Spring til indhold
Nyhed

Lystfiskere kan spise fisk fra Odense Å - PFOS er under grænseværdien

27-01-2022

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort analyseresultaterne for PFOS i ørreder fra Odense Å.

I begge prøver er niveauerne under miljøkvalitetskravet, den såkaldt sundhedsmæssigt fastsatte grænseværdi på 9,1 mikrogram per liter, der skal beskytte menneskers sundhed. Dermed kan lystfiskere igen trygt hjemtage og spise eksempelvis havørred, som er fanget i Odense Å.

Odense Å er et af de 54 vandløb, som Miljøstyrelsen har undersøgt i forhold til forurening med PFOS fra brandøvelsespladser. I alle vandløb, hvor det har været muligt, at indfange fisk har kødet i fiskene overholdt grænseværdien. I Odense Å har Miljøstyrelsen fanget fisk ved Ejby Mølle og Fruens Bøge, og her var niveauerne henholdsvis 0,45 mikrogram og 0,19 mikrogram per liter - altså en faktor 20 til 50 under grænseværdien på 9,1 mikrogram per liter.

Odense Kommune har indtil nu ud fra et forsigtighedsprincip frarådet lystfiskerne at hjemtage og spise eksempelvis havørreder og gedder fra Odense Å, men værdierne er langt under den af myndighederne fastsatte PFOS-grænseværdi for sundhedsfare.

"Det er glædeligt, at analyseresultatet på de indfangede ørreder ligger så langt under grænseværdien. Odense Kommune har netop orienteret lystfiskerforeningerne under Odense Å Sammenslutningen om resultatet. Dermed kan lystfiskerne gennemføre den årligt tilbagevendende Odense Å-premiere som vanligt uden restriktioner for fiskeriet.", siger kontorchef Anders Dalgaard Christensen fra Natur og Klima i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

I efteråret bestilte Odense Kommune i forbindelse med fund af PFOS på en række steder i Danmark  en analyse for stoffet i vandet i Odense Å omkring brandøvelsespladsen ved Aasumvej.

Det skete ud fra et forsigtighedsprincip, og resultatet af analyserne viste, at en af de fire prøver indeholdt PFOS i en mængde på 1,2 nanogram per liter - knap to gange grænseværdien i vand på 0,65 nanogram per liter. Stoffet blev ikke blev fundet i de øvrige tre prøver.

Miljøstyrelsen lod det i efteråret være op til den enkelte kommune at vurdere, om den ville fraråde lystfiskere at hjemtage fangsten. Det valgte Odense Kommune ud fra et forsigtighedsprincip, og også her blev lystfiskerne ved Odense Å orienteret gennem Odense Å Sammenslutningen.

Brandøvelsespladsen ved Åsumvej har været benyttet til brandøvelser siden slutningen af 1960'erne, og grundvandet blev analyseret i 2014 uden fund af PFOS, og der er ikke indvinding af drikkevand i området.

Kontaktinformation

Presseansvarlig i By- og Kulturforvaltningen Morten Vilsbæk på tlf. 6551 2080.