Spring til indhold
Nyhed

Næsten 100 fagfolk og frivillige samlet for at drøfte børn og unges mentale trivsel

24-05-2023

Onsdag eftermiddag havde Sundhedsforvaltningen i Odense Kommune inviteret fagfolk og frivillige fra foreninger og organisationer i Odense til temadag om børn og unges mentale trivsel. Formålet var at komme med konkrete indsatser, der skal indgå i Odense Kommunes 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel og arbejdet med at etablere én samlet indgang til de mere end 65 tilbud i Odense.

PM_temadag.jpg

Børn og unges mentale trivsel står højt på den politiske dagsorden i Odense Kommune. Derfor vedtog et samlet byråd i forbindelse med budgetforliget 2023, at der skal udarbejdes en 2030-handleplan for børn og unges mentale trivsel. Derudover besluttede byrådet også, at der skal etableres én samlet indgang til de mere end 65 tilbud, der i dag er til børn og unge i mistrivsel i enten offentligt eller frivilligt regi.

Det er på den baggrund, at knap 100 repræsentanter fra Ungetilbudsnetværket, der repræsenterer foreninger, organisationer og tilbud rettet mod børn og unge i Odense, onsdag eftermiddag var samlet på Ørbækvej. På mødet deltog også repræsentanter fra Odense Kommunes Sundhedsudvalg.

Det glæder sundhedsrådmand, Tommy Hummelmose, at arbejdet med børn og unges mentale trivsel udmønter sig i konkrete forslag på indsatser, og at så mange ønsker at deltage aktivt i arbejdet med de konkrete indsatser.

- Børn og unges mistrivsel er en af de allerstørste udfordringer, vi står over for på sundhedsområdet. Derfor er det fantastisk, at vi kan samle så mange, som arbejder med området og kan bidrage til, at vi kommer tættere på konkrete løsningsforslag, der forhåbentligt kan være med til at vende den negative udvikling, siger Tommy Hummelmose.

En ambition, der bydes velkommen af 26-årige Asger Tarp, som er en af de mange unge mennesker, der selv som ung har oplevet, hvordan det kan være svært at finde vej til den rette hjælp. Onsdag var han inviteret til at inspirere de fremmødte med sin egen personlige fortælling.

- Det er dejligt at se, der nu sker noget mere. For der er mange gode tilbud, men det er svært at finde rundt i det, både for os der har en diagnose, for pårørende, men også for fagfolk. Der er brug for en rød tråd, når man kommer ind i systemet, og derfor er jeg glad for, at der nu bliver taget skridtet videre, siger Asger Tarp.

Sundhedsforvaltningen vil efter temamødet samle op på de konkrete anbefalinger og forslag, der er blevet drøftet i forbindelse med arrangementet, og som vil indgå i det videre arbejde.

Både 2030-handleplanen og modellen til en fremtidig samlet indgang til tilbud målrettet børn og unge i mistrivsel skal vedtages politisk senere på året.

Kontaktinformation

Tommy Hummelmose (K), sundhedsrådmand i Odense Kommune, via kommunikationschef Nicolai Svejdal på telefon 20 84 15 13 og mail nicos@odense.dk