Spring til indhold

Odenses udvikling

 .

I juni 2014 gennemførte vi en undersøgelse om Odenses udvikling og borgernes brug af byen. Desuden undersøgte vi kendskab og holdning til en række kendte og mindre kendte slogans og strategier for Odense Kommune. I alt gennemførte 1353 respondenter undersøgelsen ud af de 2440 inviterede, hvilket giver en svarprocent på 55. Formålet med undersøgelsen er, at få indsigt i odenseanernes holdninger til og adfærd i deres by.

Læs hele undersøgelsen her.

I det følgende sammenfattes de væsentligste resultater. 

Stolthed og image
 • 66 % er stolte eller meget stolte af at bo i Odense, men kun 40 % mener, at Odense har et godt image. Der er altså en modstridende oplevelse af, hvordan borgerne selv opfatter Odense, og hvordan de tror andre opfatter Odense.
 • 64 % vil anbefale andre at flytte til Odense, mens kun 43 % mener, at Odense er den by i Danmark, som de helst vil bo i. 36 % mener, at Odense har nogle særlige kvaliteter, som andre byer ikke har.
Odenses styrker og svagheder
Der er blevet spurgt til holdningen til forskellige områder i Odense, dvs. studiebyen, kulturbyen, erhvervsbyen mm. Odense står stærkest på følgende områder:
 • Odense er en grøn by (75 % enige eller meget enige)
 • Odense er en god kulturby (65 % er enige eller meget enige)
 • Odense er en god studieby (65 % er enige eller meget enige)
 • Der er flest der er uenige i, at Odense har en god infrastruktur (43 %)
Byudvikling og byliv
Samlet set er 58 % tilfredse eller meget tilfredse med byens udvikling. De store anlægsprojekter bedømmes forskelligt:
 • Campusområdet vurderes af 83 % som vigtig eller meget vigtig som en del af den samlede udvikling af Odense.
 • For Odins Bro er det samme gældende for 78 %. 
 • Havnen vurderes vigtig eller meget vigtig af 67 %.
 • Henholdsvis 51 % og 45 % vurderer, at letbanen og Thomas B. Thriges Gade er vigtig, som en del af den samlede udvikling af Odense.
Når det gælder holdningen til byen, som vi kender den i dag, så er der størst enighed om at:
 • Det er nemt at finde rundt i bymidten (75 % svarer enig eller meget enig). 
 • Bymidten har pæne bygninger, gader og pladser (60 % svarer enig eller meget enig).
 • Omvendt er 58 % uenige i, at bymidten er præget af liv, også når butikkerne er lukket. 63 % er uenige i, at bymidten har for mange cyklister. 

Når det gælder ønsker til fremtidens Odense, så ønsker:
 • 45 % et større udvalg af butikker.
 • 43 % at det bliver nemmere at finde en parkeringsplads.
 • 35 % flere steder hvor man kan sidde (på trods af at 43 % mener, at bymidten har gode siddemuligheder mange steder).
Bopæl og transport
 • Flertallet, nemlig 53 %, bor 1-5 km fra centrum. 27 % bor mere end 5 km fra centrum, mens 20 % bor mindre end 1 km fra centrum.
 • Cyklen er det hyppigst anvendte transportmiddel, når folk skal til centrum. 66 % cykler, mens 55 % tager bilen. 27 % går til fods, men kun 20 % tager bussen. (NB: Der kan svares i flere kategorier, derfor det høje procenttal.)
 • 27 % vil gerne skifte til kollektiv transport hvis denne forbedres, mens 41 % vil ikke skifte.
Visioner og strategier
 • 76 % siger, at de har hørt udtrykket ”At lege er at leve” tidligere, mens 65 % svarer ”Fra stor dansk by”. Kun 16 % har hørt begrebet ”Ny Virkelighed, Ny Velfærd”.
 • 21 % siger, at ”At lege er at leve” passer godt til Odenses profil, mens 42 % svarer ”Fra stor dansk by til dansk storby”.

Borgmesterforvaltningen