Spring til indhold
Nyhed

Dagpleje, børnehuse og skoler i tæt kontakt med børn og forældre: Vil afhjælpe problemer i familien under Corona-krisen

31-03-2020

Den nye hverdag præget af Covid-19 skaber et særligt pres på mange familier, og nogle vil få brug for ekstra støtte. I Odense Kommune kontakter lærere, pædagoger og børnehusledere alle familier for at bevare kontakten og kunne holde hånden under de børn og unge, der har det ekstra svært.

Den sædvanlige garderobesnak skal finde nye former, nu hvor skoler og børnehuse står mennesketomme. Foto: Colourbox

Alle folkeskoleelever fra 0.-9. klasse og forældrene til børn i dagpleje, vuggestue og børnehave vil inden påske blive kontaktet af deres lærer, dagplejepædagog, kontaktpædagog eller børnehusets leder. Formålet er at få talt om, hvordan det går derhjemme, når hverdagen er vendt på hovedet. 

- Dermed sætter vi systematisk ind og får de dygtige ansattes faglighed i spil på nye måder. Så de stadig har en føling med, hvordan det går derhjemme, og dermed holder hånden under alle børn og unge i tiden, indtil de igen kan mødes i dagtilbud og skole, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

I øjeblikket er mange forældre bekymret for arbejdsløshed, risikoen for sygdom eller er udfordret af at skulle kombinere arbejdsopgaver med hjemmeundervisning og mindre børn, der hele tiden har brug for mor eller far. De nye rammer skaber et pres på hele familien, og dermed øger det risikoen for, at noget kan gå skævt.

- Normalt bruger børn og forældre deres klasselærer, dagplejer eller pædagog til at vende store og små udfordringer i hverdagen. Den uformelle dialog er vigtig for trivslen, ligesom skoler og dagtilbud for nogle børn også er et nødvendigt frirum fra et hjem med forskellige udfordringer. Derfor er det afgørende, at vi bliver ved med at have en god og uformel kontakt, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Hej ... det er din lærer, hvordan går det ellers?

I de første uger med nedlukning har medarbejderne allerede haft fokus på de i forvejen sårbare eller udsatte børn, der også i en normal hverdag får ekstra støtte. Men frem til påske skrues der nu op for dialogen med flere familier. 

- Det daglige nærvær til familierne mangler, og dermed også de små fortællinger om børnenes hverdag og udvikling. Så derfor vil vi gerne i kontakt med mor og far og høre, hvordan familien trives i de meget forandrede vilkår. De fleste familier klarer sig på imponerende vis, men der kan også være familier, der gerne vil have lidt input til struktur og aktiviteter i hverdagen eller har nogle særlige udfordringer, som gør, at de har brug for hel eller delvis nødpasning, og så kan vi tage en snak med familien om det, siger dagtilbudschef Mette Hviid Laustsen.

- Lærerne er i kontakt med alle elever via nødundervisning og har i den forbindelse opmærksomhed på de børn, som kan have svært ved at magte lektierne og situationen. Men vi vil også gerne spotte andre børn, der ellers ikke selv rækker ud efter os. Derfor har vores dygtige lærere og pædagoger i skolen fået til opgaven at finde nye måder at være i kontakt med børnene på i disse anderledes tider. Det kan være via telefon, klasseundervisning på Skype eller andre måder, som giver bedst mening rundt omkring. Det vigtige er ikke formen, men at man som fagprofessionel når omkring alle børnene - og særligt de, som man ved, kan have det ekstra svært i denne tid, siger skolechef Nikolaj Juul Jørgensen.

Færre underretninger bekymrer på sigt

Når kontakten er mindre hyppig, er det sværere at bevare en fornemmelse med, hvordan det egentlig går i familierne, og om nogen har brug for hjælp. Det afspejler sig også i et fald i antallet af underretninger fra skole og dagtilbud om børns manglende trivsel. 

Faldet er på niveau med, hvad man normalt ser i en ferieperiode, og derfor bekymrer det ikke rådmand Susanne Crawley Larsen - endnu. Men det er en påmindelse om, hvorfor det er vigtigt at prioritere den tætte kontakt mellem børnene og de voksne, der kender dem godt: 

- Denne gang er der ikke blot tale om en kort vinterferie men i stedet en hjemsendelsesperiode, der ser ud til at fortsætte. Så nu genopfinder vi garderobesnakken med forældrene under de nye vilkår, og vi sikrer, at alle skolebørn har en tryg voksenkontakt uden for hjemmet. Den ekstra indsats, vi gør nu for at holde kontakten med byens børn og unge, betyder, at vi stadig har mulighed for at opspore dem, der har det særligt svært i denne tid, siger Susanne Crawley Larsen. 

Det er i alt omkring 9000 børn i Odenses dagtilbud og flere end 17.500 i skolealderen, der i disse uger er hjemme - godt 400 af dem er tilmeldt nødpasning.

Ny hjemmeside med livliner

Odense Kommune har lavet en samling af livliner til familier, der har brug for et godt råd eller en hjælpende hånd

Odense Kommune har desuden samlet en række spørgsmål og svar, som er relevant for børnefamilier

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419, sucl@odense.dk
Mette Hviid Laustsen, dagtilbudschef, mobil: 30538312, mail: mehl@odense.dk
Nikolaj Juul Jørgensen, skolechef, mobil: 29135754, mail: njj@odense.dk