Spring til indhold

Undersøgelse om visionen at lege er at leve, august 2009

I løbet af sommeren 2009 blev borgerpanelet spurgt om deres aktuelle syn på Odenses vision og de aktiviteter, som understøtter visionen. Undersøgelsen er en opfølgning på rapporten fra april 2008, hvor borgerpanelet for første gang blev spurgt til Odenses vision.

Odenses vision med overskriften "at lege er at leve" blev vedtaget i april 2008 af Odense Byråd og rækker 10 åt frem i tiden.

Undersøgelsen er den anden i rækken af undersøgelser, som gennemføres i 2009. Formålet med borgerpanelet er at involvere borgerne og få deres synspunkter på en række udvalgte områder.

Download undersøgelsen som pdf-dokument.

Download bilagsmateriale med krydstabeller, der bl.a. viser aldersbetingede holdningsforskelle.

For yderligere spørgsmål vedrørende undersøgelsen, kontakt projektleder Rune Bager, 65 51 11 26 / rb@odense.dk.

Borgmesterforvaltningen