Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune skal have ny Sundhedspolitik

20-12-2023

Et enigt Sundhedsudvalg besluttede tirsdag den 19. december at igangsætte arbejdet med en ny Sundhedspolitik for Odense Kommune med en bred inddragelse af kommunens borgere, politiske udvalg, NGO'er, råd og fagfolk.

Odense Kommune skal have en ny Sundhedspolitik, der skal sætte retningen for kommunens samlede og tværgående arbejde på sundhedsområdet i årene fremover.

Sundhedsområdet har udviklet sig meget, siden 2019, hvor den eksisterende Sundhedspolitik blev revideret. Derfor har Sundhedsudvalget besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en ny og tidssvarende sundhedspolitik, der tager højde for de udfordringer og forandringer, der præger, og kommer til at præge, sundhedsområdet i de kommende år.

På Sundhedsudvalgets møde tirsdag den 19. december besluttede udvalget derfor en samlet køreplan for udarbejdelsen af en ny Sundhedspolitik, der baserer sig på en omfattende inddragelse af kommunens borgere, politiske udvalg, NGO'er, råd og fagfolk.

Sundhedspolitikken er en tværgående politik, der skal vedtages af byrådet. Sundhedspolitikken skal derudover være retningssættende for Sundhedsudvalgets fremadrettede arbejde med strategier og handleplaner som fx en kommende strategi for mennesker med kroniske lidelser, en mad- og måltidsstrategi, en forebyggelsesstrategi og arbejdet på genoptræningsområdet.

Rådmand for Sundhedsforvaltningen, Tommy Hummelmose, ser frem til arbejdet med en ny Sundhedspolitik for Odense Kommune, og mener tiden er den helt rette for udarbejdelsen af den nye politik:

- Sundhedsområdet er under markant forandring i de her år, og derfor ser vi som Sundhedsudvalg et stigende behov for at få en ny og tidssvarende sundhedspolitik, der gør os i stand til at tilbyde de bedst mulige nære sundhedstilbud til borgerne. Sundhedspolitikken skal udarbejdes samtidig med en kommende national reform af sundhedsvæsnet, så vi sikrer os, at vi som kommune er helt klar til at påtage os en ny og forventeligt endnu større rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Sundhedsstrukturkommissionen, som er nedsat af regeringen, forventes at præsentere sine anbefalinger til en fremtid struktur for det danske sundhedsvæsen i begyndelsen af det nye år. Anbefalingerne vil danne baggrund for forhandlinger om en ny sundhedsreform.

Odense Kommunes nye Sundhedspolitik skal efter planen være endelig på plads i efteråret 2024

Kontaktinformation

For nærmere information, kontakt:

Joachim Næshave Christensen, presseansvarlig i Sundhedsforvaltningen

Telefon: 20231736