Spring til indhold
Nyhed

Ny vision sætter retningen for udviklingen af Odense Inderhavn

29-04-2022

Partnerne bag udviklingen af Odense Inderhavn præsenterer nu en fælles vision. På havnen skal storbyen strække sig helt ned til vandet, og det grønne vokse ind i byen. Det former en inderhavn, der på én og samme tid er urban og intim.

Odense Inderhavn 1.jpg

Parterne bag udviklingen af Odense Inderhavn præsenterer en fælles vision for fremtidens inderhavn. Foto: Odense Kommune

"Odense Inderhavn skal være spektakulær, urban og grøn. En bydel med synlig historie, havneidentitet og arkitektur af høj kvalitet. Her er oplevelser af international kaliber, kreativ puls og plads til at leve et aktivt liv ved vandet".

Sådan er hovedpointen i en ny vision for fremtidens Odense Inderhavn, som Odense Kommune, entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S står bag.

Visionen bygger på den samarbejdsaftale, som parterne indgik i marts 2021 og med inspiration i de input, der er kommet fra borgerinddragelsesprocessen i efteråret 2021, hvor mere end 2.200 borgere, virksomheder og foreninger i Odense har givet deres idéer og ønsker for fremtidens inderhavn til kende.

- Jeg er glad for, at vi med den fælles vision kan sætte en ny, ambitiøs retning for udviklingen af Odense Inderhavn. Historisk har inderhavnen spillet en afgørende rolle for Odenses udvikling, ikke mindst som rammen om flere generationers arbejdsliv. Denne ramme er nu under forandring, og det er vores ansvar at sørge for, at den for fremtiden sikrer de bedst mulige betingelser for alle de aktiviteter, der allerede udfolder sig på og omkring inderhavnen i dag. Her er visionen et helt essentielt pejlemærke, og jeg er spændt på at se dens forskellige elementer fortolket i den endelige udformning af den nye Odense Inderhavn, siger borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel.

Syv temaer i visionen

Visionen for Odense Inderhavn bygger på syv temaer:

 1. Danmarks grønneste havn
 2. En sammenhængende by og bydel
 3. Det historiske kulturmiljø er omdrejningspunktet for fremtidens havn
 4. Vandet skal være en levende del af Odense Inderhavn
 5. Nye byggerier og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet
 6. En bydel med en særlig kreativ puls og liv året rundt
 7. Odense Inderhavn understøtter mål om klimaneutralitet

- Vi har som byrådspolitikere et særligt ansvar for ikke bare havnens, men byens samlede udvikling. Det ansvar deler vi med vores investorer, og derfor glæder det mig, at partnerskabet i samarbejde med engagerede borgere har udarbejdet en vision, der sætter rammerne for et fælles højt ambitionsniveau for udviklingen af havnen. Kulturarven bliver omdrejningspunktet, hvor bygninger og levende byrum i høj arkitektonisk kvalitet skal fortælle havnens historie, tegne fremtiden og invitere beboere, byens borgere og besøgende til ophold - hvad enten det er rekreation, fysisk udfoldelse eller kulturoplevelser, by- og kulturrådmand i Odense, Søren Windell.

Næste skridt

Visionen vil, sammen med opsamlingen af borgerinddragelsen i efteråret 2021, indgå i et oplæg til en arkitektkonkurrence, der bliver afholdt i løbet af 2022. Her skal en række arkitektfirmaer give deres bud på en samlet bydelsudviklingsplan for inderhavnen. Arkitektkonkurrencens vinderprojekt forventes at danne baggrund for den endelige bydelsudviklingsplan, der senere skal vedtages af Odense Byråd.

Snart vil A. Enggaard A/S invitere tværfaglige rådgiverhold til at ansøge om at deltage i arkitektkonkurrencen. Holdene skal i deres arbejde med bydelsudviklingsplanen tage udgangspunkt i partnerskabets vision.

- Jeg ser meget frem til den kommende arkitektkonkurrence, som vil komme med kreative bud på, hvordan Odense Inderhavn kan udvikles med afsæt i den fælles vision. Vi er gået ind i samarbejdet omkring udviklingen af Odense Inderhavn, fordi vi gerne vil skabe en bydel, hvor mange kan bo og leve i et unikt miljø med vand, skov, nærhed til Odense centrum og ikke mindst mange muligheder for oplevelser og aktiviteter. Konkurrencen skal give os de bedste og mest kreative bud på, hvordan man skaber en bydel som både er nytænkende og som har respekt for områdets historie og kulturmiljø, siger entreprenør Asger Enggaard.

Visionen og opsamlingen af borgerinddragelsen og en uddybende baggrundsrapport kan ses på www.odense.dk/inderhavnen. Her kan man også læse mere om projektet.

FAKTA

Videre proces:

 • Der ansøges om deltagelse i arkitektkonkurrence, 2022
 • Tre rådgiverteams udvælges, 2022
 • Konkurrencen gennemføres, 2022
 • Vinderforslag udpeges, 2022
 • Endelig bydelsudviklingsplan udarbejdes, 2023
Kontaktinformation

Borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel, via presserådgiver Signe Kirstine Andersen, tlf.: 29 60 53 34

By- og kulturrådmand i Odense, Søren Windell, via presseansvarlig Morten Vilsbæk, tlf.: 65 51 20 80

Entreprenør Asger Enggaard, A. Enggaard A/S, tlf.: 98 38 18 88

Jonas Kirkeby Nielsen, projektleder A. Enggaard A/S, tlf.: 28926857