Spring til indhold

Databeskyttelsesrådgiveren

Odense Kommune har en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren med alle spørgsmål om behandling af dine personoplysninger og om udøvelse af dine rettigheder i henhold til de gældende databeskyttelsesretlige regler.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave? 

Databeskyttelsesrådgiveren har til opgave at rådgive og bistå Odense Kommune med at overvåge, at Odense Kommune lever op til de gældende databeskyttelsesretlige regler, og at kommunen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne.

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans og kan ikke modtage instrukser fra organisationen. Databeskyttelsesrådgiveren refererer til Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med hele organisationen, og særligt med kommunernes jurister med henblik på at opnå lovlig, god og sikker håndtering af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside (åbner som PDF).
 

Du er velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af dine personoplysninger.

Brug kontaktinformationerne i den blå boks.

 

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som de enkelte forvaltninger og fagområder træffer. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse eller klage over kommunens sagsbehandling, skal du kontakte den pågældende forvaltning eller din sagsbehandler. 

Borgmesterforvaltningen