Konfliktvarsel på det offentlige arbejdsmarked

Der er varslet konflikt på det offentlige arbejdsmarked. På siden her kan du følge med i, hvad det kan betyde i Odense Kommune. 

Der er varslet konflikt for en række faggrupper på det offentlige arbejdsmarked. Konflikten kan træde i kraft den 4. april for nogle områder, mens andre områder træder i kraft lidt senere.

Vi opdaterer løbende siden her med information om, hvilke konsekvenser konflikten kan få for de serviceydelser, Odense Kommune leverer.


Når de ansatte er lockoutet eller strejker, betyder det som udgangspunkt, at der ingen eller kun i meget begrænset omfang er kommunal service på området.

Områder ramt af strejke-varsling

Medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen, der er omfattet af strejke-varsler med start 4. april 2018:

 • Pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter
 • Kokke
 • Tandteknikere
 • Musikskolelærere

Forældre i skoler og dagtilbud vil blive orienteret om konsekvenser for en eventuel strejke i de enkelte børnehuse og skoler af den daglige leder i børnehuset eller skolelederen. Forældre i skoler og dagtilbud vil blive orienteret om konsekvenser for en eventuel strejke i de enkelte børnehuse og skoler af den daglige leder i børnehuset eller skolelederen.

 

 

Lockoutede områder

På følgende områder er der varslet lockout:

 

Dagtilbud
Hvem er omfattet:
Størstedelen af de ansatte. Dagtilbuddene er som udgangspunkt ikke tilgængelige.

 

Hvem er ikke omfattet:
pædagogisk personale ved specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger. Her vil der være service til børn og unge med særlige behov.

 

Undervisningsområdet
Hvem er omfattet:

 • størstedelen af de ansatte på folkeskoler
 • ansatte ved skoler med specialundervisning for voksne.
 • lærere i ungdomsskolen
 • lærere ved sprogcentre
 • professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Hvem er ikke omfattet:
Ansatte på institutioner, hvor der er sårbare børn, unge og voksne. Det er eksempelvis

 • specialskoler
 • OBS-klasser i folkeskoler
 • selvstændige observations- og heldagsskoler
 • døgninstitutioner med intern skole
 • ansatte ved kommunikationscentre og hjerneskadecentre, der varetager undervisning.

Administration
Hvem er som udgangspunkt omfattet:

 • akademikere
 • medarbejdere i tandplejen
 • HK-ansatte
 • socialrådgivere

Hvem er ikke omfattet:

 • ansatte med løn-, personaleadministrative eller personalejuridiske opgaver
 • ansatte på institutioner med sårbare grupper
 • ansatte på særlige tekniske områder

Teknik og service
Hvem er omfattet: 

Som udgangspunkt er følgende omfattet:

 • ansatte på områder inden for teknisk service
 • håndværkere
 • specialarbejdere

Hvem er ikke omfattet:

 • ansatte på institutioner med sårbare grupper
 • kokke - bemærk, at der ikke er varslet lockout her, men strejke for Byens Køkken
 • ansatte der på den ene eller anden måde bidrager til eller hjælper sårbare grupper
 • ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område for affald, varme, el, vand, naturgas og spildevand
 • ansatte ved selvstyrehavne
 • ansatte ved kommunale selskaber inden for affald, varme, el, vand, naturgas, spildevand, gas, havne, færger, lufthavne og beredskaber
 • ansatte ved trafikselskaber

Ældre, social og handicap
Hvem er omfattet: 

 • ansatte inden for tandplejeområdet
 • ansatte inden for sundhedsplejen

Hvem er ikke omfattet:
De fleste medarbejdere på ældre-, sundheds- og handicapområdet er undtaget fra lockout.

 

Nødberedskab

På en række vigtige områder bliver der etableret nødberedskab. Det er endnu ikke afgjort, hvor der etableres et nødberedskab, men så snart nødberedskaber bliver aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet, kan du på denne side se en oversigt over nødberedskaber i Odense Kommune.

Opdateret 23-03-2018

Borgmesterforvaltningen