Spring til indhold
Nyhed

Tid og ro til at lege og gro

09-11-2023

Det fællesskab, du er del af, er afgørende for dine muligheder som menneske. Et af de vigtige fællesskaber for børn - i de år, hvor de lærer de mest basale færdigheder - finder de i vuggestuen, dagplejen og børnehaven. Derfor samledes 400 dagtilbudsmedarbejdere, ledere og politikere i dag i Odense Koncerthus om det gode børneliv i Odenses dagtilbud. Nøgleord dagen igennem blev: Trygge rammer, venskaber, nærværende voksne, samhørighed, leg og ro. 

Dagtilbudskonference 2023 foto.jpeg

Heller ikke voksne kan sidde stille en hel dag, så de pædagogiske vitaminindsprøjtninger fik følgeskab af både sang, fællesklapning og pausegymnastik. Foto: Odense Kommune

En hverdag med god struktur, rammer og rutiner er vigtigt for børns hverdag, så der er tid og ro til at lege og gro. Når der er ro, kan børnene koncentrere sig om det vigtigste - nemlig at lege med sine gode venner, have det godt og udvikle sig i fællesskabet.

Vision om det gode børneliv

I november sidste år vedtog Odenses Børn- og Ungeudvalg en ny vision for det gode børneliv i Odense. Visionen handler om, at børn har ret til en tryg familie, nærværende voksne, gode venner og frihed til at være sig selv. En udløber af visionen er torsdagens dagtilbudskonference, hvor anerkendte oplægsholdere tilbød viden og inspiration til de voksne, som skaber rammerne for børnenes hverdagsfællesskaber.

Dagtilbudskonference 2023 foto 2.jpg

 

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen bød velkommen til konferencen med ordene:

- Når vi spørger børn og forældre, hvad de lægger vægt på, så er det tit de samme temaer, som går igen. Børnene vil have gode venner - venner, som savner dem, når de har været væk, og som de glæder sig til at lege med om morgenen. Og så kan de godt lide, når de voksne tager del i legen og hjælper dem i konflikter. Forældrene er især optagede af, at børnene er glade, når de bliver hentet, og at deres børns hverdag er præget af tryghed og omsorg. I en tid med fokus på børn og unges trivsel og det høje tempo i mange familiers hverdag, er det vigtigt at lede efter kvaliteterne i langsomhed og ro. Det gælder også timerne tilbragt i barnets dagpleje, vuggestue eller børnehave.

 

Tid til at føle og forstå

Den kendte hjerneforsker Peter Lund Madsen satte dagen i gang med et oplæg, der morede de mange deltagere med et farverigt, historisk blik på menneskehjernens udvikling men med den vigtige indsigt, at det fællesskab, et barn er del af, er afgørende for barnets udvikling og muligheder som menneske. Menneskebørn er født med en hjerne, som i de mange første leveår er afhængig af hjælp og stimulans for at kunne udvikle sig - og til den udvikling er der brug for både aktivitet og ro.

Psykologen Susan Hart fik hele forsamlingen til at lege og klappe i takt for at illustrere et meget vigtigt element mellem mennesker - nemlig samhørighed og det at gøre noget sammen i fællesskab.

Susan Hart lagde vægt på, at vi er dygtige til at skabe leg og læring for børn, hvor vi stimulerer børns motorik og forståelse, men at vi bør stille mere skarpt på rum til udvikling af følelseslivet. Børn har ikke brug for en masse spørgsmål hele tiden eller for konstant anerkendelse. De har brug for trygge rammer, for at være sammen og opleve samhørighed i et fællesskab, da det er vigtigt for den følelsesmæssige udvikling, var en af Susan Harts pointer.

Leg har værdi i sig selv

Leg giver livsmod og livskraft. Sådan lød overskriften på oplægget fra Helle Hovgaard Jørgensen, som er docent i leg og børne- og ungdomskultur ved University College Lillebælt. En vigtig pointe i oplægget var, at lege er noget af det vigtigste, børn kan gøre.

Gennem legen kan børn udtrykke sig, øve sig, lære noget, afstemme sig med andre, og leg øger livsmodet og livskraften. For at have plads til leg er rammerne vigtige - rammer som er trygge, og hvor der ikke altid er et mål i sigte, for legen er nemlig noget i sig selv - uden mål og præstationer.

Børns forbundethed med naturen

Naturformidler Vicky Knudsen afsluttede konferencen med et blik på noget, der er uden for os selv: Naturen. Med en ægte entusiasme blev deltagerne præsenteret for flere forskellige danske dyr fra sølvfisk og væggelus til pindsvin og hvepse. Her blev det op til tilhørerne at drage konklusionerne om, at i naturen er der ikke den samme optagethed af godt og skidt og rigtigt og forkert.

Børn kan hente viden og inspiration i naturen og opleve fascination, identifikation og fordybelse. En direkte mulighed for at lade rive med, blive nysgerrig og lære om den natur, der omgiver os alle.

Inspiration til morgendagens dagtilbud

Nu er opgaven, at deltagerne bringer dagens inspiration med sig ind i Odenses dagplejer, vuggestuer og børnehaver, så byens børn bliver ved med at have gode muligheder for at lege, lære og udvikle sig. 

Om den mission, siger Odense Kommunes dagtilbudschef, Mette Hviid Laustsen: 

- Konferencen har budt på et friskt blik og nye indsigter til hverdagen med børnene. Jeg er sikker på, at mange slet ikke kan lade være med at tage dagens inspiration med hjem og omsætte nye idéer i deres arbejde. Et vigtigt fokus, vi står tilbage med oven på konferencen, er, at vi fortsat skal være opmærksomme på hverdagens rammer og rutiner og på at skabe den tryghed og de fællesskaber, der gør, at børn kan lege, føle og udvikle sig. Jeg gik fra konferencen med en oplevelse af, at de nærværende voksne spiller en utrolig vigtig rolle i hverdagen, når de med omsorg og nærvær møder børnene. 

 
 
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419
Mette Hviid Laustsen, dagtilbudschef, mobil: 30538312