Spring til indhold
Nyhed

Million-donation til nysgerrige børn: 0-6-årige udforsker naturvidenskab og teknologi i børnehøjde

11-01-2022

Hvilken farve bliver rødkålssaften, når man hælder mælk i? Hvordan mon man får en robot til at dreje? Og hvorfor rutsjer man hurtigere ned ad rutsjebanen med våde regnbukser end med bare ben? Den slags spørgsmål er småbørn nysgerrige på. Og nu får de 8700 børn i alle Odenses kommunale dagplejer, vuggestuer og børnehaver endnu bedre mulighed for at være nysgerrige på science og teknologi.

Dagplejer og børn rundt om bord - leger med pipette i glas med forskellige væsker

I dagplejen bliver der allerede eksperimenteret med for eksempel væsker i forskellige farver. Foto: Odense Kommune

Novo Nordisk Fonden har netop bevilget næsten 6 millioner kroner til, at Odense Kommune - som den første i landet - kan dygtiggøre samtlige pædagogiske medarbejdere i dagtilbud til at inddrage eksperimenter om naturvidenskab og teknologi i børnenes hverdag. 

- Naturvidenskabelig dannelse er en vigtig ting at give børn med i bagagen, og vi tager et stort skridt i en legende og undersøgende tilgang til naturvidenskab og teknologi med nye midler til området. Det sker naturligvis i rammerne af "Børnene i Robotbyen", for heldigvis er børn en naturlig del af Verdens bedste Robotby Jeg glæder mig til at se, hvordan børnene i legen bliver små forskere og opfindere, og håber, at det både giver dem gode timer her og nu men også noget af tage med videre i livet, siger Susanne Crawley Larsen, der er børn- og ungerådmand.

Udgangspunkt i børns nysgerrighed

I alt bliver 2300 kommunale dagplejere, pædagoger og pædagogmedhjælpere fra Odenses 124 børnehuse og ca. 315 dagplejehjem efteruddannet i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

- Først og fremmest er det vigtigt, at vi får science ind i hverdagen på en legende måde, hvor vi tager udgangspunkt i børnenes perspektiver og deres nysgerrighed. Det er enestående, at en hel kommunes dagtilbud kompetenceløftes inden for science og teknologi samtidig. Når alle medarbejdere er en del af det samme, giver det os en unik mulighed for at få en samlet kulturændring i hverdagen. Vi løfter os fagligt med fokus på science, men også med fokus på faglig stolthed og arbejdsglæde. Samtidigt kommer vi til at bidrage med at skabe ny viden på området, siger Mette Hviid Laustsen, der er dagtilbudschef i Odense Kommune.

Forventer resultater af national interesse

På sigt kommer erfaringerne fra Odense også børn i andre kommuner til gavn. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der uddanner fremtidens pædagoger, følger nemlig projektet med forskning, der i sidste ende kan resultere i ændringer i pædagogernes uddannelse.

- Børn er af natur parate til at bruge deres hænder og sanser til at udforske verden, men for at børnene kan bruge eksperimenterne til at udvikle erfaringer med naturfag og teknologi, som kan bruges videre, er der brug for dygtige og parate voksne, som kan skabe en tryg og spændende ramme for børnenes hverdag. Vi forventer, at projektet i Odense både har et nationalt potentiale i forhold til uddannelse og efteruddannelse af pædagoger, samt at det vil skabe forskningsresultater med internationalt potentiale. Projektet vil give et gennemafprøvet og forskningsbaseret vidensgrundlag, som kan udbredes fx i form af inspirationsmateriale eller ved at stille e-læringsressourcer gratis til rådighed for andre, siger docent Morten Rask Petersen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Medarbejdere fra børnehuse og dagplejen kommer til at udvikle og afprøve kompetenceudviklingsforløbet i samarbejde med UCL - så det ender med at være relevant for den hverdag, der allerede er blandt de pædagogiske medarbejdere og de ca. 8700 børn i aldersgruppen.

Fakta

  • Novo Nordisk Fonden har bevilget 5.737.444 kr. til "Science og teknologi i børnehøjde" til Odense Kommune i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Formålet er, at alle børn i Odense Kommunes dagtilbud udvikler en legende, nysgerrig og undersøgende tilgang til science og teknologi
  • Tidsplan for forløbet: 
  • April 2022 - august 2023: Udviklings- og pilotfase af kompetenceudviklingsforløbet
  • September 2023 - juni 2025: Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres for alle børnehuse og dagplejen
  • Juli 2025 - december 2025: Forskningsdata indsamlet gennem hele perioden behandles og færdiggøres.
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, sucl@odense.dk, mobil: 30604419
Mette Hviid Laustsen, dagtilbudschef, Odense Kommune, mehl@odense.dk, mobil: 30538312
Morten Rask Pedersen, docent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, mrpe@ucl.dk, mobil: 40157421