Integration

Læs hvordan Odense Kommune arbejder med integration her.

Integrationsstrategi

Odense Kommunes Integrationsstrategi for 2017-2018 sætter rammen for en målrettet integrationsindsats i Odense og har fire strategiske fokusområder:
1. En god start i Odense for alle
2. Alle er en del af arbejdsfællesskabet
3. Succesfuld integration foregår på virksomhederne
4. Odense er en del af det globale arbejdsmarked

Fokusområderne er valgt ud fra tanken om, at virksomhederne, civilsamfundet og kommunen i samspil skal hjælpe nye odenseanere med at falde til i byen, både i deres arbejds- og fritidsliv. 
Nye borgere skal hurtigt kunne finde sig til rette, lære dansk, få arbejde og blive en del af det store fællesskab. 

I Odense Kommune tror vi på, at der er brug for alle – også på arbejdsmarkedet. Vi vil derfor møde nye borgere med en tro på, at de kan begå sig på arbejdsmarkedet. Fællesskabet og de normer, som kulturen på en arbejdsplads indeholder, er en god introduktion til det danske samfund. Arbejdspladsen er én af vejene til større gensidig forståelse og respekt for mangfoldighed – og dermed bedre integration.

Foreningslivet skal være synligt, åbent og tilgængeligt for alle borgere i Odense, for deltagelse i foreningslivet giver plads til, at alles ressourcer kan komme i spil og kan være afgørende for den enkeltes videre vej til uddannelse og job.

Opdateret 13-06-2019

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen