Spring til indhold
Nyhed

270.000 kroner til gavn for børn og unges fællesskaber uden præstationer

02-10-2023

Børn og unge har brug for fællesskaber, der ikke er baseret på konkurrence og præstationer. Derfor har Odense Byråd i budgettet for 2023 afsat 270.000 kroner til formålet.

Nu åbner puljen for ansøgninger for første gang. Projektet skal gavne børn og unges mentale trivsel ved at sikre fællesskaber og rum for dialog på en ny måde, der ikke har præstationer som fokus.

Byrådet har med indsatsen "Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense" udarbejdet 9 principper for måden, Odense Kommune skal arbejde med mental trivsel.

Odense Kommune ønsker at styrke samarbejdet på tværs af uddannelsessteder og kulturinstitutioner, så der i fællesskab kan blive skabt langsigtede løsninger.

Indsatserne under "Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense" bidrager positivt til Odensemålene "Børn og unge bliver klar til fremtiden" samt "Et sundere Odense".

Formålet med indsatserne er, at vi gør op med den negative udvikling, som vi desværre ser i børn og unges mentale trivsel. Det betyder, at vi giver børn og unge i Odense de rammer, hjælp og færdigheder, som skal til for at de kan mestre livet.

Et af principperne er, at vi skal tale mere med børn og unge om udfordringer, for på den måde at aftabuisere mental mistrivsel.

- Det er utroligt vigtigt at vi lærer vores børn og unge, at fællesskaber sagtens kan være uden vi skal være den bedste eller yde en særlig indsats for at blive anerkendt. Den mentale trivsel kommer ikke af sig selv, og derfor håber vi at denne pulje kan danne grund for fællesskab, hvor der er plads til at være uden at præstere, siger sundhedsrådmand Tommy Hummelmose

Om det er teater, musik eller billedkunst, der skal danne rammen for dialogen om det mentale velbefindende og det gode fællesskab, er helt åbent.

- Fælles oplevelser med kultur er med til at stimulere trivslen hos børn og unge, ikke mindst mentalt. Kultur samler mennesker og giver os mulighed for at vende fælles oplevelser og indtryk, så vi danner stærkere bånd. Med puljen understøtter vi netop disse oplevelser, som er med til at sikre stærke og glade børn med mod på tilværelsen, siger by- og kulturrådmand Søren Windell.

Aktiviteterne, der søges midler til i 2023, vil blive udført i 2024.

  • Aktiviteternes grundlæggende fokus skal fremme fællesskaber frem for præstationer
  • Aktiviteterne skal bidrage til kendskab om organisationer og foreninger, der kan hjælpe unge og deres udfordringer.
  • Aktiviteterne skal bidrage til at aftabuisere mental mistrivsel på ungdomsuddannelserne.
  • Aktiviteten skal opsamle effekt og læring i en afrapportering.

Læs mere om puljen for præstationsfrie midler her

Kontaktinformation

Tommy Hummelmose, rådmand, Sundhedsforvaltningen, tlf. 4025 2423

Søren Windell, rådmand, By- og Kulturforvaltningen, tlf. 3070 3693

For yderligere information om puljen kontakt Sundhedsforvaltningens pressetelefon 6375 1866