Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune fortsætter succesfuld indsats for at forbedre børns liv fra fødslen

04-10-2023

Odense Kommune har med stor succes hjulpet sårbare gravide og småbørnsfamilier. Nu er der fundet midler til at fortsætte indsatsen. Fremover får familierne tilbudt forebyggende hjælp og skal ikke vente til, at symptomer på mistrivsel viser sig. 

Babyfødder holdes i voksne hænder

Foto: Colourbox

Det kan være en stor mundfuld at blive forælder, og derfor ønsker Odense Kommune og OUH at hjælpe kommende familier så godt på vej som muligt.

Det betyder, at godt 90 vordende forældrepar årligt bliver en del af tilbuddet om udvidet støtte fra familiebehandler og sundhedsplejerske i et tæt samarbejde. Indsatsen begynder allerede, mens barnet ligger i maven, og fortsætter de efterfølgende år. Desuden vil nogle småbørnsfamilier blive tilbudt at deltage i Tryghedscirklen, der er et gruppeforløb med fokus på at forstå og imødekomme barnets behov. Forventningen er, at en tidlig forebyggende indsats kan forbedre børnenes muligheder for at få en god start på livet.

I går vedtog Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget at prioritere indsatsen til målgruppen fra 2024. Det sker på baggrund af det såkaldte FAMKO-projekt, der blev etableret i 2017. Her er der nu rigtig gode erfaringer med, hvad der virker i forhold til at imødekomme forældrenes behov. Fremtidens tilbud er således skåret til ud fra tilbagemeldinger fra medarbejdere og forældre, som giver udtryk for, at det er rigtig meningsfuldt med en tidlig og individuel tilrettelagt støtte.

FAMKO er et tæt samarbejde mellem Familieambulatoriet ved OUH og Odense Kommune (deraf sammentrækningen FAMKO). Jordemødrene har blik for, hvilke gravide der skal tilbydes ekstra støtte allerede under graviditeten. Det kan for eksempel være, hvis der er tale om psykisk sårbarhed, stor usikkerhed om den kommende forældreopgave eller social udsathed. I disse situationer er der større risiko for, at barnet eksempelvis bliver født for tidligt, får fysisk funktionsnedsættelse, psykiske problemer eller i værste fald oplever omsorgssvigt.

Frivillighed som afgørende faktor

Tilbuddet er frivilligt, og hvis den gravide siger ja tak, bliver der tilknyttet en familiebehandler, som bliver tovholder. I samtalerne kan både drømme og forhåbninger for fremtiden vendes, men også bekymringer i forhold til forældreskabet. Mange af forældrene har selv oplevet at have en svær opvækst, og det er blandt andet det, samtalerne med familiebehandleren tager afsæt i. Sammen finder de frem til, hvad der skal til for, at de bliver gode nok som forældre. 

En væsentlig del af tilbuddet er et samtaleforløb, der styrker tilknytningen mellem barn og forældre. En god tilknytning tidligt i livet lægger sporet for barnets fremtid, da det har betydning for barnets tryghed, mentalitet og mod til at udvikle sig. Den tidlige indsats kan dermed få positiv indflydelse på for eksempel barnets senere skolegang og mentale trivsel.

Fra Sundhedsplejens side betyder en fortsættelse af tilbuddet, at der i fremtiden også vil være et udvidet sundhedsfagligt tilbud til familierne. Bliver man tilknyttet, får man dermed yderligere rådgivning og sparring, hvor Sundhedsplejen kan hjælpe med at sikre den bedste start på tilværelsen for de mindste. 

- Det er beslutninger som denne, jeg gik ind i politik for. Det er hjerteblod for mig, at vi nu kan gøre noget for børn, der giver dem flere chancer i livet. Alle ufødte børn fortjener at starte deres vej i verden i kærlige og rolige rammer med forældre, der imødekommer deres behov. Det er meget stærkt, når vores familiebehandlere og sundhedsplejersker støtter forældrenes ønske om at gøre det bedste for det lille nye liv. Samtidigt er det dyrebart, at vi formår at gøre det ad frivillighedens vej - det baner vejen for et åbent og fortroligt samarbejde. Prioriteringen af indsatsen får betydning for kommende børneliv i Odense, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Forebygger mistrivsel hos børn og voksne

Sundhedsrådmand Tommy Hummelmose har øje for det stigende antal unge - og dermed kommende forældre - der er ramt af psykisk mistrivsel. 

- Den øgede mistrivsel blandt Odenses borgere - børn som voksne - er noget, vi er forpligtet til at tage hånd om. Det gør vi blandt andet ved at videreføre den særlige succesfulde indsats til sårbare gravide og småbørnsfamilier. Vi ved, at selv når det er svært i en familie, kan medarbejdernes tillidsfulde og forebyggende indsats gøre en forskel for barnet. Jeg er ikke i tvivl om, at vi nu forebygger både psykisk og fysisk mistrivsel hos de kommende familier, siger sundhedsrådmand Tommy Hummelmose og tilføjer:

- For forældre og børn, der møder vores sundhedspleje, betyder det, at Sundhedsplejen kan afsætte ekstra timer til det enkelte barn, hvor behovet måtte være større. Det er med til at sikre hjælpen til barnet og familien, så de sammen får en god start på livet. 

Tidlig indsats før problemer bliver store

Hvis kommunale familiebehandlere først kobles på, når det er gået skævt, og der er kommet en underretning om et barn i mistrivsel, vil forældrene være mere på vagt over for kommunens bevågenhed. Når samarbejdet til gengæld etableres forebyggende og frivilligt, bliver det mere trygt og fortroligt, og formentlig kan mere indgribende foranstaltninger undgås. Det fortæller familie- og forebyggelseschef Sonja Serup, der har været en drivende kraft i etableringen af FAMKO-projektet.

- Det handler om at løse små udfordringer, før de bliver til store problemer. Tilbagemeldingerne fra de forældre og medarbejdere, der har været en del af projektet, er meget positive. Det viser, at det er virkelig meningsfuldt, at vi gør noget særligt for at forebygge, at børnenes livsbaner tager en skæv drejning fra start. Gjorde vi intet, ville mange småbørnsfamilier have det endnu sværere. Vi tror på, at det er en god investering i fremtidige børneliv at fastholde fokus på den helt tidlige indsats her, siger familie- og forebyggelseschef Sonja Serup.

Fakta om den styrkede indsats for sårbare gravide og småbørnsfamilier i Odense

  • Tilbuddet tager afsæt i erfaringerne fra FAMKO, som blev etableret som projekt i 2017, muliggjort af en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 20 mio. kr. 
  • Formålet er at mindske social ulighed i sundhed ved at give sårbare gravide og småbørnsfamilier den bedst mulige start på livet gennem udvidet, tværfaglig støtte på tværs af Odense Kommune, Region Syddanmark og relevante frivillige organisationer.
  • Familien får tilknyttet en familiebehandler, fra barnet ligger i maven til 2 års-alderen. Herefter vurderes det, om familien er klar til at stå på egne ben, eller om de fortsat har behov for kontakten til deres familiebehandler. Støtten er størst det første halve år.
  • Tilbuddet styrker forældrenes tilknytning til barnet, og familien får hjælp til at få ro på rammerne for familiens liv.
  • Familien tilbydes bl.a. et tidlig tilknytningsforløb med en familiebehandler og ekstra besøg af sundhedsplejersken.
  • Nogle forældre inviteres med i Tryghedscirklen, som er et gruppeforløb med fokus på at forstå og imødekomme barnets behov
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419
Tommy Hummelmose, sundhedsrådmand via presseansvarlig Joachim Christensen: 20231736
Sonja Serup, familie- og forebyggelseschef, mobil: 21174058, mail: sonh@odense.dk