Spring til indhold

Handicaptopmøde 2022

I Odense Kommune har vi høje ambitioner. Vi vil holde hånden
under dem i vores samfund, der har mest brug for det. Det gælder ikke mindst på
handicapområdet, hvor vi gerne vil stå på et stærkt fundament for den videre
udvikling – til glæde for borgere, pårørende og medarbejdere.

Handicaptopmøde 2022

Derfor holder vi som noget helt nyt et handicaptopmøde den 28. april, som skal gøre os klogere på, hvad vi kan gøre bedre inden for de rammer, der er i dag, og hvad der skal til af nye tiltag og forbedringer.

Har du lyst til at være med?

Handicaptopmødet er for alle, der på en eller anden måde har en tilknytning til handicapområdet, og som kan gøre os klogere på området. Dette gælder f.eks. mennesker, der lever med et handicap eller en funktionsnedsættelse, pårørende, interesseorganisationer og faglige organisationer.

Handicaptopmødet er en vekselvirkning mellem oplæg, paneldebatter og workshop-arbejde, hvor idéer, meninger og gode input kan udveksles. Dagen slutter af med en opsamling med repræsentanter fra Odense Byråd.

 

Tid og sted

Handicaptopmødet afholdes den 28. april fra kl. 9.00 til 16.00 i Odense Congress Center.

 

Det er gratis at deltage i handicaptopmødet.

 

Tilmeldingsfristen er den 22. april 2022, og tilmeldinger sker efter princippet ”først til mølle”.

 

Tilmeld dig her

Spørgsmål kan rettes til Tine Boe på mail: tbjo@odense.dk eller telefon: 51 28 45 81.

 

PROGRAM FOR TOPMØDET

Topmødet strækker sig fra kl. 9.00 til 16.00 – med mulighed for morgenmad fra kl. 8.15 til 9.00.

Formiddagens program (ca. 9.00 til 11.40)

 

• Velkomst ved borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmand Brian Dybro
• Velkomst ved moderator
• Oplæg ved Ulrik Wilbek fra Kommunernes Landsforening
• Oplæg ved Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer
• Introduktion til workshops
• PAUSE
• Workshops og workshop-arbejde herunder visning af borgerfilm samt paneldebat ved videnspersoner på området

FROKOST (ca. 11.40)

Eftermiddagens program (ca. 12.30 til 16.00)

 

• Velkommen til runde 2 af topmødet ved moderator
• Oplæg ved Benny Andersen fra Socialpædagogernes Landsforbund
• Oplæg ved Rikke Sørensen fra ULF-Ungdom
• Introduktion til workshops
• PAUSE
• Workshops og workshop-arbejde herunder visning af borgerfilm samt paneldebat ved videnspersoner på området
• PAUSE
• Opsamling på dagen ved repræsentanter fra Odense Byråd
• Farvel og tak for i dag ved rådmand Brian Dybro

 

TILMELDING

Ældre- og Handicapforvaltningen