Spring til indhold
Nyhed

Ledigheden i Odense uændret

30-06-2023

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i maj 2023 er 3.903 fuldtidspersoner. Det svarer til 3,8 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er uændret fra april til maj 2023*.

For hele landet er ledighedsprocenten ligeledes uændret med 2,8 % i både april og maj 2023.   

- Der er ingen tvivl om, at vores politiske ambition er at få så mange ledige odenseanere som muligt i job til glæde for dem selv og for de odenseanske virksomheder. Det arbejder medarbejderne i jobcenteret målrettet på hver eneste dag, og i de kommende måneder vil de kæmpe benhårdt for at hjælpe de mange nyuddannede hurtigt i job, siger beskæftigelses- og socialrådmand Claus Houden.

Odense indtager en 5. plads i ledighedsplaceringen i maj 2023. Dvs. Odense har landets 5. højeste ledighedsprocent. I april 2023 havde Odense ligeledes landets 5. højeste ledighedsprocent.

Den aktuelle ledighedsprocent er 3,4 % svarende til 3.499 fuldtidspersoner.

*Bemærk at tallene ovenfor sammenligner ledighedsprocenten for maj 2023 med ledighedsprocenten for april 2023, som de så ud da Danmarks Statistik offentliggjorde dem. Danmarks Statistik har i forbindelse med offentliggørelsen af majs ledighedstal nedjusteret ledighedsprocenten for Odense i april 2023 fra 3,8 % til 3,7 %.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal: Rådmand Claus Houden, tlf. 30 60 43 91

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt: Stabschef Simon Krogh, tlf. 30 60 05 22