Dine rettigheder i forhold til beskyttelse af dine persondata

Læs om dine rettigheder i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Tlf. 21 51 97 38
Mail: dpo-kontakt@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 08.30-15.00
Fredag 08.30-12.30

Digital post

DPO-kontakt

Oplysningspligten

Odense Kommune skal oplyse dig om, at der sker behandling af dine personlige oplysninger, og hvad behandlingen indebærer. Hvis Odense Kommune selv indhenter oplysninger, skal du oplyses om, hvor oplysninger stammer fra. 

 

Indsigtsretten

Du kan bede om indsigt i, hvilke personoplysninger Odense Kommune behandler om dig. Dette skal være med til at sikre din mulighed for at tjekke, at det er de korrekte oplysninger, Odense Kommune behandler, samt at de behandles lovligt. 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er Odense Kommune imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning i sin tid blev truffet på.

Det betyder, at kommunen i almindelighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder man de oprindelige, men måske forkerte personoplysninger af hensyn til dokumentationspligten. De korrekte oplysninger tilføjes imidlertid sagen.


Retten til at blive glemt

Når personoplysninger behandles i den offentlige sektor, herunder i en kommune, er der en begrænset adgang til at få slettet sine personlige oplysninger. Kommuner er nemlig blandt andet underlagt reglerne om notatpligt, journaliseringspligt, samt reglerne om arkivering. 

Retten til at blive glemt og dermed til at få slettet sine personlige oplysninger gælder heller ikke i de tilfælde, hvor den fortsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at Odense Kommune kan varetage sine opgaver som offentlig myndighed. 

Underretningspligt 

Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, eksempelvis fejlagtig offentliggørelse af dine persondata eller it-systemer der hackes, så dine data lækkes, skal Odense Kommune underrette dig, hvis det kan have alvorlige konsekvenser for dig.

Formålet er at hjælpe og vejlede dig, så du kan træffe de nødvendige forholdsregler for at undgå, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Odense Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Odense Kommune vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej. 

Opdateret 24-05-2018

Borgmesterforvaltningen