Spring til indhold
Nyhed

Nyt i Odense: Civil praktik for skoleelever

07-02-2024

Som en del af skoletiden får alle 7.-9. klasseelever fremover oplevelsen af at gøre noget, som er til gavn og glæde for andre. Folkeskolernes udskolingselever skal nemlig i civil praktik hvert år. Meningen er at skabe en mere varieret, praktisk, motiverende og meningsfuld skoledag.

Mulighederne for civil praktik er mange, og forskellige modeller skal nu udvikles af skolerne hen over de næste tre skoleår. Eleverne kan for eksempel være lektiehjælper for yngre elever, buddy for et flygtningebarn, hjælpetræner i den lokale idrætsforening, ungarbejder på plejehjemmet, børnehuset og hos den lokale tømrer eller måske bidrage til projekter med grøn omstilling i lokalområdet. 

For en teenager kan det til tider være svært at se sammenhængen mellem undervisningen i skolen og det liv, der foregår uden for skolegården. Det er en af grundene til, at særligt nogle udskolingselever oplever, at undervisningen ikke virker meningsfuld og motiverende. Den udfordring vil politikerne i Odenses Børn- og Ungeudvalg nu lægge arm med gennem civil praktik - en praktik der vil kunne foregå på skolen, i foreningslivet og på kommunale og private arbejdspladser.

- At gå i skole er andet og mere end de sædvanlige fag i folkeskolen. Det er også erkendelsen af, at vi er her for hinanden. Gennem civil praktik vil de unge mennesker opleve, at de er betydningsfulde for andre - og at det at bidrage også er berigende for én selv. Det er en del af at blive et myndigt menneske. I samarbejde med lokalområdet får vores elever nye måder at arbejde og lære på, mens de mærker, at de selv er en vigtig del af et fællesskab, hvor man tager ansvar for hinanden, vores bygninger og naturen, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen på vegne af udvalget.

En anbefaling fra Taskforcen på skoleområdet

40 timers civil praktik om året er en af de anbefalinger, der før sommerferien blev fremlagt af en Taskforce på skoleområdet, som Odense Byråd nedsatte til at komme med anbefalinger til fremtiden skole. Civil praktik vil kunne bidrage til en mere varieret, motiverende og praksisfaglig undervisning, vurderede de.

Fem folkeskoler har i første omgang meldt sig til at deltage i arbejdet med at udvikle civil praktik, som skal udrulles over de kommende tre skoleår, inden ordningen ender med at omfatte alle folkeskolernes elever i 7., 8. og 9. årgang. 

Når man ikke kun skal blive til noget, men også til nogen

En af skolerne er Seden Skole, hvor skoleleder Marianne Bernstorff Justesen finder det relevant at tage nye metoder i brug for blandt andet at forebygge, at elever mister motivationen i den sædvanlige undervisning. Hun ser tre styrker ved civil praktik.

- Først og fremmest er der et kæmpe udviklingspotentiale i det for eleverne, når de ikke bare skal blive til noget, men også til nogen. Det er gavnligt for alle elever at få praktisk erfaring uden for comfort-zonen, at være værdifuld for andre og forholde sig til arbejdsetik, hvor vi alle har et ansvar for at få velfærdssamfundet og de frivillige foreninger til at fungere. Dernæst styrker det sammenhængen mellem skolen og lokalsamfundet. Vi er hinandens forudsætninger, og jeg håber, at vi kan indgå et forpligtende samarbejde om civil praktik, som også samarbejdspartnerne kan se fidusen i. For det tredje er nemlig rekrutteringsspørgsmålet. Hvem ved, om ikke børnehuse, plejehjem, foreningslivet og lokale virksomheder på denne måde kommer i kontakt med en fremtidig medarbejder, siger Marianne Bernstorff Justesen.

Civil praktik skal tilrettelægges flexibelt og lokalt, så ordningen bliver tilpasset den enkelte skole og de muligheder den har for partnerskaber i sit lokalområde.

Fakta om civil praktik

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419, mail: sucl@odense.dk
Marianne Bernstorff Justesen, skoleleder, Seden Skole, mobil: 21329293, mail: mbju@odense.dk