Spring til indhold
Nyhed

Naturkonkurrence: Danmarks mest vedvarende naturprojekt findes i Odense

20-09-2022

Mandag blev Danmarks vildeste kommune officielt fundet. Alle 98 kommuner har deltaget i Miljøministeriets konkurrence, men kun seks af dem blev præmieret ved kåringen i Amager Naturcenter. Odense vandt kategorien 'vedvarende naturprojekt' for kommunens indsatser for at bevare og genoprette byens skove. Vordingborg Kommune løb med hovedpræmien på 1 mio. kr. og den flotte titel.

DK vild.jpg

Odense Kommune har skabt det mest vedvarende naturprojekt i Danmark. Det stod klart mandag aften, da Miljøministeriet skulle finde Danmarks vildeste kommune og vindere af en række underkategorier. Her vandt Odense nemlig en fornem pris i kategorien 'vedvarende naturprojekt'.

Siden foråret 2021 har Odense Kommune været med i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune. En projektgruppe bestående af medarbejdere fra By- og Kulturforvaltningen og nu Klima- og Miljøforvaltningen har i konkurrenceperioden udvekslet erfaringer på tværs af fagområder, arrangeret aktiviteter for Odenses borgere og fortalt historier om de mange biodiverse tiltag. For Odense Kommune har arbejdet med biodiversitet i rigtigt mange år, og det har konkurrencen har givet mulighed for at fortælle om.

Der er blevet sat mange nye initiativer i søen under konkurrencens forløb: dialog med de odenseanske forsyningsselskaber, omlægning af arealer på de odenseanske skoler, institutioner og plejecentre, undervisningsmaterialer, fejring af FN's internationale biodiversitetsdag, opsætning af fuglekasser og kvashegn og mange flere ting.


Biodiversitet i skoven

I sidste ende skulle der peges på den vildeste indsats, Odense gør for biodiversiteten, og her var Odenses skove et oplagt valg. Næsten to tredjedele af danske arter af planter, dyr og svampe er nemlig knyttet til skoven, dens lysninger, moser og tilstødende græsland. Og særlig værdifuld er de store gamle træer.

-       Man kan ikke købe sig til gammel skov. Derfor er det bydende nødvendigt at passe på den dyrebare gave, som de eksisterende skove er for biodiversiteten. Det gør vi i Odense, og jeg er rigtigt glad for og stolt af, at juryen kan se, at vi er på rette kurs, siger Tim Vermund (S), der er rådmand for Klima- og Miljøforvaltningen, hvor afdelingen for Natur og Miljø ligger.

Odense Kommune arbejder på at bevare eksisterende skove, finde nye arealer til fremtidig skov og at gøre skovene til en naturlig og lettilgængelig del af odenseanernes liv. Det gøres blandt andet ved borgerhøringer, anlæg af stier, guidede ture i skovene og opsætning af skilte og shelters.

Driften af de kommunale skove ligger i By- og Kulturforvaltningen, og rådmand Søren Windell (C) glæder sig over kåringen:

-       Det, vi holder af, passer vi godt på. Derfor er det også en væsentlig del af vores skovindsatser, at vi skal blive bedre til at formidle områderne. Borgere og besøgende skal føle sig inviteret indenfor i skovene og gøres nysgerrige på planter og dyr. Jeg er glad for, at vi med vores projekt også kan inspirere andre og bidrage til vores fælles kamp for biodiversiteten både som borgere og som samfund, siger han.

I de tre store områder Hesbjerg Skov, Fruens Bøge og Kohaveskoven gøres en stor indsats for at kortlægge skovenes unikke flora og fauna og lave målrettede tiltag, der skal bevare, forbedre eller tilbageføre skoven til den mest naturlige tilstand muligt. Prisen for mest vedvarende naturprojekt blev overrakt af Philip Hahn-Petersen, der er grundlægger af Vild Med Vilje. Han fremhævede, at Odense præmieres, fordi der er sat fokus på noget af den biodiversitet, hvor der er allerflest truede arter. Nemlig vores skove.

Kontaktinformation

Tim Vermund, rådmand i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, tlf. 4022 8875

Søren Windell, rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, tlf. 3070 369