Spring til indhold

Formål og retsgrundlag forbehandlingen af dine personoplysninger samt dine rettigheder

Læs om dine rettigheder i forhold til vores beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

21 51 97 38

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

DPO-kontakt

Email

dpo-kontakt@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 08.30-15.00
Fredag 08.30-12.30

Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.
Hvis du har sendt os følsomme personoplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8.
Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
 

Eventuelle modtagere af dine personoplysninger

Odense Kommune videregiver personoplysninger om dig, hvis vi i lovgivningen er forpligtet hertil eller du har givet dit samtykke hertil.
 

Opbevaring af dine personoplysninger

Kommunen sletter personoplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når personoplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Dine rettigheder - Oplysningspligten

Odense Kommune skal oplyse dig om, at der sker behandling af dine personoplysninger, og hvad behandlingen indebærer. Hvis Odense Kommune selv indhenter personoplysninger, skal du oplyses om, hvor personoplysninger stammer fra.

Indsigtsretten

Du kan bede om indsigt i, hvilke personoplysninger Odense Kommune behandler om dig. Dette skal være med til at sikre din mulighed for at tjekke, at det er de korrekte personoplysninger, Odense Kommune behandler, samt at de behandles lovligt.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er Odense Kommune imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning i sin tid blev truffet på.

Det betyder, at kommunen i almindelighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder man de oprindelige, men måske forkerte personoplysninger af hensyn til dokumentationspligten. De korrekte personoplysninger tilføjes imidlertid sagen.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.´
 

Retten til at blive glemt

Når personoplysninger behandles i den offentlige sektor, herunder i en kommune, er der en begrænset adgang til at få slettet sine personoplysninger. Kommuner er nemlig blandt andet underlagt reglerne om notatpligt, journaliseringspligt, samt reglerne om arkivering.

Retten til at blive glemt og dermed til at få slettet sine personoplysninger gælder heller ikke i de tilfælde, hvor den fortsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at Odense Kommune kan varetage sine opgaver som offentlig myndighed. 
 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Odense Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Odense Kommune vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej.

Borgmesterforvaltningen