Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune holder sit første handicaptopmøde

22-04-2022

Den 28. april slår Odense Kommune for første gang dørene op for et handicaptopmøde. Topmødet er for alle, der har en berøring med handicapområdet og er blot et af flere initiativer, der i de kommende år skal være med til at sikre en god og målrettet udvikling på handicapområdet til glæde for de odenseanere, der lever med et handicap.

Hvad kan gøres bedre på handicapområdet inden for de rammer, der er i dag? Hvad skal der til af nye tiltag og forbedringer, for at mennesker med et handicap oplever at få den bedst mulige støtte fra Odense Kommune? Og hvad ville egentlig være det vigtigste at ændre på handicapområdet, hvis man frit kunne ønske?

Dette er blot nogle af de ting, der skal drøftes den 28. april, når Odense Kommune inviterer mennesker med et handicap, pårørende, organisationer og andre interessenter til dialog og erfaringsudveksling på handicapområdet.

Om dette siger Brian Dybro, rådmand for ældre- og handicapområdet (F):

"Vi holder et handicaptopmøde i Odense, fordi vi har store ambitioner om gerne at ville holde hånden under dem i vores samfund, der har mest brug for det. Det gælder ikke mindst på handicapområdet, hvor vi gerne vil stå på et stærkt fundament for fremtiden. Handicapområdet er et område, der berører mange mennesker, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi i byrådet er enige om at sætte fokus på netop dette område."

Udvikling bygget på dialog

De input, erfaringer og viden, der kommer i spil under handicaptopmødet, skal danne grobund for den kommende udvikling på området. Derfor er alle, der har erfaring med, eller som er i berøring med handicapområdet, velkomne.

"For at udviklingen på handicapområdet skal batte noget, handler det om at komme i dialog med de mennesker, der lever med et handicap, enten fysisk eller psykisk, og høre om deres erfaringer med at leve med et handicap. Derfor håber jeg, at rigtig mange har lyst til at deltage og give deres besyv med, så de initiativer, vi efterfølgende sætter i gang, bliver meningsfulde og gør en forskel for de mennesker, det hele handler om," siger Brian Dybro (F).

Handicaptopmødet vil være en vekselvirkning mellem oplæg, paneldebatter og workshop-arbejde, hvor idéer, meninger og gode input kan udveksles. Dagen slutter af med en opsamling med repræsentanter fra Odense Byråd. Blandt oplægsholderne er Ulrik Wilbek fra Kommunernes Landsforening og Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer.

Ny handicappolitik på vej

Som supplement til handicaptopmødet vil Odense Kommune i løbet af sommeren 2022 lancere en ny handicappolitik, der, ligesom handicaptopmødet, er baseret på borgerinddragelse og erfaringer fra målgruppen. De input, der fremkommer på handicaptopmødet, skal således indgå i den nye handicappolitik.

"Det er en større udvikling, vi har skudt i gang på handicaptopmødet. Vi starter med at lytte og lære, og så skal der efterfølgende handles. Det er vigtigt, at vi bruger de perspektiver, vi får, til konkrete forandringer og forbedringer. Jeg har bl.a. et stort ønske om, at vi igen får sat den socialfaglige indsats højt på dagsordenen, således at de odenseanere, der lever med et handicap, oplever at få den støtte og omsorg, de har brug for til at leve deres liv på den bedst mulige måde. Effekten af det udviklingsarbejde, vi nu har sat i gang, skal kunne mærkes," lyder det fra Brian Dybro.

Læs mere på: www.odense.dk/borger/handicap/handicaptopmoede-2022

Kontaktinformation

Brian Dybro (F), rådmand på ældre- og handicapområdet: 24 62 11 18.

René Lorenz, stabschef på ældre- og handicapområdet: 21 26 79 08.

Tine Boe, projektleder for handicaptopmødet 2022: 51 28 45 82.