Spring til indhold

Fugle

Skarven og svanen er de mest karakteristiske fugle ved Stige Ø.

Svanen ses oftest om vinteren, mens skarven kan ses hele året, både i luften over Stige Ø eller svømmende og dykkende i Odense Fjord og kanalen, hvor den fanger fisk.

 

Skarven på Stige Ø

Skarven yngler i kolonier. Den nærmeste koloni er Mågeøerne ved Bogense. Herfra kommer en del af de fugle, du kan se ved Stige Ø - blandt andre de ungfugle, der ikke yngler.

Du kan kende skarven på dens karakteristiske måde at tørre sine vinger på. I modsætning til andre svømmefugle, bliver alle dens fjer våde, når den har dykket efter fisk. Inden den kan flyve videre bliver den derfor nødt til at tørre vingerne. 

Ofte kan du se skarven på sten, strandbred eller bundgarnspæle, hvor den sidder med halvt udfoldede sitrende vinger og sørger for at få vingerne blæst godt igennem. Samtidig virker stillingen godt på fordøjelsen.

 

Svaner i Odense Fjord

Om vinteren samles svanerne i lavvandede områder som for eksempel Odense Fjord. Chancen for at se knopsvaner er størst. De yngler nemlig også ved fjorden.

Hvis du er heldig, kan du også se sangsvaner, der kommer trækkende fra Sverige eller længere nord og øst fra.

I juli og august kan der ligge store flokke af svaner på vandet. På den tid fælder alle svaner (ligesom gæs og ænder) svingfjerene i forbindelse med ny årlig fjerdragt. I en periode på flere uger, fra de har fældet svingfjerene og indtil nye er vokset ud, kan de ikke flyve. I den periode er det meget vigtigt for fuglene at de har et opholdssted, hvor der både er fred og rigelig med føde. Begge dele kan de finde i Odense Fjord. 

Føden er ålegræs og søsalat, som de græsser ved at stikke deres lange hals ned under vandet, hvor der er tilpas dybde til, at de kan nå føden.

 

By- og Kulturforvaltningen