Spring til indhold

Asfaltbanen

Til glæde for alle med hjul – rulleskøjter, rulleski, skateboard, cykler – er denne godt 1 km asfaltsti anlagt.

Hver 10. meter er markeret med en prik og for hver 100 meter er der en stipling på tværs med tal for længden fra start.


Stien vil blive fejet jævnligt, men det vil være en god idé selv at have en kost med, hvis den skal være helt fri for grus og småsten.

By- og Kulturforvaltningen