Spring til indhold
Nyhed

Nu styrkes Odenses kamp mod negativ social kontrol

01-02-2022

Står du selv i en situation med negativ social kontrol eller familierelaterede konflikter - eller kender du nogen, der gør? Så er der hjælp at hente. Ny hjemmeside tager borgeren ved hånden og viser vej til akut hjælp, rådgivning og til kommunale og frivillige indsatser. Den 1. februar 2022 lancerer Odense Kommune den nye hjemmeside med adressen www.negativsocialkontrol.dk. Her får fagfolk og frivillige også nemmere adgang til viden.

Pige holder hænder op foran ansigt

Foto: Colourbox

I de senere år har der været et voksende fokus på borgere, som udsættes for negativ social kontrol og såkaldte æresrelaterede konflikter. Det er personer, unge og voksne, som udsættes for pres, trusler og vold fra egen familie og bagland med henblik på at kontrollere deres adfærd, så de holder sig inden for familiens normer og æresbegreber. Den kollektive kontrol kan bl.a. give sig udslag i genopdragelsesrejser, økonomisk kontrol, tvangsægteskaber, mikroovervågning og i værste fald i æresdrab.  
   
Odense Byråd vedtog den 20. januar 2021 en styrket indsats mod negativ social kontrol. Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel, glæder sig over, at indsatsen nu får en digital front i form af den nye hjemmeside. 

- Ingen mennesker skal leve under voldelige og kontrolprægede forhold for at tilpasse sig forældede normer, som undergraver helt grundlæggende frihedsrettigheder i vores samfund. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Odenses borgere nu tilbydes en indgang til at finde vejledning og rådgivning i en svær og ofte meget ensom situation. Vi har et ansvar for at støtte dem, der gør op med negativ social kontrol, og for at hjælpe dem til at træde ind i fællesskabet som aktive medborgere, siger borgmesteren.

Vigtigt digitalt arbejdsredskab for medarbejdere

Det er ikke alene borgere, som kan finde hjælp og vejledning på den nye hjemmeside. Også fagpersoner i Odense Kommune kan bruge den nye indgang til at få større viden og vejledning til konkrete handlinger. Det gælder eksempelvis jobrådgivere og jobkonsulenter, som nu kan få støtte i deres daglige arbejde, hvis de møder negativ social kontrol som en barriere for uddannelse og beskæftigelse.

Det ser rådmand i Beskæftigelses -og Socialforvaltningen, Christoffer Lilleholt, som et vigtigt skridt i den rigtige retning.

- Vi skal have flere kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde. Det er afgørende for kvindernes frihed, det styrker virksomhedernes mulighed for at rekruttere arbejdskraft, og det er godt for kommunekassen. En kontrollerende mand eller kulturelle normer og traditioner må aldrig få lov at stå i vejen for at tage et job. Derfor er det både godt og vigtigt, at medarbejderne nu får adgang til mere hjælp og flere redskaber til at opspore og håndtere problemer med negativ social kontrol.  
 
Susanne Crawley Larsen, rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen, hæfter sig ved, at lærere på skolerne får hjælp på den nye hjemmeside til tidlig opsporing af negativ social kontrol.

- Jeg fornemmer et gryende ungdomsoprør og en begyndende ligestillingskamp hos unge kvinder og mænd i miljøer, hvor negativ social kontrol forekommer. Som kommune har vi i Odense stillet os i spidsen for at støtte de unges opgør med negativ social kontrol, og det er vores pligt at have et set-up, der hjælper de unge. Et vigtigt skridt er, at vores socialrådgivere og lærere nu bliver klædt endnu bedre på til at tage sig af mistanke om negativ social kontrol, så de kan fange de unges signaler og være de voksne, man trygt og sikkert kan bede om hjælp. Det håber jeg vil hjælpe børn og unge på vej til frie, stærke og selvstændige liv, siger Susanne Crawley Larsen.
 
Den nye hjemmeside er kun et af flere nye tiltag med henblik på at styrke indsatsen mod negativ social kontrol.

 
Sekretariatschef i SSP Odense, Tommy Holst, som har det overordnede ansvar for udviklingsarbejdet, peger på, at der i den kommende tid vil komme en række tilbud om opkvalificering af fagpersoner i Odense Kommune, så flere bliver i stand til at spotte signalerne på negativ social kontrol og vide, hvordan de skal agere.

Du kan finde hjemmesiden her

Kontaktinformation

Borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel via presserådgiver Signe Kirstine Andersen. Telefon: +45 29 60 53 34. Mail: siman@odense.dk
Christoffer Lilleholt, beskæftigelses- og socialrådmand, mobil: 30604356, mail: lilleholt@odense.dk
Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, mobil: 30604419, mail: sucl@odense.dk
For mere viden om Enheden mod negativ social kontrol, Tommy Holst, sekretariatschef SSP Odense, mobil: 61384243, mail: tomho@odense.dk