Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune inviterer pårørende og beboere på byens plejecentre, botilbud og dagtilbud til samarbejdsmøder

04-03-2021

Et stærkere samarbejde, der kan understøtte trivslen for beboerne på Odenses plejecentre, bo- og dagtilbud. Det er målet for de nye, halvårlige beboer- og pårørendemøder, som Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune tirsdag besluttede at oprette.

To gange om året vil beboere og pårørende på hvert af Odenses plejecentre, botilbud og dagtilbud blive inviteret til møde med ledelsen på plejecentret, bo- eller dagtilbuddet. Det vedtog Ældre- og Handicapudvalget tirsdag. Møderne skal give et bedre samarbejde mellem kommunen og beboerne samt deres pårørende, hvilket kan understøtte beboernes trivsel.

- Beboer- og pårørendemøderne skal være et forum, hvor beboerne på vores plejecentre, bo- og dagtilbud og deres pårørende kan få en gensidig dialog med ledelsen på stedet. Her skal der være plads til at dele viden og inspirere hinanden med henblik på at udvikle hverdagen på stedet, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell.
 

Skal styrke samarbejdet med beboere og pårørende

Det er ønsket om at styrke samarbejdet med beboerne og deres pårørende, der har fået udvalget til at godkende oprettelsen af de nye beboer- og pårørendemøder. Møderne afholdes hvert halve år, og her kan beboere og pårørende byde ind med forslag og ønsker til temaer. På møderne vil den lokale ledelse desuden informere om og drøfte aktuelle temaer med relation til hverdagen på stedet. 
Beboere og pårørende vil modtage invitation og dagsorden senest tre uger før beboer- og pårørendemøderne afholdes.
 

Pårørende inddrages mere i kontaktudvalgsmøder

Ud over de nye beboer- og pårørendemøder har kontaktudvalgsmøderne, som fortsat vil eksistere, fået et løft.
Indtil nu har kun én pårørenderepræsentant haft mulighed for at deltage i møderne med beboere, en repræsentant fra Ældre- og Handicapudvalget, et handicaprådsmedlem eller et ældrerådsmedlem samt forløbschefen og ledelsen på stedet. For at inddrage pårørende endnu mere, vil 3-7 pårørenderepræsentanter fremover få mulighed for at deltage i møderne (afhængigt af plejecentrets, bo- eller dagtilbuddets størrelse).
Møderne handler om konkrete emner fra dagligdagen, og der afholdes kontaktudvalgsmøder på hvert plejecenter, botilbud og dagtilbud tre gange i hver valgperiode for Ældre- og Handicapudvalget.
 

Både kontaktudvalgsmøderne og beboer- og pårørendemøderne understøtter kommunens pårørendepolitik og målet om at støtte de pårørende i deres hverdag. Læs mere om Odense Kommunes pårørendepolitik her.

Kontaktinformation

Søren Windell, Ældre- og Handicaprådmand i Odense, 30 70 36 93.