Spring til indhold
Nyhed

Forlig mellem parter på det offentlige arbejdsmarked

30-04-2018

Den varslede konflikt på dette offentlige arbejdsmarked er afblæst. Der er opnået forlig mellem arbejdsgiverorganisationerne og de faglige organisationer

Opdateret 30. april:
Den varslede konflikt på det offentlige arbejdsmarked er afblæst. Arbejdsgivernes organisationer og de faglige organisationer har indgået forlig. 

 

Opdateret 23. april:
Der er varslet konflikt for en række faggrupper på det offentlige arbejdsmarked. Konflikten kan træde i kraft den 6. maj for nogle områder, mens andre områder træder i kraft lidt senere.

Vi opdaterer løbende siden her med information om, hvilke konsekvenser konflikten kan få for de serviceydelser, Odense Kommune leverer.

 

Når de ansatte er lockoutet eller strejker, betyder det som udgangspunkt, at der ingen eller kun i meget begrænset omfang er kommunal service på området.

 

På en række områder er eller bliver der etableret et nødberedskab for svage og sårbar borgere, hvor hjælpen er livsnødvendig, eller hvor manglende hjælp kan true deres tilværelse. Læs om nødberedskabet her.

 

Hovednummeret 78 73 57 43 til Odense Kommune er bemandet.

Områder ramt af strejke-varsling

Medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen, der er omfattet af strejke-varslerne, kan tidligst gå i strejke fra 6. maj, da forligsinstitutionen har udsat muligheden for at strejke i 14 dage. :

 • Pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter
 • Kokke
 • Tandteknikere
 • Musikskolelærere

Forældre i skoler og dagtilbud vil blive orienteret om konsekvenser for en eventuel strejke i de enkelte børnehuse og skoler af den daglige leder i børnehuset eller skolelederen. Forældre i skoler og dagtilbud vil blive orienteret om konsekvenser for en eventuel strejke i de enkelte børnehuse og skoler af den daglige leder i børnehuset eller skolelederen.

 

NYT! Odense Kommune har indgået en aftale om at undtage pædagogmedhjælpere ansat på Nørrebjerg- og Enghaveskolen. Det betyder, at driften på disse skoler fortsætter uændret under en eventuel strejke.Lockoutede områder

På følgende områder er der varslet lockout, som tidligst kan træde i kraft fra 12. maj:

 

Dagtilbud
Hvem er omfattet:
Størstedelen af de ansatte. Dagtilbuddene er som udgangspunkt ikke tilgængelige.

 

Hvem er ikke omfattet:
pædagogisk personale ved specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger. Her vil der være service til børn og unge med særlige behov.

 

Undervisningsområdet
Hvem er omfattet:

 • størstedelen af de ansatte på folkeskoler
 • ansatte ved skoler med specialundervisning for voksne.
 • lærere i ungdomsskolen
 • lærere ved sprogcentre
 • professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Hvem er ikke omfattet:
Ansatte på institutioner, hvor der er sårbare børn, unge og voksne. Det er eksempelvis

 • specialskoler
 • OBS-klasser i folkeskoler
 • selvstændige observations- og heldagsskoler
 • døgninstitutioner med intern skole
 • ansatte ved kommunikationscentre og hjerneskadecentre, der varetager undervisning.

Administration
Hvem er som udgangspunkt omfattet:

 • akademikere
 • medarbejdere i tandplejen
 • HK-ansatte
 • socialrådgivere

Hvem er ikke omfattet:

 • ansatte med løn-, personaleadministrative eller personalejuridiske opgaver
 • ansatte på institutioner med sårbare grupper
 • ansatte på særlige tekniske områder

Teknik og service
Hvem er omfattet: 

Som udgangspunkt er følgende omfattet:

 • ansatte på områder inden for teknisk service
 • håndværkere
 • specialarbejdere

Hvem er ikke omfattet:

 • ansatte på institutioner med sårbare grupper
 • kokke - bemærk, at der ikke er varslet lockout her, men strejke for Byens Køkken
 • ansatte der på den ene eller anden måde bidrager til eller hjælper sårbare grupper
 • ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område for affald, varme, el, vand, naturgas og spildevand
 • ansatte ved selvstyrehavne
 • ansatte ved kommunale selskaber inden for affald, varme, el, vand, naturgas, spildevand, gas, havne, færger, lufthavne og beredskaber
 • ansatte ved trafikselskaber

Ældre, social og handicap
Hvem er omfattet: 

 • ansatte inden for tandplejeområdet
 • ansatte inden for sundhedsplejen

Hvem er ikke omfattet:
De fleste medarbejdere på ældre-, sundheds- og handicapområdet er undtaget fra lockout.

 

Nødberedskab

På en række vigtige områder bliver der etableret nødberedskab. Det er endnu ikke afgjort, hvor der etableres et nødberedskab, men så snart nødberedskaber bliver aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet, kan du på denne side se en oversigt over nødberedskaber i Odense Kommune.

NYT! I forhold til en eventuel strejke med virkning den 6. maj 2018 har Odense Kommune nødberedskab på følgende områder: 
 • Byens Køkken. Det betyder, at der under en eventuel strejke vil blive tilberedt og leveret mad til borgere, dog på et minimum.. 
 • Kontanthjælp. Nødberedskabet dækker blandt andet livsnødvendige ydelser, hvor borgere har brug for hjælp til eksempelvis mad, medicin, el, vand, varme og husleje, og hvor de ikke kan hjælpes af andre myndigheder. Det drejer sig om kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, for-revalidering og revalidering.
 • Klargøring af ældreboliger for svage borgere
 • Sikringsenheden, som tager sig af svage og syge borgere, når borgere ikke kan rejse sig ved egen kraft.
 • Opsætning og service  af KOL-udstyr.
 • Hjælpemiddelservice, som varetager opgaven med trykaflastende produkter og vask og klargøring af senge for at sikre liv og førlighed. 
 • Team Opsøgende for at kunne opsøge socialt udsatte borgere i alderen +65, jf. Servicelovens §12 og §99. 
 • Mobil Odense med henblik på at kunne transportere udsatte børn og unge til specialskoler/-institutioner.
 • Team Digitalisering for at sikre alle livsnødvendige oplysninger om medicin, hjælp og pleje.
 • Kontaktcentret: Ved akut behov for udstedelse af pas, kontakt Odense kommunes kontaktcenter på 78 73 58 48 fra kl. 07.00 – 18.00 alle hverdage. Der vil ske en konkret vurdering omkring hver enkelt henvendelse