Spring til indhold
Nyhed

Ældre, børn og frivillighed satte dagsorden på velfærdsmøder

03-09-2019

Vi skal give ældre den hverdag, de ønsker, og børn skal hjælpes på vej i livet i gode institutionsrammer, sagde en SOSU-assistent og en pædagog på velfærdsmøder på Risingskolen og Rosengårdskolen. Frivillige kan løfte en del af ansvaret, lød det fra både borgere og politikere.

Velfærdsmøde på Rosengårdskolen den 2. september med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og børn- og ungerådkvinde Susanne Crawley Larsen (R).

På det tredje velfærdsmøde, som blev afholdt på Risingskolen den 29. august, var forholdene for Odenses ældre det altoverskyggende tema. 400 borgere var tilmeldt mødet, som ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) indledte med sit syn på velfærd.

"Velfærd er sammensat af 'vel' og 'færd' - altså, god rejse. Den lange rejse fra barn til gammel. Den skal være god, den rejse. Velfærd er individuel og konstant i forandring. Den spejler sig i de mennesker, vi omgiver os med. Vi kender alle nogen, der er arbejdsløs eller på plejehjem. Det ændrer, hvad vi opfatter som vigtigt. Grundkernen i velfærden er tanken om, at vi ikke er alene - der vil altid komme nogen og hjælpe. For vi er medlem af et fællesskab, som ikke er større eller stærkere, end hvad vi gør det til," sagde han.

Velfærden er presset
Velfærdsfællesskabet i Odense er udfordret af, at der frem mod 2030 kommer 4000 flere ældre og 2800 flere små børn. På den baggrund har byrådet inviteret samtlige odenseanere over 18 år til velfærdsmøder. Og social- og sundhedsassistent Solvejg Eskildsen fra Villestofte Plejecenter slog i sit oplæg fast, at velfærdsrammerne er pressede.

"Virkeligheden passer ikke altid til de store ambitioner. Man forsøger at give de ældre den hverdag, som de ville ønske, de havde derhjemme, men det er nogle gange umuligt ude i praksis," sagde hun.

Behov for uddannede velfærdsmedarbejdere
Blandt de mange spørgsmål om og kommentarer til forholdene for ældre i Odense lød det blandt andet:

• Kan I love, at der ikke skæres i Ældre- og Handicapforvaltningen?
• Vil I udvikle kommunens sundhedsklinikker?
• Hvordan kan vi få de bedst uddannede mennesker til at passe vores ældre?
• Sørg for at den samme gruppe medarbejdere kommer ud til samme gruppe ældre.
• Hvad vil kommunen gøre for at få flere frivillige hænder engageret?

Til spørgsmålet om frivillige svarede borgmester Peter Rahbæk Juel (S):

"Vi skal finde 1100 ansatte (til velfærdsfagene) inden for det næste årti. Derfor er det interessant at se på, hvordan vi kan bruge civilsamfundet og de frivillige. På nogle områder er det rigtig godt med frivillige, men den primære arbejdskraft skal være fagligt udlært, så vi kan sikre ordentlig kvalitet - for en SOSU-assistent har vigtige sundhedsfaglige opgaver." 
 
Børn og frivillighed fyldte mest
På det fjerde velfærdsmøde, som foregik på Rosengårdskolen med 450 tilmeldte den 2. september, spændte debatten over en lang række emner - fra skat, seniorbofællesskaber og sundhed til arbejdsløshed, rekruttering og Vollsmose.

To emner trak dog lidt flere spørgsmål og kommentarer end de øvrige: Børn og frivillighed.

Pædagog Connie Iversholt fra Børnehuset Tingvallagården beskrev i sit indledende oplæg, hvordan børn er afhængige af gode rammer i institutionerne. 

"Vi skal trøste børnene, hvis de savner deres forældre, hjælpe med at finde krammebamsen og løse konflikter, når to børn vil lege med den samme bil. Samtidig har vi et stort fokus på læringsmiljøer og udvikling. Børnene skal lære at være vedholdende og indgå i forpligtende fællesskaber. Når de kommer, kommer de i ble og med sut i munden. Når de tager afsted, gør de det med en skoletaske på ryggen. Den rejse skal vi hjælpe dem på vej med," sagde hun.

Værn om skoler og institutioner
På Rosengårdskolen bød borgerne blandt andet ind med:

• Hvordan forhindrer vi, at sårbare forældre ikke føler, at systemet er en trussel, men en hjælp?
• Kan Odense være en foregangskommune, hvor vi i højere grad møder borgerne med tillid og tager udgangspunkt i deres perspektiv?
• En del af løsningen på manglende hænder er måske frivillig arbejdskraft.
• Forebyggende arbejde handler om den nære relation. Det er tungt til at starte med, men det tjener sig ind. Det skal både løftes af frivillige og af kommunen.

Børn- og ungerådkvinde Susanne Crawley Larsen (R) fortalte, hvordan hun ser kommunens rolle:

"Det Danmark, vi alle elsker, er bygget på solidaritet, tryghed, tillid og tolerance. Det er ting, vi ikke er født med, det bliver givet i opvæksten - i høj grad hjemme hos familien, men også i daginstitutioner og i skolen. Det skal vi værne om. Det er livsbekræftende, når der kommer flere børn og ældre, men det kræver også handling. Derfor har byrådet valgt at omprioritere penge (til børn og ældre)," sagde hun. 

Det femte og sidste velfærdsmøde foregår i Dalumhallen den 3. september klokken 19-22.

FAKTA: Borgernes input til velfærden
Under hvert velfærdsmøde vil Odense Kommune samle borgernes forslag, anbefalinger og spørgsmål, som alt sammen vil blive bragt videre til byrådet. Alle borgernes input samles og indgår i byrådets arbejde med at skabe en 2030-plan for velfærden i Odense.

Læs også:

• Stort engagement til første velfærdsmøde
• Letbanen bliver ivrigt diskuteret på velfærdsmøder

Kontaktinformation

Odense Kommunes kommunikationsafdeling, telefon: 65 51 10 10