Spring til indhold

Databeskyttelsesrådgiveren

Odense Kommune har en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren med alle spørgsmål om behandling af dine personoplysninger og om udøvelse af dine rettigheder i henhold til de gældende databeskyttelsesretlige regler.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave? 

Databeskyttelsesrådgiveren har til opgave at rådgive, formidle og bistå Odense Kommune med at overvåge, at Odense Kommune lever op til de gældende databeskyttelsesretlige regler, og databeskyttelsesrådgiveren skal sikre, at kommunen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse hermed.

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans og kan ikke modtage instrukser fra organisationen. Databeskyttelsesrådgiveren refererer til Byrådet via Økonomiudvalget.

 

Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med hele organisationen, herunder særlig med kommunernes jurister med henblik at opnå lovlig, god og sikker håndtering af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside (åbner som PDF).
 

Du er velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan Odense Kommune håndterer dine personoplysninger.

 

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som de enkelte forvaltninger og fagområder træffer. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse eller klage over kommunens sagsbehandling, skal du kontakte forvaltningen eller din sagsbehandler. 

Borgmesterforvaltningen