Spring til indhold
Nyhed

Vækst i byggeriet har bidt sig fast i Odense

11-03-2022

Interessen for at bygge i Odense har de seneste to år været større end nogensinde. Politikerne i By- og Kulturudvalget sætter nu endnu mere fokus på området.

Nye bygninger skyder konstant op i Odense. Interessen for at bygge i kommunen er stor og har slået rekord i både 2020 og 2021. Byggesagskontoret har behandlet mere end 4200 sager hvert af de seneste to år, og det er en væsentlig stigning i forhold til for få år siden.

Den store efterspørgsel på byggetilladelser i Odense er et godt udtryk for, at mange virksomheder har fået appetit på at investere i Fyns største kommune. Men interessen betyder også, at byggesagskontoret har svært ved at følge med. I øjeblikket varsler kontoret 24 uger for en godkendelse. 

- Vores oplevelse er, at Odense er blevet en utrolig attraktiv by at investere i. Virksomheder viser interesse i at flytte til byen og udvide, og der er stor efterspørgsel på muligheder for at opføre boliger, siger Anette Kold, afdelingschef for Byudvikling i Odense Kommune.

Politisk fokus på tidsfrister

Helt nye tal fra KL's servicemålstatistik viser en kraftig stigning i antal byggesager, og den gennemsnitlige behandlingstid er steget, så færre sager bliver behandlet inden for tidsfristerne. Netop det har politikerne i By- og Kulturudvalget sat fokus på under udvalgets seneste møde onsdag.

- Vi går i udvalget et spadestik dybere på at blive klogere på byggesagsbehandling, og hvor vigtig den er for at tiltrække investorer og skabe vækst og udvikling i Odense. Udvalget er optaget af den dagsorden, og vi har alle en stærk interesse i at få en hurtig og smidig sagsbehandling, som kan sikre udvikling som fundamentet for fremtidens velfærd. Heldigvis har vi en stærk fremgang i Odense, og flere store projekter venter med Odense Havn, Vollsmose og OUH, forklarer by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

Den historisk høje interesse for at bygge i Odense har presset sagsbehandlingstiden op over det nationale mål på 40 dage. Odense Kommune har i efteråret oprustet med flere medarbejdere i Byggesag, hvilket begynder at vise god effekt, dog ikke tilstrækkeligt til at kommunen forventer at komme under servicemålene for nuværende.

By- og Kulturforvaltningen er desuden på vej med en handleplan for at arbejde aktivt med udfordringerne.

- Byggesagsbehandlingen er under pres, og det mærkes hos de professionelle bygherrer. Det er min og et helt byråds ambition at have en god og effektiv sagsbehandling, der ikke som nu ligger over landsgennemsnittet på sagsbehandlingstiderne, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

-  I Odense Kommune arbejder vi for at forbedre dialogen og sparring om byggesager med byens bygherrer og virksomheder. Det gør vi  gennem netværk, Myndighedens Advisory Board og åbne dialogmøder, som vi igangsatte sidste år, ligesom vi dagligt prioriterer dialog med bygherrer og rådgivere om muligheder og udfordringer, forklarer kontorchef for Byggesag og Erhverv, Anette Pihl Nielsen.

Fakta:

Antallet af forespørgsler og byggesager siden 2018:

2021: 4210

2020: 4274 

2019: 4124

2018: 3753

Kontaktinformation

Rådmand Søren Windell på tlf. 3070 3693.

Kontorchef Anette Pihl Nielsen via presseansvarlig Morten Vilsbæk på 6551 2080.