Spring til indhold
Nyhed

Antallet af ventende byggesager mere end halveret i Odense Kommune

16-01-2023
byg.jpg

Nye arbejdsmetoder og et stort fokus på området har på under et år næsten halveret antallet af ventende byggesager i Odense Kommune, selv om interessen for at bygge i Odense fortsat er meget stor.

Det går i den rigtige retning for byggesagsbehandlingen i Odense Kommune. I foråret 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 24 uger for byggesager, i efteråret lykkedes det at bringe den ned til 14 uger, og den aktuelle sagsbehandlingstid er nu på 12 uger.

Samtidig er antallet af ventende sager faldet fra godt og vel 500 sager før sommerferien til lidt over 200.

Faldet skyldes ikke den generelle afmatning i økonomien med stigende inflation og høje energipriser. I Odense Kommune er der kun sket et lille fald i antallet af nye byggesager, og det drejer sig mest om små projekter, der bliver sat på pause.

- Jeg er både glad og stolt over, at det er lykkes at få nedbragt sagsbehandlingstiden så markant. Der skal lyde en særlig tak til medarbejderne, der har knoklet for at komme i bund med sagerne. Jeg glæder mig også over, at der fortsat er stor interesse for at bygge og udvikle vores by. Vi befinder os i en udfordrende tid i byggebranchen, men vi kan altså se, at Odense har en solid position som storby, som mange fortsat ønsker at investere i, siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen Søren Windell (C)

Odense Kommune har gennem flere år haft svært ved at holde sig inden for de servicemål, som sætter rammerne for, hvor lang tid man skal vente på at få godkendt sin byggesag. Det skyldes, at der i de senere år har været en massiv stigning i byggesager, og det har været svært at følge med efterspørgslen.

Et langt, sejt træk

Derfor har man igennem en længere periode arbejdet med at finde en balance i effektivitet, service og medarbejdertrivsel, hvilket begynder at give resultater. Blandt andet lavede byggesagskontoret en særlig indsatsuge sidste år, hvor alle forespørgsler blev besvaret, og hele bunken af sager blev screenet for fejl og mangler i ansøgningerne.

I september vedtog By- og Kulturudvalget den nye handleplan for Byggesag, der rummer 19 handlinger, som skal reducere sagsbehandlingstiden, forbedre den oplevede service og trivslen blandt medarbejderne i kontoret. Det betyder blandt andet, at kontoret i 2023 vil indføre tilfredshedsmålinger for ansøgere med en byggesag. Desuden bliver der nu ansat to ekstra årsværk til at behandle byggesagerne.

- Vores medarbejdere knokler hver eneste dag for at nedringe antallet af ventende sager, så vi kan leve op til de nationale servicemål. Det tager tid at vende en supertanker, men vi er i gang med at vise, at det kan lade sig gøre med et langt, sejt træk. Vi får flere og flere positive tilbagemeldinger, og vi bygger vores indsats ud fra dialog og samarbejde med byggebranchen og andre vigtige samarbejdspartnere, siger Søren Windell.

Kontaktinformation

By- og kulturrådmand, Søren Windell: tlf. 3070 3693

Afdelingschef for Byudvikling, Anette Kold: tlf. 2228 7727