Spring til indhold
Nyhed

Odense får ny handicappolitik

01-08-2022

Odense Kommune har en ny handicappolitik på vej. Formålet med politikken er at sikre, at mennesker med et handicap har samme muligheder som alle andre for at skabe det, der er det gode liv for dem. Politikken sendes i høring i dag, hvor alle interesserede odenseanere har mulighed for at give deres besyv med.
 

Den nye handicappolitik i Odense, der forventes vedtaget i Byrådet til oktober, er blevet til i et dynamisk samarbejde mellem odenseanere med et handicap, relevante foreninger, råd, interesseorganisationer og politikere. Politikken hviler derfor på et stærkt grundlag af personlige beretninger og erfaringer fra målgruppen selv.
 

Brian Dybro (F), der er rådmand for ældre- og handicapområdet, fortæller:

"Det er sindssygt vigtigt, at vi som kommune - og by i det hele taget - sikrer lige muligheder for alle odenseanere og hjælper den enkelte med at skabe det gode liv. Derfor er jeg meget taknemmelig for, at så mange har villet dele deres erfaringer med os, så den nye politik er forankret i det hverdagsliv, som odenseanere med et handicap oplever og derfor favner de konkrete problemstillinger, der er."


Formålet med handicappolitikken
Formålet med den nye handicappolitik i Odense er at pege på centrale værdier, som skal være gældende for handicapområdet i Odense Kommune. Politikken skal sikre, at mennesker med handicap har samme muligheder som alle andre og skal favne en bred gruppe af mennesker: Den skal være for de alleryngste og for de ældste. Den skal være for dem med omfattende funktionsnedsættelser og for dem med et mindre handicap, hvad enten disse er synlige eller usynlige. Politikken skal også være tydelig for dem, der har enten et fysisk eller psykisk handicap - eller begge dele. 
 

Odenseanerne kan give deres besyv med
Udkastet til den nye handicappolitik sendes i høring i dag og frem til den 21. august. Det betyder, at alle interesserede kan læse den og give deres eventuelle besyv med. De input, der kommer ind, vil blive behandlet i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige version af politikken.
 

Brian Dybro siger:

"Handicapområdet er et område, der står mit hjerte meget nær, og jeg glæder mig til at se området styrket de kommende år. Jeg ser også frem til at se hvilke input, der i løbet af høringsperioden kommer ind og til, at vi i Odense får en ny, opdateret handicappolitik, der sætter retningen for udviklingen af området."


Handicappolitikken vil fra den 1. til og med den 21. august være at finde her:
www.odense.dk/politik/faa-indflydelse/hoeringsportalen
 

Kontaktinformation

René Lorenz, stabschef i Ældre- og Handicapforvaltningen: 21 26 79 08.
Pressekontakt Annette Wognsen Frederiksen: 24 21 31 29.