Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune går nye veje for at bekæmpe partnervold

20-12-2022

Odense Kommune intensiverer arbejdet med at opspore og forebygge partnervold mod både kvinder og mænd. Der sættes flere kræfter af til ambulant rådgivning af voldsramte, og der tilbydes også rådgivning til voldsudøverne i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre at lave fælles rådgivning

Hver fjerde drab i Danmark er et såkaldt partnerdrab, og omkring 200.000 danske mænd og kvinder var i 2021 udsat for fysisk eller psykisk partnervold. Nu skruer Odense Kommune op for indsatsen for at finde og hjælpe de voldsramte, også uden at de bliver indskrevet på et krisecenter.

"Alene i 2022 er der begået ti partnerdrab i Danmark. Det er et af mange beviser på, at der er brug for en styrket indsats mod partnervold - både mod mænd og kvinder. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu sætter en række nye initiativer i værk for at hjælpe voldsofrene så tidligt og effektivt som muligt. Med de her tiltag tager vi hul på flere af de elementer, som den tidligere regering også foreslog i sin handlingsplan. Det her er et stort problem, hvor kommuner og stat sammen skal styrke indsatsen," siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Bemandingen på krisecentret opnormeres for bedre at kunne bemande de ambulante rådgivningssamtaler og akuttelefon, så der bliver mulighed for at opstarte risikovurderinger ved første kontakt. Samtidig sættes der ind med kompetenceudvikling af ansatte på Krisecenter Odense og målrettet information til fagpersoner i for eksempel børnehaver og jobcenter, så de bliver bedre til at opdage tegn på partnervold.

"Vi har desværre også set flere partnerdrab på Fyn de seneste år, og mange af ofrene havde ikke søgt hjælp. For mange kan det være et alt for stort skridt at tage på krisecenter, fordi man ofte er nødt til at opgive sin hverdag, og her kan ambulant behandling være et godt og vigtigt alternativ, hvor voldsramte får hjælp med at løse problemerne," siger næstformand i Beskæftigelses- og socialudvalget Cæcilie Crawley (A).

Midler fra byråd og Socialstyrelsen

Byrådet i Odense satte i budgettet for 2023 1 mio. kroner af til at styrke indsatsen, og Beskæftigelses- og socialforvaltningen har desuden 3,9 mio. kroner over tre år fra Socialstyrelsen til at styrke den kommunale indsats for voldsudsatte. Det er disse midler, der tilsammen gør det muligt at styrke indsatsen.

"Voldsramte mennesker uanset køn er i en meget udsat position, og det er helt nødvendigt, at vi som samfund er klar til at tage godt hånd om dem, når de søger hjælp. Det er også derfor, at vi i Enhedslisten var meget optagede af at styrke hjælpen til voldsramte under årets budgetforhandlinger," siger Reza Javid (Ø), medlem af Beskæftigelses- og socialudvalget.

"Når 200.000 danskere hvert år rammes af fysisk eller psykisk vold i nære relationer, så giver det sig selv, at vi skal prioritere de rigtige tilbud til de voldsramte. Vi skal både have sikre værelser på krisecentrene og tilbud om ambulant behandling. Og så er det vigtigt med en god opsporing, så vi hurtigst muligt kan sætte ind og forebygge eller standse vold, inden det bliver nødvendigt med en plads på et krisecenter," siger medlem i Beskæftigelses- og socialudvalget Joachim Hoffmann-Petersen (C).

Man kan læse flere informationer om Krisecenter Odense og mulighederne for at få hjælp på hjemmesiden her: https://www.odense.dk/krisecenterodense

Kontaktinformation

Christoffer Lilleholt, Beskæftigelses- og socialrådmand, 30 60 43 56

Cæcilie Crawley, Næstfmd., Beskæftigelses- og Socialudvalget, 30 60 43 47

Joachim Hoffmann-Petersen, Medl., Beskæftigelses- og Socialudvalget, 20 43 12 34

Reza Javid, Medl., Beskæftigelses- og Socialudvalget, 71 67 67 20