Spring til indhold

Digitale kort

Download kort fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering - Kortforsyningen

Kortene kan ikke hentes her på siden, men kun hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Alle kan  downloade kort fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Kortene er gratis og kan benyttes kvit og frit, man skal blot oprette sig som bruger. Søkort er ikke omfattet. 

 

Geodata anvender nedenstående kort:

 

1. Teknisk kort (GeoDanmark)

Det tekniske kort kan være nyttigt i forbindelse med ansøgning om f.eks. byggetilladelse. 

Kortet er tegnet op ved luftfoto taget fra flyvemaskine, dvs. registrering af de tekniske objekter, der er synlige fra luften. Nøjagtigheden og indholdet i det tekniske kort overholder "Specifikation 6.0 (2018.1114)".

Kortet bliver ajourført en gang om året.

 


2. Matrikelkort (GST)


Matrikelkortet kan f.eks. være nyttigt at bruge sammen med det tekniske kort i forbindelse med ansøgning om nybyggeri.

Matrikelkortet er et oversigtskort og kan derfor ikke benyttes til måltagning. Ønsker du et nøjagtigt kort (måleblad), kan du henvende dig til Geodatastyrelsen eller en privat praktiserende landinspektør.

Det digitale matrikelkort ajourføres dagligt.


3. Generaliseret oversigtskort (SDFE)

Det generaliserede kort beskriver overordnede forhold som f.eks. skove, søer, vandløb, veje og bygninger, og du kan derfor ikke benytte kortet til måloptagning. Kortet bliver også benyttet til kommunens internetkort "KortInfo - Kortopslag" under navnet "GST topografisk kort25".
Kortet bliver ajourført, når der kommer væsentlige ændringer, f.eks. når nye veje er etableret.

 

 

4. Kort til internet (SDFE)

Kort til internettet er en skærmoptimeret udgave af det generaliseret oversigtskort og teknisk kort.

 

5. Luftfoto (SDFE) eller skråfotooptagelser

Ortofoto er et oprettet luftfoto og anvendes som baggrundskort i forbindelse med præsentation af forskellige emner. 

 

By- og Kulturforvaltningen