Spring til indhold
Nyhed

Stort engagement til første velfærdsmøde

19-08-2019

Op mod 400 odenseanere deltog i det første af en række velfærdsmøder, og interessen er så stor, at et ekstra møde nu er planlagt

By- og kulturrådmand Jane Jegind (tv.) og borgmester Peter Rahbæk Juel fik masser af spørgsmål og kommentarer fra et debat-lystent publikum på Hunderupskolen.

Spørgelysten var stor og de gode råd mange, da op mod 400 odenseanere troppede op til det første velfærdsmøde på Hunderupskolen den 14. august.

Her stod borgmester Peter Rabæk Juel (S) og by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) klar til at lytte og modtage de mange forslag og spørgsmål til den situation, Odense står i: Frem mod 2030 skal der findes op mod 600 mio. kroner i det kommunale budget for at bevare det nuværende velfærdsniveau i vuggestuer, dagplejer, børnehaver og ældreplejen.

På den baggrund har Odense Kommune inviteret samtlige odenseanere over 18 år til velfærdsmøder, hvor velfærdssituationen skal debatteres. I første omgang var der planlagt fire møder med plads til i alt 1500 deltagere, men efterspørgslen på at være med har vist sig så stor, at kapaciteten til det fjerde møde er blevet udvidet, og der er tilmed etableret et femte møde. Samlet set vil der nu være 2000 pladser til de fem møder. 

Flere måder at finde penge på
På Hunderupskolen mente flere deltagere, at der kan findes penge til velfærd på en række områder. Blandt andet lød det:

  • Kommunen bør købe mere lokalt og dermed støtte byens samlede økonomi.
  • Styrk seniorordningerne, så seniorer kan blive længere på arbejdsmarkedet.
  • Kommunen bruger for mange penge på prestigeprojekter, letbanen er for dyr, og der er ikke brug for etape to af letbanen.
  • Kommunen skal være bedre til at forebygge sygdomme hos ældre.
  • Det er godt, at der generelt er fine rammer for frivillige, og det skal fortsætte.
  • Der bør være flere offentlige tilbud, hvor man kan mødes og for eksempel spise sammen.

Der var også flere direkte spørgsmål til borgmesteren og by- og kulturrådmanden. Hvordan vil de eksempelvis gøre det mere attraktivt at være dagplejer og pædagog, hvordan kan flere kontanthjælpsmodtagere hjælpes i arbejde, og kan de omfattende planer om at ændre Vollsmose sættes på pause?

Hvad er velfærd?
Og hvad er velfærd i det hele taget for politikerne, ønskede en borger at vide?

"Jeg vil gerne kigge lidt nøgternt på det i den her sammenhæng, og vi må starte med hovedudfordringen: Der kommer mange flere ældre og børn. Det må vi agere på," svarede borgmester Peter Rahbæk Juel.

By- og kulturrådmand Jane Jegind gav sit svar under den indledende præsentation.

"Hvad er velfærd egentlig? Er det, når børnene kan gå til sport i foreninger drevet af frivillige? Er det velfærd, at vi har en åben skole, der kan tilbyde vores børn noget kreativt? Er det velfærd, hvis man som senior kan komme ud med sin rollator, fordi man ved, at fliserne ligger ordentligt? Det mener jeg, det er. Velfærd er rigtig mange ting," sagde hun.

Deltag i debatten
Under hvert velfærdsmøde vil Odense Kommune samle borgernes forslag, anbefalinger og spørgsmål, som alt sammen vil blive bragt videre til byrådet. I første omgang vil borgernes input give politikerne et vigtigt fingerpeg om, hvordan byen forholder sig til udfordringerne på velfærdsområdet, når byrådet de kommende måneder skal forhandle om budgettet for næste år.

Herefter vil alle borgernes input blive samlet og indgå i byrådets arbejde med at skabe en 2030-plan for velfærden i Odense. 

Som et ekstra tiltag kan alle også give deres kommentar til velfærdsarbejdet online her.

De kommende velfærdsmøder, som alle foregår klokken 19-21:

19. august, Tarupskolen
29. august, Risingskolen
2. september, Rosengårdskolen
3. september, Dalumhallen

Kontaktinformation

Odense Kommunes kommunikationsafdeling, telefon: 65 51 10 10