Spring til indhold
Nyhed

Ny bestyrelsesformand i spidsen for Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S

29-09-2022

Parterne bag Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S har sammen fundet selskabets kommende formand. Arealudviklingsselskabets ejere har udpeget Peter Winther fra den globale ejendomsrådgiver Colliers som ny bestyrelsesformand.

Peter Winther Colliers 2022 (1).jpg

I juni 2022 offentliggjorde de fire ligeværdige parter i arealudviklingsselskabet bag Fremtidens Vollsmose - Odense Kommune, boligorganisationerne Civica og FAB samt pensionsselskabet AP Pensions datterselskab AP Ejendomme - at de sammen skal drive omdannelsen af Odense-bydelen Vollsmose fra udsat boligområde til en bydel med stærkere sammenhængskraft og varieret arkitektur.

Når den nye bydel, på den anden side af omdannelsesprocessen, efter planen står færdig i 2030, vil Vollsmose i langt højere grad end i dag være en naturlig del af resten af Odense, både i borgernes bevidsthed og i fysisk forstand. Fremtidens Vollsmose får fire nye kvarterer med hver sin identitet; kvarterer, der skal danne ramme om små og store fællesskaber og nye mødesteder. Nye boligtyper og forskelligartede ejerforhold i harmonisk samspil med de tilbageværende fuldt renoverede boliger vil bidrage til en varieret, grøn og blandet bydel med helt unikke kvaliteter.

Nu har arealudviklingsselskabets fire interessenter udpeget ankermanden, der skal lede omdannelsesprocessen: Peter Winther, executive director hos Colliers, bliver således ny bestyrelsesformand for Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S. En post, han er stolt over at indtage:

- Omdannelsen af Vollsmose er et særdeles spændende projekt, som kommer til at få stor betydning for hele området. Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S er det første af sin art i Danmark, når det kommer til udvikling af et udsat boligområde. Den udvikling, området kommer til at gennemgå, er jeg stolt over, at jeg får lov til at komme helt tæt på som formand for selskabet. Jeg vil bruge al den erfaring, jeg har fra ejendomsbranchen, til at få visionerne for Fremtidens Vollsmose til at lykkes, siger Peter Winther.

Erfaren bestyrelsesformand

I foråret 2021 trådte Peter Winther ned fra stillingen som administrerende direktør i Colliers for at hellige sig opgaven med at styrke Colliers' afdeling for storkunder, Capital Markets. Valget af Peter Winther sikrer Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S en bestyrelsesformand med 15 års erfaring i den kommercielle ejendomsbranche og yderligere 20 års erfaring inden for finansiel rådgivning overvejende i ejendomsbranchen. Gennem sine mange år i branchen har Peter Winther formidlet transaktioner for over 100 milliarder kroner.

Borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel er glad for at kunne byde Peter Winther velkommen i arealudviklingsselskabets bestyrelse:

- Omdannelsen af Vollsmose er et historisk stort byudviklingsprojekt, der vil sætte sit præg ikke alene på Vollsmose, men på hele Odense. På byens vegne er jeg glad for, at Peter Winther med sin solide erfaring har sagt ja til at lede realiseringen af de ambitioner, vi har for bydelen, og jeg ser frem til at følge hans arbejde for Fremtidens Vollsmose, siger Peter Rahbæk Juel.

Administrerende direktør i AP Ejendomme Peter Olsson er særdeles tilfreds med, at ejerkredsen bag arealudviklingsselskabet med udpegelsen af Peter Winther har fået en erfaren bestyrelsesformand:

- Peter Winther er en kæmpe kapacitet på ejendomsområdet, som med sin store viden og erfaring inden for området har den helt rigtige profil som formand for selskabet. Det er en spændende og stor opgave, som arealudviklingsselskabet skal løse. Derfor er det ekstremt vigtigt, at bestyrelsesformanden har de helt rette kompetencer til at stå i spidsen for bestyrelsen, og det har Peter Winther, siger Peter Olsson.

Kan tiltrække nye investeringer

Jens Pilholm, direktør i Civica, understreger byudviklingsprojektets kompleksitet og fremhæver i den forbindelse Peter Winthers evne til at fremme løsningsorienteret samarbejde:

- Vi står foran en stor og kompleks opgave, som kræver et godt samarbejde og en god forståelse for hinandens engagement, når enderne skal mødes. Vi føler os sikre på, at vi med Peter Winther som formand for bestyrelsen har fundet en formand, der kan være med til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde, hvor løsningerne findes, så vi i fællesskab kan realisere den planlagte omdannelse af Vollsmose, siger Jens Pilholm.

Jacob Michaelsen, direktør i FAB, mener, at arealudviklingsselskabet nu har mulighed for at sikre endnu flere fremtidige investeringer i Vollsmose:

- Med Peter Winther som formand er vi overbeviste om, at der tilføres den nødvendige kraft til at fastholde et skarpt fokus på udviklingen af Vollsmose og tiltrække yderligere investorer til området, siger Jacob Michaelsen.

Udover Peter Winther som bestyrelsesformand består arealudviklingsselskabets bestyrelse af Peter Olsson, administrerende direktør i AP Ejendomme, stadsdirektør i Odense Kommune Stefan Birkebjerg Andersen, direktør i Civica Jens Pilholm og administrerende direktør i FAB Jacob Michaelsen.

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen siger om udpegningen af den nye bestyrelsesformand:

- Der er slet ingen tvivl om, at Peter Winther er den rette til at varetage posten. Hans dybe og omfattende branchekendskab bibringer arealudviklingsselskabet den stærke kompetence, der er behov for, når målene for et forandret Vollsmose skal nås. Peter Winther er en gevinst for bestyrelsen, og jeg glæder mig til vores videre samarbejde.

Kontaktinformation

Peter Winther, executive director hos Colliers, på telefon 28 19 66 76

Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune, via presserådgiver Signe Kirstine Andersen på telefon 29 60 53 34 og mail siman@odense.dk

Peter Olsson, administrerende direktør i AP Ejendomme, på telefon 20 98 50 18 og mail pol@appension.dk

Jens Pilholm, direktør i Civica, på telefon 63 12 51 31 og mail jp@civica.dk


Jacob Michaelsen, direktør i FAB, på telefon 63 12 56 98 og mail jm@fabbo.dk

Stefan Birkebjerg Andersen, stadsdirektør i Odense Kommune, på telefon 21 73 73 97 og mail stba@odense.dk

Fakta

Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S

Arealudviklingsselskabet for fremtidens Vollsmose er det første af sin art i Danmark i henhold til udvikling af et udsat boligområde.

Arealudviklingsselskabet er et privat selskab, der består af fire ligeværdige parter. De tre grundejere - Odense Kommune, Civica og FAB - skyder arealer ind i selskabet, mens AP Ejendomme som privat investor bidrager med en investering på over 700 millioner kroner samt et forslag til en ny, bæredygtig bydelsplan. Bydelsplanen er fælles grundlag for det videre arbejde i selskabet.

Arealudviklingsselskabet skal udvikle en arealportefølje på 400.000 kvadratmeter byggegrunde med et estimeret salg af 218.000 kvadratmeter byggeretter. Når fremtidens Vollsmose står færdig, vil parterne i arealudviklingsselskabet, selve selskabet og køberne af byggeretter have investeret op imod 10 milliarder kroner i Vollsmoses forandring.