Spring til indhold
Nyhed

Byggeriet af tilbud for mennesker med autisme på Kelsbjergvej er atter i gang

12-06-2024

Autismetilbuddet med plads til 35 beboere og 40 i dagtilbud bliver efter planen afleveret midt i december - og er klar til indflytning i begyndelsen af 2025.

Byggeriet på Kelsbjergvej 11 i Fangel er atter i gang efter en pause i kølvandet på totalentreprenøren Dansk Boligbygs konkurs i februar.

Odense Kommune har indgået aftaler med de fagentreprenører, som tidligere var på projektet, dog er anlægsentreprenøren skiftet ud med Marius Pedersen. Det bliver CW Arkitekter, som skal stå for byggeledelse og koordinering af arbejdsmiljø på institutionen, som efter planen bliver afleveret midt i december.

- Byggearbejderne rykkede mandag ind på pladsen, og jeg glæder mig til at se et færdigt byggeri sidst på året, for pladserne er stærkt efterspurgt af både mennesker med autisme og deres pårørende. Tilbuddet er afgørende for at give mennesker med autisme de bedste forudsætninger for et godt liv, og de fortjener en stabil hverdag i trygge rammer", siger by- og kulturrådmand Søren Windell (C).

Stort behov for nyt tilbud til mennesker med autisme

Byggeriet af det nye autismetilbud har været længe undervejs. Det er et stigende behov for bo- og dagtilbud hos målgruppen, der er årsagen til, at byrådet allerede i 2019 vedtog at bygge et nyt tilbud.

Ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF) krydser fingre for, at tidsplanen holder:

- Det har mildest talt været en meget bumlet proces, både for de mennesker, der har behov for tilbuddet, og for deres pårørende. Der er rigtig mange, der går og venter. Og som har ventet længe. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at byggeriet er i gang igen. Nu må der simpelthen ikke gå mere galt," lyder det fra Brian Dybro.

Ældre- og Handicapforvaltningen planlægger at holde et informationsmøde i slutningen af august for pårørende til de kommende beboere og borgere i dagtilbud på Kelsbjergvej for at orientere om byggeriet og tilbuddet.

Bygget til målgruppen

Målgruppen for det nye bo- og dagtilbud på Kelsbjergvej er mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse - ASF. En udviklingsforstyrrelse, som blandt andet giver udfordringer i forhold til ydre stimuli, sociale sammenhænge, og kommunikation med andre mennesker.

Det nye byggeri, med et samlet areal på 4.100 kvadratmeter og en grund på 27.000 kvadratmeter, er skræddersyet til målgruppen. Både ude og inde er der lagt vægt på at skabe rolige, trygge rammer. Uden for er der bl.a. gang- og cykelstier og beplantning skat.

Baggrund

Dansk Boligbyggeri var totalentreprenør på byggeriet og gik konkurs i slutningen af februar, og det ramte en række offentlige og almennyttige byggerier. Siden har Odense Kommune sammen med kurator søgt at finde en løsning for at få byggeriet færdigt, og det lykkedes med 15 underentreprenører. De øvrige rådgivere på byggeriet bliver RUM og Green Sustainable Landscape, som også var henholdsvis arkitekt og rådgiver for Dansk Boligbyg.

Byrådet godkendte projektet i 2019 med en økonomi på godt 100 millioner kroner, og heraf blev 70 millioner kroner sat af til selve byggeriet i totalentreprisen. Siden er priserne på byggematerialer steget, og der har været udgifter i forbindelse med konkursen.

Den samlede økonomi omkring autismetilbuddet bliver derfor også højere end forudsat i 2019. Denne ekstra økonomi forventes at kunne holdes indenfor den garantistillelse som totalentreprenøren har stillet.

Kontaktinformation

Rådmand Søren Windell på 3070 3693

Rådmand Brian Dybro på 2462 1118