Spring til indhold
Nyhed

Ny formand for Udsatterådet i Odense: Der skal også være plads til de udsatte i vores nye storby

07-06-2022

Lise Færch er udpeget som ny formand for Rådet for Socialt Udsatte i Odense de kommende fire år. Den tidligere socialrådgiver, rektor og chef i det offentlige mener, at byomdannelsen i Odense med flere boliger i centrum stiller nye krav til tolerance og samarbejde, så byens udsatte kan bevare en plads i bybilledet.

"Selv om jeg er handlekraftig, så har jeg for længst indset, at man ikke kan gøre noget ved alting. Alle os bedsteborgere, der flytter ind til bymidten i disse år, må indstille os på, at de udsatte også skal have lov til at være her. Dem kan man ikke trylle væk, selv om nogen måske gerne vil," siger Lise Færch, der selv bor i centrum.

"I takt med, at Odense bliver omdannet, vokser opgaven, for vi skal sikre, der er plads til os alle sammen på en måde, der er tryg og værdig for alle. Det gælder både for beboere, forretningsdrivende og besøgende, men også for de udsatte. Der findes mange grader af udsathed, og vi skal i særlig grad passe på de svageste udsatte," siger den nye formand for Udsatterådet og peger på, at det ikke nytter at gemme hellestederne væk eller flytte dem alle sammen ud af bymidten.

En terrier med et imødekommende gemyt

"De udsatte vil da også følge med i byens liv," siger 70-årige Lise Færch, som efter et langt arbejdsliv som socialrådgiver, rektor for den sociale højskole og chef i det offentlige i dag hverken er ansat nogen steder, chef for nogen eller repræsentant for en bestemt organisation.

"Jeg har ingen darlings og vil forsøge at bevare mit helhedssyn. Jeg vil sammen med resten af Udsatterådet kæmpe for at synliggøre de udsatte og være med til at påvirke deres vilkår, hvor jeg kan, så de får så anstændigt et liv som muligt. Udsatterådet skal være en terrier, der bider sig fast, men med en golden retrievers imødekommende gemyt," siger Lise Færch.

De skjuler ikke deres svagheder

"De udsatte lever det hårdeste liv, og alligevel hører vi ikke meget til dem. Jeg synes, vi har en meget vigtig opgave med at gøre de udsatte synlige i debatten og i beslutningerne," siger Lise Færch, der gennem sin karriere som sagsbehandler og socialchef har fået stor respekt for udsatte borgere.

"Livet som udsat rummer ikke al den pænhed, mit eget liv har. Man kan sige, de udsatte er mere rene mennesker. De skjuler i hvert fald ikke deres svagheder. Det kan godt være, vi andre synes, de træffer nogle dumme valg. Men for dem er det de bedste valg, de er i stand til at træffe i de pågældende situationer," siger Lise Færch.

Der bliver lyttet til Udsatterådet

Det er beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt, der har udnævnt medlemmerne af Udsatterådet herunder den nye formand.

"Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde med Udsatterådet. Jeg er selv meget optaget af, hvordan vi som moderne storby kan rumme de svageste og mest udsatte samtidig med, at vi udvikler byen. Derfor er jeg taknemmelig for det arbejde, Udsatterådet gør, og for de forslag og synspunkter, de kommer med," siger Christoffer Lilleholt.

Han peger blandt andet på, at det var på opfordring fra Udsatterådet, at Odense Kommune ved årsskiftet etablerede det nye Team Gadesundhed, hvor to gadesygeplejesker og en psykiatrimedarbejder opsøger og hjælper de udsatte på gaden.

Rådet for Socialt Udsatte i Odense blev etableret i 2007 og består i dag af 13 medlemmer, der repræsenterer sociale organisationer, politi, psykiatri, boligområdet og UCL. Rådet rådgiver Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialudvalget på området for socialt udsatte.

Læs mere om Rådet for Socialt Udsatte i Odense og se dets sammensætning her.

Kontaktinformation

Formanden for Udsatterådet Lise Færch tlf. 23 23 28 68

Beskæftigelses- og socialrådmand Cristoffer Lilleholt tlf. 30 60 43 56