Spring til indhold

Databeskyttelsesrådgiveren

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren med generelle spørgsmål om behandling af personoplysninger og om udøvelse af dine rettigheder i henhold til de gældende databeskyttelsesretlige regler.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave? 

Alle offentlige myndigheder skal have en databeskyttelsesrådgiver.

 

Databeskyttelsesrådgiveren har til opgave at rådgive og bistå Odense Kommune med at overvåge, at Odense Kommune lever op til de gældende databeskyttelsesretlige regler, og at kommunen behandler personoplysninger i overensstemmelse med reglerne.

 

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans og kan ikke modtage instrukser fra kommunen, men databeskyttelsesrådgiveren kan heller ikke give andre en instruks. Databeskyttelsesrådgiveren er i den forstand alene en rådgiver.

 

Databeskyttelsesrådgiveren refererer til Byrådet via Økonomiudvalget og samarbejder med hele kommunen, og særligt med kommunernes jurister med henblik på at opnå lovlig, god og sikker håndtering af personoplysninger.

 

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside (åbner som PDF).

Du er velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen.

 

Brug kontaktinformationerne i den blå boks.

 

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som de enkelte forvaltninger og fagområder træffer. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse eller klage over kommunens sagsbehandling, skal du kontakte den pågældende forvaltning eller din sagsbehandler.

Databeskyttelsesrådgiveren behandler heller ikke klager over Odense Kommunes behandling af personoplysninger.

 

DPO oplysningspligt

Her kan du finde databeskyttelsesrådgiverens oplysningserklæring

Borgmesterforvaltningen