.<br /><br />Da vores nuværende controller har søgt nye og spændende udfordringer et andet sted i kommunen, søger vi en ny controller i Udbud og Kontraktstyring, der sammen med os andre ønsker at arbejde målrettet på at forblive en af Danmarks bedste udbudsafdelinger.<br /> <br />Vi er ca. 25 medarbejdere, der med energi, humor og høj faglighed brænder for udbudsområdet. Afdelingen er opdelt i 3 overordnede udbudsteams; Team Borger, Team Terræn og Team IT. Derudover består afdelingen af en stabsenhed samt Kontrolenheden mod Social Dumping. Hvert team er organiseret med en teamkoordinator samt udbudskonsulenter og en Contract Manager.<br /><br />I Udbud & Kontraktstyring har vi det overordnede ansvar for koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb, og er rådgivende for hele kommunen vedrørende indkøbs- og udbudsspørgsmål. Vi gennemfører egne udbud, udbud i indkøbsfællesskaber (SKI og KomUdbud) samt yder rådgivning i forbindelse med udbud, der gennemføres i de øvrige fagforvaltninger.<br /><br /><strong><em>Om stillingen</em></strong><br />Som controller i Udbud & Kontraktstyring skal man understøtte med databaseret-viden til dels ledelsen, udbudskonsulenterne og selvfølgeligt vores contract managers. Eksempler på opgaver herunder kan være<br />  <ul> <li>Indkøbsanalyser, herunder analyse af historisk indkøb til brug i nye udbudsprojekter</li> <li>Gevinstberegninger på nye indgåede kontrakter</li> <li>Analyser omkring vores evne til at overholde og købe ind på indgåede aftaler</li> <li>Fakturakontrol, dvs. analyse af leverandørernes evne til at overholde pris og leveringsbetingelser</li> <li>Ledelsesinformation omkring kommunens indkøb, fordelinger på kategorier, aftaledækningen m.v.</li> <li>Sikre opdatering af data-input til kommunens indkøbsanalysesystem</li> <li>Andre analyseopgaver på indkøbsområdet  </li> </ul> Med udgangspunkt i ovenstående opgaver forventes det naturligvis, at du arbejder rutineret med Office pakken, specielt excel. Herunder forventes naturligvis også en generel god analytisk forståelse og metodetilgang. Opgaverne løses delvist selvstændigt og delvist i samarbejde med udbudskonsulenter og contract managers.<br /> <br />Du vil komme til at referere til chefen for Udbud & Kontraktstyring, som er organisatorisk placeret under Økonomi og Effekt i Borgmesterforvaltningen.<br /><br /><strong><em>Vi forventer, at du…</em></strong><br />Du har en relevant mellemlang eller en lang videregående uddannelse som for eksempel bachelor i økonomi, HA eller tilsvarende samt cand.merc.aud., cand.merc., cand.oecon. eller HD (R). Har du kendskab til den kommunale administration og opgaveløsning, vil det betragtes som en fordel.<br /><br />Som person er du udviklingsorienteret, proaktiv og resultatorienteret samt evner at stille spørgsmål og tænke utraditionelt uden at miste fokus på mål og rammer. Dine omgivelser oplever, at du er en person med gode samarbejdsevner og en stærk gennemslagskraftig kommunikator, som evner at formidle analyseresultater til ikke-analytikere. Har du humor og trives i et uhøjtideligt miljø. Du vil få kompetente kollegaer, der vil samarbejde og understøtte i dialogen med forvaltningerne – og sammen arbejdes der på, at levere de bedste løsninger til forvaltningerne.<br /><br /><strong><em>Løn- og ansættelsesvilkår</em></strong><br />Der er tale om ansættelse i en fast stilling på fuld tid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevante faglige organisation.<br />Tiltrædelse marts eller hurtigst muligt.<br />Arbejdssted: Odense Rådhus<br />  <br /><strong><em>Vil du vide mere?</em></strong><br />Hvis du har spørgsmål om stillingen eller ønsker drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen er du velkommen til at kontakte os. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br />Henvendelse kan rettes til Chef for Udbud og Kontraktstyring Cecilie Schwartz Førby på 51 15 89 64 eller mail <a href="mailto:cesf@odense.dk">cesf@odense.dk</a> eller Chefkonsulent Rikke Iversen på 40 12 96 36 eller mail <a href="mailto:rpi@odense.dk">rpi@odense.dk</a><br />Du kan læse mere om Udbud & Kontraktstyring og hvem vi er på www.odense.dk.<br /> <br /><strong><em>Det praktiske</em></strong><br />Ansøgningsfrist er den 12. marts 2018 kl. 12.00.<br />Samtaler forventes afholdt torsdag og fredag den 15. - 16 . marts 2018, alternativt den 20. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Rådhuset, Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  STEM-lærer til Ejerslykkeskolen

  Vi søger en engageret, tydelig og ansvarsbevidst lærer, der kan varetage science- og teknologiundervisning i ungemiljøet.

  Vi søger en engageret, tydelig og ansvarsbevidst lærer, der kan varetage science- og teknologiundervisning i ungemiljøet.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />På Ejerslykkeskolen har vi 540 glade elever fordelt i et børnemiljø fra 0. til 6. klasse, et ungemiljø fra 7. til 9. klasse samt OBS- og specialklasser.<br /> <br />Samarbejdet på skolen er præget af høj faglighed, en udstrakt grad af tværfaglige samarbejdsrelationer mellem skolens forskellige personalegrupper og en generel anerkendelse af at forskellighed styrker. Der er i personalegruppen en høj grad af professionel kapital og der udvises generelt vedholdenhed, engagement og kreativitet i arbejdet med elevernes faglige og sociale udvikling.<br /> <br />På Ejerslykkeskolen vægtes STEM-fagene højt. Vi står overfor indretningen af et helt nyt naturfagslokale, hvor det fællesfaglige og teknologiske islæt har sat sit tydelige præg på indretningen. Desuden samarbejder vi med foreninger og virksomheder om udviklingen af teknologiundervisningen. Der vil således være god mulighed for at sætte præg og retning på udformningen af den fremtidige science- og tekonologididaktik på Ejerslykkeskolen.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />I ungemiljøet har vi særligt fokus på <ul> <li>Høj faglighed for alle elever</li> <li>Høj trivsel for alle elever</li> <li>Mulighed for udvikling for alle elever</li> </ul> Dette arbejde læner sig i særlig grad op ad <ul> <li>En styrkebaseret tilgang til eleverne</li> <li>Udstrakt integration af IT i både undervisning og kollegialt samarbejde</li> <li>Professionel kapital</li> </ul> <strong>Om dig som lærer i ungemiljøet</strong> <ul> <li>Du har linjefag i fysik/kemi og matematik og evt. biologi, geografi eller natur/teknologi</li> <li>Du har erfaring med at undervise i teknologi og programmering</li> <li>Du er fortrolig med IBSE</li> <li>Du har et stort fagligt overblik og formår at tænke dine fag i tværfaglige sammenhænge og i relation til de tværgående temaer</li> <li>Du har gode relationskompetencer</li> <li>Du er teamplayer  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kontakt afdelingsleder for ungemiljøet René Pedersen på 5142 8960 eller skoleleder Jan Beck-Larsen på 2459 7753.<br /> <br /><strong>Praktisk</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. marts. Samtaler forventes afholdt i uge 12. 
  Arbejdssted:
  Ejerslykkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Kan du udføre rehabiliterende pleje og er du social- og sundhedsassistent? …så kan du være vores kommende kollega.

  <em>Kan du udføre rehabiliterende pleje og er du social- og sundhedsassistent?<br />…så kan du være vores kommende kollega.</em><br /><br />Stillingen er en dagvagt. Vi arbejder efter 3-2-2-modellen med mødetid kl. 7.00-15.00.<br />Vagt hver 2. weekend i lige uger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Sanderum arbejder ud fra den holdning, at mennesker skal leve liv, så længe det overhovedet er muligt. Derfor er det meget væsentligt, at personalet besidder forståelse for rehabilitering og ser muligheder for at det enkelte menneske har mulighed for at være så virksom som muligt.<br />Vi arbejder i leve-/bo miljø i 7 enheder og i alt 68 boliger. Samarbejdet med borgeren, pårørende og borgerens øvrige personlige og professionelle netværk er en forudsætning for at vi lykkes i arbejdet. Rehabilitering er en tværfaglig indsats, hvor alle tilgange er væsentlige for at den enkelte borger kan bevare et aktivt, værdigt og meningsfuldt liv. Dertil kommer at borgernes forskelligheder, livsstil og livserfaring understøttes og rummes i fællesskabet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du kan se dig selv i ovenstående beskrivelse og du er bevidst om din faglighed og parat til at bringe den i spil i hverdagen. Du kan medvirke til at udvikle vores fællesskab, så vi til stadighed tilpasser vore indsatser efter den enkelte borgers behov.<br /><br />Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer: <ul> <li>Social- og sundhedsassistent</li> <li>Indre ro, positivt sind og humor</li> <li>Tålmodighed og nærvær – ”hjertet på rette sted”</li> <li>Initiativrig og har overblik</li> <li>Udviser stabilitet, mobilitet og pålidelighed</li> <li>Kan tilrettelægge og planlægge din tid</li> <li>Giver gerne en hånd, når nogen har brug for din hjælp</li> <li>Erfaring fra pleje- og omsorgsområdet foretrækkes</li> <li>Opmærksom på og kan anvende nonverbal kommunikation</li> <li>Har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>Alment brugerkendskab til it (gerne til én Plan og KMD CARE)  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>God introduktion og oplæring igennem mentorordning</li> <li>Høj faglighed og læringsmiljø</li> <li>Frihed og medbestemmelse i tilrettelæggelse af arbejdet</li> <li>Rehabilitering som omdrejningspunkt for det, vi ved, kan, vil og gør</li> <li>Et inspirerende arbejdsmiljø bestående af engagerede tværfaglige kolleger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse 1. maj 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos rehabiliteringsleder Lissi Kragelund på 6551 3646<br />eller assisterende rehabiliteringsleder Judi Andersen på 6551 3647.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 12. marts 2018.<br />Samtaler forventes afholdt den 20. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Sanderum Plejecenter
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi har en stærk og solid tandpleje med fagligt ambitiøse og engagerede medarbejdere, som med hver deres faglighed tager fælles hånd om børns og voksnes tandsundhed. Vi søger en dygtig og motiveret tandlæge, der ønsker at skabe tandsundhed for Odenses børn og unge.

  I Odense Kommune er der stor politisk opmærksomhed på forebyggelse og optimisme ift. tandplejens positive udvikling – og Odense tandpleje oplever netop nu stor anerkendelse fra tandplejens politiske ledere.<br /> <br />Vi har en stærk og solid tandpleje med fagligt ambitiøse og engagerede medarbejdere, som med hver deres faglighed tager fælles hånd om børn og voksnes tandsundhed og vi søger nu en dygtig og motiveret tandlæge, der ønsker at skabe tandsundhed for Odenses børn og unge.<br /><br />Stillingen er på fuldtid på Abildgård Børn- og Ungeklinik, men vi kan tilgodese, hvis du har ønske om deltidsansættelse eller en alternativ tiltrædelsesdato.<br /><br />Vi søger både nyuddannede samt erfarne tandlæger og vi sørger for, at du altid vil blive udfordret svarende til dit faglige niveau. Som ansat i Odense Tandpleje får du desuden en fast faglig sparringspartner fra dag et - og vi sikrer en grundig og professionel introduktion samt fokus på din fortsatte faglige udvikling.  <br /> <br /><strong>Kort fortalt om Abildgård Børn- og Ungeklinik</strong>                   <br />Abildgård Børn- og Ungeklinik er én blandt seks enheder, som tilsammen udgør Odenses Børn- og Unge tandpleje. Klinikken betjener ca. 3.200 patienter, som primært er af anden etnisk baggrund. Til dagligt vil du blive del af et team på ti personer, som med stor erfaring er parate til at tage godt imod en nyuddannet eller erfaren tandlæge. Klinikken kendetegnes som en arbejdsplads med stort medarbejderengagement og flotte faglige resultater.<br /> <br /><strong>At være ansat i Center for Tandpleje i Odense</strong> <br />Vi tilbyder alle faglige grene af tandpleje til børn og unge bosat i Odense Kommune. Vi har et tandreguleringscenter, som desuden leverer de ortodontiske behandlinger til fem fynske kommuner; og en Voksentandpleje, som behandler patienter henvist fra hele Fyn.<br /> <br />Til at løse opgaverne er vi 140 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Alle medarbejdere bliver løbende kompetenceudviklet og vi prioritere fastholdelse af engagerede medarbejdere - Det betyder, at du som ansat i Center for Tandpleje altid har mulighed for at blive udfordret og udviklet.<br /> <br />I Odense Kommune arbejder vi desuden meget med vores ledere. Du vil derfor komme til at samarbejde med et kompetent ledelsesteam med fokus på både faglighed og personaleledelse samt trivsel og udvikling.<br /> <br /><strong>Lederudvikling er en mulighed</strong><br />Hvis du har mod på ledelse, kan vi tilbyde enten ledelsesudvikling eller -opgaver i et omfang som tilpasses dine ambitioner og behov.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet tandlæge.</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de børn, unge og kollegaer du arbejder for og sammen med.</li> <li>Du trives som del af et hold, hvor I er fagligt dygtige, vægter kvalitet, service og patientsikkerhed højt og er engageret i jeres opgaver.</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt børn og unge mennesker.<br /> </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på fuld tid og til besættelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overtandlæge, Marianne Nannerup på 6551 5500.<br /> <br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/">www.odensetandpleje.dk</a><br /><br /><strong>OBS: Når du ansøger skal du vedhæfte dokumentation for din tandlægeuddannelse. </strong>
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-04-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind så beboerens eget liv bevares bedst muligt? Er du god til at kommunikere med ældre, og er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde?

  <em>Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind så beboerens eget liv bevares bedst muligt? Er du god til at kommunikere med ældre, og er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde?<br />Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer? Så er du måske vores nye serviceassistentelev!</em><br /><br />Lokalcenter Korsløkkehaven søger en serviceassistentelev med tiltrædelse den 1. maj 2018.<br /><br />Med speciale i hospitalsservice kommer du til at stå for planlægning og udførelse af serviceopgaver, du vil kunne tilberede lette måltider, yde kontorsupport samt mindre vedligeholdelsesopgaver, og du vil kunne hjælpe med rengøring.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er et plejecenter i Odense Kommune med 40 2-værelses lejligheder. Beboerne, der tilknyttes plejecentret, er en mangfoldig borgergruppe med forskellige sygdomsforløb og diagnoser.<br /> <br />Plejecentret arbejder i teams. Medarbejdergruppen består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, husassistenter og medarbejdere i fleksjob med forskellige baggrunde.<br />Hvis du bliver vores nye serviceassistentelev får du et tæt samarbejde med vores faste husassistenter. Du vil blive vejledt ugentligt.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil bl.a. være: <ul> <li>Rengøring i de enkelte lejligheder (du får et antal, som du har ansvaret for)</li> <li>Hjælpe ved spisesituationer</li> <li>Arrangere noget for beboerne (ud at gå, spil, sang eller andet?)</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du har følgende personlige kompetencer: <ul> <li>Du er god til at kommunikere med beboerne, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger og er glad i samværet på arbejdspladsen.</li> <li>Du er en stabil kollega, der bidrager til det positive samarbejde.</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />For at blive serviceassistentelev i Odense Kommune er det en forudsætning, at du har bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til serviceassistentuddannelsens grundforløb.<br />Du kan læse mere om uddannelsen til serviceassistent på <a href="https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/serviceassistent">UddannelsesGuiden</a>.<br />Du får elevløn efter gældende overenskomst fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br /><br />Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit på 37 timer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong> <br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Rehabiliteringsleder Alice Sundstrøm på 65 51 34 25 eller på mail <a href="mailto:asu@odense.dk">asu@odense.dk</a><br /><br />Ansøgningsfristen er den 25. marts 2018. 
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til ungemiljøet på Paarup Skole

  Brænder du for ungeskolen, og vil du medvirke til at udvikle ungemiljøet i de kommende år, så er stillingen måske noget for dig? Vi søger en fagligt dygtig lærer til ungemiljøet med linjefag/ linjefagskompetencer i fysik/kemi, matematik og naturfag. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

  <em>Brænder du for ungeskolen og vil du medvirke til at udvikle ungemiljøet i de kommende år, så er stillingen måske noget for dig?</em><br /><br />Paarup Skole søger en fagligt dygtig lærer til ungemiljøet med linjefag/linjefagskompetencer i fysik/kemi, matematik og naturfag. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Paarup Skole er en 3 sporet skole med 776 elever. Vi ligger i den nordvestlige del af Odense – ca. 5 km fra centrum. Skolen er opdelt i børnemiljø 0.-5. klasse og ungemiljø 6.-9. klasse. Derudover har Paarup Skole en centerafdeling med 58 elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.<br /> <br />Vi er en skole, som er udviklingsorienteret og et tilvalg for områdets familier. Vores indsatsområder er blandt andet udviklingen af professionelle læringsfællesskaber og inspirerende børne- og ungemiljøer.<br /><br />Bliver du en del af vores ungemiljø, kan du forvente og glæde dig til at blive en del af et godt kollegialt fællesskab, stor faglighed og engagerede kollegaer.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>er uddannet lærer og vedhæfter dit eksamensbevis, når du søger</li> <li>kan skabe et trygt men varieret læringsmiljø, hvor eleverne trives og udvikler sig såvel fagligt som socialt</li> <li>er tydelig i din klasserumsledelse</li> <li>kan skabe en varieret og spændende undervisning</li> <li>har en god energi og kan trives med udfordringer</li> <li>er anerkendende og ser børns forskellige forudsætninger som en styrke</li> <li>finder det naturligt at indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer om planlægning og udvikling   </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Tina Skelgaard på 3012 2040 eller souschef og leder af ungemiljøet Thomas Larsen på 2341 4617, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 7. marts 2018, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 14. marts 2018 fra kl. 13.30.<br /> 
  Arbejdssted:
  Paarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Chef for sociale indsatser

  Kan du se dig selv som chef i en stor kommune? Kan du stå i spidsen for et område, som formår at sætte fokus på job og uddannelse, samtidig med at der tages hånd om sociale problemer?

  <em>Kan du se dig selv som chef i en stor kommune? Kan du stå i spidsen for et område, som formår at sætte fokus på job og uddannelse, samtidig med at der tages hånd om sociale problemer? Kan du se meningen med at arbejde tværfagligt? Og kan du som leder drive og holde tempo i udviklingen af kvaliteten i de mange tiltag?</em><br /><br />Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltning søger en dygtig chef med handlekraft, strategisk sans og talent for samarbejde. Måske er du den kommende chef?<br /><br /><strong>Opgaven</strong><br />Den nye chef for sociale indsatser bliver en del af et kompetent ledelsesteam i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen i Odense Kommune. Ansvarsområdet for den nye chef er organiseret under Jobrehabilitering. Jobrehabilitering udgør, sammen med områderne Uddannelse, Job, Virksomhed og Ydelser, den koncernledede organisering af forvaltningen, der samlet arbejder helhedsorienteret med kerneopgaven: job og uddannelse.<br /><br />Lovgrundlaget for Jobrehabilitering er Sundheds- og Serviceloven, men opgaven er også at arbejde ind i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB). Den politiske ramme udgøres af kommunens beskæftigelsespolitik og politik for socialt udsatte borgere (kan ses på <a href="http://www.odense.dk">www.odense.dk</a>).<br /><br />Det helt centrale i opgaveløsningen er at finde og understøtte de individuelle potentialer, som borgerne har, og med udgangspunkt i borgerens unikke livssituation at finde løsninger med perspektiv for den enkelte. Nogle har brug for megen støtte – andre kun i begrænset omfang. Derfor tilbyder Odense Kommune en bred vifte af indsatser, herunder bl.a. mentorstøtte, misbrugsbehandling, boligsociale indsatser, væresteder, sundhedsindsatser, kvindekrisecenter, forsorgshjem, etc.<br /><br />Målet for indsatserne i Odense Kommune er at understøtte borgeren i at opnå større grad af selvforsørgelse. Det er derfor vigtigt, at indsatserne er et supplement til borgerens egne ressourcer, og at det fælles fokus er på job og uddannelse.<br /><br />Som chef for sociale indsatser skal du stå i spidsen for de supplerende tiltag og aktiviteter, der sammen med borgerens egne ressourcer bringer vedkommende tættere på mere direkte job eller uddannelsesrettede aktiviteter. Det skal derfor være naturligt for den nye chef at tænke det sociale område sammen med en målrettet beskæftigelsesindsats.<br /><br />Du ansættes med reference til koncernchef Susanne Kvolsgaard, som er en af forvaltningens fem koncernchefer, og du får det overordnede ansvar for 10 afdelinger med hver mellem 12 og 18 medarbejdere. Hver afdeling har en daglig leder.<br /><br /><strong>Personen</strong><br />Det er afgørende vigtigt, at den nye chef kan lede og implementere gennem andre ledere. Det forventes derudover, at vedkommende indgår i et konstruktivt samarbejde med sideordnede ledelseskolleger og via dette samarbejde bidrager til den fortsatte udvikling<br />af den samlede Beskæftigelses- & Socialforvaltning.<br /><br />Ledelse ”ind i myndighedsområdet” og en grundlæggende forståelse for, hvorfor tværfaglighed og tværgående indsatser giver mening, er ligeledes centrale forudsætninger for at lykkes i stillingen. De afgørende værdier for ledelse i Odense Kommune handler<br />nemlig om samarbejde, tværfaglighed, åbenhed og tværgående strategi. Det forventes derfor, at den nye chef indgår i samarbejder både internt og eksternt og på såvel lokalt som på nationalt niveau.<br /><br /><strong>Det forventes i øvrigt, at den nye chef</strong> <ul> <li>har interesse for det sociale område og udsatte borgeres vilkår og kan indgå i et stadigt udviklings- og implementeringsarbejde, hvor beskæftigelsesindsatsen suppleres med relevante sociale tiltag.</li> <li>evner at få området til at fremstå sammenhængende. Sammen med afdelingslederne skal der arbejdes helhedsorienteret i et perspektiv, som involverer hele forvaltningen til gavn for</li> <li>kommunens socialt udsatte.</li> <li>kan indgå i et udviklingsorienteret samspil med både chefgruppen og koncernledelsen og på den baggrund iværksætte og lede de tiltag, der mest effektivt realiserer den beskæftigelsesrettede indsats og forvaltningens mål.</li> <li>forstår betydningen af stærk implementeringskraft og kan sætte sig for bordenden og danne effektive, implementeringsdygtige lederteams.</li> <li>har forståelse for sammenhængen mellem borgere, politikere og den offentlige organisation og kan arbejde med strategiudvikling både på eget driftområde og på tværs af forvaltningen og af kommunen.</li> <li>kan lede nedad i organisationen, sætte retning og være tydelig som leder. Evnen til at lede gennem andre ledere er væsentlig, idet det giver den nye leder rum til at varetage den strategiske ledelse af området.</li> <li>tager ansvar og kan kommunikere og således rammesætte arbejdet bl.a. ved at reducere kompleksitet. </li> <li>formår at holde momentum, overblik og tempo både i kortere forløb og projekter, men også på den lange bane og har øje for både proces og resultat.</li> </ul> <br /><strong>Kvalifikationer i øvrigt</strong> <ul> <li>Dokumenteret ledelseserfaring – gerne på chefniveau, hvor omdrejningspunktet har været ledelse gennem andre ledere via en motiverende og delegerende ledelsesstil.</li> <li>Solidt kendskab til det sociale område (Sundheds- og Serviceloven) og også gerne til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB).</li> <li>Evne til at arbejde med strategiudvikling og til at operationalisere strategi på det sociale område i tæt kobling med den beskæftigelsespolitiske dagsorden.</li> <li>Personlig gennemslagskraft og særdeles stærke kommunikative kompetencer.</li> <li>Forståelse for de politiske mål, mekanismer og tankegange, der styrer det sociale og det beskæftigelsespolitiske område.</li> <li>Relevante professionelle netværk og kontaktflader.</li> </ul> <br /><strong>Andet</strong><br />Læs mere om stillingen på <a href="http://www.muusmann.com/stillinger">www.muusmann.com/stillinger</a>. Her kan stillings- og personprofilen samt øvrigt materiale ses.<br /><br />Tiltrædelse: 1. maj 2018.<br /><br /><strong>Ansøgningsfrist: Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 24.00</strong><br />Søg stillingen på <a href="http://www.muusmann.com/stillinger">www.muusmann.com/stillinger.</a><br /><br />Kontakt gerne koncernchef Susanne Kvolsgaard, tlf. 21 49 12 36, eller partner Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.<br /><br />Løn og Ansættelsesforhold i henhold til aftale mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Afdelingsleder til Behandlingscenter Odense

  Kan du se meningen med at forene misbrugsbehandling med fx socialfaglige tiltag, der også kan have et beskæftigelsesperspektiv? Kan du stå i spidsen for at drive og holde tempo i en proces, hvor vi hele tiden ønsker at højne både kvalitet, effekt og sikkerhed i vores misbrugsbehandling?

  <em>Kan du se meningen med at forene misbrugsbehandling med f.eks. socialfaglige tiltag, der også kan have et beskæftigelsesperspektiv?<br />Kan du stå i spidsen for at drive og holde tempo i en proces, hvor vi hele tiden ønsker at højne både kvalitet, effekt og sikkerhed i vores misbrugsbehandling?<br />Er du desuden tværfaglig og kan du arbejde med og i grænsekrydsende ledelse?</em><br /><br />Så er du måske den kommende leder af en af afdelingerne i Odense Kommunes misbrugsbehandlingscenter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Beskæftigelses- & Socialforvaltningen i Odense Kommune søger en kompetent leder med stærk sundhedsfaglig baggrund til stillingen som afdelingsleder i Behandlingscenter Odense, der sammen med bl.a. Alkoholbehandlingen udgør kommunens misbrugsbehandling.<br /><br />Vi arbejder naturligvis med misbrugsbehandling, men vi arbejder også ind i forvaltningens kerneopgave – flere i job og uddannelse – og interesserer os således bredt for at finde og understøtte den enkeltes potentiale og derved holde borgeren i centrum.<br />Vi mener, at i alt hvad vi gør, skal der være blik for at understøtte borgeren i at opnå større grad af selvforsørgelse.<br />Det skal derfor være naturligt for dig at tænke behandling sammen med en målrettet beskæftigelsesindsats, samtidig med at du er garant for solid sundhedsfaglig kvalitet og en høj patientsikkerhed.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Afdelingen består af mellem 15 og 18 erfarne social- og sundhedsfaglige medarbejdere med misbrug som speciale.<br />Du bliver som afdelingsleder ansvarlig for den daglige drift og personaleledelse i afdelingen.<br />Du vil komme til at indgå i et lederteam med flere lederkollegaer, der arbejder i et tæt fællesskab for at opnå gode resultater og sikre, at behandlingscenteret er et attraktivt arbejdssted.<br /> <br />I er alle ansat i området Jobrehabilitering 2 med reference til områdets chef, men arbejder også på tværs af forvaltningen.<br />Der er således et naturligt fællesskab med forvaltningens mange supplerende indsatser.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en afdelingsleder med dokumenteret sundheds- og ledelsesfaglig erfaring og talent for både kvalitetsudvikling og for tværfagligt samarbejde.<br />Vi forventer os, at du: <ul> <li>Har en sundhedsfaglig baggrund og har nogle års erfaring som direkte personaleleder</li> <li>Er lige velfunderet i såvel den praktiske som den teoretiske tilgang</li> <li>Har et skarpt blik på vigtigheden af borgernes oplevelse af misbrugsbehandlingen</li> <li>Har erfaring med kvalitetsudvikling i sundhedssystemet og mestrer håndtering af procedurer samt kan formidle og sikre den samlede afdelings korrekthed og kontinuitet vedrørende bl.a.: <ul> <li>instrukser</li> <li>medicinhåndtering</li> <li>hygiejne, egenkontrol og kvalitetssikring</li> <li>journalføring</li> </ul> </li> <li>I det hele taget har stor bevidsthed om de lovgivningsmæssige rammer og retningslinjer, som gælder på området</li> <li>Er stærk, når det handler om at forebygge, rette op på og eliminere fejl</li> <li>Kan facilitere læring og udvikling – også i tværfaglige teams – og sikre implementering</li> <li>Brænder for at udvikle opgaven - men også medarbejderne, så deres kompetencer bringes endnu bedre i spil.</li> <li>Har et fagligt kendskab til misbrugsbehandling, eller har de kompetencer, der skal til for hurtigt at tilegne dig den viden, der er nødvendig for at kunne drive faglig nærledelse på feltet</li> <li>Er resultat- og handlingsorienteret og optaget af at følge centret måltal tæt</li> <li>Er indstillet på at blive målt både individuelt og som lederteam</li> </ul> Vi lægger også vægt på, at du som person: <ul> <li>Har skabt klare resultater i dit tidligere job</li> <li>Har struktur, overblik, ansvarlighed og handlekraft</li> <li>Har overblik, vilje og evne til samarbejde</li> <li>Kan omsætte lovgivning og strategier til konkrete handlinger og tiltag</li> <li>Er vant til at samarbejde med mange og forskelligartede samarbejdspartnere</li> <li>Evner at indgå med faglig tyngde og stærk samarbejdsånd i et ledelsesteam</li> <li>Kan rammesætte arbejdet og skabe følgeskab hos dine medarbejdere og dine kolleger</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre en dynamisk feedback-kultur og styrke vores fælles læring og organisationens implementeringsevne.<br />Vi tilbyder således et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><br /> <br />Du kan kontakte konstitueret områdechef for Behandlingscentret Mathilde Tronegaard på 4010 8175 eller afdelingsleder Anette Nancke på 4028 1083 for yderligere information om stillingen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist på stillingen søndag den 4. marts 2018.<br /><br />Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde mandag den 12. marts arts 2018 og 2. samtalerunde mandag den 19. marts 2018.<br /><br />Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale.<br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Engageret pædagog til Børnehuset Stjernen

  Vi har spurgt vores forældre og de siger bl.a. følgende kendetegner vores hus – nærværende og imødekommende voksne, samarbejde i top, en atmosfære der er præget af ro, stille stemmer og god struktur og så siger de også at glade voksne skaber glade børn. Er det her du skal arbejde?

  Vi har spurgt vores forældre og de siger bl.a. følgende kendetegner vores hus – <em>nærværende og imødekommende voksne, samarbejde i top, en atmosfære der er præget af ro, stille stemmer og god struktur og så siger de også at glade voksne skaber glade børn</em>.<br /><br />Så kan du se dig selv arbejde et hus, hvor ovenstående er nogle af kendetegnene, så læs endelig videre. Vi søger nemlig en pædagog på 34 timer ugentlig til vores småbørnsstue pr. 1. april 2018.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Stjernen er en del af Børneinstitution Sanderum-Tingløkke, der også består af børnehusene Tænkehatten, Lahns, Dragen, Afrodite, Dalumgård, Dalum og Midgård.<br /><br />Børnehuset Stjernen er et børnehus med 81-87 glade, nysgerrige og velfungerende børn i alderen 0-6 år.  Vi har til huse i to fysisk adskilte bygninger.<br />I ”Lille Bjørn” har vi en vuggestue med 20 børn og en småbørnsstue med 2 vuggestuebørn og 15 af vores yngste børnehavebørn.<br />I ”Store Bjørn” har vi de ældste børnehavebørn (44-50 børn).<br />Vi har en stor og super dejlig legeplads med kørebane, egen skov, klatretårn, bålsted, klatrebane mv. Indenfor har vi flere større og mindre rum herunder motorikrum, sprogrum og værksted – vi har derfor gode muligheder for at opdele børnene i mindre grupper.<br />Vi bestræber os på at skabe et inkluderende læringsmiljø og møde børnene, så de føler sig betydningsfulde i fællesskabet og forstået i deres intentioner. Vi har fokus på udvikling af praksis og refleksion i professionelle læringsfællesskaber, hvor vi arbejder med at skabe høj kvalitet med fokus på bl.a. skriftlighed og opstilling af fælles faglige mål. Vi arbejder med de 8 samspilstemaer fra ICDP og har på stuen et særligt fokus på børns sociale kompetencer, sprog og selvhjulpenhed.  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har brug for en pædagog som: <ul> <li>Har interesse i at arbejde med de yngste børn med fokus på sprog og selvhjulpenhed</li> <li>Skriftligt kan opstille faglige mål og derigennem have fokus på dokumentation og evaluering</li> <li>Kan skabe gode overgange og samarbejde med både vuggestuen og børnehaven (de ældste)</li> <li>Kan stille spørgsmål til egen/fælles praksis med henblik på at udvikle praksis til gavn for børnene</li> <li>Arbejder anerkendende og inkluderende</li> <li>Er nærværende og samtidig har et godt overblik – også i pressede situationer</li> <li>Er god til den skriftlige såvel som mundtlige formidling</li> <li>Kan arbejde selvstændigt i praksis og med pædagogiske læreplaner</li> <li>Kan indgå professionelt i dialogen med forældrene og møde dem anerkendende</li> <li>Lægger vægt på og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø og samarbejdskultur</li> </ul> Hvis du mener du kan bidrage med ovenstående og derudover har en god portion humor, kan se muligheder frem for begrænsninger og generelt har en positiv livsindstilling, skal du ikke tøve med at søge stillingen hos os.<br /><br />Der er mulighed for at aftale besøg i løbet af uge 8 og 9.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig leder Marianne Skøtt Mikkelsen på 6375 4165, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 4. marts 2018 og samtaler forventes afholdt 21. marts 2018.<br /><br /><img height="126" src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=2432c3be-72ac-412b-86ea-f3fb3ba0e944" width="90" /><br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Sanderum-Tingløkke børnehuset Stjernen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  04-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Personlig assistance søges til Korsløkkehaven Plejecenter. Der er bevilget 9 timer til stillingen, hvor du skal deltage i morgenplejen sammen med en kollega.

  Korsløkkehaven Plejecenter søger en medarbejder til at varetage opgaven som personlig assistance i dagvagt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Korsløkkehaven Plejecenter består af fire teams med tilsammen 40 boliger med borgere, der er i forløb vedvarende sygdomsudvikling.<br /><br />Vi arbejder rehabiliterende, hvor samarbejdet med borgeren sættes i fokus, og der arbejdes ud fra at understøtte og styrke borgerens selvbestemmelsesret samt livskvalitet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som personlig assistance skal du varetage følgende opgaver <strong>i samarbejde med</strong> medarbejderen, der er bevilget assistancen: <ul> <li>Hjælpe borgere med personlig hygiejne – bad, nedre og øvre hygiejne og påklædning</li> <li>Toiletbesøg</li> <li>Forflytninger</li> <li>Praktiske opgaver i borgerens hjem</li> </ul> Der vil forekomme arbejde i weekender og på helligdage.<br /> <br />Der er bevilget 9 timer i gennemsnit pr. uge, som du planlægger i samarbejde med kollegaen, der har bevillingen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den  forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte rehabiliteringsleder Alice Sundstrøm på 6551 3425 eller social- og sundhedshjælper Susanne Nim på 21440624.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. februar 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 10.
  Arbejdssted:
  Korsløkkehaven Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-02-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kan du sparre, udfordre og samarbejde med dit ledelsesteam? Vil du arbejde professionelt, teambaseret, ansvarsfuldt og uhøjtideligt? Brænder du for at videreudvikle Risingskolens voksende ungemiljø? Har du lederuddannelse og erfaring med lederrollen?

  <em>Kan du sparre, udfordre og samarbejde med dit ledelsesteam?<br />Vil du arbejde professionelt, teambaseret, ansvarsfuldt og uhøjtideligt?<br />Brænder du for at videreudvikle Risingskolens voksende ungemiljø?<br />Har du lederuddannelse og erfaring med lederrollen?</em><br /><br />Risingskolens souschef på har fået job som skoleleder på en anden af kommunens skoler.<br />Derfor søger vi snarest muligt en ny til at løfte opgaven som souschef og afdelingsleder  for skolens ungemiljø.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen er en stor og fuldt udbygget folkeskole i det østlige Odense.<br />Vi ønsker at være den lokale skole, og vi bestræber os på at tilbyde en skole, der naturligt tiltrækker de skolesøgende børn og unge i området. Skolen rummer indtil videre 800 elever, 90 pædagogiske medarbejdere og et velfungerende ledelsesteam, der ud over dig består af 2 pædagogiske afdelingsledere, en administrativ leder på ½ tid samt skolelederen.<br /><br />For skolen anses det for at være en stor styrke, at der er en diversitet blandt skolens elever og forældre. Allerede i reformens første år var Risingskolen med til at etablere en valgfagsordning, ligesom vi har fleksible læringsmiljøer for eleverne og et stort fokus på faglighed.<br /><br />Risingskolen er desuden entreprenørskole for en specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og et tale/sprogcenter for børn med tale- og sproglige vanskeligheder.<br /><br />Allerede da arbejdet med Skolereformen blev introduceret, startede vi sammen med personalet innovative prøvehandlinger, der skulle give muligheder i forhold til gode beslutninger omkring reformens temaer. Vi oplever, at vi er kommet godt i gang!<br />På skolen er følgende bl.a. implementeret: <ul> <li>60 minutters moduler og ugentlige fordybelsesdage</li> <li>Valgfagsordning for alle elever i Ungemiljøet</li> <li>ForårsSFO med fokus på gode overgange</li> <li>Trivsel som omdrejningspunkt for læring</li> <li>Inklusion og tæt samarbejde mellem almen- og specialtilbud</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Det er for os vigtigt, at det kommende medlem af skolens ledelsesteam vil kunne sparre, udfordre og samarbejde med resten af ledelsesteamet.<br />Den kommende souschef vil skulle kunne glide ind i det daglige arbejde, der kan karakteriseres med plusord som professionelt, teambaseret, ansvarsfuldt og uhøjtideligt.<br /><br />Arbejdsopgaverne for den kommende afdelingsleder vil primært ligge i at videreudvikle skolens ungemiljø gennem et tydeligt fokus på de tre kerneområder i skolereformen og med udgangspunkt i skolens beskrevne kerneopgave: "Alle elever skal opleve personlig optimisme og udvikle sig i fællesskaber”.<br />Grundet stor tilstrømning af elever til skolen forventes antallet af klasser i ungemiljøet at vokse kraftigt i de kommende år.<br /><br />Vi kan tilbyde en skole i rivende udvikling, dygtige medarbejdere, en flok velfungerende elever og mange engagerede forældre.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer os, at du; <ul> <li>har lyst til at arbejde med alle skolens elever og medarbejdere</li> <li>er holdspiller, men at du også er i stand til at træffe beslutninger i dagligdagens mange aktiviteter</li> <li>synes godt om forstyrrelser</li> <li>oplever at udvikling muliggøre handlinger</li> <li>har kendskab til undervisnings-verdenen</li> </ul> Vi forventer desuden, at du har gennemgået uddannelsen ”Fra lærer til leder”/Diplom i Ledelse eller har en tilsvarende lederuddannelse.<br />Du må meget gerne komme med erfaring fra ledelse eller lederopgaver.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om Risingskolen <a href="http://risingskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank">her</a>.<br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Skoleleder Pernille Wessel på <a href="mailto:psw@odense.dk">psw@odense.dk</a> eller 2447 2897.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 2. april 2018.<br /><br />Vi afholder samtaler mandag den 9. april 2018 samt 2. samtaler mandag den 23. april 2018 - begge dage fra sidst på eftermiddagen.<br /><br />Forud for en eventuel anden samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en case.<br /> 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-04-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent på 30 timer ugentlig i et vikariat pr. 1. april til 1. oktober 2018. Stillingen omfatter både dag og aftenvagt og der arbejdes hver anden weekend.

  Vi søger en social og sundhedsassistent på 30 timer ugentlig i et vikariat pr. 1. april til 1 oktober 2018. Stillingen omfatter både dag- og aftenvagt og der arbejdes hver anden weekend.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Rydsåvej er et gerontopsykiatrisk botilbud for 38 borgere og en udredningsplads. Her er ansat social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker. Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og plejebehov.<br /><br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til, at leve et så selvstændigt liv som muligt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har interesse i gerontopsykiatri</li> <li>Har erfaring med psykiatri/socialpsykiatri</li> <li>Ser muligheder i at arbejde målrettet med borgerens hverdagsliv</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger og pårørende</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform</li> <li>Kan tilpasse støtten og graduere den løbende i forhold til den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder. Supervision ud fra den systemisk narrativ tilgang med ekstern supervisor.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Gitte Sundekilde på 6551 3892 eller rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 16. marts 2018, kl. 12.00. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 23. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Botilbuddet Rydsåvej, Gerontopsykiatrisk center
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Processtærk generalist til Bystrategi

  Har du lyst til at arbejde for udviklingen af bl.a. Odenses bydele og kreative miljø? Har du lyst til at udvikle og drive strategiske projekter og processer i en politisk styret organisation? Så er det måske dig, der skal være med til at transformere Odense fra stor by til storby.

  <strong>Processtærk generalist med interesse for byens transformation</strong><br /> <br />Odense er i gang med den største transformation i byens historie. Udviklingen af byen fra stor dansk by til dansk storby er i fuld gang og vi har brug for nye gode kræfter, da en af vores kolleger har fået andet job.<br /> <br />Har du lyst til at arbejde for udviklingen af bl.a. Odenses bydele og kreative miljø? Er du god til at involvere og samarbejde med forskellige målgrupper – både internt og eksternt? Har du lyst til at udvikle og drive strategiske projekter og processer i en politisk styret organisation? Så er det måske dig, der skal være med til at transformere Odense fra stor by til storby.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Bystrategi er en del af staben Transformation & Strategi i Borgmesterforvaltningen. I Bystrategi er vi ansvarlige for den strategiske byudvikling og de store strategiske byudviklingsprojekter i tæt samarbejde med By- og Kulturforvaltningen. Bystrategi er et spændende, engageret og travlt kontor med 18 medarbejdere, som arbejder med Odenses fysiske og mentale transformation.<br /> <br />I Bystrategi har vi særligt fokus på tre områder: <ul> <li>Det planstrategiske område, hvor vi bl.a. er ansvarlige for kommunens planstrategi, som er den overordnede vision og strategi for Odenses udvikling </li> <li>Store strategiske byudviklingsprojekter, der har grundlæggende betydning for Odenses udvikling, bl.a. i form af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade - Fra Gade til By i partnerskab med Realdania, Fremtidens Vollsmose, byudvikling langs med letbanekorridoren, omdannelsen af eksisterende OUH og Campus Odense som er udviklingen af Danmarks mest ambitiøse område for forskning, uddannelse og erhverv  </li> <li>Det boligstrategiske område, hvor vi bl.a. samarbejder med boligorganisationerne om at udvikle byens almene boligområder og med boligudvikling som en strategisk indsats ift. storbytransformationen  </li> </ul> Herudover løser vi andre opgaver, som bidrager til byens udvikling med inddragelse af byens borgere, andre eksterne parter og øvrige forvaltninger i Odense Kommune. Vi har således en bred kontaktflade både i og uden for kommunen, som du vil komme til at samarbejde med.<br /> <br />Bystrategi sekretariatsbetjener også Odense Bæredygtighedsråd og huser sekretariatet for Byregion Fyn, som er et tværkommunalt strategisk samarbejde mellem ni fynske kommuner.<br /><br /><br /><strong>Konkrete opgaver til dig</strong><br />Opgaverne i Bystrategi løses typisk i teams, som sammensættes efter behov og kompetencer. Du vil kunne komme til at løse opgaver inden for hele kontorets opgavefelt, men konkret søger vi en konsulent til følgende opgaver: <ul> <li>Bydelspuljen - har til formål at fremme udvikling og styrke identiteten af byens lokalområder og vil være en af dine væsentligste opgaver. Du vil også skulle varetage projektadministrationen for nye projekter, herunder have kontakt til ansøgere og bevillingsmodtagere fra ansøgningsfase over projektfasen til aflæggelse af regnskab. Du vil komme til at deltage i udviklingen af puljen, markedsføring, prioritering og indstilling af ansøgninger til politisk behandling. </li> <li>Det eksperimenterende kreative miljø - et projekt som skal skabe rammerne for en innovations hub for det kreative miljø i byen. De kreative er en målgruppe i kommunens bosætningsstrategi, og vi arbejder på at skabe synergi og samtidig styrke den kritiske masse inden for kultur- og businesskreative aktører. Projektet udvikles på tværs af forvaltninger og i samarbejde med aktører fra det kreative miljø. </li> <li>Fremtidens Vollsmose - i samarbejde med projektleder at koordinere, udvikle og sparre omkring arbejdet med Fremtidens Vollsmose. Indsatsen sætter rammen om udviklingen af Vollsmose i forhold til bl.a. den fysiske og boligsociale udvikling og der samarbejdes på tværs af alle forvaltninger og med Vollsmose Sekretariatet.  </li> </ul> Derudover vil du afhængig af kompetencer kunne indgå i projekter og processer i kontoret med det formål at understøtte sammenhænge både internt i kontoret og i staben, men også på forvaltningsniveau og på tværs af forvaltninger. Eksempelvis skal der udarbejdes processer for inddragelse af aktører i arbejdet med Planstrategi 2019.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Har en akademisk uddannelse på kandidatniveau og har interesse for byens transformation</li> <li>Har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation</li> <li>Kan tænke strategisk og omsætte strategier i praksis</li> <li>Er struktureret og god til at tænke i processer, involvere forskellige målgrupper og afveje forskelligartede interesser</li> <li>Er god til at navigere i en kompleks hverdag med mange forskellige opgaver og dagsordener, der skifter hurtigt</li> <li>Har erfaring og lyst til at arbejde med projektudvikling og projektadministration, herunder projektøkonomi</li> <li>Har lyst til både at varetage driftsorienteret projektadministration og mere udviklingsorienterede opgaver</li> <li>Er udadvendt, samarbejdsorienteret og god til at skabe kontakt og netværk med aktører på forskellige niveauer  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Spændende og udfordrende opgaver i et ambitiøst og engageret kontor i en ambitiøs by, der tør tænke nyt</li> <li>Stor frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet samt gode og dygtige kolleger både i det nære og på tværs af hele Odense Kommune</li> <li>Vi prioriterer et uhøjtideligt miljø med fokus på kvalitet i opgaveløsningen, arbejdsglæde, gensidig tillid og godt humør  </li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger om jobbet er du velkommen til at kontakte chef for Bystrategi Carsten Henriksen på 2311 0682.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 7. marts 2018 kl. 12.00.<br />Vi forventer at afholde samtaler den 14. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Bystrategi
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Vil du være med til at skabe rammerne for ny velfærd for børn og unge i Odense? Har du flair for at agere i en kompleks og politisk styret organisation? Er du stærk analytisk og trives med at skabe resultater i en travl hverdag? Så er du måske vores nye kollega i Ledelsessekretariatet.

  <strong>Om os</strong><br />Børn- og Ungeforvaltningen er den største forvaltning i Odense Kommune. Her går mere end 6000 medarbejdere hver dag på arbejde for børnene. På Ørbækvej 100 sidder forvaltningens administration, som bl.a. tæller stabsfunktionen Politik & Strategi. Stabens fornemmeste opgave er at understøtte det politiske niveau og den administrative topledelse i forvaltningens bestræbelser på at ruste alle børn og unge til at blive kompetente og aktive borgere, der kan præge fremtidens samfund.<br /><br />I staben udgør Ledelsessekretariatet et knudepunkt for den politiske betjening og den tværgående strategiske udvikling af børn- og ungeområdet.  Nøgleordene for vores arbejde er betjening af det politiske udvalg, rådmand, direktør og chefgruppe, policyudvikling samt koordinering af tværgående og strategiske processer i samspil med resten af forvaltningen og eksterne samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine opgaver bliver; at udarbejde notater og dagsordenspunkter, koordinering af projekter på området, selvstændigt projektarbejde, udarbejde analytiske beslutningsoplæg til ledelsen – kort sagt et godt miks af større og mindre opgaver, som er med til at understøtte den daglige drift og udvikling af området.<br /> <br />Jobbet er kendetegnet ved spændende og krævende opgaver kombineret med en høj grad af frihed og ansvar. Vi forventer høj kvalitet i alt hvad vi gør og forventer, at alle tager ansvar for at nå fælles mål. Omgangstonen er åben, ærlig og positiv, og kulturen præget af en holdning om, at alt som udgangspunkt kan lade sig gøre.<br /> <br />Vores arbejde er præget af både lange, dybdegående processer og af travlhed og korte deadlines. Derfor er arbejdet ofte meget varieret. Vi løser vores opgaver i tæt samarbejde med hinanden og kolleger i andre dele af kommunen. Du får processerne til at skride hurtigt og effektivt fremad for du har gå på mod og drive, samtidig med at du husker inddragelsen.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en skarp og analytisk person. Du har som udgangspunkt en samfundsfaglig kandidatuddannelse.<br />Du har politisk fingerspidsfornemmelse og trives med at arbejde i en politiske ledet organisation. Du har erfaring med at betjene det politiske niveau i en kommune og er skarp på, hvordan det gode politiske oplæg skæres til. Du kender formaliteterne og rammen for det politiske og forvaltningsmæssige arbejde.<br /> <br /><strong>Personlige kompetencer:</strong> <ul> <li>Du motiveres af at arbejde med kommunal udvikling og tæt på det politiske niveau</li> <li>Du har gennemslagskraft</li> <li>Du er proaktiv og går foran i opgaveløsningen</li> <li>Du agerer og arbejder fleksibelt og forandringsparat</li> <li>Alder, køn og etnicitet er helt irrelevant, men det er “drive” og skarp faglighed ikke. </li> </ul> <strong>Faglige kompetencer:</strong> <ul> <li>Du har erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation, gerne en kommune.</li> <li>Du leverer høj formidlingsmæssig kvalitet i såvel din skriftlige som mundtlige kommunikation</li> <li>Du er fokuseret, har overblik og arbejder struktureret.</li> <li>Du er systematisk og evner at nedbryde komplekse processer, så der både er styr på detaljen og på det brede perspektiv.</li> <li>Det er en fordel, hvis du har et godt kendskab til børn- og ungeområdet. Men det er først og fremmest evnen til at være nysgerrig og sætte sig ind i nye områder, problemstillinger og muligheder, der er vigtig. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en stilling, der byder på udfordringer tæt på ledelsen og det politiske niveau.<br />Det sker på en spændende og udfordrende arbejdsplads med mulighed for faglig udvikling, gode kollegaer og varierende arbejdsopgaver. Vi lægger stor vægt på personlig udfoldelse og trivsel, og at der er plads til smil og grin, selv når tingene skal gå stærkt.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Arbejdstiden er på 37 timer om ugentlig.  <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatschef for Ledelsessekretariatet Lærke Kibsgaard Rask på 2013 2559.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 28. februar 2018 kl. 12.00.<br />Der afholdes 1. samtaler den 12. og 13. marts 2018 og 2. samtaler den 22. marts 2018 med henblik på ansættelse pr. 1. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Ledelsessekretariatet BUF
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  28-02-2018 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Er du strategisk tænkende, har du styr på dine kommunikationsværktøjer, og brænder du for intern kommunikation? Så er du måske vores nye barselsvikar.

  <em>Er du strategisk tænkende, har du styr på dine kommunikationsværktøjer, og brænder du for intern kommunikation? Så er du måske vores nye barselsvikar?</em><br /> <br />Odense er godt på vej til at blive en åben og moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer. Byggerier skyder op i centrum, på havnen og ved campus, hvor universitetet udvider, og det nye supersygehus tager form. Om få år gør letbanen det nemt, hurtigt og bæredygtigt at komme rundt i byen. Odense investerer med andre ord i disse år i en nødvendig omstilling af vækst og velfærd i byen. Det kræver mod, lyst og ikke mindst masser af solid kommunikation med medarbejdere, borgere og resten af verden.<br /> <br />Sammen med et team af kommunikationskonsulenter skal du være med til at understøtte Odense Kommunes dialog med og information til borgere og erhvervsliv i Odense og til at styrke videndeling og fællesskab internt i en forvaltning med 1500 medarbejdere. <br /> <br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Du skal sammen med de øvrige medarbejdere i kontoret løse de daglige strategiske og kommunikative opgaver. Du kommer særligt til at arbejde med: <ul> <li>Planlægning af indsatser og understøttelse af By- og Kulturforvaltningens direktør og øverste chefgruppe i forhold til den interne kommunikation  </li> <li>Udarbejdelse af oplæg, taler og løsning af forskellige ad-hoc opgaver for forvaltningens direktør samt generel ledelsesunderstøttelse</li> <li>Udvikling og produktion af indhold til Odense Kommunes medarbejderportal, hvor du bliver forvaltningens redaktør</li> </ul> <strong>Dine kvalifikationer</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Har en relevant kommunikationsuddannelse på kandidatniveau</li> <li>Har en solid faglighed, strategisk forståelse og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Kan arbejde strategisk med kommunikation med blik for helheden</li> <li>Er empatisk og evner at samarbejde med mange forskellige mennesker på tværs af faglighed</li> </ul> <strong>Hvem</strong><strong> er vi? </strong><br />I By- og Kulturforvaltningen er vi cirka 1500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Biologer, violinister, jurister og vejmænd arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen.<br /> <br />Vores fælles mål er at skabe bæredygtige løsninger, der fremmer menneskelig og økonomisk vækst.<br /> <br />Du bliver en del af kontoret Strategi og Kommunikation, som arbejder med forvaltningens strategiske projekt- og procesunderstøttelse, ledelsesunderstøttelse og intern og ekstern kommunikation. Strategi og Kommunikation er en del af stabsfunktionen Politik og Strategi, der understøtter forvaltningens arbejde med politisk betjening, juridisk og kommunikativ rådgivning, strategisk projekt- og procesunderstøttelse og digitalisering. Du vil referere til chefen for Strategi og Kommunikation.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er et barselsvikariat med start den 15. maj 2018.<br />Stillingen er en fuldtidstillingen med gennemsnitligt 37 timers arbejdsuge.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Strategi og Kommunikation Ivan Løvstrup på iloe@odense.dk eller på 24604060.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 9. marts 2018, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler i uge 12.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Kommunikation
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagpleje Syd og Vest - Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Leder til Uddannelsesrådgivningen

  Brænder du for arbejdet med at få unge ledige i gang med relevant uddannelse og videre i job? Har du evnen til at forene udvikling med sikker og effektiv rådgivning? Og har du mod på at lede og udvikle 20 fagligt dygtige uddannelsesrådgivere i samme retning? Så er det måske dig, vi søger!

  <em>Brænder du for arbejdet med at få unge ledige i gang med relevant uddannelse og videre i job? Har du evnen til at forene udvikling med sikker og effektiv rådgivning? Og har du mod på at lede og udvikle 20 fagligt dygtige uddannelsesrådgivere i samme retning? Så er det måske dig, vi søger!</em><br /> <br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vi som overordnet mål, at alle skal i uddannelse og job. Ungeledigheden er faldet de seneste år i Odense, men de politiske ambitioner er fortsat høje. I Odense skal uddannelse føre til job. Vi skal sørge for, at unge vælger uddannelse ud fra mulighederne på arbejdsmarkedet og egne styrker. Vi skal med forliget om ”Bedre veje til uddannelse og job” også skabe en ny kommunal ungeindsats, hvor de unge oplever, at beskæftigelsesindsatser, uddannelsesvejledning og sociale indsatser går hånd i hånd. De unge skal møde kommunen som én sammenhængende indsats. Vi vil noget – og vi vil lykkes.  <br /> <br />Det betyder i praksis, at forvaltningen skal løse kerneopgaven om job og uddannelse i tæt internt samspil og i samarbejde med virksomheder, institutioner, frivillige, andre organisationer og de unge selv. Vi lykkes ikke alene.<br /><br />I uddannelsesrådgivningen i området Uddannelse bidrager vi ind i forvaltningens kerneopgave ved at motivere unge uddannelsesparate til uddannelse, så de får et stærkt afsæt til et liv med uddannelse, job og selvforsørgelse.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en dygtig leder, der brænder for at indgå i denne opgave og for at arbejde med de unge. En kompetent leder, der kan skabe følgeskab og stå fast i stormvejr – som både kan komme indefra og udefra. En leder, der tør udfordre den måde, vi gør tingene på i dag og være med til at skabe den odenseanske måde at gøre tingene på! En samarbejdsorienteret leder, der sætter stik i til alle relevante samarbejdspartnere for at finde løsninger i fællesskab. Og ikke mindst en systematisk leder, der interesserer sig for, at vi opfylder vores mål – hver uge!<br /> <br />Du bliver personaleleder for en afdeling med ca. 20 medarbejdere. Personalegruppen består hovedsageligt af socialrådgivere og HK’ere, der i samarbejde skal sikre, at alle samtaler og forløb med de unge gør en forskel, og at rådgivningen af de unge sker korrekt i forhold til den gældende lovgivning og med blik for uddannelsesmarkedet både regionalt og nationalt.<br /><br />Som leder får du fagligt og administrativt ansvar. Du refererer til områdets chef og skal sammen med hende sikre, at de politiske dagsordner og strategiske mål på området operationaliseres og implementeres i afdelingen, og at I bidrager ind i forvaltningens kerneopgave.<br /> <br />Du skal tro på, at det er den motiverende samtale, den gode plan og de uddannelses- og virksomhedsrettede indsatser, der flytter de unge. Det er gennem dine medarbejderes gejst, kompetencer og tro på deres egen faglighed, at de kan gøre en forskel.<br /><br /><strong>Som leder for Uddannelsesrådgivningen skal du sikre</strong> <ul> <li>at de ledige uddannelsesparate under 30 år gennemfører relevant uddannelse og kommer videre i job</li> <li>en helhedsorienteret indsats, hvor de unge har én plan</li> <li>at der i samtalerne med de unge er dynamik, kontinuitet og sammenhæng, så den unge oplever både relevans og gennemsigtighed</li> <li>kvalificerede samtaler og korrekt rådgivning i tråd med gældende lovgivning</li> <li>gode og frugtbare relationer til uddannelsesverdenen og øvrige samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> ønsker os, at du</strong> <ul> <li>har socialfaglig indsigt og ledererfaring</li> <li>formår at udvikle og vedligeholde en effektkultur, hvor kerneopgaven er fast, men metoder og tiltag skiftes ud, når de ikke længere er produktive</li> <li>har forståelse for sammenhængen mellem unge, politikere, lovgivning og den offentlige organisation</li> <li>kan give feed back, sparre og coache dine medarbejdere – og sikre at du har de rette kompetencer i afdelingen</li> <li>er systematiker og kan opretholde en solid og sikker drift</li> <li>er vedholdende og får ting til at ske</li> <li>har personlig gennemslagskraft og stærke kommunikative kompetencer</li> <li>er god til at opbygge professionelle relationer – både til medarbejdere og til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere</li> <li>har et skarpt blik for kerneopgaven og ressourcerne hos de unge </li> </ul> <strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>en mulighed for at træde ind i et spændende kommunalt spændingsfelt, hvor du får mulighed for at gøre en stor forskel.</li> <li>en vigtig rolle i etableringen af den kommunale ungeindsats i Odense</li> <li>samarbejde med en masse dybt engagerede medarbejdere og samarbejdspartnere, som også brænder for at få de unge i gang med en relevant uddannelse.</li> <li>at blive en del af et mangfoldigt ledelsesteam både i Uddannelse og den samlede forvaltning</li> <li>en mulighed for at sætte dig eget præg på udviklingen med relationer ud i hele organisationen og ud i uddannelsesverdenen. </li> </ul> <strong>Om Beskæftigelses- og Socialforvaltningen</strong><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre en dynamisk feed back-kultur og styrke vores fælles læring og organisationens implementeringsevne. Vi tilbyder således et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer<br /> <br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner">odense.dk</a>. Her kan du også læse meget mere om vores <a href="http://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/udvalgspolitikker/beskaeftigelsespolitik">beskæftigelsespolitik</a>, <a href="https://www.joomag.com/magazine/strategier/0910166001485426058?short">Strategi for mødet med borgeren</a>, vores <a href="https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/tvaergaaende-politikker/uddannelsespolitik">uddannelsespolitik</a> og vores <a href="https://www.joomag.com/magazine/strategier/0661955001485500654?short">uddannelsesstrategi</a>.<br /> <br />Du kan kontakte uddannelseschef Mathilde Tronegård-Madsen på 4010 8175 eller afdelingsleder Stefan Grabow Johansen på 6161 1854 for yderligere information om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist på stillingen den 1. marts 2018, kl. 12.00.<br /><br />Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde den 6. marts 2018 og 2. samtalerunde den 15. marts 2018. Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Teamleder til Dagplejen i Syd

  Kan du inspirere, udvikle og understøtte dagplejepædagoger i deres arbejde? Er du skarp på supervision og er du en dygtig kommunikator? Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med det pædagogiske team og dagplejerne? Så er du måske vores nye teamleder.

  <em>Kan du inspirere, udvikle og understøtte dagplejepædagoger i deres arbejde? Er du skarp på supervision og er du en dygtig kommunikator? Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med det pædagogiske team og dagplejerne? Så er du måske vores nye teamleder med stærke kompetencer i faglig ledelse.</em><br /> <br />I Odense Kommune er dagplejen i en rivende udvikling, og vi har lige udvidet antallet af dagplejepædagoger for at højne den pædagogiske kvalitet med særlig fokus på tidlig indsats, dannelse og sprog. Dagplejen Syd søger en teamleder på 37 timer med stærke kompetencer i faglig ledelse, og som vil være med til at løse kerneopgaven i et tæt samarbejde med daglejepædagogerne, dagplejerne, tværfagligt med andre afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen samt med andre eksterne samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du har ansvaret for at være i tæt dialog med dagplejepædagogerne og understøtte dem i deres praksis og give supervision. Du får et tæt, tillidsbaseret samarbejde med dagplejerne, dagplejepædagogerne og andre samarbejdspartnere om at udvikle og sikre den bedst mulige dagpleje.<br /> <br />Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper med ca. 6 i hver, med tilsammen 24 børn. Du vil være tilknyttet 1 legestuegruppe, hvor du er med til at sikre højest mulig kvalitet for børnene. Du skal varetage et formelt tilsyn med den enkelte dagplejer.<br /> <br />Derudover skal du tilse sikkerheden hos alle dagplejerne, i deres hjem, en gang årligt.<br /> <br />Du vil nogle gang i løbet af et år skulle kunne varetage morgenvagter fra kl. 6.00.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen er organiseret i 3 geografiske områder Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere. Omkring halvdelen af kommunens småbørnspladser findes i Dagplejen.<br /><br />I Dagplejen Syd er der ansat 7 dagplejepædagoger og 132 dagplejere. Alle ansatte har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /> <br />Vi er et velfungerende team, som samarbejder om at løse kerneopgaven ud fra højest mulig kvalitet for børnene. Vi arbejder alle meget selvstændigt, men bruger også hinanden til at løse hverdagens komplekse opgaver og udfordringer. Alle er engageret og har en anerkendende og nysgerrig tilgang som giver en drivkraft i opgaveløsningerne og til de forandringer der skal gennemføres.<br /> <br />Alle dagplejepædagoger har de to første moduler i ICDP, da vores kultur er at arbejde ud fra et ressourceorienteret blik, som er dialogbaseret for at understøtte og øge kvaliteten i samspillet mellem voksen/voksen og voksen/barn. Derfor ser vi gerne at du har nogle af ICDP-modulerne eller har kendskab til ICDP og/ eller er indstillet på at tage de to første moduler.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br /><strong>Vi forventer, at du </strong> <ul> <li>Har en pædagogisk uddannelse og har pædagogisk og ledelses kendskab og meget gerne ledelseserfaring</li> <li>Har erfaring med supervision/sparring</li> <li>Har lyst til at indgå i et samarbejde med dagplejelederen om den faglige ledelse</li> <li>Har lyst til at indgå i et udviklende teamsamarbejde med 7 dagplejepædagoger</li> <li>Er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt</li> <li>Har en positiv og anerkendende tilgang til og i dit arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, struktureret, systematisk og bevare overblikket i en kompleks hverdag</li> <li>Kan arbejde med mange forskelligartede opgaver, og i mange forskellige rammer</li> <li>Har stærke IT- kundskaber og stor interesse for at anvende IT i den pædagogiske praksis.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Tiltrædelse er 1. maj 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd Karin Munk Bach på 2459 7647 eller <a href="mailto:kmba@odense.dk">kmba@odense.dk</a>.<br /><br />Du kan læse mere om os på vores hjemmeside <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen">her</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 5. marts 2018.<br /><br />1. ansættelsessamtale forventes afholdt mandag den 12. marts 2018, og 2. ansættelsessamtale forventes afholdt torsdag den 22. marts 2018. Går du videre til anden samtalerunde, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse.
  Arbejdssted:
  Dagplejen i Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger 5 social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere på 30-37 timer om ugen i faste stillinger med start 1. maj 2018. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Du vil skulle arbejde hver 3. weekend.

  Vi søger 5 social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere på 30-37 timer om ugen i faste stillinger med start 1. maj 2018. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Du vil skulle arbejde hver 3. weekend. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 7-15.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Jacob Hansensgruppen er en udekørende hjemmeplejegruppe, som kører i et stort geografisk område omkring Hjallese-Højby, Skt. Klemens, Blangstedgårdkvarteret, Birkum, Sanderum og Bellinge m.m. Vores forløb er borgere med sindslidelser, erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade. Vi vægter tværfaglighed, godt arbejdsmiljø og god trivsel højt.<br /><br />Gruppen er tværfaglig sammensat af ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere og social -og sundhedsassistenter. Vi samarbejder tæt med vores rehabiliteringsrådgivere og sygeplejersker. Vi vægter den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du brænder for at arbejde med borgere, som tilhører ovennævnte forløb, og du sætter din faglighed højt</li> <li>du arbejder bevidst ud fra den rehabiliterende tilgang</li> <li>du arbejder selvstændigt, er ansvarlig og initiativrig og har en åben og ærlig tilgang</li> <li>du har overblik og er god til og planlægge</li> <li>du spiller dine kolleger gode og vægter tværfagligheden</li> <li>du prioriterer dokumentation højt og har IT færdigheder</li> <li>du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt menneske</li> <li>du brænder for at udvikle dig og har fokus på kerneopgaverne</li> <li>du kan lide at arbejde i et forløb, hvor det kan gå meget stærkt</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>gode muligheder for kompetenceudvikling</li> <li>gode kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>en rummelig arbejdsplads</li> <li>en arbejdsplads med god humor, og hvor vi kontinuerligt arbejder med arbejdsmiljøet</li> <li>et spændende og alsidigt job</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt for hinanden og at alt foregår i god og tæt dialog og samarbejde.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Louise Hvedstrup Brøchner på 65518996 eller assisterende rehabiliteringsleder Jette Andersen på 65513293 for at få yderligere oplysninger om stillingerne.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 7. marts 2018, kl. 12.00. Ansøgninger vil løbende blive vurderet. Samtaler afholdes i uge 11, 2018.  
  Arbejdssted:
  Jacob Hansensgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  07-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Studentermedhjælper til Udbud & Kontraktstyring

  Vil du have indblik i, hvordan en af Danmarks største kommuner køber ind? Er du god til at kommunikere samt analysere data og adfærdsmønstre? I så fald søger vi en dygtig studerende til at understøtte afdelingens Contract Managers.

  <em>Vil du have indblik i, hvordan en af Danmarks største kommuner køber ind?<br />Er du god til at kommunikere samt analysere data og adfærdsmønstre? I så fald søger vi en dygtig studerende til at understøtte afdelingens Contract Managers.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Udbud & Kontraktstyring er vi 23 medarbejdere, der med energi, humor og høj faglighed brænder for området. Du vil indgå i et stærkt og kompetent team, hvor samarbejdet præges af dialog med fagpersoner, nysgerrighed over for data og fokus på bedst mulig brug af kommunens indkøbsaftaler.<br /><br />Udbud & Kontraktstyring har det overordnede ansvar for koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb, og er rådgivende for hele kommunen i indkøbs- og udbudsspørgsmål - herunder gennemførelse og konsulentbistand i forbindelse med EU-udbud.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine hovedopgaver vil grundlæggende være inden for understøttelse af vores Contract Managers i forhold til leverandørmøder, opfølgning og indsatser for at højne kommunens aftaleoverholdelse. Dertil et spænd af øvrige administrative opgaver. Eksempler kan være analyse af Odense Kommunes indkøb på konkrete områder, arbejde med e-handel og stikprøvekontrol af fakturaer. Det forventes, at du har rigtig god erfaring med Excel.<br /> <br />Har du lyst til at arbejde i en politisk drevet organisation og har du flair og interesse for at prøve kræfter med mange forskelligartede opgaver, er stillingen ledig til besættelse fra 1. april 2018 eller snarest muligt herefter.<br /> <br />Din arbejdsplads vil være Udbud & Kontraktstyring med fysisk placering på Rådhuset. Arbejdstiden er i snit 15 timer pr. uge. Du kan i høj grad selv tilrettelægge dine arbejdsdage og i eksamensperioden udviser vi selvfølgeligt stor fleksibilitet.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er <ul> <li>Stud.merc, stud.oecon, stud.negot eller lignende</li> <li>Ansvarsbevidst i forhold til løsning af dine opgaver</li> <li>Evner at administrere flere opgaver på én gang</li> <li>God til at formulere dig mundtligt og skriftligt</li> <li>Erfaring med Excel og større dataanalyser</li> <li>Til et godt grin og har et godt humør </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Rikke Iversen på 40 12 96 36 eller contract manager Nicoline Hofman på 21 44 69 73.<br /> <br />Du kan læse mere om Udbud & Kontraktstyring og hvem vi er på <a href="http://www.odense.dk/erhverv/udbud">www.odense.dk/erhverv/udbud</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 2. marts 2018, kl. 8:00, og vi forventer ansættelsessamtaler torsdag, den 15. marts 2018, alternativt den 20. marts 2018. <br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-03-2018 08:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Lavsengruppen

  Vi søger en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 32 timer ugentligt samt en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent til et vikariat på 30 timer ugentligt med weekendarbejde hver anden uge.

  Vi søger en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 32 timer ugentligt samt en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent til et vikariat på 30 timer ugentligt med weekendarbejde hver anden uge.<br /><br />Vi er en gruppe, som arbejder med sindlidelse, borgere med medfødt hjerneskade samt borgere, der har erhvervet en hjerneskade<br />Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, og kan du sætte dine faglige kompetencer i spil for opgaveløsningen, så vil du måske være kandidat til vores gruppe<br /><br /><strong>Om os</strong> <ul> <li>Lavsengruppen kører ud til borgere i eget hjem, hvor vi arbejder rehabiliterende ud fra borgers ressourcer og borger´s mål / indsatser.</li> <li>Vi arbejder tværfagligt. Dette vil sige at vi arbejder sammen med træningspersonale, sygeplejersker samt social- og sundhedshjælpere i de enkelte hjem.</li> <li>Arbejdsdagen er afvekslende og selvstændig</li> <li>Det er vigtig, at vi bruger borgers netværk hvis dette findes , det omkringliggende samfund samt velfærdsteknologien.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega : <ul> <li>Det er vigtigt, du er fysisk og psysisk robust</li> <li>Du er dygtig og engagaret kollega</li> <li>At du er indstillet på at arbejde tværfagligt</li> <li>At du er interesseret i at udøve helhedspleje p.g.a. rehabiliterende fokus</li> <li>Du skal kunne arbejde selvstændigt, engageret, ansvarlig og vise initiativ</li> <li>Tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse 1 april eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringleder Pia Ryberg på 6551 3264 eller ass. rehabiliteringsleder Camilla Damhave på 6551 3264, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 11. marts 2018 kl. 12.00.<br />Samtaler forventes afholdt mandag den 19. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Lavsengruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder? Så er du en af de to nye Social- og sundhedsassistenter, vi rigtig gerne vil have med om bord i Ældre-og Handicap forvaltningen i Odense Kommune.

  <em>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder?</em><br /><br />Så er du en af de to nye Social- og sundhedsassistenter, vi rigtig gerne vil have med om bord i Ældre-og Handicap forvaltningen i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Hvem er vi </strong><br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre-og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet.<br /> <br />Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. At vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Vi ønsker en stor faglighed på plejecentrene for livet går langt fra i stå, bare fordi man kommer på plejecenter. Der masser af opgaver at løse, fællesskaber at indgå i, og drømme der kan gå i opfyldelse – både for dig og for vores beboere.<br /> <br />Som social- og sundhedsassistent skal du bl.a. være med til at kvalificerer det tværfaglige arbejde i hverdagen. Du skal ligesom alle andre arbejde rehabiliterende og forbyggede, og det betyder, at du skal spille ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, dokumentation, koordinerende og undervisning.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Dine faglige og personlige kompetencer <ul> <li>Du er uddannet SSA</li> <li>Du har indsigt i den rehabiliterende tilgang</li> <li>Du har mod og lyst til at sætte rammer og har mod på at have en koordinerende funktion</li> <li>Du har lyst til udvikling og læring</li> <li>Du kan sætte din faglighed i spil og deler gerne ud af din viden</li> <li>Du trives med at blive udfordret og er inkluderende i forhold til andre fagligheder og arbejdskulturer</li> <li>Du udviser rummelighed og har pædagogiske evner</li> <li>Du har godt humør og gode samarbejdsevner  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et kompetent, fagligt rum i et tværfagligt miljø, hvor du ikke er alene om opgaven.</li> <li>Mulighed for at deltage i relevante kurser, efter-videre uddannelse og udviklingsfora</li> <li>Motiverede kollegaer, som brænder for sammen med dig at udvikle samarbejdet og skabe de bedste rammer for et godt arbejdsfællesskab</li> <li>Introduktion</li> <li>Et super godt netværk og fællesskab i hverdagen.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat 1. maj 2018 eller efter aftale<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Er du velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Du kan ringe eller skrive til rehabiliteringsleder Anne Aistrup på <a href="mailto:aai@odense.dk">aai@odense.dk</a> eller på 6551 3305 og assisterende rehabiliteringsleder Heidi Kielstrup på mail <a href="mailto:hchri@odense.dk">hchri@odense.dk</a> eller på 6551 3319.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 28. februar 2018 kl. 12.00.<br />Samtalerne forventes afholdt den 14. marts 2018. 
  Arbejdssted:
  Ældrecenter Øst Vollsmose Alle 40, 5240 Odense NØ
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-02-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • UngOdense søger 1 pædagog til en 25-30 timers stilling som ungdomscentermedarbejder til Fritid & Læring Syd. Vi søger en tydelig pædagog, der ønsker at gå foran i arbejdet med at inkludere unge 11-18 årige af forskellig etnicitet og alder i UC-Rosengård. Arbejdet ligger primært eftermiddag/aften.

  UngOdense – ungdomsskolen i Odense, søger 1 pædagog til en 25-30 timers stilling som ungdomscentermedarbejder til Fritid & Læring Syd.<br /> <br /><strong>Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt.</strong><br /> <br /><strong>Om os:</strong><br />UngOdense er en mangfoldig organisation med et skarpt fokus på store børn og unges dannelse og udvikling.<br />Fritid og Læring Syd (F & L Syd) tilbyder en lang række forskellige fritidstilbud i Odense S, SØ og M målrettet børn og unge i alderen 11-18 år. Fritidstilbuddene foregår flere forskellige steder, dog primært med udspring fra F & L Syds 3 ungdomscentre, som arbejder tæt sammen med UngOdenses øvrige 6 ungdomscentre.<br /><br />Ungdomscenter Rosengård (UC-Rosengård) på Ørbækvej 42 er en ungebase med et særligt fokus på kreativ udfoldelse, bl.a. indenfor streetlife, teambuilding, redesign og lejrliv. Vi har en rummelig tilgang til mødet med unge og vi arbejder ud fra det perspektiv, at der skal være en plads til alle unge, i de fritidsfællesskaber vi skaber sammen i afstemte rammer.<br /><br />UC-Rosengård har et stort og attraktivt udeområde med shelters til ca. 50 overnattende, workshops i ”det kolde klasserum” (en ombygget hestestald), en lille gymnastiksal, rap- og beatstudie, bmx dirttrack bane i støbeskeen, en motorcrossbane og gode muligheder for boldspil, teambuilding og lejrliv.<br /><br /><strong>Om jobbet:</strong><br />Vi søger en tydelig pædagog, der ønsker at gå foran i arbejdet med at inkludere unge af forskellig etnicitet og alder i store og små fællesskaber. Ungdomscentret danner base for mange forskellige unge, hvor nogle søger ungdomscentret ud fra et ønske om at deltage i målrettede aktiviteter af personlig interesse, mens andre bare ønsker at hænge ud og møde andre unge i centercaféen. Personalegruppen i UC-Rosengård består af 8 personaler og en daglig leder, der arbejder med at fritidsvejlede store børn og unge ind i forskellige fritidsaktiviteter i ungdomscentret og i andre ungdomsskole- og foreningstilbud. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.<br /> <br /><strong>Om dig:</strong> <ul> <li>Du skal være en tydelig pædagog, der brænder for arbejdet med unge mennesker, som søger grænser og afprøver samfundets retvisende normer</li> <li>Du skal være god til at arbejde bevidst med at motivere unge til at involvere sig i at skabe et sjovt og udviklende fritidsliv, for dem selv og deres kammerater</li> <li>Du skal være fleksibel og rummelig</li> <li>Du skal være interesseret i at arbejde om eftermiddagen og om aftenen samt enkelte weekender</li> <li>Du skal være interesseret i at fritidsvejlede børn og unge i fritidslivets muligheder, og indgå i et fritids- og forebyggelsesteam, der udøver fritidsvejledning af børn og unge, både i deres fritid og på skoler i skoletiden</li> <li>Du skal kunne have flere bolde i luften samtidig og kunne agere på flere forskellige arenaer, f.eks. samarbejde med skolerne, foreninger, frivillige og andre lokale aktører</li> <li>Du skal have oprigtig interesse i at gøre en forskel for, at børn og unge bliver præsenteret for forskellige muligheder for deltagelse i fritidsfællesskaber</li> </ul> <strong>Vi tilbyder dig:</strong> <ul> <li>Et mangfoldigt job i UngOdense</li> <li>Muligheden for at være med til at præge unge i deres udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der arbejder med social kapital, og hvor det gode kollegaskab bliver dyrket</li> <li>Et spændende og ansvarsfuldt job med mange udfordringer</li> <li>Mulighed for personlig udvikling og kompetenceløft</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge under 15 år, indhentes der altid § 36-attest.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Yderligere oplysninger ved henvendelse til afdelingsleder Nina Fredensborg Øhlenschlæger på 29 63 10 26 eller daglig leder Anne Liff Rasmussen på 40 28 90 23. <br />Se mere om UngOdense på hjemmesiden: www.ungodense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag den 27. februar 2018 kl. 23.59. Samtaler forventes gennemført den 8. og 9. marts 2018.
  Arbejdssted:
  UC-Rosengård, UngOdense afd. Syd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-02-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Kan du arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang og støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så hun bliver i stand til, at leve et så selvstændigt liv som muligt, så kig nærmere her.

  Botilbuddet Rydsåvej søger en social og sundhedsassistent til spændende og alsidige opgaver. Det er en fast stilling på 30 timer ugentlig med start pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter. Stillingen omfatter både dag- og aftenvagt, og der arbejdes hver anden weekend<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Rydsåvej er et gerontopsykiatrisk botilbud for 38 borgere og en udredningsplads. Her er ansat SSA’ere, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker. Målgruppen er borgere med svære, længerevarende sindslidelser og nedsat funktionsevne, kombineret med et støtte- og plejebehov.<br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til, at leve et så selvstændigt liv som muligt.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Har interesse i gerontopsykiatri</li> <li>Og gerne erfaring med psykiatri/socialpsykiatri</li> <li>Ser muligheder i at arbejde målrettet med borgerens hverdagsliv</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger og pårørende</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform</li> <li>Kan tilpasse støtten og graduere den løbende i forhold til den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder</li> <li>Supervision ud fra den systemisk narrativ tilgang med ekstern supervisor</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Gitte Sundekilde på 6551 3892 og rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. marts 2018 kl. 12.00.<br />Samtaler forventes afholdt den 23. marts 2018.<br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Rydsåvej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Stadiongruppen

  Vi søger sommerferie afløsere, er du sygeplejeskestuderende, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog studerende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Står vi og mangler sommer ferie afløser til 2018, og til pressede perioder.

  Stadion Gruppen søger sommerferie afløser i Juni, juli, august, september 2018<br /> <br />Vi søger sommerferie afløsere, er du sygeplejeskestuderende, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog studerende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Står vi og mangler sommer ferie afløser til 2018, og til pressede perioder.<br /> <br /><strong>Præsentation af arbejdspladsen</strong><br />Vi er en udekørende gruppe i Vest, som varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagog, assistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /><br /><strong>Vi søger sommerferie afløsere som</strong> <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen hverdag</li> <li>Har højt humør og smil på læben</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> <li>Er robust og brænder for forandringer</li> <li>Har kørekort/ kan cykle</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En hverdag der ikke er forudsigelig</li> <li>Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads med humor og højt til loftet</li> <li>Introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> <li>En arbejdsplads der gerne vil tilpasse sig dit arbejdsliv, så det passer ind i din hverdag og familieliv</li> <li>Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde, med sygeplejesker, social- og sundhedshjælpere og terapeuter, pædagog, som brænder for at arbejde med borgere med vedvarende sygdomsudvikling.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513834/24288838.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 1. marts 2018. Vi forventer og holde samtaler løbende.
  Arbejdssted:
  Stadiongruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Erfaren byggeleder til Det ny HC Andersens Hus

  Har du solid erfaring med byggeledelse og/eller entrepriseledelse på større byggeopgaver? Vil du sætte et solidt fodaftryk på opførelsen af et af Odenses største kulturelle bygningsprojekter: Det ny HC Andersens Hus? Kan du være aktiv deltager i planlægning og udførelse af dette spændende projekt?

  <em>Har du solid erfaring med byggeledelse og/eller entrepriseledelse på større byggeopgaver?</em><br /><em>Vil du sætte et solidt fodaftryk på opførelsen af et af Odenses største kulturelle bygningsprojekter: Det ny HC Andersens Hus?</em><br /><em>Kan du være aktiv deltager i planlægning og udførelse af et spændende og prestigefyldt byggeprojekt? </em> <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver ansat i By og Kulturforvaltningen funktionsområde Byggeri og Vedligehold, og jobbeskrivelsen bliver byggeleder på <a href="http://museum.odense.dk/hcandersenshus/det-ny-hc-andersens-hus" target="_blank">byggeprojektet Det ny HC Andersens Hus</a>.<br /> <br />Bygherrens projektteam på opgaven kommer ud over dig til at bestå af følgende personer, som pt. arbejder med projektet: projektchefen, projektassistenten samt medarbejdere fra A.P. Møller Fonden, Odense Bys Museer og Odense Kommune.<br /> <br />Der er tilknyttet en ekstern totalrådgiver til opgaven, som har ansvaret for planlægning, projektering og fagtilsyn på byggeriet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver ansat i Odense Kommune, som er bygherre på projektet, og du bliver dermed en del af bygherrens projektteam på opgaven. Du referer til lederen af Byggeri og Vedligehold.<br /><br />Jobbet medfører, at du bliver en aktiv deltager i planlægning og udførelse af dette spændende og prestigefyldte byggeprojekt, som er placeret i kernen af Odenses nye bymidte.<br /><br />Du starter opgaven som byggeleder under projekteringen af hovedprojektet og er en del af bygherres projektteam helt frem til aflevering og ibrugtagning / åbning af huset.<br /><br />Dine primæropgaver i projektet vil være:<br />Byggeledelse under projektering <ul> <li>Deltage i møder ift. projektering og opstart af entrepriser</li> <li>Deltage i vurdering af projekt materiale udført af totalrådgiver</li> <li>Vurdering af tilbud og forhandlinger med entreprenør</li> </ul> Byggeledelse i byggefasen <ul> <li>Styring/Ledelse af BH’s byggeledelse iht. kap. 4.1 – YBBP 2012</li> <li>Daglig ledelse af byggepladsen og ledelse af byggemøder</li> <li>Sikre og koordiner totalrådgiverens tilsyn</li> <li>Ledelse af BH’s mangelgennemgang og afleveringsforretning</li> </ul> Se mere i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=00706391-e706-4e8c-9ac3-896c761212b0">Ydelsesbeskrivelse for byggeledelse/byggeleder</a>.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du har følgende kvalifikationer<strong>:</strong> <ul> <li>Solid erfaring med byggeledelse og/eller entrepriseledelse på større byggeopgaver</li> <li>Formår at kommunikere effektivt og præcist, hvor du ved hvilke værktøjer, du skal anvende hvornår</li> <li>Har øje for rettidig kommunikation og inddragelse</li> <li>Stor erfaring med at jonglere med mange, samtidige arbejdsopgaver</li> <li>Naturlig tilgang til og erfaring med IT</li> <li>Kommunikerer ubesværet - mundtligt og skriftligt - på både dansk og engelsk.</li> <li>Er uddannet som arkitekt, ingeniør, konstruktør eller tilsvarende </li> </ul> Som person ønsker vi at du: <ul> <li>Agerer konstruktivt og løsningsorienteret i samarbejdet med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere</li> <li>Trives med komplekse opgaver og en til tider hektisk hverdag</li> <li>Kan tage beslutninger og være selvledende</li> <li>Trives i kraftfeltet mellem ønsker, kvalitet, tid og økonomi</li> <li>Besidder en positiv indstilling til opgaver og kolleger</li> <li>Er bevidst om dine personlige kompetencer og din rolle i projektet</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En selvstændig og ansvarsfuld rolle i meget spændende byggeprojekt</li> <li>Samarbejde i et projektteam bestående af erfarne medarbejdere, som kommer til at følge projektet hele vejen frem til det nye museum er i drift</li> <li>Godt socialt arbejdsmiljø</li> <li>Sundhedsordning</li> </ul>  <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.<br />Tiltrædelse ønskes snarest muligt og senest 1. maj 2018.<br />Der er tale om en projektansættelse forventeligt frem til 31/12 2020 med mulighed for forlængelse.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om projektet <a href="http://museum.odense.dk/hcandersenshus/det-ny-hc-andersens-hus" target="_blank">her</a>.<br />Har du spørgsmål til stillingens opgaver, eller ønsker du at drøfte dine kvalifikationer i forhold til stillingen, er du velkommen til at kontakte Projektchef Charlotte Trillingsgaard på 4064 0858 / <a href="mailto:cbtri@odense.dk">cbtri@odense.dk</a> eller Bygherrerådgiver Vagn Nielsen på 6551 2640 / <a href="mailto:vni@odense.dk">vni@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 4. marts 2018.<br />1. samtalerunde afholdes mandag den 9. marts 2018.<br />Forud for en eventuel anden samtalerunde torsdag den 22. marts 2018 vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en case.
  Arbejdssted:
  Ejendom, Byggeri og Vedligehold
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Husassistent til Ældrecenter Øst 2

  Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind, så beboerens eget liv bevares bedst muligt? Er du god til at kommunikere med ældre, og er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige

  <strong>Om os</strong><br />Vi er et plejecenter i Odense kommune med 54 lejligheder, fordelt på 6 afdelinger, samt fælles arealer.<br />Medarbejdergruppen består af SSA, SSH, ergoterapeut, elever, husassistenter og medarbejdere i fleksjob med forskellige baggrunde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får et tæt samarbejde med vores anden husassistent, samt de enkelte medarbejdere og beboere.<br /><br /><strong>Opgaven bliver:</strong> <ul> <li>Rengøring i beboerlejlighederne</li> <li>Rengøring på beboernes fælles arealer</li> <li>øvrige praktiske opgaver</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Dine kompetencer: <ul> <li>du er god til kommunikation</li> <li>du ser muligheder frem for begrænsninger og er glad i samværet på arbejdspladsen</li> <li>du er stabil og bidrager positivt.</li> <li>du kan holde hovedet koldt i kaos</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en flok dejlige kolleger</li> <li>en familievenlig arbejdsplads</li> <li>stor indflydelse på planlægning af egne arbejdsopgaver</li> <li>fast stilling på 32 timer og løn efter gældende overenskomst</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat pr.<strong> </strong>1. maj 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Annegrethe Strøger på 6551 3309 eller <a href="mailto:anneg@odense.dk">anneg</a>@odense.dk eller ass. rehabiliteringsleder Pia Talbro på 6551 3313 eller pft@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 11. marts 2018.<br /> Vi forventer at afholde samtaler mandag den 19. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Ældrecenter Øst 2
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Børneinstitution Tarup-Pårup søger en pædagog pr 1. marts. 2018 på 35 timer pr. uge. Hvis du selv, og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag er det bærende, og villigheden til at lære, er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den vi har brug for.

  Børneinstitution Tarup - Pårup søger en pædagog med ansættelse i børnehuset Fuglereden pr. 1 maj 2018. Stillingen er på 35 timer ugentlig.<br /><br />Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag, er det bærende og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for.<br /><br />Visionen i Tarup-Pårup er, oplev os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ambitionen er at opnå høj kvalitet via højeste faglighed.<br /> <br />Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med medhjælperne og de pædagogiske assistenter.<br />Du skal som pædagog sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations - og evalueringskultur.  <br /> <br />Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Det betyder, at forventningerne til dig som pædagog er, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forskningsbaseret viden. Ligeledes skal du holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses. <ul> <li>I Børneinstitution Tarup Paarup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling.</li> <li>Børnehuset Fuglereden er et af de 7 børnehuse i Tarup Pårup. Børnehuset har 46 børnehavebørn.</li> <li>Vi har en høj grad af sammenhængskraft mellem de enkelte huse, og vi arbejder i proces på institutions plan.</li> <li>Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for det Sammenhængende Børne - og Ungeliv og Odense Kommunes Inklusionsstrategi.</li> <li>Vi er alle uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament. </li> </ul> <strong>Det betyder</strong> <ul> <li>Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og de betydningsfulde fællesskaber.</li> <li>En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik.</li> <li>Vi vægter veksling mellem det formelle og uformelle læringsmiljø.</li> <li>At de udendørs læringsmiljøer vægtes ligeså højt som de indendørs, både i tid og sted.</li> <li>At du bliver uddannet i ICDP.</li> <li>At du som pædagog har et stort ansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed.   </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du som pædagog har følgende kompetencer: <ul> <li>At du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os: <ul> <li>Har en kommunikativ faglighed så du kan være i en professionel dialog med forældrene, kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere.</li> <li>Besidder en didaktisk faglighed så du har viden og kompetence til at tilrettelægge og skabe optimale lærings – og udviklingsbetingelser for børnene.</li> <li>Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidens- baseret viden i daglig praksis, og holder dig opdateret i den nyeste viden.</li> <li>At du holder dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.</li> <li>At du er i stand til at flytte dig selv og kontekst for at møde barnet.</li> </ul> </li> <li>At du har blik for de praktiske opgaver, såvel som de faglige.</li> <li>At du ser dig selv som medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed tør gå i dialog – også om det, der er svært.</li> </ul> Ved ansættelsessamtaler i Tarup - Pårup anvender vi Vækstmodellen.<br />Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle samtale.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL. og den forhandlings berettigede organisation.<br />Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl.6.30 og 16.45, og du skal være fleksibel i forhold til begge dele.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Mia Quist Larsen på  63751470.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist onsdag den 28. februar 2018 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 19. og 20. marts 2018. Samtalerne foregår i Slotsgade 5, 2 sal, 5000 Odense C.<br /><br />Endvidere afholdes en 2. samtale med de kandidater, som kan komme i betragtning til stillingen. Det gør vi for at sikre et match til gavn for begge parter.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Fuglereden
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-02-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børneinstitution Sct. Hans

  Har du lyst til at være en del af en institution, der tager sit afsæt i en anerkendende inkluderende tilgang til barnet, og hvor systemisk tænkning er omdrejningspunktet i samarbejdet i institutionen?

  <strong>Børneinstitution Sct. Hans søger pædagoger snarest muligt, eller efter aftale</strong><br /> <br />Er du fuld af energi, med høj faglighed og godt humør? Og parat til at yde en ekstra indsats når det er nødvendigt?<br />Har du lyst til at være en del af en institution, der tager sit afsæt i en anerkendende inkluderende tilgang til barnet, og hvor systemisk tænkning er omdrejningspunktet i samarbejdet i institutionen?<br /> <br />Så er en af vores pædagogstillinger måske noget for dig.<br /> <br /><strong>Som pædagog i Sct. Hans får du bl.a. til opgave at:</strong> <ul> <li>Arbejde med positioneringer og i læringsgrupper med fokus på ”det gode læringsmiljø”</li> <li>Holde fokus på en anerkendende og inkluderende tilgang til barnet, forældrene og kollegaerne i dit pædagogiske arbejde</li> <li>Holde fokus på at udvikle arbejdet med de pædagogiske læreplaner, evaluering og dokumentation</li> <li>Tilegne dig viden- og medvirke til at udvikle det pædagogiske arbejde med vores fokusområder, som er sprog og ”læring i alle hverdagens handlinger”  </li> </ul> <strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Er uddannet pædagog, er teoretisk og fagligt velfunderet og kan omsætte det til praksis</li> <li>Er indstillet på løbende at udvikle dig selv, samt holde dig ajour med den faglige udvikling</li> <li>Er god til at holde overblik og har evne til refleksion</li> <li>Er indstillet på at tilegne dig viden om systemisk tænkning</li> <li>Kan indgå i et tæt samarbejde i såvel eget hus som i hele institutionen</li> <li>Tager ansvar for at medvirke til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Kan se mulighederne i brugen af IT i det pædagogiske arbejde, samt til informationer og dokumentation  </li> </ul> <strong>Vi kan bl.a. tilbyde:</strong> <ul> <li>Børnehuse med gode læringsmiljøer og et højt fagligt niveau</li> <li>Gode muligheder for faglig udvikling</li> <li>Jobrotation i institutionens børnehuse og i forårs SFO på distriktsskolen</li> </ul>   <br />Børneinstitution Sct. Hans består af 7 børnehuse, Ankergården, Solgården, Marienlund, Juelsgade, Tolderlunden og de to selvejende børnehuse Egebæk og Skarntyden. Alle børnehuse beliggende i Skibhuskvarteret. <br /> <br /><strong>Vi søger dig til børnehuset:</strong><br /> <br /><strong>Solgården:</strong> 1 pædagog på 34 timer pr. uge, snarest muligt<br />Et integreret børnehus med plads til 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn<br />Daglig pædagogisk leder, Mette Liboriussen, på 40 48 34 45<br /> <br /><strong>Marienlund: </strong>2 pædagoger på henholdsvis 35 og 37 timer pr. uge, snarest muligt<br />Et integreret børnehus med plads til 32 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn<br />Daglig pædagogisk leder, Maria Søberg, på 20 37 91 37<br />  <br />Stillingerne er fordelt i vores læringsgrupper med vuggestue og børnehavebørn. Vi ligger vægt på fleksibilitet i vores børnehuse og institution. Det er derfor en stor fordel, hvis du kan se dig selv arbejde med såvel vuggestue som børnehavebørn.<br />  <br />Skriv hvilken stilling/stillinger du søger, samt hvilken aldersgruppe du primært foretrækker at arbejde med.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information kan fås ved henvendelse til daglig pædagogisk leder i børnehusene<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 25. februar 2018 send din ansøgning med relevante bilag, uddannelsesbevis og referencer.<br />Vi holder første samtalerunde i uge 10 og anden samtalerunde forventes holdt i uge 12.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Marienlund og Børnehuset Solgården
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-02-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Børneinstitution Abildgård

  Børnehuset Lærkeparken søger 3 pædagoger. Drømmer du om at være med til at sætte rammerne for den pædagogiske og faglige udvikling i et spændende integreret børnehus med et væld af muligheder?

  <em>Drømmer du om at være med til at sætte rammerne for den pædagogiske og faglige udvikling i et spændende integreret børnehus med et væld af muligheder?</em> <br /><em>Brænder du for at være medskaber af en inspirerende og læringsfyldt hverdag for vores vuggestue/børnehavebørn? Hvor nærhed og evnen til at se det enkelte barns udviklingszoner er essentielle. Hvor du er en del af et team hvis fornemste opgave er at skabe et inspirerende, udviklende og glædesfyldt børnehus, hvor børnene får udfordret sine evner, både socialt, personligt, kropsligt, sprogligt og læringsmæssigt?</em> <br /><em>Er du rummelig, har overblik og overskud i arbejdet med børn med særlige behov?</em> <br /><em>Er du fysisk og mentalt robust?</em> <br /><em>Er du faglig ambitiøs og holder du dig faglig opdateret?<br /><em>Er du nysgerrig på mennesker, og kan rumme deres forskelligheder?</em></em><br /><br />Børnehuset Lærkeparken søger to pædagoger på 37 timer ugentlig og én pædagog på 32 timer ugentlig. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Lærkeparkens børnehus er et integreret børnehus med i alt 100 børn fordelt på 4 vuggestuegruppe og 3 børnehavegrupper. Fysisk er vi fordelt på 2 huse. I Lærkeparken er vi en personalegruppe på 15 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere og 1 pædagogisk assistent.<br /><br />Vores hus består af engagerede og dedikerede medarbejdere, hvor samarbejde, inspirererende læringsmiljøer og faglig sparring er afgørende, samt et hus, hvor der også er plads til humor og hvor ”Spørge Jørgen” gerne må komme forbi. Vores børnehus hører til institution Abildgård, under institutionsleder Aase Jensen.<br /> <br />Der arbejdes ud fra Odense kommunes strategier/politikker ved fx Ny-Ny, Børn og Unge politikken ”Sammen på spring” herunder innovationssporet SYNG, Strategi inklusion, strategi ”Lige muligheder i livet,” Sundhedspolitikken: ”Sund sammen.”<br /> <br />Vi er gode til at omsætte politikker og strategier til handling i den pædagogiske indsats ved samskabelse med tværfaglige samarbejdspartnere. Vi arbejder bl.a. med: Udvikling af inkluderende læringsmiljøer, pædagogiske læreplaner, fysisk indretning og anvendelse, omsorg og trivsel for vores børn, tidlig indsats, forældresamskabelse, sprog og dannelse.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Din opgave bliver bla.at løse: <ul> <li>Kerneopgaven - at gøre børnene så dygtige som de kan blive</li> <li>Arbejdet med pædagogiske læreplaner (dagtilbudsloven)</li> <li>Udarbejdelse af læreplaner, handleplaner m.m. – skriftligt arbejde</li> <li>Udvikling af inspirerende læringsrum i samskabelse med børnene</li> <li>Fokuseret sprogstimulering samt udarbejdelse af sprogvurderinger</li> <li>Forældresamarbejde/forældresamskabelse</li> <li>Samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere</li> </ul> Vi har store ambitioner på vores børns vegne, som også skærper kravene til alle medarbejdere, Derfor vil vi lykkes med samskabelse af alle medarbejderes kompetencer/ressourcer og løfte opgaverne i fælles flok. Vi tager udgangspunkt i medarbejdergrundlaget ”sammen om udvikling” og står sammen om at sætte vores kompetencer og evner i spil på nye måder og i nye sammenhænge og samskaber i 4 pejlepunkter; Mod - Udvikling – Handlekraft - Fællesskab.<br /><br />Vi samskaber om en høj social kapital, som bygger på: Retfærdighed/tillid/samarbejde<br /> <br />Vi glæder os til at høre fra dig, og du er velkommen til at besøge vores børnehus til <strong>åbent hus den 15. februar 2018, kl. 14.00 -15.30. </strong><br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder i Lærkeparken, Anette Olsen på <a href="mailto:ahani@odense.dk">ahani@odense.dk</a> eller på 61384249.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingerne forventes besat hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 7. marts 2018, kl. 12.00. 1. samtaler forventes afholdt den 20. og 22. marts 2017 og 2. samtaler den 26. marts 2018. <br /> <br />Der er udarbejdet jobanalyse til stillingerne, som du enten kan finde på institutionen Abildgårds hjemmeside eller rekvirere ved henvendelse til Anette Olsen.<br /> <br />Børnehuset Lærkeparkens adresse er Lærkeparken 70-72, 5240 Odense NØ. 
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Lærkeparken
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  07-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  IT-support-elever

  Har du bestået grundforløbet til IT-supporter? Har du lyst til at udvikle dig personligt og fagligt? Vil du være en del af Fyns største arbejdsplads, hvor du får base i IT og Digitalisering, hvor vi er 140 dedikerede IT-medarbejdere? Så er du måske en af vores nye IT-support-elever!

  IT og Digitalisering søger to IT-support-elever med opstart den 15. april 2018. I IT og Digitalisering er vi 140 ansatte. Som elev bliver du en del af Frontend (Helpdesk og Onsite Support), Backend samt Straksservice.<br /> <br />Foruden drift og support af diverse IT-systemer, netværk og servere, udvikler vi vores egne applikationer<strong>. </strong><br /> <br /><strong>De enkelte teams:</strong><br /><u>Helpdesk</u><br />I Helpdesk yder vi telefonisk support til ansatte i Odense Kommune. Vi bestræber os på at yde en god service, og løse brugernes problemer med det samme.<br />Vi hjælper brugerne med installation/fejlsøgning på IT-udstyr, programsupport, telefoni samt andre tekniske løsninger.<br /> <br /><u>Onsite Support</u><br />Onsite Support er et team af udekørende teknikere, der løser opgaver hos brugerne, samt deltager i diverse projekter.<br /><br /><u>Straksservice</u><br />Serviceafdeling, hvor brugerne kan få løst problemer med IT-udstyr og telefoni.<br /><br /><u>Backend</u><br />Backend er det team, der har ansvar for at drifte og vedligeholde netværk, servere, firewalls, kommunikationsforbindelser, software programmer mm. Vi har ansvaret for ca. 800 servere og ca. 7000 pc’ere. Udover diverse fagprogrammer, anvender Odense Kommune Windows 7, Windows 10 samt Office365 som post og kalendersystem.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen.<br />Som person skal du have lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt. Du kan arbejde struktureret og målrettet, og give brugerne en rigtig god service samt bevare overblikket, når det går stærkt. Vi forventer, du både kan arbejde i teams og selvstændigt.<br /> <br />Under elevtiden er der mulighed for, at du kan afprøve dine evner som webudvikler. I teamet Applikationsudvikling udvikler vi applikationer og støttesystemer til eget brug i Odense Kommune. Vi koder i Microsoft.NET og anvender øvrige teknologier som f.eks. Bootstrap og Angular.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong><br />Du får gode engagerede kolleger med humor og uformel omgangstone. Vi har ordnede arbejdsforhold og flextid.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til funktionsleder Stefan Søberg på tlf. 6375 7680, mail: ssoeb@odense.dk eller Anette Sørensen på tlf. 6551 1540, mail: anns@odense.dk.<br /><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 25. februar 2018. Ansøgning skal sendes elektronisk via vores hjemmeside.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-02-2018 23:59
  Jobområder:
  Data og IT||Elever
 • Ansættelse i barselsvikariat på fuld tid, til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på vores afdeling på Rismarksvej 80, 5200 Odense V.

  CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup søger uddannet lærer til en begivenhedsbestemt ansættelse i barselsvikariat på fuld tid, til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på vores afdeling på Rismarksvej 80, 5200 Odense V.<br /> <br /><strong>Om os og dig</strong><br />STU en et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en har til formål at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.<br /> <br />Som ansat på CSV er du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på fire matrikler. Derfor skal man som udgangspunkt kunne se sig selv i centerets øvrige afdelinger. Stillingen er i et team med kommunikationssvage elever, teamet er tværfagligt sammensat af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, og det forventes, at man tager del i planlægning og udførsel af undervisningen og aktiviteterne med respekt for faglighederne.<br /> <br />Undervisningen og aktiviteterne i teamet tilrettelægges ud fra et bredt undervisningsbegreb og tager udgangspunkt i hver enkelt elevs behov, interesser og nærmeste udviklingszone. Undervisningen skal blandt andet bestå af brug af tekniske kommunikations-hjælpemidler individuelt og i grupper, motorisk træning, sociale kompetencer og personlig hygiejne.<br /> <br /><br /><strong>Vi forventer</strong> <ul> <li>at du har en lærerfaglig grunduddannelse; med PD i specialpædagogik eller dele heraf</li> <li>at du har kendskab til IKT hjælpemidler og erfaring med kommunikationsundervisning af denne gruppe elever</li> <li>at du kan arbejde motiverende, selvstændigt, tværfagligt og tage ansvar for at løse kerneopgaven</li> <li>at du er fysisk og psykisk robust</li> <li>at du kan tage del i skriftlig dokumentation og evaluering</li> <li>at du er energisk, anerkendende, engageret, fleksibel, omstillingsparat og fagligt nysgerrig</li> <li>at du er bevidst om og positiv over for at være ansat i en politisk styret organisation</li> <li>at du gerne har kørekort</li> </ul> <strong>Om</strong><strong> jobbet </strong> <ul> <li>Dine opgaver bliver sammen med de tværfaglige teams at varetage undervisningsmæssige opgaver</li> <li>at tage del i skriftlig dokumentation og evaluering</li> <li>at deltage i mødevirksomhed omkring eleverne, i teamet, i afdelingen og i hele centeret</li> <li>at medvirke til en fortsat udvikling af dette særlige undervisningstilbud</li> <li>at være kontaktperson for en gruppe elever og tage ansvar for deres STU-forløb </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende teams</li> <li>en spændende og engageret personalegruppe, der agerer inkluderende</li> <li>en mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde</li> <li>kollegial sparring/coaching </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingberettigede organisation. <br />Stillingen er til besættelse 1. maj 2018. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Kasper Bøg Meszaros på 3051 6527, hvis du har brug for flere oplysninger om stillingen.<br /><br />Så også vores hjemmeside <a href="http://www.odense.dk/csv">www.odense.dk/csv</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 10. marts 2018. Der forventes og holde ansættelsessamtaler den 22. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Strategisk konsulent til Sundhedssekretariatet

  Brænder du for kommunikation, og vil du være med til at udbrede kendskabet til Odense som en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen? Så er stillingen som strategisk konsulent i Sundhedssekretariatet måske noget for dig.

  <em>Brænder du for kommunikation, og vil du være med til at udbrede kendskabet til Odense som en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen? Så er stillingen som strategisk konsulent i Sundhedssekretariatet måske noget for dig.</em><br /><br />Vi leder efter en kollega, som vil være med til at tænke kommunikation ind i alt, hvad vi laver i Sundhedssekretariatet, og som er i stand til selv at føre kommunikationen ud i livet på et praktisk niveau. Samtidig skal du i det daglige deltage i sekretariatets øvrige opgaver, og du vil få en særlig rolle i forhold til det fælleskommunale og tværsektorielle område, hvor du i samarbejde med kolleger skal sekretariatsbetjene en række arbejdsgrupper og samarbejdsfora.<br /><br />Du skal kunne spotte kommunikationspotentialer i vores projekter, udvikle historier og være med til at udbrede dem via de rette kanaler internt og eksternt. Du skal have lyst til løbende at have kontakt med relevante medier med henblik på at få udbredt historierne fra sundhedsområdet i Odense, og du skal være i stand til at udarbejde en tale til en politiker, et PowerPoint-oplæg til en chef eller en historie til Medarbejderportalen.<br /><br />Det er en stilling som spænder bredt, og vi er indstillet på at du måske ikke rammer plet på alle vore forventninger, men har du mod på at lære nyt, så er der gode muligheder for udvikling.<br /><br /><strong>Sundhedsområdet i Odense kommune</strong><br />Odense Kommune er med sin matrixorganisering på sundhedsområdet en foregangskommune, når det handler om at arbejde på tværs af forvaltningsområder og tænke sundhed ind i kerneydelserne.<br /><br />Sundhedssekretariatet er et tværgående sekretariat, der betjener kommunens tværgående Sundhedsudvalg og kommunens tværgående sundhedschefgruppe. Vi bidrager til at binde matrixorganiseringen på sundhedsområdet sammen, og sikrer fælles retning og koordinering på sundhedsområdet, på tværs af kommunen og i det tværsektorielle arbejde. Det sker med analyser, projekter og initiativer på det tværgående sundhedsområde. Derudover understøtter vi de enkelte forvaltninger med analyser og evalueringer på sundhedsområdet, blandt andet i forbindelse med realiseringen af kommunens sundhedspolitik.<br /><br />Du bliver en del af et stærkt konsulentteam af analysemedarbejdere og generalister, der vil give dig fagligt modspil og sparring. Du vil opleve, at der er plads til skæve idéer og kreative indslag, og der er altid fokus på udvikling og resultater.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en baggrund som akademisk generalist og/eller er kommunikationsuddannet.</li> <li>Har dokumenteret erfaring med kommunikationsarbejde og kan skrive både pressemeddelelser, interne tekster og taler</li> <li>Har modet og gennemslagskraften til at kunne yde sparring til både politikere og embedsfolk, samt ved hvordan man indgår i dialog med pressen</li> <li>Har stærke generalistkompetencer – og herunder kendskab til, eller er villig til, at lære om det tværsektorielle sundhedssamarbejde</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver: <ul> <li>Arbejde strategisk med kommunikation i forhold til det tværgående sundhedsområde, både eksternt og internt</li> <li>At understøtte det tværsektorielle sundhedssamarbejde og sekretariatsbetjene forskellige netværk og samarbejdsfora, ud fra en kommunikationsfaglig vinkel</li> <li>Varetage Odense Kommunes koordinatorfunktion i forbindelse med medlemskabet af Sund By Netværket</li> <li>Understøtte strategiske udviklingsopgaver og projekter på sundhedsområdet, herunder udarbejdelse af notater og præsentationer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En central rolle i udviklingen af kommunikationsindsatsen på sundhedsområdet i Odense</li> <li>En stilling med selvstændigt ansvar og samtidig mulighed for sparring</li> <li>Et tæt samspil mellem ledere og medarbejdere på tværs af sundhedsområdet </li> <li>Et job i en lille enhed, med et til tider højt arbejdstempo</li> <li>Mulighed for at komme tæt på de tværsektorielle beslutningsprocesser</li> <li>Indflydelse på egne opgaver og tilrettelæggelsen af disse.</li> </ul>  <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte sundhedschef Charlotte Scheppan på 5121 3164 eller chefkonsulent Allan Vittrup Pedersen på 2928 0769.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den søndag den 4. marts 2018. <br /><br />Vi forventer, at afholde 1. samtalerunde den 13. marts 2018 og 2. samtalerunde den 20. marts 2018. Kandidater, der inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.
  Arbejdssted:
  Sundhedssekretariatet
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling
 • Vi søger en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 32-35 timer ugentligt med weekendarbejde hver anden uge. Tiltrædelse 1. april 2018 eller snarest derefter.

  Vi søger en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 32-35 timer ugentligt med weekendarbejde hver anden uge. Tiltrædelse 1. april 2018 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tagtækkergruppen i Odense Kommune er en del af Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Borgerne i vores forløb har primært fysiske funktionsnedsættelser, de er kognitivt velbevarede og kan derfor tage vare på sig selv. Gruppen har også terminale borgere, som bliver i gruppen på trods af kognitive forandringer sidst i deres sygdomsforløb. Gruppen samarbejder med ca. 350 borgere og har lokaler på Tagtækkervej i Odense M.<br /><br />Vi vægter høj faglighed, god kommunikation og tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Vi arbejder ud fra borgerens mål og tværfaglige screeninger. Vi leverer i samspil sygepleje, personlig pleje og træning. Vi gør ikke ”som vi plejer” men reflekterer over, hvilke handlinger, der tilgodeser og styrker borgernes rehabiliteringsplan i dialog med borgeren. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og skiftende arbejdsopgaver fra helhedspleje til grundlæggende sygeplejeopgaver.  <br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En arbejdsplads, der vægter høj faglighed og som gerne vil udvikle sig</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø med sammenhold på tværs af faggrupper</li> <li>Engageret og faglig dygtige kollegaer, der vægter humor og god energi</li> <li>9 monofaglige kollegaer med forskellige kompetencer</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi sørger en kollega <ul> <li>Der er dygtig og engageret kollega</li> <li>Der kan tænke innovativt i opgaveløsning</li> <li>Er indstillet på at arbejde tværfagligt, herunder deltage i tværfaglige udredningsbesøg</li> <li>Er interesseret i at udøve helhedspleje, pga. vores rehabiliterende fokus</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Tagtækkergruppens rehabiliteringsleder Yvonne Rasmussen på 65 51 34 65 eller assisterende rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen på 65 51 36 88.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen<strong> </strong>er fredag, den 16. marts 2018, kl. 12:00. Samtaler forventes afholdt torsdag, den 22. marts 2018. <br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig.<br /> 
  Arbejdssted:
  Tagtækkergruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at skabe rammerne for et specialiseret plejecenter og er du leder med de rette kompetencer inden for vores målgruppe, som er borgere, der er ramt af en hjerneskade – typisk efter blodprop eller hjerneblødning.

  <em>Vil du være med til at skabe rammerne for et specialiseret plejecenter og er du leder med de rette kompetencer inden for vores målgruppe, som er borgere, der er ramt af en hjerneskade – typisk efter blodprop eller hjerneblødning - så er du måske den nye assisterende rehabiliteringsleder, som vi leder efter.</em><br /><br />Lille Glasvej har gennem de sidste tre år været i en proces hvor målgruppen ændrer sig fra, at have huset ældre borgere til yngre borgere, der er ramt af en hjerneskade. Vi er derfor inde i en spændende proces, hvor der er behov for ny viden og erfaring, som skal omsættes til praksis for den nye målgruppe.<br /><br />Vi har stadig en lille gruppe ældre borgere på Lille Glasvej, der har stor gavn af den rehabiliterende tilgang, som alle borgere bliver mødt med dagligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Hver dag arbejder vi på kryds og tværs af fagligheder for sammen med borgerne at (gen)skabe deres identitet og at de kan mestre- og finde meningsfuldt indhold i hverdagen. Vores fineste mål er at samarbejde med beboerne om at gøre deres mål og drømme for deres liv til virkelighed. For livet går langt fra i stå, fordi man rammes af en hjerneskade. Der er masser af opgaver, man stadigvæk kan løse, fællesskaber man kan indgå i, og drømme der kan gå i opfyldelse.<br /> <br />Plejecenter Lille Glasvej er et hus med 45 beboere, som bor i selvstændige lejligheder og ca. 40 medarbejdere. Medarbejdergruppen består af social- og sundhedshjælpere/-assistenter, pædagoger, ergoterapeuter og en sygeplejerske, studerende, flexjobbere. Derforuden er der tilknyttet et tværfagligt neuropædagogisk team på 10 medarbejdere, som kører ud til borgerne i deres eget hjem, hvor de bidrager med pædagogisk støtte (§85). Ledelsesteamet består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder.<br /> <br />Din rolle bliver bl.a. at understøtte de komplekse borgerforløb, vi hver dag står over for, og derfor skal du både have det store overblik, men det er også vigtigt, at du kan indgå som sparringspartner på opgaveniveau efter Ældre- og Handicapforvaltningens rolle- og ansvarsmodel - læs mere <a href="https://intranet.odense.dk/~/media/SkyFish/Files/R/Ro/Rolle%20og%20ansvarsbeskrivelser%20_HF%20juni%202017%201.ashx">her</a>.<br /> <br />Vi ønsker et ledelsesteam som arbejder målrettet, som inddrager og motiverer medarbejdere og borger, der skaber et miljø for viden og erfaring, er kreative og som elsker nye udfordringer.  <br /> <br />Kan du svare ja til størstedelen af nedenstående, så send os din ansøgning<u>.</u><br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />For at komme i betragtning som assisterende rehabiliteringsleder hos os, skal du have en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund og en vis portion ledelseserfaring. Det er et krav, at du har erfaring med at samarbejde med borgere, der er ramt af en erhvervet hjerneskade.<br /><br /><strong>Derudover forventer vi, at du</strong> <ul> <li>Kan lide at fordybe dig i enkelte opgaver og vigtige detaljer – samtidig med at du har et godt overblik</li> <li>Kan træffe beslutninger på områder, hvor konsekvenserne er kontante</li> <li>Bevarer roen og holder hovedet koldt i pressede situationer</li> <li>Har let ved at skære igennem, men også skabe rammer som medarbejderne kan agere selvstændigt inden for</li> <li>Arbejder selvstændigt og uafhængigt, inden for de rammer og spilleregler organisationen har opstillet</li> </ul> <strong>Som</strong><strong> person ønsker vi dig, der</strong> <ul> <li>Sætter dig nye og højere mål. Målet og ambitionen om sammen at gøre Lille Glasvej til ét af de bedste steder at bo bør være en væsentlig energikilde</li> <li>Ikke går udenom eller holder dig tilbage ved udsigten til at møde vanskeligheder eller personlig modstand</li> <li>Tilgår tingene på en god og konstruktiv måde – også hvis det ikke lige går din vej</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> tilbyder til gengæld</strong> <ul> <li>En hverdag, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling</li> <li>Et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig uddannelse</li> <li>Ansvarlige, dygtige og engagerede medarbejdere</li> <li>Daglig gang i et hus med beboere i godt humør</li> <li>En ledelse, som sætter pris på samarbejde, faglighed og trivsel</li> </ul> <strong>Løn</strong><strong>- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation – samt Ældre- og Handicapforvaltningens lønmodel for niv. 5 ledere.<br /> <br />Tiltrædelse er den 1. maj 2018.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte rehabiliteringsleder Solveig Jakobsen på 2940 4281.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 4. marts 2018.<br /><br />Vi forventer, at afholde 1. samtalerunde den 14. marts 2018 og 2. samtalerunde den 23. marts 2018. Kandidater der inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.
  Arbejdssted:
  Plejecenter Lille Glasvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Dyrup

  Er du relationsskabende med en tydelig, anerkendende og nærværende kommunikation med børn, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere? Kan du være undersøgende nysgerrig på mennesker og med fokus på at inddrage medarbejdernes kompetencer og ressourcer? Vil du lede et lille børnehus fra 1. maj 2018

  <em>Er du relationsskabende med en tydelig, anerkendende og nærværende kommunikation med børn, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere?<br />Kan du være undersøgende nysgerrig på mennesker og med fokus på at inddrage medarbejdernes kompetencer og ressourcer?<br />Vil du lede et lille børnehus med 44 børn i alderen 2,10 – 6 år?</em><br /><br />Børneinstitution Rasmus Rask-Højme søger en daglig pædagogisk leder til Børnehuset Dyrup med tiltrædelse 1. maj 2018 - og gerne tidligere.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Rasmus Rask-Højme består af 8 børnehuse: Dyrup, Elisehaven, Åhaven, Tranehøjen, Kosmos, Kærsgård, Bellinge og Lungstedvangen.<br />Børnehuset Dyrup er et lille børnehus med 44 børn i alderen 2,10 – 6 år.<br /><br />Vi har fokus på børnenes læringsmiljøer med henblik på at optimere børnenes udvikling og deltagelse i inkluderende fællesskaber.<br />Vi har stor glæde af at samarbejde på tværs af institutionen og med de lokale skoler.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får som daglig pædagogisk leder ansvaret for udvikling af Børnehuset Dyrups pædagogik, personaleledelse og forældresamarbejde.<br />Vi tilbyder dig et spændende job, som bl.a. indebærer: <ul> <li>En personalegruppe, der er præget af faglighed og social kapital</li> <li>Et børnehus med stor opbakning fra forældrene</li> <li>Støtte og opbakning til opgaverne fra institutionsleder, ledelsesteamet samt personalet i børnehuset</li> <li>Personlig og faglig ledelsesudvikling</li> <li>Være del af et velfungerende og visionært fagligt miljø i et dynamisk ledelsesteam</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en daglig pædagogisk leder som: <ul> <li>Har kendskab til ledelse og meget gerne ledelseserfaring</li> <li>Tager udgangspunkt i Odense Kommunes politikker og strategier, - herunder de tre fokuspunkter sprog, dannelse og tidlig indsats</li> <li>Har fokus på kerneopgaven, som vi i institutionen har defineret som: Deltagelse i fællesskaber</li> <li>Er en teamplayer i børnehuset, i ledelsesteamet og blandt samarbejdspartnere</li> <li>Er faglig kompetent, visionær og reflekterende</li> <li>Kan igangsætte, fastholde og videreudvikle pædagogiske processer, der sikrer en tidssvarende udvikling i pædagogik og drift</li> <li>Kan udøve tydelig ledelse og samtidigt være en del af det pædagogiske arbejde med børnene i læringsmiljøerne</li> </ul>  Som person er du: <ul> <li>Relationsskabende med en tydelig, anerkendende og nærværende kommunikation med børn, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>Undersøgende nysgerrig på mennesker og med fokus på at inddrage medarbejdernes kompetencer og ressourcer</li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale indgået mellem Odense Kommune og den foretrukne ansøgers faglige organisation.<br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. maj 2018 - og gerne tidligere.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vi forventer, før du søger stillingen, at du tager kontakt til Institutionsleder Mette Kromann på 4019 7121 for at høre mærmere samt aftale et besøg i børnehuset.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 28. februar 2018 kl. 12.<br />1. ansættelsessamtale forventes afholdt tirsdag den 6. marts 2018.<br />2. ansættelsessamtale forventes afholdt tirsdag den 13. marts 2018.<br />Tiltrædelse ønskes senest pr. 1. maj 2018.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Dyrup
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  28-02-2018 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Natgruppen

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere til Natgruppen Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om natten, så send os en ansøgning.

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere til Natgruppen<br /><br />Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om natten, så send os en ansøgning.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /><br /><strong>Natområdet</strong> dækker hele Odense Kommune og består af udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud.<br />Natgruppens arbejdsområde dækker forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt udegrupper i Odense.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper</li> </ul>  <br /><strong>Natgruppen tilbyder </strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Natgruppens ledere på <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a>, 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-02-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Vest - Bellinge

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer</em>.<br /><br />Dagplejen Vest søger en dagplejer til området Bellinge med tiltrædelse 1. maj 2018. <br /> <br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til - Bellinge.</strong><br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at  <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du høre mere?</strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. februar 2018, kl. 12.00.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Dagplejen Vest
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  28-02-2018 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Specialtandlæge til Tandreguleringscenter Fyn

  Ønsker du at arbejde som specialtandlæge i Tandreguleringscenter Fyn sammen med et af Danmarks største og fagligt stærke team? Så kan du være den kvalitetsbevidste specialtandlæge, som vi søger.

  <em>Ønsker du at arbejde som specialtandlæge i Tandreguleringscenter Fyn sammen med et af Danmarks største og fagligt stærkeste teams? Så kan du være den kvalitetsbevidste specialtandlæge, som vi søger.</em><br /><br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. maj 2018, men vi kan tilgodese, hvis du har ønske om deltidsansættelse eller en alternativ tiltrædelsesdato.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Odense har vi noget, der virker. Noget vi kan være stolte af. En stærk og solid tandpleje med fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og ledere, som med hver deres faglighed tager fælles hånd om børn og voksnes tandsundhed.<br /> <br />Tandreguleringscenter Fyn er en sammenlægning af den ortodontiske service for fem fynske kommuner (Nyborg, Nordfyn, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense) og har en population på omkring 66.000 børn og unge. Du vil komme til at arbejde sammen med syv specialtandlæger samt dygtige og engagerede tandplejere, klinikassistenter og tandteknikere.<br /> <br />Tandreguleringscenter Fyn har egen røntgenafdeling og dentallaboratorium.<br /> <br />Vores arbejde understøttes med programmerne TMTand til journalisering, Romexis til røntgen, Onyx til cephalometri og TRIOS til intraoral scanning.<br /><br /><strong>Dine muligheder i Tandreguleringscenter Fyn er</strong> <ul> <li>Et job, der byder på store faglige udviklingsmuligheder</li> <li>Du vil altid blive udfordret svarende til dit faglige niveau</li> <li>Tre timer om ugen skal du deltage i specialtandlægernes løbende kalibrering og faglige sparring med hinanden</li> <li>Du kan bidrage med din specialistkompetence ind i et stærkt team, der tager udgangspunkt i patienternes faglige behov og en effektiv klinikdrift</li> <li>Du vil have muligheder for at udøve alle grene af ortodontiske behandlinger på børn og unge</li> <li>Du skal bidrage til at nedbringe en eksisterende venteliste i centret ved at have et insisterende fokus på rettidig behandling</li> <li>Du kan medvirke til at videreudvikle på centeret gennem dine lederes medinddragelse</li> <li>Personligt vil dine teamleder-kompetencer blive udviklet</li> <li>Du vil arbejde i en tandpleje, der er anerkendt på landsplan for at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling på et fagligt højt niveau</li> </ul> <strong>Kompetencer vi søger hos dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet specialtandlæge i ortodonti</li> <li>Dit erfaringsniveau er ikke afgørende for os - vi har kapaciteten til at oplære nyuddannede specialtandlæger</li> <li>Du motiveres af at arbejde systematisk med kvalitet, både i forhold til faglighed og serviceniveau</li> <li>Du motiveres af at tilbyde forebyggende behandling</li> <li>Du respekterer rammerne for serviceniveauet i en offentlig tandpleje</li> <li>Du er en medspiller på holdet og vægter trivsel på arbejdspladsen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår vil blive aftalt efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overtandlæge, Marianne Nannerup på 6551 5500.<br /> <br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk/">www.odensetandpleje.dk</a> eller du kan se filmen om vores arbejdsplads via linket <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RTY2iRvb24A&feature=youtu.be">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 13. marts 2018, og vi forventer at holde samtaler torsdag, den 22. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Tandreguleringscenter Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-03-2018 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Syd, Fraugde

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Fraugde med ansættelse 1. april 2018.<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Fraugde. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 25. februar 2018.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em>
  Arbejdssted:
  Dagpleje Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-02-2018 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Hans Christian Andersen Airport er i dag i kraftig udvikling, og vi forventer en støt stigende trafikmængde fremover, vi søger derfor 7 sommervikarer til Drift/BOR.

  Hans Christian Andersen Airport er i dag i kraftig udvikling, og vi forventer en støt stigende trafikmængde fremover, vi søger derfor 7 sommervikarer til Drift/BOR.<br /><br />HCA Airport har p.t. sommercharter trafik bestående af B737, A320, MD83 m.m. til Middelhavsområdet i perioden april til oktober. Denne trafik forventes at øge og blive fordelt over hele året. Private business jets er også et stort marked for os.<br /><br />Derudover faciliterer lufthavnen UAS Test Center Denmark (UASTD), som er en af de største dronecentre i Europa. Vi har vores egen test-site til droner, og droneflyvning udgør i dag en større og større del af aktiviteterne på HCA Airport. UASTD har således også sin egen dronepilotskole.<br /><br />Drift/BOR er en afdeling under driftsområdet.<br /><br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Med reference til driftsansvarlige får du ansvar for følgende opgaver: <ul> <li>Brandberedskab ved flyafgang/-ankomst</li> <li>Lastning/losning af fly</li> <li>Al drift af lufthavnen (feje baner/taxaveje/vej/p-plads,)</li> <li>Påfyldning af flybrændstof</li> <li>Forefaldende arbejde (oprydning, rengøring m.m., ærinder)</li> <li>Let vedligehold (bygninger, køretøjer, materiel)</li> </ul> <strong>Vores forventninger</strong><br />Du er ansvarlig, agerer professionelt og tager din rolle seriøst. Du har gode samarbejdsevner og går op i at bidrage til et godt arbejdsmiljø. <ul> <li>Du skal være uddannet brandmand</li> <li>Du må ikke være farveblind (der er farvekoder på f.eks. fragt)</li> <li>Du skal have en ren straffeattest (for udstedelse af id-kort)</li> <li>Du skal være fleksibel og serviceminded</li> <li>Team player</li> <li>Helbredsattest</li> </ul> Du skal være indstillet på at tage flere kurser, som skal bestås, for at kunne blive i jobbet.<br />Dette vil omfatte træning og kurser som er lovkrav, men også interne kurser.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er tidsbegrænset til den 15. august 2018 og bliver på gennemsnitlig 30 timer med tiltrædelse den 1. juni 2018.<br />Vedrørende afholdes af sommerferie i ansættelses perioden vil dette normalt ikke kunne lade sig gøre. <br /><br />Der bæres uniform på jobbet, denne leveres af HCA Airport jf. gældende uniformsreglement.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om jobbet hos brandchef Kim Laustsen på 5255 5112 eller <a href="mailto:kil@hca-airport.dk">kil@hca-airport.dk</a>.<br /><br />Du kan læse mere om lufthavnen <a href="http://www.hca-airport.dk/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. april 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 9. april 2018.
  Arbejdssted:
  Hans Christian Andersen Airport
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-04-2018 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Psykolog til Familie og Ungehuset Odense

  Er du autoriseret psykolog, har du et indgående kendskab til neuroaffektive og psykotraumatologiske teoridannelser og kan du udøve Theraplay og legeterapi? Så er det dig, vi søger som vores nye psykolog.

  <em>Er du autoriseret psykolog, har du et indgående kendskab til neuroaffektive og psykotraumatologiske  teoridannelser og kan du udøve Theraplay og legeterapi? Så er det dig, vi søger som vores nye psykolog.</em><br /><br />En af vores psykologer har sagt sit job op, da hun har lyst til at prøve noget andet, og i den sammenhæng søger vi hendes afløser.<br /><br />Stillingen er en fast stilling på fuld tid og der vil være skiftende arbejdstider.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Familie og Ungehuset Odense 4-18 år er et af to familiehuse i Odense. Vi arbejder med aldersgruppen 4 – 18 år. Organisatorisk hører vi til i Familie og Velfærdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Børnene og deres familier henvises fra Børn og Ungerådgivningen – Social/Handicap (BURS og BURH).<br /><br />Indsatserne i huset skal være forebyggende og fleksible og rettes mod børn med særlige behov. Der tilbydes behandling af det enkelte barn og barnets familie, jf. SL. § 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet på det enkelte barn.<br /><br />Indsatserne i Familiehuset skal understøtte udviklingen af bæredygtige relationer til andre, samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan lave faglig udvikling ind i driften.<br /><br />For hovedparten af personalet gælder, at de enten er psykologer, pædagoger eller socialrådgivere.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Hovedopgaver for psykolog: <ul> <li>psykologiske undersøgelser/forældrekompetence undersøgelser</li> <li>individuel behandling og rådgivning til barnet/den unge</li> <li>rådgivning/behandling til barnets/den unges forældre</li> <li>koordination for de professionelle der er omkring barnet/den unge</li> <li>familiebehandling</li> </ul> Psykologerne har deres eget kontor, hvilket også betyder, at en stor del af deres samtaler og test foregår på kontoret.<br /><br />Medarbejderne er medansvarlige for, at der iværksættes et koordineret tværfagligt samarbejde – via netværksarbejdet – med såvel det private som det professionelle netværk. I Familie og Ungehuset arbejdes der helhedsorienteret med fokus på de relationer, barnet og dets familie indgår i.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du skal: <ul> <li>have en uddannelse som psykolog – enten cand.pæd.psych. eller cand.psych. – og gerne være færdig med din autorisation</li> <li>have lyst til og brænde for arbejdet med børn, unge og deres familier</li> <li>have lyst til at deltage aktivt i Familie og Ungehusets faglige udvikling og supervision</li> <li>have kendskab til og erfaring med tværfagligt samarbejde</li> <li>have kendskab til og erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge</li> <li>have et indgående kendskab til neuroaffektiv teoridannelse med særligt fokus på, hvorledes vi kan omsætte disse</li> <li>besidde evner til at omsætte udredning og faglige viden til praktiske tiltag, som er meningsfulde, forståelig og motiverende</li> <li>kunne udøve Theraplay og legeterapi</li> <li>have et indgående kendskab til psykotraumatologiske teoridannelser med særligt fokus på, hvorledes vi kan omsætte disse</li> </ul> Desuden forventer vi, at du er: <ul> <li>psykisk robust og har overskud og gå på mod</li> <li>en fleksibel person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv</li> <li>en person, der hviler i din egen faglige identitet</li> <li>har erfaring fra eller kendskab til børne- og ungepsykiatrien – det vil være en stor fordel</li> </ul> Det er et krav, at du har kørekort. Det er en fordel at have egen bil, men huset har dog to biler til deling blandt familiebehandlerne.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor</strong> <ul> <li>der er en engageret personalegruppe</li> <li>der er god oplæring</li> <li>der er stor social kapital</li> <li>man ikke lades alene om svære opgaver</li> <li>humor er nødvendigt</li> <li>personalet skal deltage i supervision</li> <li>faglig udvikling er en del af den daglige drift</li> <li>der er et højt fagligt niveau og en afslappet stil</li> </ul> Huset rummer en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Vi er bl.a. inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk og narrativ tænkning.<br /><br />Vi bruger i alle behandlingsindsatser et dialog- og effektmålingsredskab, Feedback Informed Treatment (FIT).<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved at ved at rette henvendelse til Familie og Ungehusets leder Kis Stentoft på 23393589, <a href="mailto:kiss@odense.dk">kiss@odense.dk</a> eller til tillidsrepræsentant for psykologerne Maria Pedersen på <a href="mailto:marip@odense.dk">marip@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist 11. marts 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. marts 2018.
  Arbejdssted:
  Familie og Ungehuset Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-03-2018 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Dalumskolen

  Kan du samarbejde og stå i spidsen for Dalumskolens fortsatte udvikling pædagogisk og værdimæssigt? Har du gode relationelle og kommunikative kompetencer og kan du forholde dig konstruktivt til udfordringer? Kan du se koblingen mellem pædagogik og økonomi? Jobstart ønskes 1. maj 2018.

  <em>Kan du samarbejde og </em><em>stå i spidsen for skolens fortsatte udvikling pædagogisk og værdimæssigt?</em><br /><em>Har du gode relationelle og kommunikative kompetencer og kan du forholde dig konstruktivt til udfordringer?</em><br /><em>Kan du se koblingen mellem pædagogik og økonomi?</em><br /> <br />Dalumskolens tidligere skoleleder har søgt nye udfordringer i Børn-og Ungeforvaltningen, derfor søger vi pr. 1. maj 2018 en ny skoleleder.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dalumskolen er en velfungerende skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. Skolen har et værdigrundlag, der præger hverdagen, og hvor vi lægger vægt på, at eleverne både lærer noget og er i god trivsel og udvikling.<br />Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.<br /> <br />Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og en engageret forældrekreds, der er fokuserede på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde.<br />Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af. Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.<br /> <br />Dalumskolen har pt. 566 elever fordelt på: <ul> <li>Almenklasser fra 0.-9. klasse</li> <li>En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder</li> <li>Fire funktionsklasser for elever med ADHD symptomer. I undervisningsdelen indgår både lærere og skolepædagoger</li> <li>To modtagelsesklasser</li> <li>180 børn i SFO</li> <li>45 børn i Forårs-SFO</li> </ul> Ledelsesteamet består foruden skolelederen af en souschef og en afdelingsleder samt en souschef for SFO.<br />Der er 77 ansatte - 49 lærere, 2 børnehaveklasseledere, 19 skolepædagoger/pædagogmedhjælpere og to tekniske servicemedarbejdere. Dertil kommer et servicemindet og velfungerende sekretariat med to sekretærer.<br />Dalumskolen ligger i den sydlige del af Odense, tæt ved motorvejen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har store forventninger til dig som skolens nye leder.<br /> <br />Du skal i samarbejde med skolens engagerede medarbejdere og forældre stå i spidsen for og fortsat udvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt. Det skal ske med respekt for skolens kultur og traditioner og med fokus på alle elevernes faglige udvikling og trivsel – uanset hvilken type klasse de går i.<br />Vi ser for os, at du er rundet af det almene, men har et godt blik for specialpædagogikken.<br /> <br />Den nye skoleleder forventes - sammen med det øvrige ledelsesteam - at forene skolens kultur, traditioner og værdier med nye visioner og ideer. Vi forventer, at du har store ambitioner for skolens mål - fagligt og pædagogisk, men også for medarbejdernes trivsel og udvikling og fortsat vil have fokus på den daglige trivsel i medarbejdergruppen. <br /><br />Du skal ønske at arbejde udviklingsorienteret og have øje for at vedligeholde, motivere og fremme et arbejdsmiljø, som giver mulighed for at videreudvikle personalets innovative og visionære pædagogiske kompetencer - også i ledelsesteamet.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer og kunne forholde dig konstruktivt til udfordrende rammer. Du skal være dygtig til at skabe overblik, gå i dialog og sætte retning.<br /> <br />Skolens nye leder skal have indsigt i og erfaring med folkeskolens økonomi, drift og arbejdsforhold og interessere sig for og at styre skolens økonomi i samarbejde med skolens administration og MED-udvalg.<br />Vi forventer, at den nye skoleleder evner at se koblingen mellem pædagogik og økonomi.<br /><br />Vi forventer, at du har erfaring med skoleledelse og min. en PD eller tilsvarende uddannelse bag dig.<br /> <br />Vi har følgende forventninger til dine ledelsesmæssige kompetencer og styrker: <ul> <li>Du har vedvarende fokus på elevernes og medarbejdernes trivsel og motivation.</li> <li>Du er god til at samarbejde og ser muligheder fremfor begrænsninger og evner at opbygge processer med medindflydelse.</li> <li>Du søger individuelle løsninger på individuelle udfordringer - både i forhold til elever og medarbejdere.</li> <li>Du har stærke kommunikative kompetencer, og gør det, du siger.</li> <li>Du er en synlig og tydelig leder, der har en positiv og anerkendende tilgang.</li> <li>Du er visionær med respekt for skolens kultur og værdier.</li> <li>Du deler de gode fortællinger om skolen både indadtil og udadtil.</li> </ul> Vi har følgende forventninger til dine personlige kompetencer og styrker: <ul> <li>Du har humor og en smittende arbejdsglæde.</li> <li>Du er vedholdende og ambitiøs på elevernes og skolens vegne.</li> <li>Du har mod på at tænke nyt, mod på at handle i hverdagen og på at træffe beslutninger.</li> <li>Du er nysgerrig på mennesker, opgaver og muligheder omkring dig. Du er lydhør og kan favne alle faggrupper.</li> <li>Du har lyst til at være en del af et samarbejdsorienteret ledelsesteam, der er vant til at træffe beslutninger i fællesskab.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />På Dalumskolen kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job i en velfungerende og udviklingsorienteret organisation, der gennem flere års pædagogisk udviklingsarbejde er i god faglig udvikling og har et solidt fokus på elevernes læring og trivsel. Vi har tradition for et godt samarbejde i hele organisationen, både med teknisk-service, administration, skolebestyrelse og de tillidsvalgte.<br /> <br />På Dalumskolen løser vi nogle specialpædagogiske opgaver for Odense Kommune – udviklingen af disse læringsmiljøer er en stor del af skolens hverdag. Vi lægger vægt på, at personalet underviser i både almenklasser og i de særlige tilbud, og vi tillader os at mene, at det har betydning for vores arbejde med inklusion. Dalumskolen er ikke en stringent afdelingsopdelt skole, men alle medarbejdere er tilknyttet den afdeling, hvor de har flest timer. Afdelingerne arbejder tæt sammen med skoleudvalget.<br /> <br />Vores nyetablerede skoleudvalg arbejder sammen med skolens ledelse om at udvikle den pædagogiske praksis og skolens organisering. Derudover er vi i gang med en spændende proces med udvikling af skolens ressourceteam.<br />I den seneste tid har vi haft særligt fokus på dannelse, læseudvikling og læringsmålsorienteret undervisning.<br /> <br />I ledelsesteamet vægter vi grundighed, tillid i opgaveløsningen og fokuserer på kerneopgaven i vores arbejde med at udvikle skolen. Det samme gør sig gældende for vores samarbejdsvillige administration.<br />Som det ser ud pt. i fordelingen af opgaverne, så har afdelingslederen ansvaret for ungemiljøet og funktions-, special- og modtagelsesklasser og souschefen er leder af børnemiljøet og sfo. Vores skoleleder har haft det overordnede ansvar for økonomi og personaleledelse. Men vi lægger på, at vi har kendskab til hinandens opgaver og har indblik i hele skolens virke, ligesom personalet er vant til at kunne henvende sig til alle i ledelsen om stort og småt.<br /> <br />Vi har tradition for en positiv og uhøjtidelig omgangstone og synes, at et godt humør er et vigtigt element i en travl hverdag.<br /> <br />Du er velkommen til at henvende dig på skolen for at aftale et besøg i forbindelse med din ansøgning. Det vil selvfølgelig foregå i fortrolighed.<br /> <br /><strong>Sparring og ledernetværk</strong><br />I Odense Kommune er der 35 folkeskoler, ungdomsskole samt en musikskole. Der er etableret velfungerende ledernetværk, og der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.<br /> <br />Der tilrettelægges endvidere et introduktionsforløb, der byder på solid orientering om forvaltningen, løbende sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse og en mentor i form af en erfaren skoleleder.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2018.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om Dalumskolen på <a href="http://dalumskolen.skoleporten.dk/sp">hjemmesiden</a>.<br />Vil du høre mere om Dalumskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller Dalumskolens souschef Pia Hillebrandt Larsen på 2445 0940.<br />Du er meget velkommen til at aftale besøg på skolen ved henvendelse til sidstnævnte.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 25. februar 2018.<br />1. samtalerunde finder sted tirsdag den 6. marts 2018 og 2. samtalerunde mandag den 19. marts 2018.<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en skolepolitisk case.
  Arbejdssted:
  Dalumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-02-2018 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet