Spring til indhold
Nyhed

Ny undersøgelse skal gøre Odense Kommunes erhvervsservice endnu bedre

16-03-2022

Samtlige virksomheder i Odense får i denne uge et spørgeskema i deres e-boks, så Odense Kommune kan levere en endnu bedre service til erhvervslivet.

Undersøgelsen med spørgeskema til de 17.200 virksomheder følger op på den første store servicekulturanalyse fra foråret 2021, som har dannet grundlag for etableringen af Myndighedens Advisory Board i efteråret og flere indsatser for at gøre betjeningen af byens virksomheder bedre og mere smidig.

Undersøgelsen tegnede et billede af, at 61 procent af virksomhederne var helt eller delvist tilfredse med Odense Kommune, mens 24 procent var helt eller delvist utilfredse. Den overordnede tilfredshedsscore var 4,6 ud af 7 point, og det vil Odense Kommune gøre endnu bedre med tiltag som Myndighedens Advisory Board.

- Med etableringen af det nye advisory board har vi fået sat endnu bedre stik i til erhvervslivet. Forvaltninger og virksomheder er kommet tættere på hinanden igennem en god, åben dialog, der allerede har givet resultater i form af både konstruktiv kritik og relevante drøftelser af muligheder for at forbedre samarbejdet. Jeg glæder mig til at se konklusionerne på den nye undersøgelse, der forhåbentlig kan gøre os klogere på, hvor vi skal sætte ind med yderligere serviceforbedrende tiltag, forklarer borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (A).

Sparring på konkrete opgaver

Myndighedens Advisory Board tæller repræsentanter fra tre erhvervsorganisationer og fem virksomheder foruden By- og Kulturforvaltningen. De mødes to-tre gange om året med fokus på udvikling af servicekulturen og sparring på konkrete opgaver med det mål at skabe fælles viden, tillid og åbenhed forvaltning og erhverv imellem. Desuden holder By- og Kulturforvaltningen to dialogmøder om året for virksomheder, der har sager til behandling ved kommunen.

- Erhvervskontakten har efter den første servicekulturanalyse taget kontakt til 30 virksomheder for at få uddybet deres ønsker og behov, og det har generelt givet en bedre forståelse for virksomhedernes møde med Odense Kommune. De svar udbygger vi nu med den anden store servicekulturanalyse. Byens helt store virksomheder er sammen med de små og mellemstore afgørende for at drive væksten, og vi er hele tiden opmærksomme på, at de møder en løsningsorienteret og serviceminded forvaltning. Men her er noget at arbejde med, og analysen  skal ses i sammenhæng til DI´s erhvervsklimaundersøgelse, siger rådmand Søren Windell fra By- og Kulturforvaltningen (C).

Erhvervskontakten er virksomhedernes indgang til Odense Kommune, og her sørger medarbejderne for at facilitere opstartsmøder og koordinere myndighedstilladelser ved større byggeprojekter. Odense Kommune har fået kritik for sagsbehandlingstiden for byggesager i en tid med kraftig vækst i kommunen, og her er ansat to ekstra sagsbehandlere og en ekstra i Bygnings- og Boligregisterteamet for at få bragt ventetiden ned.

Ny strategi for kontakt til virksomheder

Virksomhederne modtager et link til spørgeskemaet via e-Boks. Efter tre indledende spørgsmål, som afdækker, om den pågældende virksomhed har haft en sag hos kommunen inden for det seneste år, bliver virksomheden sendt videre til det rette spørgeskema.

Ud over arbejdet i kontorer som Byggesag, Byplan og Trafik og Mobilitet handler det også om at sikre den fornødne arbejdskraft til nuværende virksomheder og nye, som etablerer sig i Odense Kommune.

- Ledigheden i Odense er heldigvis meget lav, og i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fokuserer vi benhårdt på at hjælpe virksomhederne med at sikre kvalificeret arbejdskraft, så de kan fortsætte deres vækst. Vi ønsker, at jobcenteret skal være en naturlig og attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne, når det gælder rekruttering, og her er en tæt dialog med erhvervslivet afgørende. Derfor er vi også i disse uger ved at udrulle en ny kontaktstrategi, der sikrer, at virksomhederne kontinuerligt er i kontakt med en fast kontaktperson i jobcenteret, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Kontaktinformation

Borgmester Peter Rahbæk Juel via presserådgiver Signe Andersen på tlf. 29605334

Rådmand Søren Windell, By- og Kulturforvaltningen på  tlf. 30703693

Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt på tlf. 30604356