Spring til indhold
Nyhed

Ny strategi skal hjælpe flere veteraner til at leve så meningsfyldt og selvstændigt et liv som muligt

13-12-2021

Odense Kommune har vedtaget en ny strategi, der skal sikre, at veteraner får den bedst mulige støtte fra kommunen og andre myndigheder blandt andet ved, at man tager udgangspunkt i veteranens særlige livssituation

Når veteranen Peter Devantier skal til møde et sted ude i byen, hvor han ikke har været før, tjekker han altid mødestedet ud på Google Streetview. Og har han tid, kører han hen og ser stedet og parkeringsmulighederne dagen forinden.

- Jeg har brug for forudsigelighed. Jeg skal have styr på hvem - og hvor mange - jeg skal mødes med. Og inden mødet går i gang, undersøger jeg altid, hvor flugtvejene er, siger den 50-årige veteran, som var udsendt til Balkan i 1995 og kom hjem med både stærke venskaber og indtryk, som siden skulle udvikle sig til PTSD.

Han har som flere andre veteraner leveret input til den nye veteranstrategi, som Beskæftigelses- og Socialudvalget vedtog forleden. Den skal gøre veteraners færd gennem det kommunale system mere skånsom og udbytterig, uanset om den munder ud i beskæftigelse eller ej.

- Veteraner er vidt forskellige, men de har alle det til fælles, at de har ydet en helt særlig indsats for Danmark. De fortjener både vores anerkendelse og samfundets hjælp, hvis de får brug for den. Derfor skal vi som kommune være meget lydhøre over for de behov, de enkelte veteraner har, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Derfor er et af veteranstrategiens bærende principper, at Odense Kommunes medarbejdere i mødet med den enkelte veteran skal være særdeles lydhøre og gøre deres bedste for at forstå veteranens særlige livssituation.

Konkret kan det for eksempel betyde, at møder kan foregå i naturen, hjemme hos veteranen selv eller i andre trygge omgivelser. Og at dagsordenen er kendt på forhånd.

- Jeg håber, vi med strategien kan skabe grundlaget for, at endnu flere veteraner kan leve det liv, de drømmer om, og at de oplever at være en vigtig del af Odense, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Veteranstrategien bygger på principper om, at kommunen udover at være lyttende hjælper så tidligt som muligt og møder veteranen med et helhedssyn. Derudover fokuserer strategien på temaer som beskæftigelse, muligheden for at have en tryg base, mental og fysisk sundhed samt nødvendigheden af fællesskaber.

- Jeg føler virkeligt, der er blevet lyttet til os. Jeg kan genkende mine egne udtalelser flere steder i strategien. Derfor tror jeg også, strategien kan være med til at sikre fremskridt for mange veteraner, siger Peter Devantier.

Strategien skal nu munde ud i nogle konkrete handleplaner, der beskriver, hvordan Odense Kommune sikrer, at de tre principper og fire temaer bliver efterlevet.

Læs veteranstrategien her.

Kontaktinformation

Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro - mobil: 24 62 11 18