Spring til indhold
Nyhed

Ændret myndighedssnit på det specialiserede socialområde medfører nyt navn hos Børne- og Ungerådgivningen

03-06-2021

Pr. 1 juni 2021 blev det ændrede myndighedssnit på det specialiserede socialområde mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen effektueret. Det betyder, at unge i Odense, der har brug for ekstra støtte fremadrettet ved deres 15. år går fra at få støtte og rådgivning i Børn- og Ungeforvaltningen til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Det ændrede myndighedssnit medfører en naturlig navneforandring for den nu tidligere Børne- og Ungerådgivning i Børn- og Ungeforvaltningen. Fremadrettet hedder afdelingen, der støtter og rådgiver børn og familier, der har brug for ekstra støtte ”Børn og Familierådgivningen”.

Læs mere om Børn og Familierådgivningen her.

 

Ny Ungestrategi for unge, der har brug for ekstra støtte

Sideløbende med, det ændrede myndighedssnit er effektueret, er der udarbejdet en fælles Ungestrategi – for unge, der har brug for ekstra støtte. Den sætter retningen for arbejdet med de unge på det specialiserede socialområde og indeholder en fælles tilgang til arbejdet.

Læs mere om Ungestrategien, der blev vedtaget i Odense Byråd i går aftes her.

Børn- og Ungeforvaltningen