Spring til indhold

Geodata udvikler vandstandssimuleringer

Vigtig information om vandstandsstigninger som følge af klimaændringer

Geodata i By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet 5 vandstandssimuleringer for berørte områder ved Odense Fjord og kanalen. Vandstandssimuleringerne er blevet til på baggrund af en henvendelse fra Odense Brandvæsen og erfaringerne fra stormfloden i november 2006. 

 

Vandstandssimuleringerne viser, hvordan vandet trænger frem ved givne vandstande, og hvilke områder der bliver berørt.

Simuleringerne er primært tænkt som et redskab for beredskabet, men også forsyningsselskaber, der har ledninger i områderne, har vist stor interesse. Vandfyldte elskabe, der kortslutter under en stormflod, er ikke med til at mindske skaderne, når eldrevne pumper bliver sat ud af funktion.

 

Grundlaget for simuleringer er en digital terrænmodel (DMT), som er en detaljeret afbildning af overfladen med en højdenøjagtighed på 5-8 cm.

 

Med dette datagrundlag kan lavtliggende steder, hvor vandet først trænger igennem, hurtig spottes. På den måde kan beredskabet lave en koordineret og effektiv indsats mod oversvømmelser.

 

Kortlægningen af oversvømmelser fra stormfloden i november 2006 skal nu analyseres. Resultaterne skal danne grundlag for at etablere og udbygge foranstaltninger til at imødegå nye stormfloder.

 

Der er udarbejdet simuleringsfilm for områderne:

(Filmene er udarbejdet som wmv-filer og  kan ses i Windows Media Player)

Yderligere informationer kan fås hos Sten Frandsen, direkte telefon 65 51 25 63 eller ved henvendelse til 

 

 

 

Odense Kommune

Digitalisering og Geodata

Politik og Strategi

By- og Kulturforvaltningen

Nørregade 36

5100 Odense C

Tlf. 66 13 13 72

E-mail bkf@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen