41 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Har du lyst til at arbejde om natten, og har du lyst til at arbejde rehabiliterende i samspil med borgere i forskellige forløb, hvor borgernes mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven? - så lad os høre fra dig.

  <em>Har du lyst til at arbejde om natten og har du lyst til at arbejde rehabiliterende i samspil med borgere i forskellige forløb, hvor borgernes mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven?<br />- så lad os høre fra dig.</em><br /> <br />Natområdet, der består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap-, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på Bosteder og på Plejecentre.<br /> <br />Stillingerne er til besættelse snarest muligt, og er på 28 timer/ugentligt, hvor der som hovedregel arbejdes ud fra en 7/7 model.<br /> <br />Der må i forhold til nogle af stillingerne påregnes alene arbejde i jobbet, men dette tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov og medarbejdernes sikkerhed/tryghed i arbejdet.<br /> <br /><strong>Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring nattens opgaver</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> </ul> <strong>Vi forventer til gengæld, at du</strong> <ul> <li>Har erfaring med eller lyst til at lære mere omkring det område, du søger stilling indenfor</li> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsledere Anne Mygind på 51164223 eller Sabine Rahbek på 51145572.  <br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 17. august 2016, kl. 12.00.<br /> 
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde om natten, og har du lyst til at arbejde rehabiliterende i samspil med borgere i forskellige forløb, hvor borgernes mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven? - så lad os høre fra dig

  <em>Har du lyst til at arbejde om natten, og har du lyst til at arbejde rehabiliterende i samspil med borgere i forskellige forløb, hvor borgernes mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven?<br />- så lad os høre fra dig </em><br /> <br />Natområdet, der består af forskellige plejebolig-, handicap-, psykiatri-, sygepleje-, hjemmepleje- og hjerneskadetilbud i Odense søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger i såvel Udegrupper som på Lysningen.<br /> <br />Stillingerne er til besættelse snarest muligt og er på 28 timer/ugentligt.<br /><br />Der må i forhold til nogle af stillingerne påregnes alene arbejde/alene kørsel i jobbet, men dette tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov og medarbejdernes sikkerhed/tryghed i arbejdet.<br /> <br /><strong>Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring nattens opgaver</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> </ul> <strong>Vi forventer til gengæld, at du</strong> <ul> <li>Har erfaring med eller lyst til at lære mere omkring det område, du søger stilling indenfor</li> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Aamand på 24288885.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 17. august 2016, kl. 12.00.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Spurvelundskolen

  Spurvelundskolen er en udviklingsorienteret skole, der er godt i gang med skolereformen. Vi arbejder med læringsfokuseret undervisning, og bruger data til systematisk at følge elevernes læringsudbytte og trivsel. Vi har fokus på den åbne skole og har i en lang årrække været praktiserende udeskole.

  <em>Spurvelundskolen er en udviklingsorienteret skole, der er godt i gang med skolereformen. Vi arbejder med læringsfokuseret undervisning, og bruger data til systematisk at følge elevernes læringsudbytte og trivsel. Vi har fokus på den åbne skole og har i en lang årrække været praktiserende udeskole.</em><br /> <br />Omdrejningspunktet for skolens pædagogiske udvikling tager sit organisatoriske afsæt i tæt samarbejdende teams på alle årgange bestående af lærere og pædagoger.<br /> <br />Spurvelundskolen er beliggende i Næsbyhoved Broby i den nordlige del af Odense Kommune og har klasser fra 0. - 6. årgang med i alt 250 elever. Vi forventer øget elevtilgang de kommende år. Spurvelundskolen ligger tæt på skov og rekreative områder, og skolen har de senere år gennemgået en række tilbygninger og moderniseringer og er derfor kendt for sine attraktive fysiske rammer.<br /> <br />På skolens matrikel ligger Børnehuset Spurvelund. Vi har et tæt samarbejde om at skabe en rød tråd i børnenes liv fra 0 – 13 år i et ”Børneunivers”.<br /> <br />Spurvelundskolen har en stærk forankring i lokalområdet. Vi er fagligt stærke, og vi vil det gode teamsamarbejde i et professionelt læringsfællesskab.<br /> <br />Vi er en skole, der præsterer godt og har fokus på dette, samt en god opbakning fra forældrene.<br /> <br />Ledelsesteamet består af viceskoleleder, Afdelings/SFO-leder samt den kommende skoleleder.<br /><br />Vi søger en skoleleder, der i respekt for skolens kultur og traditioner vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling.<br /> <br /><strong>Forventninger til den nye skoleleder er, at du</strong> <ul> <li>Er god til at rammesætte en vision med et klart fokus på at styrke alle børns læring med afsæt i et anerkendende børnesyn</li> <li>Kan lede og organisere – med udgangspunkt i viden om undervisning og pædagogisk praksis -  og altid med fokus på at skabe høj kvalitet og størst læringsudbytte for børnene</li> <li>Opfatter fælleskaber mellem børn, voksne, forældre og lokalområde som en værdi og som en væsentlig ressource i arbejdet med børns læring</li> <li>Skal kunne identificere, analysere og anvende data i din pædagogiske ledelse</li> <li>Kan se muligheder i den fortsatte implementering af skolereformen, hvor alle faggrupper anses som en væsentlig drivkraft i at skabe et godt læringsmiljø for børnene</li> <li>Vil arbejde med professionelle læringsfællesskaber, hvor også tværfagligheden og samarbejdet mellem pædagoger og lærere ses som et fagprofessionelt omdrejningspunkt</li> <li>Har en anerkendende ledelsesstil, møder medarbejderne med tillid og opbakning, samt med et blik for de forskelliges kompetencer</li> <li>Kan balancere skolelederrollen i forhold til at være såvel ”indenrigs- som udenrigsminister”.</li> <li>Har gode kommunikative evner og forstår at skabe mening for børn, forældre og ansatte.</li> <li>Har en systematisk tilgang til økonomi og administration.</li> </ul> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 4. september 2016.<br /><br />1. samtalerunde gennemføres den 14. september 2016 og 2. samtalerunde forventes gennemført den 29. september 2016.<br /> <br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at løse en skolepolitisk case, gennemføre en personprofiltest og oplyse referencer.<br /><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br /> <br />Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. november 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Hvis du vil høre mere om Spurvelundskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på tlf. 29 13 57 54. Du er også velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne Kristine Kajberg Riis, tlf.  61 55 35 43 for yderligere information.
  Arbejdssted:
  Spurvelundskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-09-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til NæsbyHus

  Vi søger 2 pædagoger, 32 timer ugentlig pr. 1. september 2016. For begge stillinger er gældende, at der arbejdes i skiftende vagter dag/aften med weekendarbejde hver 2. uge.

  Vi søger 2 pædagoger, 32 timer ugentlig pr. 1. september 2016. <br /> <br />For begge stillinger er gældende, at der arbejdes i skiftende vagter dag/aften med weekendarbejde hver 2. uge.<br /> <br /><strong>Om NæsbyHus og stillingen</strong><br />NæsbyHus har 40 lejligheder til mennesker med erhvervet hjerneskade, og pt. bebos nogle af boligerne af ældre plejecenter borgere. Botilbuddet er pr 1. januar 2015 gået fra at være et traditionelt plejecenter til botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade.<br /><br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme. Opgaven er at støtte borgerne til at leve et selvstændigt liv ud fra deres ressourcer, behov og ønsker.<br /><br />Med udgangspunkt i den kommunale visitation konkretiseres indsatsen i en individuel plan ”Èn plan”, hvor omfanget af støtten gradueres ud fra graden af funktionsnedsættelse. Der arbejdes i team, og indsatsen er tværfaglig, og tager afsæt i den neuropædagogisk tilgang. Der er et tæt samarbejde med de pårørende og hjerneskaderådgivningen.<br /><br />NæsbyHus er et tilbud i udvikling, hvor der arbejdes målrettet med muligheder ud fra den ramme, der er givet. Personalegruppen er engageret, og der er fokus på medindflydelse. I udviklingsarbejdet arbejdes der målrettet med at styrke trivsel, psykisk arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde om kerneopgaven i en omstillingstid. Alle medarbejdere er igennem en strategisk kompetenceudvikling, som sikrer, at alle har den samme Rehabiliteringsforståelse. Formålet er at støtte borgere i at forblive aktive og deltagende i eget liv.<br /> <br />Medarbejdergruppen er i en proces, hvor sigtet er tværfaglig sammensætning af de rette fagpersoner. Pt. er medarbejderne tværfaglig sammensat af en pædagog, social- og sundhedsassistenter/hjælpere og 3 ergoterapeuter. Der er en frivilliggruppe, som kommer ugen igennem og bidrager med forskellige aktiviteter.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>kan arbejde neuropædagogisk og har erfaring med at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade.</li> <li>gerne en neuropædagogisk uddannelse</li> <li>er personlig og faglig robust, og kan se dig selv ind i en opgave, som kræver konstant udvikling af faglighed og kompetencer</li> <li>evne til at indgå i et tværfagligt team med bevidsthed om, hvad ens monofaglige kerneydelse er og evne til at videreformidle denne</li> <li>evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>forholder dig refleksivt til den igangværende rehabilitering</li> <li>I et samarbejde med borgerne arbejde med retningsgivende mål, delmål, indsatser og evaluering som en naturlig del af dit arbejde</li> <li>evner skriftligt dokumentation</li> <li>har erfaring med pårørendesamarbejde</li> <li>har interesse og viden inden for velfærdsteknologi</li> <li>med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet</li> <li>engagerede og kompetente kolleger</li> <li>en arbejdsplads, som er i en udviklingsproces, hvor man som medarbejder har stor indflydelse i processen</li> <li>en medarbejdergruppe med mange ressourcer og forskellige kompetencer</li> <li>et job i udvikling med fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Vi afholder informationsmøde på NæsbyHus, Lumbyvej 52 i aktiviteten torsdag, den 11. august 2016, kl. 16-17, hvor du kan høre mere om stillingen. Tilmelding til assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker <a href="mailto:rhboe@odense.dk">rhboe@odense.dk</a></strong><br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få mere at vide om stillingen ved assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker mellem kl. 8-9 på telefon 51464568.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 14. august 2016. Ansættelsessamtaler 23. og 24. august 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  NæsbyHus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være med til at gøre en forskel i et område, som har brug for gode, stærke faglige ressourcer? Så har vi to faste stillinger som socialrådgivere, 37 timer ugentlig. Stillingerne er placeret i Vagt- og Visitationsgruppen.

  <em>Vil du udfordres fagligt i samspil med gode kollegaer? </em><br /><em>Vil du være med til at gøre en forskel i et område, som har brug for gode, stærke faglige ressourcer?</em> <br /><br />Vi søger to socialrådgivere til<em> </em>faste stillinger, 37 timer ugentlig. Den ene stilling er til besættelse snarest muligt og den anden pr.1. oktober 2016. Stillingerne er placeret i Vagt – og Visitationsgruppen. <br /><br /><strong>Om os</strong> <ul> <li>Vi er 8 erfarne socialrådgivere og 1 afsnitsleder</li> <li>Vi er fagligt ambitiøse, energiske, kreative og har lyst til faglig udvikling</li> <li>Vi har en vagt turnus og høj ansvarlighed i opgaveløsningen</li> <li>Vi prioriterer faglig sparring og udvikling højt</li> <li>Vi har god humor, godt humør, høj trivsel og god samarbejdskultur</li> <li>Vi tilbyder fast supervision og muligheder for efteruddannelse</li> </ul> Børne- og Ungerådgivning Social har til huse i lokaler på adressen Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Vi yder råd og vejledning i forbindelse med alle nye henvendelser og underretninger</li> <li>Vi afklarer, vurderer og træffer afgørelser af, om børn er omfattet af målgruppen af børn- og unge med særlig behov</li> <li>Vi arbejder med impowerment, netværksinddragelse og forebyggelse</li> <li>Vi handler i akutte nye henvendelser og er specialister i overgrebspakken</li> <li>Andre ad-hoc opgaver, konsulentfunktion, tilsynsbesøg og ”gå med funktion”, etc.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du </strong> <ul> <li>Du har indsigt og erfaring i børn og familiers livsvilkår</li> <li>Du har erfaring i myndighedsområdet, er god til børnesamtaler og samarbejde med familier og samarbejdspartnere</li> <li>Du har evnen til at koordinere og systematisere i en meget travl hverdag</li> <li>Du kan handle i akutte situationer, bevare roen og træffe selvstændige afgørelser</li> <li>Du har lyst til og erfaring i at arbejde med ungdomskultur og de ”skæve unge”</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der ydes særligt tillæg for specialfunktion.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos afsnitsleder Ruth Bäckström Jensen på 21173762. <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er 10. august 2016, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt 18. august 2016.
  Arbejdssted:
  Børne- og Ungerådgivningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  DSA - lærere til Risingprojektet

  Brænder du for at undervise, og har du en passion for faget dansk som andet sprog? Vil du være en del af undervisningsteamet på Risingprojektet? Vil du være med til at udvikle samarbejdet omkring unge med anden etnisk herkomst end dansk? Så hører vi gerne fra dig.

  Brænder du for at undervise, og har du en passion for faget dansk som andet sprog? Vil du være en del af undervisningsteamet på Risingprojektet? Vil du være med til at udvikle samarbejdet omkring unge med anden etnisk herkomst end dansk? Så hører vi gerne fra dig.<br /><br />Ungdomsakademiet, UngNord søger undervisere til Risingprojektet. Primært i fagene dansk som andet sprog, og matematik.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />UngNord er en af de tre ungdomsskoler i Odense Kommune, og dækker hele Børne- og Ungeregion Nord. Stillingen er tilknyttet Risingprojektet.<br /><br />Ved Risingprojektet arbejder vi med at opkvalificere unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er kommet til Danmark i en sen alder eller af andre grunde ikke har lært tilstrækkeligt i folkeskolen, så de kan tage en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.<br /><br />Vi har fokus på de unges særlige kvaliteter og udfordringer, og derfor har vi et særligt fokus på at støtte vores elever i deres personlige og faglige udvikling. Ligesom vi også yder social støtte og vejledning til de elever, der har behov for dette. Målet for undervisningen er, at eleverne får kompetencer til at kunne starte på et job eller gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.<br /><br />Undervisningen omfatter dansk, matematik, engelsk og en række valgfag. Eleverne afslutter med en danskprøve for voksne udlændinge og/eller folkeskolens prøver. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret metode i et tværfagligt samarbejde primært med sagsbehandlere, vejledere, fritidsvejledere, frivillige, UU-vejledere, øvrige tilbud på Camp U og forældre.<br /><strong> <br />Om jobbet</strong><br />Du udgør sammen med de øvrige kolleger det primære team, der skal varetage undervisnings- og integrationsmæssige opgaver på Risingprojektet. Som ansat på Risingprojektet vil du indgå i en spændende hverdag, der er centreret om at få det bedste ud af vores elever og hinanden som kollegaer.<br /> <br />Den helhedsorienterede tilgang til integration gennem sprogundervisning, uddannelsesvejledning, erhvervspraktik og fritidsvejledning er vores særegne styrke. Derfor er det vigtigt at du som vores nye kollega er forberedt på en hverdag og et skoleår, hvor samarbejdet er grundlaget for udvikling på alle niveauer.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br /><strong>Faglige kompetencer</strong><br />Vi søger en lærer med kompetencer inden for DSA-området. Vi forventer, at du <ul> <li>Er uddannet lærer og gerne med linjefagsuddannelse i DSA uddannelsen, eller</li> <li>Har anden relevant uddannelsesmæssig baggrund til at undervise i dansk for voksne udlændinge (sprogskoleundervisning) eller dansk som andet sprog</li> <li>Kan undervise i nogle af de øvrige fag, der tilbydes, gerne matematik.</li> </ul> <strong><strong>Personlige kompetencer</strong></strong><br />Derudover ser vi gerne, at du <ul> <li>Er åben, anerkendende, og udadvendt i ord og handling.</li> <li>Kan skabe positive relationer til unge og voksne gennem bl.a. kulturforståelse</li> <li>Mestre menneskers forskellighed, og ser det som en ressource</li> <li>Er tydelig i dine forventninger til de unge</li> <li>Er god til at kommunikere, skabe relationer og samarbejde på alle niveauer.</li> <li>Er tydelig og robust - også i pressede situationer</li> <li>Er fleksibel, idérig, kreativ og nytænkende i en mangfoldig hverdag, hvor der ofte er behov for utraditionelle løsninger</li> </ul> <strong>Løn</strong><strong> og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse sker efter overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Ansættelse 1. september 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingsleder Jørgen Nielsen på 4045 5517 og på <a href="http://www.ungnord.dk/">www.ungnord.dk</a>. (Der er ferielukket i perioden 18. juli 2016 til 3. august 2016).<br /> <br />Ansøgningsfrist er søndag, den 14. august 2016, og vi forventer at holde samtaler i uge 33/34 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Ung Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Har du håndværksmæssig/pædagogisk baggrund og lyst til at færdes blandt udsatte borgere?

  <em>Har du håndværksmæssig/pædagogisk baggrund og lyst til at færdes blandt udsatte borgere?</em><br /> <br />St. Dannesbo søger en værkstedsassistent og gerne med en pædagogisk baggrund, 37 timer ugentligt til besættelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />St. Dannesbo er et af Odense Kommunes § 110 botilbud for hjemløse med plads til 69 voksne beboere, heraf i alt 18 på vores alternative plejehjem/omsorgsafdeling. Vi er et tilbud til personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud og aktiverende støtte i en midlertidig periode.<br /><br />Vi tilbyder aktivering på vores montageværksted, i køkkenet, rengøring, landbruget og i serviceafdelingen. Søg evt. yderligere information på vores hjemmeside <u>dannesbo.dk</u>. Her kan du bl.a. læse, at vi blev arbejdsmiljøcertificeret i 2010.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som værkstedsassistent får du praktiske opgaver omkring vedligeholdelse af vores mange bygninger og udenomsarealer, tilsyn af tekniske installationer, affaldshåndtering, opsætning af AV udstyr, snerydning, tilsyn ved fraflytning af værelser/lejligheder, og afløserfunktion på værkstederne under ferie og ved andet fravær mv.<br /> <br />Til ansvarsområdet hører aktivering og inddragelse af indskrevne beboerne samt eksterne virksomhedspraktikanter.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>har relevant håndværksmæssig uddannelse</li> <li>er fortrolig med anvendelse af IT</li> <li>er robust samt afklaret i forhold til at arbejde med misbrugere</li> <li>kan arbejde selvstændigt og har bred erhvervserfaring</li> <li>har kørekort, gerne B og E</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>en afvekslende og udfordrende hverdag</li> <li>tværfagligt samarbejde på en dynamisk arbejdsplads</li> <li>deltagelse i relevante kurser, temadage og aktiviteter</li> <li>gode fysiske rammer og smukke omgivelser</li> <li>uhøjtidelige kollegaer af mange støbninger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende straffeattest. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du lyst at høre mere, så ring evt. til arbejdsleder Carsten Hansen på 20 49 12 82 på hverdage mellem kl. 10 – 12.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. august 2016, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.<br /><br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Forsorgshjemmet St. Dannesbo
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en ernæringsassistent / husassistent, 31 timer ugentlig pr. 1. oktober 2016. Arbejdstiden vil primært ligge fra kl. 6.30 – 14.00 samt hver 4 weekend.

  Da vores ene ernæringsassistent går på efterløn, søger vi en ernæringsassistent / husassistent, 31 timer ugentlig pr. 1. oktober 2016. Arbejdstiden vil primært ligge fra kl. 6.30 – 14.00 samt hver 4 weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />St. Dannesbo er en kommunal boform for hjemløse drevet af Odense Kommune. Vi har plads til i alt 69 voksne beboere, heraf i alt 18 på vores alternative plejehjem/omsorgsafdeling.<br /><br />St. Dannesbo er et tilbud til personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud og aktiverende støtte i en midlertidig periode. For yderligere oplysninger henvises til <a href="http://www.dannesbo.dk/">www.dannesbo.dk</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du indgår i teamet med øvrige kolleger, hvor du på skift arbejder i det varme/kolde køkken og med generel rengøring. Du skal også lave mad til det alternative plejehjem.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du <ul> <li>Du er uddannet ernæringsassistent eller har anden køkkenfaglig uddannelse</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har overblik</li> <li>Er robust og positiv</li> <li>Er loyal og vil indgå i konstruktivt samarbejde</li> <li>Er afklaret i forhold til at arbejde blandt misbrugere</li> <li>Har kendskab til egenkontrol</li> <li>Behersker pc på brugerniveau</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende job på en dynamisk arbejdsplads, hvor faglighed og kompetenceudvikling vægtes højt</li> <li>Mulighed for indflydelse</li> <li>Tværfagligt samarbejde med engagerede kolleger</li> <li>Gode fysiske rammer i smukke omgivelser</li> <li>At være mentor/vejleder for inddragelse af indskrevne beboerne i aktivering samt eksterne virksomhedspraktikanter</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende straffeattest.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong>?<br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til køkkenleder Solveig Kristensen på 63 75 92 23 på hverdage mellem kl. 10.00-11.00.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. august 2016, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. august 2016.<br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Forsorgshjemmet St. Dannesbo
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent / social-og sundhedshjælper til Vollsmosegruppen 2 fra 1. oktober 2016. Stillingen er på 32-35 timer ugentligt - dagvagter og med weekendvagt hver 2. weekend.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent / social-og sundhedshjælper til Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Øst til Vollsmosegruppen 2 fra 1. oktober 2016. Stillingen er på 32-35 timer ugentligt - dagvagter og med weekendvagt hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vollsmosegruppen 2 er en udekørende tværfaglig gruppe, som består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, sygeplejersker samt elever og studerende. Geografisk er gruppen indtil videre placeret på Vollsmose Allé 40. Gruppen tager sig af borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, der bor i midt byen.<br /> <br />Gruppen blev etableret i januar 2015 i forbindelse med organisationsændringer i Ældre- og Handicapforvaltningen, og er derfor meget udviklingsorienteret. Det er vigtigt, at du har lyst til at bidrage til denne udvikling. Det er en nyetableret gruppe, med en allerede rigtig god stemning her. Vi er en gruppe med højt tempo og mange forskellige opgaver.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Er interesseret i at medvirke til udviklingen af en endnu ikke fuldt etableret gruppe</li> <li>Har en høj faglighed og mestre udfordringer</li> <li>Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme, og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens rehabiliteringsproces</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og tager del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>Er robust og kan lide at to dage ikke er ens</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Tværfaglige kollegaer, som arbejder målrettet i henhold til borgers ønsker og behov ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Tværfaglige og monofaglige fællesskaber, som tager ansvar for opgaver med samarbejde på tværs specialer</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Ingelise Pedersen på 6551 3307 / 2143 5506 eller assisterende rehabiliteringsleder Karina Pedersen 6551 3308 / 2115 4789. Karina træffes i uge 32.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 25. august 2016, kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt tirsdag, den 30. august 2016. <br /> 
  Arbejdssted:
  Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Øst, Vollsmosegruppen 2
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Plejefamilie på Fyn eller Sjælland

  Odense Kommune søger en plejefamilie til 3 søskende på henholdsvis 7 år, 5 år og 3 år.

  Odense Kommune, Familieplejen søger en plejefamilie til 3 søskende på henholdsvis 7 år, 5 år og 3 år.<br /> <br /><strong>Om børnene</strong><br />Børnenes udfordringer er afstedkommet af omsorgssvigt og mange skift. Børnene har individuelle behov, som skal kunne tilgodeses, ligesom de tilsammen har brug for en forudsigelig hverdag med nære voksne, der evner at etablere tilknytning og danne relationer til børnene hver især.<br /><br />Børnene vil få regelmæssigt samvær med deres forældre. Plejefamilien skal derfor både evne og være indstillet på at indgå i et positivt samarbejde med forældrene såvel som Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Som plejefamilie er det en fordel, at I</strong> <ul> <li>Bor på Fyn eller Sjælland</li> <li>Har erfaring med familieplejearbejdet og eventuelt har en relevant faglig baggrund</li> <li>Ikke er ældre end 48 år</li> </ul> Har I selv børn skal de være minimum 15 år.<br /> <br /><strong>Ansættelsesforhold</strong> <ul> <li>I skal være indstillet på, at den ene plejeforælder skal være fuldtidsbeskæftiget med plejeopgaven, og den anden skal være hjemmegående i de første 3 måneder</li> <li>Der honoreres efter Odense Kommunes honoreringsmodel</li> <li>I tilbydes supervision, råd og vejledning, samt deltagelse i Odense Kommunes tilbud om efteruddannelse for plejefamilier</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ring til familieplejekonsulenterne Henriette Damgaard, 29 37 07 29 eller Karen Cantoni, 23 49 58 41, hvis du ønsker flere oplysninger. Henriette træffes i ugerne 30, 31, og 32 og Karen i uge 31 og 32. Træffes mandag til torsdag i tidsrummet kl. 13-14.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Din ansøgning vedlagt plejefamiliens godkendelse skal sendes til familieplejekonsulent Henriette Damgaard på mail <a href="mailto:hmd@odense.dk">hmd@odense.dk</a>, senest mandag, den 15. august 2016, kl. 12. <br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Områdeleder Operativ til Beredskab Fyn

  Vi søger en ny områdeleder Operativ til en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. oktober 2016. Du må forvente en del aktivitet uden for normal arbejdstid.

  Beredskab Fyn er en sammenslutning af 9 beredskaber og med 21 brandstationer. Du bliver en del af ledergruppen i Operativ med reference til Beredskab Fyns Operative Chef.<br /> <br />Dine ansvarsområder som Områdeleder Operativ vil indbefatte indsatsledelsen i Beredskab Fyn, stationerne i Odense samt den overordnede ledelse af stationen på Ærø. I alt en medarbejderstab på 9 mellemledere, ca. 35 fastansatte brandmænd samt 45 deltidsansatte.<br /> <br />Du vil få en vigtig ledelsesmæssig rolle i at udvikle og understøtte den fusionsproces, som Beredskab Fyn gennemløber. Du skal sammen med Ledergruppen i Operativ og afdelingens mange dygtige medarbejdere skabe resultater for borgerne og kommunerne på Fyn. Din første opgave vil bestå i at støtte op om udrulningen af konsekvenserne af Beredskab Fyns Risikobaserede Dimensionering samt understøtte stationsdriften i forbindelse med fusioneringen.<br /><br /><strong>Dine ansvarsområder</strong> <ul> <li>Fastlægge rammer og mål for din afdeling</li> <li>Sikre at medarbejdernes kompetenceudvikling matcher behovet ved operative hændelser og stationsdrift samt sikre opfølgning herpå</li> <li>Forestå det ledelsesmæssige ansvar for de døgnbemandede stationer og områdekoordinator Ærø</li> <li>Ledelse og forvaltning af indsatsledersordningen ved Beredskab Fyn. Det forventes, at du helt eller delvist indtræder i indsatsledervagten</li> <li>Budget- og personaleansvar for alle medarbejdere i afdelingen</li> <li>Koordinering af indkøb og vedligehold af alle køretøjer ved beredskabet</li> <li>Sikre ”sammensmeltningen” af det operative virke og det forebyggende arbejde ved Beredskab Fyn</li> </ul> <strong>Ledelsesmæssige kvalifikationer</strong> <ul> <li>At du ser ledelse som en disciplin og gerne vil udvikle dig ledelsesmæssigt, og at du enten er lederuddannet eller umiddelbart ønsker at gå i gang med en lederuddannelse på diplomniveau</li> <li>At du har en motiverende og tillidsskabende lederstil, hvor dialog, involvering og sparring med medarbejderne indgår som naturlige elementer for dig</li> <li>At du har overblik og evner at uddelegere og prioritere mange opgaver</li> <li>At du er kommunikerende i din ledelsesstil</li> <li>At du betragter forandringer som et vilkår på en moderne arbejdsplads</li> <li>At du ser værdien i at bidrage aktivt til udviklingen af samarbejdet med alle personalegrupper</li> </ul> <strong>Faglige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Bred faglig viden gennem kurser mv. i beredskabsfagligt regi samt indgående indsigt i gældende normer, vejledninger og regler for området</li> <li>Økonomistyring og budgetmæssigt tilsyn og opfølgning</li> <li>Erfaring med personaleledelse, personaleudvikling og kompetenceløft</li> <li>Superbruger i redningsberedskabets IT-systemer</li> <li>Bestået indsatslederuddannelsen med gennemført overgangsuddannelse</li> </ul> <strong>Personlige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Du er uformel og har en humoristisk omgangsform samt ser værdien af en dialog- og værdibaseret ledelsesstil</li> <li>Du hviler i dig selv, er handlekraftig og er robust som person</li> <li>Du trives med at stille dig op på ”ølkassen” og være dialogsøgende og udadvendt</li> <li>Du kan sikkerhedsgodkendes til ”hemmelig” ved ansættelsen og kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Tiltrædelse pr. 1. oktober 2016.<br />Den gennemsnitlige arbejdstid er på 37 ugentligt. Der må forventes en del aktivitet uden for normal arbejdstid.<br />Ansættelsen sker som Områdeleder Operativ og i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Operativ Chef Hans Erik Nyfjord på 3033 4236 / e-mail: <a href="mailto:haeny@beredskabfyn.dk">haeny@beredskabfyn.dk</a><br />Du kan desuden læse mere om os på vores hjemmeside <a href="http://www.beredskabfyn.dk/">www.beredskabfyn.dk</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. august 2016, kl. 12:00<strong>.  </strong>1. samtaler forventes afholdt den 15. august 2016 og 2. samtaler den 22. august 2016.
  Arbejdssted:
  Beredskab Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Teknik Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Vice-/Beredskabsmester til Beredskab Fyn

  Vi søger en ny vice-/beredskabsmester til en fuldtidsstilling med besættelse pr. 1. oktober 2016 eller snarest herefter. Der er tale om en lederstilling på døgnvagt, og tjenestested er på station Åsumvej og station Bolbro.

  Vi søger en ny vice-/beredskabsmester til en fuldtidsstilling med besættelse pr. 1. oktober 2016 eller snarest herefter. Der er tale om en lederstilling på døgnvagt, og tjenestested er på station Åsumvej og station Bolbro.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Beredskab Fyn er en moderne, udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø med udviklingsmuligheder og attraktive vilkår for medarbejderne. Vi arbejder målrettet med trivsel på arbejdspladsen, hvor vi lægger vægt på medindflydelse gennem åbenhed og dialog.<br /> <br />Hovedvægten af arbejdsopgaverne er personale-/driftsledelse med en del administrative opgaver. Vi lægger vægt på, at du er bekendt med vigtigheden af administrative rutiner, har gode IT-kundskaber samt kan arbejde struktureret og fungere i et ambitiøst lederteam.<br /> <br />Beredskab Fyns stationer Åsumvej og Bolbro udfører ca. 1200 udrykninger om året.<br /> <br /><strong>Dine ansvarsområder</strong> <ul> <li>Driftsansvarlig for stationen uden for normal åbningstid</li> <li>Håndtere sygemeldinger, således beredskabet opretholdes</li> <li>Er sammen med lederteamet i Operativ Afdeling ansvarlig for, at personalet arbejder efter de opstillede målsætninger og rammer</li> <li>Er sammen med lederteamet i Operativ Afdeling ansvarlig for at følge udarbejdede handleplaner</li> <li>Er sammen med lederteamet ansvarlig for, at medarbejdernes uddannelsesniveau er tilstrækkeligt, og at medarbejderne er i stand til at betjene Beredskab Fyns materiel/køretøjer på sikker/forsvarlig vis</li> <li>Ansvarlig for at den daglige drift koordineres i lederteamet i Operativ Afdeling</li> <li>Holdleder/teknisk leder på operativ indsats</li> <li>Virke som instruktør på øvelser</li> <li>Udfærdigelse af ODIN-rapporter samt faktureringsgrundlag ved regningsopgaver</li> <li>Ansvarlig for eget ressortområde</li> <li>Drifts- og personaleadministration i Operativ Afdeling</li> <li>Deltagelse i projekter generelt ved Beredskab Fyn</li> </ul> <strong>Ledelsesmæssige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Du ser ledelse som en disciplin og vil gerne udvikle dig ledelsesmæssigt, og at du enten er lederuddannet eller ønsker at gå i gang med en lederuddannelse</li> <li>Du har en motiverende og tillidsskabende lederstil, hvor dialog, involvering og sparring med medarbejderne indgår som naturlige elementer for dig</li> <li>Du er kommunikerende i din ledelsesstil</li> <li>Du betragter forandringer som et vilkår på en moderne arbejdsplads</li> </ul>  <strong>Faglige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Erfaring med personaleledelse, personaleudvikling og kompetenceløft</li> <li>Behersker ny teknologi og er bruger af redningsberedskabets IT-systemer</li> <li>God fysisk form og ønsker at fastholde den gennem hele ansættelsen</li> <li>Erfaring som Holdleder/Indsatsleder</li> <li>Ansvarsbevidst med økonomisk forståelse</li> <li>Kørekort til kategori B og C</li> </ul>  <strong>Personlige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Du er uformel og har en humoristisk omgangsform samt ser værdien af en dialog- og værdibaseret ledelsesstil</li> <li>Du hviler i dig selv, er handlekraftig og er robust som person</li> <li>Samarbejdsorienteret og teamskabende, herunder initiativrig, målsøgende og motiverende</li> <li>Omstillingsparat, nytænkende og nyskabende</li> <li>Evner at skabe god trivsel og høj social kapital samt at løse konflikter</li> <li>Troværdig, stabil og ærlig</li> <li>Gode kommunikative evner såvel i skrift som i tale</li> </ul> <strong>Du skal kunne gennemføre følgende ved 1. samtalerunde</strong> <ul> <li>Svømme 200 meter i svømmehal</li> <li>Løbe 2400 meter</li> <li>Bestå højdeskræk- og klaustrofobiprøve</li> <li>BRS’ funktionstest med tilfredsstillende resultat</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Ansættelsen sker som vice-/beredskabsmester og i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til operativ chef Hans Erik Nyfjord på 3033  4236 / e-mail: <a href="mailto:haeny@beredskabfyn.dk">haeny@beredskabfyn.dk</a>.<br />Du kan desuden læse mere om os på vores hjemmeside <a href="http://www.beredskabfyn.dk/">www.beredskabfyn.dk</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. august 2016, kl. 12.00. 1. samtaler forventes afholdt den 13. august 2016 og 2. samtaler den 18. august 2016.
  Arbejdssted:
  Beredskab Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Teknik Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Centerleder/overtandlæge til Odense Tandpleje

  Danmarks 3. største by søger centerleder/overtandlæge med tiltrædelse snarest og senest 1. november 2016. Du er en faglig dygtig tandlæge med nogen ledelseserfaring fra en større eller mellemstor kommunal tandpleje.

  <em>Danmarks 3. største by søger centerleder/overtandlæge med tiltrædelse snarest og senest 1. november 2016.<br /> <br />Vi forventer, at du er en faglig dygtig tandlæge med nogen ledelseserfaring fra en større eller mellemstor kommunal tandpleje.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Center for Tandpleje er organisatorisk placeret i Sundhed og Forebyggelsesafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen og centerlederen refererer til sundheds- og forebyggelseschefen.<br /><br />I Center for Tandpleje i Odense Kommune indgår: Børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen, specialtandplejen, centersekretariatet og Tandreguleringscenter Fyn.<br /> <br />Fakta om Center for Tandpleje i Odense Kommune <ul> <li>Børn- og ungetandplejen omfatter ca. 38.500 børn og unge.</li> <li>Omsorgstandplejen i samarbejde med Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning omfatter ca. 1.400 patienter.</li> <li>Specialtandplejen omfatter i samarbejde med 7 kommuner på Fyn ca. 1.400 patienter.</li> <li>Tandreguleringscenter Fyn har i et samarbejde med 4 kommuner på Fyn et patientgrundlag på ca. 66.000 børn og unge.</li> <li>Samlet budget på 68,5 mio kr.</li> <li>136 ansatte.</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Som centerleder/overtandlæge er du ansvarlig for tandplejecentrets strategiske drift og udvikling, budget, personale, herunder ansættelse, lønforhandling og afskedigelse.<br /><br />Centerlederen skal bidrage til Sundhed og Forebyggelsesafdelingens strategiske fokus og koordinerende ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af alle forvaltninger i kommunen med henblik på at styrke sammenhæng og helhedssyn i indsatser på tværs.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du kan prioritere i forhold til følgende: <ul> <li>Sætte retning for ledere af medarbejdere ved at skabe, tolke og omsætte strategier til overordnede mål og rammer.</li> <li>Have fokus på værdiskabelse med patienten ved inddragelse af patienten som samarbejdspartner, fx gennem organisationens systematiske brug af ”den motiverende samtale”.</li> <li>Understøtte evidensbaseret tandpleje baseret på den Den Danske KvalitetsModel.</li> <li>Arbejde for lighed i tandsundhed gennem fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.</li> <li>Anvende måling som udgangspunkt for en lærings-, kvalitets- og evalueringskultur.</li> <li>Rammesætte, prioritere og skabe rum for udvikling af tandplejecentret, der er arbejdsmiljøcertificeret.</li> <li>Skabe helhed og sammenhæng i tandplejecentret på tværs af forskellige specialiserede enheder.</li> <li>Understøtte rekruttering og udvikling af fagligt dygtige medarbejdere.</li> </ul> Derudover forventer vi, at du er en robust person, der baserer din ledelse på tillid. Du har overblik og trives i et miljø med godt humør.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på fuld tid og til besættelse snarest og senest pr. 1. november 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte sundhed- og forebyggelseschef Sonja Serup Hansen på 2117 4058. Træffes fra den 8. august 2016.<br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på www.odensetandpleje.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 21. august 2016. 1. samtalerunde afholdes den 2. september 2016, og 2. samtalerunde følger i medio september 2016. Inden en evt. 2. samtale, skal du være indstillet på at gennemføre en personprofiltest samt præsentere referencer.<br /> 
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse, Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Region Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997 eller teamleder Annette Appelgren på 24858065.<br /> <br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Region Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Heldagsafdelingen på Korup Skole

  Heldagsafdelingen er et specialundervisningstilbud for elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder. Afdelingen har 60 elever i aldersgruppen 6 – 17 år fordelt i 7 grupper.

  Vi søger to pædagoger til Heldagsafdelingen. Stillingerne er på fuld tid og med tiltrædelse hurtigst mulig.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Korup Skole er en grundskole/almenskole med ca. 500 elever fordelt på 0.-9. klassetrin, en heldagsafdeling med ca. 60 elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder og en SFO med ca. 180 børn. Vi er pt. 80 ansatte.<br /> <br />Ledelsen består af en skoleleder, en souschef og to afdelingsledere. Almenskolen er opdelt i et børnemiljø (0.-5. årgang) og et ungemiljø (6.-9.årgang). Personalet er tilknyttet enten børne- ungemiljøet eller heldagsafdelingen.<br /><br />Heldagsafdelingen er et specialundervisningstilbud for elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder. Afdelingen har 60 elever i aldersgruppen 6 – 17 år fordelt i 7 grupper<strong>.  </strong>Heldagsafdelingen er et integreret undervisnings- og fritidstilbud, og personalet består af lærere og pædagoger, der arbejder sammen i selvstyrende team. Eleverne har i meget høj grad brug for struktur og forudsigelighed. <br /><br />Elevens læring er i centrum og vi bruger og deler hinandens viden og kompetencer – inden for og uden for skolen. Vi har åbne rum, forpligtende fællesskab og mange handlemuligheder. Vores dagligdag bygger på gensidig respekt, åbenhed og engagement.<br /> <br /><strong>Vores kerneopgave</strong><br />Vi vil skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af.<br /><br />Når vi arbejder med kerneopgaven <ul> <li>tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer</li> <li>bygger vi fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker pædagoger, der er samarbejdsvillige, og som kan samarbejde med både forældre, lærere, pædagoger, psykologer, ergo-fys, sagsbehandlere m.m. Du skal være fleksibel og kunne indgå i en omskiftelig hverdag, hvor det er børnenes behov, der er i centrum. Du skal være omsorgsfuld og kunne drage omsorg for børn, der har mange udfordringer i hverdagen.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en skole, hvor vi lægger vægt på, at du som ny medarbejder på skolen får et godt ”lærer-/pædagogliv”. Som en <strong>LP-skole </strong>søger vi ikke de ”rigtige” svar, derimod ser vi os selv som en lærende organisation. Vi er sammen nysgerrige på at forstå, tolke og diskutere den kontekst vi, vore kolleger, vore elever, vore forældre etc. indgår i. Nøgleordet her er den systemiske tankegang.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte skoleleder Kurt Schandorph på 40 36 85 53 fra 1. august 2016.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 8. august 2016, kl. 12.00.<strong> </strong>Samtaler afholdes fredag, den 12. august 2016.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Korup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Rehabiliteringsleder til Træning Syd

  Har du lyst til at være en del af vores omfattende transformation frem mod at blive en rehabiliterende forvaltning? Har du lyst til at lede medarbejdere i et stærkt terapeutfagligt miljø? Så er du måske vores nye rehabiliteringsleder.

  Har du lyst til at være en del af vores omfattende transformation frem mod at blive en rehabiliterende forvaltning? Vil du lede medarbejdere i et stærkt terapeutfagligt miljø? Og vil du ledelsesmæssigt sikre at genoptræningsområdet bidrager ind i tværfagligheden og helheden? Så er du måske vores nye rehabiliteringsleder<strong>.</strong><br /> <br />Ældre og Handicapforvaltningens ambition er at blive en rehabiliterende forvaltning. Vi tager udgangspunkt i definition på rehabilitering i Hvidbogen fra Marselisborg og omskriver i mødet med borgeren definitionen til ”At være voksen handler om at gøre selv, at bestemme selv og at føle sig uafhængig. Vi støtter derfor voksne mennesker i at leve et uafhængigt og selvstændigt liv.”<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Træning syd er organisatorisk placeret i Forløb fysisk funktionsnedsættelse Syd, som er en del af Ældre og Handicap Syd.<br /><br />Personalegruppen består af 38 medarbejdere, herunder fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter. Kendetegnende for medarbejderne er, at de er fagligt meget kompetente, engagerede, udviklingsorienterede og selvtilrettelæggende.<br /><br />Vores kerneopgave er genoptræning efter servicelov §86 og sundhedslov §140 som en selvstændig indsats, til borgere på træningscentrene. Vi bidrager også til at genoptræning indgår som en vigtig og integreret del af den rehabiliterende indsats hos alle borgere og vi indgår kontinuerligt i faglige udviklingsprojekter, eksternt primært med SDU.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver leder for de to lokale træningscentre Hollufgård og Træningscenter Sanderum, samt for Team Odense, der har fokus på de diagnosespecifikke monofaglige indsatser.<br /><br />Du bliver en del af det lederteam, der leder genoptræning i de tre geografier og af ledergruppen i Forløb fysiske funktionsnedsættelser i Syd i tæt samarbejde med forløbschefen.<br /><br />Du kan læse mere om rolle- og ansvarsbeskrivelsen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=cea29c1d-0fa1-4893-9a6e-bb77685886a4">her</a>.<br /> <br /><strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Brænder for rehabilitering</li> <li>Er konsolideret i din faglighed, som enten fysioterapeut eller ergoterapeut</li> <li>Taler genoptræningsområdet ind i tværfagligheden og helheden</li> <li>Kan navigere i en politisk styret organisation, holde din kompassikkerhed og bidrage med energi og ideer til udvikling i lederfællesskaberne</li> <li>Har lyst til personaleledelse og skaber rammer for medarbejderne så de kan være i - og kan bidrage til forandringerne.</li> <li>Er en optimistisk og tydelig leder, der lytter, inddrager og viser retning i en travl, ambitiøs og alsidig hverdag.</li> <li>Overholder dine budgetter og gerne har erfaring med økonomistyring.</li> </ul> Erfaring som leder er ikke nødvendig. Det er en fordel, at du har en teoretisk lederuddannelse på diplomniveau, hvis ikke skal du være indforstået med at tage dette.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er til besættelse 1. september 2016 eller efter aftale.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte forløbschef Mette Robl på 6551 3508 eller mail <a href="mailto:mero@odense.dk">mero@odense.dk</a>.<br /> <br />Ansøgningsfrist er mandag, den 1. august 2016, og vi forventer at afholde samtaler den 10. august 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Forløb fysisk funktionsnedsættelse Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Medhjælpere til Cyklisternes By

  Vil du være med til at få flere odenseanere til at gå og cykle mere? Så er det måske dig, Cyklisternes By leder efter.

  <em>Vil du være med til at få flere odenseanere til at gå og cykle mere?<br />Så er det måske dig, Cyklisternes By leder efter.</em><br /> <br />Cyklisternes By er kommet med i et EU projekt, hvor vi skal motivere odenseanere til at deltage i tre forskellige kampagner med fokus på at cykle mere og gå flere ture. Vi skal derfor bruge medhjælpere/”facere”, som kan rekruttere deltagere til kampagnerne og hjælpe odenseanerne godt i gang.<br /> <br />Du skal derfor stå forskellige steder, hvor odenseanerne opholder sig: i gågaden, indkøbscentre, i kantinerne på arbejdspladserne, på skolerne og uddannelsesinstitutionerne etc. og være vores ansigt ud ad til.<br /> <br />Målet er, at flere odenseanere går og cykler mere i dagligdagen.<br /> <br /><strong>Af dig forventer vi</strong> <ul> <li>Du er fyldt 18 år</li> <li>Du har mod på at stå foran supermarkeder, i gågaden, på arbejdspladser og skoler og indgå i dialog med folk, du ikke kender</li> <li>Du er imødekommende, selvstændig og fleksibel</li> <li>Du er ansvarsbevidst og tager opgaven alvorligt</li> </ul> Vi har brug for din hjælp ca. 2 dage om ugen i perioden medio august til ultimo november 2016. Timerne kan variere og nogle vagter vil være i formiddagstimerne og andre om eftermiddagen eller weekenden. Du skal helst have mulighed for at arbejde i begge tidsrum, men vi lægger en vagtplan i fællesskab.<br /><br />Inden opstart vil der være nogle informationsmøder.<br /><br />Vi har brug for mini­mum 15 personer, og der er mulighed for at gå sammen to og to.<br /><br />Lyder det som noget for dig, så vil vi meget gerne høre fra dig. Send en ansøgning og et CV til os.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Timerne afregnes med 110 kr. pr. time + feriepenge.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ring evt. til mobilitetsplanlægger Dea Seeberg på 51 46 40 19 hvis du har spørgsmål. Træffes <u>efter</u> 3. august 2016. <br /><br />For mere information <a href="http://www.cyklisternesby.dk/">www.cyklisternesby.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag, den 11. august 2016.<br />Vi afholder samtaler den 18. august og 19. august 2016, og vi forventer, at du kan starte umiddelbart herefter.<br />  <br /><br /> 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Byudvikling, Byrum og Mobilitet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til ungemiljøet på Agedrup Skole

  Agedrup Skole søger en dygtig og engageret lærer til skolens ungemiljø (6. – 9. klasse).

  <em>Agedrup Skole søger en dygtig og engageret lærer til skolens ungemiljø (6. – 9. klasse).</em><br /> <br /><strong>Om os:</strong><br />Agedrup Skole er en udviklingsorienteret folkeskole med ca. 500 elever og en SFO med ca. 160 elever. Skolen er placeret i den nordøstlige del af Odense i naturskønne omgivelser ved skov og å. Skolen er organiseret i selvledende årgangsteam, og vi er nået rigtig langt med at realisere folkeskolereformen og de bagvedliggende idealer om et sammenhængende børne- og ungeliv. Herudover er vi optagede af at få det bedste frem i alle børn uanset køn, niveau, læringsstil og social baggrund.<br /><br /><br />I skoleåret 2016/17 har vi særligt fokus på digital læring, selvstyrende team som læringsfællesskaber og målstyret læring. Alle vores elever fra 1.-9.kl. har en computer/chromebook, og en stor del af undervisningen hos os er digital.<br /> <br /><strong>Vi søger en lærer med dansk og tysk som linjefag, som brænder for at arbejde med folkeskolens ældste klassetrin.</strong><br /> <br /><strong>Vi forventer</strong><br />  <ul> <li>At du er fagligt velfunderet inden for dine fag</li> <li>At du er engageret og har et optimistisk og positivt livssyn</li> <li>At du er dygtig til at skabe inspirerende læringsmiljøer for dine elever</li> <li>At du er dygtig inden for læringsledelse, klasserumsledelse og relations- kompetence</li> <li>At du vil indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med elever, forældre, kolleger og ledelse</li> </ul>  <strong>Vi tilbyder</strong><br />  <ul> <li>Verdens dejligste børn</li> <li>En stor og engageret kollegagruppe, som støtter og hjælper hinanden</li> <li>Fælles forberedelse i dansk og matematik</li> <li>Gode forberedelsesfaciliteter</li> <li>Et stort og professionelt råderum</li> </ul> <strong>Løn-og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen kan fra 1. august fås ved henvendelse til souschef Christian Hovendal tlf. 51212152 eller skoleleder Mohammed Bibi tlf. 21265960. Du er også velkommen til at besøge skolens hjemmeside <a href="http://www.agedrupskole.odense.dk/">http://www.agedrupskole.odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 18. august 2016 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt torsdag den 25. august 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Agedrup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Inklusionspædagog til Agedrup Skole

  Vil du være med til at sikre, at alle børn på Agedrup Skole trives og bliver den bedste udgave af sig selv? Så er du måske vores nye inklusionspædagog!

  <em>Vil du være med til at sikre, at alle børn på Agedrup Skole trives og bliver den bedste udgave af sig selv? Så er du måske vores nye inklusionspædagog!</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Agedrup Skole er en tosporet folkeskole med ca. 500 elever og en SFO med ca. 160 elever. Skolen er placeret i udkanten af Odense i naturskønne omgivelser ved skov og å. Skolen er organiseret i årgangsteam, og i øjeblikket er vi rigtig godt i gang med at realisere folkeskolereformen og de bagvedliggende idealer om et sammenhængende børne- og ungeliv. Herudover er vi meget optaget af at få det bedste frem i alle børn uanset køn, niveau, læringsstil og social baggrund.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vores mål er, at få det bedste frem i alle børn, så de føler sig som en vigtig del af fællesskabet. Det inklusionsarbejde kommer vores kommende inklusionspædagog til at præge i samarbejde med forældre, kolleger og ledelse.<br /> <br />Inklusionspædagogen er et født medlem af skolens ressourceteam, som ud over vores nye pædagog, også tæller skolens inklusions- og læsevejledere. Ca. en tredjedel af stillingen vil derfor bestå af inklusionsarbejde, vejledning af kolleger og forældre, observationer i klasser mm. Herudover skal du løse opgaver på 0. årgang samt i skolens SFO.<br /> <br /><strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li style="text-align: justify">Er fagligt velfunderet</li> <li style="text-align: justify">Er tryg ved at vejlede kolleger</li> <li style="text-align: justify">Praktiserer et anderkendende børnesyn</li> <li style="text-align: justify">Kan lede med i et selvstyrende team</li> <li style="text-align: justify">Er engageret og har et positivt livssyn</li> <li style="text-align: justify">Vil indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med børn, forældre, kolleger og ledelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du får verdens dejligste børn, en engageret forældregruppe og nogle helt fantastiske kolleger. Som medarbejder på Agedrup Skole vil du desuden få et stort professionelt råderum, og du vil være medansvarlig for skolens samlede udvikling. <div> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen kan fra den 1. august fås ved henvendelse til souschef Christian Hovendal tlf. 51212152 eller skoleleder Mohammed Bibi tlf. 21265960. Man er også velkommen til at besøge skolens hjemmeside <a href="http://www.agedrupskole.odense.dk/">http://www.agedrupskole.odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 11. august 2016 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt torsdag den 25. august.<br /> <br /> </div>
  Arbejdssted:
  Agedrup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet, Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Provstegårdskolen søger en kvalificeret dansk- og tysklærer, med mod på udfordringer, til fast stilling i udskolingen.

  Provstegårdskolen søger en kvalificeret dansk og tysklærer, med mod på udfordringer, til fast stilling i udskolingen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Provstegårdskolen er en 2-3-sporet skole med ca. 640 elever. Skolefritidsordningen har ca. 225 børn og skolen ligger i et blandet kvarter i udkanten af Odense med dejlige udeområder og kort afstand til såvel idrætsfaciliteter, skov, sø og grønne områder.<br /><br />Vi er en veldrevet skole med en god atmosfære og en klar identitet. Et sted hvor voksne og børn trives, og hvor der ikke er langt fra hensigt til handling. Skolen og vores engagerede personale karakteriseres af en stor faglighed og udviklingsparathed og skolen er et tilvalg for områdets familier.<br /><br />Vi er en af Danmarks allerbedste skoler med fokus på sundhed og udvikling af robuste børne- og ungemiljøer. Vi har partnerskaber med bl.a. SDU og vi vægter det internationale samarbejde – vi tør gribe fat i de nye udfordringer og muligheder, der ligger i den nye folkeskolereform. Vi har sportsklasser i ungemiljøet med eliteidrætsudøvere, og vi står for sygehusundervisningen på OUH.<br /><br />Du vil komme til at arbejde tæt sammen med dygtige kolleger i vores udskoling. Vi ønsker, at alle medarbejdere samarbejder og inspirerer hinanden på tværs.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har stor fokus på elevernes læring og trivsel. Derfor vil relationskompetencer og klasserumsledelse være afgørende for at få job hos os.<br /><strong>Vi forventer at du </strong> <ul> <li>Uddannet lærer med linjefag i tysk og dansk.</li> <li>Er robust og dygtig, brænder for arbejdet med børn. Du brænder for at få alle børn velintegreret på vores skole, i nærmiljøet og samfundet.</li> <li>Har en god energi og kan lide udfordringer. Du formår at balancere mellem respekten for det allerede eksisterende arbejde og alligevel tør være nytænkende.</li> <li>Er anerkendende og ser børns forskellige forudsætninger som en styrke.</li> <li>Arbejder systematisk og vægter skriftlighed.</li> <li>Ser og anvender IT som en naturlig og nødvendig del i dagligdagen med henblik på at understøtte læringen hos eleverne – og måske er du en frontløber på området. Erfaring med holddeling vil være en fordel.</li> <li>Finder det helt naturligt at indgå i et tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere, og er indstillet på et tæt forældresamarbejde.</li> </ul> Fortæl os hvilke andre fag, kompetencer mm., som du kan tilbyde os. Vi glæder os til at høre fra dig.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde dig en fantastisk mulighed for at være en aktiv tysk- og dansklærer på vores skole.<br /><br />Vi kan tilbyde nogle dejlige videbegærlige børn, et attraktivt undervisningsmiljø, dygtige og engagerede kolleger, god forældreopbakning, og så forsøger vi i alle henseender at leve op til skolens vision: ”Alle er med!”. Desuden arbejder vi med udvikling af profilspor i udskolingen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Kontakt souschef Annemette Hovmand Petersen 6155 8214 eller skoleleder Christian Holm 2933 5161, hvis du vil høre mere om denne spændende stilling.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 12. august 2016, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler i uge 33.<br /> 
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærere til H.C. Andersen Skolen

  Vi søger lærere til storteamene omkring 3.-4. årgang og ungeskolen. Vi søger bredt, men du må meget gerne have flere af følgende fag: Fysik/kemi, matematik, musik, engelsk, madkundskab og ellers almindelige skolefag.

  Vi søger lærere til storteamene omkring 3.-4. årgang og ungeskolen. Vi søger bredt, men du må meget gerne have flere af følgende fag: Fysik/kemi, matematik, musik, engelsk, madkundskab og ellers almindelige skolefag.<br /><br />Relations- og samarbejdskompetencer står, som altid, også højt på vores ønskeseddel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />H. C. Andersen Skolen huser i skoletiden 350 glade elever fra 0. - 9. årgang i to spor. H.C. Andersen Skolen er opdelt i et børnemiljø (0. - 6. kl.) med helhedsskole og et ungemiljø (7. - 9. kl.) med ungeskolen H. C. A. High, (8. kl. - 9.kl).<br /><br />I indretningen af H.C. Andersen Skolen er der lagt vægt på fleksibilitet, så rammerne for undervisningen kan tilpasses de elevaktiviteter, der er planlagt. Det forventes også, at der i det pædagogiske personale er en sådan grad af fleksibilitet, at der kan samarbejdes om tilrettelæggelse af elevernes samlede skoledag.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger lærere til storteamene omkring 3.-4. årgang og ungeskolen. Vi søger bredt, men du må meget gerne have flere af følgende fag: Fysik/kemi; matematik; musik; engelsk; madkundskab og ellers almindelige skolefag.<br /><br />Relations- og samarbejdskompetencer står, som altid, også højt på vores ønskeseddel.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker kompetente didaktikere, som <ul> <li>Har lyst til høj faglig kvalitet i et bredt samarbejde.</li> <li>Er tryg ved at formidle mål og resultater til sine kolleger og kan håndtere feedback.</li> <li>Vil arbejde fleksibelt og selvreflekterende.</li> <li>Er i stand til at møde de udfordringer, der byder sig såvel inden for som uden for skolens eget miljø.</li> <li>Kan fungere i et selvstyrende team og har vilje og evne til at udmønte både den økonomiske og den timemæssige ressource.</li> <li>Kan lide at træde nye stier.</li> <li>Har blik for mulighederne i en kompleks dagligdag.</li> <li>Har mod på løbende kompetenceudvikling og undervisning ud fra et teoretisk grundlag.</li> <li>Har blik for den enkeltes trivsel og sætter arbejdsglæde hos sine elever højt</li> <li>Har en god portion humoristisk sans og gerne en lille bitte smule selvironi.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />Du får verdens bedste kolleger og en arbejdsplads, hvor trivsel, professionelt råderum, faglig og personlig udvikling, samt inspirerende rammer er nøgleord.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at ringe på skolens telefon 6375 5100 for yderligere oplysninger om stillingerne, efter 1. august 2016.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 3. august 2016, og der afholdes samtaler den 9. august 2016.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  H.C. Andersen skolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du læreruddannet, eller har du på anden vis erhvervet dig særlige kvalifikationer til at undervise i færøsk modersmålsundervisning, så hører vi meget gerne fra dig.

  Da der er stor tilslutning til modersmålsundervisningen i færøsk til skoleåret 2016/2017, har Børn- og Ungeforvaltningen brug for en underviser med opstart snarest muligt.<br /><br />Modersmålsundervisning tilbydes i overensstemmelse med lov om folkeskolen til elever med mindst én herboende forælder, der er statsborger i et EU- eller EØS-land samt Færøerne eller Grønland.<br /><br />Modersmålsundervisning gives til elever fra 1.- 9. klassetrin og vil foregå uden for almindelig skoletid, men sideløbende med skolernes undervisning og tilpasset skolernes ferieplan.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Undervisningen i færøsk modersmål omfatter to hold med tre ugentlige undervisningstimer i skoleåret 2016/17, i alt seks undervisningstimer om ugen. Det er op til dig som modersmålsunderviser at planlægge undervisningen, og du vil skulle varetage undervisningen af ca. 26 skønne børn og unge i alderen 6-14 år. På nuværende tidspunkt kendes undervisningsstedet ikke.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Er du læreruddannet, eller har du på anden vis erhvervet dig særlige kvalifikationer til at undervise i færøsk modersmålsundervisning, så hører vi meget gerne fra dig.<br />Vedhæft dokumentation ved din ansøgning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Henvendelser vedrørende stillingen kan ske til konsulent Christoffer Rasch på chrnr@odense.dk eller på 2341 4093 - dog ikke i uge 29 og 30.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 3. august 2016. Samtaler forventes afholdt den 8. eller 9. august 2016.<br /><br />Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.<br /> 
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogisk afdelingsleder til Agedrup Skole

  Agedrup Skole søger ny afdelingsleder, med ledelsesansvar for skolens børnemiljø samt inklusionsteam.

  <em>Agedrup Skole søger ny afdelingsleder med ledelsesansvar for skolens børnemiljø samt inklusionsteam.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Agedrup Skole er en veldrevet folkeskole med en god atmosfære og et godt renommé. Både børn og voksne er stolte over deres skole, og skolen nyder stor respekt i lokalområdet. Vi har en dygtig og videbegærlig personalegruppe med en god sammensætning af nye og erfarne medarbejdere. Skolen er tosporet med ca. 500 elever og en SFO med ca. 140 børn. Skolen er placeret i det nordøstlige Odense i naturskønne omgivelser ved skov og å. Skolen er organiseret i årgangsteam, og vi er rigtig godt i gang med at realisere folkeskolereformen og de bagvedliggende idealer om et sammenhængende børne- og ungeliv. Vi er meget optaget af at få det bedste frem i alle børn uanset køn, niveau, læringsstil og social baggrund. Vi mener, at det er en grundlæggende menneskeret, at alle føler sig som værdifulde aktører i vort store fællesskab.<br /><br /><strong>Vi har fra ledelsens side i år særlig bevågenhed på følgende indsatsområder:</strong><br />  <ul> <li>Selvstyrende team som læringsfællesskaber</li> <li>Digital læring og digital undervisning</li> <li>Overgangen fra dagtilbud til skole</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som afdelingsleder vil du blive en del af et velfungerende ledelsesteam bestående af tre personer - ud over dig er det skolelederen og souschefen. Det er afgørende for os, at du brænder for folkeskolen og de mennesker, som færdes i den. Herudover forventer vi, at du har lyst til og mod på at sætte dig i spidsen for de pædagogiske og personaleledelses-mæssige opgaver i skolens børnemiljø (0. – 5.årgang). Brænder du for inklusionen i folkeskolen og har du nogle særlige kompetencer inden for dette felt, så er det en klar fordel. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Aktivt kan indgå i skolens ledelsesteam med et tydeligt lederskab</li> <li>Er en dygtig kommunikator, der kan anerkende, motivere og begejstre mennesker omkring dig</li> <li>Kan strukturere, fastholde og afslutte opgaver i en travl hverdag</li> <li>Har engagement, robusthed, personlig integritet og ikke mindst humor</li> <li>Gerne har en lederuddannelse som supplement til din læreruddannelse – dette er ikke et krav, men en fordel</li> </ul> <br /><strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>Et stærkt og professionelt ledelsesteam med en klar vision for Agedrup Skole</li> <li>En personalegruppe, der gerne vil skolen, eleverne og forældrene</li> <li>Et godt og tæt samarbejde med skolebestyrelsen</li> <li>En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at sætte dit præg på udviklingen</li> <li>Gode ledernetværk på tværs af skolerne i Odense Kommune</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er en fastansættelse på fuld tid.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du supplerende oplysninger eller vil du aftale besøg på skolen, så kan du fra den 1. august kontakte skoleleder Mohammed Bibi på 2126 5960 eller souschef Christian Hovendal 5121 2152. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfristen er torsdag den 11. august 2016 kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt torsdag den 18. august.<br /><br /><strong>Tiltrædelse</strong><br />Ønskes pr. 1. oktober 2016 eller snarest muligt.<br /> 
  Arbejdssted:
  Agedrup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Næsby Skole

  Vi har en tidsbegrænset stilling på fuld tid i mellemtrinnet med fagene engelsk, tysk, historie, kristendom og madkundskab.

  Vi har en tidsbegrænset stilling på fuld tid ledig i mellemtrinnet. Fagene er engelsk, tysk, historie, kristendom og madkundskab.<br /><br />Stillingen er ledig på grund af lærers orlov - fra august 2016 til og med december 2016.<br /><br />Vi søger en uddannet lærer, som vil indgå i mellemtrinnet og være en del af hele skolens arbejdsfællesskab.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Næsby Skole er en folkeskole med ca. 450 elever fordelt på 18 almenklasser, et 10.kl. center med godt 50 elever og en SFO med ca. 160 børn.<br /><br /><strong>Vi forventer </strong> <ul> <li>høj faglighed</li> <li>god klasserumsledelse</li> <li>generelt godt samarbejde.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Engagerede kolleger, som vil gøre alt for at hjælpe og give en god start</li> <li>Undervisningsparate børn, som muliggør en god og lærerig hverdag for børn og voksne</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleder Berith Bonnesen på 30334342 hvis du har brug for flere oplysninger om stillingen. Træffes dog ikke fra 3. juli 2016 til og med 19. juli 2016.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 1. august 2016, kl. 12. Samtaler forventes afholdt i uge 31.<br /><br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Næsby Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælpere til Vuggestuen Spiloppen

  Er du nærværende i nuet sammen med børnene ? Har du lyst til og/eller erfaringer med motorik, krop og bevægelse og udeliv i børnehøjde? Er du kreativ og idérig? Så hører vi gerne fra dig.

  Er du nærværende i nuet sammen med børnene ? Har du lyst til og/eller erfaringer med motorik, krop og bevægelse og udeliv i børnehøjde? Er du kreativ og idérig? Så hører vi gerne fra dig.<br /><br />Vi søger to pædagogmedhjælpere til Vuggestuen Spiloppen med start pr. 1. oktober 2016.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vuggestuen Spiloppen er et selvejende børnehus med driftsoverenskomst med Odense kommune. Vi er en del af Institution Åløkke-Provstegård. Læse mere om os <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/aaloekke-provstegaard/topmenu/boernehusene/spiloppen">her</a>.<br /> <br />Spiloppen er også en idrætsvuggestue med en inkluderende pædagogisk tilgang til det enkelte barn, legefællesskabet og de mange læringsmiljøer, som børnene bevæger sig ind og ud af mange gange i løbet af en dag.<br /> <br />Pædagogisk idræt handler bl.a. om en kropslig og sansemotorisk bevidst tilgang til barnets lærings- og udviklingspotentialer, for at <ul> <li>Styrke barnets selvopfattelse og selvværd og dermed</li> <li>Styrke barnets sociale kompetencer i mødet med de andre børn.</li> </ul> I den mindste gruppe – Larverne arbejdes der med at skabe en tryg opstart for børn og forældre og efterfølgende at sikre en god overgangsfase til Storgruppen - Sommerfuglene. Hos Sommerfuglene arbejdes der med forskellige læringsmiljøer og -rum, som er udfordrende for det lidt større vuggestuebarn.<br /> <br />Personalet arbejder i 2 teams med rullende udskiftning. Det vil sige, at du ikke er fast tilknyttet en stue.<br /> <br />Vi er stueopdelt om formiddagen og arbejder aktivt med voksenpositionering og en opdeling af børnene i mange mindre grupper - hver dag i hele huset og på vores legeplads. Vi har et årshjul hængende midt i huset, som bliver brugt aktivt for at synliggøre vores pædagogiske arbejde, som også inkluderer de pædagogiske læreplaner.<br /> <br />Det er vigtigt for os at skabe en varm, tryg og menighedsfuld hverdag, hvor børnene kan styrkes i deres udvikling som selvstændige, sociale og harmoniske mennesker. Vi vil være nærværende og omsorgsfulde voksne, der tager barnet alvorligt, og dermed er med til at give barnet tillid til omverdenen.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på at du <ul> <li>Er udadvendt og livsglad med initiativ og gå-på-mod.</li> <li>Er nærværende i nuet sammen med børnene.</li> <li>Har lyst til og/eller erfaringer med motorik, krop og bevægelse og udeliv i børnehøjde.</li> <li>Er kreativ og idérig.</li> <li>Har lyst til og/eller erfaringer med vuggestuebørn og –pædagogik, samt forældresamarbejde.</li> </ul> Kan du derudover også committe dig til - Vi vil - Vi tør - Vi gør - Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt,<br /><br />så send os en begrundet ansøgning med CV, kursusbeviser, udtalelser mv.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er tale om en stilling på henholdsvis 33 timer/uge og 32 timer/uge.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Marianne Ravn 6155 5526 i perioden 4. juli til 13. juli 2016, og igen fra den 1. august 2016. Huset er sommerferielukket i uge 28, 29, og 30.<br /><br />Der er mulighed for rundvisning i huset den 12. juli 2016, kl. 10.00 - <strong>ved tilmelding på mail </strong><a href="mailto:mravn@odense.dk">mravn@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 3. august 2016, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler tirsdag, den 23. august 2016.<br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Børnehus Spiloppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Ejerslykkeskolen

  Vi søger en engageret, tydelig og ansvarsbevist lærer, der skal undervise på 6. klassetrin og som har linjefag i dansk og engelsk og gerne en uddannelse som inklusionsvejleder eller lignende specialpædagogiske kompetencer.

  Vi søger en engageret, tydelig og ansvarsbevist lærer, der skal undervise på 6. klassetrin og som har linjefag i dansk og engelsk og gerne en uddannelse som inklusionsvejleder eller lignende specialpædagogiske kompetencer.<br /> <br />Inklusionsvejledningen spiller en central og prioriteret rolle i udviklingen af læringsfælleskabet på Ejerslykkeskolen. Skolens vejledere er organiseret i team omkring læringscenteret og specialcenteret.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Ejerslykkeskolen er en udviklingsorienteret og multikulturel skole, der ligger centralt i Odense. Skolen er 3-sporet og har 575 elever fra 0. – 9. klasse. 50 % af vores elever kommer fra 15 forskellige lande.<br /><br />Vi er en skole som <ul> <li>arbejder i årgangsteam</li> <li>er udviklingsorienteret og har gang i mange spændende projekter og partnerskaber</li> <li>er ambitiøse på alle børns vegne. Vi vil noget sammen, og der er accept af forskellighed.</li> </ul> Vi er en skole med højt humør og engagement hos personale, elever og forældre.<br /><br />Ejerslykkeskolen for en fælles fremtid.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer ugentlig.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere kan du kontakte souschef Jan Beck-Larsen på 24597753 eller indskolingsleder Martin Rahr Bøgeskov på 30334099. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 4. august 2016, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 9. august 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Ejerslykkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Kunne du tænke dig at arbejde på en spændende og udviklingsorienteret skole? Så har vi brug for dig. Har du lyst til at være med til at videreudvikle Højby Skole med afsæt i din egen faglighed sammen med dine nye kolleger og ledelsen, så har du chancen nu.

  <em>Brænder du for naturfag i ungemiljøet, så har vi et spændende årsvikariat til dig<strong>.</strong><br />Kunne du tænke dig at arbejde på en spændende og udviklingsorienteret skole? Så har vi brug for dig.<br />Har du lyst til at være med til at videreudvikle Højby Skole med afsæt i din egen faglighed sammen med dine nye kolleger og ledelsen, så har du chancen nu.</em><br /> <br />Vi har et 1-årigt orlovsvikariat med fokus på naturfag ledig fra 1. september 2016.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Højby Skole er en udviklingsorienteret skole med god elevtrivsel, gode faciliteter for elever og medarbejdere og et utrolig godt kollegialt fællesskab.<br /><br />Højby Skole ligger i den sydlige del af Odense tæt på motorvej og med gode bus- og togforbindelser til centrum. Højby Skole afspejler det omkringliggende samfund og er godt forankret i et aktivt lokalmiljø med konstruktivt samarbejde med foreninger, erhvervsliv, daginstitutioner m.m. Vi har en engageret forældregruppe og skolebestyrelse, der bakker op om skolens værdier.<br /><br />På skolen er der 424 elever fra 0. til 9. årgang, fordelt i tre huse opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er 50 ansatte fordelt på 35 lærere, to børnehaveklasseledere, 8 pædagoger/medhjælpere, en tekniske serviceleder og en skolesekretær. Ledelsesteamet består foruden skoleleder af souschef og SFO-leder.<br /><br />Højby Skole er kendetegnet ved en dygtig og engageret personalegruppe. Vi sætter fagligheden højt og vægter elevernes trivsel. Vi har gennem årerne udviklet et givtigt samarbejde mellem lærere og pædagoger samt med diverse eksterne samarbejdsparter.<br /><br />Vi er en udpræget udviklingsorienteret skole, der generelt er på forkant med politiske, didaktiske og pædagogiske strømninger. Vi er nået langt med tiltag, der understøtter implementeringen af folkeskolereformen. Dagligdagen er i skoleåret 2016/2017 struktureret med 50 minutters moduler 4 af ugens dage, og hver onsdag har vi projektdag, der er en fordybelsesdag fagfagligt og tværfagligt. Det er også om onsdagen, at skolens udskolingselever 10 dage om året har valgfag, hvor der samarbejdes med de øvrige omkringliggende skoler samt andre eksterne samarbejdspartere. IT og medier anvendes målrettet på alle årgange og i alle fag for at understøtte elevernes læring.<br /><br />Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside <a href="http://www.hoejbyskole.odense.dk/">www.hoejbyskole.odense.dk</a><br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen -<br />Tilknytning til 9. årgangsteam<br />Undervisning i matematik, fysik/kemi, geografi og idræt på 9. årgang<br />Undervisning i fysik/kemi og geografi på 8. årgang<br />Undervisning i fysik/kemi, geografi på 7. årgang<br />Undervisning i idræt på 2. årgang<br />Undervisning i valgfaget science med elever fra 7.-9. årgang<br /> <br /><strong>Vi forventer af dig, at</strong> <ul> <li>Du er uddannet lærer med linjefag/kompetencer til stillingen</li> <li>Du trives med elevernes videbegærlighed og finurlige spørgsmål</li> <li>Du glæder dig over børn og unges umiddelbarhed og spontanitet og går ikke af vejen for nyskabende undervisning sammen med eleverne</li> <li>Du er optaget af at udvikle din undervisning og nye læringsformer i et tæt teamsamarbejde med dine kolleger</li> <li>Du har stærke kompetencer inden for lærings- og klasserumsledelse</li> <li>Du har veludviklede relationskompetencer</li> <li>Du anvender og nytænker digitale undervisningsmidler i din undervisning</li> <li>Du har et grundsyn på børn og læring, som matcher skolens værdigrundlag,  herunder en positiv tilgang til den inkluderende skole</li> <li>Du er fagligt velfunderet og ambitiøs - interesseret i udfordringer og vægter personligt ansvar højt, og desuden er du fleksibel, robust, humoristisk og loyal.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til skoleleder Pia Smiszek Nielsen på 51157759.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgning samt CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser skal være os i hænde <strong>senest fredag , den 12. august 2016.</strong> Ansættelsessamtaler afholdes snarest derefter.<br /> 
  Arbejdssted:
  Højby Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en sekretariatschef, som har politisk tæft, trives tæt på de politiske beslutningsprocesser, har stærke samarbejdsevner, er struktureret og har gode personlige lederegenskaber. Er det dig? Så er du måske den rette til denne stilling.

  <em>Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en sekretariatschef, som har politisk tæft, trives tæt på de politiske beslutningsprocesser, har stærke samarbejdsevner, er struktureret og har gode personlige lederegenskaber. Er det dig? Så er du måske den rette til denne stilling. </em><br /><br />Forudsætningen for at lykkes som Sekretariatschef er, at du trives tæt på de politiske beslutningsprocesser, og at du kan håndtere en kompleks hverdag med mange interessenter. Du skal som person have gennemslagskraft – og være indstillet på at have fleksible arbejdstider, da der ofte er aften- og weekendarbejde forbundet med stillingen.<br /><br />Som sekretariatschef kommer du til at stå i spidsen for en række strategiske, administrative og styringsmæssige opgaver i forhold til det politiske udvalg, rådmand, direktør samt koncernledelse. Det er derfor en fordel, hvis du er en erfaren leder, som hviler i rollen og er vant til at navigere i komplekse organisationer.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Det er væsentligt, at du kan forstå den offentlige kontekst og har evnen til at bevæge dig i spændingsfeltet imellem motivation, udvikling og styring.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på, at du</strong> <ul> <li>Har den nødvendige indsigt i forvaltningens og hele kommunens rolle og de udfordringer det politiske og administrative niveau prioriterer højt på dagsordenen</li> <li>Har en stærk og faglig relation til kommunal ledelse og forvaltningspolitiske erfaringer</li> <li>Er robust, trives med højt tempo, har situationsfornemmelse og er moden i din ledelse</li> <li>Har politisk tæft og flair for at omsætte fagligheden til de rette kommunale redskaber</li> <li>Er analytisk og kommunikativt stærk</li> <li>Kan omsætte drøftelser til relevante kernebegreber til brug for det videre udviklings- og strategiarbejde.</li> </ul> <br />I Ledelsessekretariatet vil der oftest være et højt tempo i opgaveløsningen, ligesom der ofte vil være mange større opgaver i gang på samme tid. Med denne løbende dag til dag opgaveløsning og den tætte dialog med det politiske og administrative topledelsesniveau, er det væsentligt, at du kan agere og trives i et sådant miljø og ydermere være drivkraft i forhold til at sikre fremdrift og faglig kvalitet.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Ledelsessekretariatet er organiseret i en teamstruktur og fungerer i tæt samspil mellem de forskellige teams. Du skal som sekretariatschef lede sekretariatet og have tæt dialog og samarbejde med lederne for de respektive teams. Dermed er personaleledelsen fordelt mellem flere. Du skal som sekretariatschef stå i spidsen og sørge for at sætte rammerne for den overordnede linje i ledelsen samt arbejdsgange og udvikling, ligesom du får ansvaret for sekretariatets økonomi.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Ledelsessekretariatet er en del af staben i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Staben indeholder ud over ledelsessekretariatet også HR, Økonomi og Analyse. Du vil blive en del af forvaltningens chefgruppe, der alle har fagspecifikke erfaringer og kompetencer. Chefgruppen fungerer som en tværgående og helhedsorienteret enhed, og du skal bidrage til gruppens samarbejde og udvikling.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Der er tale om en fuldtidsstilling. Ansættelse snarest muligt og senest den 1.10.2016. Ansøgningsfrist er den 10. august 2016.<br /><br />Første samtalerunde afvikles 19. august 2016 fra kl. 12.00. Anden samtalerunde afvikles den 30. august 2016 fra kl. 17.00. Forud for en 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofiltest og oplyse referencer.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan læse mere på www.odense.dk. For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Stabschef Camilla Staal Axelsen på tlf. 3053 9034<br /><br /><em>Vores kerneopgave i forvaltningen er, at få borgerne i job og uddannelse, så vi kan sikre fortsat vækst og velstand i Odense. </em>
  Arbejdssted:
  Tolderlundsvej 2
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Tingløkkeskolen

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Tingløkkeskolen har 75 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag.

  <em>Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden?<br />Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum?</em><br /><br />Så er du måske den nye kollega, som vi søger!<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tingløkkeskolen har 75 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet.<br /><br />Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle.<br />Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har behov for en lærer, der kan varetage undervisning i : <ul> <li>dansk, engelsk og billedkunst i 1. kl.</li> <li>engelsk og tysk i 5. kl.</li> <li>evt. tysk i 9.kl.</li> </ul> <br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen.<br />Desuden satser vi meget på brugen af it i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den valgte ansøgers faglige organisation.<br />Der er tale om fast stilling på fuld tid.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få oplysninger om os på skolens hjemmeside: <a href="http://www.tingloekke.odense.dk">www.tingloekke.odense.dk</a>.<br />Du er også velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen, viceskoleleder Carsten Simonsen eller indskolingsleder Lise Knattrup - alle på 6375 3035.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 31. juli 2016.<br />Ansættelsessamtaler afholdes i starten af august.<br />Tiltrædelse ønskes snarest muligt derefter.
  Arbejdssted:
  Tingløkkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-07-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en konsulent med gode samarbejdsevner, som brænder for det pædagogisk psykologiske felt.

  Vi søger en konsulent med gode samarbejdsevner, som brænder for det pædagogisk psykologiske felt.<br /> <br />Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune har stort fokus på at skabe et godt og effektivt samarbejdsmiljø på tværs af afdelinger og faggrupper. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er opdelt i almenområdet (skole, dagtilbud og unge) forankret i Sundhed og Forebyggelse, og specialområdet forankret i Familie og Velfærd. Denne organisering kalder på et koordineret, smidigt og nytænkende samarbejde på tværs af både ledelse og medarbejdere fra de forskellige afdelinger.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />En ny organisering af Børn- og Ungeforvaltningen træder i kraft pr. 1. august 2016. Som pædagogisk psykologisk konsulent vil du indgå i et nyoprettet fælles tværfaglig sekretariat, der understøtter Sundhed og Forebyggelse samt Familie og Velfærd, og du vil få reference til sekretariatschefen, men understøtte chefer og ledere i begge afdelinger i opgaveløsningen. Sekretariatet består af et team af konsulenter med forskellig baggrund, hvor samarbejde og tværfaglighed er en integreret del af hverdagen. Du har dermed gode muligheder for at sætte aftryk på det nye sekretariat, du bliver en del af – sammen med alle de andre, der også er nye i sekretariatet.<br /> <br />Opgavesættet består af Understøttelse af PPR-ledelserne på både special- og almenområdet i forhold til forvaltningsmæssige, faglige og politiske dagsordner på feltet <ul> <li>Ajourføring af viden, forskning og praksis på det pædagogisk psykologiske felt 0-18 år</li> <li>Løbende overblik over forskellige prøve-/projektforløb inden for PPR-feltet i Sundhed og Forebyggelse samt Familie og Velfærd</li> <li>Koordinering og sammenbinding af PPR-dagsordener på special- og almenområdet</li> <li>Understøttelse af det PPR-faglige fokus i den strategiske udvikling af hele det forebyggende felt, herunder bidrage til kommunikation på interne og eksterne platforme</li> <li>Understøttelse af samarbejde og videndeling i PPR-feltet mellem Sundhed og Forebyggelse samt Familie og Velfærd og de øvrige afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen</li> <li>Opsøgende fokus på PPR-faglige dagsordner, også nationalt i forhold til fx Ministeriet, KL, OK, DP og PPF.</li> </ul> Vi kan love dig en yderst spændende, udviklende og indholdsrig stilling, der kræver både overblik, vedholdenhed og mod. Du får dine egne ansvarsområder, og du skal fungere som både sparringspartner, koordinator og konsulent for de faglige arbejdsgrupper og ledelsen i forskellige afdelinger.  <br /> <br /><strong>Dine kompetencer</strong><br />Du har en relevant lang videregående uddannelse og du har erfaring fra arbejdet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Du er ansvarsbevidst, systematisk, struktureret og god til at organisere dit arbejde og overholde deadlines.<br /> <br />Derudover lægger vi vægt på, at <ul> <li>Du er optaget af viden og forskning inden for det pædagogiske psykologiske felt</li> <li>Du har kendskab til og kan gøre brug af relevante tidskrifter og publikationer – internetbaserede søgemaskiner m.m.</li> <li>Du har erfaring med/lyst til at arbejde med formidling og evt. lejlighedsvis undervisning</li> <li>Du har gode evner til at omsætte og formidle komplekst fagstof til almindeligt sprog</li> <li>Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt</li> <li>Du har erfaring med at tilrettelægge og gennemføre projekter og drive processer med flere interessenter/deltagere</li> <li>Du er konstruktiv i din tilgang til samarbejdsrelationer og kan holde fokus på bolden</li> <li>Du har lyst til at indgå i et bredt team af konsulenter i et fagsekretariat – hvor tværfaglighed er en del af hverdagen</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et spændende og udviklende job med en højaktuel dagsorden på børn- og ungeområdet. Du får masser af udfordringer, variation i både dine arbejdsopgaver og i din arbejdsdag samt gode muligheder for at påvirke egne arbejdsopgaver. Vi prioriterer at have et rart og uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden og det gode humør kan mærkes.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår </strong><br />Arbejdstiden er på 37 timer om ugen med flekstid.<br />Stillingen ønskes besat snarest muligt, og senest d. 1. oktober 2016.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.<br /> <br />Du kan kontakte Sonja Serup Hansen, chef for Sundhed og Forebyggelse, Børn- og Ungeforvaltningen, <a href="mailto:sonh@odense.dk">sonh@odense.dk</a>, 21 17 40 58, træffes til og med den 8. juli 2016 og igen fra uge 32 eller Morten Jessen Madsen, chef for Familie- og Velfærd, Børn- og Ungeforvaltningen, <a href="mailto:mojm@odense.dk">mojm@odense.dk</a>, 29 42 77 94, træffes til og med onsdag den 6. juli 2016 og igen fra uge 32.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfristen er 15. august 2016. Samtaler forventes afholdt i uge 34.
  Arbejdssted:
  Fællessekretariatet mellem Familie og Velfærd og Sundhed og Forebyggelse
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling, Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Husassistent, Børnehus Syd i Esbjerg

  Vi søger en imødekommende, engageret og ansvarlig husassistent til Børnehus Syd i Esbjerg. Har du flair for at møde børn, løse praktiske opgaver og udføre mindre administrative opgaver, er det dig, vi søger.

  <em>Har du lyst til at medvirke til børns oplevelse og trivsel af at komme i Børnehuset? Og har du erfaring med og flair for praktiske og administrative opgaver? Så er du måske vores nye husassistent i Børnehus Syd i Esbjerg.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset er et højtspecialiseret hus for børn, der har behov for særlig hjælp. I Børnehuset koordinerer vi sager omkring børn, som har været udsat for seksuelle overgreb eller vold, og vi foretager udredninger og krisesamtaler med børnene og deres omsorgspersoner.<br /><br />Vi er et velfungerende hus med vægt på tryghed og trivsel for børnene, og vi står sammen om at yde en høj kvalitet i vores opgaveløsning. Vi har øje for betydningen af, at alle funktioner i Børnehuset spiller sammen og søger derfor pr. 1. september 2016 en husassistent, der vil være med til at binde huset sammen og samarbejde om driften og styringen af de praktiske opgaver. Stillingen er normeret til 20 timer om ugen. Arbejdstiden er mandag - torsdag fra kl. 9.00 til 14.00. Der gøres opmærksom på, at Odense Kommune ikke udsteder frigørelsesattest.<br /><br />I Børnehuset er der rum til at blive hørt, og tillid og tryghed præger samarbejdet i huset og med eksterne samarbejdspartnere. Ud over at blive en del af en velfungerende og fleksibel kollegagruppe med godt humør, hvor alle hjælper hinanden, henter du din faglige inspiration i samarbejdet med husassistenten i Odense og børnehusets sekretær, som har funktioner i både Odense og Esbjerg.<br /><br /><strong>Hvis du er vores nye husassistent, er du</strong>: <ul> <li>imødekommende - så du kan tage godt imod gæster og brugere i huset</li> <li>engageret og servicemindet</li> <li>positiv og har et godt humør, der smitter af på børnene, kollegaer og samarbejdspartnere</li> <li>i stand til at møde børn, forældre, kollegaer og samarbejdspartnere ligeværdigt</li> <li>fleksibel i din tilgang til dine opgaver - og træder gerne til og hjælper - også selvom det falder uden for dit ansvarsområde</li> <li>en person, vi håber har et godt humør, der smitter af på børnene, kollegaer og samarbejdspartnere</li> </ul> <br /><strong>Dine opgaver er</strong>: <ul> <li>modtagelse af borgere og samarbejdspartnere</li> <li>sørge for forplejning til borgere og samarbejdspartnere, herunder at indkøb, bage, servicere mv.</li> <li>medansvarlig for at huset fremstår præsentabelt, herunder lettere rengøring og oprydning af diverse samtalelokaler, holde blomster mv.</li> <li>lettere mødeservicering samt afrydning</li> <li>ansvarlig for at holde køkkenet pænt og ryddeligt</li> <li>mindre forefaldende opgaver</li> <li>ansvarlig for at tilkalde håndværkere ved behov for vedligehold af håndværksmæssige opgaver</li> </ul> <br /><strong>Ydermere i nogen omfang</strong>: <ul> <li>administrative opgaver, når der er behov for det - herunder bestille kontorartikler, skrive referat, indkalde til møder og bidrage til telefonbetjeningen</li> </ul> Vi forestiller os, at du har erfaring med eller kendskab til og flair for at møde børn, løse praktiske opgaver og udføre mindre administrative opgaver.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong>:<br />Børnehus Syd er – sammen med landets 4 øvrige Børnehuse – et af initiativerne i regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Børnehus Syd har placering i henholdsvis Odense og Esbjerg med fast bemanding i begge huse. Det er Odense Kommune, der er driftskommune for begge afdelinger af Børnehus Syd, og det er til huset i Esbjerg, vi søger en husassistent.<br /><br />Formålet med børnehusene er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og dets nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest nænsomme indsats og hjælp med barnets/den unge i centrum. I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er her Børnehusets opgave i samarbejde med kommunen at udrede barnets/den unges behandlingsbehov samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.<br /><br />Børnehus Syd dækker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med 3 politikredse, 2 sygehuset og 1 retsmedicinsk institut. Du skal have lyst til at være en del af et højtspecialiseret og unikt hus, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med husets socialrådgivere, psykologer og ledelse.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong>:<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem KL og FOA/HK.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a> eller telefon 29104553. Ditte kan ikke kontaktes i uge 29 og 30 på grund af ferie, hvorfor evt. henvendelse skal ske i uge 27, 28 eller 31.<br /><br />Ansøgningsfrist den 7. august 2016.<br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. august 2016.
  Arbejdssted:
  Stormgade 55, 6700 Esbjerg
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  07-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Køkken og Ernæring, Rengøring Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Abildgårdskolen søger to dygtige lærere.

  Abildgårdskolen med ca. 550 elever, hvoraf 90 % har en tosproglig baggrund og 78 lærere og pædagoger fordelt i tre delskoler, er en udviklingsorienteret skole.

  Abildgårdskolen med ca. 550 elever, hvoraf 90 % har en tosproglig baggrund og 78 lærere og pædagoger fordelt i tre delskoler, er en udviklingsorienteret skole.<br /><br />Skolen er afdelingsopdelt (indskoling, mellemtrin og udskoling). Ud over de almindelige klasser løser Abildgårdskolen entreprenøropgaver for Odense Kommune: specialklasser og modtagelsesklasser/modtageflex.<br /><br />I kommende skoleår fortsætter vi arbejdet med at implementere folkeskolereformen, og vi har valgt især at fokusere på flg. tre temaer: Læringsmålstyret undervisning, forbedring af elevernes læseresultater og trivsel.<br />De to lærerstillinger er på fuld tid. Andet kan evt. aftales, hvis ansøger ønsker det.<br /><br /><strong>Generelle forventninger til dig:</strong> <ul> <li>Faglig dygtig og ambitiøs, helst linjefagskompetence i de efterspurgte fag</li> <li>Indstillet på tæt og forpligtende teamsamarbejde</li> <li>Åben og fordomsfri</li> <li>Erfaring med og lyst til at arbejde med to-sprogede elever (DSA-kompetencer)</li> <li>Tydelig, konsekvent og med fokus på relationer og klasserumsledelse</li> <li>Positiv, anerkendende, engageret og loyal.</li> </ul> <div> </div> <strong>Hvad kan du forvente af os:</strong> <ul> <li>Opbakning, råd & vejledning</li> <li>En rummelig og udviklingsorienteret skole</li> <li>De bedste kolleger der findes</li> <li>Et tæt og forpligtende samarbejde.</li> </ul> <strong>Om lærerstillingerne:</strong><br /><u>Stilling 1:</u><br />4. årgang: dansk, engelsk, billedkunst, faglig opsamling, aktivitetstimer og støttetimer.<br />I alt 24 ugt. lektioner.<br /><br /><u>Stilling 2:</u><br />Fysik/kemi, biologi og geografi på 7. og 9. årg. samt støttetimer på 9. årg.<br />I alt 23 ugt. lektioner.<br /> <br />Abildgårdskolen er kendetegnet ved et tæt og forpligtende teamsamarbejde og en hverdag fyldt med udfordringer.<br /><br />Besøg skolens hjemmeside på <u>http://si.abildgaardskolen.odense.dk/</u><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere:</strong><br />Kontakt skolen på tlf. 6375 2233 (kun uge 26) eller direkte til Skoleleder Allan E. Feldskou på tlf. 21445844<br /><br />Stillingerne ønskes besat fra 11. aug. 2016, men evt. senere tiltrædelse kan aftales.<br /><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 3. august 2016.<br />Ansættelsessamtaler afholdes i uge 32.
  Arbejdssted:
  Abildgårdskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Studentermedhjælper til Politik og Strategi

  Er du generalist? Og har du lyst til at være en del af Politik og Strategi, hvor arbejdsdagen blandt andet er præget af sekretariatsbistand til rådmand, direktør og forvaltningens chefgruppe?

  Er du generalist og har du lyst til at være en del af Politik og Strategi, hvor arbejdsdagen blandt andet er præget af <ul> <li>Sekretariatsbetjening i forhold til sager til det politiske udvalg</li> <li>Sekretariatsbistand til rådmand, direktør og forvaltningens chefgruppe</li> <li>Udarbejdelse og tolkning af analyser og beslutningsgrundlag</li> <li>Kommunikationsopgaver internt og eksternt</li> </ul> Så er du måske vores nye studentermedhjælper.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får en hverdag med opgaver, der spænder bredt.<br /><br />I samarbejde med konsulenterne, vil dine opgaver blandt andet bestå af <ul> <li>Bidrage til sekretariatsbetjening</li> <li>Udarbejde udkast til svar på henvendelser</li> <li>Forberedelse af og opsamling fra møder</li> <li>Hjælpe med research og undersøgelser</li> <li>Omsætte faglighed, problemstillinger, orienteringer til oplæg, taler eller power point.</li> <li>Kvalitetssikringsarbejde</li> <li>Arrangere gæstebesøg</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, du er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse, eller anden relevant uddannelse. At du er i slutningen af bachelor-delen eller påbegyndt din overbygning. Måske har du relevant erfaring fra studie, eller evt. tidligere job, men ser også gerne, at du har en bred kompetence- og interesseprofil.<br /><br />Arbejdstempoet er hurtigt hos os, og derfor er det væsentligt, at du kan arbejde med korte deadlines. At du arbejder godt med pres og kan overskue store mængder af information og uddrage det væsentlige. Du har en analytisk og struktureret tilgang til dit arbejde, kan hurtigt sætte dig ind i nye områder, er grundig og følger dine opgaver til dørs. Sidst men slet ikke mindst, er det meget vigtigt, at du er en god formidler, både mundligt, skriftligt og grafisk.<br /><br />Vi lægger vægt på, at du har et godt humør og den rette indstilling til arbejdet i en storby kommune.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Som studentermedhjælper hos os, får du mulighed for at få indblik i Odense Kommunes forvaltning og organisation, ligesom du får mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis i et spændende og selvstændigt job, i en forvaltning med 3500 medarbejder og et budget på 2 milliarder. Du bliver en del at et team med 10 dygtige og engagerede kolleger, som du alle vil have opgavefællesskaber med.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi har brug for din assistance ca. 15 timer om ugen, som tilrettelægges efter opgaver og behov. Arbejdstiden er som udgangspunkt i dagtimerne. Vi bestræber os på, at være fleksible i forbindelse med eksamensperioder og øvrig studieaktivitet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a>. Har du specifikke spørgsmål - send en sms, så ringer vi op hurtigst muligt. Kontakt chefkonsulent Søren Krøyer på 2047 7806, dog ikke i uge 26 og 30, 31, chefkonsulent Karen Vinten på 3058 3443, dog ikke uge 29, 30 og 31 eller chefkonsulent Rikke Ohlsen på 3032 3825, dog ikke uge 27, 28, 29, 30.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 15. august 2016. Samtaler afholdes fredag, den 19. august 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Politik og Stategi
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Studerende
 • Odense Musikskole søger en engageret og fagligt velfunderet rytmisk klaverlærer, der kan undervise i klaver for såvel solo- som holdelever samt rytmisk sammenspil. En mindre del af undervisningen er bifags klaverundervisning af elever på MGK Fyn.

  <strong>Vi søger en rytmisk klaverlærer til undervisning i klaver og sammenspil i Odense Musikskole og på MGK Fyn (bifagsklaver) fra august 2016 med en beskæftigelsesgrad på 29,6/37 - genopslag</strong><br /> <br />Odense Musikskole søger en engageret og fagligt velfunderet rytmisk klaverlærer, der kan undervise i klaver for såvel solo- som holdelever samt rytmisk sammenspil. En mindre del af undervisningen er bifags klaverundervisning af elever på MGK Fyn.<br /> <br />Odense Musikskole indgår i tæt samarbejde med folkeskolerne i Odense Kommune. Vi har syv partnerskabsskoler, hvor vi er til stede med undervisning både i skoletiden og i fritiden i vores egne lokaler på skolerne. Vi søger en erfaren klaverlærer, der har lyst til at fortsætte udviklingen af samarbejdet med både pædagoger og lærere i folkeskolen, og som vil være med til at skabe et rigtig godt musikmiljø på vores partnerskabsskoler.<br /><br /><br /><strong>Du har</strong> <ul> <li>stærke musikfaglige kompetencer inden for klaver- og sammenspilsundervisning på alle musikskoleniveauer</li> <li>uddannelse fra musikkonservatorium eller lignende</li> <li>gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning og samarbejde med folkeskoler</li> <li>mod på et selvstændigt job med mange samarbejdspartnere.</li> </ul> <br /><strong>Du får</strong> <ul> <li>fast tilknytning til 1-2 folkeskoler i Odense Kommune samt Musikskolen i Danmarksgade 10 med undervisning i skoletiden og fritiden sammen med et team af 5-8 musikskolelærere</li> <li>65 musikskolekollegaer</li> <li>mulighed for faglig udvikling</li> </ul> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Stillingen har en ansættelsesgrad på 4 hele arbejdsdage (29,6/37), og undervisningen ligger mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.<br /><br />Vores undervisningstilbud i folkeskoler afvikles inden for skolernes undervisningsperiode på 40 uger. Det er muligt at søge hele stillingen eller dele af den.<br /><br />Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.<br /> <br />Dette er et genopslag af stillingen, da vi ønsker et bredere ansøgerfelt.<br /> <br />Ansøgningsfrist er 1. august, kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt i begyndelsen af august.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Uffe Most tlf. 2040 5635 eller mail <a href="mailto:umo@odense.dk">umo@odense.dk</a>.
  Arbejdssted:
  Odense Musikskole
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Klubmedarbejdere til UngSyd

  UngSyds klubafdeling søger flere klubmedarbejdere til tre tidsbegrænsede stillinger på mellem 20-30 timer ugentlig. Arbejdstiden ligger primært i tidsrummet 13.30-17.00/21.30, fordelt på 3-5 eftermiddage om ugen samt evt. 1-2 aftener.

  UngSyds klubafdeling søger flere klubmedarbejdere til tre tidsbegrænsede stillinger på mellem 20-30 timer ugentlig.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Klubtilbuddet i UngSyd tilbyder en bred vifte af fritidsaktiviteter til 10-18 årige børn og unge. Herudover arbejder vi med at motivere børn og unge til deltagelse i forskellige foreningsaktiviteter og andre sjove fritidsfællesskaber. Som medarbejder i UngSyd klub tilknyttes du en til to klubteams, som arbejder tæt sammen med nærliggende skoler og fritidstilbud i hverdagen.<br /><br />Klubberne er børn og unges fristed, hvor de selv er med til at skabe et sjovt fritidsfællesskab sammen med klubbens medarbejdere og børn/unge fra forskellige skoletilbud.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdstiden ligger primært i tidsrummet 13.30-17.00/21.30, fordelt på 3-5 eftermiddage om ugen samt evt. 1-2 aftener. Herudover forventes medvirken ved diverse arrangementer gennem året. <br /><br />Stillingerne omfatter bl.a. primærfunktion i Værestedet Dalum, 20 timer ugentlig indtil ultimo december 2016, et 8 måneders vikariat i Højby Fritids- & Ungdomsklub, 25-30 timer ugentlig, og en tidsbegrænset stilling indtil 31. december 2016 i Regnbuen Fritidsklub, ca. 20 timer ugentlig - eftermiddage i tidsrummet kl. 13-00 - 17.00.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har en relevant pædagogisk uddannelse eller anden erfaring med børn og ungeaktiviteter. Du skal være indstillet på deltidsarbejde, som fortrinsvis foregår om eftermiddagen og evt. også i aftentimerne.<br /><br />Vi søger klubmedarbejdere, der brænder for at være med til at skabe et sjovt og udviklende fritidsliv sammen med børn, unge og det frivillige foreningsliv. Vi tilbyder en udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi arbejder projektorienteret og inddragende på flere niveauer. <br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />UngSyd giver dig mange fleksible og gode udviklingsmuligheder. Alt efter den enkeltes kvalifikationer kan der evt. suppleres med andre opgaver, herunder ungdomsskoleundervisning i perioder.<br /><strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til klubleder og områdeleder Anne Liff Rasmussen på 40 28 90 23 i uge 26 og 27, eller til klubområdeleder Nazim Gürkan på 24 85 62 85 i uge 26, 27 og 28. Fra uge 30 kan klubleder Nina Øhlenschlæger kontaktes på 29 63 10 26. Vi tager imod henvendelser i tidsrummet 13-18 alle hverdage, dog ikke i uge 29 grundet ferie. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 1. august 2016, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler mandag, den 8. august 2016. <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  UngSyd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  1. Tandklinikassistent til Søhus Tandklinik

  Jobbet omfatter delegerede administrative ledelsesopgaver af klinikken og klinisk arbejde som assistent for tandlæge eller tandplejer samt selvstændige kliniske opgaver.

  Tandplejen i Odense Kommune søger fuldtids 1. klinikassistent med delegerede ledelsesopgaver fra 1. oktober 2016 til Børn- og Ungetandplejen på Søhus Tandklinik.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Søhus Tandklinik er kendetegnet ved effektivitet med fokus på kerneopgaven, arbejdsglæde, indbyrdes respekt og trivsel. Vi har opnået flotte resultater på cariesniveauet, som udvikler sig i positiv nedadgående retning. Det er kendetegn vi ønsker at fastholde, særligt gennem brug af kommunikation i samarbejdet både med hinanden og vores patienter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Jobbet omfatter delegerede administrative ledelsesopgaver af klinikken og klinisk arbejde som assistent for tandlæge eller tandplejer samt selvstændige kliniske opgaver.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads med faglige udfordringer</li> <li>Gode muligheder for samarbejde og sparring med kolleger</li> <li>Gode kompetenceudviklingsmuligheder fagligt og personligt</li> <li>En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø, faglighed og patientservice prioriteres højt</li> </ul> <strong>Vi forventer, at</strong>: <ul> <li>Du har en klinikassistentuddannelse med et solidt fagligt opdateret fundament med interesse for faglig og personlig udvikling</li> <li>Du kan, sammen med kliniklederen, koordinere og planlægge klinikkens daglige arbejde</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt med alle klinikassistentopgaver</li> <li>Du kan bestille og indkøbe materialer</li> <li>Du kan tage ansvar for oplæring af klinikassistentelever</li> <li>Du har et indgående kendskab til IT</li> <li>Du er villig til at arbejde på et fagligt fundament baseret på Den Danske Kvalitetsmodel</li> <li>Du vil arbejde for et godt arbejdsmiljø</li> <li>Du arbejder ud fra en anerkendende tilgang</li> <li>Du er engageret, fleksibel, har situationsfornemmelse, er stabil og loyal</li> <li>Du vil fungere i positivt samspil med kolleger og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Du har et solidt selvværd, som gør dig i stand til at håndtere udfordringer med et positivt resultat, som skaber følgeskab omkring dig</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte filialklinikleder Marianne Nannerup på 6551 5522 eller udviklingsklinikassistent Joan Nørgaard på 6551 5564. Vi træffes ikke fra den 4. juli 2016 til den 9. august 2016.<br /><strong> <br />Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 19. august 2016. Samtaler vil blive afholdt den 25. august 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Center for tandpleje, Søhus Tandklinik
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  19-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Leder til Odense Kommunes Ejendomsadministration

  Har du solid erfaring med administration af bygninger og lejemål? Kan du sikre, at Ejendomsadministrationen forandrer sig og følger med organisationens og samfundets krav til udnyttelse af vores bygninger? Enheden skal fungere som et boligselskab med de udfordringer, som udviklingen kræver.

  <em>Har du solid erfaring med administration af bygninger og lejemål? </em><br /><em>Kan du sikre, at Ejendomsadministrationen forandrer sig og følger med organisationens og samfundets krav til udnyttelse af vores bygninger?</em><br /><em>Ser du en foranderlig hverdag som en spændende udfordring? </em><br /> <br />Så er det måske dig, vi leder efter.<br /> <br />Som leder af Ejendomsadministrationen bliver det dit ansvar, at kommunens ejendomsportefølje administreres og udvikles på optimal vis.<br />Enheden, som du får ansvar for, skal således fungere som et boligselskab med de udfordringer, som samfundsudvikling, kommunal økonomi og velfærdsstrategi byder på.<br />Du skal samtidig være en faglig stærk og attraktiv partner for både interne projekter og eksternt samarbejde.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Ejendomsadministrationen er en del af enheden Ejendom, der placeret i By- og Kulturforvaltningen.<br />Ejendom driver, vedligeholder, rengør og administrerer ca. 600 ejendomme med ca. 1 mio. m2, hvoraf en mindre del er eksterne lejemål.<br />Ejendomsadministration består af 12 medarbejdere, der primært er beskæftiget med administrative opgaver.<br />Du kan læse mere om vores organisation <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=47487a11-6269-442d-967a-28b1a1e0a589">her</a><br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du skal sammen med dine medarbejdere og samarbejdspartnere i både de fem forvaltninger og eksternt sikre, at vi holder hus med bygninger, lejemål og økonomi i en tid, hvor der er fokus på smart udnyttelse og bæredygtige løsninger, der matcher fremtidens velfærd i Odense Kommune.<br /> <br />Vi tilbyder en hverdag præget af <ul> <li>Komplekse problemstillinger, hvor din faglighed og proaktivitet kommer i spil</li> <li>Tværfagligt arbejde og en helhedsorienteret kultur i en organisation med gå-på-mod, hvor vi støtter og udfordrer hinanden</li> <li>En fælles bevidsthed om, at forandringer skabes i en atmosfære af tryghed og forskellighed og starter hos dig selv</li> </ul>  <br />Et af Odense Kommunes strategiske udviklingsprojekter er Vores Bygninger. Det er en gennemgribende analyse af udgiftsprofil, lokaleudnyttelse og fleksibilitet i kommunens ejendomsmasse. Vi gennemfører desuden løbende lokalerokader. Ejendomsadministrationens understøttelse af disse typer af strategiske udviklingsprojekter er væsentlig.<br /> <br />Du bliver desuden en del af ledergruppen i Ejendom, hvor vi sammen sætter rammer for udvikling, daglige opgaver samt de faglige og personalemæssige forhold. Du refererer til chefen for Ejendom, Birthe Papsø.<br /> <br />Et af de interne udviklingsprojekter i ledergruppen er at systematisere og digitalisere vores oplysninger og udgifter på den enkelte ejendom via et nyt Facility Management-system, der skal samle vore mange forskellige systemer. Både gode driftsinformationer og ledelsesinformation skal være et output. Du vil skulle stå i spidsen for udvikling og implementering af dette nye system.<br /> <br />Dit arbejde som leder understøttes i hverdagen af centrale funktioner som Økonomi, Udbud og Kontraktstyring samt HR.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du evner at analysere, udfordre, udvikle og sætte rammer for arbejdet inden for dit fagområde.<br />Du har samtidig konkret erfaring med økonomistyring, erhvervsjura, almen boliglovgivning og personaleledelse - gerne kombineret med en faguddannelse.<br /> <br />Du arbejder positivt sammen med samarbejdspartnere og dine medarbejdere på en konstruktivt udfordrende facon. Du tager ansvar for igangsatte aktiviteter og holder fokus på kvalitet og økonomi. Du har sans for det krydspres, der kan opstå i en politisk ledet organisation, når ambitioner og økonomi skal følges ad.<br /> <br />Vi forventer, at du som person <ul> <li>Har helhedssyn og bidrager til visioner om ejendomsfunktionens potentiale</li> <li>Sætter rammer på en ordentlig måde og kan motivere til forandringer</li> <li>Evner at have mange bolde i luften og kan stå fast under pres</li> <li>Udstråler troværdighed, har selvindsigt og evne til selvrefleksion</li> <li>Kan styrke kontakten med andre gennem din fremtoning</li> <li>Har en dialogisk tilgang til konfliktløsning</li> <li>Er en god skriftlig og mundtlig kommunikator</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og/eller en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Du kan kontakte chef for Ejendom Birthe Papsø på 4043 2717 - helst inden 8. juli.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Du ansættes i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Ansættelse sker med virkning fra 1. oktober 2016.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 7. august 2016.<br /> <br />Første runde ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 16. august 2016, og anden runde afholdes torsdag den 25. august 2016.<br />Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse samt præsentere referencer.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Ejendom
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Hunderupskolen

  Hunderupskolen er en stor centralt placeret folkeskole i Odense. Skolen er en tresporet skole. Vi har gode fysiske rammer i den tidligere kasernebygning på Søndre Boulevard.

  <em>Hunderupskolen søger ny skoleleder, da vores skoleleder gennem mange år har valgt at gå på pension.</em><br /> <br /><strong>Om skolen</strong><br />Hunderupskolen er en stor centralt placeret folkeskole i Odense. Skolen er en tresporet skole. Vi har gode fysiske rammer i den tidligere kasernebygning på Søndre Boulevard.<br /> <br />Skolen er organiseret i et børnemiljø fra 0. til 5. kl. og et ungemiljø 6. til 9. kl. Vi har cirka 750 elever.<br /> <br />Skolens ledelse består af skoleleder, viceskoleleder, pædagogisk afdelingsleder, SFO-leder samt en SFO-souschef. Derudover er der omtrent 70 medarbejdere fra forskellige faggrupper.<br /><br />Personalet består af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har et godt arbejdsklima og høj trivsel i alle afdelinger. Vi er en skole, der lægger vægt på faglig udvikling og elevernes almene dannelse. En skole med plads til spontanitet, kreativitet og ”højt til loftet”.<br /> <br />Skolens forældregruppe har høje forventninger til skolen og er aktivt deltagende i både egne børns og skolens samlede virke. Skolebestyrelsen har tradition for – og et fortsat ønske om – et tæt og aktivt samspil med skolelederen om den fortsat udvikling af Hunderupskolen.<br /> <br /><strong>Din profil</strong><br />Vi søger en skoleleder, som er skolens ansigt udadtil og indadtil. Derfor skal du: <ul> <li>Kunne sætte en klar retning og sætte få, tydelige mål for skolen</li> <li>Have respekt for den etablerede organisation i en fortsat udvikling af skolen</li> <li>Forholde dig til skolepolitik ud fra, hvad der giver bedst mening på vores skole</li> <li>Kunne se muligheder i den fortsatte implementering af skolereformen</li> <li>Være en strategisk leder, der samtidig også er tæt på skolens dagligdag</li> <li>Fokusere på undervisningsopgaven, børns læring, trivsel og dannelse</li> <li>Vægte personaleledelse højt</li> <li>Være rummelig og empatisk samt være tæt på hverdagen for børn, medarbejdere og forældre</li> <li>Tydelig i beslutning, kommunikation og handling</li> <li>Have erfaring med såvel pædagogisk som økonomisk og administrativ ledelse.</li> </ul>  <br />Den nye skoleleder forventes sammen med det øvrige ledelsesteam at kunne forene skolens kultur, traditioner og værdier med nye visioner og ideer.<br /><br /><strong>Er du interesseret? Så skriv i din ansøgning </strong> <ul> <li>Hvordan du vil håndtere de mangeartede opgaver, der knytter sig til en skole af vores størrelse?</li> <li>Hvordan du vil få det almendannende og faglige til at gå hånd i hånd?</li> <li>Hvordan du vil stå i spidsen for forandringer og håndtere de udfordringer, der følger i kølvandet på bl.a. implementering af skolereformen?</li> </ul> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 7. august 2016.<br /> <br />1. samtalerunde gennemføres den 17. august og 2. samtalerunde forventes gennemført den 29. august 2016.<br /> <br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at løse en skolepolitisk case samt om at oplyse referencer.<br /><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br /> <br />Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. oktober 2016.<br /> <br />Hvis du vil høre mere om Hunderupskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på tlf. 29 13 57 54. Du er også velkommen til at kontakte viceskoleleder Lars Kløverpris Rindum, tlf. 30 33 43 87 for yderligere information. (Er ikke at træffe d. 2/7 til d. 18/7).
  Arbejdssted:
  Hunderupskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Tandlæge til Specialtandplejen

  Har du lyst til at være en del af et stærkt og solidt team? Vi tilbyder et spændende og afvekslende job med både faglige og menneskelige udfordringer sammen med erfarne kolleger. Arbejdsdagen er ofte uforudsigelig, men den er altid fyldt med interessante og ofte sjove oplevelser.

  Vi søger en tandlæge til ansættelse 3 dage om ugen med start pr. 1. november 2016 til Specialtandplejen ved Center for Tandpleje i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Specialtandplejen behandler mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicaps og som ikke kan benytte andre tandplejetilbud. Vi behandler både børn og voksne patienter. En del behandlinger foregår med generel anæstesi.<br />Vi har to klinikker i Odense og én klinik i Nyborg.<br /><br />Hele Center for Tandpleje i Odense Kommune er arbejdsmiljøcertificeret og akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale sundhedsvæsen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi tilbyder et spændende og afvekslende job med både faglige og menneskelige udfordringer. Arbejdet med borgere med særlige behov er krævende, men også meget givende.<br />Arbejdsdagen er ofte uforudsigelig, men den er altid fyldt med interessante og ofte sjove oplevelser.<br /><br />Du får erfarne kolleger og samarbejde med mange andre faggrupper som f.eks. pædagoger, SOSU-personale, anæstesilæger og sygeplejersker.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en bred klinisk erfaring</li> <li>Har sympati og forståelse for målgruppen</li> <li>Er i stand til at kommunikere med mange typer mennesker - også dem der ikke er sproglige</li> <li>Er fleksibel og desuden i stand til at arbejde under forhold, der er vanskelige - nogle gange uforudsigelige</li> <li>Fungerer  bedst på en arbejdsplads, hvor man har nogen humoristisk sans og en uhøjtidelig tilgang til arbejdet, når det kræves</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat senest pr. 1. november 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse om Specialtandplejen <a href="http://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernetandplejen/specialtandpleje" target="_blank" title="her">her</a>.<br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte klinikleder Torben Gasseholm på 6551 5506 (dog ikke i uge 29-30).<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 31. juli 2016.<br />Du skal til ansøgningen vedhæfte eksamensbeviser samt dokumentation for autorisation og tidligere ansættelser som bilag.<br /><br />Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 19. august 2016.
  Arbejdssted:
  Specialtandplejen, Center for Tandpleje
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-07-2016 23:59
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Er du fiks på tasterne - og skarp på fortællingen?

  <em>Er du fiks på tasterne - og skarp på fortællingen?</em><br /> <br />Vi søger en dygtig og engageret studentermedhjælper til kommunikation i Ældre- og Handicapforvaltningen.                           <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du skal have lyst til at kaste dig over alle typer af kommunikation fra Facebook, foldere, power point-oplæg mv. Du skal brænde for at skrive og formidle til forskellige målgrupper, og så skal du kunne lide en varieret arbejdsdag med både små og store opgaver.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver en del af Politik og Strategi, der bl.a. har ansvaret for den overordnede kommunikationsopgave i forhold til omverdenen og forvaltningens 3500 medarbejdere. Vores nærmeste kolleger er en flok af dygtige ledere, fagfolk og konsulenter. Vi har naturligvis et tæt samarbejde med resten af organisationen på tværs i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse og derigennem har fået kompetencer inden for kommunikationsfaget, som du nu brænder for at prøve af i praksis. Du skal have et højt niveau af skriftligt og mundtligt dansk, og være god til korrekturlæsning.<br /><br />Hvis det lige er dig, kan du sende en ansøgning, hvor du giver en smagsprøve på dine evner. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Vi har brug for din hjælp gennemsnitligt ca. 15 timer om ugen, med start efter sommerferien. Arbejdstiden er som udgangspunkt inden for almindelig kontortid, men kan i særlige situationer være fleksibel.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål kan du kontakte kommunikationskonsulent Mette Vinum´, konsulent Christian Marcussen eller konsulent Tine Boe på 63758575.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er 2. august 2016. Samtaler afholdes 9. august 2016.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig!<br /><br />Følg vores Facebook-side - <a href="https://www.facebook.com/studerendeiodensekommune?fref=ts"><strong>Studerende i Odense Kommune</strong></a> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger. <br /> 
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling, Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Region Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte<br /><br />Region Syd   -  dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647<br />Region Vest  -  dagplejeleder Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Region Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje