Spring til indhold

Tryg By

Sekretariatet for Boligområder og Tryg By har i 4. kvartal 2011 afviklet en borgerpanels-undersøgelse med fokus på borgernes oplevede tryghed i Odense midtby. I undersøgelsen er der spurgt ind til generel brug af byen, om der opleves særlige problemer i udvalgte områder, borgernes oplevelse af tryghed i byen og holdningen til videoovervågning.

 

Udvalgte hovedpunkter

  • Det fremgår af undersøgelsen, at Odenses borgere generelt føler sig trygge, og ikke fravælger midtbyen grundet utryghed
  • Der er en relativt stor andel, der angiver området omkring Vestergade/Pantheonsgade og Arkaden som særligt problematisk i Odense bymidte, både i butikkernes åbningstid og nattelivet
  • Der er en relativt stor andel af de borgere, der oplever ovennævnte områder af byen som særligt problematiske, der har oplevet hændelser med vold, overdrevent alkoholindtag samt brug af og handel med stoffer.

Læs mere om udvalgte hovedpunkter i den tilhørende rapport med grafisk fremstilling..
 

Undersøgelsen er lavet med henblik på at afdække relevante indsatsområder og få en pejling på den generelle tryghed. På den baggrund er det positivt at bemærke, at odenseanerne generelt er trygge ved at bruge midtbyen. Det gør sig gældende både inden for butiksåbningstiderne og i nattelivet.
 

Læs mere om undersøgelsen i datakataloget.

 

Tryg By samarbejder allerede med de enkelte fagforvaltninger på flere af de områder, undersøgelsen har afdækket problemer på. Heriblandt:

  • Den inkluderende by med plads til både hellesteder for de socialt udsatte og erhvervsliv 
  • Tryghedsindeks, hvor der også er fokus på tryghed i midtbyen
  • Trygt natteliv, hvor der sættes fokus på ansvarlig udskænkning og samarbejde omkring et tryggere natteliv i det Odenseanske diskotek- og restaurationsmiljø..

 Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen eller indsatser under Tryg By, kan du kontakte Sekretariatet for Boligområder og Tryg By på TrygBy@Odense.dk

 

 

Borgmesterforvaltningen