Spring til indhold
Nyhed

Ukraine: Odense opretter modtageklasser til ukrainske børn

25-03-2022

En tryg start i Odense er pejlemærket, når kommunen nu opretter modtageklasser til ukrainske skoleelever, der kommer til byen. Foreløbigt har syv børn fået opholdstilladelse i Odense.

I løbet af næste uge kan Odense Kommune byde velkommen til de første ukrainske skolebørn. Phønix, der i dag er kommunens kursussted, men som tidligere har fungeret som folkeskole, kommer til at huse de første ukrainske skolebørn.

Ukrainske skoleelever starter i nyoprettede modtageklasser, hvor man samler dygtige medarbejdere fra forskellige andre folkeskoler i byen. Det er medarbejdere med faglige kompetencer til at introducere eleverne til det danske sprog og den måde, som vi går i skole på i Danmark, og som vil kunne tage højde for, at børnene kan have traumatiserende oplevelser med i rygsækken. Udover skoletilbuddet vil der også være tilknyttet fritidstilbud- og aktiviteter, som vil være tilpasset børnenes alder.

- Alle børn bør kunne stå op om morgenen til en tryg og genkendelig hverdag. For de ukrainske børn er der vendt op og ned på dette. Vi ved ikke, hvor længe de ukrainske familier vil være her - men jeg er overbevist om, at vi her i Odense har både hjerterum og overskud til at byde dem velkommen og møde dem med medmenneskelighed i en utryg tid. De gode erfaringerne vi har med tage imod flygtningebørn og -unge, skal nok komme de ukrainske børn og familier til gavn, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Modtageklasserne på Phønix vil være en mellemstation, hvor eleverne kan falde til ro i deres nye livssituation, inden de senere kan blive sluset ind i et almindeligt klassefællesskab på byens skoler.

Odense Kommune har i forvejen modtageklasser på Åløkkeskolen, Dalumskolen og i UngOdense. Andre skoler har erfaring med at indsluse nyankomne børn med et andet modersmål end dansk i almene klasser med særlig støtte i starten. 

Tilbud til de mindste børn

Ukrainske børn, som får opholdstilladelse efter særloven, har ret til at få en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave på samme vilkår som andre børn i Danmark. De skal altså skrives op til en plads, som de vil få tilbudt på lige fod med øvrige børn i Odense.

Da mange børn startede i Forårs SFO den 1. marts, er der lige nu ledige pladser i børnehaver rundt om i byen. Uanset hvor et ukrainsk barn begynder, vil det pædagogiske personale støtte barnet i at blive en del af fællesskabet og kunne indgå aktivt i hverdagen sammen med andre børn.

Hvor skal man henvende sig?

Hjælpsomme odenseanere har allerede kontaktet nogle af Odenses skoler for at høre, om enkelte ukrainske børn kan få en plads på skolen.

For at kunne hjælpe de ukrainske børn, skal familien dog først have en opholdstilladelse via Udlændingestyrelsen. Derefter visiteres familien til Odense Kommune, hvor det er "Integration" i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der finder ud af, hvilke tilbud familien har brug for, fx sundhedsplejerske, dagtilbudsplads eller skole. Integrationsafdelingen hjælper familien i den rette retning.

- Vi er klar til at løse opgaven med at tage imod og integrere ukrainske børn i Odenses skoler og børnehuse. I takt med at vi erfarer, hvordan situationen udvikler sig, finder vi de rette løsninger. Det vigtigste er hele tiden at tage imod børnene og deres familier på en måde, der gør dem trygge, siger administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen, Hanne Dollerup.

Odense Kommune har oprettet en hjemmeside, som løbende bliver opdateret med relevante informationer for nyankomne ukrainere og de, som hjælper ukrainerne med at finde sig til rette. Siden findes her.

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419
Hanne Dollerup, adm. direktør, Børn- og Ungeforvaltningen, tlf: 65515001
Børn- og Ungeforvaltningens pressetelefon: 63754525