Spring til indhold
Nyhed

Ledigheden i Odense falder

30-06-2021

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i maj 2021 er 4.979 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,1 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er faldet fra 5,5 % i april 2021 til 5,1 % i maj 2021.

For hele landet er ledighedsprocenten også faldet fra 4,6 % i april 2021 til 4,0 % i maj 2021.

- Det er fedt, at ledigheden er faldet både på landsplan og i Odense. Men tallet er stadig for højt, og vi skal blive ved med at arbejde for at løfte beskæftigelsen. Opkvalificering er et af de vigtigste midler, vi har til at hjælpe flere ledige tilbage på arbejdsmarkedet og sørge for, at de er bedre rustet, når der igen kommer krisetider. Derfor investerede vi ved sidste budgetforlig 11 millioner kroner i blandt andet at løfte 300 ufaglærte ledige til faglærte. Jeg er glad for, at der alene i det første halvår af 2021 er indgået omkring 180 nye voksenelevaftaler, og jeg håber, at rigtigt mange vil se mulighederne i et uddannelsesløft, hvor nogle ledige lige nu har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 110 % af dagpengesatsen, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

Odense indtager en 10. plads i ledighedsplaceringen i maj 2021. Dvs. Odense har landets 10. højeste ledighedsprocent. I april 2021 havde Odense ligeledes landets 10. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 4,5 % svarende til 4.436 fuldtidspersoner.

Du kan læse mere om mulighederne for uddannelsesløft og anden opkvalificering her.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Brian Dybro på 24 62 11 18

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Simon Krogh på 30 60 05 22