Spring til indhold
Nyhed

To nye forvaltninger får direktører

23-06-2022

Et enigt byråd besluttede onsdag aften at ansætte henholdsvis den 54-årige Karen Heebøll, der kommer fra en stilling som På Tværs-direktør i Ikast-Brande Kommune som ny direktør i Sundhedsforvaltningen og 50-årige Michael Wognsen Frederiksen, der allerede har gjort sig erfaringer med Klima- og Miljøforvaltningen som konstitueret direktør siden 1. januar.

Den 1. januar 2022 blev der etableret to nye forvaltninger i Odense Kommune: Sundhedsforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen. Siden etableringen har hhv. Charlotte Scheppan og Michael Wognsen Frederiksen været konstituerede direktører. Nu har et enigt byråd valgt af ansætte Karen Heebøll som ny direktør i Sundhedsforvaltningen, og Michael Wognsen Frederiksen fortsætter som fastansat direktør i Klima- og miljøforvaltningen.

- Både sundhed og klima bliver endnu mere centrale politikområder for Odense i de kommende år. Det bliver derfor også afgørende, at vi som by er handlekraftige og nyskabende. Derfor er jeg glad for, at vi med Karen Heebøll og Michael Wognsen Frederiksen har fundet de helt rigtige personer til at stå i spidsen for de to nye forvaltninger, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Sundhedsforvaltningen

Sundhedsforvaltningen er etableret pr. 1. januar 2022. Den skal fungere som omdrejningspunktet i Odense Kommunes arbejde på sundhedsområdet ved at samle sundhedsopgaver, sikre sammenhæng på tværs af kommunens forvaltninger og nytænke den nære sundhed til gavn for borgerne. Der bliver stadig flere ældre og flere mennesker med kroniske lidelser, og den mentale sundhed, ikke mindst blandt unge mennesker, er alvorligt udfordret. Samtidig får de nye supersygehuse høj ekspertise, men også færre sengepladser og kortere indlæggelser. Det stiller øgede krav til kommunerne, og det bliver en endnu vigtigere opgave at sikre gode og smidige overgange mellem sygehuse, kommuner og almen praksis. Dermed står sundhedsvæsnet overfor en række markante udfordringer både nu og i fremtiden, samtidig med at Odense Kommune vil skulle løse flere opgaver og spille en mere central rolle i borgernes møde med sundhedsvæsenet. Den nye sundsforvaltning vil have ca. 700 medarbejdere.

Karen Heebøll tiltræder stillingen som administrerende direktør for Sundhedsforvaltningen 1. august.

- Karen kommer med en imponerende faglighed og erfaring, og har igennem de seneste mange år arbejdet med tværgående sundhedsindsatser og ledelse af dygtige sundhedsmedarbejdere, ligesom det bliver opgaven her hos os. Jeg er sikker på, at Karen er den helt rette til at få samlet vores mange højtuddannede medarbejdere i den nye sundhedsforvaltning og bidrage til at udvikle et stærkere, enklere og mere sammenhængende sundhedsvæsen for borgerne i Odense. Jeg ser derfor meget frem til samarbejdet, siger sundhedsrådmand Tommy Hummelmose.

- Jeg er utrolig glad for at blive udpeget som administrerende direktør for Sundhedsforvaltningen, og jeg går til opgaven med lige dele ambition og ydmyghed. Jeg ser frem til samarbejdet med de mange dygtige medarbejdere, hvor vi skal skabe en ny forvaltning, og udvikle vores sundhedstilbud og sundhedsfremme til gavn for borgerne. Det skal vi gøre på tværs i Odense Kommune, sammen med borgerne og de mange samarbejdspartnere i hele området. Vi skal sammen gøre Odense til en foregangskommune på sundhedsområdet, og jeg ser frem til at komme i gang. Bedre sundhed er en af de vigtigste dagsordner i de kommende år, siger Karen Heebøll.

Karen Heebøll er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, og kommer fra en stilling som På Tværs-direktør i Ikast-Brande Kommune, hvor hun har været ansvarlig for områderne sundhed, ældre, psykiatri, handicap, arbejdsmarked og borgerservice. Derudover har hun siden 2020 været bestyrelsesformand for Den Sociale Udviklingsfond og siden 2008 direktør i forskellige virksomheder og organisationer. Karen Heebøll er gift, har tre børn og er pt. bosiddende i København, men vil fra august have bopæl i Middelfart.

Klima og miljøforvaltningen

Klima- og Miljøforvaltningen er etableret pr. 1. januar 2022 med opgaver, som i udgangspunktet knytter an til Odense Byråds beslutning om, at Odense skal være klimaneutral i 2030. Forvaltningens indledende hovedfokus er den umiddelbare forvaltning af opgaver på klima- og miljøområdet, som følger af Klimahandleplan 2022. Den endelige fastlæggelse af Klima- og Miljøforvaltningens arbejdsområde sker på baggrund af en analyse af klima- og miljøområdet, som vil munde ud i, at Odense Byråd senest den 1. juli 2022 beslutter forvaltningens endelig opgaveportefølje. Den nye klima- og miljøforvaltning vil have ca. 90 medarbejdere.

-Michael er det helt rigtige valg som administrerende direktør for Klima- og Miljøforvaltningen. De udfordringer, vi ser ind i på klima og miljøområdet, er store, og Michael har en imponerende erfaring med komplekse problemstillinger fra hans lange karriere i bl.a. Odense Kommune. Han er et usædvanligt begavet og empatisk menneske, og jeg er sikker på, at hans engagement og handlekraft kan have stor positiv betydning for vores arbejde med den grønne omstilling i Odense, siger Klima- og miljørådmand Tim Vermund.

- Jeg er for det første spændt på opgaven. Samtidig er jeg også taknemmelig for at få muligheden for ledelsesmæssigt at stå i spidsen for den grønne omstilling af vores by. Det er en stor udfordring at gøre Odense klimaneutral senest i 2030, men den grønne omstilling rummer også mange muligheder for at gøre byen både stærkere og skønnere. Jeg glæder mig derfor til sammen med de mange dygtige medarbejdere at løse denne store opgave og til at gøre Byrådets og udvalgets ambitioner til virkelighed, siger Michael Wognsen Frederiksen, direktør for Klima- og Miljøforvaltningen.

Til dagligt bor Michael Wognsen Frederiksen i Odense, er gift og har to børn.

Michael Wognsen Frederiksen har en baggrund som cand.scient.pol. og har haft en lang karriere indenfor både NGO'er og Odense Kommune, hvor han både har arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen og i Borgmesterforvaltningen. Seneste har Michael Wognsen Frederiksen været stabschef for Transformation & Organisation på rådhuset.

Michael Wognsen Frederiksen tiltræder stillingen som administrerende direktør for Klima- og miljøforvaltningen 1. august.

Kontaktinformation

Sundhedsforvaltningen

Kommunikationschef: Nicolai Svejdal, tlf.: 20 84 15 13, mail: nicos@odense.dk

Klima og Miljøforvaltningen

Presserådgiver: Camilla Ahlmann-Petersen, tlf.: 28 18 19 14, mail: cmahl@odense.dk