Spring til indhold
Nyhed

Lidt op i tid giver mere tid til de ældre i Odense

20-06-2022

Manglen på sosu'er i ældreplejen har fået Odense Kommune til at gøre en særlig indsats for at få sosu-personalet til at gå lidt op i tid. Det er gået godt, særligt på kommunens plejehjem, hvor medarbejderne oplever, at det giver mere tid til beboerne.

Lidt op i tid.JPG

Manglen på kvalificerede medarbejdere er den største trussel under ældreplejen i Danmark. Det er stigningen i antallet af ældre og svækkede, der har brug for hjælp, og mange sosu-medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen, der er den store udfordring, også i Odense.
 

Ældre- og handicaprådmand i Odense Brian Dybro (SF) er bekymret:

"Presset på sundhedsvæsenet under coronaen viste os, at det er dødalvorligt, når der ikke er ansatte nok. Virkeligheden i Odense er, at det allerede nu er blevet vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt personale," fortæller han og fortsætter:


"Ved det seneste budgetforlig satte vi knap 100 millioner kroner af til at ansætte 200 nye medarbejdere. Men det er altså ikke nok at sætte penge af til flere medarbejdere, der skal flere forskellige tiltag til for at veksle pengene til mere tid til de ældre." 

355 medarbejdere har valgt at gå lidt op i tid
Derfor har Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense blandt andet iværksat projektet 'Lidt op i tid', der målrettet har fokus på at motivere sosu-medarbejderne til at gå lidt op i tid. Traditionelt set arbejder rigtig mange sosu'er på deltid, også selvom Odense Kommune siden 2017 har haft en politik om, at alle stillinger som udgangspunkt bliver slået op som fuldtidsstillinger.
 

Et vigtigt budskab i projektet 'Lidt op i tid' er, at man som medarbejder ikke får flere opgaver ved at gå op i tid, men at der bliver mere tid til opgaverne. 
 

Med den tilgang er det på et halvt år lykkedes at få 355 medarbejdere, hovedparten på de kommunale plejehjem, til at gå lidt op i tid. I alt 1274 timer om ugen. Det svarer til at ansætte 34,4 fuldtidsmedarbejdere. 

Brian Dybro glæder sig over resultaterne:

"Det er fantastisk at se, at projektet gavner både de ældre og de ansatte. Jeg tror, det her er en af nøglerne til at sikre både mere omsorg og værdighed for ældre og højere arbejdsglæde for de ansatte. Attraktive arbejdspladser bliver helt afgørende for i fremtiden at kunne rekruttere nye medarbejdere."
 

Det er frivilligt for medarbejderne, om de ønsker at gå op i tid, ligesom det fortsat også er muligt at gå ned i tid. I samme periode er 131 medarbejdere gået ned i tid, svarende til 730 timer/19,7 fuldtidsstillinger.


Efter sommerferien sætter projektet særligt fokus på at motivere medarbejdere i hjemmeplejen til at gå lidt op i tid.
 

Gode erfaringer på Plejehjemmet Øst
På Plejehjemmet Øst har 18 sosu-medarbejdere takket ja til at gå lidt op i tid, i alt 45,75 timer om ugen, og det kan mærkes. Det fortæller plejehjemsleder Annegrethe Strøger:
 

"Medarbejderne mærker, at de er flere på arbejde. Det giver simpelthen en anden ro, der både kommer medarbejderne og ikke mindst beboerne til glæde og gavn. Der er ingen tvivl om, at vi skaber den bedste kvalitet for beboerne, ved at kendte medarbejdere går lidt op i tid," fortæller hun.


Betina Stephansen er en af de 18 sosu'er, der har valgt at gå op i tid. Det har gjort en kæmpe forskel, fortæller hun:
"Det har haft en stor betydning. Det giver lige den ekstra tid, både til at hygge om eller være der, hvis en beboer har brug for det og til at dokumentere de ting, jeg skal, inden jeg går hjem," fortæller hun og fortsætter:


"Jeg føler, at jeg kan gøre mit arbejde bedre nu, og at jeg kan holde fri i hovedet, når jeg har fri. Før kunne jeg godt spekulere over ting, jeg havde glemt i farten," fortæller Betina.


Udover de 18 sosu'er har to ergoterapeuter og fire husassistenter også valgt at gå lidt op i tid. Samlet giver det 72,25 timer eller næsten to fuldtidsstillinger ekstra.  
 
Fakta
Frem mod 2030 forventer KL, at der på landsplan kommer til at mangle 16.000 sosu'er. I Odense viser egne beregninger, at der vil mangle 500-600 sosu'er i 2030. Dertil kommer mangel på sygeplejersker og terapeuter. 

VEDHÆFTEDE FOTO MÅ ANVENDES VED OMTALE AF PROJEKTET LIDT OP I TID.

Kontaktinformation

Ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF), mobil 24 62 11 18
Chefkonsulent Annette Wognsen Frederiksen, mobil 24 21 31 29